Starší príbuzný nemusí prekážať v práci

Ak si chcete nájsť zamestnanie v inom meste, môžete požiadať obec o pomoc pri starostlivosti o nevládneho člena rodiny.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Nezamestnanosť síce nedosahuje dramatické čísla spred dvoch rokov, podľa štatistík však začína opäť rásť.

Do konca roka by podľa analytikov mala dosiahnuť hranicu 14 percent. To by sa blížilo k červeným číslam z vrcholu prvej krízy.

V decembri stratila prácu aj Viera z Nitrianskeho kraja. Firma, v ktorej pracovala, skrachovala. Viera si v regióne nevie nájsť vhodnú prácu.

Dokonca sa jej zatiaľ nepodarilo zamestnať sa ani v obchode ako predavačka. Chcela by preto odísť za prácou. Pravdepodobne do Bratislavy, kde je ponúk v jej odbore zatiaľ dostatok.

Pracuje tam už jej manžel, domov chodí len na víkendy. Taktiež si doma prácu vo svojom odbore nájsť nevedel. V Bratislave sú aj všetky jej deti.

Viera však odísť len tak nemôže. Stará sa o starého svokra, ktorý okrem synovej rodiny nemá už nikoho. Býva u nich v dome.

Základné hygienické potreby si síce spraví sám, no neuvarí si ani už nevládze zájsť do obchodu. Dokáže sa len pomaly pohybovať po dome.

Opatrovateľský príspevok

Viera a množstvo ďalších, ktorí zápasia s podobnou situáciou, majú zopár možností, ako sa o príbuzného postarať a zlepšiť rozpočet domácnosti.

info
Aká je nezamestnanosť
Decembrové štatistiky
 • Slovensko 13,59%
 • 1. Rimavská Sobota 34,59%
 • 6. Sabinov 26,75%
 • 14. Gelnica 20,79%
 • 30. Levice 16,0%
 • 38. Kysucké Nové Mesto 13,09%
 • 40. Partizánske 12,85%
 • 48. Dunajská Streda 11,62%
 • 77. Bratislava II. 5,6%
Pozn.: Číslo pred mestom znamená celkové poradie okresu, vyberali sme tak, aby bol zastúpený každý kraj
Zdroj: ÚPSVAR SR

Môže sa zaujímať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, či nemá nárok na peňažný príspevok na opatrovanie svokra. To by aspoň sčasti zlepšilo jej rodinný rozpočet.

„Opatrovanie je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu,“ vysvetľuje Andrea Hajdúchová, hovorkyňa Ústredia práce.

Cieľom je zabezpečiť každodenne pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri sociálnych aktivitách s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí, dodáva Hajdúchová.

Pomoc obce

Ak by sa Viere podarilo nájsť si prácu v Bratislave, má možnosť požiadať o pomoc svoju obec.

Tá môže pomôcť viacerými spôsobmi. Môže poskytnúť opatrovateľskú službu, prepravnú službu či stravovanie. Nárok je aj na zariadenia pre seniorov, tie sú však vo väčšine prípadov preplnené.

Za služby si však treba platiť, ale nie plnú sumu. Samospráva na ne prispieva. Vo väčšine miest je výška poplatku diferencovaná podľa výšky dôchodku človeka, ktorý pomoc potrebuje.

Pomoc sa dá kombinovať

Za istých okolností sa dá skombinovať štátna a obecná pomoc. To znamená súbeh peňažného príspevku na opatrovanie a poskytovanie obecnej služby.

„O súbehu príspevku na opatrovanie s opatrovateľskou službou od obce zákon hovorí, že ak niekto poberá príspevok na opatrovanie, má nárok od obce na opatrovateľa najviac na osem hodín mesačne. Inak o príspevok na opatrovanie príde,“ hovorí Hajdúchová.

Najskôr si však zistite, aké podmienky má vaša obec. Napríklad Marek Tettinger, hovorca bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, tvrdí, že „ak má niekto opatrovateľský príspevok z úradu práce, opatrovateľská služba sa neposkytuje. Zabezpečujeme odľahčovaciu službu v zariadeniach opatrovateľskej službu.“

ico

Koľko dostanete

Výska príspevku na opatrovanie nie je jednotná. Závisí aj od toho, aký príjem má opatrovaný.

1. Plný príspevok na opatrovanie je v súčasnosti 211,3 eura. Vypočíta sa ako 111,32 percenta zo sumy životného minima, ktorá je teraz 189,83 eura. Ak opatruje dvoch a viac ľudí, je to 148,42 percenta, teda 281,4 eura.

2. Príspevok sa znižuje, ak príjem opatrovaného prekročí 1,4-násobok životného minima, teda 265,762 eura. Vianočný príspevok sa do sumy dôchodku nezapočítava. Napríklad, ak má dôchodok 380 eur, odpočíta sa od neho suma 265,76 eura. Výsledok je 114,238 eura. Plný príspevok na jedného opatrovaného 211,30 eura sa skríti o túto sumu. Opatrovateľ dostane zaokrúhlene 97,07 eura.

3. Ak dostávate príspevok na opatrovanie, môžete mesačne zarobiť najviac dvojnásobok sumy životného minima, teda 379,66 eura.

4. ak ste prihlásený na úrade práce ako nezamestnaný, môžete naďalej poberať príspevok na opatrovanie. Zároveň si môžete privyrobiť, ale najviac 139,9 eura.

5. Ak opatrovateľ poberá niektorý z dôchodkov, nezohľadňuje sa výška príjmu opatrovaného. Dostane 46,38 percenta zo životného minima plnoletej fyzickej osoby, teda 88,04 eura. Ak opatruje dvoch a viac ľudí, tak je to 61,12 percenta zo životného minima, teda 116,02 eura.

6. Príspevky vypláca úrad práce, kam sa aj posielajú žiadosti. Jeho posudkový lekár ohodnotí, či je človek, ktorého chcete opatrovať, ťažko zdravotne postihnutý.

7. Žiadosť musí poslať ten, kto chce opatrovať. Opatrovateľom nemusí byť len rodinný príslušník, ale aj iná osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu opatrovaného.

ico

Navaria aj prinesú

Ak odchádzate za prácou so stravovaním môže pomôcť obec či mesto. Odkázaným ľuďom poskytujú obedy.

V prípade, že je váš starší alebo zdravotne postihnutý príbuzný dostatočne samostatný, obecný posudkový lekár mu s najväčšou pravdepodobnosťou neprizná taký nízky počet bodov, aby mal nárok na opatrovateľskú službu.

Obec mu však môže poskytnúť počas pracovných dní obedy v zmluvnom zariadení. Každá samospráva si však aj sama stanovuje kritériá na tieto sociálne obedy.

Niekde na ne majú nárok všetci dôchodcovia či ťažko zdravotne postihnutí. Napríklad v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto majú na sociálny obed nárok seniori nad 70 rokov. Mladší musia doniesť potvrdenie od lekára, že sú na spoločné stravovanie odkázaní.

Ceny za obedy sa odvíjajú od rozhodnutia poslancov mesta alebo obce. Samosprávy by ich mali mať zakotvené v platnom všeobecne záväznom nariadení.

Cena sa môže, no aj nemusí, meniť každý rok. Výška stravného nie je pre všetkých jednotná. V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto napríklad dôchodcovia s príjmom menším ako 300 eur platia za obedy len 1,04 eura. S dôchodkom nad 400 eur platia za obed plnú sumu 2,84 eura.

V Leviciach stojí dôchodcov s rentou nižšou ako 165 eur obed 1,46 eura, s dôchodkom nad 371 eur zaplatia 1,92 eura.

Problémom nie je ani to, ak nie je váš príbuzný dostatočne mobilný na to, aby si na obed zašiel sám. Obce a mestá zabezpečujú za príplatok aj donášku obedov domov. Kým v Leviciach je doplatok sedem centov za jednu donášku, v Rimavskej Sobote je to 50 centov.

Odľahčovacia služba

Aj pri opatrovaní máte nárok na oddych. Pomôcť má obec.

Na odľahčovaciu službu od obce má nárok ten, kto sa stará o ťažko zdravotne postihnutého človeka. Cieľom je umožniť opatrovateľovi, aby si oddýchol.

Odľahčovacia služba sa poskytuje najviac na 30 dní v kalendárnom roku. Obec ju môže poskytnúť ako terénnu službu doma, alebo v zariadení opatrovateľskej služby, či v dennom stacionári.

Treba podať žiadosť na obecný či mestský úrad s dokladmi, že ide o opatrovateľa, potvrdenie o príjme, prípadne iné doklady.

Na službu sa pripláca, napríklad v Brezne od 50 centov do 1,20 eura podľa času, kedy sa poskytuje. Vranov nad Topľou ju však ponúka zadarmo. Služba nemusí byť dostupná okamžite.

„Poskytujeme ju len cez domov sociálnych služieb a musí sa uvoľniť miesto,“ vraví Marek Tettinger z Bratislavy – Nového Mesta.

Volajte lacný taxík

Chorí či dôchodcovia môžu vo väčšine miest využívať aj službu sociálneho taxíka. Mesto si aj tu určuje podmienky a cenu samo. Napríklad Zvolen poskytuje sociálny taxík všetkým obyvateľom.

Rozdiel je v cene za prejdený kilometer. Kým ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu zaplatia 20 centov za kilometer, dôchodcovia 35 centov, ostatní 60 centov.

Komu mesto taxík poskytne, je opäť na jeho rozhodnutí. Sociálne taxíky jazdia zvyčajne počas pracovných dní.

ico

Obec môže poslať opatrovateľa. Priplatíte si

Opatrovateľská služba pomôže so všetkým, čo si zazmluvníte. Nie je však zadarmo, mesto či obec si za ňu stanovuje poplatky. Tie nie sú pre celú krajinu jednotné.

Ak sa chcete presťahovať za prácou, skúste požiadať o pomoc obec. Sú veci, ktoré vám musí schváliť, ale aj také, na ktoré by mal mať váš príbuzný nárok automaticky.

Na opatrovateľskú službu má nárok v prípade, ak stupeň jeho odkázanosti je najmenej dva podľa prílohy zákona o sociálnych službách.

To znamená, že môže dosiahnuť pri posudzovaní najvyšší počet bodov 104. Ak túto hranicu prekročí, nemá nárok na opatrovateľskú službu.

Služba je len za málo bodov

Podľa bodového ohodnotenia má nárok na dve až 12 hodín opatrovateľskej služby denne. Posudzujú sa kategórie, ako sú orientácia v prostredí, pohyb po rovine, po schodoch, sedenie, státie, zmena polohy, obliekanie vyzliekanie, kúpeľ, osobná hygiena, vyprázdňovanie, stravovanie.

Podľa toho, ako tieto úkony človek sám zvláda alebo nie, dostane body. Ak s niektorou činnosťou nemá žiadny problém, dostane 10 bodov.

Ak ju vôbec nezvláda, dostane nulu, za polovičné kapacity dostane päť bodov.

„Ak má osoba rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, podá na obecnom úrade žiadosť o uzatvorenie zmluvy,“ vysvetľuje Gabriela Harčariková, vedúca sociálneho odboru Mestského úradu v Sabinove.

V nej sa dohodnú podmienky, teda aké úkony potrebuje, napríklad pranie, žehlenie, varenie, nákupy, odnáška obeda, upratovanie, pomoc pri hygiene, sprievod k lekárovi a podobne.

Odkázanosť posúdi lekár

To, či je niekto odkázaný na takúto službu, zisťuje posudkový lekár, s ktorým má obec alebo mesto dohodu.

Okrem toho chodí sociálny pracovník do domácnosti a robí posudok odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Okrem žiadosti musí človek, ktorému bude poskytovaná opatrovateľská služba, priložiť aj výmer o dôchodku, niekde aj čestné vyhlásenie o výške úspor a hodnote majetku.

Od príjmu nezávisí, koľko za opatrovateľskú službu zaplatí. Cena je zvyčajne jednotná.

Výška príjmu je dôležitá z dôvodu, aby obec vedela, či mu po zaplatení opatrovateľskej služby ostane chránený príjem, teda 1,3- násobok životného minima. V súčasnosti je to 246,78 eura.

Ak by sa zistilo, že nemá dostatočný príjem, obec osloví rodinných príslušníkov, aby doplácali za opatrovanie.

Ak však žiadateľ nemá ani dostatočný príjem, ani príbuzných, „služba sa poskytuje na náklady mesta a eviduje sa ako pohľadávka, ktorá sa v prípade úmrtia uplatňuje v dedičskom konaní“, konštatuje Adriana Macáková, hovorkyňa mesta Levice.

Cena nie je jednotná

Každá obec alebo mesto si stanovuje vo svojom všeobecne záväznom nariadení výšku poplatku za poskytovanú opatrovateľskú službu.

Preto sa môže viac či menej odlišovať. Napríklad v Sabinove si za hodinu opatrovania mesto účtovalo do konca roka 50 centov, od januára sa cena zvýšila na 80 centov.

Ak teda obyvateľ Sabinova potrebuje napríklad opatrovanie na sedem a pol hodiny denne, zaplatí mesačne 120 eur.

Opatrovanie mesto poskytuje len v pracovných dňoch. Podľa Harčarikovej z úradu v Sabinove však priemerné mzdové náklady na opatrovateľku sú 477 eur.

Cena za opatrovateľskú službu môže byť odlišná aj v jednom meste. V Brezne sa odvíja od času, kedy sa poskytuje.

V ranných hodinách stojí klienta 50 centov na hodinu, najdrahšie je to v noci, keď za hodinu zaplatia 1,20 eura.

Nie všetky mestá a obce poskytujú opatrovateľskú službu v noci či cez víkendy. Na opatrovateľskú službu sa nemusí čakať dlho, samosprávy je vedia zabezpečiť do niekoľkých dní.

ico

Potrebné doklady a ceny opatrovania

Koľko stojí opatrovanie

Cena za hodinu opatrovateľskej služby vo vybraných mestách:

 • Sabinov – 80 centov,
 • Rimavská Sobota – 50 centov,
 • Levice – 40 centov,
 • Bratislava – Nové Mesto – podľa druhu poskytnutej služby, pomoc pri hygiene – 67 centov,
 • Dunajská Streda – 20 centov,
 • Brezno: od 7.30 do 15.30 – 50 centov, od 15.30 do 22.30 – 80 centov, od 22.30 do 7.30 – 1,20 eura, cez víkend a sviatok 1 euro.

Zdroj: mestá

Aké doklady potrebujete

 • žiadosť na mestský, miestny alebo obecný úrad o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Sociálny posudok od sociálneho pracovníka.
 • Zdravotný posudok od posudkového lekára.
 • Dôchodkový výmer.
 • Prípadne aj čestné vyhlásenie o výške úspor a majetku.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 840
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 329
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 4 966
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 420
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 070
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 642
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 551
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 255
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 838
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 503

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Kľúčový nemecký index Dax sa dostal na nové maximum

Index dosiahol nové maximum 13.596,89 bodu.

Fico, Kaliňák či Danko to nie sú. Kto sú najmajetnejší politici na Slovensku

Aktivisti skontrolovali majetok verejných funkcionárov na základe verejných dát katastra nehnuteľností.

Banka JPMorgan Chase v najbližších rokoch investuje 20 miliárd dolárov

Banka chce využiť úspory, ktoré jej prinesie daňová reforma v USA.

Tri mesiace sa bude dať vybrať stavebné sporenie bez dokladovania

Sporiteľne odmietajú zmeny v stavebnom sporení, upozorňujú, že ministerstvo si návrhom protirečí.

SaS: Tisíce exekúcií sú dôsledkom hrubého zlyhania štátu a vlád Roberta Fica

Podľa opozičnej strany je súčasná situácia neakceptovateľná.