Pozrite si zoznam obchodov, v ktorých našli nedostatky

Kontrola bola zameraná na úseky s nebalenými epidemiologicky rizikovými potravinami, ako sú napríklad lahôdkarské či cukrárske výrobky.

(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Pracovníci úradov verejného zdravotníctva rozdali 117 blokových pokút v celkovej sume 3 850 eur za nedostatky zistené počas cielenej kontroly potravín v supermarketoch, hypermarketoch a obchodných domoch od 6. do 13. júna.


RÚVZ Bratislava

BILLA, Hodžovo námestie, Bratislava
 • nezabezpečená ochrana potravín pred kontamináciou,
 • nedodržiavanie používania pracovných plôch, náradia podľa ich určenia označením,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,
BILLA, Záhradnícka ul., Bratislava
 • nevyhovujúce zaobchádzanie s potravinami, porušenie ich bezpečnosti a kvality,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €,
HYPERNOVA, Ivánska cesta
 • nezdokladovaná odborná spôsobilosť zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,
Carrefour, Panónska cesta, Bratislava
 • nedodržiavanie používania pracovných plôch, náradia podľa ich určenia označením,
 • nezdokladovaná odborná spôsobilosť zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €, (nebola zaplatená, bude riešená v priestupkovom konaní),
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,

RÚVZ Bratislava

 • v 15 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Lučenec

CBA Cent, Vajanského 3804, Lučenec
 • u 5 zamestnancov skončená platnosť osvedčení odbornej spôsobilosti,
 • uložené opatrenie: zabezpečiť vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na obnovenie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti,

RÚVZ Zvolen

BILLA. M.R. Štefánika 2, Detva
 • 1 pracovníčka nepredložila doklady o odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 20,- €,

RÚVZ Rimavská Sobota

 • v 6 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Veľký Krtíš

COOP Jednota, Krupina SD, 96301 Krupina, prevádzka:
07-340 Supermarket Nekyjska 369, 99128 Vinica
 • zistená prítomnosť E. Coli na pracovnom oblečení dvoch zamestnancov,
 • nariadené opatrenia na zlepšenie celkovej hygieny, zvlášť zameranej na pracovné oblečenia zamestnancov a dodržiavanie osobnej hygieny,

RÚVZ Žiar nad Hronom

COOP Jednota, Žarnovica s.d. Predajňa potravín Mládežnícka ul. 23, Banská Štiavnica
 • pri vystavovaní cukrárskych výrobkoch nebol na viditeľnom mieste označený dátum spotreby týchto výrobkov a podmienky skladovania,
 • boli skladované navzájom nezlučiteľné druhy potravín,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
BILLA, Ul. Chrásteka, Žiar nad Hronom
 • 1 pracovník nepredložil doklady o odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
BILLA, Križovatka 1, Banská Štiavnica
 • krájané mliečne výrobky boli predávané dlhšie ako 48 hod. od dátumu ich zabalenia,
 • pri predaji rozvažovaných šalátov nebolo možné skontrolovať dátum ich spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,

RÚVZ Košice

 • v 15 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Michalovce

 • v 5 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Rožňava

BILLA, Aleja Jána Pavla II, Rožňava
 • 1 pracovníčka oddelenia lahôdok sa nepreukázala dokladom o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • pri manipulácii s nebalenými potravinami a teplými pokrmami boli poškodené a znečistené pracovné povrchy na digitálnych váhach,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,
 • uložená sankcia v blokovom konaní v celkovej sume 66,- €,
Hypermarket TESCO, Krásnohorská 5, Rožňava
 • v predajnej chladiacej vitríne s nebalenými cukrárskymi výrobkami nebolo zabezpečené dostatočné označovanie predávaných cukrárskych výrobkov podľa dodacích listov,
 • uložená sankcia v blokovom konaní v celkovej sume 99,- €,

RÚVZ Spišská Nová Ves

 • v 5 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Trebišov

Predajňa mäso - údeniny NOVÁK, Sečovce, prevádzka v obchodnom reťazci TESCO
 • nepredložená dokumentácia o školení zamestnancov,
 • v jednom prípade nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti,
 • bude začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 20,- €,
Obchodný reťazec Fresh - Sečovce
 • znečistené pracovné plochy, na znečistenej pracovnej ploche boli položené jednorazové utierky na utretie rúk zamestnancov,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 20,- € (2 x 10,- €),

RÚVZ Nitra

BILLA, Hviezdoslavova ul., Nitra
 • vykonávanie epidemiologicky rizikových činností bez odbornej spôsobilosti – 15 osôb,
 • nedodržiavanie osobnej hygieny zistené u 2 osôb,
 • porušenie vzájomnej kompatibility skladovaných potravín,
 • nebol dodržaný chladiaci reťazec,
 • nesprávne zaobchádzanie vo vzťahu k bezpečnosti a kvalite pokrmov,
 • 15 blokových pokút v celkovej sume 450,- € (15 x 30,- €),
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 200,- €,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,
BILLA, Štefánikova ul., Nitra
 • vykonávanie epidemiologicky rizikových činností bez odbornej spôsobilosti – 7 osôb,
 • nedodržiavanie osobnej hygieny zistené u 2 osôb,
 • 7 blokových pokút v celkovej sume 210,- € (7 x 30,- €),
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €,
BILLA, Hviezdoslavova ul., Zlaté Moravce
 • vykonávanie epidemiologicky rizikových činností bez odbornej spôsobilosti – 4 osoby,
 • 4 blokové pokuty v celkovej sume 120,- € (4 x 30,- €),
Kaufland, Hviezdoslavova ul., Nitra
 • nedodržiavanie osobnej hygieny zistené u 3 osôb,
 • porušenie vzájomnej kompatibility skladovaných potravín,
 • nesprávne zaobchádzanie vo vzťahu k bezpečnosti a kvalite pokrmov,
 • 3 blokové pokuty v celkovej sume 100,- €,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 100,- €,
TESCO, Lúčna 2, Šaľa Veča
 • porušenie vzájomnej kompatibility skladovaných potravín,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,
TESCO, Hviezdoslavova ul., Zlaté Moravce
 • nezabezpečená ochrana potravín pred kontamináciou,
 • nesprávne zaobchádzanie vo vzťahu k bezpečnosti a kvalite pokrmov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 160,- €,
TESCO, Hlavná ul. 45, Vráble
 • nebol dodržaný chladiaci reťazec,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 100,- €,
Kaufland, Námestie SNP, Šaľa
 • nebolo dodržané používanie pracovných plôch podľa ich určenia,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 100,- €,

RÚVZ Komárno

BILLA, Mederčská ul., Komárno
 • v jednom prípade nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 10,- €,
Supermarket COOP Jednota,
Hlavná 86, Marcelová
 • porušenie osobnej hygieny, nakoľko pracovníčka lahôdkarského pultu mala značne znečistený pracovný plášť a špinavé ruky,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 20,- €,
Supermarket COOP
Jednota, Mlynská ul. 736,
Bátorove Kosihy
 • v chladiacej vitríne umiestnený parížsky šalát po dátume spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,

RÚVZ Levice

COOP Jednota
Nové Zámky, Prevádzka COOP Jednota Ku Bratke, Levice
 • laboratórnym vyšetrením bol preukázaný zvýšený počet koliformných baktérií na rukách a rukaviciach 1 pracovníka,
 • uložené opatrenia na zlepšenie osobnej hygieny,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,
Kaufland, Komenského ul., Levice
 • laboratórnym vyšetrením bol preukázaný zvýšený počet koliformných baktérií na rukách a rukaviciach 2 pracovníkov,
 • uložené opatrenia na zlepšenie osobnej hygieny,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €, (2 x 30,- €)

RÚVZ Nové Zámky

 • v 11 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Topoľčany

 • v 6 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Prešov

 • v 7 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Bardejov

 • v 2 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Humenné

TESCO, Stakčínska 4520, Snina
 • 1 zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,

RÚVZ Poprad

 • v 3 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Stará Ľubovňa

 • podľa ich vyjadrenia sa v územnej pôsobnosti okresu Stará Ľubovňa prevádzky s uvedenou problematikou nenachádzajú

RÚVZ Svidník

 • v 1 kontrolovanej prevádzke neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Vranov nad Topľou

 • v 3 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Trenčín

BILLA, Ul. Štefánikova, Nové Mesto nad Váhom
 • umiestňovanie na trh potravín po dobe spotreby (údený sleď),
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,
 • nesprávne zaobchádzanie s potravinami – nedodržanie doby bude prerokované so spoločnosťou Billa Bajkalská 19/A, Bratislava. Správne konanie bude začaté z dôvodov opakovania sa tohto nedostatku.
NOVÁK mäso-údeniny, s.r.o. Sladkovičová 11, Nitra, prevádzka: Hypermarket TESCO M.R. Štefánika 111, Stará Turá
 • bolo zistené nezabezpečenie vysledovateľnosti v lahôdkarskom úseku, zamestnanci neoznačujú veľkospotrebiteľské balenia lahôdkárenských výrobkov po otvorení a mäsové výrobky po porciovaní,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,

RÚVZ Považská Bystrica

HM TESCO, Považská Bystrica
 • predaj lahôdkarských výrobkov - šaláty a mäkké mäsové výrobky - po uplynutí ich dátumu spotreby,
 • za zistené nedostatky bude uložená pokuta formou rozhodnutia vo výške 1 000,- €,

RÚVZ Prievidza

Kaufland, Nábrežná 6, Prievidza
 • u 2 pracovníkov neplatný zdravotný preukaz,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 40,- €,

RÚVZ Trnava

Kaufland, Adama Trajana 77,
Piešťany
 • v úseku lahôdok bolo zistené skladovanie obalov v šatni zamestnancov napriek tomu, že je vytvorený samostatný sklad obalového materiálu v tomto úseku,
 • 3 blokové pokuty v celkovej sume 15,- €,
COOP Jednota, Herdovo námestie, Trnava
 • v zápultí bola nečistota na podlahe a špinavé umývadlo,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 30,- €,
CKD – Roman Krampl, Zelenečská 111/1, Trnava
 • 1 zamestnankyňa nemala doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • v úseku lahôdok pracovali 2 pracovníci a neoznačovali mäsové výrobky a syry dátumom otvorenia,
 • zamestnávateľ nepredložil evidenciu o školeniach zamestnancov,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 15,- €,

RÚVZ Galanta

HM TESCO, Drevená 782/2, Galanta
 • predaj nesprávne označených potravín v nefunkčnom obale,
 • nedodržiavanie chladiaceho reťazca,
 • zmiešavanie lahôdkarských výrobkov s rôznymi dátumami a hodinami otvorenia obalu,
 • nevhodné označenie cukrárskych výrobkov,
 • počas kontroly boli výrobky stiahnuté z predaja,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 2 500,- €,
BILLA, Cukrovarská, Sereď
 • zmiešavanie lahôdkarských výrobkov s rôznymi dátumami a hodinami otvorenia obalu,
 • vedenie evidencie chaotické, nedôveryhodné,
 • nezdokladovanie odbornej spôsobilosti u 2 pracovníkov,
 • počas kontroly boli výrobky stiahnuté z predaja,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 1 500,- €,
COOP Jednota, SD Galanta, Revolučná štvrť 1, prevádzka: „Mladosť“, Hlavná ul., Galanta
 • nedodržiavanie chladiaceho reťazca,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 200,- €,
COOP Jednota, SD Galanta, Revolučná štvrť 1, prevádzka: M.R. Štefánika 12, Sereď
 • predaj epidemiologicky rizikových výrobkov po uplynutí dátumu spotreby,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 500,- €,
BILLA, Šafárikova ul., Galanta
 • predaj 1 druhu lahôdkarského výrobku bez označenia potencionálnych alergénov,
 • počas kontroly výrobky boli stiahnuté z predaja,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
Kaufland, Esterházyovcov 26, Galanta
 • zmiešavanie lahôdkarských výrobkov s rôznymi dátumami a hodinami otvorenia,
 • predaj epidemiologicky rizikových výrobkov po uplynutí dátumu spotreby
 • počas kontroly výrobky boli stiahnuté z predaja,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 300,- €,
Kaufland, Cukrovarská ul., Sereď
 • predaj 1 druhu epidemiologicky rizikovej potraviny po uplynutí dátumu spotreby,
 • predaj 1 druhu lahôdkarského výrobku bez označenia,
 • počas kontroly výrobky boli stiahnuté z predaja,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 80,- €,
TESCO, Fučíková ul., Sládkovičovo
 • nezdokladovanie odbornej spôsobilosti u 4 pracovníkov,
 • nezdokladovanie zdravotnej spôsobilosti u 1 pracovníka,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 300,- € (1 x 200,- €; 1 x 100,- €),

RÚVZ Dunajská Streda

Kaufland, Galantská cesta 7, Dunajská Streda
 • 1 osoba nemala doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
COOP Jednota, Ul. Gen. Svobodu 1945, Dunajská
Streda
 • v chladiacej vitríne bol vystavovaný väčší počet cukrárenských výrobkov (3 druhy po 1 – 2 ks), ako to bolo uvedené na dodacom liste. V predajni nevedeli predložiť dodací list z predchádzajúcej dodávky, preto nebolo možné skontrolovať spotrebné lehoty,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 30,- €
COOP Jednota, Hlavná 814, Zlaté Klasy
 • zistil sa predaj viacerých druhov krájaných syrov a vážených lahôdkarských výrobkov po uplynutí dátumu spotreby,
 • vystavované nebalené cukrárenské výrobky neboli označené dátumom spotreby, obsahom alergénov a doplnkovým označením,
 • počas kontroly výrobky po dátume spotreby boli stiahnuté z predaja,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 150,- €,
COOP Jednota, Smetanov háj 278, Dunajská Streda
 • zistil sa predaj 3 druhov krájaných syrov po uplynutí dátumu spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 60,- €
COOP Jednota, Nám. Belu Bartola, Veľký Meder
 • veľkospotrebiteľsky balené lahôdkarské výrobky neboli označené dátumom a časom otvorenia originálneho obalu, preto nebolo možné zistiť dodržiavanie skrátenej doby ich spotreby,
 • mäsové výrobky a syry po porušení ich pôvodného obalu boli označené skráteným dátumom spotreby, avšak na niektorých výrobkoch sa zistilo prelepenie etikiet a predlžovanie skrátenej doby spotreby,
 • v úseku predaja nebalených cukrárskych výrobkov sa zistil predaj 1 druhu výrobku v množstve 12 ks po uplynutí dátumu spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 90,- €
BILLA, Nám. Belu Bartola, Veľký Meder
 • niektoré otvorené veľkospotrebiteľsky balené šaláty neboli označené dátumom a časom ich otvorenia,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €

RÚVZ Senica

BILLA, Štefánikova 2445, Skalica
 • 1 osoba nemala doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,
MERK FOOD Discont, Nám. Mieru 1, Holíč
 • v jednom prípade nevhodné pracovné oblečenie, prstene,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,
CBA Slovakia, Potraviny 7276, Hodonínska cesta 15 Holíč.
 • v jednom prípade zistené nedostatky pri zaobchádzaní s potravinami,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,

RÚVZ Žilina

BILLA Mirage Shopping Center, ul. Hurbanova, Žilina
 • 1 osoba nemala doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 10,- €,

RÚVZ Čadca

NOVÁK Mäso – údeniny, s.r.o. Sladkovičova
11 Nitra, prevádzka v TESCO, Krásno nad Kysucou
 • 2 osoby nemali doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 64,- €,

RÚVZ Dolný Kubín

Supermarket TEMPO 1-39
Zákamenné (COOP Jednota Námestovo)
 • nebol predložený doklad o vykonávaní školenia zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 9,- €,
LIDL, Aleja Slobody 13, Dolný Kubín
 • 4 pracovníčky nepredložili doklad o odbornej spôsobilosti,
 • 4 blokové pokuty v celkovej sume 40,- € (4 x 10,- €),

RÚVZ Liptovský Mikuláš

BILLA, Štúrova ul., Liptovský Mikuláš
 • znečistené a opotrebované maľovky stien, podlaha,
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 2 zamestnancov,
 • bude začaté správne konanie o uložení sankcie podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z.z.,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 18,- € (2 x 9,- €),
Kaufland, Demänovská cesta
745, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 4 zamestnancov,
 • 4 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 36,- € (4 x 9,- €),
LIDL, Nová 4230/1, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 6 zamestnancov,
 • bola navrhnutá bloková pokuta (9,- €/osoba) – bloková pokuta nebola zaplatená (zamestnanci ju odmietli zaplatiť),
LIDL,Bystrická cesta 5125, Ružomberok
 • neplatný zdravotný preukaz u 1 osoby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 9,- €,
LIDL, SNP, Liptovský Hrádok
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 2 zamestnancov,
 • bola navrhnutá bloková pokuta (9,- €/osoba) – bloková pokuta nebola zaplatená (zamestnanci ju odmietli zaplatiť),
BILLA, Garbiarska 2585, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 2 zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 9,- € prítomnému zamestnancovi,
HYPERMARKET, TESCO Kamenné pole 2
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 3 zamestnancov,
 • v čase kontroly neboli zamestnanci prítomní,
TEMPO (COOP Jednota), OC STOP SHOP, 1. mája 48, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 6 zamestnancov,
 • 3 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 27,- € (3 x 9,- €),
Kaufland, Bystrická cesta
4800, Ružomberok
 • nepredložené doklady o odbornej spôsobilosti 52 brigádnikov a 8 zamestnancov,
 • 4 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 36,- € (4 x 9,- €),
BILLA, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš
 • nevyhovujúca prevádzková hygiena – znečistené sklo na chladiacej vitríne, váha, teplý pult, odpadkový kôš, držiaky na jednorazové utierky a dávkovače mydla, skrinky a úložné priestory na úseku lahôdkarských výrobkov, teplého pultu a pekárskych výrobkov, v prípravni lahôdkarských výrobkov znečistené dvere pri vstupe, chladiace zariadenie, okolie umývadiel, chýba účelová nádoba na odpadky, vo WC Ž: znečistené umývadlo na ruky, chýba poklop na jednej WC mise, v šatni Ž: nevybavené umývadlá na ruky hygienickými potrebami pri sprche, umývadlá znečistené, taktiež sprcha, dvere, podlaha, neporiadok v šatníkových skrinkách, WC M: znečistené umývadlo v predsieni WC, nevybavené a znečistené umývadlá pri sprchách, znečistená sprcha, obklad stien, taktiež zistené závažné nedostatky v stavebno – technickom stave priestorov,
 • nepredložené doklady o odbornej spôsobilosti 7 zamestnancov,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 65,- €,
 • bude začaté správne konanie o uložení sankcie podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z.z.,
 • 3 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 27,- € (3 x 9,- €),

RÚVZ Martin

TESCO, OC Turiec 1, Martin
 • zmiešavanie šalátov s rôznymi hodinami ich otvorenia (dokladanie šalátov),
 • nepreukázanie dodržiavania doby predaja lahôdkarských výrobkov, resp. doby ich spotreby,
 • prevádzkovateľ bude predvolaný na prerokovanie zistených nedostatkov a následné uplatnenie možných sankčných opatrení,

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 1. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 2. Malé knedličky, veľké dojmy
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 6. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 10. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 755
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 706
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 693
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 524
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 755
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 729
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 808
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 3 193
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 177
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 957

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Chaos okolo cien elektriny pokračuje. Koľko vlastne zaplatíte po novom?

Začiatkom roka v niektorých prípadoch stúpli ceny za elektrinu neúmerne. Po politickom tlaku preto z postu šéfa regulátora odstúpil Jozef Holjenčík.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov, kriminality.

EKONOMIKA

Polícia obvinila úradníka, pýtal si úplatky za dotácie

Zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry si opakovane pýtal úplatky.

Neprehliadnite tiež

Polícia obvinila úradníka, pýtal si úplatky za dotácie

Zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry si opakovane pýtal úplatky.

Čína sa vlani stala najväčším obchodným partnerom Nemecka

USA však zostali najdôležitejším exportným trhom pre Nemecko.

Spiatočné letenky do Ameriky sa už predávajú za menej ako 150 eur

Nórska nízkonákladová letecká spoločnosť Norwegian už predáva letenky za menej ako sto eur.

Po Trumpovej dcére chcú Číňania pomenovať obrúsky aj alkohol

Ivanka Trumpová zaujala čínske firmy, keď navštívila čínsku ambasádu vo Washingtone.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop