Mikulčík: Chápem Miklošovu výčitku

Návrat k starému informačnému systému od firmy Novitech považuje za chybu. Bývalý šéf Daňového riaditeľstva MIROSLAV MIKULČÍK.

Miroslav Mikulčík bol zodpovedný za nasadenie informačného systému KONS na daňových úradoch. Bol šéfom Daňového riaditeľstva, po kauze prenájmu košickej budovy rezignoval. Pracoval aj pre firmu SkyToll, ktorá za prvej Ficovej vlády vyhrala tender na m(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Návrat k starému informačnému systému od firmy Novitech považuje za chybu. Tvrdí, že sa ukážu väčšie problémy, aké boli pri zavádzaní nového systému. Bývalý šéf Daňového riaditeľstva MIROSLAV MIKULČÍK.

Po kauze prenájmu košickej budovy daňového úradu ste rezignovali, nevyšlo vám zavedenie nového systému pre daniarov. Problémy boli pri zavádzaní elektronického mýta, kde ste figurovali. Nemali by ste skončiť s manažovaním projektov?

„Keď to hodnotím spätne, projekty, na ktorých som pracoval, boli zaujímavé a v konečnom dôsledku úspešné. Nevnímam to ako zlyhanie. Boli to ťažké projekty v štátnej správe. Do projektu mýta som nastúpil ako zástupca francúzskeho akcionára v čase, keď bol podpísaný a procedúra výberu realizátora a zmlúv bola uzatvorená.“

Ale skončil štrajkom dopravcov...

„Je pravda, že spustenie mýtneho systému bolo veľmi zložité. Bolo to overovanie novej technológie a samozrejme to prinášalo technologické aj organizačné problémy. Keď to spätne hodnotím, bol to jeden z najúspešnejších projektov v Európe, v tejto oblasti."

Cena, za ktorú systém vybudoval SkyToll, je stále predmetom sporov, boli aj adepti s lacnejšími ponukami. Mohla byť nižšia, alebo nie?

„Neviem to jednoznačne posúdiť. Sú to obchodné otázky. Keď porovnáme mikrovlnnú technológiu a satelitnú, tak môže povedať, že satelitná je ešte stále drahšia, ale aj perspektívnejšia a flexibilnejšia z pohľadu spoplatňovania cestnej siete. Pod vyššiu cenu u satelitnej technológie sa podpísala aj ťarcha nákupu podstatne drahšej palubnej jednotky, tá sa preniesla na prevádzkovateľa. Pri mikrovlnnej technológii cenu lacnejšej palubnej jednotky, napríklad v Českej republike, prevzal na seba štát. Preto bola lacnejšia, ale z pohľadu budovania mýtnych brán zase drahšia."

Zlyhali ste aj pri zavádzaní informačného systému KONS.

„Chceli sme zmeniť identifikáciu a platenie daní, aj pre potreby boja proti daňovým únikom. Systém predtým vykazoval množstvo chýb len z titulu, že sme nemali jednoznačnú identifikáciu platiteľov a jeden účet platiteľa. Zmenili sme systém spracovania daní. Keby sme to neurobili, nemáme šancu robiť jednotný výber daní, ciel a odvodov. Nešlo o výmenu starého systému za nový. Šlo o naštartovanie zmeny existujúceho spôsobu práce.“

Cítite vinu za to, že nový systém nefungoval?

„Ako sa dá taká závažná zmena urobiť a zobrať za ňu zodpovednosť, ak som musel v apríli odísť pre problémy v Košiciach a potom som ju mal robiť z pozície externého poradcu? Snažil som sa presadiť reformu a zaviesť legislatívne a technické zmeny. Dal som na to krk, aby sa to aspoň rozbehlo. Problémy by vznikli tak či tak. Je to obrovská a nevyhnutná zmena. Legislatívna, organizačná aj technická.“

Pracovníci daňových úradov sa sťažovali, že kolaps systému spôsobil aj organizačný zmätok. Nevedeli, na koho sa majú obrátiť.

„Ako, že nevedeli? Bolo deväť riaditeľov krajských pracovísk, budúcich daňových úradov, ktorí boli súčasťou projektu. Ich úlohou bolo pripraviť štruktúru a alokáciu zamestnancov v rámci nových úradov. Ani to dostatočne neurobili. Nebolo jasné, kto kde patrí, ktorému správcovi je pridelený konkrétny daňový subjekt. Je to daň za zmenu. Na projekte pracovali aj títo riaditelia, ich podriadení, ktorí mali plnú kompetenciu na organizačné zmeny a aj externí konzultanti."

Nespustili ste nový systém unáhlene?

„Zmena bola potrebná. A že nebola k dispozícii funkcionalita, na ktorú boli pracovníci zvyknutí? Napríklad na spracovanie papierového daňového priznania? To systém nemal, lebo počítal s elektronickým podávaním od apríla. To, čo nefungovalo vo februári, bolo spracovanie priznaní za obdobie do roku 2011.“

Prečo to nefungovalo?

„Nezabezpečili sme prepojenie so starým systémom, s ktorým sme počítali. Môžete to vyčítať mne alebo komukoľvek.“

Zlyhala teda podľa vás aj firma Novitech, ktorá zodpovedala za starý systém?

„Zohrala pri tom veľmi zlú a neférovú úlohu. Nepristúpila na požiadavky finančnej správy, ako jej určuje platná zmluva. Neposkytla požadovanú súčinnosť.“

Firma Novitech mala pripravený vynovený systém RDS v januári, hoci ste jej stopli dozmluvnenie asi 2,7 milióna eur za jeho vývoj.

„To nie je pravda, na to som nemal kompetencie. Žiadal som, aby Novitech dokončil svoju prácu za peniaze, ktoré finančná správa žiadala od ministerstva. Na to je rozpočtové opatrenie. Mal sa spustiť konsolidovaný informačný systém: KONS s prepojením na starý systém RDS.“

Kompetencie vám dal minister financií Ivan Mikloš v novembri. Mali ste vytvoriť krízový štáb, aby sa urýchlil nábeh systému.

„Poveril ma koordinovaním nábehu reformy, nie exekutívnym rozhodovaním a podpisovaním.“

KONS nebol ani odskúšaný. Neunáhlili ste sa s jeho nasadením?

„KONS je začiatok nevyhnutnej zmeny. Jeho vývoj bude trvať najmenej dva roky.“

Prečo bol teda spustený do ostrej prevádzky?

„Nemal ambíciu plne nahradiť plne starý systém. Znamenal naštartovanie zmeny s prepojením na históriu. Potom nastal problém s Novitechom, hľadali sa náhradné riešenia, čo chcelo čas. Stále si nemyslím, že bolo treba vrátiť sa k starému systému.“

Riadiaci výbor UNITAS o tom už rozhodol. Zároveň sa bude KONS ďalej vyvíjať.

„Je to šalamúnske rozhodnutie. Návrat k starému systému a RDS je obrovská chyba, ktorá spôsobí väčšie problémy ako tie, ktoré sme mali pri spustení systému KONS.“

Návrat k Novitechu bol podmienený aj úspešným testovaním starého systému. V čom je teda problém?

„Záťažové testy, ktoré boli prezentované, sú buď zmanipulované, alebo technicky zle urobené. To sa ukáže v najbližších dňoch. Keď sa nepodarí spustiť RDS s požadovanými legislatívnymi zmenami, nebude iná možnosť ako pokračovať v systéme KONS. Bolo treba realizovať zákon z roku 2009 o zmene organizácie daňových úradov. Starým systémom to nebolo možné. Právom mi Ivan Mikloš vyčíta, že ak sme si neboli istí, že celý prechod zvládneme, mali sme účinnosť zákona posunúť.“

Mikloš vám vyčítal, že ste nedostatočne informovali o problémoch, ktoré s novým systémom boli.

„O niektorých problémoch som nemohol vedieť ani ja. Netýkali sa len informačného systému, ale celej zmeny organizácie daňových úradov. Je to naivné, ale nemyslel som si, že niekto spustenie takej dôležitej zmeny dokáže zneužiť na politický boj. To, že tam problémy budú, sme vedeli všetci.“

Bol to politický boj Mikloša?

„To neviem posúdiť. Bol to boj celého prostredia pred voľbami. Chápem výčitku Mikloša a mrzí ma to. Spustenie projektu bolo komplikované a udialo sa v citlivom predvolebnom období. Mal som prísť a požiadať ministra vzhľadom na riziko problémov o zastavenie celého procesu.“

Nemal odstúpiť aj Mikloš? Vymenoval do funkcie vás aj bývalého šéfa daniarov Igora Krnáča.

„Presadzoval správnu reformu. Mňa nemenoval do kompetenčného centra. Bol som poverený až v januári, dovtedy som bol poradca. Exekutívne rozhodovanie som nemal v rukách.“

Kto ho teda mal?

„Mal ho Krnáč a príslušní námestníci. Aj rozhodnutia o Novitechu sú len ich.“

V novembri ste dostali mandát problémy vyriešiť.

„Mal som právo koordinovať, nie exekutívne rozhodovať a podpisovať.“

Kto bol zodpovedný za nasadenie systému KONS?

„Daňová správa a odborné útvary.“

Ale nad nimi je jeden zodpovedný človek.

„Áno, vtedy to bol generálny riaditeľ.“

A po 1. januári, keď ste sa stali šéfom kompetenčného centra?

„Tak isto. Ja som bol zodpovedný exekutívne za kompetenčné centrum, jeho vytvorenie a prevádzku. Bol som zodpovedný len niečo vyše mesiaca.“

Nebude drahé sa vrátiť k starému systému RDS a zároveň vyvíjať KONS?

„KONS a nový SAP systém sa musia ďalej vyvíjať. Projekt je na stole a je financovaný z európskych prostriedkov. Ak dôjde k návratu k starému systému od Novitechu, projekt UNITAS je vážne ohrozený.“

Kto zodpovedá za škody, ktoré spôsobil KONS a za dodatočné náklady za znovunasadenie systému RDS?

„Ten, kto ich vyvolal. Zmluva ministerstva financií s IBM bola podpísaná ešte v roku 2010 za ministra Jána Počiatka. Znela na dodanie technickej asistencie, nie na dodanie diela. Ja som podpísal len dodatok číslo 2, ktorý upresňuje túto zmluvu, aby sa konsolidoval systém. O znovunasadení systému od Novitechu som nerozhodol.“

Prečo ste podpísali dodatok, ak vás šéfka osobného úradu rezortu financií Jana Červenáková upozorňovala, že je to pre štát nevýhodné?

„Dodatkom sa obmedzilo čerpanie peňazí. Nebola to dodávka diela, ale nákup výkonov. Cez nákup výkonov boli definované výstupy. Ak by sa nerealizovali, tak to neplatíme. Je pravda, že tam nie je zodpovednosť za dielo ako celok. Čo nemusí byť problém, naopak. Nemusíte sa viazať na jednu firmu, ako to bolo v prípade Novitechu. Nezaväzovali sme sa na niečo, čo sa bude vyvíjať. Keby to bola zmluva o dielo, sme viazaní v rozvoji systému na firmy, ktoré majú k dielu autorské práva.“

Je teda možné ukončiť spoluprácu s IBM a prejsť na inú firmu?

„Máte k dispozícii štandardné prostriedky, databázu, vývojové prostredia. To všetko máte otvorené. Ak máte záujem s firmou spolupracovať môžete, ale aj nemusíte. To je problém v IT, keď sa množstvo kontraktov dlho ťahá len preto, že je tam viazanie na autorské alebo iné práva.“

Novitech tvrdí, že finančnej správe dal všetky autorské práva.

„Áno, v tom bol vysporiadaný. Len neviem, či sme sa podpisom dodatkov nevrátili k problému autorských práv viazaných len na Novitech.“

Prečo nie sú známe všetky subdodávateľské firmy, ktoré spoluvyvíjajú KONS?

„IBM má asi interné pravidlo, že ich nezverejňuje.“

Známe sú mená firiem CrossCliff a Bank Pro Soft. Máte k nim blízko.

„S pánom Salkom z CrossCliff som pracoval vo firme CSC a tá na vývoji KONS nepôsobí. Možno cez zahraničných expertov. Pôsobia tam aj ľudia z firmy Factory 4 Solutions. Či náhodne? To určite nie. Majú síce zmluvy s IBM, ale len na poskytovanie ľudí. Títo experti pracovali pre Sociálnu poisťovňu, keď sa zavádzal jednotný výber poistného. Vyžiadali sme si od IBM ľudí, ktorí už majú skúsenosti s podobnými projektmi. Sú tam aj ľudia z menších firiem. Bude ich maximálne desať.“

Firma Bank Pro Soft má tiež takéto skúsenosti?

„Ľudia z tejto firmy robili model výberu poistného pre zdravotné poisťovne aj pre Sociálnu poisťovňu.“

Už viete, čo budete robiť v najbližších mesiacoch?

„Chcel by som robiť na nejakom projekte. Zatiaľ mám len neurčité ponuky. Projekty sú zaujímavé a aj reformné v rámci Európskej únie."

Čoho sa týkajú?

„Oblasti dopravných systémov a samozrejme aj daní a odvodov. Hlavne čo sa musí sprísniť pri výbere peňazí je identifikácia a účtovanie výberu a výdaja finančných prostriedkov. To znamená aj evidencia daní a daňových subjektov v rámci jednotlivých štátov. Táto problematika je veľmi aktuálna.“

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 6. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 8. Jarné prázdniny pri mori?
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 8. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 9. M.Borguľa vyzýva veľvyslanca USA k urýchlenému odstráneniu plota
 10. Ušetrite s hypotékou viac ako 1 200 eur
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 17 708
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 521
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 916
 4. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 6 169
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 771
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 169
 7. Jarné prázdniny pri mori? 4 008
 8. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 931
 9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 3 746
 10. Fakulta manažmentu prepája štúdium a prax cez ďalšie strediská 3 416

Téma: Rozhovory z denníka SME


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Čo je populizmus a prečo ho možno budeme potrebovať?

Ak ste si mysleli, že viete, čo je populizmus, s najväčšou pravdepodobnosťou ste sa mýlili.

KOMENTÁRE

Sulík sa vyfarbil, ruské noviny ho vytočili

Ruské médiá opisujú údajnú petíciu za vystúpenie Slovenska z EÚ.

PLUS

Trpeli vojaci i rodičia. O šikane na vojenčine vedel aj Husák

Realita Československej ľudovej armády.

ŠPORT

Drastický šport. Prečo Slovenky nezískali medailu

Velez-Zuzulová aj Vlhová jazdia výborne.

Neprehliadnite tiež

Česko má v Krušných horách veľké nálezisko lítia

Lítium sa používa do batérií mobilných telefónov a notebookov.

Pellegrini avizoval investície za 1,8 miliardy eur

Jurzyca vidí problém v odchode ľudí do Nemecka či Rakúska.

Agentúra Moody's zlepšila výhľad ratingu Ruska

Medzinárodná ratingová agentúra zlepšila výhľad ratingu záväzkov ruskej vlády na stabilný z negatívneho.

Štát chce energetický holding, o podrobnostiach mlčí

S myšlienkou vytvorenia energetického holdingu prišla prvá vláda Roberta Fica. Kontúry načrtol minister hospodárstva Tomáš Malatinský.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop