Inflácia dôvodom na spokojnosť, rezonoval spor SPP a NKÚ

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - V uplynulom relatívne pokojnom týždni zverejnil Štatistický úrad SR údaje o júlovej celkovej, jadrovej a čistej inflácii, či priemyselnej a stavebnej produkcii. Národná banka Slovenska publikovala polročnú štatistiku podiel

u zahraničného kapitálu na základnom imaní bánk pôsobiacich na Slovensku. Vládny kabinet sa zaoberal aj privatizáciou ďalších podnikov Slovenskej autobusovej dopravy a zvýšil výdavky na opravu ciest. Rezonoval spor o výsledkoch kontroly medzi Najvyšším kontrolným úradom a Slovenským plynárenským priemyslom.
Spotrebiteľské ceny sa v júli na medzimesačnej báze znížili o 0,3 %, Slovensko tak zaznamenalo v tomto roku druhýkrát defláciu. V júni klesli ceny ešte výraznejšie, o 0,4 %. Celková inflácia predstavovala v júli v medziročnom porovnaní 2 %, v júni boli ceny medziročne vyššie o 2,6 %. Medziročný júlový pokles inflácie prekvapil NBS aj analytikov. Rast spotrebiteľských cien dosiahol podľa analytikov na medziročnej báze najnižšiu úroveň v histórii Slovenska. Za posledné dva mesiace pritom ceny poklesli o viac ako 0,7 % a v samotnom júli o 0,3 %. Takýto prepad cien slovenská ekonomika nezažila od čias pádu bývalého režimu. "Súčasná úroveň inflácie by určite vyhovovala aj Európskej centrálnej banke, ktorá má práve dvojpercentný inflačný cieľ," skonštatovala analytička Slovenskej ratingovej agentúry Katarína Kohútiková.
Jadrová inflácia, ktorá sleduje vývoj spotrebiteľských cien s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblasti daní a dotácií, dosiahla v júli na medzimesačnej báze záporných 0,4 %. V júni pritom Slovensko zaznamenalo jadrovú defláciu 0,5 %. V medziročnom porovnaní predstavovala júlová jadrová inflácia 1,2 % rovnako ako v júni, čo bolo najmenej v tomto roku. Informoval o tom v stredu ŠÚ SR. Čistá inflácia, ktorá očisťuje cenový vývoj od vplyvu zmien nepriamych daní, zaznamenala v júli 0,3 %. V júni dosiahlo Slovensko prvýkrát v roku čistú defláciu 0,1 %. Medziročne bola čistá inflácia v siedmom mesiaci 2,2 %.
Medziročný rast produkcie v priemysle sa v júni mierne oživil, keď priemyselná produkcia stúpla podľa stredajších údajov o 4,7 %. V máji jej rast predstavoval 4 % a v apríli ešte 7,1 %. Vo vývoji sa premietol rast produkcie v ťažbe nerastných surovín o 24,7 %, v priemyselnej výrobe o 7 % a pokles vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 11,3 %.
Podľa vo štvrtok zverejnených údajov ŠÚ SR sa stavebná produkcia sa v júni medziročne znížila o 1,5 % na 7,3 mld. Sk a nedosiahla tak po dvojmesačnom raste úroveň minulého roka. Po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia v júni oproti máju poklesla o 6,6 %. Vývoj v rozhodujúcej miere ovplyvnil pokles produkcie na novej výstavbe, modernizáciách a rekonštrukciách o 1,6 %. Stavebná produkcia na opravách a údržbe vzrástla o 3,3 %.
Podľa v utorok zverejnených údajov Ministerstva financií SR sa na financovanie deficitu štátneho rozpočtu (ŠR) za prvých sedem mesiacov v celkovom objeme 34,768 mld. Sk sa ku koncu júla prvýkrát v tomto roku použili aj finančné aktíva v objeme 4,759 mld. Sk. Takmer 39 percentami deficit kryli štátne pokladničné poukážky (ŠPP) a 36,4 percenta pripadlo na štátne dlhopisy. Štátnymi bondami pritom ministerstvo financií vykrylo 12,666 mld. Sk z celkového schodku a prostredníctvom ŠPP 13,529 mld. Sk. V júli opäť využilo aj financovanie schodku úvermi v objeme 3,814 mld. Sk.
Zahraničný kapitál sa ku koncu júna podieľal na celkovom základnom imaní bánk pôsobiacich na Slovensku takmer 84 % a jeho výška predstavovala necelých 41,719 mld. Sk. V stredu to uviedla Národná banka Slovenska. Slovenské základné imanie dosiahlo 6,827 mld. Sk. Z teritoriálneho hľadiska malo najväčší podiel na zahraničnom základnom kapitáli Luxembursko s 12,260 mld. Sk a za ním Rakúsko s 11,547 mld. Sk. Podstatne nižší objem zdrojov na úrovni 3,596 mld. Sk pochádzal z Českej republiky. Domovskou krajinou 1,65 mld. Sk, ktoré ku koncu júna tvorili základný kapitál bánk, bolo USA, ďalšie 1,598 mld. Sk boli z Veľkej Británie.
Minister financií František Hajnovič v utorok informoval, že ministerstvo financií sa bude pri výbere dodávateľa systému štátnej pokladnice formou rokovacieho konania bez zverejnenia zaoberať len ponukami spoločností Siemens Business Services (SBS) a Hewlett Packard (HP). Ponuku IBM Slovensko nebude MF posudzovať pre nedostatok času a preto, aby sa cely proces uskutočnil bez konfliktov. Spoločnosť IBM Slovensko sa však v súvislosti s tým rozhodla podať podnet na Antikorupčnú jednotku Úradu vlády SR. "Napriek tomu, že IBM opakovane žiadala MF o stanovisko k procesu výberu dodávateľa, doteraz jej nebola doručená odpoveď zo strany ministerstva," uviedla v stanovisku spoločnosť.
Vládny kabinet sa na stredajšom zasadaní zaoberal štyrmi návrhmi na predaj 49-percentného podielu v jednotlivých spoločnostiach Slovenskej autobusovej dopravy (SAD). Podniky SAD Poprad a SAD Michalovce našli svojich kupcov, avšak ďalšie dva budú musieť na nového spolumajiteľa ešte počkať. Návrh na privatizáciu SAD Trenčín vláda neprerokovala, pretože minister spravodlivosti Ján Čarnogurský uplatnil právo veta. "Ako dôvod uviedol, že je potrebné preskúmať niektoré informácie o spoločnosti, ktorú výberová komisia vybrala ako kupcu akcií podniku,“ povedala novinárom po rokovaní vlády ministerka privatizácie Mária Machová. Vláda prerušila aj rokovanie o návrhu na predaj podielu v SAD Zvolen. Podľa ministra poľnohospodárstva Pavla Koncoša má totiž jeden konateľov firmy, ktorá má akcie trenčianskej SAD kúpiť, podlžnosti voči Fondu národného majetku (FNM). Podľa Machovej bude v prípade, že sa tieto informácie nepreukážu, možné predaj schváliť tieto predaje už na najbližšom rokovaní vlády.
Vláda tiež odsúhlasila zvýšenie výdavkov na opravy ciest v tomto rozpočtovom roku v kapitole ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií o 495 mil. Sk. Výdavky budú kryté z úspor na výdavkoch na niektorých diaľničných stavbách. Prínosom rozpočtového opatrenia bude oprava ciest v dĺžke približne 370 km a opatrenie nebude mať dopad na štátny rozpočet. Dôvodom opatrenia je množstvo havarijných úsekov a mnohé cesty sú v horšom stave, ako sa predpokladalo.
Slovenská konsolidačná, a.s., ktorá v tomto roku počíta so stratou vo výške 13,9 mld. Sk, vyhlásila vo štvrtok verejné výberové konanie o najvhodnejšiu ponuku na odplatné nadobudnutie 106 pohľadávok. Medzi najväčšie pohľadávky SKo z ponúkaného balíka patria pohľadávky voči spoločnosti Euro Agro Trade, s.r.o., v objeme 10,26 mil. Sk, voči obchodnej firme Emer na úrovni 9,96 mil. Sk a spoločnosti Otex-Holding, a.s, Košice v objeme 9,82 mil. Sk. Tretieho výberového konania sa môžu zúčastniť slovenské a zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré sa najneskôr do 19. augusta písomne zaregistrujú na adrese Sko. Registrácie účastníkov výberového konania SKo skončí 6. septembra a vyhodnotí ich najneskôr do 30 dní od
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) po kontrole v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP), ktorá zistila zlé hospodárenie podniku, podá podnety na orgány činné v trestnom konaní a informácie postúpi aj centrálnym orgánom štátnej správy. Ako skonštatoval SPP, NKÚ však neakceptoval námietky podniku proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení k protokolu z kontroly, ktorý so zástupcami SPP prerokoval, a preto predstavenstvo SPP nepodpísalo zápisnicu k protokolu. Podľa SPP sa hovorí o zisteniach NKÚ, z ktorých mnohé v žiadnom prípade neboli vlastnými zisteniami NKÚ.
Úrad pre finančný trh (ÚFT) bude preverovať prevod 7-percentného balíka akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava (SPaP), ktorý sa uskutočnil vo štvrtok na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). "Na podnet minoritného akcionára spoločnosti bude úrad overovať, či nedošlo k porušeniu zákona alebo burzových pravidiel," uviedol hovorca úradu Marek Kačmár. Vo štvrtok sa na BCPB previedlo 7 % základného imania spoločnosti SPaP za viac ako 150 mil. Sk. Prostredníctvom priamych obchodov zmenilo na burze majiteľa 178 176 akcií spoločnosti pri cene 842 Sk. Je to viac ako päťnásobok ceny, za ktorú v apríli získala spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o., Bratislava z portfólia Fondu národného majetku SR (FNM) 86,99 % akcií SPaP. Dunajservis za majoritný balík akcií zaplatil 351 mil. Sk. Zvyšnými akcionármi SPaP boli mestá Bratislava a Komárno a Reštitučný investičný fond.
Vedenie Slovenských telekomunikácií (ST) v uplynulom týždni reagovalo na informácie, že zákazníci ST platia v súčasnosti za prístup na internet cez telefónnu linku dvojnásobne viac ako používatelia internetu v Českej republike. Cena za hodinu pripojenia do internetu bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je však na Slovensku v silnej aj slabej prevádzke podľa ST najlacnejšia spomedzi krajín visegrádskej štvorky. Problematickou oblasťou je výška dane z pridanej hodnoty, ktorá na Slovensku dosahuje 23 %, kým podľa ST v Českej republike 5 % a v Poľsku 7 %. Združenie daňových poplatníkov Slovenska preto vo štvrtkovom stanovisku uviedlo, že telekomunikačné služby by sa mali preradiť naspäť do skupiny so zníženou sadzbou DPH a do sektora telekomunikácií by sa malo zaviesť slobodné konkurenčné prostredie. DPH na telekomunikačné služby vo výške 23 % je podľa združenia šiestou najvyššou na svete.
V piatok ohlásila výsledky polročného hospodárenia púchovská spoločnosť Matador, ktorá dosiahla tržby za výrobky, tovar a služby v objeme 3,977 mld. Sk a vytvorila zisk na úrovni 191 mil. Sk. Matador vyrobil za sledované obdobie 2,1 mil. kusov osobných radiálnych plášťov a ľahkých nákladných pneumatík, 265 tis. metrov štvorcových dopravných pásov a stroje, zariadenia a formy v hodnote 169,4 mil. Sk.

pe

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 7. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 3. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 4. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 5. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 6. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 8. Leto nekončí!
 9. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 10. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 884
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 262
 3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 153
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 805
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 298
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 256
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 156
 8. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 1 113
 9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 103
 10. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 797

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Dcéru našla v nemocnici so zlomenou nohou. Tvrdia, že si to urobila sama

Po odbere krvi ostala mesačnej Liliane modrina na päte a zlomená stehenná kosť.

DOMOV

Plavčan zostane ministrom do konca augusta

SNS neodpovedala, či je za otáľaním vyčkávanie na koaličnú radu.

BRATISLAVA

Už je známe, čo všetko vyrastie na mieste bývalého PKO

Na Dvořákovom nábreží bude pokračovanie River Parku.

Neprehliadnite tiež

BMW je najziskovejšou automobilkou na svete

Na druhom mieste sa umiestnilo Suzuki a na treťom mieste Daimler.

Fico sa chválil: Môžme byť v jadre Európskej únie

Nezamestnanosť prestala byť najväčším problémom Slovenska, povedal na tlačovej konferencii Fico.

Volkswagen plánuje dať do konca roka prácu ďalšej tisícke zamestnancov

Automobilka hľadá zamestnancov predovšetkým do výroby pre karosáreň, lakovňu a montáž.

Slovenské hydinové farmy sú čisté, potvrdili to kontroly veterinárov

Veterinári skontrolovali 64 schválených chovov nosníc. Ani jedna farma nepoužívala prípravky obsahujúce pesticíd fipronil.