V daňovom priznaní si odpočítate menej

Z daní si už neodpočítate poistku, nevrátia vám ani zrazené úroky. Nezdaniteľná časť na daňovníka a na manželku je tiež nižšia.

Ak vám daňový úrad nepridelil číslo účtu, daň zatiaľ neplaťte. Počkajte, kým vám ho úrad oznámi.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – FOTOLIA)

BRATISLAVA. Podávanie daňového priznania z príjmov za minulý rok sa nijako dramaticky nezmenilo, menších zmien je však pomerne dosť.

„Tento rok si napríklad po prvý raz nemožno znížiť základ dane o zaplatené poistné či sporenie na dôchodok,“ povedala Monika Kubincová zo spoločnosti Accace.

Takisto už nemožno žiadať o vrátenie zrazených daní z úrokov na vkladných knižkách, termínovaných vkladoch či v stavebnom sporení. Finančné riaditeľstvo dokonca vyzvalo daňovníkov, najmä dôchodcov a študentov, aby si pre tieto zmeny nepodávali daňové priznanie.

„Daňový úrad im už peniaze vrátiť nemôže,“ povedala Beáta Uhrínová z Finančného riaditeľstva.

Podobne sumy, ktoré si možno odpočítať z daňového základu na seba, na partnera bez príjmu, prípadne na dieťa, sú tento rok iné ako vlani.

Vyplnenie samotného priznania nie je jednoduché, ale pri troche snahy a pri využití zverejňovaných rád a tipov sa to dá zvládnuť.

Pomôže, ak si daňové priznanie vyplníte cez interaktívne tlačivo dostupné na stránke www.drsr.sk. Vyhnete sa tak zbytočným chybám, na ktoré vás počítačový program automaticky upozorní.

Ak si na vyplnenie priznania aj tak netrúfate, môžete sa zveriť do rúk odborníkov. „Je to lepšie ako trápiť sa, študovať rôzne kombinácie a lámať si hlavu nad tým, či ste využili všetky možnosti, ktoré vám umožňuje zákon,“ povedala Dana Tonkovičová zo spoločnosti Lucra team.

Daňovníkov, ktorí využívajú takéto služby, každým rokom pribúda. Najčastejšie ide o ľudí s príjmami zo zahraničia, prenajímateľov nehnuteľností, no aj bežných zamestnancov, ktorí si privyrábajú inde a nechcú, aby o tom zamestnávateľ vedel.

Cena za vypracovanie daňového priznania je na trhu rôzna. Závisí od toho, aké máte príjmy i od toho, kedy o vypracovanie priznania daňovú firmu požiadate.

Čím zložitejšie príjmy a bližšie ku koncu marca, tým je cena za priznanie vyššia. Zaplatiť tak môžete od 16,50 až do 200 eur.

ico

Dôležité čísla

1779,65

 • Každý, kto dosiahol zdaniteľné príjmy nad túto sumu, musí podať daňové priznanie. Nejde o príjmy „navyše“, ktoré ste si zarobili popri zamestnaní. Ide o všetky príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu, teda nie sú od dane oslobodené a boli vyššie ako 1779,65 eura. Živnostník podáva priznanie aj vtedy, ak zarobil menej, no vykazuje stratu.

3559,30

 • Je to výška nezdaniteľnej časti základu dane – teda časť príjmu, z ktorej sa daň neplatí. Platí to však v prípade, že váš ročný daňový základ nebol vyšší ako 18 538 eur. Pri vyšších príjmoch sa totiž nezdaniteľná časť znižuje až na nulu. Rovnakú časť ako na seba si v daňovom priznaní za určitých podmienok môžete odpočítať aj na manžela či manželku bez príjmov.

243,18

 • O túto sumu si možno znížiť už vypočítanú daň a to v prípade, že sa staráte o dieťa – či už vlastné, osvojené, alebo dieťa druhého z rodičov. Daňový bonus môže uplatniť len jeden z rodičov. Podmienkou je, že s ním žije v jednej domácnosti. Živnostníci si môžu bonus odpočítať iba vtedy, ak splnia dve podmienky – vykážu základ dane a príjmy z podnikania aspoň 1902 eur.

500

 • Ide o výšku oslobodenia pri príjmoch z niektorých príležitostných činností a z prenájmu. Zdaňujú sa len príjmy nad túto sumu.

3,32

 • Je to minimálna výška dane na úhradu. Ak vám v daňovom priznaní vyjde 3,32 a menej, priznanie podáte, ale daň neplatíte.
ico

Priznanie môžete podať neskôr, oznámte to aj poisťovni

Ak podáte daňové priznanie, no nemáte pridelené číslo účtu, daň neplatíte. Počkáte, kým vám ho daňový úrad oznámi.

1. Dokedy treba podať priznanie

Daňové priznanie sa podľa zákona podáva do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Tento rok vychádza posledný marcový deň na sobotu, daňové priznanie tak stačí podať v pondelok 2. apríla.

Daňovníci tak majú dva dni navyše, aby si svoju povinnosť splnili, povedala Beáta Uhrínová z Finančného riaditeľstva.

2. Dokedy zaplatiť daň

Zákon hovorí, že daň máte do 2. apríla nielen vypočítať, no aj uhradiť. Tento rok to však platí len pre tých, ktorí majú od daňového úradu pridelené svoje číslo účtu.

Ak podnikajú, prípadne prenajímajú nehnuteľnosť a sú registrovaní na daňovom úrade, dostali na prelome rokov zásielku, v ktorej im daňový úrad číslo účtu oznámil.

Ak ste však napríklad bežným zamestnancom, dôchodcom či študentom a daňové priznanie si z akýchkoľvek dôvodov podávate sami, číslo účtu pridelené nemáte.

Zaznačíte to na prvej strane tlačiva daňového priznania, priznanie podáte a budete čakať, kým vám daňový úrad číslo účtu pridelí. Ak to stihne do 2. apríla, daň musíte zaplatiť do 2. apríla. Ak sa číslo účtu dozviete po tomto termíne, máte na zaplatenie daní osem dní.

3. Priznanie môžete podávať aj neskôr

Aj tento rok majú ľudia, podnikatelia a firmy možnosť podať daňové priznanie aj neskôr. Nemusia o to daňový úrad žiadať a čakať na schválenie.

Aj tento rok stačí svoje rozhodnutie o odklade daňovému úradu oznámiť. Posun je možný najviac o tri mesiace. Ak ste mali príjmy aj zo zahraničia, môžete lehotu na podanie priznania posunúť až o pol roka. Svoje rozhodnutie podať daňové priznanie neskôr nezabudnite oznámiť aj zdravotnej poisťovni.

Hoci zúčtovanie zdravotného poistenia robia poisťovne prvý raz za poistencov, o odklade podania daňového priznania potrebujú vedieť.

4. Na výber sú dva druhy tlačív

V počte tlačív nič nové, aj tento rok je na výber tlačivo A a B. Tlačivo A vypĺňajú iba tí, čo mali príjmy len zo zamestnania, či už na Slovensku, alebo aj v zahraničí.

Tlačivo B vypĺňajú všetci ostatní – ak mali príjmy z podnikania, z prenájmu, predali nehnuteľnosť, vyhrali v súťaži a podobne.

„Tlačivá sú aj tento rok nové, staré použiť nemožno,“ upozornila Uhrínová. Zmeny v nich sú len mierne, napríklad na prvej strane tlačiva pribudla kolónka na označenie, či správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu, mierne zmeny sú aj pri kolónkach týkajúcich sa príjmov z prenájmu nehnuteľností a preukázateľne zaplateného poistného.

5. Ako sa dá zaplatiť

Daň možno zaplatiť bezhotovostným prevodom z banky na príslušný účet daňového úradu alebo v hotovosti poštovým poukazom.

ico

Daň zníži dieťa aj žena bez príjmu

Živnostníci všetky odpočítateľné položky uplatnia až pri podaní daňového priznania. Zamestnanci si dane znižujú už počas roka.

1. Narodilo sa vám dieťa

Ak ste vo firme účtovníčke priniesli kópiu rodného listu, daňový bonus vám mohla začať uplatňovať hneď, alebo to nikomu hlásiť nemusíte a daňovú úľavu na dieťa si odpočítate naraz. Na daňový bonus máte nárok od začiatku mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo.

V prvom polroku išlo o sumu 20,02 eura mesačne, od júla sa suma zvýšila na 20,51 eura. Spolu je to teda za minulý rok 243,18 eura na každé dieťa.

Na rozdiel od nezdaniteľných častí daňový bonus neznižuje daňový základ, no rovno vašu daňovú povinnosť. Uplatniť si ho môže len jeden z rodičov, dieťa s ním musí žiť v spoločnej domácnosti.

Aby si daňový bonus na dieťa mohli pri podaní daňového priznania odpočítať živnostníci, musia splniť dve podmienky – dosiahnuť ročný príjem aspoň 1902 eur a súčasne vykázať základ dane. Podnikatelia v strate daňový bonus nedostanú.

2. Žena je na materskej, muž nezamestnaný

Okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si za určitých okolností možno odpočítať z daní aj sumu prislúchajúcu na partnera bez príjmu.

„Musí ísť o manžela alebo manželku. Nestačí splniť podmienku spoločnej domácnosti, musí ísť o partnerov v manželskom zväzku,“ upozornila Beáta Uhrínová z Finančného riaditeľstva.

Aj pri zamestnancoch, aj pri živnostníkoch platí, že tento odpočet možno vykonať až pri zúčtovaní daní alebo pri podaní daňového priznania, odpočet na partnera bez príjmu nie je možný počas roka.

Veľa ľudí má tiež ťažkosti s tým, čo sa do vlastných príjmov manžela či manželky počíta a čo nie. Vlastným príjmom je akýkoľvek hrubý príjem okrem štátnych sociálnych dávok.

Do vlastných príjmov sa počíta napríklad príjem z dohody, podpora v nezamestnanosti, starobný dôchodok, príjmy z podnikania neznížené o výdavky, no napríklad aj materské.

Keď žena prejde na rodičovskú dovolenku, dostáva už rodičovský príspevok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou a ten sa do vlastných príjmov nezapočítava. Podobne ako príspevok pri narodení dieťaťa či prídavok na dieťa.

Odpočítať si možno sumu najviac 3559,30 eura za rok. Ak mal manžel vysoké príjmy, alebo žena malé vlastné príjmy, suma, ktorú možno z daňového základu odpočítať, sa znižuje až na nulu.

3. Dlho ste maródovali

Aj v prípade, že ste dlhodobo na péenke, na vaše nároky a odpočty to vplyv nemá. Akurát ich možno dostanete neskôr.

Ak ste napríklad maródovali začiatkom roka, je možné, že ste u zamestnávateľa nepodpísali vyhlásenie a zamestnávateľ vám tak na začiatku roka neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane. Máte nárok na odpočet za celý rok bez ohľadu na to, koľko mesiacov ste pracovali.

Takisto v prípade, že ste maródovali, ste zrejme nesplnili podmienku na uplatnenie daňového bonusu v danom mesiaci. Ak ste dosiahli potrebné ročné príjmy, peniaze vám doplatia pri zúčtovaní daní alebo pri podaní daňového priznania.

ico

Zrušená poistka vráti úľavu

Daňové priznanie budú podávať aj niektorí investori a tí, čo predčasne zrušili poistku.

4. Predali ste cenné papiere, podielové listy

Či už predáte cenný papier, hypotekárny záložný list alebo podielový list, vo väčšine prípadov platí, že spoločnosť, ktorá peniaze vypláca, ich vyplatí už zdanené.

info
Kto podal priznanie vlani
 • Fyzické osoby na tlačive typu A (iba príjmy zo zamestnania) – vyše 442-tisíc.
 • Fyzické osoby na tlačive typu B (príjmy z podnikania a iné príjmy) – vyše 602-tisíc.
 • Právnické osoby – 173-tisíc.
Zdroj: Finančné riaditeľstvo

To platí v prípade, že ide o príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenska. Ak však predávate zahraničné cenné papiere či podielové fondy, vstupujú vám do čiastkového základu dane v daňovom priznaní.

Ide o paragraf 7, príjmy z kapitálového majetku. Pozor, osobitný režim majú cenné papiere nakúpené pred 31. decembrom 2003.

5. Zrušili ste poistku, sporenie na dôchodok

Pre ľudí, ktorí predčasne zrušili životné poistenie či sporenie na dôchodok, na ktoré si uplatňovali daňovú úľavu, je podanie daňového priznania povinné.

Ide však len o výpoveď poistenia pred 31. decembrom 2010. Ak ste poistku zrušili vlani, vrátenie daňovej úľavy sa vás netýka.

Tí, ktorí musia daňovú úľavu vrátiť, si rovnako, ako daňový základ znižovali, musia základ znova zvýšiť. Majú na to tri roky, ktoré nasledujú po zrušení poistenia a daňovú úľavu môžu vrátiť naraz alebo po častiach – v dvoch alebo troch splátkach.

ico

Dane sa pri predaji bytu neplatia vždy

Pri predaji a prenájme nehnuteľností ľudia najviac váhajú. Nevedia, kedy príjmy zdaniť, kedy nie.

6. Predali ste byt, rodinný dom, chatu

Prvou otázkou, na ktorú si v tomto prípade treba odpovedať, je, kedy ste nehnuteľnosť kúpili. Ak to bolo pred 31. decembrom 2010, postupuje sa podľa starých pravidiel.

Daň sa neplatí, ak mal majiteľ v byte alebo v rodinnom dome prihlásený trvalý pobyt aspoň dva roky pred predajom, alebo mal nehnuteľnosť vo vlastníctve päť rokov.

V prípade predaja chaty, pozemku či garáže treba nehnuteľnosť vlastniť aspoň päť rokov pred predajom.

Ak ste nehnuteľnosť vlani aj kúpili, aj predali, a to so ziskom, plateniu daní sa nevyhnete.

7. Dedičstvo po príbuzných

Keď zdedíte po príbuzných peniaze, daň z dedičstva neplatíte, bola pred rokmi zrušená. Ak by ste však predali zdedenú nehnuteľnosť, tam treba na oslobodenie splniť podmienky.

Nehnuteľnosť treba vlastniť aspoň päť rokov, započítava sa tam však aj čas, kedy nehnuteľnosť vlastnili poručitelia, od ktorých ste ju zdedili v priamom rade (rodičia či starí rodičia).

Ak zdedíte a predáte nehnuteľnosť po iných príbuzných (nie v priamom rade, teda napríklad od tety či strýka), zdaníte iba rozdiel medzi prijatou sumou a výdavkami, ktoré ste vynaložili na obstaranie bytu (v prípade zdedenej nehnuteľnosti je to cena napríklad podľa znaleckého posudku).

8. Prenajímate byt alebo garáž

Príjem z prenájmu bytu sa nezdaňuje a ani neuvádza do daňového priznania vtedy, ak bol vlani nižší ako 500 eur. Ak bol vyšší, odpočítate 500 eur a zdaníte len zvyšok.

Pri prenájme sú vo výhode manželia, ktorí majú prenajímanú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Tí si môžu príjem medzi sebou rozdeliť (v ľubovoľnom pomere), nárok na oslobodených 500 eur majú potom obaja. Z príjmu pri prenájme si možno uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 percent alebo v skutočnej výške.

ico

Ako na to, aby ste nespravili chybu

Zdaňujete iba príjmy, ktoré nie sú oslobodené, najprv od nich odpočítate výdavky.

Daňové priznanie za väčšinu ľudí spraví zamestnávateľ. Ak ho o to včas požiadajú a donesú všetky potrebné potvrdenia, s daňami si viac nemusia robiť starosti.

Takisto väčšie firmy či živnostníci majú na účtovníctvo a dane svojho špecialistu.

Je však množstvo zamestnancov či menších živnostníkov, ktorí si s daňami budú musieť poradiť po prvý raz.

Problémové sú príjmy zo zahraničia a prenájom

„Mnoho ľudí si neuvedomuje, že musia podať daňové priznanie za príjmy dosiahnuté kdekoľvek, aj keď už boli zdanené,“ upozorňuje Dana Tonkovičová zo spoločnosti Lucra team.

Ide o dochádzajúce čašníčky do prihraničných oblastí s Rakúskom alebo o aupairky kdekoľvek na svete.

Kto mal v roku 2011 príjem vyšší ako 1779,65 eura a je slovenským rezidentom, má povinnosť podať daňové priznanie, pri výpočte uplatní metódu vyňatia alebo zápočtu.

Problematické bývajú tiež príjmy z prenájmu.

Najprv príjmy roztrieďte

Postup pri počítaní daní je pre všetkých rovnaký. Najprv si treba ujasniť, aké príjmy ste mali a pohľadať k nim všetky potrebné potvrdenia. Zdaňovať ich budete podľa toho, o aké príjmy ide a v akej výške ste ich dosiahli.

Potom treba zistiť, či príjem, ktorý ste vlani mali, nie je od zdanenia oslobodený (napríklad predaj chaty po viac ako piatich rokoch vlastníctva), alebo nie je oslobodená aspoň jeho časť (napríklad prenájom bytu).

Až zvyšné príjmy treba zahrnúť do daňového priznania a k niektorým uplatniť výdavky. Pri výdavkoch v skutočnej výške treba viesť evidenciu. Ľudia, ktorí sa tým nechcú trápiť, si môžu výdavky uplatniť paušálne.

Paušálne výdavky sú možné vo výške 40 percent, pri príležitostnej poľnohospodárskej výrobe len vo výške 25 percent.

Čo sa dá ešte odrátať

Keď zo všetkých druhov príjmov vypočítate daňové základy a spočítate ich, môžete si odpočítať nezdaniteľnú časť na daňovníka, na manželku, ktorá je doma s dieťaťom, alebo na nezamestnaného manžela, ak spĺňate podmienky. Pri vyšších príjmoch však odpočty nie sú možné.

Z výslednej sumy vypočítate daň (19 percent). Od nej si ešte môžete odrátať daňový bonus na každé dieťa (takisto po splnení podmienok). Odpočet na dieťa môže uplatniť len jeden z rodičov.

Po zohľadnení zrazených preddavkov vám buď vyjde povinnosť zaplatiť daň, alebo budete mať daňový preplatok a peniaze vám vrátia.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 12 359
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 882
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 464
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 469
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 253
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 866
 7. Kam do tepla v januári? 2 064
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 861
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 690
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 002

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Kuzminová: Presvedčila som sa, že chyba nie je v streleckej forme

Slovenská biatlonistka je bez stresu a vo väčšej pohode. V stíhacích pretekoch skončila jedenásta.

PLUS

Logopedička: Nikdy nie je neskoro odnaučiť sa ráčkovať

Detí s problémami je čoraz viac.

Neprehliadnite tiež

Stravovanie sa mení. Európania si budú môcť pochutnať na hmyze a riasach

Stravovacie návyky ľudí žijúcich v Európe sa menia.

Fico obhajoval nákup transportérov, nevylúčil ani tender

Slovensko môže podľa premiéra stále usporiadať tender na nákup obrnených vozidiel.

Ak sa Bory v Bratislave rozšíria, Penta chce investovať do infraštruktúry

Investor vynaložil na infraštruktúru v zóne Bory viac ako 30 miliónov eur.

Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

Z nemeckých firiem prichádzajú dobré správy o ich hospodárení v roku 2017.

Orkán Friederika napáchal v Nemecku škody najmenej za pol miliardy

Orkán patril podľa poisťovní v tomto storočí medzi najsilnejšie búrky.