Aj niekoľko eur k penzii navyše sa ráta

Pracovná zmluva a živnosť dávajú seniorom možnosť aspoň čiastočne zúročiť odvody.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Ponúkam prácu pre servisného technika – vodoinštalatéra, hľadáme vrátnika, účtovníčku, asistenta call centra na oslovovanie zákazníkov.

Prijmeme pracovníčku na upratovanie v domácnosti či žehlenie. Medzi takýmito ponukami práce určenými vitálnym penzistom sa nájdu aj také, ktoré nie sú len na dohodu a dá sa robiť aj na pracovnú zmluvu, prípadne ešte lepšie na živnosť.

Zárobky nie sú vysoké. Zvyčajne ide o niekoľko eur na hodinu alebo o prácu na skrátený úväzok. Ponuky sa často ani nedostanú do inzercie, pretože sa firma a pracovník na takejto výpomoci dohodnú už pri odchode do dôchodku.

No obe tieto formy, keďže sa pri nich platia povinne odvody (pri živnostníkoch však až od určenej hranice príjmu), poberateľom dôchodku umožňujú, aby mohli požiadať o jeho zvýšenie.

Koľko ich je?

O zvýšenie starobného dôchodku vlani požiadalo 4951 ľudí. Za prvé tri mesiace tohto roka ich bolo 740. Toľko hovoria štatistiky Sociálnej poisťovne.

„Ide o individuálnu záležitosť klientov, či a ako dlho sa rozhodnú pracovať, na ako dlho majú uzavretú pracovnú zmluvu, kým požiadajú o zvýšenie svojho starobného dôchodku,“ vraví hovorkyňa poisťovne Jana Ďuriačová.

Platí pritom, že o zvýšenie starobného dôchodku môže poberateľ požiadať až odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia. Teda nasledujúci deň po ukončení zamestnania alebo po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti.

Počty žiadateľov o zvýšenie starobného dôchodku sa viažu na zánik dôchodkového poistenia, a preto počas roka kolíšu.

Na predloženie žiadosti je navyše pomerne dosť času. Ak poberateľ starobného dôchodku nepožiada o zvýšenie dôchodku hneď po ukončení pracovného pomeru alebo ukončení, či prerušení samostatnej zárobkovej činnosti, môže oň požiadať aj neskôr – až tri roky spätne.

Aj predčasní

Štatistiku, o akú sumu sa zvyšuje starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa nevedie. „V priemere to odhadujeme na päť až šesť eur mesačne k dôchodku za rok poistenia počas poberania dôchodku,“ hovorí Ďuriačová. „Každé euro sa ráta, takže klienti to využívajú.“

Vo všeobecnosti platí, že suma zvýšenia starobného dôchodku závisí od sumy poistného. Čím je suma poistného vyššia, tým je vyššia suma zvýšenia starobného dôchodku.

Možnosť úpravy sa týka starobných aj predčasných starobných dôchodcov. Tí druhí však majú počas práce penziu pozastavenú a po jej skončení musia požiadať aj o jej uvoľnenie.

ico

Na čom záleží

1. Ročný limit

Starobnú penziu pracujúcemu dôchodcovi Sociálna poisťovňa na žiadosť zvýši len raz do roka.

2. Ukončenie zamestnania

Urobiť to môže len vtedy, keď sa žiadateľovi skončí jeho pracovná zmluva (ukončilo sa tak v tom čase preňho povinné dôchodkové poistenie).

3. Ide o poistenie

Nezáleží na tom, či išlo o pracovnú zmluvu uzatvorenú na určitý alebo neurčitý čas, na riadny alebo skrátený úväzok. Rozhodujúce je, že pracujúci dôchodca popri práci platil dôchodkové poistenie (zo zákona povinne, neplatí to, ak pracoval na dohodu).

4. Žiadať môže aj predčasný dôchodca

Predčasný starobný dôchodca, ktorému Sociálna poisťovňa zastavila vyplácanie dôchodku preto, že sa zamestnal, môže po ukončení zamestnania požiadať o uvoľnenie výplaty penzie a o jej zvýšenie. Získal ďalšie obdobie poistenia.

5. Invalidný dôchodca bez nároku

Poberateľ invalidného dôchodku nemôže žiadať o zvýšenie dôchodku preto, lebo získal nové obdobie dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku, píše Sociálna poisťovňa. Dovŕšením dôchodkového veku však môže požiadať o starobný dôchodok, keď mu zhodnotia aj obdobie dôchodkového poistenia získané aj počas poberania invalidného dôchodku.

ico

Dajte pozor na dátumy v starej i novej zmluve

Chcete sa znovu po prepočítaní penzie zamestnať? Môžete. A prakticky hneď na druhý deň po ukončení zamestnania. Zákon to umožňuje.

Dôchodok možno zvýšiť od nasledujúceho dňa po ukončení dôchodkového poistenia. „To znamená, že ak jedno dôchodkové poistenie zaniklo a na druhý deň vzniklo ďalšie dôchodkové poistenie, prišlo k prerušeniu dôchodkového poistenia,“ vysvetľuje hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová. Preto starobný dôchodok možno zvýšiť.

info
Užitočné kontakty

Adresa, kam poslať žiadosť:

 • Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava
 • Poradenstvo: bezplatná telefonická linka pre dôchodkové poistenie 0800 123123, mailová adresa dochodky@socpoist.sk

Ak by však jedno dôchodkové poistenie zaniklo napríklad 15. mája a ďalšie dôchodkové poistenie (pre novú pracovnú zmluvu) by vzniklo 15. mája rovnakého roku, prerušenie nenastalo a dôchodca nemôže žiadať o zvýšenie starobného dôchodku z dôvodu, že pracoval a bol dôchodkovo poistený.

O zvýšenie môže požiadať až po zániku poistenia.

Ročný limit môže vyhovovať penzistom, ktorí často robia na zmluvu uzatvorenú na určitý čas. Jedna zmluva sa skončí, požiadajú o zvýšenie dôchodku a na ďalší deň už môžu mať uzatvorenú novú, ak nájdu takúto príležitosť.

ico

Koľko vám pridajú

Postupuje sa podľa vzorca

- Prepočet starobného dôchodku napríklad po roku práce bude iný ako výpočet riadneho starobného dôchodku.

- Používa sa vzorec zo zákona, v ktorom už nie je zohľadnené obdobie dôchodkového poistenia od ukončenia povinnej školskej dochádzky, počíta sa len z obdobia poistenia po dovŕšení dôchodkového veku.

- Súčin polovice osobného mzdového bodu (podiel ročného zárobku a priemernej mzdy v hospodárstve v danom roku) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (stanovuje ministerstvo práce a závisí od vývoja priemernej mzdy).

Výnimky

- Výnimkou je predčasný starobný dôchodca, ktorý sa zamestnal, počas práce mu zastavili vyplácanie tohto dôchodku a neskôr požiadal o zvýšenie obnoveného predčasného dôchodku.

- Výnimkou je tiež situácia, keď zamestnanec počas trvania zmluvy dovŕšil vek pre riadny starobný dôchodok, avšak oň nepožiadal, hoci nárok mal.

Príklady

1. Starobný dôchodca pracoval od 1. januára do 31. decembra 2011. O zvýšenie starobného dôchodku požiadal od 1. januára tohto roku. Odvody na starobné poistenie platil on aj zamestnávateľ z vymeriavacieho základu (zjednodušene povedané z hrubého mesačného príjmu) 400 eur.

Odvody na starobné poistenie

 • Zamestnávateľ: 56 eur
 • Zamestnanec: 16 eur

Zvýšenie dôchodku podľa vzorca a po zaokrúhlení: 2,70 eura mesačne

Nezáleží na výške vášho pôvodného dôchodku, avšak na tom, koľko ste zarábali a teda odvádzali do Sociálnej poisťovne, preto:

 • ak by dôchodca z nášho príkladu poberal popri práci dôchodok 379 eur, po ukončení zamestnania od 1. januára 2012 by mu vyplácali 381,70 eura.
 • ak by dôchodca z nášho príkladu poberal popri práci dôchodok 176 eur, po ukončení zamestnania od 1. januára 2012 by mu vyplácali 178,70 eura.

2. Starobný dôchodca pracoval od 1. januára do 31. decembra 2011. O zvýšenie starobného dôchodku požiadal od 1. januára tohto roku. Odvody na starobné poistenie platil on aj zamestnávateľ z vymeriavacieho základu (zjednodušene povedané z hrubého mesačného príjmu) 786 eur – priemerná mesačná mzda v roku 2011.

Odvody na starobné poistenie

 • Zamestnávateľ: 110 eur
 • Zamestnanec: 31,44 eura

Zvýšenie dôchodku podľa vzorca a po zaokrúhlení: 5,20 eura mesačne

ico

Tlačivo nie je, píšte sami

O zvýšenie môžete požiadať až od nasledujúceho dňa po ukončení pracovnej zmluvy.

Žiadosť o zvýšenie starobnej penzie preto, že ste počas jej poberania pracovali, nemá oficiálne tlačivo.

„Stačí, ak občan napíše list, nemusí použiť formulár,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Čo písať a kam poslať

Takáto neformálna žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje, ako sú meno, priezvisko, rodné číslo a adresu žiadateľa. Ďalej treba napísať, o čo žiadate – zvýšenie dôchodku – a odkedy. O zvýšenie pritom môžete požiadať najskôr od nasledujúceho dňa po ukončení pracovnej zmluvy (dôchodkového poistenia).

Podpísaná žiadosť (na podpis žiadatelia často zabúdajú) sa potom posiela poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave. Možno ju tiež odovzdať osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo v podateľni ústredia.

Ďalšie doklady netreba

K žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku sa už nepripájajú žiadne doklady. Ak ste boli zamestnancom, evidenčný list dôchodkového poistenia za vás vystaví zamestnávateľ a odovzdá ho Sociálnej poisťovni.

V prípade, že ste boli samostatne zárobkovo činná osoba, evidenčný list dôchodkového poistenia vystaví pobočka Sociálnej poisťovne. Za podanie žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku sa neplatí.

Kedy budú peniaze?

Prvé peniaze a rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku môže podľa poisťovne občan čakať približne do 30 dní od podania žiadosti. Povinná rozhodnúť o každej žiadosti je do 60 dní od jej podania, v praxi to býva kratšie.

ico

Žiadať môžu aj živnostníci

Ak platia poistné a prestali podnikať, aj živnostníkom sociálka zvýši dôchodok.

Rovnako ako penzisti, ktorí pracovali a do Sociálnej poisťovne odvádzali dôchodkové poistenie, môžu o zvýšenie penzie požiadať aj živnostníci.

Sociálna poisťovňa, ak si občan platí poistné, nerobí rozdiely medzi zamestnancom a živnostníkom.

„Pri zvyšovaní dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na tento dôchodok prihliadame na druh poberaného dôchodku. Či je starobný, alebo predčasný starobný,“ píše Jana Hrabková z komunikačného odboru.

Zrušenie i prerušenie

Živnostník (alebo vo všeobecnosti samostatne zárobkovo činná osoba) môže žiadať o zvýšenie starobného dôchodku rovnako od nasledujúceho dňa po zániku dôchodkového poistenia.

Preňho to však znamená ukončenie – zrušenie živnosti alebo jej prerušenie. Aj pri takomto poberateľovi penzie Sociálna poisťovňa nepostupuje automaticky, o zvýšenie treba požiadať.

Spôsob výpočtu je rovnaký ako u zamestnancov. A rovnako ako u zamestnancov, tak aj u živnostníkov sa inak vypočíta zvýšenie pri starobnom dôchodku a inak pri predčasnom starobnom dôchodku (ktorý bol pozastavený a penzista sa rozhodol pre obnovenie jeho poberania pre zánik dôchodkového poistenia).

Kedy živnostník platí?

Podmienkou zvýšenia dôchodku aj u živnostníkov zostáva platenie odvodov.

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. júla po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (prípadne výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou) je vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. To hovorí zákon.

Vznik povinného poistenia sa posudzuje na základe príjmov bez odpočítania výdavkov a výška odvodov závisí od dosiahnutého základu dane z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V súčasnosti platí, že ak hrubý príjem samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2011 presiahol 4078,68 eura, povinnosť prihlásiť sa a platiť odvody do Sociálnej poisťovne vznikne k 1. júlu tohto roka.

Keď má poberateľ starobného dôchodku a zároveň živnostník príjem zo živnosti nižší, ktorý nezakladá povinnosť odvádzať poistné, môže sa dobrovoľne poistiť. Najmenej sa platí 97,71 eura mesačne.

ico

Zamestnali ste sa druhýkrát? Povedzte, že ste dôchodca

To, že ste penzista, znamená, že sa vám inak počíta daň aj odvody.

O tom, že poberáte starobný dôchodok, musíte svojmu zamestnávateľovi povedať. Vaše odvody a daň z príjmu sa totiž líšia od zamestnancov, ktorí penzistami nie sú.

„Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi skutočnosti, ktoré ovplyvňujú výpočet odvodov a dane z príjmu,“ upozorňuje Monika Kubincová, metodička pre mzdy spoločnosti Accace.

V čom ste iní?

Zamestnanec, ktorý poberá starobný dôchodok, neplatí poistenie v nezamestnanosti (jedno percento za zamestnanca a jedno percento za zamestnávateľa).

info
Poistné

Penzista v pracovnom pomere – platí:

 • poistné na nemocenské poistenie 1,4 %,
 • poistné na starobné poistenie 4 %
(Sociálna poisťovňa)

Neplatí tiež dôchodkové poistenie – invalidné (tri percentá za zamestnanca a tri percentá za zamestnávateľa). To isté sa vzťahuje na poberateľa predčasného dôchodku. Napriek tomu, že počas zamestnania je výplata tejto penzie zo zákona pozastavená.

Inak vám budú tiež vypočítavať daň z príjmov – zaplatíte vyššiu daň, ako keby ste neboli starobným dôchodcom. Ak je zamestnanec v prvý deň kalendárneho roka starobný dôchodca, nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne.

„Pri ročnom zúčtovaní si môže uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu medzi ročnou nezdaniteľnou časťou základu dane a sumou jeho ročného starobného dôchodku,“ vraví Kubincová.

Zákonné limity

Pozor si treba dať, ak uzatvoríte pracovnú zmluvu na určitý čas – napríklad na rok, aby ste mohli požiadať o zvýšenie dôchodku – s tým, že potom uzatvoríte ďalšiu.

Zákon totiž limituje uzatváranie opätovne dohodnutých pracovných pomerov na určitý čas medzi tými istými účastníkmi. Až na výnimky „pracovný pomer na určitý čas možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát,“ upozorňuje advokát Dávid Štefanka.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 497
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 3 708
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 090
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 797
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 599
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 521
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 509
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 400
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 367
 10. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 963

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálny záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

DOMOV

Café Európa: Európska budúcnosť Česka a Slovenska

Aké je miesto Česka a Slovenska v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.

KULTÚRA

Rodičia zlyhávajú, film Nina je drsnejší ako horor

Nový slovenský film sa nechce páčiť.

Neprehliadnite tiež

Český Tuzemák je rakovinotvorný, Česi sa však škodlivej látky nechcú vzdať

S rumovou arómou nemusí mať problém iba Česko, ale aj ďalšie štáty, kde sa výrobky zo spornej látky používajú.

Česi dlhujú v zahraničí vyše 4 bilióny korún, je to historické maximum

Zahraničný dlh Česka sa medziročne zvýšil o 1,161 bilióna korún.

Dotácia na zateplenie domu je vyššia, záujemcov o ňu pribudlo

Peňazí je viac, dokumentácie menej. Do tretieho kola vstúpili dotácie na zateplenie domov s novými pravidlami, získať možno až 8500 eur.

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister dopravy predložil koaličným partnerom návrh na 30-ročnú koncesiu Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.