Na zmenu odvodov máte posledný deň

Pomaly sa končí prvé obdobie nevyhnutnej administratívy v tomto roku. Streda je posledný deň na zaplatenie odvodov v novej výške.

Najnižšie platby do poisťovní sa automaticky valorizujú na začiatku roka.(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Pre väčšinu živnostníkov na Slovensku nastali dni zhonu. Zvýšili sa minimálne odvody do Sociálnej i do zdravotnej poisťovne a do stredy ich treba zaplatiť prvý raz.

V januári sa automaticky valorizoval najnižší vymeriavací základ. Pokiaľ ide o sociálne poistenie, okolo 250-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb si musí zmeniť trvalý platobný príkaz na 112,66 eura.

„Poistné za január treba zaplatiť najneskôr 8. februára,“ povedala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová. Výška poistného sa môže zmeniť v júli, keď sa začne vychádzať z príjmu za rok 2011.

Nepríjemné dôsledky

Kto nezaplatí včas alebo správnu sumu, môže mať veľké problémy. Systém ho zaradí medzi dlžníkov. Nasleduje výzva na zaplatenie a v prípade negatívnej alebo žiadnej reakcie exekúcia.

Od januára do októbra minulého roka poisťovňa vydala 128-tisíc exekučných príkazov, čo je trikrát viac ako v rovnakom období roka 2010.

Druhým negatívnym dôsledkom podlžnosti je dočasný zánik nároku na dávky. Napríklad práceneschopný živnostník nemá nárok na nemocenské.

Zákon hovorí, že musí mať zaplatené odvody za celý čas, keď ich má povinné. To znamená najviac za posledných desať rokov vrátane kalendárneho mesiaca pred nástupom na péenku.

„Včas a v správnej výške zaplatené poistné je jednou z podmienok priznania dávok zo Sociálnej poisťovne,“ dodáva Ďuriačová.

Aj zdravotné sa mení

Odvody do zdravotnej poisťovne majú rovnaký termín splatnosti i najnižší vymeriavací základ. Zmena trvalého platobného príkazu sa však môže týkať aj živnostníkov s vyšším základom.

Záleží na výsledku zúčtovania za rok 2010. Do 8. februára musíte zaplatiť prvý preddavok zodpovedajúci poslednému zúčtovaniu a celý rok platiť tú istú sumu.

Aj zdravotné poisťovne registrujú množstvo neplatičov. Všeobecná zdravotná píše, že takmer tretina živnostníkov v systéme nezaplatí včas alebo vôbec. Väčšina z nich to druhé.

Opäť v centre diania

Nechýbalo veľa, aby parlament uzákonil ambicióznu reformu daní a odvodov. Živnostníci majú napriek tomu pred sebou neľahký rok.

Základ dane z príjmov si už nemožno znížiť o životné poistenie a remeselníci si môžu uplatniť iba 40-percentné paušálne výdavky. Zmenil sa aj spôsob platby daní.

Pred voľbami sú opäť v centre diania. Takmer každá strana chce viac práce, pravica najmä pre strednú vrstvu. Opatrne sa zmieňuje o odvodovej reforme, viac sa hovorí o licenciách. Má ísť o paušálny poplatok, ktorým si živnostník splní daňové a odvodové povinnosti za celý rok.

„Od novej vlády očakávame stabilné podnikateľské prostredie s výrazným znížením neustálych zmien legislatívneho, ekonomického a organizačného prostredia malých podnikov a živnostníkov,“ povedal prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka.

ico

Sociálna poisťovňa ide po neplatičoch

Mnohí sa spamätajú, až keď sa v ich dverách zjaví exekútor. Nemusí to zájsť tak ďaleko.

Zaplatiť odvody je problém pre obrovský počet ľudí. Sociálne poistenie neuhradí včas alebo v správnej sume zhruba 130-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb.

„Počet neplatičov z radov SZČO má klesajúci trend od februára (2011), keď bol zverejnený zoznam neplatičov od 3,32 eura,“ informuje hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová. Pred rokom šlo o vyše 150-tisíc ľudí.

Trojdňová úložná lehota

Poisťovňa najprv pošle výzvu na zaplatenie. Ak dlžník nereaguje do 30 dní od doručenia, rozhodnutie sa stane právoplatným a čoskoro putuje k exekútorovi.

„Exekúcia je posledný krok, po vyčerpaní všetkých ostatných zákonných možností,“ pokračuje Ďuriačová. „V zásade uprednostňujeme dialóg: klienta kontaktujeme, vysvetľujeme, dohovárame splátkové kalendáre.“

Problém je, že zásielka z poisťovne má len trojdňovú úložnú lehotu. Pošta píše, že odosielateľ môže požiadať o uloženie zásielky od jedného do osemnástich dní.

„Kratšiu lehotu používame na zrýchlenie vymáhania nezaplatených pohľadávok,“ povedala Ďuriačová.

Vraj to takto funguje už roky. Len pribudlo ľudí, ktorých sa to dotýka.

Jemný ústupok

Poistenci sa sťažujú. Sociálka preto mieni zmeniť úložnú lehotu na sedem dní. V tlaku na neplatičov však nepovolí.

„Vymáhanie pohľadávok je dôležité, tieto peniaze potrebujeme na výplatu dávok, na uspokojovanie nárokov klientov,“ dodáva Ďuriačová.

ico

Štyri dôležité lehoty

Tri mesiace dlhu

Keď Sociálna poisťovňa zaznamená dlh, počká tri mesiace a pošle Rozhodnutie o predpísaní poistného, ktoré obsahuje lehotu na zaplatenie pohľadávky.

Trojdňová úložná lehota

Ak adresát zásielku neprevezme, po troch dňoch sa pokladá za doručenú.

Mesiac na právoplatnosť

Rozhodnutie sa stane právoplatným 30 dní od doručenia.

Dva týždne k dobru

Pohľadávka ide k exekútorovi najneskôr do 15 dní od začiatku právoplatnosti rozhodnutia. Ak ide o recidivistu, lehota sa skráti na päť dní.

ico

Zdravotné preddavky odhalí zúčtovanie

Celý tento rok sa vychádza z posledného ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu sa premietne aj do najnižších odvodov do zdravotnej poisťovne. Pre živnostníkov i samoplatiteľov sú už vo výške 47,58 eura. Záleží však na poslednom zúčtovaní zdravotného poistenia.

Výška preddavku samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2012 vyplýva zo zúčtovania, ktoré väčšina podala vlani v marci.

Pozrite sa najskôr do papierov

Najdôležitejší je IX. oddiel, a to položka 65. Ak je v tejto kolónke aspoň 47,58 eura, je to regulárny preddavok na rok 2012. Ale ak je tam menej, preddavok sa rovná 47,58 eura.

Iba ak ide o menej ako tri eurá, neplatíte nič.

Nezabudnite, poistné platíte za predchádzajúci mesiac. Prvýkrát uhradíte zmenené preddavky až v mesiaci február. „Splatnosť je vždy do ôsmeho dňa v mesiaci,“ píše Dôvera.

Menej problémov

Väčšinu poistencov čaká jedna pozitívna zmena. Zúčtovanie už budú robiť poisťovne. Najdôležitejším termínom je 30. september.

„Od zdravotnej poisťovne dostanete informáciu o výsledku ročného zúčtovania v podobe výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o preplatku,“ informuje Dôvera. Výnimkou bude prípad, keď ide o menej ako päť eur.

Od doručenia výsledku bude 15 dní na námietky a od uplynutia tejto lehoty sa začne rátať 45 dní na úhradu nedoplatku alebo preplatku.

ico

Neplatíte, nemusia vás vyšetriť

Overte si záväzky k zdravotnej poisťovni skôr, ako sa objavíte v zozname dlžníkov.

Kto nezaplatil tri preddavky v jednom kalendárnom roku, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa vedie verejný zoznam dlžníkov. U fyzickej osoby oprávnenej podnikať zverejňuje obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, daňové identifikačné číslo a výšku pohľadávky, ak ide o viac ako desať eur.

„Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu, nebude mať hradenú plánovanú starostlivosť, ako napríklad: kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov, zdravotnícke pomôcky,“ píše Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Dôležité je reagovať na výzvu na úhradu nedoplatkov. Do zoznamu neplatičov bude platiteľ zaradený až po uplynutí lehoty vo výzve.

ico

Autori i umelci majú odklad

Hudobníci, spisovatelia či herci v dôchodku ušetria. Odvodom budú podliehať len ich aktívne príjmy.

Autori alebo umelci budú naďalej oslobodení od odvodov do Sociálnej poisťovne. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá je účinná od januára.

Pôvodne im hrozilo, že už v tomto roku sa začnú brať do úvahy všetky príjmy podľa autorského zákona. Ministerstvo práce však pristalo na argumenty niektorých organizácií o nerovnováhe príjmov umeleckej obce.

Aktívne a pasívne

Od tohto roka sa autorské príjmy delia na takzvané aktívne a pasívne. „Aktívne sú príjmy z vytvorenia diela alebo umeleckého výkonu dosiahnutého na základe zmluvy o vytvorení diela,“ povedal minister práce Jozef Mihál.

Pasívne príjmy pochádzajú z licenčných zmlúv - z použitia už vytvoreného diela alebo z umeleckého výkonu. Najčastejšie ide o tantiémy.

Najskôr od roku 2013

„Takýchto umelcov je relatívne veľa a je voči nim nespravodlivé, ak by z týchto príjmov mali platiť sociálne poistenie, ako keby to bol ich aktuálny aktívny príjem,“ povedal minister.

Takéto príjmy nebudú podliehať ani zdravotnému poisteniu. Najskôr od roku 2013 bude záležať iba na aktívnych príjmoch. Prvý raz bude dôležitá ich výška za rok 2012. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne môže vzniknúť najskôr 1. júla 2013.

ico

Zmenila sa aj platba daní

Živnostníkom pribudla jedna povinnosť. Roky nemenné čísla účtov daňových úradov už neplatia.

Tento rok je veľmi náročný na administratívu. Daňové úrady zmenili účty.

Nové číslo účtu tvorí predčíslie a takzvané základné číslo. Predčíslie je šesťmiestne a označuje druh dane. Samotné číslo účtu je desaťmiestne a každý daňovník má svoje.

„V prípade, že daňový subjekt sa pomýli pri niektorej číslici, táto platba nebude zrealizovaná,“ povedala Beáta Uhrínová z Finančného riaditeľstva.

Jedine kód banky sa nemení. Štátna pokladnica má 8180.

Pozornosť venujte aj variabilnému symbolu. Už sa nepoužíva daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo rodné číslo. Náhradou je desaťmiestne číslo: číslice označujú druh platby dane a obdobie, za ktoré sa vykonáva. Od zmeny spôsobu označovania platieb sa očakáva, že zefektívni ich identifikáciu.

Potrebné údaje obsahuje list, ktorý koncom minulého roka poslalo daňové riaditeľstvo. Kto zásielku nedostal, mal by sa informovať na daňovom úrade.

Daňové priznanie bude treba podať do 2. apríla. Posledný marcový deň totiž pripadne na sobotu. Aj teraz však bude možnosť odkladu.

ico

Ako nedlhovať poistné

1. Skontrolujte si číslo účtu

Každá pobočka Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne má vlastné číslo účtu. Dôvera a Union majú len jedno číslo účtu. Ak poistné pošlete na účet inej pobočky, platbu príjemca nemôže identifikovať a vám hrozí, že sa ocitnete v zozname dlžníkov.

2. Overte si správnu výšku odvodov

Zaplatené poistné môže byť nižšie o jeden cent a už sa to považuje za nesprávnu sumu.

3. Založte si trvalý platobný príkaz

Najjednoduchší spôsob je internet banking. Vypíšete požadované údaje, vyberiete z ponuky konštantný symbol, a ak urobíte nejakú logickú chybu, systém vás na ňu upozorní. Aby ste nemuseli každý mesiac chodiť na poštu alebo do banky, môžete si založiť trvalý platobný príkaz.

4. Priebežne sledujte zoznamy dlžníkov

Nesprávny alebo chýbajúci variabilný symbol, nesprávna výška odvodov alebo neskorá platba vás môže pripraviť o dávky zo Sociálnej poisťovne alebo o plánovanú zdravotnú starostlivosť. Zoznamy sú na webových stránkach.

ico

Správne údaje pre platbu

Variabilný symbol

 • Desaťmiestne číslo.
 • Identifikuje platiteľa.

Konštantný symbol

 • Štvormiestne číslo.
 • Odlišuje odvody od iných platieb.

Špecifický symbol

 • Šesťmiestne číslo.
 • Označuje obdobie, za ktoré sa poistné odvádza.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 673
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 731
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 101
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 051
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 183
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 623
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 620
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 446
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 433
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 046

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Armádny generál: Termíny sú šibeničné, zmluvu na migy budeme musieť predĺžiť

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky.

Neprehliadnite tiež

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

Kroksy sú späť. Ich miliardová stratégia? Byť škaredé

To, že sa kroksy vracajú, nie je žiadna náhoda.

Zákon chrániaci médiá je ľahké obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky, čo sú tretie najväčšie opravovne. Sľubuje si od toho úsporu na opravách lokomotív a tisícky vagónov.