Absolventi si razia cestu na úrady práce

Majú diplom z vysokej, napriek tomu mieria na úrad práce. Voľných pracovných miest vhodných pre túto skupinu ľudí ubúda. Pomôcť majú eurofondy.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. V máji a júni rozšíria rady nezamestnaných čerství bakalári, magistri, inžinieri. Uchádzač o zamestnanie neplatí odvody do zdravotnej poisťovne. Je poistencom štátu.

„Ak sa absolvent neprihlási na úrade práce, musí si platiť poistné,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Zdravotné poistenie je jedinou citeľnou výhodou zaradenia do evidencie nezamestnaných. Aj najvzdelanejší ľudia v spoločnosti čelia nedostatku pracovných príležitostí.

Úrad práce vo Zvolene očakáva rovnaký alebo vyšší prírastok ľudí z vysokej ako v predchádzajúcich rokoch. „Zatiaľ sme v tejto oblasti nezaznamenali zmenu na re〜gionálnom trhu práce,“ hovorí vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce Jana Šníderová.

V Košiciach sa v máji až júli prihlási okolo 700 absolventov vysokých škôl. „Predpokladáme, že v tomto roku sa ich počet udrží na stabilnej úrovni,“ povedala Jana Liptáková z úradu.

Nevhodná kvalifikácia

Ročne skončí denné vysokoškolské štúdium I. alebo II. stupňa okolo 40-tisíc ľudí. Mnohí skúšajú šťastie v zahraničí alebo sa uspokoja s prácou s nižšími kvalifikačnými požiadavkami.

„Vysoké školy produkujú absolventov študijných odborov, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce,“ tvrdí Šníderová.

Nový minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) chce zastaviť „výchovu“ klientov úradov práce: niektoré vysokoškolské odbory by mali prijímať menej ľudí. Má ísť napríklad o právo a medicínu.

Prax, jazyky, reálne mzdové požiadavky

„Pán minister sa bude usilovať o to, aby bola optimálne nastavená vzdelávacia politika a absolventi mali väčšie šance uplatniť sa na trhu práce,“ napísal masmediálny odbor ministerstva.

Absolventi majú viac nedostatkov. Úradníci spomínajú najmä nedostatok praxe a prehnané mzdové požiadavky.

„V mnohých prípadoch je to nedostatočná úroveň ovládania cudzích jazykov a v neposlednom rade výška ponúkanej mzdy,“ hovorí Liptáková z úradu v Košiciach.

Eurofondy pre mladých

Údaje o vývoji slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku príjemne prekvapili, HDP vzrástlo rýchlejšie, ako odborníci predpokladali. Voľných pracovných miest nahlásených zamestnávateľmi však ubúda. V marci ich úrady práce napočítali len čosi vyše 5600 a pre absolventov je určených iba 1500 z nich.

Vláda minulý týždeň schválila návrh realokácie peňazí z Európskej únie: viac má ísť aj na podporu zamestnávania ľudí do 29 rokov.

Ministerstvo práce chce podnietiť firmy, aby vytvorili 13-tisíc pracovných miest. Rok by dostávali dotáciu do výšky minimálnej mzdy vrátane odvodov a ďalší polrok by to platili zo svojho.

Zatiaľ nie je jasné, či pôjde iba o kraje s najvyššou mierou nezamestnanosti, alebo o celé Slovensko. Presun peňazí musí odobriť Európska komisia.

ico

Štatistika

 • Absolventi vysokých škôl začnú pribúdať v evidencii nezamestnaných v máji. Prírastok kulminuje v júni.
 • Vlani v máji sa prihlásilo na úrade práce 2895 a v júni 5510 čerstvých bakalárov, magistrov, inžinierov.
 • Aj celkový počet absolventov vysokých škôl v evidencii úradov práce je najvyšší v júni. Vlani sa vyšplhal na 9663.
 • Od júla sa stav znižuje. V marci 2012 dosiahol hodnotu 2842.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ico

Teraz mladí musia vstúpiť

Len v apríli sa zmenili pravidlá hry. Z možnosti vstupu do druhého piliera sa stala povinnosť. Už v januári budúceho roka to má byť naopak.

V apríli sa zmenil zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Kto sa prvý raz v živote zamestná, bude automaticky zaradený do druhého piliera.

V prípade nesúhlasu môže zo systému odísť. „Ak má dôchodkové sporenie splniť svoj účel, mali by mladí vo vlastnom záujme vstupovať do druhého piliera,“ povedal vlani minister práce Jozef Mihál (SaS). Zmeny, ktoré presadila vláda Ivety Radičovej, však nebudú mať dlhú účinnosť.

Smer, jednoznačný víťaz marcových parlamentných volieb, pripravuje veľkú novelu zákona. Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian tento týždeň povedal, že vláda chce opäť zaviesť dobrovoľnosť vstupu. Zmeniť sa však má aj pomer odvodov. Do prvého piliera má ísť viac na úkor toho druhého.

„Bude to najneskôr od januára budúceho roka,“ povedal Burian.

Študent vysokej školy v zásade nemá povinné sociálne poistenie. Ani za nezamestnaného absolventa nik neplatí. Na dôchodok alebo aj pre prípad práceneschopnosti a nezamestnanosti môže platiť odvody dobrovoľne.

ico

Druhý pilier v bodoch

Každý sa môže rozhodnúť, či chce naďalej prispievať na dôchodkové sporenie.

1. Človek narodený neskôr ako 31. decembra 1970 vstúpi do druhého piliera, keď mu vznikne prvé dôchodkové poistenie. Týka sa to každého, kto sa zamestná alebo začne platiť odvody do Sociálnej poisťovne po 31. marci 2012.

2. V prípade nesúhlasu má možnosť vystúpiť zo systému, a to do dvoch rokov od vstupu. Sociálna poisťovňa ho bude o tom písomne informovať v prvých 60 dňoch účasti v systéme.

3. Kto chce ostať, môže si vybrať správcovskú spoločnosť. Bude mať na to 180 dní. Inak mu poisťovňa vyberie spoločnosť, ktorá nasleduje podľa abecedy.

4. V prípade nespokojnosti môže správcu zmeniť. Na bezplatný prestup má dva roky od vstupu do systému.

ico

Úrad práce môžete obísť, zdravotnú poisťovňu nie

Zdravotné poistenie musí mať každý. Kto neplatí, riskuje problémy.

Nezamestnaný absolvent vysokej školy má len jednu možnosť, ako sa vyhnúť odvodom do zdravotnej poisťovne: zaevidovať sa na úrade práce. Záleží však na tom, kedy to urobí.

Plynulé poistenie od štátu má iba vtedy, ak sa prihlási do siedmich kalendárnych dní od poslednej štátnice. Úrad ho eviduje od prvého dňa po poslednej štátnici.

Kto túto lehotu premešká, automaticky sa pokladá za samoplatiteľa. Minimálny preddavok je 47,58 eura.

Povinnosť k poisťovni

Druhá vec je, že všetci absolventi si musia splniť oznamovaciu povinnosť v zdravotnej poisťovni. „Odporúčame im nahlásiť, kto je ich platiteľom poistného,“ hovorí Monika Šimunová z Dôvery. Na to je osem dní od štátnic.

Čo ak sa absolvent nikam neprihlási ani nič neplatí? Všeobecná zdravotná poisťovňa píše, že sa o ňom dozvie z údajov, ktoré ministerstvo školstva zasiela Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Poisťovňa najprv pošle výzvu na dodatočné splnenie oznamovacej povinnosti. Adresát má osem dní, aby vyhovel zákonu. Ak to neurobí, riskuje problémy.

Pokuta a dlh

Úrad pre dohľad mu môže udeliť pokutu až do 3319 eur. „Je na rozhodnutí a posúdení úradu, v ktorých prípadoch a v akej výške uloží pokutu, pričom berie do úvahy závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti,“ napísala hovorkyňa úradu Radoslava Muchová.

Ďalším negatívnym dôsledkom môže byť zaradenie do zoznamu dlžníkov – stačia tri neuhradené preddavky v jednom roku. Poistenec má navyše právo len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

„Ak si nebude platiť preddavky, budeme od neho vymáhať dlžnú sumu, a to až vo výške 107,66 eura mesačne,“ tvrdí Šimunová. „Takýto vysoký preddavok môžeme predpisovať, ak si poistenci nesplnia oznamovacie povinnosti a nenahlásia nám, kto je platiteľom poistného.“

ico

Nezabudnite sa nahlásiť, hrozia pokuty

Absolvent sa zamestná

 • Ak nenahlási ukončenie štúdia, hrozí mu pokuta do 331 eur. Ostatné vybaví zamestnávateľ.

Absolvent sa stane SZČO alebo samoplatiteľom

 • Ak neoznámi zmenu platiteľa, hrozí mu pokuta do 3319 eur. Ide o porušenie oznamovacej povinnosti platiteľom.

Absolvent sa zaeviduje na úrade práce

 • Ak nenahlási ukončenie štúdia, hrozí mu pokuta do 331 eur. Platiteľ sa nemení, je ním štát.

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

ico

Maturanti majú ešte prázdniny

Do augusta môže štát platiť za každého stredoškoláka. Potom iba za takého, ktorý pokračuje v štúdiu, alebo je v evidencii nezamestnaných.

V pondelok sa začali ústne maturity. Na rozdiel od štátnic neznamenajú koniec poistenia hradeného štátom. Absolventovi strednej školy trvá školský rok až do 31. augusta.

Jedinou výnimkou je prípad, keď sa prihlási na úrade práce. Aj vtedy je poistencom štátu, ale už nie je dôvod na výplatu prídavku.

Maturitu skladá približne 60­tisíc mladých ľudí. Asi väčšina z nich pôjde na vysokú školu, niektorí sa zamestnajú, alebo začnú podnikať.

Vlani v septembri rozšírilo rady nezamestnaných vyše 12-tisíc absolventov stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť s maturitou a gymnázií.

ico

Čo ponúkajú služby zamestnanosti

Zaradenie do evidencie nezamestnaných prácu nezabezpečí. Vyžaduje sa osobná aktivita.

Preukazovanie hľadania práce

Musíte si hľadať zamestnanie a najmenej raz za mesiac to preukazovať predpísaným spôsobom: ide najmä o rôzne potvrdenia.

Úrad má povinnosť najmenej raz za mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo inú aktivitu.

Príspevok na absolventskú prax

Môžete požiadať o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Prax môže trvať tri až šesť mesiacov, 20 hodín týždenne, a príspevok je vo výške životného minima.

Do júna to znamená 189,83 eura mesačne, potom to bude o čosi viac.

Príspevok na rozbeh živnosti

Po troch mesiacoch v evidencii nezamestnaných máte ďalšiu možnosť – príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Ďalšou podmienkou je príprava na podnikanie.

V okresoch s nadpriemernou mierou nezamestnanosti ide o 4137,08 eura, v ostatných okresoch o 2647,73 eura. Podnikať musíte najmenej dva roky.

Príspevok na dochádzku za prácou

Úrad vám môže nahradiť cestovné na pracovný pohovor alebo konkurz. Po nástupe do zamestnania mimo miesta bydliska poskytuje príspevok na dochádzku za prácou. Výška príspevku závisí od vzdialenosti, napríklad do 30 kilometrov je to najviac 50 eur.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 2. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami.
 2. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 3. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 4. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 5. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 6. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 7. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 8. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 10. Cíťte sa v priestore príjemne
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 10 043
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 522
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 282
 4. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 051
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 973
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 912
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 760
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 493
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 2 055
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 753

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prečo by Plavčan nemal byť ministrom

Peter Plavčan, ktorého si vybrala SNS, mal za sebou kauzy, už keď sa stal členom vlády. Aj keď ďalšie pribúdajú, odstúpiť zatiaľ neplánuje.

KOMENTÁRE

Keď už je trápne posmievať sa ministrovi školstva

Dôležité je ukázať, kto to celé vymyslel. A či to je riadená schéma.

ŠPORT

Ružomberok potrápil favorita, s Evertonom prehral iba o gól

Jediný gól stretnutia strelil kapitán domácich Leighton Baines.

TECH

Vedci ukázali, aké majú ľudia nezvyčajné sexuálne túžby

Štúdia naznačila, že rozdiel medzi mužmi a ženami nie je veľký.

Neprehliadnite tiež

Chuť hranolčekov z ulice Únia nezmení

Zmenu v návrhu nariadenia vyrokovalo Belgicko, aby sa nezmenila výroba dvakrát smažených hranolčekov z pouličných stánkov.

Starbucks urobil miliardový obchod, získa ďalšie kaviarne v Číne

Reťazec získa zhruba 1300 prevádzok v mestách Šanghaj a Ťiang-su a v provincii Če-ťiang.

Predseda Európskej investičnej banky sa nezmení, opäť to bude Werner Hoyer

Hoyer je predsedom banky od začiatku roka 2012, teraz ho zvolili na ďalších šesť rokov.