Starých akcií bez hodnoty sa zbavte raz a navždy

Faktúry za vedenie účtu z kupónovej privatizácie v minulom roku dorazili k väčšine adresátov. Je čas konať.

(Zdroj: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Vyše 700-tisíc ľudí na Slovensku sa musí zaujímať o akcie. Väčšinou sú bezcenné, ale na tom nezáleží. Tento rok je posledným, keď sa môžete zbaviť poplatkov za vedenie účtu z kupónovej privatizácie.

Predminulý a minulý týždeň si státisíce ľudí na Slovensku otvorili list, v ktorom stojí: „Fakturujeme Vám cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2011.“ Už sa nemôžu tváriť, že to sa ich netýka.

Kupónová privatizácia si vyberá daň aj po dvadsiatich rokoch. Centrálny depozitár cenných papierov spoplatnil všetky účty, na ktorých sú akcie v pôvodnej hodnote vyššej ako 35 eur.

„Občania majú viacero možností. Predovšetkým by si mali zistiť, akú trhovú hodnotu majú cenné papiere, ktoré vlastnia. Na základe toho by sa mali rozhodnúť, či ich chcú bezplatne previesť na Fond národného majetku, alebo či si ich chcú ponechať,“ povedal hovorca depozitára Michal Ambrovič.

Treba konať. Ak sa nezmení zákon, možnosť vyriešiť tento problém bez finančnej ujmy uplynie posledným dňom tohto roka.

Postup je jasný

Bezcenné papiere treba previesť na Fond národného majetku, potom možno požiadať o vrátenie poplatku za vedenie účtu.

Vo veľkej väčšine prípadov ide o 9,60 eura. To, čo politici vymysleli, však bolo len gesto.

Jedni sa musia fyzicky zbaviť administratívnych pozostatkov svojej účasti na projekte, ktorý väčšina z nich pokladá za obrovský podvod.

Druhí túto povinnosť zdedili. Problém je, že akcie nemôžu prepísať na štát priamo.

„Mnohí z nich nemajú majetkový účet, takže si ho musia zriadiť,“ hovorí Martin Vrzgula, právnik RM-S Market. Donedávna jediné pracovisko tejto spoločnosti v Bratislave – na Námestí SNP – sa už zameriava prioritne na dedičstvo cenných papierov.

Ďalšie chyby

Problémy robí aj zastupovanie. Keď nemôžete konať osobne, musíte niekoho poveriť. Písomne a predpísaným spôsobom. „Musí sa preukázať splnomocnením s vaším úradne overeným podpisom,“ píše sa na www.akciebezhodnoty.sk.

RM-S Market odporúča vzor pripravený na tento účel. Obsahuje množstvo právnických formulácií, ale je to nevyhnutnosť. Tlačivo je na internete a asi aj na všetkých pracoviskách zabezpečujúcich prevod.

Nečakajte do decembra

Z privatizácie, ktorú bude naveky symbolizovať kupónová knižka, zostalo vyše milióna účtov. Do minulého týždňa využilo možnosť zbaviť sa poplatkov asi 173-tisíc ľudí.

Vrzgula povedal, že termín je neprimerane krátky. „Na základe priamych skúseností máme obavu, že to nestihne prevažná väčšina občanov, ktorí budú mať záujem.“

Prevod robia pracoviská RM-S Market a niektoré pošty, ale iba vo väčších mestách. Na jeden kraj pripadá päť určených pracovísk Slovenskej pošty.

Majitelia bezcenných papierov by rozhodne nemali čakať do decembra. Na pracoviskách môže byť tak plno, že nebudú stíhať.

ico

Súrodenci sa nedohodli, potrebujú vlastné účty

Prvá vlna kupónky sa začala pred dvadsiatimi rokmi. Mnohí investori zomreli, no ich účty ostali.

Dediči majú problém. Každý z nich musí mať vlastný účet majiteľa cenných papierov.

„Prečo to nemôžem previesť na brata, ktorý má moju dôveru?“ pýta sa Ladislav z Nitry. Má troch súrodencov, majetkový účet má iba jeden z nich.

„Každý z nich musí mať vlastný účet,“ píše Michal Ambrovič z Centrálneho depozitára cenných papierov. Otvoriť si ho môžu v bratislavskej expozitúre spoločnosti alebo v banke, ktorá má s ňou zmluvu o spolupráci.

Možnosť dohody?

Kým dedičské konanie nie je uzavreté, je jedna možnosť.

info
Štát vráti
Poplatky
 • za prechod cenných papierov na účet dediča,
 • za vedenie účtu,
 • za prevod akcií na FNM.

„Dedičom vždy navrhujem, aby uzavreli dohodu, podľa ktorej nadobudne cenné papiere len jeden z nich,“ hovorí Martina Sobinkovičová z notárskej komory. Horšie je, keď sa nedokážu dohodnúť.

Poplatky

Banky si účtujú poplatky za vedenie majetkového účtu aj prevody naň a z neho. Ak akcie prevediete na Fond národného majetku, peniaze vám vráti.

„Klient s bankou uzatvára Zmluvu o vedení majetkového účtu a poskytovaní služieb s cennými papiermi,“ píše Andrea Király z ČSOB. Balík na jeden rok, ktorý zahrnuje zriadenie, vedenie účtu a výpis o stave, stojí 26,56 eura.

V Poštovej banke sa za vedenie účtu platí osemnásť eur. Vo VÚB rozlišujú nominálnu hodnotu cenných papierov: do tisíc eur je ročný poplatok osem eur. V Slovenskej sporiteľni to môže byť ešte menej: 0,2 percenta z nominálnej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií.

Tatra banka už neotvára účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov. Členmi depozitára sú aj iné banky.

Jozef Čavojec

ico

Kto platiť nemusí

Na dve časté otázky odpovedá centrálny depozitár.

Kto dostal faktúru, musí zaplatiť? Alebo môže do dátumu splatnosti previesť bezcenné papiere na FNM a pokladať to za vybavené?

info
Prvá pomoc
Telefónne čísla
 • Bezplatné info o prevode: 0800 888 250, 0800 888 260. Pondelok až piatok od 8.00 do 15.00, v stredu do 17:00.
 • Spoplatnené info o údajoch vo faktúrach:
  02 / 2091 0565. Pondelok až piatok od 9.00 do 17.00.

„Ak sa rozhodne previesť cenné papiere okamžite, nemusí zaplatiť faktúru. Ak potrebuje čas na premyslenie, môže zvoliť iný postup. Zaplatí faktúru v termíne splatnosti (do 28.2.2012) a akcie prevedie neskôr.“

Kto faktúru nedostal, nemusí nič riešiť?

„V prípade, že mal účet celý rok 2011 prázdny, alebo mu bol pred rokom 2011 zrušený, nebola mu zaslaná faktúra za rok 2011.“

Jozef Čavojec

ico

Poznáte hodnotu akcií?

Neunáhlite sa s prevodom. Poraďte sa s odborníkom alebo pátrajte po informáciách inou cestou.

Centrálny depozitár cenných papierov zriadil telefónnu linku o údajoch vo faktúre. Či vaše akcie majú hodnotu, prípadne akú, vám však nepovedia.

info
Bez ceny
Časté prípady
 • Tesla Piešťany
 • Považské strojárne
 • Investičný fond Psips
 • VÚB Kupón
 • Východoslovenské strojárne
 • Závody výpočtovej techniky
 • Topoľčianske strojárne
 • Smrečina
 • Credit Fond

  Zdroj: Milan Hošek, www.akcionar.sk

„Centrálny depozitár nie je oprávnený poskytovať informácie o trhovej hodnote cenných papierov, ktorá je zväčša odlišná od nominálnej hodnoty vo výpise z účtu,“ pripomína hovorca spoločnosti Michal Ambrovič.

Štát dostal darom aj veľmi cenné papiere. V jednom prípade šlo dokonca o viac ako 35-tisíc eur. Napríklad akcie Slovnaftu, Tatra banky, Union poisťovne, VÚB či Zentivy majú stále hodnotu.

Fond národného majetku upozorňuje, že získať späť akcie darované omylom nie je možné. „Je povinnosťou fyzických osôb zistiť si trhovú hodnotu cenných papierov.“

Kvalifikované poradenstvo poskytujú iba obchodníci s cennými papiermi s povolením Národnej banky Slovenska. Už názov spoločnosti, ktorá akcie vydala, však môže evokovať, čo sa s nimi stalo.

Mnohé firmy zanikli bez právneho nástupcu, ďalšie sú v konkurze alebo v likvidácii. Pomôže internet, najmä obchodný register, Burza cenných papierov a stránka Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov.

Jozef Čavojec

ico

Ako postupovať pri prevode

Kto sa chce zbaviť záťaže v Centrálnom depozitári cenných papierov, musí absolvovať zdĺhavú administratívnu procedúru. Proces je nezvratný.

1. Identifikácia klienta a registrácia

Pracovník skontroluje vašu totožnosť. Potrebujete platný občiansky preukaz.

2. Overenie osobných údajov

Depozitár eviduje údaje z prvej polovice 90. rokov. V prípade zmeny trvalého pobytu či priezviska nasleduje aktualizácia osobných údajov. Vyžaduje sa originál alebo úradne overená kópia dokladu, z ktorého vyplýva zmena.

3. Zmluva o prevode a zrušenie účtu

Rozhodnutie zbaviť sa pozostatkov kupónovej privatizácie je nezvratné. Podpíšete zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov na FNM a podáte príkaz na jeho uskutočnenie. Po vyprázdnení účtu nasleduje jeho zrušenie.

Jozef Čavojec

ico

Faktúrou sa to len začalo

Kto nechce platiť za účet z kupónovej privatizácie, má možnosť zrušiť ho aj dostať späť poplatky za jeho vedenie

1. Všeobecné pravidlá

Faktúra

Majiteľ účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov dostal faktúru za vedenie účtu za rok 2011. Nemusí ju zaplatiť, len ak stihne účet zrušiť do 28. februára.

Hodnota akcií

Absolútna väčšina akcií z kupónovej privatizácie nemá žiadnu hodnotu, ale treba sa o tom uistiť.

Možnosti

Kto nechce platiť za bezcenné papiere, má možnosť previesť ich na Fond národného majetku a získať späť poplatok za rok 2011. Môže navštíviť určené pracovisko spoločnosti RM-S Market alebo jednu zo 42 pôšt.

Lehoty

Možnosť zbaviť sa poplatkov za vedenie účtu vyprší 31. decembra 2012. Poplatok za rok 2011 sa bude vracať do 30. júna 2013.

2. Dedenie

Z účtu na účet

Cenné papiere musia byť zahrnuté v osvedčení o dedičstve, inak s nimi nie je možné nakladať. Právoplatný dedič si musí otvoriť špeciálny účet v depozitári alebo banke, ktorá je jeho členom, a previesť ich naň.

Poplatky

Platí sa za dedičské konanie, vedenie účtu i prevody naň a z neho. Poplatky za notára sa nevracajú.

3. Splnomocnenie

Formalita

Každý sa môže dať zastúpiť. Treba mať správne splnomocnenie, podpísať ho a podpis dať overiť. Ak podpis overila matrika, nesmie chýbať správne vyplnená overovacia doložka.

Poplatky

Za overenie podpisu sa platí a poplatok sa nevracia. Na matrike je to lacnejšie ako u notára.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 1. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 748
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 457
 3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 5 454
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 947
 5. Kam do tepla v januári? 2 519
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 298
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 271
 8. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 000
 9. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 1 720
 10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 1 684

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Majú živnostníci právo na dovolenku? Ako rozhodol európsky súd

Nie je živnostník ako živnostník.

PLUS

Poradkyňa pre rodiny: Hlavne dvojičky neporovnávajte, nemajú to rady

Spravidla je prvé z dvojčiat dominantné.

KOMENTÁRE

Zeman sa stal hovorcom zlej emócie

Prezidentovi by pomohla umiernenosť, ktorú mu poradil aj Babiš.

Neprehliadnite tiež

V USA žiada o podporu v nezamestnanosti najmenej ľudí za posledných 45 rokov

Ide o najnižší počet žiadostí od februára 1973.

Novým členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť má byť ekonóm Juraj Kotian

Kotian podľa hlavy štátu spĺňa všetky predpoklady na vykonávanie funkcie v RRZ.

K dokončeniu Ficovej privatizácie Telekomu chýba sto miliónov

Aj zvyšný 49-percentný balík akcií operátora v roku 2015 kúpil nemecký Deutsche Telekom.

V Európe lieta čoraz menej včiel a chýba med, lesníci chcú obnoviť včelárstvo

V Topoľčiankach má vzniknúť včelársky skanzen, ktorý bude spolu s lesnou učebňou slúžiť na vzdelávanie verejnosti.

Zemanovi na kampaň prispela aj firma priemyselníka Beljajeva

Spolumajiteľ popradskej Tatravagónky má dobré kontakty na Rusko.