Programová ponuka káblovky nie je trvalá

Vyradenie vášho obľúbeného kanálu z balíka káblového operátora nie je porušením zmluvných podmienok. Aspoň to tvrdia spoločnosti.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Spoločnosť UPC od januára neponúka športový kanál Nova Sport. Ich klienta Jozefa z Bratislavy to hnevá.

Hlavným dôvodom, prečo si objednal káblovú televíziu, bol práve tento športový kanál, ktorý vysiela napríklad priame prenosy z americkej hokejovej NHL.

UPC síce ponúkla iné športové kanály, tie však vysielajú buď nemeckú futbalovú ligu, alebo slovenskú hokejovú ligu. Hovorca UPC Jaroslav Kolár tvrdí, že rokujú s ďalšou športovou televíziou, ktorá by bola náhradou za Nova Sport.

Čo je v balíku

Jozef však spokojný nie je. Chcel by prejsť k inému káblovému operátorovi, ktorý jeho obľúbený kanál v ponuke má.

Problémom je však to, že je viazaný zmluvou na dva roky a tá sa skončí až koncom tohto roka. Ak zmluvu vypovie predčasne, musel by zaplatiť zmluvnú pokutu 106 eur.

Jozef pri podpisovaní zmluvy dostal do rúk aj programovú ponuku. V balíku Digital Basic je kanál Nova Sport zaradený.

Je preto presvedčený, že môže vypovedať zmluvu bez nároku spoločnosti na zmluvnú pokutu, keďže spoločnosť podľa neho porušila podmienky.

Kolár však tvrdí, že programová ponuka nie je záväzná. „Spoločnosť UPC ako poskytovateľ služby zmluvu neporušila.“

Vyradenie jednej stanice podľa neho nemôže byť porušením zmluvy ani zmluvných podmienok. „Treba si uvedomiť, že nijaký operátor nemôže garantovať nemennosť programovej ponuky, ktorá je aktuálna ku dňu podpísania zmluvy,“ dodáva Kolár.

Faktom je tiež to, že káblový operátor má vo všeobecných podmienkach, ktoré sú súčasťou zmluvy, klauzulu, ktorá ho oprávňuje stiahnuť niektorý kanál z ponuky.

Kanály vyraďujú viacerí operátori

Rovnakú prax majú aj ostatní kábloví operátori. „Z dôvodov, že operátor často nemôže zaistiť, že daný kanál bude naďalej existovať, alebo disponovať vysielacími právami pre Slovensko, majú všetci operátori vyhradenú možnosť zmeny kanálového rastra,“ vysvetľuje prax káblových či satelitných operátorov hovorca spoločnosti Satro Marek Michlík.

Zmluvy podľa operátorov so zákazníkmi neobsahujú záväzok poskytovať konkrétne stanice.

Napríklad ak vysielateľ zvýši poplatok za zaradenie niektorej stanice, operátor ju buď musí vyradiť z ponuky, nahradiť inou stanicou, alebo zvýšiť cenu balíka.

„Jeden zákazník sa potom z novej stanice teší, druhý sa naopak hnevá, že jeho obľúbená stanica bola vyradená a tretí tieto stanice nesleduje a zmenu si ani nevšimne,“ vraví zase Roman Greguš zo spoločnosti Slovanet.

Hovoria o náhradách

Oslovení operátori priznávajú, že už boli v situácii, keď museli vyradiť niektoré z kanálov.

„Zvyčajne je to spôsobené zrušením kanálu, prípadne ak jeho vysielateľ stratí práva na naše územie,“ konštatuje Michlík.

„Takáto nepríjemnosť sa nám stala pri programe Digi Sport.hu. Maďarský majiteľ musel rešpektovať rozhodnutie medzinárodného súdneho dvora o zákaze presahu vysielania cez hranice,“ vysvetľuje Adriana Hosťovecká z Digi Sport.

Rovnako všetci jednohlasne tvrdia, že ak dôjde k vyradeniu, "vždy je snahou priniesť náhradu v podobe iného kanálu alebo programového balíčka“, hovorí Tomáš Palovský zo Slovak Telekom.

Jozef sa napriek týmto zabezpečeniam operátorov má právo obrátiť na súd, aby preskúmal všeobecné podmienky spoločnosti.

„Zákon chráni spotrebiteľa pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi aj tak, že definuje takzvané neprijateľné podmienky v zmluvách, ktoré ak sa v zmluve nachádzajú, sa zo zákona považujú za neplatné,“ hovorí právnik Martin Provazník z advokátskej spoločnosti bnt.

Dodáva však, že to, či je niektorá zmluvná podmienka neprijateľná, môže určiť len súd.

ico

Okresanie balíkov môže byť nelegálne

Operátori si vyhradili možnosť znížiť počet programov v balíku aj o sto percent.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vo svojej programovej ponuke ponúkané televízne a rozhlasové programy, ako aj trvale alebo prechodne znížiť ich celkový počet.

Tieto zmeny nie je povinný osobitne oznamovať užívateľovi. Táto klauzula je súčasťou všeobecných podmienok spoločnosti UPC Broadband Slovakia.

V podstate identickú formuláciu má aj spoločnosť Slovak Telekom. V podobnom duchu sa nesú všeobecné podmienky aj iných poskytovateľov.

Neprijateľná podmienka

Právnik Martin Provazník si myslí, že toto ustanovenie by súd mohol považovať za neprijateľnú podmienku.

info
Ako sa brániť
 • O neprijateľnosti obchodných podmienok hovorí Občiansky zákonník. Ide o § 53 ods. 4 písm. i) a tiež § 53 ods. 4 písm. h)
 • Rozhodnúť o neprijateľnosti môže len súd.

„Občiansky zákonník uvádza, že za neprijateľnú podmienku sa považuje aj také ustanovenie, ktoré umožňuje dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,“ vysvetľuje právnik.

„Zároveň sa za neprijateľnú podmienku považuje aj také ustanovenie, ktoré prikazuje spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,“ dodáva.

Podľa neho by z týchto dôvodov mohol súd dospieť k záveru, že jednostranná bezdôvodná zmena služby, ako je zmena televíznych programov, ktorých poskytovanie bol užívateľov dôvod uzavretia zmluvy, je bez zmeny ceny v rozpore s Občianskym zákonníkom.

Ľubovoľný počet

Teoreticky totiž môže operátor vďaka ustanoveniu vo všeobecných podmienkach jednostranne, bezdôvodne a bez zmeny ceny zmeniť, respektíve znížiť počet televíznych programov.

A to nielen o jeden televízny program, no aj akýkoľvek iný počet televíznych programov.

ico

Zmeniť podmienky nie je veľmi reálne

Kedy môže zákazník odstúpiť od zmluvy bez sankcií?

V troch prípadoch. Ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok. Ak podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite. Alebo v prípade, ak podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie. Lehota pri všetkých prípadoch je mesiac od danej skutočnosti.

Má zákazník reálnu možnosť zmeniť niečo v obchodných podmienkach zmlúv, napríklad káblových operátorov?

Vo všeobecných obchodných podmienkach je zvyčajne ustanovenie, že ak záujemca nesúhlasí s podmienkami, má právo uzatvorenie zmluvy odmietnuť. Takúto ponuku na uzatvorenie zmluvy a predložených podmienok považuje zákon za prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy.

Zákon ďalej uvádza, že prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh na uzavretie zmluvy.

Ak zákazník neakceptuje návrh zmluvy a dá protinávrh, poskytovateľ nemá povinnosť ho prijať. Je to v súlade so zákonom.

Čo musí operátor dodržať?

Zákon o elektronických komunikáciách stanovuje štandard, ktorý musí poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby poskytnúť. Ide najmä o požiadavky na náležitosti zmluvy o pripojení, náležitosti reklamačného poriadku, no napríklad aj právo odstúpiť od zmluvy. V prípade nesúladu so zákonom má prednosť zákon.

ico

Prečítajte si, kto má aké práva

Ak nechcete ostať nepríjemne prekvapený, radšej si poriadne preštudujte, čo podpisujete. Môže sa stať, že niektoré body zmluvy a všeobecných podmienok vám nebudú vyhovovať.

1. Dožičte si pri čítaní dosť času

Nenechajte sa odradiť radom čakajúcich zákazníkov. Zamerajte sa najmä na niekoľko podstatných bodov.

2. Čo patrí medzi podstatné body zmluvy

Dôležité v zmluve, respektíve vo všeobecných podmienkach sú predmet zmluvy, teda čo dostanete za svoje peniaze. Opýtajte sa, čo všetko považuje operátor za nezáväzné. Takým je napríklad programová ponuka.

3. Poriadne si preštudujte svoje povinnosti

Teda čo musíte robiť alebo čoho sa zdržať. To sa týka najmä povinnosti poberať danú službu určitý čas. Čo všetko sa považuje za porušenie zmluvy, na základe čoho má operátor nárok na zmluvnú pokutu.

4. Operátor má tiež svoje práva

Veľký pozor si treba dať aj na práva poskytovateľa. Môže si totiž vyhradiť také práva, ktoré vám nemusia vyhovovať.

5. Spôsob ukončenia zmluvy

V každom prípade si preštudujte spôsob ukončenia zmluvy. Napríklad kedy máte nárok na jej ukončenie počas viazanosti bez zaplatenia zmluvnej pokuty.

6. Pozrite si výšku zmluvnej pokuty

Pred podpisom zmluvy si tiež skúste vypočítať, či výška zmluvnej pokuty nie je privysoká. Tá môže dosahovať výšku aj niekoľko sto eur. Dôležité je to pre prípad, ak by ste zmluvu chceli zrušiť v polovici viazanosti. Aby nebola zmluvná pokuta vyššia ako mesačný poplatok vynásobený počtom zostávajúcich mesiacov.

ico

Kedy sa oplatí káblovka s netom

Ak chcete mať doma káblovú alebo satelitnú televíziu aj internet, zvážte, či pre vás nie je výhodnejšie objednať si multipak. V niektorých prípadoch je to dokonca výhodnejšie aj v prípade, že internet nechcete.

Pri ponukách káblových alebo satelitných operátorov sa ľudia zvyčajne riadia cenou za služby.

Ušetriť však nemusíte iba vyhľadaním najlacnejšej ponuky káblovej televízie. Menej môžete zaplatiť, ak si viaceré služby jedného operátora pospájate.

Dva až tri v jednom

Veľkí operátori už tradične ponúkajú televíziu a internet v jednom balíku. Niektorí k nemu pribalia aj telefonovanie.

Postupne sa k nim pridávajú aj menší operátori, ktorí ponúkajú služby iba v určitých lokalitách. Tak si môžete vyberať z veľkého množstva ponúk nielen jednej služby, ale viacerých.

Výber balíka dva alebo tri v jednom je výhodnejší. Vychádza to z nášho porovnávania.

Lacnejšie o eurá

Napríklad operátor Orange ponúka balík Orange Doma za 19,99 eura mesačne. K tomu zaplatíte mesačný poplatok za prenájom zariadenia 1,99 eura. V cene je neobmedzený internet, televízia s 58 kanálmi a 30 minút volaní s domácou linkou.

Ak by ste si kupovali zvlášť internet od tejto spoločnosti, zaplatili by ste zaň od 7,55 eura. Pričom objednať si iba televíziu by stálo na začiatok takmer 700 eur za aktiváciu a zariadenie a mesačný poplatok by bol 11,90 eura.

Za dva roky by ste len za televíziu zaplatili spolu skoro tisíc eur. Ak by ste si zobrali balík, zaplatili by ste o polovicu menej s viacerými službami.

V spoločnosti Slovak Telekom by ste napríklad za televíziu Magio Klasik zaplatili 14,99 eura, za internet Turbo2 by to bolo 19,99 eura.

Pri objednávke zvlášť zaplatíte necelých 35 eur. Spoločne v jednom balíku vás internet a televízia vyjdú za mesiac necelých 33 eur.

Lokálni núkajú tiež net

Podobne aj lokálni operátori ponúkajú multipakové balíčky. Napríklad spoločnosť Marico z Martina vám ponúkne balíček s televíziou a internetom Duo Standard za 30 eur mesačne.

Iba internet by vás vyšiel na 16 eur a televízia toľko isto. Spolu by ste teda zaplatili 32 eur.

Takýto multinákup však nemusí byť výhodný pre všetkých. Napríklad ak v mieste vášho bydliska chytíte free wi-fi, prípadne máte v dosahu nejakú lacnú mikrovlnú sieť.

ico

Zmluvy skontroluje aj komisia pri ministerstve

Od ktorého operátora si objednáte káblovú alebo satelitnú televíziu, zavisí do veľkej miery od toho, čo uprednostňujete.

1. Ceny operátorov sa odlišujú podľa viacerých kritérií. Po prvé – či si objednávate káblovú, alebo satelitnú televíziu, po druhé – či požadujete HD kvalitu a po tretie – koľko programov chcete prijímať. Pri výbere sa okrem mesačných poplatkov treba pozrieť aj na poplatky za zriadenie a dôležitá je aj výška sankčných poplatkov za predčasné ukončenie alebo porušenie zmluvy.

2. Na Slovensku pôsobí okrem niekoľkých veľkých celoplošných firiem aj množstvo malých, lokálnych či mestských káblových operátorov. Dozviete sa o nich na webovej stránke Telekomunikačného úradu www.teleoff.gov.sk.

3. Či ste v dosahu vybraného operátora, zistíte jednoducho. Operátori majú na webe možnosť zadať adresu a podľa tohto kritéria vám ihneď vyskočí informácia o dosahu vo vašom bydlisku. Informáciu vám však podajú aj v call centrách.

4. Ak nemáte záujem o mesačné platby, je výhodnejšie kúpiť si satelitný komplet. Tu sú však vyššie počiatočné investície do zariadenia.

5. Zrušiť zmluvu s káblovým operátorom je zvyčajne možné až tesne po jej uplynutí. Inak budete platiť zmluvnú pokutu.

6. Ak máte pochybnosti o zmluve s káblovým alebo satelitným operátorom, môžete ju poslať na prešetrenie na komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Pôsobí pri ministerstve spravodlivosti a napríklad riešila prepadávanie kreditu mobilných operátorov a vyzvala spotrebiteľské združenia, aby zažalovali operátorov.

Kontakt na komisiu je:

Ministerstvo spravodlivosti, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, Tel. č.: 02/59353 189, 399, 362

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 053
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 3 972
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 889
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 147
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 926
 6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 136
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 717
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 711
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 403
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 388

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Armádny generál: Rusi majú vynikajúcu techniku. Všetko však závisí aj od politiky

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac.

ŠPORT

Slovanu kuriózny gól nepomohol, doma prehral s Kazaňou

Bratislavský klub v stretnutí aj vyhrával, napokon prehral o tri góly.

SVET

Merkelová prijatie utečencov po rokoch neľutuje

Nemecká kancelárka nechce prijímať ďalších ľudí zo Sýrie.

DOMOV

Počas týždňa bez áut kolabuje doprava

O dopravu v Bratislave sa 60 rokov nikto nestaral.

Neprehliadnite tiež

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

Kroksy sú späť. Ich miliardová stratégia? Byť škaredé

To, že sa kroksy vracajú, nie je žiadna náhoda.

Zákon chrániaci médiá je ľahké obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky, čo sú tretie najväčšie opravovne. Sľubuje si od toho úsporu na opravách lokomotív a tisícky vagónov.