Péenka sa už neoplatí ani dobrovoľne poisteným

Chorobnosť na Slovensku stúpa, na péenke je čoraz viac ľudí. Sociálna poisťovňa má napriek tomu istotu úspory na nemocenských dávkach.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Prvého februára zaniklo dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré trvalo najmenej 270 dní. Hneď nato začala plynúť ochranná lehota, ale ak nejde o tehotnú ženu, je to len sedem dní. Mnohí už stratili nárok na zvýšenie náhrady príjmu počas péenky – na nemocenské.

„Predpokladaná úspora v roku 2012 je 11,7 milióna eur,“ tvrdí hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová.

Zmeny priniesla novela zákona o sociálnom poistení z 2. decembra. Kto chce zužitkovať svoje odvody, má len jednu možnosť – prihlásiť sa na nepovinné nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti súčasne.

Využili poistenie, kým to bolo možné

„Ak podá prihlášku vo februári, poistenie môže vzniknúť spätne k 1. 2.,“ povedal Peter Illéš, riaditeľ odboru výberu poistného. „Bez prerušenia nadviaže na pôvodné poistenie.“

info
Vývoj ochorení
 • Akútnych infekcií dýchacích ciest pribúda od druhého týždňa tohto roka. Minulý týždeň sa ich počet vyšplhal na 60 335.
 • Relatívne najviac chorých je medzi najmenšími: 4800 na 100-tisíc detí do päť rokov.
 • Zvyšuje sa aj počet škôl, ktoré majú chrípkové prázdniny. Naposledy ich bolo 74.
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva

Nepovinný balík vyjde najmenej na 119,45 eura mesačne. Niektorí sa preto dali vypísať pred zmenou zákona.

V januári poisťovňa zaznamenala výrazný prírastok nových péeniek dobrovoľne poistených osôb a ešte nemá spracované všetky údaje. Kým vlani dostala 5581 potvrdení o dočasnej práceneschopnosti, teraz vyše 11–tisíc.

„Predpokladáme, že okrem zvyčajných dôvodov, ako je nárast respiračných ochorení, sa pod tento rast podpísala aj zmena legislatívy,“ povedala Ďuriačová.

Poisťovňa očakáva, že pribudne aj péeniek v ochrannej lehote. „Údaje o počte dočasných péen uznaných vo februári budú k dispozícii až v druhej polovici marca.“

Február je kritický

Úrad verejného zdravotníctva má informácie o podstatne nižšom počte chorých ako v minulom roku.

V predchádzajúcom, šiestom kalendárnom týždni bolo hlásených 60-tisíc akútnych respiračných ochorení. Vlani šlo o vyše 100-tisíc prípadov.

„Pri extrémnych mínusových teplotách sa ľudia teplejšie obliekajú a viac sa zdržiavajú v domácom prostredí,“ hovorí Lenka Šramková z Úradu verejného zdravotníctva. Platí však aj to, že v mrazivom a suchom počasí sa vírus množí pomalšie.

Na 100-tisíc ľudí pripadá 227 chorých na chrípku. Oproti predminulému týždňu je to o 21 percent viac. „Chorobnosť stúpla vo všetkých krajoch,“ píše hlavný hygienik Gabriel Šimko.

„Február je spravidla najsilnejším mesiacom v roku, pokiaľ ide o počet práceneschopných poistencov,“ povedala Ďuriačová.

ico

Pre nachladnutého zamestnanca je výhodnejšia dovolenka

Prvých desať dní platí zamestnávateľ. Potom nastupuje Sociálna poisťovňa.

Ak je chorý zamestnanec, prvých desať dní mu péenku platí zamestnávateľ. V prvých troch dňoch má však zväčša nárok iba na štvrtinu a potom na 55 percent dennej mzdy. Asi väčšina ľudí si radšej vezme dovolenku.

Napríklad týždňová maródka pri hrubej mesačnej mzde 850 eur znamená len niečo vyše 80 eur. Rovnako dlhá dovolenka by vyniesla takmer tristo eur.

Prečo?

Rozdiel je v tom, že náhrada mzdy za dovolenku sa počíta z priemerného zárobku zamestnanca – z celej hrubej mzdy.

„Zamestnancovi sa teda viac oplatí čerpať dovolenku,“ povedala Jaroslava Lukačovičová, odborníčka na dane, mzdy a účtovníctvo.

Ďalšia odlišnosť je menej dôležitá, no môže mať vplyv na výslednú sumu. Ide o to, aký príjem sa berie do úvahy.

Kým péenka sa môže vymerať z príjmu za celý minulý rok, pri dovolenke sa vždy vychádza zo mzdy za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Odmena alebo inak odôvodnené zvýšenie príjmu sa výraznejšie premietne do vymeriavacieho základu v kratšom období.

Ide aj o dĺžku choroby

Od 11. dňa mzdu nahrádza Sociálna poisťovňa. Nemocenské na deň je vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu poistenca.

Dávka sa poskytuje najviac 52 týždňov od nástupu na péenku.

Nezabudnite

Práceneschopný zamestnanec nesmie mať príjem, ktorý sa pokladá za vymeriavací základ. Vyžaduje sa dodržiavanie liečebného režimu.

Nárok na nemocenské nezávisí od toho, či zamestnávateľ odvádza peniaze do Sociálnej poisťovne.

Poisťovňa už nevyžaduje od zamestnávateľov potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.

Od januára vychádza z informácií vo svojom informačnom systéme. Zamestnávateľa osloví, len ak sú tieto informácie sporné, alebo chýbajú.

Jozef Čavojec, Jana Hvozdovičová

ico

Pravidlá hry

PN, nemocenské poistenie

 • Péenka sa začína potvrdením lekára o dočasnej práceneschopnosti.
 • Dávky sú nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka. Prvé dve súvisia s chorobou poistenca alebo človeka odkázaného naňho.
 • Dobrovoľné poistenie donedávna ponúkalo množstvo možností. Časom je ich čoraz menej. Zanikla možnosť sólo poistenia a minimálne odvody sú čoraz vyššie.

Podmienky nároku

 • Nárok na dávky si vyžaduje plynutie poistenia. Výnimkou je obdobie nadväzujúce na ukončenie zamestnania či na zánik zo zákona. Plynie ochranná lehota: bežný človek sedem dní, tehotná žena osem mesiacov.
 • Sú určité rozdiely medzi zamestnancom a živnostníkom aj medzi povinne a nepovinne poistenými.
 • Dobrovoľné poistenie si vyžaduje najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Výška dávky

 • Nemocenské alebo ošetrovné je 55 percent denného vymeriavacieho základu. Materské je 65 percent.
 • Dávka z dobrovoľného poistenia sa vypočíta z odvodov za obdobie najmenej 26 týždňov. Najdôležitejšie je, kedy sa začalo. Ak trvá aspoň od 1. januára predchádzajúceho roka, rozhodujúcim obdobím je celý minulý rok. Pri kratšom trvaní sa rátajú odvody do konca starého roka alebo do posledného mesiaca.
 • Kto nemá zaplatených aspoň 26 týždňov vcelku, má nárok iba na sumu zodpovedajúcu pravdepodobnému vymeriavaciemu základu. To znamená najnižšej možnej sume.
ico

Po zániku poistenia získajú dávky len tehotné ženy

Bývalí poistenci môžu zužitkovať svoje odvody iba v ochrannej lehote. Ženám v druhom stave trvá osem mesiacov.

K 31. januáru malo dobrovoľné nemocenské poistenie takmer 90-tisíc ľudí. Jeho zrušenie sa môže dotknúť 52-tisíc ľudí. Negatívnym dôsledkom tejto zmeny ujdú iba tehotné ženy.

Po zániku poistenia v tehotenstve sa začne ochranná lehota v dĺžke osem mesiacov. Budúca mamička sa však nesmie zamestnať ani platiť odvody ako živnostníčka.

„Ochranná lehota zaniká,“ povedala Edita Schwottová zo Sociálnej poisťovne.

Bývalá poistenka, ktorá spĺňa všetky podmienky, je pod ochranou od 1. februára. Poisťovňa nerieši, koľkých žien sa to týka.

„Plynutie ochrannej lehoty sa skúma až pri uplatnení nároku na nemocenskú dávku.“ Väčšina z klientiek aj tak počká do odchodu na materskú.

Ženy si zvykli prispievať do nepovinného systému, aby si zvýšili nárok na materské. Je to výhodnejšie ako čerpať nemocenské alebo ošetrovné.

Od tohto roka ide až o 65 percent osobného vymeriavacieho základu. „Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od jeho vzniku. Osamelej matke sa materské vypláca 37 týždňov a žene, ktorá súčasne porodila dve a viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará, sa vypláca 43 týždňov,“ informuje poisťovňa.

ico

Kto platí odvody ďalej, živí svoj nárok na dávky

Plynulý prechod nároku si vyžaduje podať prihlášku do konca februára. Výnimku majú tí, čo za starých podmienok nezískali 270 dní.

Od 1. februára má dobrovoľné nemocenské poistenie čosi vyše 37-tisíc ľudí. Delia sa na dve skupiny.

Kontinuita

Jedni pokračujú v platbe odvodov za nových podmienok – prihlásili sa aj na nepovinné dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti.

„Tieto osoby sú poistené ďalej,“ povedala Edita Schwottová zo Sociálnej poisťovne. Možnosť plynulého prechodu z jedného systému do druhého uplynie 29. februára.

Výnimka

Druhú skupinu poistencov tvoria ľudia obdarovaní dočasnou výnimkou zo zákona. Ešte nezískali 270 dní.

Ide o jediný možný prípad, keď človek môže mať samostatné nemocenské poistenie. Od januára je najnižšie poistné 14,95 eura a maximum vo výške 50,75 eura. Je to podstatne menej, ako stojí nepovinný balík. „Splatnosť odvodov sa nemení,“ pripomína poisťovňa. Za február treba zaplatiť do 8. marca.

Poisťovňa avizovala, že bude listom informovať o uplynutí 270 dní.

Komu výnimka vyprší, bude mať na výber: prihlásiť sa na nepovinný balík alebo nechať tak. V prvom prípade však musí opäť získať 270 dní. „Poistenie nie je nepretržité,“ povedala Schwottová.

Druhá možnosť znamená začiatok ochrannej lehoty.

ico

Ošetrovné uniká pred špekulantmi

Podmienky nároku na dávku pri ošetrovaní člena rodiny sa znova sprísnili.

Dobrovoľné nemocenské poistenie sa oplatilo aj v prípade ošetrovania člena rodiny. Parlament preto zmenil zákon. Pred slovo ošetrovanie vložil „osobné a celodenné“.

„Poistenci poberali ošetrovné z dobrovoľného nemocenského poistenia a popritom vykonávali zárobkovú činnosť zamestnanca,“ povedala Edita Schwottová zo Sociálnej poisťovne.

Od januára sa obdobie starostlivosti nezlučuje s obdobím zárobkovej činnosti. Poisťovňa vystríha pred pokusmi zneužiť to. „Cez systém dokážeme skontrolovať, či (osoba) ešte je nemocensky poistená z iného dôvodu. Vieme to odsledovať.“

Je to ďalšia zmena zákona v dôsledku zneužívania dobrovoľného poistenia. Už vyše roka platí, že aj nárok na ošetrovné si vyžaduje najmenej 270 dní v nepovinnom systéme. Predtým stačilo zaplatiť odvody raz.

V roku 2010 sa počet dávok z nepovinného systému vyšplhal na 16 615. Oproti predchádzajúcemu roku ide o 77 percent viac. Aj minulý rok však padol rekord - 21 447.

Ošetrovné je určené človeku, ktorý musí na úkor práce ošetrovať chorého člena rodiny (dieťa, manžel, rodič alebo svokor). Pre tento prípad sa zaužívala skratka OČR, no dávka patrí aj tomu, kto sa z mimoriadnych dôvodov musí starať o zdravé dieťa do desiatich rokov. Typickým prípadom je škola zavretá pre chrípkové prázdniny.

Peniaze môžete dostať najviac za desať dní.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 6. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 7. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 10. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 14 166
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 050
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 490
 4. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 972
 5. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 750
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 745
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 380
 8. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 380
 9. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 467
 10. Jarné prázdniny pri mori? 3 196

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

KOMENTÁRE

Barometer policajnej korupcie? Ako hladko kúpite drogu

Drogový biznis sa globalizuje a digitalizuje.

ŠPORT

Bratia posielajú väčšinu platu rodičom

Synovia majstra sveta prekonali otca.

Neprehliadnite tiež

Český študent, ktorého žaluje OVB, chystá ďalší dokument o konkurencii

Prvý film „Rada nad zlato“ poukazoval na to, že finančným poradcom z OVB išlo veľmi často len o vlastné provízie.

Baťa chce preraziť aj vo veľkoobchode. Čo to prinesie ľuďom?

Firma Baťa hľadá veľkoobchodných partnerov, ktorí by predávali jej topánky.

Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom

V minulosti by sme sa bez peňaženky ďaleko nedostali.

Obrovská akvizícia sa neuskutoční, Kraft Heinz Unilever neprevezme

Podľa Unileveru ponuka firmu výrazne podhodnocovala.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop