Dôchodky sa budú zvyšovať o pevnú sumu

Zmena valorizácie pomôže najslabším skupinám. Či pomôže aj ľuďom s priemernými dôchodkami, závisí od toho, aký objem peňazí bude k dispozícii.

Finančná situácia najstarších ľudí by sa mala trocha zlepšiť.(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Od budúceho roka by sa dôchodky mali zvyšovať o rovnakú sumu. Aj nové vedenie ministerstva práce má v pláne zbrzdiť prehlbovanie rozdielov, ktoré je nevyhnutým dôsledkom percentuálnej valorizácie.

„Ak by sme pokračovali percentuálnym spôsobom, znova by sme znevýhodnili najnižších príjemcov,“ povedal šéf rezortu Ján Richter (Smer).

Najbohatší vždy dostanú najviac eur a naopak. „Je záujem riešiť valorizáciu oveľa solidárnejšie.“

Koľko peňazí na to bude?

Podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Vstupné údaje by sa však nezmenili – rast cien a miezd za prvú polovicu roka.

info
Čo sa zvyšuje
 • starobný,
 • predčasný,
 • invalidný,
 • invalidný z mladosti,
 • vdovský a vdovecký,
 • sirotský a
 • sociálny dôchodok.

„Celková suma, ktorá vyjde zo stanoveného percenta valorizácie, sa rozpočíta rovnako všetkým dôchodcom,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Kamil Vajnorský.

Jednota vlani organizovala petíciu za zachovanie takzvaného švajčiarskeho modelu a za rovnakú sumu pre všetkých.

Teraz sa dôchodky zvyšovali o 3,3 percenta, rozpočet Sociálnej poisťovne počíta s výdavkami vo výške 187 miliónov eur. Minister predpokladá, že najbližšia valorizácia si vyžiada porovnateľný objem peňazí.

„Ak to budú tie tri percentá, to dáva asi 14 až 15 eur na jedného dôchodcu. Bez ohľadu na to, či dostáva dôchodok 300 eur alebo 800 eur.“

Bude záležať na údajoch za prvú polovicu práve prebiehajúceho roka. Zatiaľ je známa len inflácia za prvé tri mesiace. Je vyššia ako vlani.

„To nie je o úspore, ale o inom prerozdelení balíka, ktoré vychádza zo zákonom stanoveného spôsobu valorizácie,“ povedal Richter.

Nesystémové riešenie na určité obdobie

Predchádzajúci minister práce Jozef Mihál (SaS) dva razy navrhol, aby sa používala pevná suma. V druhom prípade malo ísť o dočasné riešenie – na štyri roky.

Vláda Ivety Radičovej to schválila, ale pravicová koalícia sa nikdy neprepracovala k takejto zmene zákona o sociálnom poistení.

„Ten návrh bol odôvodnený tým, aby sa rozdiely medzi takzvanými starodôchodcami a novodôchodcami zmenšili. A potom by sa zrejme hľadalo nejaké iné riešenie,“ povedal.

Aj Richter plánuje časovo obmedzenú zmenu valorizačného mechanizmu. „Nie je to systémové riešenie.“

Starší potrebujú viac

Akékoľvek systémové riešenie by uviazlo na nedostatku peňazí. Ľudia s najnižšími penziami sa môžu spoľahnúť len na to, že vláda Roberta Fica im nevezme vianočný príspevok.

„Ideálne by bolo, keby sa nízke dôchodky riešili jednorazovým prídavkom,“ povedal Vajnorský. Dôvodom je nielen prehlbovanie rozdielov.

Starší majú menej, hoci potrebujú viac – najmä na lieky a sociálne služby.

ico

Dôchodky

Starobný

 • Poberateľov tohto dôchodku spája najmä dôchodkový vek a účasť v systéme v určitej dĺžke. Oba ukazovatele sa môžu zmeniť. Dôchodkový vek mužov postupne dosiahol 62 rokov. U niektorých žien ešte stále záleží na tom, koľko detí vychovali. Aktuálnou podmienkou je aj najmenej 15 rokov poistenia.
 • Poberatelia: 960 381
 • Priemerná suma: 374,52 eura

Predčasný starobný

 • Pôvodne na predčasný dôchodok stačilo najmenej 10 rokov v systéme a nárok prevyšujúci 1,2-násobku životného minima. Neskôr sa začalo vyžadovať aj najviac dva roky do penzijného veku a až 15 rokov poistenia. Od vlani je nárok navyše obmedzený zákazom zárobkovej činnosti, ktorá zakladá povinné poistenie.
 • Poberatelia: 29 391
 • Priemerná suma: 372,29 eura

Invalidný

 • Poberatelia invalidného dôchodku absolvovali najťažšiu procedúru. Posudzovanie zdravotného stavu na základe tabuliek umožňuje voľnosť v rozhodovaní úradníkov. Rozhodujúca je miera poklesu schopnosti pracovať. Je rozdiel, či ide o viac ako 40 percent a menej ako 71 percent alebo najmenej 71 percent.
 • Poberatelia: 224 548
 • Priemerná suma: 263,35 eura

Vdovský

 • Stratu príjmu v dôsledku smrti manžela kompenzuje vdovský dôchodok. Ide najmä o prípad, keď bývalý partner poberal niektorú z dávok dôchodkového poistenia.
 • Kedysi nebolo podmienkou manželstvo, ale už sa neskúma, či manželia žili spolu. Ovdovená osoba môže poberať aj starobný dôchodok.
 • Poberatelia: 298 006
 • Priemerná suma: 229,24 eura

Vdovecký

 • Muž si po smrti manželky môže nárokovať vdovecký dôchodok. V minulosti sa podmienky nároku líšili od vdovského dôchodku, no už sú rovnaké.
 • Rozdiel je v priemernej výške penzie. Počíta sa z toho, čo dostával bývalý partner, a ženy majú v priemere nižšie príjmy.
 • Poberatelia: 38 080
 • Priemerná suma: 175,22 eura

Sirotský

 • Tento dôchodok je určený nezaopatrenému dieťaťu. Ani podmienky nároku na túto dávku sa nelíšia od ostatných pozostalostných penzií, jedine jej suma určená v percentách z dôchodku zosnulého je nižšia. Kým vdova alebo vdovec dostáva 60 percent, sirota iba 40 percent.
 • Poberatelia: 28 563
 • Priemerná suma: 129,45 eura

Zdroj: Sociálna poisťovňa, k 31. marcu 2012

ico

Záleží na údajoch

Bývalá vláda chcela, aby pevná suma závisela od dôchodcovskej inflácie. Tento rok by väčšina seniorov získala.

Nová vláda nie je prvá, ktorá uvažuje o valorizácii rovným dielom. Kabinet Ivety Radičovej mal dve možnosti, obe prepásol.

V prvom prípade navrhol, aby záležalo iba na inflácii, v druhom na jej špeciálnej odnoži – za domácnosti seniorov. Pokiaľ ide o druhú možnosť, pevná suma by sa vypočítala z priemernej výšky starobných a predčasných dôchodkov. Tento rok by šlo o 14,10 eura.

Polepšili by si takmer všetci, ktorí mali pred 1. januárom penziu do 424,20 eura. Výnimkou by boli poberatelia pozostalostných dávok.

Takzvaná dôchodcovská inflácia prikladá väčšiu váhu potravinám, nákladom na bývanie a liekom. Vzhľadom na rast cien týchto komodít prevyšuje všetky relevantné ukazovatele.

Za prvý štvrťrok 2012 dosiahla rovné štyri percentá. Celková inflácia predstavuje 3,8 percenta.

ico

Výdavky a rast cien

Všetky domácnosti vynakladajú najviac peňazí na bývanie a potraviny. Rozdiel je v tom, o akú veľkú časť výdavkov ide.

 • U starobného dôchodcu je to vyše 50 percent.
 • U zamestnanca alebo živnostníka menej ako 40 percent.
 • Za prvý štvrťrok 2012 vzrástli ceny bývania, vody, elektriny a plynu o 5,2 percenta a potravín o 3,3 percenta.

Zdroj: Štatistický úrad

ico

Zmena mechanizmu pomôže najnižším penziám

Kto by si polepšil a kto naopak? Porovnali sme reálnu valorizáciu v tomto roku s hypotetickým modelom.

V januári sa dôchodky zvýšili o 3,3 percenta. Na jeden z nich to po zaokrúhlení predstavuje 9,30 eura.

Keby sa všetky valorizovali o túto sumu, polepšil by si každý, kto mal dôchodok do 278,70 eura.

Napríklad k penzii vo výške 200 eur v januári pridali 6,60 eura. V prípade zvýšenia rovným dielom by dosiahla 209,30 eura. Za celý rok by to vynieslo o 32,40 eura viac. Je to však len hypotéza.

Mechanizmus ešte nie je známy

Ministerstvo práce analyzuje možnosti valorizácie o pevnú sumu na prechodné obdobie.

„Chceme zohľadňovať aj rozdiel medzi jednotlivými druhmi dôchodkových dávok,“ tvrdí hovorca rezortu Michal Stuška.

Starobné a predčasné penzie by sa mohli zvyšovať o inú sumu ako vdovské, vdovecké a sirotské. „Pozostalostné dôchodky sa nevyplácajú v plnej sume.“

Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne píše, že bude záležať aj na tom, akým spôsobom sa budú valorizovať dávky v súbehu. Najčastejšie ide o starobný a vdovský dôchodok. Dnes sa zvyšuje každý z nich.

Ide o milión a pol dávok

V januári poisťovňa upravila vyše jeden a pol milióna dôchodkov. V priebehu roka sa zvyšujú nové dávky. Celkový počet sa mení aj v závislosti od množstva zaniknutých nárokov v dôsledku smrti.

ico

Vianočný príspevok prežije aj neľahké časy

Mimoriadna dávka pretrvala už dve vlády. Jej budúcnosť síce ohrozuje potreba šetriť, ale minister práce za ňu zabojuje.

Vianočný príspevok bude pravdepodobne aj v tomto roku. Dokonca by ho mali dostať ďalší ľudia.

Nárok naň je ohraničený dôchodkom do 60 percent minuloročnej priemernej mzdy a tá je z roka na rok vyššia.

Kým vlani bola hranica nároku 461,40 eura, teraz to bude asi o desať eur viac. Potreba znížiť deficit štátneho rozpočtu do konca budúceho roka o 1,5 miliardy eur však môže vyústiť do prehodnotenia sumy na výplatu dávky.

Minister chce bojovať

„Nevylučujem, že vzhľadom na konsolidáciu môžu byť isté snahy, aby sme sa vyjadrili k potrebe prehodnotenia vianočného dôchodku,“ povedal minister práce Ján Richter (Smer).

info
Čo sa zmení
 • Nárok na vianočný príspevok bude ohraničený dôchodkom alebo dôchodkami do 471,60 eura.
 • Aj životné minimum sa pravidelne mení. Do tohto júna má hodnotu 189,83 eura mesačne. Potom to bude o čosi viac.

„Vyviniem maximálne úsilie, aby sa zachoval aj v roku 2012, aj v ďalších rokoch.“

Príspevok je dielom prvej vlády Roberta Fica. Prvú vážnu zmenu však podstúpil až za vlády Ivety Radičovej. Zmena výpočtu, ktorú presadila minulý rok, znamená spravodlivejšie prerozdelenie celkového objemu peňazí.

Pásma už neobmedzujú

Do roku 2010 sa penzie delili do niekoľkých pásiem a každému zodpovedal príspevok v určitej výške. Problémom bolo, že rozdiel medzi týmito dávkami bol vyšší ako medzi dôchodkami na dolnej hranici jedného a hornej hranici ďalšieho pásma.

„Stávalo sa, že penzia len o pár centov presiahla hranicu príspevku a dôchodca automaticky stratil štyri až deväť eur,“ napísalo vlani ministerstvo práce.

Od minulého roka platí, že príspevok je 66,39 eura, ak dôchodok nepresahuje životné minimum. V ostatných prípadoch sa vypočíta individuálne, podľa vzorca v zákone: 66,39 mínus 0,10 krát (výška dôchodku mínus životné minimum).

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 6. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 7. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 10. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 17 679
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 810
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 759
 4. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 989
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 949
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 669
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 094
 8. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 3 956
 9. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 686
 10. Fakulta manažmentu prepája štúdium a prax cez ďalšie strediská 3 371

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

KOMENTÁRE

Dobrovoľníci a štátna drogová politika sú v napätí

Drogový biznis sa globalizuje a digitalizuje.

ŠPORT

Bratia posielajú väčšinu platu rodičom

Synovia majstra sveta prekonali otca.

KOMENTÁRE

Sulíka nahnevali ruské noviny, zastal sa Únie

Ruské médiá opisujú údajnú petíciu za vystúpenie Slovenska z EÚ.

Neprehliadnite tiež

Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom

V minulosti by sme sa bez peňaženky ďaleko nedostali.

Obrovská akvizícia sa neuskutoční, Kraft Heinz Unilever neprevezme

Podľa Unileveru ponuka firmu výrazne podhodnocovala.

Slovensko je bližšie k nezávislosti od Ruska. Brusel podporí plynovod do Poľska

Európska únia prispeje na výstavbu slovensko-poľského pripojenia 107 miliónmi eur. Ide o 40 percent z nákladov.

Bill Gates navrhuje zdanenie práce robotov

Gates hovorí, že začať sa má tam, kde roboty vykonávajú prácu za ľudí.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop