Ešte dnes môžete požiadať firmu o zúčtovanie daní

Preplatky na daniach majú väčšinou zamestnanci s nízkymi príjmami alebo tí, ktorým sa vlani narodilo dieťa.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Ak ste si minulý rok popri zamestnaní privyrávbali na dohodu, mali by ste si dnes skontrolovať, či máte od všetkých zamestnávateľov potvrdenie o príjmoch a zrazených preddavkoch.

Niektoré firmy ich zvyknú vystaviť a poslať hneď po vykonaní práce a vyplatení peňazí. Ak vám však takéto potvrdenie chýba, dnes je posledný deň na to, aby ste oň danú firmu požiadali.

Čas na zúčtovanie daní

Potvrdenie totiž budete potrebovať pre svojho zamestnávateľa. Ak ste riadnym zamestnancom, svoje daňové povinnosti si môžete vysporiadať tak, že si buď sami podáte daňové priznanie alebo to za vás urobí váš zamestnávateľ.

info
Úradné hodiny a adresy
 • Daňové úrady menili od 1. februára svoje úradné hodiny.
 • Otvorené sú každý pracovný deň od 8.00, v pondelok, utorok a vo štvrtok do 16.00, v stredu do 17.00 a v piatok do 14.00.
 • Skontrolovať si treba aj adresu daňového úradu, viaceré z nich sa presťahovali.

Väčšina zamestnancov sa týchto starostí rada zbaví a prenechá ich na firemnú účtovníčku. Tú však musíte o zúčtovanie preddavkov na daň požiadať. „Urobiť tak treba do 15. februára,“ upozornila Gabriela Dianová z Finančného riaditeľstva SR, pod ktoré daňové úrady spadajú.

„Preplatky pri zúčtovaní zvyknú mať zamestnanci, ktorí majú nárok na zamestnaneckú prémiu, dodatočne si uplatňujú nezdaniteľné časti základu dane alebo daňový bonus,“ hovorí Monika Kubincová zo spoločnosti Accace.

Kedy sa musíte trápiť sami

Sú však aj prípady, keď vám firma zúčtovanie spraviť nemôže - napríklad vtedy, keď ste okrem príjmov zo zamestnania mali aj iné príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu – napríklad ste podnikali, mali príjmy zo zahraničia alebo ste predali nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnili len krátko.

Daňové priznanie si tak budete musieť podať sami – do 2. apríla. „Vlani tak spravilo vyše milión daňovníkov, tento rok ich bude tiež zhruba toľko,“ povedala Dianová.

Tlačivá na webe nie sú

Zamestnanci najčastejšie podávajú daňové priznanie sami preto, že zrušili v roku 2010 životnú poistku, prenajímali byt alebo mali príjem zo zahraničia.

Ako hovorí Kubincová, s daňovým priznaním po zrušenej poistke sa ešte vyrovnať vedia, príjmy zo zahraničia sú však pre nich zložité.

Najviac chýb v daňových priznaniach je pritom aj tak úplne obyčajných. Daňovník použije nesprávne tlačivo, zabudne vypísať niektoré údaje, prípadne sa zabudne podpísať.

Pri kontrole vyplnených priznaní ľuďom každý rok pomáhajú interaktívne tlačivá na internete. Tie zatiaľ prístupné nie sú, podľa informácií Finančného riaditeľstva sa tak stane do niekoľkých dní.

ico

Dôležité čísla

Sumy a limity, ktoré budete pri vypĺňaní daňového priznania potrebovať.

1779,65 eura

 • ak sú vaše zdaniteľné príjmy za minulý rok vyššie, máte povinnosť podať si daňové priznanie. Ak môže, urobí to za vás zamestnávateľ vo forme ročného zúčtovania dane (ale musíte ho o to požiadať), pri niektorých druhoch príjmov to firma za vás spraviť nemôže a priznanie si budete musieť vyplniť sami.

3559,30 eura

 • najviac toľko si môže odpočítať z daňového základu ako nezdaniteľnú časť takmer každý – okrem väčšiny dôchodcov, tých, čo mali príjmy iba z prenájmu a ľudí s vysokými príjmami.

3559,30 eura

 • najviac toľko si možno odpočítať z daňového základu na nezamestnaného manžela či ženu na materskej, či rodičovskej dovolenke. Ak máte vyšší príjem vy, alebo si manželka doma s dieťaťom privyrábala, odpočítateľná suma sa znižuje, až na nulu.

50,34 eura

 • je výška zamestnaneckej prémie za minulý rok, majú na ňu nárok tí, ktorí slabšie zarábali – konkrétne ich príjmy za minulý rok boli od 1902 do 3804 eura.

243,18 eura

 • je suma, ktorú si možno odpočítať na každé dieťa za rok (daňový bonus). Neznižuje sa daňový základ, ale priamo daň. Ľudia si bonus uplatňujú väčšinou priebežne, počas roka.
ico

Kedy si budete musieť daňové priznanie podať sami

Nie vždy môže vaše dane zúčtovať účtovníčka vo firme, kde pracujete.

1. Všetko a včas

O zúčtovanie daní musíte firmu, v ktorej pracujete, požiadať. To však nestačí, musíte aj včas predložiť všetky doklady – najčastejšie potvrdenie o príjmoch od iných zamestnávateľov (z dohôd) alebo predchádzajúcich zamestnávateľov.

Takisto treba predložiť rodný list dieťaťa, ak si uplatňujete daňový bonus, prípadne sobášny list, ak si chcete uplatniť odpočet na manželského partnera bez príjmu.

2. Vo firme už nie ste

O zúčtovanie daní môžete požiadať aj svojho bývalého zamestnávateľa v prípade, že ste momentálne nezamestnaný. Ale pozor, ak ste prišli o prácu a firma zanikla (bez právneho nástupcu), musíte sa s daňovým priznaním trápiť sami.

3. Zrušili ste poistku

Ide o životné poistenie, či sporenie na dôchodok, ktoré ste vypovedali predvlani – pred 31. 12. 2010. Ak ste pri tomto poistení šetrili na daniach tým, že ste si znižovali základ dane, štát chce ušetrené peniaze vrátiť – daňový základ si máte zvýšiť.

Mohli ste tak urobiť už vlani, máte na to čas ešte tento a budúci rok. Môžete to robiť aj postupne. Ak ste poistenie zrušili minulý rok, štátu nič vracať nemusíte.

4. Príjmy zo zahraničia

Účtovníčku vo firme môžete požiadať o zúčtovanie preddavkov na daň len vtedy, ak ste vlani mali iba príjmy zo Slovenska, nie zo zahraničia.

Ak ste napríklad niekoľko mesiacov pracovali v zahraničí, potom ste sa vrátili a zamestnali na Slovensku a zarobili ste za celý minulý rok viac ako 1779,65 eura, musíte si daňové priznanie podať sami.

5. Máte iné príjmy

Ak ste si vlani privyrábali na dohodu, dáte potvrdenie o príjmoch, ktoré ste takto zarobili účtovníčke vo firme a ona ich pripočíta k tým vašim zo zamestnania.

Dane tak máte z krku. Ak ste však prenajímali byt, papiere o týchto príjmoch k účtovníčke nenoste, zúčtovanie za vás spraviť nemôže.

Podobne ani v prípade, že ste predali nehnuteľnosť a musíte príjem zdaniť, vyhrali ste auto v súťaži alebo ste si počas roka založili živnosť. Pri iných príjmoch, ktoré podliehajú zdaneniu si musíte podať daňové priznanie sami.

ico

Ako zaplatiť čo najmenej

Daňový základ vám najviac zníži odpočet na deti a manželského partnera bez príjmu.

Odpočet pre všetkých

Najvyužívanejším odpočtom z daňového základu je nezdaniteľná časť na daňovníka. Je to časť príjmu, ktorá sa nezdaňuje. Pred výpočtom dane si tak zdaňovanú sumu možno znížiť a zaplatiť na daniach menej.

Väčšina ľudí si z daňového základu môže z príjmov za minulý rok odpočítať 3559,30 eura, čo je o 466,40 eura menej ako vlani. Tí, ktorí zarábajú viac (ich daňový základ za minulý rok je vyšší ako 18 538 eur), tým sa nezdaniteľná suma znižuje, až na nulu a na daniach zaplatia viac. Ide o takzvanú milionársku daň.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane majú všetci zamestnanci (okrem tých s vysokými príjmami), bez ohľadu na to, koľko mesiacov pracovali, prípadne poberali príjmy.

Kto má šancu na preplatok

V pluse po zúčtovaní daní alebo podaní daňového priznania teda budú tí zamestnanci, ktorí pracovali len časť roka (boli napríklad určitý čas bez práce), prípadne vlani v januári u účtovníčky nemali v poriadku všetky papiere a nezdaniteľnú časť dane im vo výplate za január nezohľadnila.

Inak totiž väčšine zamestnancov odpočítava firma pomernú časť nezdaniteľnej sumy na daňovníka priebežne, počas roka, v každej výplate.

Odpočet na partnera

Rovnakú sumu, teda 3559,30 eura za rok si možno odpočítať od daňového základu aj na partnera, ktorý vlani nemal príjem. Môže ísť napríklad o nezamestnaného manžela či manželku, ktorá je doma s malým dieťaťom.

Ak títo partneri príjem majú, ale je nižší ako 3559,30 eura za minulý rok, odpočítate si z daňového základu rozdiel medzi týmto príjmom a sumou 3559,30 eura. Ľudia s vysokými príjmami však nárok na odpočet na partnera nemajú.

Takisto treba vedieť, že hoci sú od dane z príjmov oslobodené aj dávky sociálneho poistenia (materské) a štátne sociálne dávky (štátny príspevok), pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa do vlastného príjmu manželky materské zahŕňa, ale rodičovský príspevok či prídavok na dieťa nie.

ico

Daň zníži každé dieťa

Nie daňový základ, ale priamo daň znižuje takzvaný daňový bonus.

Priamy odpočet z dane vo výške 243,18 eura za každé vychovávané dieťa získa ten, kto vlani zarobil aspoň 1902 eur, teda 158,50 eura mesačne. Odpočet z daní však môže za dieťa vykonať len jeden z rodičov.

Bonus získavajú rodičia za každé nezaopatrené dieťa, takzvaná milionárska daň, teda vyššie príjmy a krátená nezdaniteľná časť základu dane na bonus nemajú vplyv. Nárok naň tak majú aj ľudia, ktorí zarábajú viac.

Zvyčajne platí, že zamestnanci dostávajú daňový bonus každý mesiac. Ich zamestnávateľ im daňovú povinnosť každý mesiac zníži o prislúchajúcu časť daňového bonusu.

Na daniach tak priebežne platia menej a ich výplata je vyššia. Od januára do júna zamestnávateľ znižoval ich daňovú povinnosť o 20,02 eura mesačne, od júla je to 20,51 eura.

Ak boli v niektorom mesiaci napríklad dlhšie chorí a nezarobili aspoň 158,50 eura, pri zúčtovaní daní alebo podaní daňového priznania dostanú bonus za chýbajúce mesiace doplatený.

ico

Poistku si už odpočítať nemôžete

Pri podávaní daňového priznania za minulý rok platia prísnejšie pravidlá.

Odpočet za poistenie

Pri zúčtovaní daní a podávaní daňového priznania za minulý rok už potvrdenie z poisťovne či doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o tom, koľko peňazí ste tam vlani zaplatili, nosiť nemusíte. O peniaze, ktoré si sporíte na dôchodok, už svoj daňový základ znížiť nemožno.

Ešte vlani ste si tak mohli odpočítať najviac 398,33 eura, čím ste mohli na daniach ušetriť maximálne 75,69 eura. Tento rok už odpočet nie je možný.

Daň vyberaná zrážkou

Ešte vlani tiež bolo možné požiadať o vrátenie dane z úrokov z vyplatených vkladov – napríklad z vkladných knižiek, termínovaných vkladov či vkladov pri stavebnom sporení.

Túto možnosť využívali najmä ľudia bez príjmu či s nízkymi príjmami, prostredníctvom podaného daňového priznania tak mohli požiadať o vrátenie už zrazenej dane z úrokov. Po novom to už nie je možné.

Len aktívne príjmy

Nárok na odpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške 3559,30 eura majú všetci, aj tí, ktorí pracovali len časť roka, boli vlani nezamestnaní a pracovali len príležitostne, na dohodu.

Ale pozor, po novom si túto časť môžu odpočítať len tí, ktorí mali takzvané aktívne príjmy – zo zamestnania, z podnikania a podobne.

Ak nepracovali, a žili len z príjmov z prenájmu nehnuteľností alebo z príjmov z kapitálového majetku, si vyše tri a pol tisíca eur za minulý rok z daňového základu odpočítať nemôžu.

ico

Ktoré tlačivo použiť?

Tlačivo A

 • ak ste firmu nepožiadali o zúčtovanie,
 • ak ste pracovali v zahraničí,
 • ak ste mali príjmy z dohody a nechcete, aby o nich vo firme vedeli.

Tlačivo B

 • ak ste mali popri zamestnaní iné príjmy, ktoré treba zdaniť,
 • ak ste mali popri zamestnaní aj príjmy zo živnosti.
ico

Poznačte si v kalendári

Ak budete mať preplatok na dani, nájdete si ho najneskôr vo vyúčtovaní svojej mzdy za apríl.

6. február

 • Dovtedy treba požiadať o doklady, ktoré budete potrebovať na zúčtovanie.
 • Napríklad potvrdenie o príjmoch z dohody o vykonaní práce, ak ste si privyrábali v inej firme, alebo potvrdenie od predošlého zamestnávateľa.

10. február

 • Do tohto termínu toto potvrdenie musíte dostať, ak ste oň požiadali. Väčšina zamestnávateľov ho však posiela hneď po vykonaní dohody a vyplatení peňazí.

15. február

 • Dovtedy treba požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie preddavkov na daň a predložiť mu všetky doklady.

10. marec

 • Ak ste o potvrdenie do 5. februára nepožiadali, do 10. marca vám ho firma, v ktorej ste pracovali na dohodu, pošle automaticky, ak ste ju nepožiadali o ročné zúčtovanie daní.

2. apríl

 • Dovtedy najneskôr vykoná ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, ak ste ho o to včas požiadali. Ak si daňové priznanie podávate sami, tiež to musíte stihnúť do 2. apríla, daň treba dovtedy aj uhradiť. Nemusíte tak spraviť iba vtedy, ak ste daňovému úradu oznámili, že budete priznanie podávať neskôr.

Zdroj: Accace

ico

Platí sa daň pri predaji či prenájme?

Predaj a prenájom nehnuteľností robia ľuďom najväčšie problémy. Nevedia, kedy príjmy zdaniť, kedy nie.

Predaj nehnuteľnosti

Prvou otázkou, na ktorú si treba odpovedať, je, kedy ste nehnuteľnosť kúpili. Ak to bolo pred 31. decembrom 2010, postupuje sa podľa starých pravidiel. Aby bol príjem z predaja od zdanenia oslobodený, treba splniť podmienky.

Daň sa neplatí, ak mal majiteľ v byte alebo v rodinnom dome prihlásený trvalý pobyt aspoň dva roky pred predajom, alebo mal nehnuteľnosť vo vlastníctve aspoň päť rokov.

V prípade predaja chaty, pozemku či garáže treba nehnuteľnosť vlastniť aspoň päť rokov pred predajom. Ak ste nehnuteľnosť vlani aj kúpili, aj predali, a to so ziskom, plateniu daní sa nevyhnete.

Príjem z dedičstva

Ak sa predáva zdedená nehnuteľnosť, platí, že do piatich rokov potrebných na oslobodenie od zdanenia sa započítava aj čas, kedy nehnuteľnosť vlastnili poručitelia, teda rodičia či starí rodičia.

Prenájom bytu

Príjem z prenájmu bytu sa nezdaňuje a ani neuvádza do daňového priznania vtedy, ak bol vlani nižší ako 500 eur. Ak bol vyšší, odpočítate 500 eur a zdaníte len zvyšok. Pri prenájme sú vo výhode manželia, ktorí majú prenajímanú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Tí si môžu príjem medzi sebou rozdeliť (v ľubovoľnom pomere), nárok na oslobodených 500 eur majú potom obaja. Z príjmu pri prenájme si možno uplatniť výdavky vo výške 40 percent.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 611
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 560
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 300
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 860
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 970
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 340
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 307
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 094
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 036
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 620

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Nečakané zrušenie nájmu hlavnej stanice v Bratislave je správne

Nájomné sa počíta v stovkách tisíc eur, developer bol preto povinný odkryť vlastnícku štruktúru. Neurobil to.

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.