Absolventi si razia cestu na úrady práce

Majú diplom z vysokej, napriek tomu mieria na úrad práce. Voľných pracovných miest vhodných pre túto skupinu ľudí ubúda. Pomôcť majú eurofondy.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. V máji a júni rozšíria rady nezamestnaných čerství bakalári, magistri, inžinieri. Uchádzač o zamestnanie neplatí odvody do zdravotnej poisťovne. Je poistencom štátu.

„Ak sa absolvent neprihlási na úrade práce, musí si platiť poistné,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Zdravotné poistenie je jedinou citeľnou výhodou zaradenia do evidencie nezamestnaných. Aj najvzdelanejší ľudia v spoločnosti čelia nedostatku pracovných príležitostí.

Úrad práce vo Zvolene očakáva rovnaký alebo vyšší prírastok ľudí z vysokej ako v predchádzajúcich rokoch. „Zatiaľ sme v tejto oblasti nezaznamenali zmenu na re〜gionálnom trhu práce,“ hovorí vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce Jana Šníderová.

V Košiciach sa v máji až júli prihlási okolo 700 absolventov vysokých škôl. „Predpokladáme, že v tomto roku sa ich počet udrží na stabilnej úrovni,“ povedala Jana Liptáková z úradu.

Nevhodná kvalifikácia

Ročne skončí denné vysokoškolské štúdium I. alebo II. stupňa okolo 40-tisíc ľudí. Mnohí skúšajú šťastie v zahraničí alebo sa uspokoja s prácou s nižšími kvalifikačnými požiadavkami.

„Vysoké školy produkujú absolventov študijných odborov, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce,“ tvrdí Šníderová.

Nový minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) chce zastaviť „výchovu“ klientov úradov práce: niektoré vysokoškolské odbory by mali prijímať menej ľudí. Má ísť napríklad o právo a medicínu.

Prax, jazyky, reálne mzdové požiadavky

„Pán minister sa bude usilovať o to, aby bola optimálne nastavená vzdelávacia politika a absolventi mali väčšie šance uplatniť sa na trhu práce,“ napísal masmediálny odbor ministerstva.

Absolventi majú viac nedostatkov. Úradníci spomínajú najmä nedostatok praxe a prehnané mzdové požiadavky.

„V mnohých prípadoch je to nedostatočná úroveň ovládania cudzích jazykov a v neposlednom rade výška ponúkanej mzdy,“ hovorí Liptáková z úradu v Košiciach.

Eurofondy pre mladých

Údaje o vývoji slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku príjemne prekvapili, HDP vzrástlo rýchlejšie, ako odborníci predpokladali. Voľných pracovných miest nahlásených zamestnávateľmi však ubúda. V marci ich úrady práce napočítali len čosi vyše 5600 a pre absolventov je určených iba 1500 z nich.

Vláda minulý týždeň schválila návrh realokácie peňazí z Európskej únie: viac má ísť aj na podporu zamestnávania ľudí do 29 rokov.

Ministerstvo práce chce podnietiť firmy, aby vytvorili 13-tisíc pracovných miest. Rok by dostávali dotáciu do výšky minimálnej mzdy vrátane odvodov a ďalší polrok by to platili zo svojho.

Zatiaľ nie je jasné, či pôjde iba o kraje s najvyššou mierou nezamestnanosti, alebo o celé Slovensko. Presun peňazí musí odobriť Európska komisia.

ico

Štatistika

 • Absolventi vysokých škôl začnú pribúdať v evidencii nezamestnaných v máji. Prírastok kulminuje v júni.
 • Vlani v máji sa prihlásilo na úrade práce 2895 a v júni 5510 čerstvých bakalárov, magistrov, inžinierov.
 • Aj celkový počet absolventov vysokých škôl v evidencii úradov práce je najvyšší v júni. Vlani sa vyšplhal na 9663.
 • Od júla sa stav znižuje. V marci 2012 dosiahol hodnotu 2842.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ico

Teraz mladí musia vstúpiť

Len v apríli sa zmenili pravidlá hry. Z možnosti vstupu do druhého piliera sa stala povinnosť. Už v januári budúceho roka to má byť naopak.

V apríli sa zmenil zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Kto sa prvý raz v živote zamestná, bude automaticky zaradený do druhého piliera.

V prípade nesúhlasu môže zo systému odísť. „Ak má dôchodkové sporenie splniť svoj účel, mali by mladí vo vlastnom záujme vstupovať do druhého piliera,“ povedal vlani minister práce Jozef Mihál (SaS). Zmeny, ktoré presadila vláda Ivety Radičovej, však nebudú mať dlhú účinnosť.

Smer, jednoznačný víťaz marcových parlamentných volieb, pripravuje veľkú novelu zákona. Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian tento týždeň povedal, že vláda chce opäť zaviesť dobrovoľnosť vstupu. Zmeniť sa však má aj pomer odvodov. Do prvého piliera má ísť viac na úkor toho druhého.

„Bude to najneskôr od januára budúceho roka,“ povedal Burian.

Študent vysokej školy v zásade nemá povinné sociálne poistenie. Ani za nezamestnaného absolventa nik neplatí. Na dôchodok alebo aj pre prípad práceneschopnosti a nezamestnanosti môže platiť odvody dobrovoľne.

ico

Druhý pilier v bodoch

Každý sa môže rozhodnúť, či chce naďalej prispievať na dôchodkové sporenie.

1. Človek narodený neskôr ako 31. decembra 1970 vstúpi do druhého piliera, keď mu vznikne prvé dôchodkové poistenie. Týka sa to každého, kto sa zamestná alebo začne platiť odvody do Sociálnej poisťovne po 31. marci 2012.

2. V prípade nesúhlasu má možnosť vystúpiť zo systému, a to do dvoch rokov od vstupu. Sociálna poisťovňa ho bude o tom písomne informovať v prvých 60 dňoch účasti v systéme.

3. Kto chce ostať, môže si vybrať správcovskú spoločnosť. Bude mať na to 180 dní. Inak mu poisťovňa vyberie spoločnosť, ktorá nasleduje podľa abecedy.

4. V prípade nespokojnosti môže správcu zmeniť. Na bezplatný prestup má dva roky od vstupu do systému.

ico

Úrad práce môžete obísť, zdravotnú poisťovňu nie

Zdravotné poistenie musí mať každý. Kto neplatí, riskuje problémy.

Nezamestnaný absolvent vysokej školy má len jednu možnosť, ako sa vyhnúť odvodom do zdravotnej poisťovne: zaevidovať sa na úrade práce. Záleží však na tom, kedy to urobí.

Plynulé poistenie od štátu má iba vtedy, ak sa prihlási do siedmich kalendárnych dní od poslednej štátnice. Úrad ho eviduje od prvého dňa po poslednej štátnici.

Kto túto lehotu premešká, automaticky sa pokladá za samoplatiteľa. Minimálny preddavok je 47,58 eura.

Povinnosť k poisťovni

Druhá vec je, že všetci absolventi si musia splniť oznamovaciu povinnosť v zdravotnej poisťovni. „Odporúčame im nahlásiť, kto je ich platiteľom poistného,“ hovorí Monika Šimunová z Dôvery. Na to je osem dní od štátnic.

Čo ak sa absolvent nikam neprihlási ani nič neplatí? Všeobecná zdravotná poisťovňa píše, že sa o ňom dozvie z údajov, ktoré ministerstvo školstva zasiela Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Poisťovňa najprv pošle výzvu na dodatočné splnenie oznamovacej povinnosti. Adresát má osem dní, aby vyhovel zákonu. Ak to neurobí, riskuje problémy.

Pokuta a dlh

Úrad pre dohľad mu môže udeliť pokutu až do 3319 eur. „Je na rozhodnutí a posúdení úradu, v ktorých prípadoch a v akej výške uloží pokutu, pričom berie do úvahy závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti,“ napísala hovorkyňa úradu Radoslava Muchová.

Ďalším negatívnym dôsledkom môže byť zaradenie do zoznamu dlžníkov – stačia tri neuhradené preddavky v jednom roku. Poistenec má navyše právo len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

„Ak si nebude platiť preddavky, budeme od neho vymáhať dlžnú sumu, a to až vo výške 107,66 eura mesačne,“ tvrdí Šimunová. „Takýto vysoký preddavok môžeme predpisovať, ak si poistenci nesplnia oznamovacie povinnosti a nenahlásia nám, kto je platiteľom poistného.“

ico

Nezabudnite sa nahlásiť, hrozia pokuty

Absolvent sa zamestná

 • Ak nenahlási ukončenie štúdia, hrozí mu pokuta do 331 eur. Ostatné vybaví zamestnávateľ.

Absolvent sa stane SZČO alebo samoplatiteľom

 • Ak neoznámi zmenu platiteľa, hrozí mu pokuta do 3319 eur. Ide o porušenie oznamovacej povinnosti platiteľom.

Absolvent sa zaeviduje na úrade práce

 • Ak nenahlási ukončenie štúdia, hrozí mu pokuta do 331 eur. Platiteľ sa nemení, je ním štát.

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

ico

Maturanti majú ešte prázdniny

Do augusta môže štát platiť za každého stredoškoláka. Potom iba za takého, ktorý pokračuje v štúdiu, alebo je v evidencii nezamestnaných.

V pondelok sa začali ústne maturity. Na rozdiel od štátnic neznamenajú koniec poistenia hradeného štátom. Absolventovi strednej školy trvá školský rok až do 31. augusta.

Jedinou výnimkou je prípad, keď sa prihlási na úrade práce. Aj vtedy je poistencom štátu, ale už nie je dôvod na výplatu prídavku.

Maturitu skladá približne 60­tisíc mladých ľudí. Asi väčšina z nich pôjde na vysokú školu, niektorí sa zamestnajú, alebo začnú podnikať.

Vlani v septembri rozšírilo rady nezamestnaných vyše 12-tisíc absolventov stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť s maturitou a gymnázií.

ico

Čo ponúkajú služby zamestnanosti

Zaradenie do evidencie nezamestnaných prácu nezabezpečí. Vyžaduje sa osobná aktivita.

Preukazovanie hľadania práce

Musíte si hľadať zamestnanie a najmenej raz za mesiac to preukazovať predpísaným spôsobom: ide najmä o rôzne potvrdenia.

Úrad má povinnosť najmenej raz za mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo inú aktivitu.

Príspevok na absolventskú prax

Môžete požiadať o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Prax môže trvať tri až šesť mesiacov, 20 hodín týždenne, a príspevok je vo výške životného minima.

Do júna to znamená 189,83 eura mesačne, potom to bude o čosi viac.

Príspevok na rozbeh živnosti

Po troch mesiacoch v evidencii nezamestnaných máte ďalšiu možnosť – príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Ďalšou podmienkou je príprava na podnikanie.

V okresoch s nadpriemernou mierou nezamestnanosti ide o 4137,08 eura, v ostatných okresoch o 2647,73 eura. Podnikať musíte najmenej dva roky.

Príspevok na dochádzku za prácou

Úrad vám môže nahradiť cestovné na pracovný pohovor alebo konkurz. Po nástupe do zamestnania mimo miesta bydliska poskytuje príspevok na dochádzku za prácou. Výška príspevku závisí od vzdialenosti, napríklad do 30 kilometrov je to najviac 50 eur.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 428
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 324
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 427
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 191
 5. Kam do tepla v januári? 1 769
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 562
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 493
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 424
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 1 055
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 910

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Štefunko: Nešiel by som do toho, keby som mal byť bezvýznamný hráč

Predseda novej strany Progresívne Slovensko si trúfa vo voľbách na 15 percent. Kandidátov chce nasadiť už do tohtoročných komunáliek.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

KOMENTÁRE

Štefunkov test politických zákonitostí

Vyzerá to, ako keby cielene trolovali voličov nezaujímavými témami.

Neprehliadnite tiež

Štát nakoniec nekúpi podiel v Štvorke, SIM-karty začne predávať aj mimo pôšt

Slovenská pošta mala predkupné právo na 20 percent akcií Swan Mobile, nakoniec ho nevyužije.

Štát chce pri Jaguari stavať hotel, škôlku aj nákupné centrum

V priemyselnom parku pri Nitre vzniknú nielen fabriky, ale aj občianska vybavenosť pre verejnosť.

Jaguar kúpil pozemky pod fabrikou, štátu sa vrátia desaťtisíce

Britská automobilka plánuje neďaleko Nitry spustiť výrobu svojich vozidiel na konci tohto roka.

Čína zavedie ďalšie špecifické emisné limity pre veľké podniky

Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením.

Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Mayová predbežne súhlasila, že za odchod z EÚ zaplatí približne 40 miliárd libier.