Pod ochranou zostal len jeden dôchodkový fond

Od apríla môžu medzi fondmi prestupovať tí, ktorí chcú mať v garantovanom fonde iba časť dôchodkových úspor.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Päť dní už platia pre sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri nové podmienky. Najväčšou zmenou, o ktorej sa aj najviac hovorí, je zrušenie garancií v dôchodkových fondoch.

Zjednodušene to znamená, že investícia na vašom dôchodkovom účte môže byť v pluse, no aj v mínuse – môžete v ňom mať menej, ako ste doň odviedli na odvodoch.

Doteraz mínus nebol možný, dôchodkové spoločnosti by v takom prípade museli rozdiel dorovnať. O záruky tak prišli zmiešaný a akciový fond, v ktorých si sporí vyše 1,3 milióna ľudí. Teda viac ako 95 percent sporiteľov.

S ochranou len jeden

V jednom fonde ostali garancie zachované aj od apríla – v dlhopisovom.

Spolu s výpismi z dôchodkových účtov, ktoré dôchodkové spoločnosti rozosielali v polovici januára, vyzývali ľudí, že v prípade, ak chcú mať peniaze garantované, majú do tohto fondu bezplatne prestúpiť.

Mohli tak do konca marca urobiť iba v prípade, že si do tohto fondu presunuli všetky svoje úspory.

Spravilo tak vyše 46­tisíc sporiteľov. Od apríla sú teda ich peniaze pod ochranou. Kto to do konca marca nestihol, nič sa nedeje, zmenu vo fondoch možno spraviť kedykoľvek bez poplatku.

Od apríla môžu prestupovať aj ďalší – napríklad tí, ktorí si chcú sporiť v dvoch fondoch naraz, svoje úspory si tak rozložia.

„Podmienkou však je, že jeden z fondov bude garantovaný dlhopisový,“ povedal Ján Porázik, analytik spoločnosti Fincentrum.

Prestúpiť môžu od apríla aj ľudia, ktorým sa zapáči nový, indexový fond. Má kopírovať vývoj vybraných akciových indexov.

Bude rizikovejší, má však aj šancu na vyššie zhodnotenie. Dôchodkové spoločnosti však očakávajú, že záujem bude minimálny.

„Je to pasívne riadený fond, v ktorom nemôžeme robiť žiadne opatrenia na zmiernenie hroziacich škôd. Preto sporitelia, ktorí si sem presunú svoje úspory, môžu zaznamenať výrazné straty,“ upozornil Jozef Paška z Allianz–Slovenskej DSS.

Úspory občanov na dôchodok by podľa neho mali byť spravované aktívne, a preto žiadny pasívne riadený fond by nemal byť súčasťou 2. piliera. Klientom ho ani nebudú odporúčať.

Plánujú sa ďalšie zmeny

Hoci nový zákon platí len niekoľko dní, už teraz je jasné, že dlho v platnosti nezostane. Víťazná strana, ktorá vzišla z predčasných parlamentných volieb v marci, otvorene hovorí o ďalších zmenách, ktoré druhý pilier čakajú.

Zmenám sa nebránia ani samotné dôchodkové spoločnosti, so súčasným nastavením tiež nie sú úplne spokojné.

Garancie sa tak možno do dôchodkových fondov vrátia. V akej podobe, zatiaľ nie je jasné.

Znamenalo by to napríklad tri garantované alebo jeden zlúčený garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný, do ktorého by si sporiteľ dal takú časť úspor, akú pre seba považuje za najvhodnejšiu. „Bol by to krok správnym smerom,“ potvrdil Viktor Kouřil z VÚB Generali DSS.

Okrem garancií sa však znova spomína aj otvorenie systému a možný odchod pre tých, pre ktorých je to nevýhodné.

Systém by sa tak otvoril po tretíkrát od svojho vzniku. Zrejme však nie hneď, no až vtedy, keď bude jasné, ako sa budú počítať dôchodky z druhého piliera.

ico

Čo je garancia

Od apríla dôchodkové fondy prišli o svoje garancie. Tie ostali len jednému fondu – dlhopisovému.

Mínus nie je povolený

Garancia znamená povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) doplniť majetok do dlhopisového dôchodkového fondu. V praxi to znamená, že klient od apríla nemôže prísť ani o jedno euro z tých peňazí, ktoré na jeho dôchodkový účet do správcovskej spoločnosti poslala Sociálna poisťovňa.

„Dôchodková spoločnosť musí peniaze zhodnotiť, rovná sa zarobiť minimálne na poplatky. Respektíve pokiaľ sa jej to nepodarí, musí stratu doplatiť zo svojich peňazí, čiže z peňazí akcionárov,“ vraví Viktor Kouřil z VÚB Generali DSS.

Ako to fungovalo doteraz

Peniaze boli do konca apríla chránené vo všetkých troch dôchodkových fondoch. Porovnávalo sa obdobie šiestich mesiacov. Teraz zostala garancia už len v dlhopisovom fonde a sleduje sa päťročné obdobie.

Všimne si sporiteľ dorovnanie?

Pokiaľ by nastalo, sporiteľ si začiatkom januára môže všimnúť len zvýšenie hodnoty dôchodkovej jednotky. Zrejme nebude vedieť, prečo sa to zrazu stalo.

„Alebo po zaslaní výpisu z dôchodkového účtu, čiže o rok. Na ňom uvidí, že mu boli pripísané nejaké peniaze, ktoré nie sú z jeho odvodov,“ povedal Kouřil. Zatiaľ takáto situácia v praxi nenastala.

Dobrovoľné garancie

Podľa zákona poskytuje garancie od apríla len dlhopisový dôchodkový fond. Jedna z dôchodkových spoločností však poskytuje garancie aj nad rámec zákona. DSS Poštovej banky poskytuje garancie aj v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde.

„Predĺžili sme však sledované obdobie na osem rokov v zmiešanom a na 12 rokov v akciovom dôchodkovom fonde,“ povedal Jaroslav Pilát, člen predstavenstva. Ostatné dôchodkové spoločnosti o podobnom kroku neuvažujú.

ico

Čerpanie dôchodku

Podmienky na to, aby ste mohli dostávať peniaze z 2. piliera, sú dve – dosiahnutie dôchodkového veku a sporenie aspoň 10 rokov.

Pri uzatváraní zmluvy s DSS bol môj otec zrejme uvedený do omylu. Pani, ktorá s ním uzatvárala zmluvu, mu tvrdila, že pri odchode do dôchodku dostane všetky nasporené peniaze vyplatené naraz. Sporil si tam asi päť rokov, má tam zhruba 2000 eur (neviem presne, no málo) a do dôchodku mu chýba rok. Čo sa s tým dá robiť? Čo bude s jeho peniazmi? Dá sa to nejako dosporiť alebo mu to jednoducho prepadne?

Podmienky na čerpanie starobného dôchodku sú dve – sporiteľ musí dovŕšiť najmenej dôchodkový vek a sporiť si najmenej desať rokov.

V tomto prípade by váš otec nesplnil v čase dôchodku druhú podmienku. Sporiť dobrovoľne si môže iba prostredníctvom odvodov do Sociálnej poisťovne, čo by znamenalo, že by musel byť dobrovoľne dôchodkovo poistený a platiť si odvody na starobné sporenie.

Nie je možné posielať príspevky priamo do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Peniaze na dôchodkovom účte sporiteľa sú jeho majetkom a pokiaľ nezíska nárok na výplatu dôchodku, stávajú sa predmetom dedičstva, prípadne sa po smrti sporiteľa vyplatia určenej osobe.

Jana Tarčáková Janičová, AXA DSS

Čas sporenia sa pri dôchodkových fondoch zmenil z 15 na 10 rokov. Platí to aj pre tých, ktorí zmluvy uzatvárali na začiatku?

Ide o pravidlo, ktoré stanovuje podmienku vzniku nároku na starobný dôchodok z 2. piliera a toto pravidlo sa týka všetkých sporiteľov.

Mário Adámek, Aegon DSS

Na účte budem mať po 10 rokoch sporenia možno málo peňazí. Keď dosiahnem dôchodkový vek a rozhodnem sa poberať za všetky nasporené peniaze doživotný dôchodok, je pravda, že nedostanem vyplatené nič, ak nebudem mať na účte aspoň 0,6-násobok životného minima? Alebo tento limit platí iba pri predčasnom dôchodku a programovom výbere?

V uvedenom prípade bude dôchodok počítaný z nasporenej sumy a je jedno, že jeho výška bude nižšia ako 0,6­násobok životného minima.

Naopak, v prípade, že je nasporená suma vysoká, dôchodca si musí nechať vyplácať najmenej 0,6­násobok životného minima a nasporené peniaze „navyše“ si môže - ak chce ­ nechať vyplatiť napríklad jednorazovo alebo postupne. To záleží na jeho rozhodnutí.

Viktor Kouřil, VÚB Generali DSS

Vyplácajú už životné poisťovne prvé dôchodky z 2. piliera?

Keďže jednou z podmienok na výplatu dôchodku je 10 rokov sporenia a druhý pilier vznikol 1. 1. 2005, k dnešnému dňu nesplnil nikto podmienky na čerpanie starobného dôchodku.

Jana Tarčáková Janičová, AXA DSS

ico

Ak chcete meniť

Prejsť môžete do iného fondu i do inej dôchodkovej spoločnosti. V podstate kedykoľvek.

Ak ste nestihli odoslať návratku správcovskej spoločnosti o tom, že chcete prejsť do dlhopisového dôchodkového fondu, ktorému ostali garancie, máte ešte šancu. Prvý apríl nebol posledný termín. Zmena je možná aj neskôr.

Zmena dôchodkového fondu

V prípade, že sa vám nepáči fond, v ktorom si sporíte na dôchodok, môžete ho kedykoľvek zmeniť. Od vyššieho veku však počítajte s obmedzeniami.

Od apríla platí, že od 50 rokov veku sa peniaze postupne presúvajú do dlhopisového fondu. Každý rok 10 percent zo stavu na účte.

„Každý ďalší rok bude v dlhopisovom dôchodkovom fonde o 10 percent majetku sporiteľa viac, až po dovŕšenie 59 rokov veku, keď bude mať sporiteľ v dlhopisovom dôchodkovom fonde všetok majetok,“ vysvetlil Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ pre dôchodky a firemný obchod v ING.

Od vyššieho veku sa teda investície ľudí automaticky presúvajú do garantovaného, a teda bezpečnejšieho fondu. Za prestup medzi fondmi sa neplatí, stačí oň dôchodkovú spoločnosť požiadať.

Zmena dôchodkovej spoločnosti

Zmeniť môžete aj dôchodkovú firmu. Na to potrebujete akceptačný list, ktorý vydáva Sociálna poisťovňa. Dostanete ho zadarmo, ak ste boli v príslušnej dôchodkovej spoločnosti viac ako rok. Ak je to menej ako rok, vypýta si Sociálna poisťovňa poplatok 16 eur.

ico

Investovať možno aj do zlata

Zmiešaný a akciový fond môžu nakúpiť cenné papiere nadviazané na drahé kovy. Dôchodkové spoločnosti môžu byť pri investovaní peňazí odvážnejšie. Limity a obmedzenia pre jednotlivé typy fondov však platia aj teraz.

1. Dlhopisový dôchodkový fond

V tomto fonde sú len dlhopisové a peňažné investície. Takisto je zabezpečený proti menovému riziku. Preto je vhodný najmä pre sporiteľov, ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť.

2. Zmiešaný dôchodkový fond

V podstate ide o kombináciu akciového a dlhopisového fondu, v akciách môže byť najviac polovica investícií. Časť peňazí môže fond investovať do cenných papierov nadviazaných na drahé kovy.

3. Akciový dôchodkový fond

Platia tu obmedzenia na maximálny objem akcií a dlhopisov. Aj akciové fondy môžu 20 percent peňazí investovať do zlata, striebra či platiny. Fond je vhodný pre tých, ktorí sú pripravení, že hodnota dôchodkových jednotiek môže nielen rásť, ale aj klesať.

4. Indexový fond

Nový fond bude pasívne kopírovať vývoj vybraných akciových indexov. Majetok teda bude investovaný výlučne v akciových investíciách.

Ak dôchodková spoločnosť nedokáže kopírovať vývoj indexu, nemusí dorovnávať rozdiel, príde len o polovicu poplatku za správu fondu.

ico

Ako sa vlani darilo fondom

 • Konzervatívne fondy: zhodnotenie 1,07 – 2,05 %.
 • Vyvážené fondy: zhodnotenie 1,21 – 2,12 %.
 • Rastové fondy: zhodnotenie 1,13 – 2,11 %.

Poznámka: Do konca marca mali fondy iné názvy

ico

Poplatky sú stále tri

Do marca si spoločnosti účtovali tri poplatky. Od apríla tiež, počítajú sa však inak.

Za vedenie dôchodkového účtu si môže dôchodková spoločnosť pýtať najviac percento z ročného príspevku sporiteľa.

Druhým poplatkom je poplatok za správu, počíta sa z majetku fondu. V prípade akciového, zmiešaného a dlhopisového je to 0,3 percenta. V indexovom fonde je poplatok nižší, 0,2 percenta ročne.

Tretím je poplatok za zhodnotenie, ktorý sa počíta každý pracovný deň podľa vzorca. Pri indexovom fonde sa neúčtuje.

Indexový fond je teda z hľadiska poplatkov najvýhodnejší, takisto je však rizikovejší.

Koľko sa platí:

 • Pri hrubej mzde napríklad 800 eur je mesačný príspevok sporiteľa do dôchodkovej spoločnosti 71,64 eura.
 • Za predpokladu, že je počiatočný stav na účte 5000 eur a zhodnotenie 2 % ročne, sú odplaty tri.
 • Za vedenie účtu je mesačne 0,72 eura, ročne 8,64 eura,
 • za správu mesačne 1,26 – 1,47 eura, ročne zhruba 16,30 eura,
 • poplatok na garančný účet (za zhodnotenie) je mesačne 0,45 – 0,55 eura, ročne zhruba 6,10 eura.

Zdroj: ING DSS

ico

Zmeny v dôchodkových fondoch

Niektoré zmeny platia od apríla, ďalšie nová vláda chystá.

Nové názvy, nový fond

Čo platí od apríla:

 • Fondy, v ktorých si sporíte do dôchodku, sa od apríla volajú inak.
 • konzervatívny fond sa zmenil na dlhopisový,
 • vyvážený sa zmenil na zmiešaný,
 • rastový sa zmenil na akciový,
 • pribudol jeden nový fond – indexový.

O akých ďalších zmenách sa hovorí:

 • návrat k trom garantovaným fondom alebo vytvorenie jedného zlúčeného garantovaného fondu a jedného riadeného akciového negarantovaného, do ktorého by si sporiteľ dal takú časť úspor, akú pre seba považuje za najvhodnejšiu.

Garancie

Čo platí od apríla:

 • Investícia nemôže ísť do mínusu iba v prípade dlhopisového fondu, ostatné fondy o garancie prišli.
 • To, či sú peniaze v pluse, alebo v mínuse, sa neporovnáva počas šiestich mesiacov ako doteraz, ale počas piatich rokov.
 • Zhodnotenie musí byť aspoň také, aby pokrylo poplatky.

O akých ďalších zmenách sa hovorí:

 • Záruky sa zrejme vrátia aj do zmiešaného a akciového fondu, ak tieto fondy ostanú zachované.

Dva fondy súčasne

Čo platí od apríla:

 • Od apríla je možné sporiť si v dvoch fondoch súčasne. Pod- mienkou je, že jedným z fondov je garantovaný dlhopisový fond.
 • Podiel medzi dvoma fondmi môže byť 50 na 50, podiel však môže byť aj iný.
 • Rozložiť dôchodkové úspory medzi dve dôchodkové spoločnosti zákon nepovoľuje.

O akých ďalších zmenách sa hovorí:

 • V súvislosti s investovaním do viacerých fondov súčasne sa ďalšie zmeny zatiaľ nespomínajú.

Poplatky

Čo platí od apríla:

 • Správcovská spoločnosť má nárok na tri druhy poplatkov - za vedenie účtu, za správu dôchodkového fondu a platí sa aj poplatok za zhodnotenie.
 • Najnižšie poplatky sú v indexovom fonde.

O akých ďalších zmenách sa hovorí:

 • V súvislosti s poplatkami sa ďalšie zmeny v súčasnosti nespomínajú.

Mladí po novom

Čo platí od apríla:

 • pre mladých, ktorí od apríla nastúpia do svojho prvého zamestnania, bude vstup do 2. piliera povinný, sporiteľmi sa stávajú automaticky,
 • ak si nevyberú fond sami, Sociálna poisťovňa ich zaradí do zmiešaného dôchodkového fondu,
 • vystúpiť zo systému môžu počas prvých dvoch rokov sporenia.

O akých ďalších zmenách sa hovorí:

 • Vstup pre mladých zrejme nebude povinný, dostanú čas na rozmyslenie.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. Už aj seniori presadajú do SUV
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 5. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 7. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 8. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 9. Stavebný úrad neoprávnene predĺžil americkej ambasáde lehotu
 10. Grantová výzva na vykonávanie činností centier Europe Direct
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 27 524
 2. Ako sme jazdili v socializme 3 612
 3. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 970
 4. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 662
 5. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me 1 574
 6. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 569
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 404
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 316
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 301
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 153

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Španielska polícia zastavila druhý útok, zabila päť útočníkov

O útok sa pokúsili v pobrežnom mestečku Cambrils južne od Barcelony.

SVET

Teroristi zaútočili v Barcelone, zahynulo najmenej 13 ľudí

Dodávka vrazila do davu ľudí v centre mesta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.

KOMENTÁRE

Kam sa podelo Učiace sa Slovensko? Danka to netrápi

Kde je tá najväčšia reforma školstva z dielne Plavčana?

Neprehliadnite tiež

Podpora mladých pri hypotékach sa daňovým bonusom zjednoduší, tvrdí Kažimír

Podpora hypotekárneho bývania pre mladých by mala byť po novom pre ľudí jednoduchšia a menej administratívne náročná.

Úrad vlády nakúpil nové autá za 95-tisíc eur

Jedno z nich má slúžiť na zásobovanie hotela Bôrik.

Ak si kúpite kuracinu v Tescu, môže vás zastaviť esbéeskár

V niektorých predajniach dáva Tesco bezpečnostné prvky nielen na alkohol, ale aj na mäso.

Zmes z kontaminovaných vajec sa dostala aj do bratislavských hotelov

Viac informácií má poskytnúť ministerstvo pôdohospodárstva.