Lopatka: Pre mňa bola práca v poisťovni službou vlasti

Odchádzajúci riaditeľ Sociálnej poisťovne kritizuje prax politických nominácií.

Bol najvyššie postaveným manažérom vo verejnej správe, ktorý pri výmene vlády ostal vo funkcii. V piatok oznámil, že abdikuje. Bývalý riaditeľ Sociálnej poisťovne ĽUBOŠ LOPATKA.

Prečo ste odstúpili?

„Rozhodol som sa po zrelej úvahe. Mandát som dostal do roku 2016, no súkromne som si povedal, že po dvoch rokoch pravdepodobne začnem bilancovať a rozhodnem sa, či budem pokračovať v Sociálnej poisťovni ďalej. Myslím si, že je možné vidieť už aj výsledky, zlepšenie je evidentné. Zároveň som získal pocit, že ma viac bude treba niekde inde. V poslednom období sa chod poisťovne spomalil trochu viac, ako by som si želal.“

Dôvod vášho odchodu súvisí s personálnou politikou v poisťovni. O čo presne ide?

„Či už ste vo verejnoprávnej inštitúcii, alebo v privátnom biznise, výsledky sa dajú dosahovať len vtedy, kým panuje atmosféra dôvery. Cítil som, že ak by som neurobil toto rozhodnutie, je pravdepodobne otázkou času, kedy sa vzťahy budú vyhrocovať a to som nechcel. Mám záujem, aby som mal dobré vzťahy aj s ministrom Richterom a s touto vládou. Ako občan Slovenskej republiky, ktorý tu chce žiť a má záujem tu vychovávať deti, mi záleží na tom, aby sa každej vláde darilo, aby kroky, ktoré robí, boli dobré a mali pre občanov zmysel.“

Vy ste boli nominantom SaS a sám ste povedali, že vám SaS do personálnych nominácií hovorila iba spôsobom, že vám dávali návrhy a vy ste boli ten, kto o nich rozhodoval. V tomto smere išiel minister Richter trochu ďalej?

„Ťažko znášam slovo nominant. Vnímam to ako nadávku. Celý život som sa presadzoval prostredníctvom výberových konaní. Pracoval som v zahraničí v nadnárodných firmách, takže sa necítim ako nominant v pravom zmysle slova. Svoje poslanie v Sociálnej poisťovni som vnímal ako možnosť ukázať, že aj verejnoprávna inštitúcia môže byť vedená efektívne, nemusí byť rozkrádaná a môže tam panovať atmosféra dôvery. V konečnom dôsledku sa to prejaví nielen v lepšej motivácii ľudí, ale sa vo väčšej spokojnosti občana a o to ide.“

Povedali ste, že je veľmi dôležité, aby na vedúcich pozíciách pracovali skutoční odborníci, a nie ľudia, ktorí sú tam politicky dosadení. Odchádzate, pretože ste sa nevedeli s ministrom dohodnúť na niektorých výmenách, pretože ste mali inú predstavu napríklad o odbornosti?

„To je už dosť priama otázka. Povedzme, že to, čo ste povedali, je jeden z pádnych dôvodov.“

Keď ste prišli do poisťovne, urobili ste niekoľko významných personálnych zmien. Koľkých šéfov pobočiek ste vymenili?

„V tom čase bolo 37 pobočiek, teraz je 36, lebo sme dve zlúčili. Niečo menej ako na jednej tretine postov som nechal pôvodných ľudí, pretože mi pripadali kompetentní a ako ľudia na svojom mieste. Ten zvyšok som postupne menil. Proces výmeny trval asi tri štvrte roka. Princíp bol, že ak som dostal nejakých kandidátov, urobil som s nimi pohovory. Keď nebola spokojnosť, urobili sme ďalšie pohovory. V dvoch prípadoch to dopadlo tak, že sme dosadili ľudí na základe inzerátu.

Výbery ľudí by mali robiť komisie, v ktorých by nemali byť politici. Akonáhle tam budú, zdeformujú to a všetko pokazia, ako sa im zväčša darí. Mali by tam byť ľudia, ktorí sú podľa možností so skúsenosťami z privátnej sféry.

Ďalším z nešťastí riadenia štátnej verejnej správy je, že veľká väčšina ľudí, ktorí riadia tento štát, sú ľudia, ktorí nemajú praktické skúsenosti alebo neboli nútení sa starať o to, aby zarobili peniaze na výplatu svojich zamestnancov. Často sú to právnici, sú to ľudia, ktorí sú celý život politikmi, alebo sú to ľudia, ktorí celý život prešli len úradmi. Toto nie je reálny svet. Reálny svet je tam, kde treba peniaze zarobiť, kde treba šetriť, kde si ich treba vážiť, kde treba vytvárať nejaké vzťahy so zamestnancami aj s odberateľmi a dodávateľmi a treba vytvoriť nejaký profit.“

Čo vám povedal pán minister na vašu rezignáciu?

„Povedal, že ho to prekvapuje. Nebolo to z jeho strany nejako vynútené. Ako som povedal, hodnotím jeho prístup po oznámení tohto kroku ako veľmi korektný.“

Vy viete o plošnej výmene šéfov viac. Aký dosah bude mať výmena na Sociálnu poisťovňu?

„Nerád by som o tom špekuloval. Chcem veriť, že žiadny alebo ak, tak pozitívny.“

Vy ste mali od ministra prísľub, že vám čo najmenej bude zasahovať do personálnych otázok alebo nie?

„Dohody v tomto duchu neboli.“

Keby ste neodchádzali z poisťovne pre personálne nezhody s ministrom práce, vy by ste sám urobili nejakú zmenu na pozíciách šéfov pobočiek?

„Ja by som to nezhodami nenazval. S pánom ministrom máme korektné vzťahy. Každopádne, ak by som zostal, určite by som niektoré zmeny spravil a týkali by sa pravdepodobne štyroch až šiestich riaditeľov pobočiek. Ale nebolo by to týmto spôsobom plošne. Ak meriate výkonnosť ľudí a za to obdobie ich už poznám, dostávate sa do situácie, že máte možnosť zostaviť nejakú tabuľku od najlepších po najhorších a tým môžete robiť aj selekciu.“

Čím meriate výkonnosť riaditeľov pobočiek?

„Tých kritérií bolo veľa, nedá sa to povedať jedným číslom. Okrem úspešnosti výberu poistného, okrem ukazovateľov, ktoré sa týkali vyplácania nemocenských a dôchodkových dávok, okrem rôznych absolútnych ukazovateľov, je tam, samozrejme, do určitej miery aj nejaký prvok, nazvime to, osobného pocitu alebo intuície. Dobrý biznis alebo dobrá služba občanovi vo verejnoprávnej inštitúcii sa dá robiť iba vtedy, keď sa obklopíte ľuďmi, ktorí vyznávajú identické hodnoty, alebo sú to ľudia, s ktorými si nemusíte aj tie najzákladnejšie veci vysvetľovať.“

Prvý raz sme vás včera počuli rozprávať o výsledkoch Sociálnej poisťovne nie cez ušetrené peniaze, ale cez zrýchlenie vybavovania klientov a nižšie počty sťažností. Prečo?

„Hovoril som o tom preto, lebo je to presne to, čo občan priamo cíti. Žiaľ, v minulosti sa urobilo pomerne veľa skrivodlivosti v tom, akým spôsobom sa prideľovali napríklad nemocenské dávky. Treba povedať, že všade tam, kde ide o peniaze a kde sa vyplácajú dávky, ich možno zneužiť a možno sa stretnúť aj s korupčným správaním. Pri nemocenských dávkach sa do určitej miery kalkuluje s benevolentnosťou lekárov, ktorí vypisujú ľudí často preto, lebo človek už nemá dovolenku, má problémy v práci alebo je nezamestnaný. Veľkú časť našich nákladov predstavujú úrazové dávky a najmä výplata invalidných dôchodkov. Stretli sme sa s viacerými prípadmi, dali sme niekoľko trestných oznámení, niekoľko ľudí je preto vo väzení.“

Spoznali ste mentalitu verejnej správy. Predstavte si, že máte dve minúty na to, aby ste ministrovi Kaliňákovi, ktorý chce robiť veľký projekt zmeny verejnej správy, povedali, čo by malo byť v takej zmene najdôležitejšie.

„Absolútne zásadné je, aby sa nevyberali ľudia na základe vďačnosti, známosti, na základe straníckej príslušnosti. To je cesta do pekla. Mal by sa určite zmeniť spôsob verejného obstarávania. Myslím si, že my, ktorí sme mali záujem to robiť dobre, sme ten zákon vnímali skôr ako prekážku. Odniesol som si ponaučenie, že hocijako dobrý zákon nie je dostatočný na to, aby zamedzil zlému úmyslu alebo neschopnosti. Vždy treba vybrať vhodných ľudí, treba nastaviť kritériá a potom to funguje.

Zo zásady platí, a to si odtiaľ odnášam, že viac úradníkov neznamená spokojnejší občan.

Takisto si myslím, že naši ľudia sú, žiaľ, oveľa tolerantnejší k rozkrádaniu alebo robeniu chýb z neschopnosti, ako majú ochotu tolerovať, že štátna alebo verejná správa niekoho adekvátne zaplatí.“

Bolo potom dobré to vaše gesto s vrátením odmeny 55-tisíc eur?

„To gesto je nepodstatné. Ja som tie peniaze nikdy nedostal. Na druhej strane, keby som tie peniaze dostal, považoval by som to za správne. Nebola to otázka racionálnej voľby, ale jednoducho som nemal žalúdok sledovať tú atmosféru okolo, čítať e-maily. Bolo mi z toho nevoľno. Takže teraz vlastne odchádzam do prostredia, kde môžem takúto odmenu dostať bez toho, aby sa nad tým niekto pozastavoval.“

Tých 55-tisíc eur je väčšia alebo menšia suma oproti tomu, koľko ste na svojej mzde v Sociálnej poisťovni prerobili v porovnaní s predchádzajúcim platom?

„Samozrejme, že oveľa menšia suma. V Sociálnej poisťovni som pracoval za štvrtinovú mzdu, ktorú som mal predtým. Z mojej strany to bola služba vlasti, aj keď teraz sa to môže rôzne interpretovať.“

Mali ste pocit, že teraz ste pracovali viac alebo menej?

„Keď prídete do nových podmienok, vždy musíte pracovať viac ako v prostredí, kde končíte. Na začiatku som určite pracoval viac. Často som tam zostal do polnoci, ale myslím si, že je to úplne normálny stav. Ale ku koncu to bolo podobné, ako som to mal predtým, s jednou výnimkou, nemusel som cestovať do zahraničia. Kto má záujem o inštitúciu alebo firmu, prácu, ktorá je zmysluplná, si vždy nájde.“

Na východe sú stíhaní niektorí posudkoví lekári zrejme preto, že zamestnanci poisťovne sa nebáli upozorniť na podozrenia. Aký problém sú posudkoví lekári?

„Položme si tú otázku trochu inak. Aký problém sú lekári v tejto krajine? Asi sa zhodneme na tom, že lekári sú súčasťou inteligencie tejto krajiny. No musím sa priznať, že po sledovaní toho, čo sa deje v súvislosti - a nazvem to tak, ako to cítim – vydieraním zvyšku spoločnosti pre platy, silne pochybujem o tom, čo som pred chvíľou povedal. Poctiví lekári sú iba malá časť tejto veľkej mozaiky.

Zlo robí aj nezdravá lekárska solidarita. Nazvime to pokrytectvo, ktoré je v tom, že lekár nechce potopiť lekára napriek tomu, že vie, že urobil niečo, čo nie je v poriadku. To sa zlepší len vtedy, keď sa sprísnia sankcie a keď my ako občania budeme proti tomu protestovať.

Rovnako tvrdím, že nie je pravda, že zdravotníctvo je finančne poddimenzované. V zdravotníctve je neskutočný neporiadok. Osobne odporúčam vláde, aby nedala viac peňazí do zdravotníctva. Čím tam bude viac peňazí, tým sa viac tých peňazí rozkradne a pomíňa neefektívne. Kľúčom k vyriešeniu problémov v zdravotníctve je urobiť v tomto poriadok.

Pritom si myslím, že to nie je ani taká veľká úloha. Sme malá krajina, nemocníc je pár. Len treba sa odtrhnúť od rôznych záujmov a hovoriť si pravdu. Zdravotníctvo je v hlbokej kríze a kríza sa nerieši tak, že sa zvyšujú platy lekárom a sestrám. Posudkoví sú len súčasťou tohto problému. Ukázalo sa to aj v Humennom, kde došlo k odhaleniu trestnej činnosti najmä vďaka principiálnemu postoju riaditeľky pobočky. Jej príklad ukazuje, že kým nebudeme mať všetci záujem túto spoločnosť očistiť a hľadať spôsob, ako robiť veci inak, tak tu lepšie nebude. Slovensko je bohatá krajina, len je neefektívne spravovaná.“

Pred rokom ste pripravili desatoro pre exekútorov, chystali ste niečo aj pre posudkových lekárov?

„Robíme určité kroky, ale myslím si, že cesta k posudkovým lekárom je práve aj cez kontroly, cez zisťovanie opodstatnenosti určenia stupňa invalidity. Nepriamo by sme sa k tomu pravdepodobne dopracovali, ale nič také ako desatoro sme pre nich nechystali.“

Keď hovoríte o exekútoroch, tvárite sa tak, že sa niečo podarilo. Čo sa podarilo vo vzťahu k ním?

„V prvom rade sa vniesla objektívnosť do výberu exekútorov. Exekútorov môžete vybrať podľa rôznych kritérií, ktoré nie sú merateľné, preto sú vždy subjektívne. My sme stanovili výber exekútorov podľa úspešnosti výberu poistného a, samozrejme, musia dodržiavať desatoro, ktorého súčasťou je napríklad aj to, že nie je možné vybrať od dlžníka peniaze, držať si ich na svojom účte a neposlať ich Sociálnej poisťovni. Len sme sa snažili vniesť do ich správania poriadok a slušnosť. V konečnom dôsledku sa k tomu hlásia v etickom kódexe, ktorý majú. Domnievam sa, že z veľkej časti aj vďaka tomu sa zlepšil výber poistného.“

Prečo ste povedali, že verejné obstarávanie je často skôr prekážkou?

„V privátnej sfére sme takisto robili výberové konania, takisto sme robili elektronickú aukciu, ale nie preto, že nám to určoval zákon, ale preto, že sme to považovali za prospešné. Môžete dodržať striktne zákon a byť zároveň neefektívni. Zákon je postavený tak, že hlavným cieľom ani nie je, aby sa vysúťažila najlepšia cena, ale aby sa dodržal zákon. To je to, s čím sa ťažko stotožňujem.

Znova opakujem, že v privátnych podmienkach, kde sme robili výberové konania a boli to často veľké sumy, tak to bola vec, povedzme, rokovania manažmentu alebo dvoch, troch ľudí, ale bolo to založené na dôvere. V určitých prípadoch by som postupoval inak. Určite rýchlejšie, určite jednoduchšie a dosiahli by sme asi aj lepšiu cenu, ako keď dodržiavame zákon o verejnom obstarávaní. Ale nič iné nám nezostalo.“

Vláda včera rokovala o zmenách v dôchodkovom systéme. Od októbra zostane viac na účtoch v Sociálnej poisťovni, lebo sa zníži príspevok do druhého piliera. Ako sa pozeráte na zásahy do druhého piliera. Je to dobrý nápad?

„Ja som sa k tomu vyjadrovať nechcel, bola to doména pána ministra a necítil som prioritnú potrebu to komentovať. Treba však povedať, že prvý a druhý pilier sú ako spojené nádoby. Keď dáme viac do prvého piliera, úspešnejšie sanujeme prítomnosť a menej sa zaujímame o to, čo bude v budúcnosti. Prioritný problém nie je v tom, koľko percent bude v prvom a druhom pilieri, ale ako zabezpečiť, aby dôchodkový systém nebol deficitný. Tomu sa venuje menšia pozornosť.“

Aké má teraz poisťovňa čísla?

„Táto inštitúcia má mať v tomto roku príjem 6,7 miliardy eur, pričom pôvodne sme mali mať dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 1,760 miliardy eur. Už teraz je zrejmé, že dotácia bude o nejakých 107 miliónov nižšia vzhľadom na to, že už za prvý polrok máme výber poistného lepší o 83,6 milióna eur v porovnaní s rozpočtom. Darí sa nám celkom slušne znižovať správny fond. Čísla, ktoré som povedal, platia pred zmenami v dôchodkovom systéme. Keby sa neudialo nič, tak očakávam, že Sociálna poisťovňa skončí s miernym prebytkom a ušetrí zhruba 150 miliónov, pokiaľ ide o dotáciu od štátu. To je odhad.“

LOPATKAv_res.jpgPrečo ste sám od seba na tlačovej besede spomenuli jeden jediný kontrakt a tým je budova na Záhradníckej?

„To je vec, ktorej sa venujem prakticky od nástupu do Sociálnej poisťovne. Považujem ho za mimoriadne nevýhodný. Nazval som to interne ako lúpež storočia. Ostatné veci, ktoré sme považovali za menej výhodné, sme doriešili. Je to kontrakt, ktorý je veľmi zložitý, navyše zmluva je prakticky nevypovedateľná. Nerád by som sa dožil toho, že po realizácii UNITAS-u, keď už nebudeme potrebovať tieto priestory, ich budeme stále platiť. Je v našom spoločnom záujme, aby sme to vyriešili.“

Keď nastúpila Ficova vláda a rozhodovalo sa, či zostanete, alebo nie, ako ste premýšľali vy, chceli ste zostať, počkať?

„Výmeny vlád som nevnímal ako niečo, čo má byť pre mňa zdrojom nejakého stresu. Ak si pamätáte, pani premiérke som ponúkol svoju rezignáciu ešte po páde vlády, a to len preto, že sa ma začali novinári pýtať, či uvažujem o abdikácii. Tak som si povedal, že ak sa to vníma takto, tak prečo nie.“

Dáte pánu Richterovi nejaké typy, kto by vás mohol nahradiť?

„Ja som určitú vec v tomto zmysle povedal. Priznám sa, že nemám ani tak exaktne stanovené, kto by to mal byť, ako skôr viem s istotou povedať, kto by to byť nemal. Určite by to nemal byť človek, ktorý nemá skúsenosti s riadením, nemá hodnotovú výbavu a ten človek by mal byť osobnosťou v tom zmysle, aby bol schopný odolávať tlakom rôznych lobistov a záujmových skupín.

Práve od toho bude závisieť, či dokáže ochrániť inštitúciu a ľudí v nej od tých ľudí, ktorí jej chcú ‚pomáhať‘ spôsobom, že budú chcieť presvedčiť o tom, kto má byť exekútorom a kto nie, kto má byť jej dodávateľom a kto nie, kto má byť zamestnaným na danom oddelení a kto nie. Ja osobne si želám, aby sa takýto človek našiel.“

Z pohľadu lobistov bude Sociálne poisťovňa najviac zaujímavá práve pre UNITAS. Čo podľa vás treba urobiť, aby sa už konečne nejaký väčší verejný tender v oblasti II podaril? Na Slovensku nebol doteraz ani jeden taký, ktorého implementácia by viac-menej dopadla dobre.

„V prostredí zákona o verejnom obstarávaní je to neľahká úloha. Nestotožňujem sa s tým, že pri týchto verejných obstarávaniach treba dať každému rovnakú šancu. V privátnej sfére sme vždy hovorili o adekvátnom partnerstve, o tom, že my čestní a veľkí chceme mať kontrakt s čestnými a veľkými. Nevidím najmenší dôvod, prečo máme dať šancu aj garážovej firme, aj človeku, o ktorom všetci vedia, že je vagabund. Často som také kontrakty našiel. Platí zásada, že ak sa dohodne čestný s vagabundom, vždy ten čestný prehrá.“

Vy veríte, že medzi veľkými dodávateľmi IT je viac čestných firiem, alebo si myslíte, že to treba s nimi nanovo začať?

„Firmy sú také, aké prostredie chce, aby boli. Každá z nich má etický kódex od materskej firmy. Domnievam sa, že mnohé z tých firiem v ústredí ani nevedia, ako to fungovalo tu, alebo nechcú vedieť. No niekde sa musí urobiť deliaca čiara. Pre mňa je oveľa transparentnejšia veľká firma, ktorá aspoň v centrále vyznáva nejaké hodnoty a hlási sa k nim, ako firma, ktorá niekedy rozdávala a určovala, kto v Sociálnej poisťovni bude čo dodávať. Bohužiaľ, poisťovňa v minulosti dostala nielen zákazky, ktoré boli drahé, ale boli aj nefunkčné.“

Na portáli Sociálnej poisťovne je zverejnený zoznam neplatičov. Pomohol zvýšiť úspešnosť výberu poistného?

„Do veľkej miery pomohol. Dostal do povedomia Sociálnu poisťovňu a mnohí nás začali v tejto oblasti nasledovať. My sme znížili zoznam dlžníkov zhruba o 30-tisíc, čo nie je málo. Ľudia sú rôzni, jedni vnímali byť na zozname ako urážku a išli to zaplatiť, ďalší mali tendenciu sa nám vyhrážať. Potom rôznym ostrieľaným typom je to ľahostajné, lebo buď platiť nemôžu, alebo neplatia nikomu. Je to pre nich všedná prax. V konečnom dôsledku to pomohlo.“

Keď vláda ukázala balík konsolidačných opatrení, bolo medzi nimi aj ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Je Sociálna poisťovňa pripravená na to, že bude za občanov robiť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov?

„V tomto okamihu nie. Ale úplne rozumiem zámeru vlády. Musím povedať, že urobíme všetko preto, aby sme boli schopní to robiť. Hovorilo sa o roku 2014, keď sa bude robiť zúčtovanie za rok 2013. Požiadavka vlády je úplne logická.“

Keby existovala jedna zdravotná poisťovňa, bolo by efektívnejšie, keby časť jej práce, konkrétne výber zdravotného poistného, prebrala od nej Sociálna poisťovňa?

„Nebudem sa vyjadrovať k zdravotným poisťovniam, nie je to moja oblasť. V rámci UNITAS-u sa uvažuje, že sa vytvorí finančná správa, ktorá bude zabezpečovať jednotný výber ciel, daní a sociálnych odvodov. Momentálne má Sociálna poisťovňa vyššiu úspešnosť výberu poistného, ako má Finančná správa. Ale ak sa to urobí naozaj dobre, a dobre sa to spraví vtedy, ak to nebudú robiť politici, ale sa tam dosadia správne typy ľudí, tak áno, logiku to má. Veľmi dobre viete, že dobrý úmysel často nestačí. Úspech závisí od schopnosti to zrealizovať.“

Zdravotné odvody sú technicky to isté ako sociálne odvody, dane sú k tomu skôr ďalej. Výber by bol asi jednoduchší, nie?

„ Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Navyše si myslím aj to, že šéf Finančnej správy pán František Imrecze má plné ruky práce a robí všetko, čo je v jeho silách. Mne je sympatické to, že prišiel z biznis prostredia, takže mu držím palce a veľmi mi záleží na tom, aby to fungovalo.“

A čo mu poviete, keď vám zavolá, prečo odchádzate?

„Už som s ním volal.“

Už viete kam pôjdete? Vrátite sa do súkromnej sféry?

„Áno.“

cely_rozhovor.jpg

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. OMV má riešenie na neohlásených kuriérov
 2. Platíte si poistenie domova zbytočne?
 3. Volkswagen T-Cross má z každého niečo
 4. Prežije tisícročia. Papier vyrábajú 2000 rokov starou metódou
 5. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní
 6. Objavte silu Q10 a zredukujte vrásky počas 4 týždňov
 7. First moment na leto 2019 je tu: 13 letovísk s výraznými zľavami
 8. SME pripravení na komunálne voľby vo veľkom štýle
 9. Hidradenitída - kožná choroba, o ktorej sa nehovorí
 10. Rozhodnite v sobotu o starostoch aj o svojom dôchodku!
 1. Platíte si poistenie domova zbytočne?
 2. Odborná exkurzia po vodných stavbách v Českej republike
 3. Diskusný stôl na tému Energetická certifikácia budov
 4. Druhy ochranných známok
 5. OMV má riešenie na neohlásených kuriérov
 6. Volkswagen T-Cross má z každého niečo
 7. Prežije tisícročia. Papier vyrábajú 2000 rokov starou metódou
 8. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní
 9. Modesta Real Estate úspešne sprostredkovala obchodnú transakciu
 10. Už viete, čo spravíte s ojazdenými, letnými pneumatikami?
 1. First moment na leto 2019 je tu: 13 letovísk s výraznými zľavami 25 407
 2. Prežije tisícročia. Papier vyrábajú 2000 rokov starou metódou 24 253
 3. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní 18 645
 4. SME pripravení na komunálne voľby vo veľkom štýle 9 713
 5. Rozhodnite v sobotu o starostoch aj o svojom dôchodku! 9 075
 6. Hidradenitída - kožná choroba, o ktorej sa nehovorí 8 167
 7. Neukladajte si nič, čo vás môže ohroziť. Ako zabezpečiť telefón? 7 921
 8. 5 brigád, ktoré pomôžu v budúcej kariére 6 816
 9. 8 vecí, ktoré môžu ohroziť úspešné podnikanie 6 538
 10. Objavte silu Q10 a zredukujte vrásky počas 4 týždňov 3 819

Téma: Rozhovory z denníka SME


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Vyšetrovatelia sa výsluchmi chránia pred nadriadenými. Aj keď sú zbytočné

NAKA vypočúva ľudí zo Za slušné Slovensko.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Šikanuje polícia organizátorov protestov?

Nestačilo vypočuť len jedného z nich?

ŽENA

Zmrzačili ich na celý život. Írske ženy pritom chceli iba porodiť

Tisícky žien podstúpili barbarskú procedúru.

Neprehliadnite tiež

Platíte si poistenie domova zbytočne?

Veľa ľudí nemá správne nastavenú poistku.

Británia zažíva rekordný úbytok európskych pracovníkov

Britský trh práce sa podľa analytika už pred brexitom mení.

Brexit podľa štúdie tvrdo zasiahne Česko, Poľsko a Maďarsko

Brexit podľa štúdie banky ING najviac ovplyvní výrobu áut, poľnohospodárstvo a textilný priemysel.

Štát už triedi poštu podľa toho, či má človek aktivovanú e-schránku

Vytlačené listy posiela v špeciálnych obálkach.

Ceny ropy prudko padli

Narastajú obavy z nadmernej ponuky na trhu v budúcom roku.