Školné na zahraničnej škole sa dá zaplatiť z výhodnej pôžičky

Od nášho vstupu do únie môžu naši študenti v jednotlivých členských štátoch študovať za rovnako výhodných podmienok ako domáci študenti.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Ján Krošlák)

Od nášho vstupu do Európskej únie môžu slovenskí študenti v jednotlivých členských štátoch študovať za rovnako výhodných podmienok ako domáci študenti.

BRATISLAVA. Výborné vybavenie univerzít a široký výber študijných odborov sú dôvodmi, prečo sa mnohí slovenskí študenti rozhodujú pre vysokoškolské štúdium na zahraničných univerzitách.

Veronika Mathiová pred piatimi rokmi maturovala na bilingválnej sekcii Gymnázia v Poprade, v súčasnosti je v piatom ročníku Technickej univerzity v Mníchove, kde študuje na lekárskej fakulte medicínu.

Čakajú ju ešte dva ročníky a pol. V Mníchove sa totiž medicína študuje trinásť semestrov, teda približne šesť rokov a štyri mesiace.

Pre nemeckú univerzitu sa rozhodla už počas štúdia na gymnáziu. Hovorí, že výber ovplyvnilo viac vecí.

„V prvom rade kvalita. Obe mníchovské univerzity Technische Universität a Ludwig-Maximilians-Universität sú stále v prvej šesťdesiatke v Shanghai ratingu, majú vynikajúce meno a absolventi sa z veľkej väčšiny uplatnia na pracovnom trhu nielen v Nemecku, no aj v celej Európe,“ vysvetľuje.

Dodáva, že Mníchov je úžasné mesto plné možností na športovanie a kultúrne vyžitie s výbornou infraštruktúrou. Auto nepotrebujete, všade sa dostanete verejnou dopravou.

Prihláška elektronicky

Záujemcovia o univerzitu v zahraničí by sa nemali dať odradiť školným. Na univerzite, kde študuje Veronika, je to 500 eur za semester plus 42 eur programový príspevok.

info
O ktoré odbory je najväčší záujem

Veľká Británia

 • medzinárodné vzťahy, medzinárodný obchod, psychológia, biológia, kriminológia, forenzné vyšetrovanie, právo, politológia, marketing, umenie a dizajn.

Holandsko

 • medzinárodné právo, európske štúdiá, medzinárodný obchod a manažment.

Dánsko

 • marketing, informačné technológie, medzinárodný obchod, globálny manažment a logistika.

Nemecko

 • medicína, rôzne učiteľské smery nemčina-angličtina, právo

Školné sa dá platiť formou študentskej pôžičky, spláca sa, až keď je bývalý študent zárobkovo činný, splátky sa vypočítajú podľa príjmu. Nie sú ťažkosti ani so získaním štipendia. Veronika ho získala na celé štúdium z Evanjelickej nadácie.

Prihlásiť sa na mníchovské univerzity stihnú aj tohtoroční – do 15. júla. Prihláška sa podáva na väčšinu študijných odborov elektronicky. Podobné termíny sú aj inde v Nemecku.

„Odporúčam však hľadať už v predposlednom ročníku stredoškolského štúdia, aby bol dostatok času napríklad na jazykovú skúšku či preklad vysvedčení. A samozrejme, snažiť sa na maturite, pretože vynikajúci priemer otvára dvere k takmer všetkým študijným odborom,“ radí Veronika.

Databáza akreditovaných univerzít

Agentúra pre medzinárodné vzdelávanie InterStudy sprostredkúva slovenským stredoškolákom štúdium na zahraničných univerzitách už deviaty rok, odkedy sa Slovensko stalo členským štátom únie.

„Do našej databázy vyberáme iba akreditované univerzity, ktoré dosahujú dobré výsledky v rôznych hodnoteniach a prieskumoch,“ povedala riaditeľka Mária Kovacsová.

Najviac uchádzačov sa hlási na bakalárske štúdium vo Veľkej Británii. „Je to aj pre výhodnú vládnu komerčnú pôžičku. Ak sa absolvent zamestná na Slovensku, povinnosť začať splácať pôžičku mu vznikne až po presiahnutí príjmu 16 800 libier ročne, čo je približne 20 000 eur,“ zdôvodňuje záujem Kovacsová.

Na druhom mieste je Dánsko, ktoré láka študentov predovšetkým bezplatným štúdiom v anglickom jazyku. Má moderné vzdelávacie inštitúcie, ktoré vytvárajú študijné programy založené na kombinácii teoretickej výučby a uplatnenia nadobudnutých vedomostí v praxi.

„Vyučujúci sú študentom k dispozícii aj mimo prednášok a seminárov, vzťahy medzi nimi sú skôr kolegiálne, neformálne, čo je pre našich študentov príjemná zmena,“ povedala riaditeľka.

Porovnateľný počet študentov sa hlási do Holandska, kde je školné na štátnych inštitúciách prijateľné a tiež existuje možnosť financovania študentskou pôžičkou. Jedine za prvý ročník treba najskôr uhradiť školné, po vybavení formalít je však spätne možné prefinancovanie pôžičkou.

ico

Čo by ste mali vedieť

Informačné stretnutia univerzít

Maturanti, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štúdiu na anglických univerzitách, môžu ešte využiť dve informačné podujatia. Britská Southampton Solent University sa im predstaví v Bratislave 26. apríla, Canterbury Christ Church University 4. mája.

Osobne sa môžu porozprávať s pracovníkmi univerzít a získať všetky informácie, ktoré potrebujú na rozhodovanie o ďalšom štúdiu. Na oboch podujatiach bude možné absolvovať aj inštitucionálnu skúšku z anglického jazyka, ktorou môžu splniť jazykovú podmienku prijatia na štúdium.

Treba sa na ňu zaregistrovať online na www.univerzityEU.sk.

Podmienečné prijatie

Študentov, ktorí sú v maturitnom ročníku na strednej škole a nemôžu zatiaľ doložiť maturitné vysvedčenie, na univerzitu prijmú podmienečne. Vysvedčenie zašlú po maturitnej skúške.

Znalosť angličtiny

Uchádzači by samozrejme mali ovládať anglický jazyk. Univerzity vyžadujú niektorý z medzinárodných certifikátov IELTS, TOEFL, Cambridge alebo ekvivalentný test z anglického jazyka (vrátane inštitucionálnej skúšky absolvovanej na Slovensku).

Študenti vysokých škôl, ktorí už majú ukončený jeden alebo viac ročníkov na vysokej škole na Slovensku alebo v Česku, môžu požiadať o uznanie absolvovaných predmetov a nastúpiť do vyššieho ročníka bakalárskeho štúdia. Musia predložiť výpis absolvovaných skúšok preložený do angličtiny.

ico

Ktoré zahraničné univerzity ešte prijímajú prihlášky na bakalárske štúdium

Veľká Británia

Ak sa rozhodnete pre bakalárske štúdium vo Veľkej Británii neobávajte sa žiadnych poplatkov pred začatím ani počas štúdia. Samozrejme ale počítajte so školným, pre akademický rok 2012/2013 je jeho výška 8500 libier.

Štúdium v tejto krajine si môžete financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou, ktorú poskytuje britská vláda, väčšina univerzít poskytuje študentom z Európskej únie aj štipendiá.

Študentská pôžička

 • Výška pôžičky: 8 500 GPS ročne. Požiadať možno o pôžičku na celé štúdium, alebo len jej časť, závisí to od študenta.
 • Kto o ňu môže žiadať: každý študent zo Slovenska, jej priznanie nezávisí od príjmu rodičov žiadateľa.
 • Za akých podmienok: Podmienkou jej získania je iba občianstvo členskej krajiny Európskej únie po dobu minimálne posledných troch rokov. Nevyžaduje sa pritom preukazovanie príjmu, ani ručenie majetkom či ručiteľom.
 • Splácanie: Výhodou tohto systému financovania je, že študent začne splácať pôžičku najskôr rok po ukončení bakalárskeho štúdia a to len v prípade, ak bude jeho ročný príjem vyšší ako stanovená hranica.

Canterbury Christ Church University

Najviac slovenských študentov posiela prihlášku na najväčšiu vysokoškolskú vzdelávaciu inštitúcia v grófstve Kent, na Canterbury Christ Church University. Do Londýna to je na skok, cesta trvá len hodinku.

Termín prihlásenia: do 9. júla, po uvedenom termíne sa budú prijímať prihlášky podľa voľných kapacít v jednotlivých odboroch.

Podmienky prijatia: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, s priemerom maturitného vysvedčenia do 2,5.

Nástupný termín: september 2012

Dĺžka denného štúdia: 3 roky, pri rozšírenom bakalárskom štúdiu s integrovaným štúdiom angličtiny 4 roky.

Odbory, ktoré sa tu dajú študovať: je ich takmer päťdesiat, medzinárodné vzťahy , žurnalistika, politológia, súdne vyšetrovanie, výtvarné umenie, tanečná pedagogika, hudobná produkcia, business podnikanie, cestovný ruch, manažment voľného času a rekreácie, ekológia, aplikovaná kriminológia, fotografia, psychológia a ďalšie. Všetky odbory nájdete na webovej stránke školy.

Štipendium

Univerzita udeľuje študentom bakalárskeho štúdia z členských krajín únie, ktorých ročný rodinný príjem nepresahuje ekvivalent 25 000 libier (približne 30 000 eur) štipendium vo výške 500 libier ročne.

Životné náklady týždenné ubytovanie: od 85 libier

strava, osobné výdavky: 70 až 80 libier

Southampton Solent University

Radí sa medzi najúspešnejšie v krajine, nachádza sa v centre mesta Southampton, na južnom pobreží Anglicka, asi hodinu cesty vlakom od Londýna .

Termín prihlásenia: do 30. júna

Podmienky prijatia: úplné stredoškolské s maturitou, s priemerom maturitného vysvedčenia do 3,0. V prípade záujmu o štúdium na fakulte Creative Industries and Society sa vyžaduje priemer maturitného vysvedčenia do 2,5.

Nástupný termín: september, v tomto termíne aj 4-ročné bakalárske programy s integrovanou výučbou anglického jazyka.

Dĺžka denného štúdia: 3 roky

Odbory, ktoré sa tu dajú študovať: Úplný zoznam študijných odborov nájdete na internetových stránkach jednotlivých fakúlt. Z ponuky vyberáme: marketing a manažment, marketing a medzinárodný business, zvuk pre film, televíziu a hry, zvukové inžinierstvo, mechanické inžinierstvo (strojníctvo), počítačové siete a web design, právo, právo s kriminológiou.

Životné týždenné náklady: ubytovanie: 80 až 90

strava, osobné výdavky: 70 až 80 libier

Middlesex University

Sídli v severnom Londýne, má vyše 35-tisíc študentov. V záujme Slovákov je na treťom mieste.

Termín prihlásenia: do 30 júna

Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské štúdium maturitou, s priemerom maturitných známok do 2,5. Na odbor psychológia sa vyžaduje maturita z matematikyNástupný termín: v septembri

Dĺžka denného štúdia: 3 roky

Odbory, ktoré sa tu dajú študovať: ponúka vyše 450 odborov, alternatívna medicína, animácia, biomedicína a biológia, anglický jazyk a literatúra, finančníctvo, marketing, sociológia, tradičná čínska medicína, účtovníctvo. Úplný zoznam študijných odborov nájdete na web stránkach univerzity.

Životné náklady týždenné: ubytovanie 85 až 120 libier

strava, osobné výdavky 80 až 90 libier

Poznámka: vo Veľkej Británii sa dá hlásiť aj na ďalšie univerzity a to University of Essex, Coventry University, London Metropolitan University, University of Worcester, University of Portsmouth, University of Derby. University of Hertfordshire, University of Sunderland.

Dánsko

Študenti z krajín Európskej únie vrátane slovenských študentov, neplatia žiadne poplatky za bakalárske štúdium. Školné platí dánska vláda.

VIA University College

Nachádza sa v prímorskom meste Horsens na východnom pobreží Dánska. Väčšina zahraničných študentov študuje na kampuse na Chr. M. Østergaards Vej.

Termín prihlásenia: do 29 júna.

Podmienky prijatia: maturitná skúška s priemerom známok do 2,9, ďalšie podmienky podľa zvoleného odboru.

Dĺžka denného štúdia: bakalárske štúdium trvá podľa odboru 3,5 alebo 4,5 roka. Poslucháči všetkých odborov absolvujú semestrálnu stáž vo firme v Dánsku alebo v inej krajine únie.

Odbory, ktoré sa tu dajú študovať: Medzinárodný obchod a marketing, Globálny manažment a logistika, Medzinárodný obchod, Architektúra a riadenie stavebníctva, Inžinierstvo informačných technológií, Strojné inžinierstvo, Stavebné inžinierstvo.

Životné náklady: Odhadované životné náklady v Horsens a Aarhus zahrňujúce ubytovanie, študijnú literatúru, oblečenie, stravu, zábavu a lokálne cestovanie, sa pohybujú okolo 700 až 800 eur mesačne.

Aalborg University

Hlavný kampus univerzity sa nachádza v Aalborgu, vybrané odbory sa dajú študovať aj v mestách Esbjerg a Kodaň.

Termín prihlásenia: do 1. mája

Nástupný termín: v septembri

Dĺžka denného štúdia: 3 roky

Odbory, ktoré sa tu dajú študovať: Art & Technology, Economics and Business Administration, Medialogy, IT, Communication & New Media (BSc only), Medialogy, Sustainable Biotechnology

Životné náklady: Odhadované životné náklady sa pohybujú okolo 870 eur mesačne.

Poznámka: V Dánsku sa možno prihlásiť aj na iné vysoké školy, na rozšírené inštitúty vyššieho profesného vzdelávania, na International Business Academy (IBA) Kolding, Zealand Institute of Business and Technology.

Holandsko

Na vysokých školách sa platí školné, študenti denného bakalárskeho štúdia zo Slovenska môžu v plnej výške financovať školné študentskou pôžičkou poskytovanou holandskou vládou. Výšku ročného školného na štátnych univerzitách každoročne stanovuje štát. Na školský rok 2012/2013 je to 1737 eur. Bežné medziročné zvýšenie je okolo 30 eur ročne.

The Hague University of Applied Sciences

Univerzita sídli v centre Hágu v mestskej časti zvanej Laakhaven.

Termín prihlásenia: do 1. júna

Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Študenti, ktorí už majú ukončený jeden alebo viac ročníkov na vysokej škole v SR/ČR, majú možnosť požiadať o uznanie absolvovaných predmetov a nastúpiť do vyššieho ročníka bakalárskeho štúdia.

Nástupný termín: september

Dĺžka denného štúdia: alebo 4 roky (podľa odboru)

Odbory, ktoré sa tu dajú študovať: Právo, Medzinárodný manažment a obchod, Európske štúdiá, Verejná správa, Priemyselný dizajn, Chemické a potravinárske technológie, Medzinárodný komunikačný manažment, Medzinárodný finančný manažment a finančná kontrola, Manažment bezpečnosti a ochrany.

Študentská pôžička: Študentskú pôžičku je možné získať na celú sumu školného. Spláca sa až po skončení štúdia. Netreba preukazovať príjem alebo zabezpečiť ručiteľa.

Mesačný grant: Študenti, ktorí pracujú aspoň 32 hodín mesačne, môžu získať grant vo výške od 266,23 eur mesačne.

Životné náklady: Odhadované životné náklady v Haagu sa pohybujú okolo 600 až 800 eur mesačne. Na začiatku štúdia je potrebné počítať s vyššími nákladmi na študijné materiály.

Fontys University of Applied Sciences

Je jedna z najväčších vzdelávacích inštitúcií v južnom Holandsku. Jej študijné programy sa vyučujú v angličtine, nemčine a holandčine.

Termín prihlásenia: do 1. júna

Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, maturita z anglického alebo nemeckého jazyka,

Nástupný termín: v septembri

Dĺžka denného štúdia: 4 roky

Odbory, ktoré sa tu dajú študovať: Medzinárodná ekonómia, Medzinárodný marketing, Potravinársky a kvetinársky manažment.

Grant: Študenti, ktorí popri škole pracujú aspoň 32 hodín mesačne, môžu získať študentský grant vo výške od 250 eur mesačne.

Študentská pôžička: Študentskú pôžičku je možné získať na celú sumu školného.

Životné náklady: Odhadované mesačné životné náklady vo Venlo sa pohybujú okolo 600 eur.

Švajčiarsko

Do Švajčiarska sa oplatí ísť študovať predovšetkým hotelový manažment a cestovný ruch. V ponuke je sieť asociácie švajčiarskych vysokých škôl hotelového manažmentu a cestovného ruchu. Štúdium prebieha v anglickom jazyku, je spoplatnené a Slováci nemajú možnosť získať študentskú pôžičku. Môžu požiadať o študentskú pôžičku na Slovensku.

Hotel institute Montreux

Je renomovaná vysoká škola, na ktorej sa vyučujú študijné programy v oblasti hotelového manažmentu a obchodu na diplomovom, bakalárskom a magisterskom stupni. Absolventi získavajú vďaka medzinárodnej spolupráci vysokej školy nielen švajčiarsku, ale aj americkú kvalifikáciu.

Termín prihlásenia: Prihlášky sa prijímajú priebežne. Na septembrový nástup sa odporúča prihlásiť sa do konca apríla.

Podmienky prijatia: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Študenti vysokých škôl študujúci príbuzný odbor môžu požiadať o započítanie absolvovaných predmetov a v prípade schválenia žiadosti nastúpiť do vyššieho ročníka štúdia.

Dĺžka denného štúdia: 3 roky

Študijné náklady: od 24 200 švajčiarskych frankov za semester výučby.

Extra poplatky: zahŕňajú učebnice a učebný materiál, poistenie, uniformu, využívanie rekreačných zariadení, a pod.

Ďalšie možnosti štúdia: IHTTI School of Hotel Management v univerzitnom meste Neuchâtel, vyučujú sa na nej študijné odbory zamerané na medzinárodný hotelový a dizajnový manažment na úrovni bakalárskeho a diplomového štúdia.

César Ritz Colleges, sídli v nemeckej časti švajčiarska, v meste Brig. Ako jediná švajčiarska hotelová škola získala certifikáciu Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch.

Zdroj: vysoké školy a agentúra Interstudy

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 635
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 865
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 169
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 809
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 481
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 080
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 808
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 574
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 121
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 660

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral. V Štúrove žena štrnásť rokov púšťala od rána do večera nahlas operné árie

SVET

Ugandský Tarantino vraždí pre zábavu. Film je život

Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný.

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Matovič hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

Neprehliadnite tiež

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.

Dotácie bez pracovných miest? Kažimír je zásadne proti

Rezort hospodárstva navrhuje, aby sa dotácie dávali aj firmám, ktoré nikoho nezamestnajú.

Bahlsen reaguje na tlak, sušienky budú všade v Európe rovnaké

Aj do výrobkov určených pre východoeurópske krajiny sa bude pridávať maslo.