Odvážnym nezamestnaným prispejú na živnosť

Nezamestnaným, ktorí sa chcú postaviť na vlastné nohy, bude naďalej slúžiť príspevok na živnosť. Nová vláda pravdepodobne zachová túto formu pomoci.

Kaderníctvo patrí k častým predmetom podnikania na príspevok.(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Niekedy mu vyčítali, že deformuje trh a postupne začal byť aj priveľmi štedrý. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť napriek tomu prežil už tri vlády a podľa všetkého bude slúžiť naďalej.

„Príspevok na podnikanie patrí medzi najvyužívanejšie,“ hovorí riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš (SaS). Na konci januára využívalo tento nástroj vyše 26-tisíc ľudí.

Muži podnikajú najmä v stavebníctve a maloobchode. Ženy nachádzajú uplatnenie ako účtovníčky, kaderníčky, kozmetičky.

Závisí aj od regiónu. No väčšina zo živnostníkov dotovaných štátom má jedno spoločné. Je to túžba urobiť niečo so svojím životom.

Niet iného východiska

Nezamestnanosť v okrese Brezno presahuje priemer Slovenska. V takýchto okresoch je príspevok najvyšší. Od januára dosahuje 4137,08 eura.

info
Do akého podnikania idú nezamestnaní
 • murár, tesár, klampiar, drobná stavebná činnosť,
 • maloobchod, sprostredkovanie predaja, cestovný ruch,
 • výrub kalamitného dreva,
 • účtovníčka,
 • kaderníčka, pedikérka, nechtová dizajnérka, kozmetička,
 • internetový obchod, grafický dizajn.
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

„Vzhľadom na to, že náš región ponúka veľmi málo pracovných príležitostí, možnosť samozamestnania sa javí ako jediné východisko,“ hovorí Gabriela Navrátilová z tamojšieho úradu práce.

Záujemcovia o príspevok tam tvoria dve skupiny. Niektorí už podnikali, takže vedia, do čoho idú. Tí ostatní nemajú predstavu, čo ich čaká.

Najmä mladí ľudia – absolventi škôl – rýchlo strácajú ilúzie.

„Asi päť percent z celkového počtu príjemcov končí predčasne,“ tvrdí Navrátilová. Masovému neúspechu sa darí predchádzať len vďaka príprave a povinnosti uchádzača obhájiť podnikateľský zámer pred komisiou.

„Komisia posudzuje reálnosť podnikateľského zámeru a jeho efektívnosť,“ píše Renáta Robotová z úradu v Trenčíne.

V okresoch s podpriemernou nezamestnanosťou je v súčasnosti výška dotácie 2647,73 eura.

Je to na víťazovi volieb

Vývoj ekonomickej situácie na Slovensku stál v popredí predvolebnej kampane. Na konci januára bolo bez práce takmer 370-tisíc ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje 13,7 percenta.

Minister práce Jozef Mihál (SaS) mal v pláne veľké zmeny v zákone o službách zamestnanosti. Pokiaľ ide o príspevok na podnikanie, od začiatku apríla sa mal poskytovať len v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou, v nižšej sume a za prísnejších podmienok.

Vláda Ivety Radičovej (SDKÚ) sa však návrhom novely nestihla zaoberať.

„Mal priniesť lepšie nastavenie systému tak, aby bol dostatok financií na osvedčené a účinné príspevky na podporu zamestnanosti, no aj na nové projekty,“ napísal minister do odpočtu svojej činnosti.

Predseda Smeru Robert Fico návrh označil za „antisociálnu brutalitu“. Jeho strana by podľa neho takouto cestou nešla.

Smer bude mať možnosť uskutočniť vlastné predstavy. V predčasných parlamentných voľbách získal nadpolovičnú väčšinu kresiel.

ico

Zneužitie sa trestá

Príspevok na podnikanie láka najviac špekulantov. Súdy uprednostňujú podmienečné tresty.

Gustáv P. chcel podnikať v lesníctve. Úrad práce v Starej Ľubovni mu poskytol viac ako 2,5 tisíca eur. Gustáv P. však samostatnú zárobkovú činnosť nevykonával a takmer polovicu príspevku použil na vlastnú potrebu.

Neprejde týždeň, aby polícia nezaznamenala podozrenie zo zneužitia aktívnej politiky trhu práce.

„Scenáre zneužívania sa opakujú – poberatelia príspevkov buď klamú, alebo ani nikdy nezačnú podnikať,“ povedala hovorkyňa ústredia práce Andrea Hajdúchová.

V minulom roku smerovalo na políciu 78 oznámení, príspevku na živnosť sa týkalo 59. Ide len o najzávažnejšie prípady.

Kontrola neúspešná, príjemca nespolupracuje

Stáva sa, že kontrola z úradu práce nenájde žiadnu prevádzku.

Napríklad v Nových Zámkoch našla len schátranú budovu zarastenú burinou. Príjemca odmieta spolupracovať, nepreberá poštu, nechce vrátiť neoprávnene získané peniaze.

„Naša kontrolná činnosť dokazuje, že zákon ponecháva priveľký priestor na zneužívanie,“ píše ústredie.

Gustáv P. čelí obvineniu zo subvenčného podvodu i z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

„Pre uvedené trestné činy ho vyšetrovateľ navrhuje prokurátorovi obžalovať,“ napísal hovorca Policajného zboru Michal Slivka.

Šesť až osem mesiacov

Predvlani polícia dostala 107 podnetov. „Deväť prípadov vrátila s odôvodnením, že nešlo o trestný čin, no 28 poberateľov bolo obvinených,“ dodala Hajdúchová.

Súdy uprednostňujú podmienečné tresty: šesť až osem mesiacov s odkladom na jeden alebo na dva roky.

ico

Všetko je na jednom mieste

Živnosť stačí ohlásiť. Za každý predmet podnikania sa platí zvlášť.

Založiť si živnosť nie je problém. Všetko potrebné vybavíte na jednom mieste, a to v sídle obvodného úradu.

info
Poplatky
 • Živnosti sa delia na voľné, remeselné a viazané.
 • Oprávnenie na voľnú živnosť stojí päť eur a na remeselnú alebo viazanú živnosť 15 eur.

Úradov je 50 a všetky odbory živnostenského podnikania slúžia ako jednotné kontaktné miesta.

„Úrad zabezpečí výpis z registra trestov, zároveň podnikateľa prihlási do systému povinného zdravotného poistenia a u správcu dane,“ hovorí riaditeľ odboru živnostenského podnikania ministerstva vnútra Ján Dutko.

V podstate jedinou povinnosťou žiadateľa je ohlásenie živnosti.

Vyplní jeden formulár, kde okrem iného uvedie, v čom chce podnikať. Počet predmetov podnikania je iba na ňom, ale za každý zaplatí zvlášť.

V prípade, že ide o voľnú živnosť, nie je potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť.

„Pri regulovanej živnosti je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť,“ dodáva Dutko.

ico

Na chránenú dielňu ide viac

Ak sa rozhodne podnikať nezamestnaný zdravotne postihnutý človek, môže dostať vyšší príspevok ako žiadateľ bez hendikepu.

Aj nezamestnaný so zdravotným postihnutím môže podnikať. Dokonca môže získať oveľa vyšší príspevok ako ostatní uchádzači.

V Bratislavskom kraji je to približne 6620 eur, v ostatných okresoch s podpriemernou nezamestnanosťou 8270 eur a v okresoch s najhoršou ekonomickou situáciou až 9929 eur.

Kto si chce otvoriť živnosť v chránenej dielni, musí byť na úrade práce najmenej tri mesiace, absolvovať prípravu, predložiť podnikateľský zámer a v prípade úspechu pred komisiou podnikať najmenej dva roky. No aj v tejto skupine ľudí sa nájdu podvodníci.

Žena z Dunajskej Stredy plánovala otvoriť obchod s odevmi, no neurobila to. Približne 7800 minula na oblečenie, stravu a bývanie.

Už je právoplatne odsúdená na dva roky s podmienečným odkladom na tri roky, píše ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

ico

Príspevok na živnosť

Podmienky nároku

 • Kto chce získať príspevok, musí byť v evidencii nezamestnaných najmenej tri mesiace. Ďalej sa vyžaduje príprava na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov.
 • Prípravu zabezpečí úrad práce a jej súčasťou je aj príprava podnikateľského zámeru. Absolvent môže podať žiadosť o príspevok.
 • Nasleduje test. Preverujú sa najmä vedomosti z oblasti legislatívy a daní. Asi najťažším krokom je obhajoba podnikateľského zámeru. Na rozdiel od testu ju nemožno zopakovať.
 • Presvedčivosť žiadateľa hodnotí komisia zložená zo zamestnancov úradu a podnikateľov. Vyžaduje sa jej odporúčanie.

Dohoda

 • Kto prešiel cez komisiu, predloží osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iné oprávnenie na podnikanie. Výsledkom konania je dohoda o poskytnutí príspevku.
 • Dohoda obsahuje záväzok podnikať nepretržite najmenej dva roky.

Ďalšie povinnosti a možnosti

 • Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Použitie peňazí musí byť preukázateľné a účtovne evidované desať rokov od ukončenia dohody.
 • Ďalší príspevok možno získať najskôr po troch rokoch, odkedy uplynula predchádzajúca dohoda.

Zdroj: Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

ico

Sociálna poisťovňa si počká na príjem

Podnikateľ začiatočník nemá povinné sociálne poistenie. V prípade záujmu môže platiť odvody dobrovoľne.

Jediné, čo živnostenský úrad nerieši, sú odvody do Sociálnej poisťovne. Začínajúci podnikateľ ich však nemusí platiť.

V prvej polovici tohto roka má povinné poistenie iba ten, kto predvlani zarobil viac ako 3948,72 eura. Potom bude záležať na príjme za rok 2011.

„Od 1. júla 2012 živnostníkovi vzniká povinné poistenie, ak jeho príjem je vyšší ako 4078,68 eura,“ informuje poisťovňa.

Nepovinný balík

Kto si chce prispievať pre prípad práceneschopnosti alebo nezamestnanosti, má možnosť poistiť sa dobrovoľne. Problém je, že už si nemôže vybrať.

info
Dve možnosti
 • Nemocenské alebo poistenie v nezamestnanosti je možné iba v balíku.
 • Dôchodkové poistenie je možné sólovo.

Musí sa prihlásiť na všetky druhy poistenia vrátane dôchodkového. Kompletný balík vyjde najmenej na 119,45 eura mesačne.

Je jasné, že takéto odvody zakladajú minimálne nároky. Ak chcete mať vyššie nemocenské alebo dávku v nezamestnanosti, môžete platiť, koľko uznáte za vhodné. Obmedzenie je až vo výške 996,62 eura.

Výnimka

Komu stačí zabezpečenie v starobe, má na rozdiel od ostatných možnosť prispievať len na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Najnižšie možné odvody sú 94,60 eura mesačne.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 836
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 578
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 406
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 170
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 600
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 592
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 247
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 970
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 763
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 718

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Slobodní nad priepasťou, odrezaní od sveta

Nad arménskou krajinou pri Náhornom Karabachu vedie supermoderná lanovka. A z nej vidíme aj kus histórie.

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Automatizácia prinesie v budúcnosti stratu polovice pracovných miest.

AUTO

Nie v každej hmle treba zapnúť hmlovky

Predné a zadné hmlové svetlá plnia rôzne funkcie.

ROZHOVOR

Zosnulá Jaroslava Blažková: V Kanade som žila náhradný život

V tomto smutnom svete treba vyhľadávať jagavé momenty.

Neprehliadnite tiež

Rakúska inflácia sa zrýchlila na 3,5-ročné maximum

Index spotrebiteľských cien v januári medziročne vyskočil o dve percentá.

Brusel: Slovensko v kvalite života pre ľudí zaostáva

Krajinu podľa Bruselu trápi predovšetkým vysoká dlhodobá nezamestnanosť či regionálne rozdiely.

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Brusel žiada od Talianska dodatočné úsporné opatrenia

Taliansko z dôvodu vysokého dlhu v roku 2016 prisľúbilo, že zníži rozpočtový schodok na 1,8 percenta HDP.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop