Koľko zaplatíte za elektrinu závisí od vás

Každý dodávateľ elektriny sa snaží potenciálnemu klientovi prechod čo najviac uľahčiť. Stačí prísť a podpísať dokumenty, ktoré má pre vás pripravené.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Vladimír Šimíček)

BRATISLAVA. Už dlhšie premýšľame o zmene dodávateľa elektriny, hovorí Helena z Bratislavy. Dôvodom je každoročný nárast cien energií a veľké nedoplatky vo vyúčtovacej faktúre.

Firmy dodávajúce elektrinu priznávajú nárast cien. „Náklady sa pre domácnosti zvýšili v priemere asi o dve percentá,“ hovorí Jana Bolibruchová zo Stredoslovenskej energetiky.

Trh s dodávateľmi elektriny pre domácnosti narastá. „Ťažko by sme hľadali na Slovensku konkurenčnejší trh v sieťovom odvetví, ako je v súčasnosti trh s dodávkou elektriny,“ hovorí Robert Kňazek zo spoločnosti Pow–en.

Kalkulačka na webe

Nie je ani veľmi ťažké zistiť, v ktorej firme koľko zaplatíte. Väčšina má totiž na svojom webe kalkulačku. Zvyčajne však porovnávajúcu s vaším tradičným dodávateľom.

Ak chcete zaplatiť čo najmenej, je vhodné preto prejsť viac stránok dodávateľov energií, prípadne zavolať na infolinku, nech vám vypočítajú, koľko by ste u nich platili. Musíte poznať svoju spotrebu a sadzbu.

Suma, ktorú vám kalkulačka vypočíta, pravdepodobne zahŕňa všetky výhody, ktoré dodávateľ v danom čase poskytuje. Môže sa však stať, že niektoré sú viazané na rôzne podmienky. Napríklad na dlhšiu viazanosť.

Preto je lepšie, ak si cenu pôjdete dať vypočítať na mieru. A najlepšie je obehať si viacerých dodávateľov.

Prejsť však nemusíte iba k alternatívnemu dodávateľovi, ale aj od tradičného dodávateľa k inému tradičnému. Teda napríklad od ZSE Energia k Stredoslovenskej energetike alebo Východoslovenskej a naopak.

VSE dodáva elektrinu v segmente domácností najmä pre zákazníkov na distribučnom území Východoslovenskej distribučnej. „Zákazníkom VSE sa však môže stať každá domácnosť na Slovensku,“ vraví hovorkyňa VSE Andrea Danihelová.

Vybavíme všetko za vás

Dodávatelia elektriny sa pritom snažia potenciálnym klientom čo najviac uľahčiť prechod k nim. „Klienti využívajú službu, pri ktorej zmenu dodávateľa vrátane výpovede pôvodnému dodávateľovi za nich zabezpečí na základe splnomocnenia zadarmo nový dodávateľ,“ vysvetľuje hovorkyňa ČEZ Slovensko Eva Nováková.

Dodávatelia odmietajú možnosť, že by mohli pochybiť. Problémom však môže byť situácia, že klient podpísal zmluvu s novou firmou a platbu od neho žiadal aj nový, aj starý dodávateľ.

Proces zmeny dodávateľa je podrobne upravený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

„Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykoná zmenu dodávateľa, ak sú dodržané všetky podmienky ako je napríklad platné ukončenie zmluvy s pôvodným dodávateľom, platné uzavretie zmluvy s novým dodávateľom.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi odberateľovi či je zmena dodávateľa akceptovaná alebo nie. Odberateľ tak vie, či mu energiu dodáva nový dodávateľ alebo ešte pôvodný a komu má platiť,“ vysvetľuje advokát Tomáš Niepel z právnickej kancelárie bnt.

Lepšie práva

Ak by stihli ešte poslanci na februárovej schôdzi schváliť zmeny v zákone o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach, mala by byť zmena dodávateľa energií ešte jednoduchšia a pritom bezpečnejšia.

Výmena dodávateľa by sa mala dať spraviť do troch týždňov od podania žiadosti. Po novom by mali mať domácnosti sedem dní na rozmyslenie, či nie je podpisovaná zmluva pre nich nevýhodná. Má to byť ochrana proti špekulantským praktikám nečestných dodávateľov.

Po novom by mali domácnosti tiež právo bezplatne odstúpiť od zmluvy pri neodôvodnenom náraste ceny alebo nedohodnutej zmene iných podmienok.

A pri zmene dodávateľa musí spotrebiteľ dostať konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa.

Odkedy by mohli byť posilnené práva spotrebiteľov účinné, nie je teraz jasné. Pôvodne to malo byť už od tohto januára. Nový termín poslanci zatiaľ neurčili.

ico

Niekoľko krokov k zmene dodávateľa

Na to, aby ste mohli odoberať elektrinu od iného dodávateľa, musíte rešpektovať termíny.

1. Zmeniť dodávateľa môžete k začiatku kalendárneho štvrťroka, teda k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru.

2. Každý, kto chce zmeniť dodávateľa, si však musí pozorne preštudovať zmluvu a všeobecné obchodné podmienky u súčasného dodávateľa.

3. Ak máte uzatvorenú zmluvu na určitý čas, môžete zmeniť dodávateľa len po vypršaní zmluvy. Niektoré spoločnosti dávajú jednoročné kontrakty, stretnete sa však aj s päťročnou viazanosťou.

4. Ak má váš súčasný dodávateľ zmluvy na neurčitý čas a výpovednú lehotu dvojmesačnú, musíte mu vypovedať zmluvu do konca januára, ak chcete mať nového dodávateľa od začiatku apríla.

5. V prípade, že chcete celú administratívu, (teda aj výpoveď súčasnému dodávateľovi) okolo prechodu k inému dodávateľovi elektriny nechať na novú firmu, musíte ísť k nemu čo najskôr. Hraničným termínom je koniec januára. Niektorí dodávatelia, ČEZ či Energetické centrum, prechod k 1. aprílu už uzavreli.

6. Ak však vypoviete zmluvu so súčasným dodávateľom sami, môžete sa prehlásiť aj k ČEZ či k Energetickému centru. Musíte sa u nového dodávateľa ohlásiť najneskôr 20. februára.

7. V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu na určitý čas, môžete prejsť k novému dodávateľovi až po uplynutí obdobia viazanosti. Alternatívni dodávatelia uzatvárajú zvyčajne kontrakty na určitý čas.

8. Môže sa stať, že nový dodávateľ nestihne spraviť zmenový proces tak, aby ste od neho odoberali elektrinu od apríla. Zmluvu podpísať môžete, lacnejšiu elektrinu však získate až od začiatku letných prázdnin.

ico

Upíšte sa iba na čas

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa o prechode k inému dodávateľovi je aj obdobie viazanosti. Nízka cena nie je všetko, na čo by ste mali hľadieť, ak chcete zmeniť dodávateľa elektrickej energie.

Na koľko sa zaväzujete

Dôležitým bodom v zmluve je čas, na aký sa zaväzujete, že budete odoberať elektrinu od nového dodávateľa. Tradiční dodávatelia či SE Predaj majú zmluvy na neurčitý čas s 2­mesačnou výpovednou lehotou. ČEZ alebo Pow–en majú zmluvy na 24­mesačnú viazanosť.

Energetické centrum má okrem iného jeden­ až päťročnú viazanosť. Tú si podľa Žanet Müllerovej z centra vyberá zákazník, podľa toho, či chce získať špeciálnu vernostnú zľavu. Müllerová hovorí aj o zmluve na neurčitý čas, s dvojmesačnou výpovednou lehotou.

Aj pri zmluvách na určitý čas pritom musíte stihnúť výpovednú lehotu. Tá sa tiež odlišuje podľa dodávateľa a podľa dĺžky viazanosti.

Podľa všeobecných obchodných podmienok Energetického centra, ak nestihnete zmluvu vypovedať mesiac pred koncom viazanosti, upisujete sa opäť na rovnaké obdobie ako predtým. Napríklad v ČEZ Slovensko je to na ďalší rok.

Aké ceny

Alternatívni dodávatelia hovoria, že garantujú počas celej lehoty viazanosti nižšie ceny ako majú tradiční dodávatelia. Teda ZSE Energia, VSE a SSE. Nedajú vám však rovnakú cenu na všetky roky, na ktoré sa zaväzujete.

„Garantovať rovnakú cenu počas celého trvania zmluvy nie je možné, keďže cenníky sa vydávajú na ročnej báze,“ hovorí Müllerová.

Či máte v takom prípade právo bezplatne odstúpiť od zmluvy, je tiež vecou zmlúv a všeobecných obchodných podmienok. Zmluvné pokuty za predčasné ukončenie zmluvy, sa môžu pohybovať v desiatkach eur.

Prechodom k inému dodávateľovi preto musíte ušetriť oveľa viac ako zaplatíte na pokute, aby sa vám to oplatilo.

ico

Na koľko sa zaviažete

Nová legislatíva platná od januára 2012 hovorí, že výpovedná lehota musí byť 2–mesačná. Zmluvy na neurčitý čas uzatvorené skôr, mávali aj 3­mesačnú výpovednú lehotu.

 • ZSE Energia – má zmluvy na neurčitý čas, predtým platila 3­mesačná výpoveď.
 • SSE – zmluvy sú na neurčitý čas, aj predtým bola 2­mesačná výpoveď.
 • VSE – zmluvy sú uzatvárané na dobu neurčitú, predtým platila 3­mesačná výpoveď. Zmluvy majú aj na určitý čas na 23 mesiacov.
 • Magna E.A - Zmluvu má na určitý čas s výpovednou lehotou 40 dní.
 • Energetické centrum - Zmluvy sú na neurčitý čas. Ponúkajú aj zmluvy na určitý čas na 1, 2, 3 alebo na 5 rokov. Výpovedná lehota je 1 mesiac.
 • Pow–en - Zmluvy má na určitý čas na 24 mesiacov, s výpovednou lehotou 1 mesiac.
 • ČEZ - Zmluvy má na určitý čas na 24 mesiacov s mesačnou výpovednou lehotou.
 • SE Predaj - Zmluvy podpisujú na neurčitý čas.
 • Slovakia Energy - Zmluvy má na určitý čas na jeden alebo na dva roky, aj na neurčitý čas.

Zdroj: spoločnosti

ico

Odstúpte od zmluvy

Aj keď vás zástupca dodávateľa pri vašich dverách presviedča o výhodnosti prechodu k nemu, preštudujte si zmluvu poriadne. Ak vám nevyhovuje, máte možnosť ju zrušiť. Mnohí dodávatelia elektriny využívajú služby podomových predajcov.

Internetové fóra sa hemžia sťažnosťami na ich neprofesionalitu. Beáta z Bratislavy tiež hovorí, že predajca istého alternatívneho dodávateľa veľmi vágne vysvetľoval výhody prechodu k nim.

Pričom chcel, aby zmluvu podpísala okamžite.

V prípade, že zmluvu podpíšete, máte právo ju zrušiť. „Po podpise zmluvy s každým novým klientom robíme verifikačný hovor. Ten je zaznamenávaný a klient v ňom potvrdí všetky údaje ktoré sú predmetom zmluvy. Účelom hovoru je okrem iného overiť aj spokojnosť s predajcom,“ konštatuje hovorkyňa ČEZ Eva Nováková.

Podľa zákona máte právo odstúpiť od zmluvy do siedmich dní od podpísania zmluvy. „Odstúpenie je dobré zaslať písomne vo forme doporučeného listu,“ odporúča advokát Tomáš Niepel z bnt.

Právnik upozorňuje, že ak podomový predajca vyvíja nátlak na uzavretie zmluvy, môže od nej klient odstúpiť. „Platnosť uzavretej zmluvy je možné spochybniť aj vtedy, ak bol uvedený do omylu,“ dodáva Niepel.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 13 766
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 545
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 204
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 481
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 2 941
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 682
 7. Kam do tepla v januári? 1 988
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 802
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 633
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 987

Hlavné správy zo Sme.sk

Neprehliadnite tiež

Ponuka sa zmení. Európania si budú môcť pochutnať na hmyze a riasach

Stravovacie návyky ľudí žijúcich v Európe sa menia.

Fico obhajoval nákup transportérov, nevylúčil ani tender

Slovensko môže podľa premiéra stále usporiadať tender na nákup obrnených vozidiel.

Ak sa Bory v Bratislave rozšíria, Penta chce investovať do infraštruktúry

Investor vynaložil na infraštruktúru v zóne Bory viac ako 30 miliónov eur.

Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

Z nemeckých firiem prichádzajú dobré správy o ich hospodárení v roku 2017.

Orkán Friederika napáchal v Nemecku škody najmenej za pol miliardy

Orkán patril podľa poisťovní v tomto storočí medzi najsilnejšie búrky.