Výsluhové dôchodky nezvýšia. Je to len začiatok

O tom, že bývalí policajti a vojaci v júli nedostanú ani o cent viac rozhodol parlament 20.júna

Zmrazenie výsluhových dôchodkov je prvou možnosťou, ako zastaviť prehlbovanie deficitu systému. Sociálne zabezpečenie ozbrojených zložiek je v dlhodobom horizonte neudržateľné.

Takto v júli začínali chodiť vyššie výsluhové dôchodky. Teraz sa to nestane. Parlament expresne rozhodol, že sa zmrazia.

Sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nestačí pokryť nároky. „Deficit na osobitných účtoch ozbrojených zložiek sa neustále prehlbuje,“ povedal predseda finančného výboru Daniel Duchoň (Smer). Za tento bod v pléne hlasovalo 129 poslancov.

„Je to rozhodnutie, ktoré postihuje tých, ktorí poberajú výsluhový dôchodok po pätnástich rokoch služby, rovnako ako tých, ktorí odslúžili tridsať rokov a viac,“ hovorí Michal Bohunický, prezident Zväzu vojakov.

Dotkne sa to životnej úrovne vyše 35-tisíc ľudí, ale je to aj otázka diskriminácie voči poberateľom penzie zo Sociálnej poisťovne.

Prvé riešenie naporúdzi

Výsluhové dôchodky by sa valorizovali o 3,05 percenta, ale služobné platy, z ktorých plynie do systému najviac peňazí, sú už dva roky zmrazené. Osobitný účet ministerstva vnútra má deficit asi 15 miliónov eur. „Očakáva sa úspora ročne vo výške asi štyroch miliónov eur,“ informuje Natália Hattalová z komunikačného odboru rezortu.

info
Vedeli ste?
Prečo sa nevalorizuje
 • Platy policajtov a vojakov sa nezvýšili v roku 2011 ani 2012. Odvody do systému ostali na úrovni predchádzajúceho obdobia.
 • V minulom roku sa znížil limit mzdových prostriedkov v rezorte vnútra. Policajtom ubudlo 5,77 percenta a hasičom a záchranárom rovných päť percent. Príjmy osobitného účtu automaticky klesli.
 • V rokoch 2010 a 2011 odišlo do výsluhy podstatne viac ľudí ako v minulosti. Najväčší odlev súvisí s parlamentnými voľbami a očakávanými zmenami v systéme.
peniaze-120x90.jpg
Foto: VLADO ŠIMÍČEK

Nepriama novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je účinná od 30. júna. Dávky výsluhového zabezpečenia sa valorizujú vtedy, ak sa na základe zákona o štátnom rozpočte zvyšujú platy v rezorte.

Predseda Odborového zväzu polície Miroslav Litva hovorí, že v súčasnej situácii to je jediný možný krok ďalšieho neprehlbovania schodku osobitného účtu.

„Každý ďalší časový posun riešenia znamená prehlbovanie schodku a nevyhnutnosť ďalších, ešte tvrdších opatrení,“ tvrdí odborár.

Konsolidačný balík, ktorý predložila vláda Roberta Fica, obsahuje aj zmienku o zdanení – alebo odvode z výsluhových dôchodkov späť na osobitný účet. Kompenzáciou má byť doživotná možnosť zdravotnej starostlivosti a rekreácie v rezortných zariadeniach.

Bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS) hovorí o podvode zo strany Smeru. Asociácia policajtov vo výslužbe píše, že „to výrazne nekorešponduje s tým, čo od tejto vlády naši členovia očakávali, to jest sociálne istoty a aspoň udržanie doterajšieho stavu“.

Kombinácia možného

Vláda Ivety Radičovej mala ambíciu upratať systém. Obavy zo zmien vyhnali tisícky ľudí do civilu. Tieto zmeny sa však mali dotknúť iba nových policajtov, hasičov či vojakov.

„Predovšetkým treba stabilizovať personálny stav v polícii, pretože rast počtu poberateľov je výsledkom tejto nestability,“ tvrdí Litva.

Minister vnútra Robert Kaliňák zvažuje zvýšenie sadzieb poistného na dôchodkové zabezpečenie. „V súčasnosti hľadáme riešenie, ako stabilizovať stav osobitného účtu. Malo by ísť o kombináciu možného zvýšenia príjmov a možnej korekcie existujúcich výdavkov,“ píše Hattalová.

Relevantným návrhom je aj predĺženie obdobia potrebného na výsluhový dôchodok a ďalšie dávky. To by znížilo výdavky. Návrh zákona by mohol ísť na pripomienkovanie v auguste.

ico

Niekto sa dočká aspoň na Vianoce

Zákon o vianočnom príspevku myslí aj na bývalých príslušníkov ozbrojených zložiek a ich príbuzných.

info
Dôchodok pred zmenou a po nej
 • Pôvodne
  starobný, invalidný, čiastočný invalidný, za výsluhu rokov, vdovský, vdovecký alebo sirotský.
 • Teraz
  výsluhový, invalidný výsluhový, vdovský výsluhový, vdovecký výsluhový alebo sirotský výsluhový.

Sklamanie zo zastavenia valorizácie môže aspoň trocha odčiniť istota v podobe vianočného príspevku. Príslušné útvary sociálneho zabezpečenia evidujú okolo dvetisíc ľudí, ktorí v decembri dostanú niečo na prilepšenie.

Ide len o poberateľov výsluhových dávok prekvalifikovaných z civilných dôchodkov priznaných podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení do 30. júna 2002.

Nárok na príspevok je ohraničený dôchodkom alebo dôchodkami do 60 percent priemernej mzdy v minulom roku. Táto hranica sa každý rok mení, tentoraz ide o 471,60 eura.

Samotná dávka je 66,39 eura, ak dôchodok nepresahuje životné minimum. V ostatných prípadoch sa vypočíta individuálne podľa vzorca v zákone: 66,39 mínus 0,10 krát (výška dôchodku mínus životné minimum).

Aj životné minimum sa pravidelne mení. Od 1. júla dosahuje 194,58 eura mesačne.

Poberateľ musí mať bydlisko na území Slovenska.

(joč)

ico

Valorizácia sa zmenila len vlani

Jednotný spôsob zvyšovania výsluhových dávok sa použil iba raz.

Pred rokom sa výsluhové dôchodky zvýšili o 2,10 percenta. Prvý raz sa to týkalo všetkých poberateľov vrátane bývalých vojakov.

info
3,05
percenta
by dosiahla valorizácia v tomto roku.

Ešte v roku 2010 mali úplne iný valorizačný mechanizmus ako policajti vo výslužbe. Záležalo len na tom, ako sa zvýšil priemerný plat v armáde. Naposledy šlo o 6,732 percenta.

Keď sa zmenil zákon, začalo záležať na raste cien a miezd. Je to ten istý spôsob, aký sa používa na valorizáciu civilných dôchodkov, len s jedným rozdielom: oneskoruje sa o pol roka. Namiesto údajov za prvú polovicu predchádzajúceho roka sa vychádza z údajov za celý rok.

Vlani ceny stúpli o 3,9 percenta a priemerná mzda o 2,2 percenta. Priemer týchto hodnôt je 3,05 percenta.

(joč)

ico

Prispievajú viac, aj preto majú vyššie penzie

Výška penzie závisí od výšky odvodov. Za príslušníkov ozbrojených zložiek platí aj štát.

info
O koho ide
Fakty
 • Policajný zbor,
 • Hasičský a záchranný zbor,
 • Horská záchranná služba,
 • Slovenská informačná služba,
 • Národný bezpečnostný úrad,
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže,
 • Železničná polícia,
 • colníci,
 • profesionálni vojaci.

Poistné policajtov a vojakov by sa malo zvýšiť. Aj ich zamestnávatelia by mali platiť viac. „Bude to o jedno plus jedno percento alebo dva plus dva, podľa toho, aké benefity za to budeme schopní priniesť,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák pre denník Pravda.

Odvody na výsluhové poistenie tvoria 22 percent platu príslušníka: 17 percent platí on, zvyšok štát. V civilnom sektore je to spolu 18 percent.

Predseda Odborového zväzu polície Miroslav Litva teraz nechce hovoriť o konkrétnych návrhoch. Trvá však na tom, že aj štát musí prispievať viac.

Osobitný dôchodkový systém financuje vyše 30-tisíc ľudí. Vďaka nemu by sa im nemalo stať, že po odchode do civilu zostanú bez príjmu. Je na to aj termín – predčasná profesijná staroba.

Kvalifikácia bývalého policajta alebo vojaka málokedy korešponduje s požiadavkami trhu práce. Ak by nemal výsluhové zabezpečenie, absencia príjmu po skončení služby by sa zle premietla do jeho starobného dôchodku. Na druhej strane môže pracovať v súkromnom alebo verejnom sektore.

Priemerná dĺžka výsluhového dôchodku v rezorte vnútra je okolo 19 rokov, v obrane 17 a pol roka. Vyplýva to z analýzy, ktorú za vlády Ivety Radičovej pripravili ministri vnútra a obrany.

(joč)

ico

Systém si žiada stabilitu

Mnohí ukončia služobný pomer skôr, ako by nastali obávané zmeny.

V rokoch 2010 a 2011 odišlo do výslužby 3391 policajtov a hasičov. Zvyčajne to je o polovicu menej.

„Jedným z krokov musí byť vytvorenie takých istôt, aby bola fluktuácia policajtov čo najnižšia, negatívne pôsobia aj veľmi časté zmeny v Policajnom zbore,“ tvrdí Hristo Gluškov z Asociácie policajtov vo výslužbe.

Sociálne zabezpečenie ozbrojených zložiek je pod náporom každého avíza o zmenách v systéme. Armáda za predchádzajúce dva roky priznala 1170 výsluhových dôchodkov.

„Obmena personálu znamená, že do systému vstupujú ľudia s nižším platom, ako z neho odchádzajú po pätnástich rokoch služby. Zároveň sa zvyšuje výdavková časť osobitného účtu – výplata dávok,“ dodáva hovorca rezortu Milan Vanga.

(joč)

ico

Výslužba môže prísť oveľa neskôr

Jedným z riešení stabilizácie sociálneho systému je oddialenie nároku na výsluhový dôchodok.

80915_00-120x90.jpg„Prioritou ministerstva obrany nie je hľadanie úspor v oblasti výsluhových dôchodkov, ale stabilizovanie osobitného účtu, z ktorého sú vyplácané,“ tvrdí hovorca rezortu Milan Vanga. Jedným z opatrení môže byť oddialenie nároku na výsluhový dôchodok.

info
Možné zmeny
 • posun minimálnej dĺžky služby ako jednej zo základných podmienok nároku na dávky,
 • podmienenie nároku na výsluhový dôchodok určitým vekom – ako v prípade starobného dôchodku,
 • predĺženie obdobia na výpočet dávok – priemerný plat z viac ako jedného, najlepšieho kalendárneho roka,
 • zákaz súbehu výsluhového dôchodku a zamestnania.

„Aby sa predĺžila dĺžka služby najlepšie pripravených vojakov a zároveň aby sa znížili počty vojakov, ktorým bude vznikať nárok na výsluhový dôchodok v nižšom veku,“ vysvetľuje Vanga.

Táto dávka si vyžaduje aspoň pätnásť rokov služby. Predchádzajúca vláda schválila materiál, podľa ktorého by to malo byť o desať rokov viac. Tento zámer sa však nepremietol do návrhu zákona.

„Je to koncepčný dokument, ktorý vystihuje celú podstatu sociálneho zabezpečenia, a bolo by ho treba využiť,“ povedal prezident Zväzu vojakov Michal Bohunický.

Analýza sociálneho systému ozbrojených zložiek z augusta 2011 počíta aj s predĺžením potrebného obdobia na výsluhový príspevok a odchodné.

„V systéme je možné vykonať parciálne úpravy s cieľom znížiť jeho ekonomickú náročnosť a súčasne s cieľom podporiť personálnu stabilizáciu,“ píše sa v závere materiálu.

(joč)

800-med_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 6. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 8. Jarné prázdniny pri mori?
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 8. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 9. M.Borguľa vyzýva veľvyslanca USA k urýchlenému odstráneniu plota
 10. Ušetrite s hypotékou viac ako 1 200 eur
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 17 862
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 736
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 810
 4. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 6 036
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 900
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 579
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 008
 8. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 756
 9. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 3 714
 10. Jarné prázdniny pri mori? 3 437

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Sulíka nahnevali ruské noviny, zastal sa Únie

Ruské médiá opisujú údajnú petíciu za vystúpenie Slovenska z EÚ.

ŠPORT

BBC ukázalo ruských chuligánov. Jediným pravidlom je nezabiť

Nie pre každého budú MS len o futbale.

PLUS

Trpeli vojaci i rodičia. O šikane na vojenčine vedel aj Husák

Realita Československej ľudovej armády.

Neprehliadnite tiež

Česko má v Krušných horách veľké nálezisko lítia

Lítium sa používa do batérií mobilných telefónov a notebookov.

Pellegrini avizoval investície za 1,8 miliardy eur

Jurzyca vidí problém v odchode ľudí do Nemecka či Rakúska.

Agentúra Moody's zlepšila výhľad ratingu Ruska

Medzinárodná ratingová agentúra zlepšila výhľad ratingu záväzkov ruskej vlády na stabilný z negatívneho.

Štát chce energetický holding, o podrobnostiach mlčí

S myšlienkou vytvorenia energetického holdingu prišla prvá vláda Roberta Fica. Kontúry načrtol minister hospodárstva Tomáš Malatinský.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop