Čas sa kráti, príjmy treba priznať do pondelka

Podali ste už daňové priznanie? Väčšina ľudí si ho necháva na poslednú chvíľu a niektorí radšej volia odklad.

Poraďte sa o výbere tlačiva. Zbytočne budete vypisovať to nesprávne.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – TASR)

BRATISLAVA. Ešte okolo 50 percent daňovníkov nepodalo priznanie za minulý rok. A do pondelka sú už len tri pracovné dni.

„Väčšina si to každý rok necháva na posledné tri dni,“ povedala včera hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

Minulý rok si základnú daňovú povinnosť splnilo vyše milióna ľudí. Väčšinu tvoria samostatne zárobkovo činné osoby. Prevažuje tlačivo typu B.

Nie je to jednoduché, bude množstvo chýb

Povinnosť priznať príjmy za rok 2011 má každý, kto ich mal vyššie ako 1779,65 eura.

info
Na poslednú chvíľu
 • Riadnym termínom na priznanie príjmov za rok 2011 je 2. apríl 2012. Daň je splatná v rovnakom čase. Kto nestíha, má možnosť odkladu.
 • Nezdaňujú sa príjmy z prenájmu nehnuteľností a z niektorých príležitostných činností do 500 eur.
 • Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu si možno znížiť o 40 percent. Majitelia remeselných živností si už nemôžu znížiť príjmy o 60 percent.
 • Sadzba dane je 19 percent zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane.
 • Daň na úhradu musí byť vyššia ako 3,32 eura.

„Daňovník uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy a všetky predpísané údaje,“ vraví Dianová. Rovnako dôležité je priznanie podpísať a priložiť všetky povinné prílohy. Úradník iba formálne skontroluje, či je kompletné, či obsahuje prílohy.

Podrobná kontrola príde na rad neskôr. Ak vzniknú pochybnosti o správnosti priznania, vyzvú vás, aby ste sa k nim vyjadrili.

Znamená to najmä doplniť neúplné údaje, vysvetliť nejasnosti a opraviť nepravdivé údaje. Ak to urobíte v lehote určenej vo výzve, priznanie sa považuje za podané a vyhnete sa sankcii.

Použite internet

Výpočet dane si vyžaduje určité údaje. Ich nesprávnosť alebo absencia patrí k najčastejším nedostatkom.

Práve pre takéto prípady sa odporúča použiť elektronický formulár. K dispozícii je bezplatná aplikácia Finančného riaditeľstva (e-Dane) alebo niektorého komerčného subjektu.

Softvér upozorní na prípadné nedostatky. Nevyrieši však všetko. Ak nemáte potrebné údaje alebo na zaplatenie dane, najrozumnejšie je oznámiť odklad.

Aj táto možnosť uplynie v pondelok.

Na tom istom mieste

Priznanie alebo oznámenie o odklade podávate na tom istom mieste, teraz je to pobočka. Väčšina daňových úradov zmenila názov.

„Daňové priznania môžete podávať aj v pobočkách a kontaktných miestach. To znamená, že Zvolenčan nebude cestovať na Daňový úrad Banská Bystrica, ale podá daňové priznanie na Daňovom úrade Banská Bystrica, pobočka Zvolen,“ informovala Dianová. Po reorganizácii daňovej správy sa stáva, že človek cestuje do krajského mesta.

Miestna príslušnosť sa riadi vaším trvalým pobytom, inak miestom, kde sa obvykle zdržujete.

A zúčtovanie zdravotného poistenia? Nič

Tento rok priniesol daňovníkom jednu veľkú úľavu. Už nemusia robiť zúčtovanie zdravotného poistenia.

Ročné zúčtovanie bude vo väčšine prípadov povinnosťou zdravotnej poisťovne.

Najdôležitejším termínom je 30. september. Poisťovňa vám dovtedy musí poslať výsledok v podobe výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o preplatku.

ico

Kto si robí priznanie sám, vie, že najlepším spôsobom je editovateľný formulár

Koho sa to týka

 • Fyzická osoba musí podať daňové priznanie, ak sú jej zdaniteľné príjmy za rok 2011 vyššie ako 1779,65 eura.
 • Kto mal iba príjmy zo závislej činnosti, teda bol zamestnaný, potrebuje formulár typu A. Na príjmy z podnikania, prenájmu či z kapitálového majetku je určený typ B. Minuloročné tlačivo nie je platné.

Čo sa zmenilo

 • Na prvej strane tlačiva typu B je novinkou kód prevažujúcej činnosti SK NACE. Mali by ste ho nájsť na stránke štatistického úradu. V menu Hlavné oblasti zvolíte Organizačná štatistika, kliknete na register organizácií, zadáte IČO a systém vygeneruje vaše identifikačné údaje.
 • Príjmy zdanené zrážkovou daňou sa neuvádzajú. Ide o autorské odmeny, úroky z banky, ale aj preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 • Od minulého roka si tlačivo typu B pýta počet mesiacov samostatnej zárobkovej činnosti v zdaňovacom období. Ide o prvú kolónku pod Tabuľkou číslo 1 na tretej strane. Vlani si tento údaj vyžiadali potreby Sociálnej poisťovne, odteraz má slúžiť aj zdravotnej poisťovni. Zúčtovanie zdravotného poistenia bude robiť táto inštitúcia.

Možnosti zníženia základu dane

 • Od tohto roka sa nedá uplatniť nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie alebo životné poistenie.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je nižšia ako v minulom roku. Väčšina ľudí ju má vo výške 3559,30 eura.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) má limit v rovnakej výške. Ak jej vlastný príjem nedosiahol 3559,30 eura, odčíta sa od tejto sumy. Do vlastných príjmov sa zahŕňa aj materská.

Vlastný príjem manželky

Čo sa neráta

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a iné),
 • štipendium okrem doktorandského štúdia.

Daňový bonus

 • Kto živí dieťa, môžete si znížiť aj samotnú daň. Rodič s príjmami z podnikania má túto možnosť, ak priznal aspoň 1902
 • eur a vykázal základ dane z týchto príjmov. Daňový bonus na jedno dieťa za rok 2011 dosahuje 243,18 eura.

Najčastejšie chyby

 • Nie je dodržaná predpísaná forma písma a dokument nie je čitateľný pre skenovacie zariadenie. Daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo treba uviesť nielen na prvej strane, ale aj v záhlaví každého listu. Často chýba aj údaj o počte príloh na poslednej strane priznania.
 • Podpis je nevyhnutnosťou. Vyžaduje sa aj vo vyhlásení o poukázaní dvoch percent, v žiadosti o vyplatenie daňového bonusu alebo žiadosti o vrátenie daňového preplatku.

Povinné prílohy

Čo potrebuje podnikateľ

 • jednoduché účtovníctvo: výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch,
 • podvojné účtovníctvo: súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky,
 • kópia rodného listu, potvrdenie o návšteve školy alebo o prídavkoch na deti,
 • kópie dokladov o príjmoch zo závislej činnosti.
ico

Daňové úrady aj pošty budú otvorené dlhšie

Najviac ľudí sa očakáva v pondelok. Ak si daňové povinnosti necháte na poslednú chvíľu, budete musieť byť trpezliví.

Daňové úrady už majú dlhšie stránkové hodiny. Niektoré pošty to čaká v pondelok. Dnes a zajtra sú daňové úrady otvorené do 18.00. V pondelok zavrú ešte o hodinu neskôr.

Zamestnanci Finančného riaditeľstva žiadajú ľudí, aby neotáľali. Do stredy podalo priznanie len okolo 50 percent daňovníkov.

„Dosť ľudí si to zasa nechalo na poslednú chvíľu,“ povedala Gabriela Dianová z komunikačného oddelenia.

Najhoršie to bude v pondelok. „Daňovník by sa mal vyzbrojiť istou dávkou trpezlivosti.“

Slovenská pošta vybrala 101 kontaktných miest. „Podľa skúseností z minulých rokov budú nadštandardne otvorené pošty väčšinou v okresných a krajských mestách,“ informoval odbor komunikácie.

V krajských mestách bude aspoň jedno pracovisko slúžiť do 20.00, v Bratislave a Košiciach aj dlhšie.

Pošta v centre hlavného mesta bude ľudí vybavovať až do desiatej večer a na Tomášikovej (Pošta Bratislava 3) dokonca do polnoci. Celý zoznam dlhšie otvorených pôšt je na internetovej stránke www.posta.sk.

ico

Dôležitý je dátum odoslania

Zásielka musí byť datovaná najneskôr 2. apríla.

Daňové priznanie alebo oznámenie o odklade treba podať do 2. apríla. Poslať ho môžete aj v pondelok.

„Ak sa daňovník rozhodne doručiť priznanie poštou a urobí to 2. apríla, priznanie bude podané v riadnej lehote,“ píše Finančné riaditeľstvo.

Ďalšou možnosťou je fax alebo e­mail. Tento spôsob si však vyžaduje dodatočné doručenie priznania v papierovej podobe, a to do piatich dní. Výnimkou je komunikácia so zaručeným elektronickým podpisom.

Novinkou je aplikácia EZU, do ktorej sa dostanete cez internetovú stránku riaditeľstva. Musíte však mať elektronický identifikátor.

ico

Predĺžené otváracie časy na poštách

ico

Čísla účtov sa zmenili

Do 2. apríla treba aj uhradiť daň. Venujte pozornosť identifikačným údajom.

Pondelok je aj posledným dňom na úhradu kladného výsledku daňového priznania. Mnohí musia prvý raz použiť iné číslo účtu, na aké si zvykli.

Predčíslie je šesťmiestne a označuje druh dane. Samotné číslo účtu je desaťmiestne a každý daňovník má svoje. Jedine kód banky sa nemení. Štátna pokladnica má 8180.

„V prípade, že daňový subjekt sa pomýli pri niektorej číslici, táto platba nebude uskutočnená,“ informovalo Finančné riaditeľstvo začiatkom roka.

Pozornosť venujte aj variabilnému symbolu. Už sa nepoužíva daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo rodné číslo.

Náhradou je desaťmiestne číslo: číslice označujú druh platby dane a obdobie, za ktoré sa vykonáva. Od zmeny spôsobu označovania platieb sa očakáva, že zefektívni ich identifikáciu.

Potrebné údaje obsahuje list, ktorý koncom minulého roka poslalo Daňové riaditeľstvo. Na prvej strane priznania, vpravo hore, musíte vyznačiť, či ste číslo účtu dostali, alebo nie.

ico

Nezaplatíte, riskujete

Peniaze môžete poslať aj v pondelok večer, informujte sa však vopred v banke.

Kto daň nezaplatí alebo zaplatí menej, riskuje sankciu. Úrok z omeškania závisí od výšky dlhu a dĺžky protiprávneho stavu.

Zaplatiť stačí aj v pondelok večer. „Peniaze budú z účtu klienta odpísané ešte v ten istý deň. Vo svojej banke sa však informujte, dokedy spracúva platby z aktuálneho dňa,“ informovala Slovenská banková asociácia.

ico

Možnosť odkladu sa kráti

Odklad treba oznámiť do 2. apríla. Lehota na priznanie sa predĺži automaticky.

Nestíhate daňové priznanie alebo nemáte dosť peňazí na úhradu dane? Odložte to.

info
Oznámenie
 • Bežný daňovník má možnosť odkladu o tri mesiace.
 • Kto má aj príjmy zo zahraničia, si môže lehotu predĺžiť až o šesť mesiacov.
 • Netreba o nič žiadať.

Termín si môžete predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace. Iba ak máte príjmy zo zahraničia, tak o šesť mesiacov.

Odklad stačí oznámiť. Výnimkou sú daňovníci v konkurze. Museli o to požiadať do polovice marca.

Oznámenie treba podať v riadnej lehote na priznanie príjmov. Uplynie v pondelok.

„V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. V tejto lehote je aj daň splatná,“ informuje Finančné riaditeľstvo. Vlani túto možnosť využilo takmer 75-tisíc daňových subjektov.

Oznámenie nemá predpísanú formu. Jeden vzor je na stránke riaditeľstva, v informácii o možnosti predĺženia lehoty.

Za nepodanie priznania môže správca dane vyrubiť pokutu od 30 do 16-tisíc eur.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 1. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 3. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 4. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 5. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 6. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 7. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 9. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 10. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 1. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 923
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 114
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 236
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 6 127
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 5 389
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 982
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 329
 8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 4 009
 9. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 3 542
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 423

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

O zaistení pozemkov U. S. Steelu vedeli skôr, než súd rozhodol

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.

TECH

Postavili umelú maternicu, ktorá vynosila jahňa

Zariadenie môže o niekoľko rokov zachrániť predčasne narodené deti.

DOMOV

Fico prijal bieloruského premiéra, ani v minulosti nemal problém

Bielorusko neakceptujem, hovorí poslanec Peter Osuský.

Neprehliadnite tiež

O zaistení pozemkov U. S. Steelu vedeli skôr, než súd rozhodol

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.

Štátni plynári majú nového riaditeľa, stal sa ním bývalý šéf tajných

Generálnym riaditeľom Slovenského plynárenského priemyslu ostáva Štefan Šabík.

Pozrite sa, ako Kažimír ustupuje od svojich sľubov

Vláda len pred pár mesiacmi sľubovala, že bude menej míňať, aby sme žili v hojnosti. Od prebytkového rozpočtu už ustúpila

Alza, Strabag či Poštová banka priznali, prečo do inzerátov nepíšu platy

Ako by ste sa cítili, ak by váš sused vedel, koľko zarábate? Aj takto argumentujú firmy, prečo do inzerátov nedávajú platy.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop