Výsluhové dôchodky nezvýšia. Je to len začiatok

O tom, že bývalí policajti a vojaci v júli nedostanú ani o cent viac rozhodol parlament 20.júna

Zmrazenie výsluhových dôchodkov je prvou možnosťou, ako zastaviť prehlbovanie deficitu systému. Sociálne zabezpečenie ozbrojených zložiek je v dlhodobom horizonte neudržateľné.

Takto v júli začínali chodiť vyššie výsluhové dôchodky. Teraz sa to nestane. Parlament expresne rozhodol, že sa zmrazia.

Sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nestačí pokryť nároky. „Deficit na osobitných účtoch ozbrojených zložiek sa neustále prehlbuje,“ povedal predseda finančného výboru Daniel Duchoň (Smer). Za tento bod v pléne hlasovalo 129 poslancov.

„Je to rozhodnutie, ktoré postihuje tých, ktorí poberajú výsluhový dôchodok po pätnástich rokoch služby, rovnako ako tých, ktorí odslúžili tridsať rokov a viac,“ hovorí Michal Bohunický, prezident Zväzu vojakov.

Dotkne sa to životnej úrovne vyše 35-tisíc ľudí, ale je to aj otázka diskriminácie voči poberateľom penzie zo Sociálnej poisťovne.

Prvé riešenie naporúdzi

Výsluhové dôchodky by sa valorizovali o 3,05 percenta, ale služobné platy, z ktorých plynie do systému najviac peňazí, sú už dva roky zmrazené. Osobitný účet ministerstva vnútra má deficit asi 15 miliónov eur. „Očakáva sa úspora ročne vo výške asi štyroch miliónov eur,“ informuje Natália Hattalová z komunikačného odboru rezortu.

info
Vedeli ste?
Prečo sa nevalorizuje
 • Platy policajtov a vojakov sa nezvýšili v roku 2011 ani 2012. Odvody do systému ostali na úrovni predchádzajúceho obdobia.
 • V minulom roku sa znížil limit mzdových prostriedkov v rezorte vnútra. Policajtom ubudlo 5,77 percenta a hasičom a záchranárom rovných päť percent. Príjmy osobitného účtu automaticky klesli.
 • V rokoch 2010 a 2011 odišlo do výsluhy podstatne viac ľudí ako v minulosti. Najväčší odlev súvisí s parlamentnými voľbami a očakávanými zmenami v systéme.
peniaze-120x90.jpg
Foto: VLADO ŠIMÍČEK

Nepriama novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je účinná od 30. júna. Dávky výsluhového zabezpečenia sa valorizujú vtedy, ak sa na základe zákona o štátnom rozpočte zvyšujú platy v rezorte.

Predseda Odborového zväzu polície Miroslav Litva hovorí, že v súčasnej situácii to je jediný možný krok ďalšieho neprehlbovania schodku osobitného účtu.

„Každý ďalší časový posun riešenia znamená prehlbovanie schodku a nevyhnutnosť ďalších, ešte tvrdších opatrení,“ tvrdí odborár.

Konsolidačný balík, ktorý predložila vláda Roberta Fica, obsahuje aj zmienku o zdanení – alebo odvode z výsluhových dôchodkov späť na osobitný účet. Kompenzáciou má byť doživotná možnosť zdravotnej starostlivosti a rekreácie v rezortných zariadeniach.

Bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS) hovorí o podvode zo strany Smeru. Asociácia policajtov vo výslužbe píše, že „to výrazne nekorešponduje s tým, čo od tejto vlády naši členovia očakávali, to jest sociálne istoty a aspoň udržanie doterajšieho stavu“.

Kombinácia možného

Vláda Ivety Radičovej mala ambíciu upratať systém. Obavy zo zmien vyhnali tisícky ľudí do civilu. Tieto zmeny sa však mali dotknúť iba nových policajtov, hasičov či vojakov.

„Predovšetkým treba stabilizovať personálny stav v polícii, pretože rast počtu poberateľov je výsledkom tejto nestability,“ tvrdí Litva.

Minister vnútra Robert Kaliňák zvažuje zvýšenie sadzieb poistného na dôchodkové zabezpečenie. „V súčasnosti hľadáme riešenie, ako stabilizovať stav osobitného účtu. Malo by ísť o kombináciu možného zvýšenia príjmov a možnej korekcie existujúcich výdavkov,“ píše Hattalová.

Relevantným návrhom je aj predĺženie obdobia potrebného na výsluhový dôchodok a ďalšie dávky. To by znížilo výdavky. Návrh zákona by mohol ísť na pripomienkovanie v auguste.

ico

Niekto sa dočká aspoň na Vianoce

Zákon o vianočnom príspevku myslí aj na bývalých príslušníkov ozbrojených zložiek a ich príbuzných.

info
Dôchodok pred zmenou a po nej
 • Pôvodne
  starobný, invalidný, čiastočný invalidný, za výsluhu rokov, vdovský, vdovecký alebo sirotský.
 • Teraz
  výsluhový, invalidný výsluhový, vdovský výsluhový, vdovecký výsluhový alebo sirotský výsluhový.

Sklamanie zo zastavenia valorizácie môže aspoň trocha odčiniť istota v podobe vianočného príspevku. Príslušné útvary sociálneho zabezpečenia evidujú okolo dvetisíc ľudí, ktorí v decembri dostanú niečo na prilepšenie.

Ide len o poberateľov výsluhových dávok prekvalifikovaných z civilných dôchodkov priznaných podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení do 30. júna 2002.

Nárok na príspevok je ohraničený dôchodkom alebo dôchodkami do 60 percent priemernej mzdy v minulom roku. Táto hranica sa každý rok mení, tentoraz ide o 471,60 eura.

Samotná dávka je 66,39 eura, ak dôchodok nepresahuje životné minimum. V ostatných prípadoch sa vypočíta individuálne podľa vzorca v zákone: 66,39 mínus 0,10 krát (výška dôchodku mínus životné minimum).

Aj životné minimum sa pravidelne mení. Od 1. júla dosahuje 194,58 eura mesačne.

Poberateľ musí mať bydlisko na území Slovenska.

(joč)

ico

Valorizácia sa zmenila len vlani

Jednotný spôsob zvyšovania výsluhových dávok sa použil iba raz.

Pred rokom sa výsluhové dôchodky zvýšili o 2,10 percenta. Prvý raz sa to týkalo všetkých poberateľov vrátane bývalých vojakov.

info
3,05
percenta
by dosiahla valorizácia v tomto roku.

Ešte v roku 2010 mali úplne iný valorizačný mechanizmus ako policajti vo výslužbe. Záležalo len na tom, ako sa zvýšil priemerný plat v armáde. Naposledy šlo o 6,732 percenta.

Keď sa zmenil zákon, začalo záležať na raste cien a miezd. Je to ten istý spôsob, aký sa používa na valorizáciu civilných dôchodkov, len s jedným rozdielom: oneskoruje sa o pol roka. Namiesto údajov za prvú polovicu predchádzajúceho roka sa vychádza z údajov za celý rok.

Vlani ceny stúpli o 3,9 percenta a priemerná mzda o 2,2 percenta. Priemer týchto hodnôt je 3,05 percenta.

(joč)

ico

Prispievajú viac, aj preto majú vyššie penzie

Výška penzie závisí od výšky odvodov. Za príslušníkov ozbrojených zložiek platí aj štát.

info
O koho ide
Fakty
 • Policajný zbor,
 • Hasičský a záchranný zbor,
 • Horská záchranná služba,
 • Slovenská informačná služba,
 • Národný bezpečnostný úrad,
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže,
 • Železničná polícia,
 • colníci,
 • profesionálni vojaci.

Poistné policajtov a vojakov by sa malo zvýšiť. Aj ich zamestnávatelia by mali platiť viac. „Bude to o jedno plus jedno percento alebo dva plus dva, podľa toho, aké benefity za to budeme schopní priniesť,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák pre denník Pravda.

Odvody na výsluhové poistenie tvoria 22 percent platu príslušníka: 17 percent platí on, zvyšok štát. V civilnom sektore je to spolu 18 percent.

Predseda Odborového zväzu polície Miroslav Litva teraz nechce hovoriť o konkrétnych návrhoch. Trvá však na tom, že aj štát musí prispievať viac.

Osobitný dôchodkový systém financuje vyše 30-tisíc ľudí. Vďaka nemu by sa im nemalo stať, že po odchode do civilu zostanú bez príjmu. Je na to aj termín – predčasná profesijná staroba.

Kvalifikácia bývalého policajta alebo vojaka málokedy korešponduje s požiadavkami trhu práce. Ak by nemal výsluhové zabezpečenie, absencia príjmu po skončení služby by sa zle premietla do jeho starobného dôchodku. Na druhej strane môže pracovať v súkromnom alebo verejnom sektore.

Priemerná dĺžka výsluhového dôchodku v rezorte vnútra je okolo 19 rokov, v obrane 17 a pol roka. Vyplýva to z analýzy, ktorú za vlády Ivety Radičovej pripravili ministri vnútra a obrany.

(joč)

ico

Systém si žiada stabilitu

Mnohí ukončia služobný pomer skôr, ako by nastali obávané zmeny.

V rokoch 2010 a 2011 odišlo do výslužby 3391 policajtov a hasičov. Zvyčajne to je o polovicu menej.

„Jedným z krokov musí byť vytvorenie takých istôt, aby bola fluktuácia policajtov čo najnižšia, negatívne pôsobia aj veľmi časté zmeny v Policajnom zbore,“ tvrdí Hristo Gluškov z Asociácie policajtov vo výslužbe.

Sociálne zabezpečenie ozbrojených zložiek je pod náporom každého avíza o zmenách v systéme. Armáda za predchádzajúce dva roky priznala 1170 výsluhových dôchodkov.

„Obmena personálu znamená, že do systému vstupujú ľudia s nižším platom, ako z neho odchádzajú po pätnástich rokoch služby. Zároveň sa zvyšuje výdavková časť osobitného účtu – výplata dávok,“ dodáva hovorca rezortu Milan Vanga.

(joč)

ico

Výslužba môže prísť oveľa neskôr

Jedným z riešení stabilizácie sociálneho systému je oddialenie nároku na výsluhový dôchodok.

80915_00-120x90.jpg„Prioritou ministerstva obrany nie je hľadanie úspor v oblasti výsluhových dôchodkov, ale stabilizovanie osobitného účtu, z ktorého sú vyplácané,“ tvrdí hovorca rezortu Milan Vanga. Jedným z opatrení môže byť oddialenie nároku na výsluhový dôchodok.

info
Možné zmeny
 • posun minimálnej dĺžky služby ako jednej zo základných podmienok nároku na dávky,
 • podmienenie nároku na výsluhový dôchodok určitým vekom – ako v prípade starobného dôchodku,
 • predĺženie obdobia na výpočet dávok – priemerný plat z viac ako jedného, najlepšieho kalendárneho roka,
 • zákaz súbehu výsluhového dôchodku a zamestnania.

„Aby sa predĺžila dĺžka služby najlepšie pripravených vojakov a zároveň aby sa znížili počty vojakov, ktorým bude vznikať nárok na výsluhový dôchodok v nižšom veku,“ vysvetľuje Vanga.

Táto dávka si vyžaduje aspoň pätnásť rokov služby. Predchádzajúca vláda schválila materiál, podľa ktorého by to malo byť o desať rokov viac. Tento zámer sa však nepremietol do návrhu zákona.

„Je to koncepčný dokument, ktorý vystihuje celú podstatu sociálneho zabezpečenia, a bolo by ho treba využiť,“ povedal prezident Zväzu vojakov Michal Bohunický.

Analýza sociálneho systému ozbrojených zložiek z augusta 2011 počíta aj s predĺžením potrebného obdobia na výsluhový príspevok a odchodné.

„V systéme je možné vykonať parciálne úpravy s cieľom znížiť jeho ekonomickú náročnosť a súčasne s cieľom podporiť personálnu stabilizáciu,“ píše sa v závere materiálu.

(joč)

800-med_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. Už aj seniori presadajú do SUV
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 8. Stavebný úrad neoprávnene predĺžil americkej ambasáde lehotu
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností centier Europe Direct
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 26 857
 2. Ako sme jazdili v socializme 3 278
 3. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 842
 4. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me 1 571
 5. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 533
 6. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 308
 7. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 238
 8. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 220
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 143
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 088

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Ak si kúpite kuracinu v Tescu, môže vás zastaviť esbéeskár

V niektorých predajniach dáva Tesco bezpečnostné prvky aj na mäso.

SVET

Ukrajina je na kupčenie so zbraňami ideálna, využila to aj Severná Kórea

Kyjev a Moskva sa sporia o to, odkiaľ prišli motory pre severokórejské rakety.

Neprehliadnite tiež

Podpora mladých pri hypotékach sa daňovým bonusom zjednoduší, tvrdí Kažimír

Podpora hypotekárneho bývania pre mladých by mala byť po novom pre ľudí jednoduchšia a menej administratívne náročná.

Úrad vlády nakúpil nové autá za 95-tisíc eur

Jedno z nich má slúžiť na zásobovanie hotela Bôrik.

Ak si kúpite kuracinu v Tescu, môže vás zastaviť esbéeskár

V niektorých predajniach dáva Tesco bezpečnostné prvky nielen na alkohol, ale aj na mäso.

Zmes z kontaminovaných vajec sa dostala aj do bratislavských hotelov

Viac informácií má poskytnúť ministerstvo pôdohospodárstva.