Sporenie na dôchodok čakajú zmeny

Výnos vám budú od apríla garantovať len v jednom dôchodkovom fonde.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Hoci na poslanie výpisu z dôchodkového účtu majú dôchodkové spoločnosti čas do konca februára, tento rok to spravili v predstihu.

„Poslanie ročného výpisu z účtu sme spojili aj s informovaním klientov o legislatívnych zmenách, ktoré sa v starobnom dôchodkovom sporení uskutočnia v najbližšom období,“ hovorí Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ pre penzie v ING DSS.

Urobili tak všetky spoločnosti, ktoré na trhu pôsobia. Zákon im totiž predpisuje poslať informáciu o zmenách v zákone do 15. januára. List z dôchodkovej spoločnosti preto dostanete aj v prípade, že vám výpis z účtu chodí napríklad e-mailom.

Čo vám povie papier

Výpis obsahuje prehľad všetkých platieb, ktoré sa na vašom účte minulý rok uskutočnili. Môžete skontrolovať, či žiadna platba od zamestnávateľa nechýba a koľko si správcovská spoločnosť každý mesiac strhla na poplatkoch.

info
Čo máte robiť
 • Ak vás zmeny v dôchodkových fondoch nezaujímajú, v podstate nič robiť nemusíte.
 • Fond, v ktorom si momentálne sporíte, sa akurát bude volať inak.
 • Vyvinúť aktivitu však musíte v prípade, že chcete presunúť peniaze do fondu, ktorý bude aj po novom chránený štátom – do konzervatívneho (po novom dlhopisového).
 • Ak tam chcete presunúť všetky svoje úspory, môžete to urobiť aj teraz.
 • Ak si však do najbezpečnejšieho fondu chcete presunúť len časť svojich úspor, môžete tak urobiť až po 1. apríli 2012.

Pozornejšie treba čítať najmä vtedy, ak ste vlani zmenili zamestnávateľa alebo odišli na materskú dovolenku.

Výpisy niektorých spoločností sú prehľadnejšie, iné menej. Lepšie sa čítajú tie, kde okrem sumy pripísanej na účet môžete sledovať aj výslednú sumu, ako vám úspory po postupne rástli.

V iných spoločnostiach nájdete na výpise hlavne údaje v dôchodkových jednotkách (je to podiel sporiteľa na majetku vo fonde), ktoré pre obyčajných sporiteľov nie sú až také zrozumiteľné.

V každom prípade, výsledná suma, ktorú máte aktuálne na účte, na výpise byť musí. Ak ju nenájdete v tabuľke, skúste v úvodnom či záverečnom prehľade.

Zmeny v novembri aj apríli

Okrem výpisu sa oplatí prečítať aj informáciu o zmenách, ktoré nastali, aj ktoré sa chystajú. Od prvého novembra minulého roka sa napríklad skrátila minimálna lehota sporenia potrebná na vznik nároku na starobný dôchodok z 15 rokov na desať.

Novinkou od novembra je tiež možnosť vyplatiť príslušnú časť osobného dôchodkového účtu v prípadoch, ak invalidnému sporiteľovi zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení od začiatku roka 2008.

Žiadosť však môže podať len ten, kto už dosiahol dôchodkový vek alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Väčšie zmeny nastanú od apríla. „Garancie štátu ostanú len v jednom fonde – dlhopisovom – v ostatných sa zrušia,“ hovorí Vladimír Mlynek z VÚB Generali DSS. Tri súčasné dôchodkové fondy sa premenujú, vznikne jeden nový (indexový).

Sporiť bude po novom možné v dvoch fondoch súčasne. Podmienkou je, že jeden z dôchodkových fondov bude dlhopisový, ktorý bude jediný garantovaný a úspory v ňom budú investované konzervatívne, ale bezpečne.

Pozor pred dôchodkom

Nové pravidlá čakajú aj ľudí, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku. Od 50 rokov sa začne majetok sporiteľa po desiatich percentách ročne presúvať do dlhopisového fondu.

Ak presun nevykoná sporiteľ, spraví tak dôchodková spoločnosť. Zároveň príspevky na starobné dôchodkové sporenie postúpené Sociálnou poisťovňou je po vašej päťdesiatke DSS povinná pripisovať už len do dlhopisového fondu. Takto sa bude postupovať každý rok až do dovŕšenia 59 rokov, keď už budú všetky peniaze sporiteľa iba v dlhopisovom fonde.

Prvý raz musí byť majetok presunutý podľa nových pravidiel do 1. júla tohto roka. Preto podľa zákona v čase od 1. apríla do 30. júna nesmú sporitelia vo veku nad 54 rokov presunúť ani časť majetku do zmiešaného, akciového alebo do indexového fondu.

ico

Fondy od apríla

Tí, ktorí si sporia na dôchodok v správcovskej spoločnosti, budú môcť po novom vyberať medzi štyrmi fondmi.

1. Dlhopisový dôchodkový fond

V súčasnosti sa volá konzervatívny. Bude to jediný fond, ktorý aj po zmene zákona ostane garantovaný. V prípade, že sa peniaze v tomto fonde nepodarí zhodnotiť, dôchodková spoločnosť bude povinná výnos doplatiť. Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky sa bude hodnotiť v období päť za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov (doteraz bolo sledované obdobie šiestich mesiacov). V tomto fonde budú najmä dlhopisové a peňažné investície. Preto je vhodný najmä pre sporiteľov, ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť.

2. Zmiešaný dôchodkový fond

Jeho súčasný názov je vyvážený. Je vhodný pre tých, ktorí dlhodobo sporia a neakceptujú veľké riziko investovania v akciovom alebo indexovom fonde.

3. Akciový dôchodkový fond

Dnes je to rastový fond. Bude môcť investovať najviac 80 percent majetku do peňažných a dlhopisových investícií a aspoň 20 percent musia tvoriť akcio〜vé alebo komoditné investície. Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú pripravení aj na to, že hodnota dôchodkových jednotiek môže nielen rásť, ale aj klesať. Zákonom predpísaných 20 percent investícií do akcií je dôchodkový fond povinný dosiahnuť najneskôr do konca roka 2012.

4. Indexový fond

Nový fond bude pasívne kopírovať vývoj vybraných akciových indexov. Majetok bude povinne a trvale investovaný výlučne v akciových investíciách. Sú vhodné pre tých, ktorí akceptujú, že hodnota dôchodkových jednotiek v tomto fonde môže často a dramaticky nielen rásť, ale aj klesať.

ico

Výnosy boli nízke, nepokryli ani infláciu

Najviac sa darilo dôchodkovým fondom VÚB Generali, najmenej fondom, ktoré spravuje Aegon.

Zhodnotenie úspor v dôchodkových fondoch bolo aj vlani veľmi nízke. Najviac sa darilo tým, ktorí majú peniaze uložené vo vyváženom fonde VÚB Generali DSS. Výnos bol 2,12 percenta ročne. Inflácia sa pritom pohybovala okolo štyroch percent.

„Rok 2011 bol pre investovanie vo všeobecnosti nepriaznivý,“ zhodnotil Jaroslav Pilát z Dôchodkovej spoločnosti Poštovej banky (predtým ČSOB DSS).

Len máloktoré investície zarobili, azda s výnimkou bezpečných amerických a nemeckých štátnych dlhopisov a komodít. Nedarilo sa ani slovenským štátnym dlhopisom.

„Napriek výkyvom na trhoch všetky dôchodkové firmy peniaze zhodnotili,“ povedal Viktor Kouřil z VÚB Generali DSS. Rozdiely medzi fondmi sú minimálne, čo zodpovedá aj platnej legislatíve.

Spoločnosti totiž musia výnos garantovať, preto investujú veľmi opatrne a, samozrejme, s nižšími výnosmi.

ico

Nie ste spokojní? Meňte

Zmeniť môžete dôchodkový fond, v ktorom sa zhodnocujú vaše úspory, aj dôchodkovú spoločnosť. Zvyčajne bez poplatku.

Ak ste sa pri uzatváraní zmluvy rozhodli, že si peniaze na dôchodok budete zhodnocovať napríklad vo vyváženom fonde, nemusí to tak byť navždy.

V prípade, že sa vám zvolený fond nepáči, môžete prestúpiť do iného. Bez poplatku. Zákon to umožňuje, a v podstate kedykoľvek. „Jediným obmedzením je vek,“ hovorí Viktor Kouřil, generálny riaditeľ VÚB Generali DSS.

V súčasnosti platí, že ten, komu do dovŕšenia dôchodkového veku ostáva 15 rokov, nemôže už mať peniaze v rastovom fonde, a ten, kto má do dôchodku sedem rokov, nemôže už mať úspory ani vo vyváženom fonde. Čím ste bližšie k dôchodku, tým menej možností pri zmene fondu máte.

Aj v tomto od apríla nastane zmena. Stanovené hranice sa menia tak, že od veku 50 rokov bude musieť mať sporiteľ v dlhopisovom = konzervatívnom dôchodkovom fonde najmenej 10 percent úspor a každý rok sa táto hranica zvyšuje o 10 percent (teda 51 rokov = 20 percent, a tak ďalej).

Zmeniť môžete v prípade nespokojnosti aj samotnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť. „Na to je potrebný akceptačný list, ktorý vydáva pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta pracoviska alebo bydliska,“ vysvetlil Kouřil.

Tento list vydajú zadarmo, ak bol sporiteľ v príslušnej dôchodkovej spoločnosti viac ako rok. Pokiaľ chce meniť dôchodkovú firmu skôr, zaplatí Sociálnej poisťovni za vydanie každého akceptačného listu 16 eur.

Zmeny fondu či správcovskej spoločnosti nie sú veľmi časté. Ako hovorí Kouřil, zo zhruba 200-tisíc klientov VÚB Generali DSS zmenilo fond z vlastnej vôle (nie pre vekové obmedzenia) asi iba 250 ľudí. Dôchodkovú spoločnosť vlani zmenilo zhruba 6600 sporiteľov z takmer 1,5 milióna, čo je asi len 0,45 percenta.

Oveľa častejšími ako zmeny fondu či spoločnosti sú zmeny adries, či už adresy trvalého pobytu, alebo korešpondenčnej adresy. Zriedkavejšia je zmena priezviska u žien po vydaji či po rozvode.

Ľudia menia aj oprávnené osoby (to sú tie, ktoré získajú peniaze v prípade smrti sporiteľa). Najčastejšie pri narodení dieťaťa alebo po vstupe do manželstva.

ico

Prečo môže chýbať platba na účte

 • Zamestnávateľ za zamestnanca nezaplatil odvody do Sociálnej poisťovne v zákonom stanovenej lehote,
 • zamestnávateľ chybne zadal identifikačné údaje úhrady,
 • zamestnávateľ zabudol poslať elektronicky mesačný výkaz za celú spoločnosť,
 • zamestnávateľ mesačný výkaz síce poslal, ale bola v ňom chyba,
 • Sociálna poisťovňa si zúčtovala pohľadávku, ktorú eviduje voči fyzickej osobe – dlžníkovi. Napríklad bez právneho dôvodu postúpila na osobný dôchodkový účet peniaze sporiteľa vo vyššej sume, ako mu patrili.
ico

Výpis z účtu ukáže, kde sa stala chyba

Nie je na výpise z dôchodkovej spoločnosti všetko v poriadku? Čo robiť, ak niektoré platby na účte nie sú?

Vlani som zmenil zamestnanie a z výpisu som zistil, že nový zamestnávateľ za mňa peniaze do dôchodkovej spoločnosti neodvádza. Čo mám robiť?

Žiadny zamestnávateľ neodvádza príspevky priamo do dôchodkovej spoločnosti, iba Sociálna poisťovňa postupuje príslušnú časť odvodu na starobné sporenie do správcovskej spoločnosti.

Ak z výpisu zistíte, že vám odvody za jeden či niekoľko mesiacov chýbajú, overte si u svojho zamestnávateľa, či vás správne prihlásil do Sociálnej poisťovne a či za vás riadne odvádza odvody.

Firma tvrdí, že odvody za mňa platí, peniaze však na účte nie sú. Koľko trvá, kým sa platba pripíše na účet?

Ak zamestnávateľ za zamestnanca platí, je potrebné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu. Najlepšie je zájsť do pobočky osobne a mať pri sebe aktuálny výpis z dôchodkového účtu.

Sociálna poisťovňa má na postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 45 dní, od apríla sa táto lehota predĺži na 60 dní.

Z výpisu som zistila, že od nástupu na materskú dovolenku sa mi na účet v dôchodkovej spoločnosti nepripisujú peniaze. Štát mi nič neplatí?

V čase nástupu na materskú dovolenku sa treba prihlásiť v Sociálnej poisťovni na dôchodkové poistenie. Ako prihláška slúži tlačivo Sociálnej poisťovne Registračný list FO (fyzickej osoby). Spolu s týmto listom je potrebné predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (v mieste trvalého bydliska) aj vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa na účely dôchodkového poistenia a kópiu rodného listu dieťaťa.

Zdroj: AXA DSS a Allianz Slovenská DSS

ico

Poplatky sa od apríla budú počítať inak, výška je podobná

Za to, že dôchodková spoločnosť spravuje peniaze sporiteľov, má nárok na odplatu.

Koľko platíme teraz:

 • odplata za správu dôchodkového fondu – za jeden mesiac správy dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,025 percenta priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
 • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu – jedno percento zo sumy mesačného príspevku pripísaného na bežný účet dôchodkového fondu,
 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde – za jeden mesiac správy dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 5,6 percenta z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.

Koľko zaplatíme od apríla:

 • odplata za správu dôchodkového fondu

– 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde,

– 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde,

– 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde,

– 0,2 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde,

 • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu – vo výške 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde – bude sa počítať každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákone. Uvedený druh odplaty sa nebude týkať indexového fondu.

Zdroj: Aegon DSS a ING DSS

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 756
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 711
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 505
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 359
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 083
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 072
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 645
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 466
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 286
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 209

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

SVET

Z KĽDR hlásia slabé zemetrasenie, Čína hovorí o možnom výbuchu

Podobné otrasy zvyčajne nasledovali po skúškach jadrových zbraní.

KOMENTÁRE

V Nemecku to bude nuda. Chvalabohu

Ide o to, či budúca vláda bude viac vpravo alebo vľavo.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.