V júli seniori na liekoch ušetria, v auguste už nie

Júlová kategorizácia liekov ušetrí seniorov od zvýšených doplatkov, v auguste si priplatia ľudia s vysokým tlakom.

Júlová kategorizácia liekov ušetrí seniorov od zvýšených doplatkov za lieky. V auguste už bude situácia iná, pri skupine liekov na liečbu vysokého tlaku či na zníženie cholesterolu doplatky stúpnu.

Pre seniorov, invalidných dôchodcov či ľudí s ťažkým postihnutím, ktorí si svoje zdravie musia dlhodobo udržiavať viacerými liekmi, máme na úvod dobrú správu. V kategorizácii liekov od 1. júla sa pre pacientov nič prevratné neudeje.

Spomedzi 5224 liekov sa doplatok nemení pri 5149 liekoch, klesá pri 75 liekoch a nestúpa pri žiadnom lieku.

„Nevypadne z nej žiadny dôležitý liek,“ povedal Ondrej Sukeľ, viceprezident Slovenskej lekárnickej komory. Ceny idú dolu pri 175 liekoch, väčšina z nich je však plne hradených zdravotnými poisťovňami.

Sukeľ dodáva, že pokles sa týka aj liekov kategórie A, ktoré pacienti užívajú v zdravotníckych zariadeniach a sú súčasťou výkonu nemocníc, takže pacient to ani nepostrehne.

Situácia ohľadne znižovania cien liekov a hlavne zníženia úhrad sa mení k lepšiemu hlavne pre zdravotné poisťovne.

Mesačne za lieky aj vyše päťdesiat eur

Medzi seniormi a zdravotne ťažko postihnutými ľuďmi je veľa takých, ktorí sa pre rôzne zdravotné neduhy bez liekov nezaobídu. Podľa štatistiky, ktorú nám poisťovne poslali, niektorí za lieky v lekárňach nechávajú za štvrťrok priam rekordné sumy.

info
Vedeli ste?
Prečo treba kategorizáciu
 • Kategorizácia určuje, či bude liek na základe zdravotného poistenia uhrádzaný v plnej výške, alebo len jeho časť.
 • Zároveň stanovuje, aká časť ceny lieku bude uhradená zo zdravotného poistenia.
 • Zvyšnú časť z ceny lieku platí pacient ako doplatok.

Napríklad štyridsaťosemročný pacient, ktorý trpí málokrvnosťou, potrebuje v priebehu troch mesiacov šesť balení injekcií Ferinject, za jedno dopláca 222,60 eura.

Poisťovňa mu za prvý štvrťrok teraz na účet pošle takmer 450 eur, lebo svoj 30­eurový limit prekročil o takúto sumu.

Monika Šimunová, PR špecialistka zdravotnej poisťovne Dôvera, hovorí, že toto je jeden z najdrahších liekov, aké užívajú poistenci. Len za tento jeden liek vráti Dôvera poistencom 30­tisíc eur, čiže desať percent všetkých vrátených doplatkov.

V auguste si priplatia ľudia s vysokým tlakom

Na začiatku augusta vstúpi do platnosti zoznam kategorizovaných liekov, kde budú stanovené nové výšky úhrad liekov, ktoré si pacienti vyberajú na lekársky predpis. Pri viacerých si priplatia.

Už teraz si ho možno pozrieť na stránke ministerstva zdravotníctva.

„Novému systému stanovovania plošných úhrad za lieky budú podliehať aj veľké skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku – antihypertenzíva, alebo na zníženie hladiny „zlého cholesterolu“ – statíny,“ upozorňuje Ivan Kraszko, podpredseda Asociácie generických výrobcov GENAS.

Podľa asociácie v týchto skupinách liekov budú aj také, kde nebude v rámci danej účinnej látky žiadny liek už plne hradený, tak ako to bolo dosiaľ.

Ako príklad uvádzajú Rosuvastatín, moderné liečivo na liečbu zvýšenej hladiny tukov v krvi, za ktoré si bude musieť pacient výrazne doplatiť.

V zozname sa tak prvýkrát premietne plošné znižovanie úhrad vybraných skupín liekov zo strany zdravotných poisťovní na základe takzvaného „klastrovania liekov“ – stanovenia rovnakej úhrady poisťovne pre celú skupinu liečiv.

ico

Do limitu sa zahŕňajú doplatky za najlacnejší generický liek

Zdravotné poisťovne štvrťročne prepočítavajú, aké lieky a v akom množstve mali ich poistenci predpísané.

sm-0621-021f-doktorF.rw-120x90.jpgAk dôchodcovia poberajú mesačnú penziu nižšiu, ako je polovička z priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2010, čo je od januára tohto roku 384,50 eura (vlani to bolo 375 eur), majú nárok na vrátenie doplatkov za lieky, ktoré im predpísali lekári. No iba za predpokladu, že v lekárni za ne štvrťročne zaplatili viac ako 45 eur. Pri zdravotne ťažko postihnutých ľuďoch a invalidných dôchodcoch je liekový limit 30 eur za štvrťrok.

Spôsob výpočtu úhrady doplatkov je pre obidve skupiny rovnaký. Aby ste si vedeli predstaviť, ako výpočet vyzerá reálne, požiadali sme zdravotné poisťovne o niekoľko príkladov.

Od decembra minulého roka sa do limitu započítavajú všetky lieky, ktoré čiastočne hradí poisťovňa.

Príklad 1 - limit 45 eur

 • Človek s vysokým krvným tlakom, alergiami, navyše má Parkinsonovu chorobu, bral aj antidepresíva.
 • Prvá podmienka: poistenec je poberateľom starobného dôchodku, zároveň je aj držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).
 • Aké kritériá splnil podľa zákona: jeho mesačný dôchodok je nižší ako 384,50 eura.
 • Aký limit sa naňho vzťahuje: na tohto poistenca sa vzťahujú oba limity spoluúčasti, teda 30- aj 45-eurový doplatok za lieky.
 • Ktorý limit bude uplatnený: v roku 2012 sa uplatní vyšší z nich - limit spoluúčasti je v tomto prípade 45 eur.
 • Za akých podmienok dostane preplatok: ak prepočítaný doplatok najlacnejšieho náhradného lieku prekročí limit spoluúčasti.
 • Koľko poistenec v lekárni zaplatil: tento poistenec si v období od 9. januára do 3. marca tohto roku vybral v lekárňach na lekárske predpisy 23 kusov rôznych balení liekov, niektoré opakovane.
 • V lekárni skutočne doplatil za prvý štvrťrok tohto roku za lieky 68,50 eura.
 • Prepočítaný doplatok najlacnejšieho náhradného lieku je však len 48,15 eura.
 • Aký má preplatok: tento pacient má pri limite 45 eur nárok na preplatok 3,15 eura.

Príklad 2 - limit 30 eur

 • Diabetik s vysokým krvným tlakom, s príznakmi Parkinsonovej choroby
 • Prvá podmienka: poistenec je poberateľom invalidného dôchodku.
 • Aké kritériá splnil podľa zákona: jeho mesačný dôchodok je nižší ako 384,50 eura.
 • Limit spoluúčasti: 30 eur.
 • Za akých podmienok dostane preplatok: ak prepočítaný doplatok najlacnejšieho náhradného lieku prekročí limit spoluúčasti.
 • Koľko poistenec v lekárni zaplatil: od 22. januára do 22. marca tohto roku mu lekár predpísal 22 balení liekov, niektoré sa opakovali.
 • V lekárni by skutočne doplatil za prvý štvrťrok tohto roku za lieky 59,17 eura.
 • Prepočítaný doplatok najlacnejšieho náhradného lieku je však len 35,27 eura.
 • Aký má preplatok: tento pacient má pri limite 30 eur nárok na preplatok 5,27 eura.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

ico

Peniaze vrátia do konca júna

Poistenci, ktorí presiahli pri liekoch stanovený limit, dostanú poštou podrobný výpis užívaných liekov aj informáciu, akú sumu im ich zdravotná poisťovňa pošle.

Dôchodcovia s nízkymi penziami, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a poberatelia invalidného dôchodku môžu v najbližších dňoch očakávať, že im všetky tri zdravotné poisťovne vrátia peniaze za lieky. Ide o preplatky za prvé tri mesiace tohto roku.

info
Fakty
Čo sa zmenilo
 • Od 1. januára tohto roku nastali zmeny v legislatíve, ktoré ovplyvňujú výpočet nároku doplatku za lieky.
 • Do úhrnnej výšky poistenca sa započítajú lieky vo väčšom rozsahu, ako to bolo do konca roka 2011.
 • V prípade, že sa na poistenca vzťahujú oba limity spoluúčasti uplatní sa vyšší z nich, čiže suma 45 eur.

Od decembra minulého roka sa do limitu započítavajú všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí zdravotná poisťovňa.

Najrýchlejšie sa prepočítavanie preplatkov udialo v zdravotnej poisťovni Union, ktorá to stihla už minulý týždeň. „Preplatky za lieky dostanú poistenci automaticky na účet alebo poštovou poukážkou,“ informoval Martin Vochyan, riaditeľ úseku revíznych a zdravotných činností tejto poisťovne. Dodal, že ak by poistenci mali nejaké nejasnosti, stačí vytočiť zákaznícku linku 0850 003 333, kde nájdu odpoveď.

V zdravotnej poisťovni Union za prvý kvartál vznikol nárok na vyplatenie preplatkov 2848 poistencom. Poisťovňa im vráti vyše 62-tisíc eur, 2171 doplatkov pôjde zdravotne ťažko postihnutým a 677 doplatkov dôchodcom.

Všeobecná zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov v týchto dňoch ešte stále údaje spracováva. „Na základe jednotlivých kvartálov roku 2011 predpokladáme, že počet poistencov sa bude pohybovať v rozhraní medzi 4400 až 5500,“ povedala hovorkyňa Dana Gašparíková. Doplatky by chceli začať vyplácať koncom tohto týždňa.

„Dôvera vráti 13 673 poistencom viac ako 300–tisíc eur,“ povedala Monika Šimunová z poisťovne. Z tohto počtu je 8765 zdravotne ťažko postihnutých, 4808 je dôchodcov.

Najvyšší vrátený doplatok dosiahol výšku 497,25 eura, v uplynulom štvrťroku to bolo 298 eur. Poisťovňa teraz vracia doplatky aj tým, ktorí v minulosti limit neprekročili o viac ako tri eurá. Týka sa to 835 poistencov a vyplatia im celkovo 1428 eur.

(or)

ico

Príklady s vysokými preplatkami

Zdravotná poisťovňa Union bude poistencom vracať aj vysoké doplatky, niektorým aj vyše sto eur.

57,82 eura

 • Túto sumu dostane 50-ročná pacientka s preukazom zdravotne ťažko postihnutej osoby. Tá za lieky doplatila 142,52 eura, prepočítaný doplatok najlacnejšieho náhradného lieku bol 87,85 eura.
 • Vzťahuje sa na ňu limit 30 eur.

62,59 eura

 • Takúto sumu dostal 60-ročný pacient s preukazom zdravotne ťažko postihnutej osoby.
 • Za lieky počas troch mesiacov doplatil 94,12 eura, prepočítaný doplatok bol 92,59 eura, od tejto sumy sa odpočítal nárokovateľný limit 30 eur. (92,59 - 30 = 62,59 eura)

139,95 eura

 • 82-ročná dôchodkyňa má mesačný dôchodok nižší ako 384,50 eura.
 • Za lieky doplatila 195,46 eura, prepočítaný doplatok je 184,95 eura.
 • Poisťovňa jej vrátila 184,95 – 45 = 139,95 eura.
 • Vzťahuje sa na ňu limit 45 eur.

Zdravotná poisťovňa Union

ico

Na cenu vplýva výrobca

Ľudia, ktorí lieky užívajú pravidelne, sú neraz prekvapení, ako často sa ceny liekov menia.

info
Vyskúšajte
Cena lieku sa dá overiť
 • Každý, kto si chce overiť, či spĺňa zákonné podmienky na vrátenie doplatkov, môže navštíviť portál www.vyhodnelieky.sk.
 • Tu zistí, či sa jeho liek počíta do zákonného limitu a ak áno, v akej výške.
 • Nie každý liek sa totiž v limite zohľadňuje a môže sa stať, že sa zohľadní nižšia suma než tá, ktorú pacient skutočne zaplatil v lekárni.

Mnohí pacienti sa pýtajú, ako je možné, že za ten istý liek si priplácali minulý mesiac iný doplatok a teraz zaň nebude treba vôbec priplácať.

Napríklad teraz v júli sa to týka liekov na vysoký tlak Stadacand, za ktoré doteraz doplácali od 8 do 20 eur, ale v júli už budú bez doplatku pacienta.

Ondrej Sukeľ zo Slovenskej lekárnickej komory to vysvetľuje tým, že na trhu existujú viacerí výrobcovia toho istého lieku s rovnako účinnou látkou. „Ak majú záujem, aby práve ich liek bol bez poplatku, znížia jeho cenu,“ povedal lekárnik.

Ivan Kraszko z Asociácie generických výrobcov povedal, že podľa neho často už nemajú priestor na ďalšie zníženie cien, pretože už zo zákona majú všetci cenu nastavenú na druhú najnižšiu v únii.

Ondrej Sukeľ dodáva, že hoci od roku 2007, v ktorom sa začalo s porovnávaním cien s krajinami únie, dochádza k stálemu znižovaniu cien liekov, dosah na pacienta je často minimálny. Prečo? Lebo znižovanie cien sa prejavuje hlavne na úhradách poisťovní.

(or)

1100-pix-21-06-lieky-big_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 4. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 344
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 4 540
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 070
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 589
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 709
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 276
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 232
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 060
 9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 020
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 986

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Legenda o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Eddy Merckx nevidel na MS poriadne preteky, Slovák mal všetkých pod kontrolou.

KOMENTÁRE

Môže sa ľahko stať, že českú vládu povedie Slovák

Dôvody, pre ktoré by väčšina Čechov mala závidieť Slovákom ich politiku. Preferencie potvrdzujú, že tretina ľudí si ešte nevybrala.

KOMENTÁRE

Sulík vie, že z týchto rečí rastú preferencie

V SaS by sa nemali tváriť prekvapene. Sterilizácie im už neraz expertná verejnosť ofrflala.

Neprehliadnite tiež

Kauza vajec s jedom proti blchám vyústila do memoranda pre všetky krajiny Únie

Záverom konferencie je 20-bodové memorandum, kde členské krajiny dostali za úlohu splniť jednotlivé body.

Qatar Airways si objednali šesť Boeingov a prevezmú štyri Airbusy

Letecká spoločnosť má vo svojej flotile 200 lietadiel vrátane takmer 100 strojov Boeing.

Rusi sa vyhrážajú, že na budúci rok zablokuje Facebook

Podľa šéfa ruského telekomunikačného úradu Moskva sociálnu sieť zablokuje, ak Facebook nebude v krajine skladovať svoje údaje.

Časť severného obchvatu Prešova je o krok bližšie, NDS chystá súťaž

Výstavbu rýchlostnej cesty neďaleko metropoly Šariša štát rozdelil na dve etapy. Kratšiu časť by chcel začať stavať budúci rok