Pri dodávateľovi plynu uverte zmluve, nie reklame

Pri zmene dodávateľa plynu majú domácnosti opäť väčšiu ponuku.

(Zdroj: Ilustračné - Archív SME - Peter Žákovič)

BRATISLAVA. Na jar vstúpili na trh s plynom pre domácnosti ďalší dodávatelia.

Nejde o nové firmy, ale o zabehnutých tradičných dodávateľov – ale elektriny. K Východoslovenskej energetike pod hlavičkou RWE sa po roku pridali aj Západoslovenská energetika a Stredoslovenská energetika.

Rozšírili tak trh alternatívnych dodávateľov plynu, ktorí konkurujú Slovenskému plynárenskému priemyslu.

Aj nulové zľavy

Čas na rozhodnutie, či chcete zmeniť dodávateľa a kto by ním mal byť, ešte máte. Keďže zákon hovorí pri dodávkach plynu o trojmesačnej výpovednej lehote, treba to stihnúť ešte v júni.

Rozhodnúť by ste sa však mali do polovice júna. Vtedy totiž niektorí dodávatelia uzatvárajú možnosť prehlásiť sa k nim s platnosťou od prvého októbra.

Ak by ste prišli po nimi stanovenom hraničnom termíne a chceli by ste zmeniť dodávateľa, zmluvu vám zoberú, reálne vám však začnú dodávať plyn až od začiatku roka 2013. Nestihli by totiž dotiahnuť zmenový proces do zákonom stanovenej lehoty.

Ak ste sa už rozhodli pre zmenu dodávateľa, je vhodné si preštudovať všetky ich podmienky. Môže sa totiž stať, že pri nízkom odbere nárok na zľavu mať nebudete, hoci reklama dodávateľa hovorí o zľave aj viac ako desať percent.

Rovnako býva výška zľavy rozdielna pri rôznych lehotách viazanosti. Dodávatelia, ktorí poskytujú viac druhov zmlúv, zvyčajne dávajú pri najdlhšej viazanosti najvyššie zľavy a pri zmluvách bez viazanosti môžu byť zľavy veľmi nízke až nulové. Pri nízkej spotrebe, napríklad ak na plyne iba varíte, možno ušetríte za rok iba nejaké to euro.

Aká je garancia ceny

Ak sa rozhodnete uzatvoriť s novým dodávateľom zmluvu na dlhšie obdobie, musíte si tiež uvedomiť, že dodávateľ negarantuje cenu pri podpisovaní zmluvy počas celého obdobia viazanosti.

„V segmente domácnosti je cena regulovaná a je limitovaná rozhodnutiami regulačného úradu. Nie je možné zo strany dodávateľa garantovať jej výšku na niekoľkoročné obdobie dopredu,“ vysvetľuje hovorkyňa SSE Jana Bolibruchová.

Alternatívni dodávatelia však tvrdia, že počas celej viazanosti garantujú zákazníkom nižšiu cenu ako tradičný dodávateľ.

ico

Dokedy sa treba prihlásiť

 • SPP do 20. júna
 • SSE do 20. júna
 • RWE do 20. júna
 • ZSE do 20. júna
 • ČEZ do 15. júna
 • Magna E.A. do 20. júna
 • Slovakia Energy do 30. júna
 • Energetické centrum do 16. júna

Zdroj: spoločnosti, infolinky spoločností

ico

Ako zmeniť plynárov

Zákon o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach poslanci zatiaľ neschválili. Neuľahčili tým prechod k inému dodávateľovi plynu. Stále platí:

1. Zmeniť dodávateľa plynu môžu domácnosti štyrikrát do roka – k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru. Musíte však rešpektovať výpovednú lehotu u pôvodného dodávateľa.

2. Preštudujte si zmluvné podmienky so súčasným dodávateľom. Dôležité je vedieť, či máte zmluvu s viazanosťou, alebo bez nej. Aj zmluvy s viazanosťou majú presne stanovenú výpovednú lehotu, ktorú treba dodržať. Inak platíte sankcie.

3. Aby ste mohli odoberať plyn napríklad od začiatku októbra, musíte sa pre zmenu rozhodnúť najneskôr v priebehu júna.

4. Nový dodávateľ plynu za vás spraví všetky potrebné kroky – aj výpoveď súčasnému dodávateľovi, aby vám mohol dodávať plyn k stanovenému termínu, v tomto prípade k prvému októbru.

5. V prípade, že si zastrešíte celú administratívu ohľadne odchodu od súčasného dodávateľa, nový dodávateľ zvyčajne zoberie vašu žiadosť aj po ním stanovenom termíne.

ico

Pri kúpe bytu sa môžete rozhodnúť pre iného dodávateľa

Musím pokračovať v zmluve, ktorú podpísal bývalý majiteľ bytu? Na otázky odpovedá advokát Vladimír Kordoš z právnickej kancelárie bnt attorneys-at-law.

Ak predá majiteľ bytu nehnuteľnosť, musí nový majiteľ pokračovať v jeho pôvodnej zmluve s dodávateľom energií? Môže si pri zrušení zmluvy dodávateľ uplatňovať nejaké sankcie za predčasné ukončenie zmluvy?

Pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti sa musí uskutočniť zmena majiteľa odberného miesta.

V uvedenom prípade môžu nastať dve alternatívy. Nový majiteľ môže pokračovať v pôvodnej zmluve predchádzajúceho odberateľa. V tomto prípade je potrebné vykonať zmenu odberateľa plynu u pôvodného dodávateľa plynu.

Alebo sa s pôvodným odberateľom ukončí odber plynu bez poplatku a nový majiteľ uzavrie novú zmluvu o dodávke plynu s novým dodávateľom.

Dodávateľ nie je oprávnený určovať si v tejto súvislosti sankcie.

Ak podpísal zmluvu s novým dodávateľom manžel majiteľa bytu, ktorý nie je majiteľom odberného miesta či spolumajiteľom nehnuteľnosti, platí táto nová zmluva o dodávkach plynu?

Pri uzatváraní zmluvy o dodávke plynu nie je rozhodujúce, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, ale kto je majiteľom odberného miesta.

Za manžela, ktorý je vedený ako odberateľ u pôvodného dodávateľa plynu, môže zmluvu podpísať aj druhý manžel, a to aj keď nie je spolumajiteľom bytu.

Podľa nášho názoru sa manželia môžu pri týchto úkonoch zastupovať. Skutočnosť, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, nie je v tomto prípade rozhodujúca.

ico

Musia vás pustiť

V istých prípadoch nepomôže ani vôľa zaplatiť pokutu za predčasné ukončenie zmluvy. Dodávateľ totiž zákazníka nepustí.

Nie je jedno, na ako dlho sa zaviažete u jedného dodávateľa plynu. V prípade, že podpíšete zmluvu na určitý čas, ale po čase zistíte, že vám dodávateľ nevyhovuje, odísť od neho nie je zvyčajne také jednoduché.

Väčšina dodávateľov energií si účtuje sankcie za predčasné ukončenie zmluvy. Niektorí sumu násobia počtom mesiacov, ktoré ste u nich mali ešte zotrvať, niektorí majú pevné sadzby aj v stovkách eur.

Bez sankcií sú klienti, ktorí majú zmluvy na neurčitý čas, tí musia len dodržať výpovednú lehotu.

Môže sa vám však stať aj to, že sa zaviažete napríklad na päť rokov a dodávateľ vám tvrdí, že musíte zotrvať. Energetické centrum podľa informátora na infolinke neuplatňuje sankcie, ale ani neumožňuje predčasné ukončenie zmluvy.

Toto však podľa advokáta Vladimíra Kordoša nie je v súlade so zákonom. „Odberateľ plynu má právo na zmenu dodávateľa. V zmluve musí byť podľa zákona uvedené, za akých podmienok ju možno vypovedať a za akých podmienok možno od zmluvy odstúpiť,“ dodáva Kordoš.

Treba si poriadne preštudovať aj obchodné podmienky. Podľa nich aj Energetické centrum umožňuje odstúpiť od zmluvy.

ico

Sledujte zmenu cenníka. Oplatí sa

Pri zmene dodávateľa plynu si treba poriadne preštudovať zmluvné podmienky. Okrem ceny je dôležité, na aký čas sa upisujete či aké sú sankcie za predčasné ukončenie kontraktu.

SPP

Zmluvy má bez viazanosti, výpovedná lehota je trojmesačná. Zmluvy má bez viazanosti, takže nemá sankcie za ich predčasné ukončenie.

RWE

Ponúkajú zmluvu bez viazanosti, ale aj jednoročný, dvojročný alebo trojročný kontrakt, závisí od výberu produktu. Výpovedná lehota je jeden mesiac pred ukončením zmluvy. Sankcie závisia od typu zmluvy. Pri produktoch Progres a Klasik sú nulové pri produkte Bonus je 199 eur.

ZSE Energia

Ponúka zmluvy bez viazanosti, na 12, 24 a 36 mesiacov, výpovedná lehota pri zmluvách na určitý čas je dva mesiace pred ukončením zmluvy. Zmluvy na neurčitý čas treba vypovedať tri mesiace pred zmenou dodávateľa. Sankcia pri viazaných zmluvách je 30 percent z dodávky plynu až do uplynutia lehoty viazanosti.

SSE

Ponúkajú 12­, 24­ a 36­mesačnú viazanosť. Výpovedná lehota je pre všetky viazanosti rovnaká – tri mesiace. Sankcia za predčasné ukončenie zmluvy je 200 eur.

ČEZ

Ponúkajú zmluvy s dvojročnou viazanosťou, s mesačnou výpovednou lehotou. Sankcie pri predčasnom odstúpení sú 200 eur.

Slovakia Energy

Ponúkajú zmluvy bez viazanosti, s jedno­ a dvojročnou viazanosťou. Výpovedná lehota je dva mesiace bez viazanosti a tri mesiace s viazanými zmluvami. Sankcia za predčasné ukončenie zmluvy je 8,33 eura krát počet mesiacov chýbajúcich do ukončenia kontraktu.

Energetické centrum

Má 1­, 2­, 3­ a 5­ročnú viazanosť, ale aj neurčitý čas. Výpovedná lehota je jeden mesiac pred ukončením zmluvy. Odberateľ má podľa obchodných podmienok právo odstúpiť od zmluvy bezplatne v prípade, ak dodávateľ zvýši ceny. Ale iba v prípade, ak to dá vedieť dodávateľovi písomne aspoň týždeň pred dňom účinnosti zmeny cenníka plynu. Dodávateľ musí podľa zákona oznámiť zmenu cenníka 30 dní pred vykonaním úpravy. Podľa právnikov však obchodné podmienky umožňujú firme sankcionovať za predčasný odchod, ak nejde o odchod pre zvýšenie cien oznámený načas.

Magna E.A.

Domácnostiam ponúka viazanosť zmluvy na jeden rok, s výpovednou lehotou 20 kalendárnych dní pred ukončením zmluvy. Ak zákazník neodoberie minimálne 70 percent z dohodnutého ročného množstva, môže si firma účtovať 50 percent z dohodnutej ceny za plyn za neodobraté množstvo plynu. Ak to odberateľ oznámi dostatočne vopred, môže obísť bez sankcií.

Zdroj: spoločnosti, weby spoločností

ico

Ak nie ste spokojní, sťažujte sa

Svoje problémy s dodávateľmi energií môžete smerovať na štátne orgány.

Sťažnosti na dodávateľa plynu na internetových fórach pomôžu iným pri rozhodovaní sa, či prejsť ku konkrétnemu poskytovateľovi.

Ak však máte reálne problémy, je lepšie obrátiť na štátne orgány, ktoré sú oprávnené konať.

„Zo zákona o energetike vyplýva, že riešenie podnetov je v plnom rozsahu a v kompetencii Štátnej energetickej inšpekcie,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Všetky podnety, ktoré obchodná inšpekcia dostane, odstúpi energetickej inšpekcii. Od roku 2009 sa sťažnosťami odberateľov energií zaoberá aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

ico

Kam sa obrátiť

Ochranu spotrebiteľa rieši zákon o energetike. Ak máte zlé skúsenosti s dodávateľom energií, môžete sa naňho sťažovať na:
 • Úrade pre reguláciu sieťových odvetví. telefón: 02/581 004 11, e-mail: urso@urso.gov.sk
 • Štátna energetická inšpekcia, telefón:032/74351 38, e-mail: sei@tn.sknet.sk
 • Slovenská obchodná inšpekcia sťažnosti z oblasti energetiky nerieši
ico

Ak zmluvu nevypoviete, predĺži sa

1. Kontrakty na určitý čas

Pri zmluvách uzatvorených na určitý čas si treba sledovať, kedy vypršia. Ak totiž neoznámite v lehote, ktorú si stanoví dodávateľ, že chcete zmluvu ukončiť, automaticky sa vám predĺži.

Niektorí dodávatelia predlžujú zmluvu na rovnaké obdobie, na aké bola uzatvorená. To znamená, ak ste mali zmluvu na určitý čas – na jeden rok, opäť sa nevypovedaním zmluvy zaväzujete u rovnakého dodávateľa na jeden rok. Ak ste mali zmluvu na päť rokov, zaväzujete sa na ďalších päť rokov.

Niektorí dodávatelia zase zmluvy na určitý čas menia na kontrakty na neurčitý čas. Ak teda chcete prejsť k inému dodávateľovi, prípadne uzatvoriť zmluvu s inými podmienkami u rovnakého dodávateľa, sledujte si, dokedy vaša zmluva trvá a či už nenastal čas, aby ste ju vypovedali.

2. Keď si to chcete rozmyslieť

Dodávatelia sa poisťujú pre prípad, že vám pôvodná firma ponúka nové výhody. Ak ste už podpísali s novým dodávateľom zmluvu a medzitým vás kontaktoval starý dodávateľ s výhodnými ponukami, môžete zrušiť kontrakt s novou firmou len za určitých okolností.

„Ak z dôvodov na strane odberateľa dôjde k ukončeniu zmluvy pred začatím dodávky plynu, dodávateľ je oprávnený vyúčtovať odberateľovi poplatok za ukončenie zmluvy pred začatím dodávky,“ približne takto majú takéto sankcie dodávatelia definované. Pokuty sa pohybujú na úrovni sto eur. Neúčtujú si ich všetci.

Koľko zaplatíte za plyn u jednotlivých dodávateľov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 047
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 952
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 700
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 326
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 243
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 123
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 689
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 625
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 519
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 216

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

Neprehliadnite tiež

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu