Práce v zahraničí je dosť, dočasne

Pracovných ponúk v zahraničí je stále dostatok. Zo štatistík však vyplýva, že sa to v blízkej budúcnosti môže zmeniť.

Najviac ponúk na prácu v zahraničí je v hotelierstve a gastronómii. Najmä v Rakúsku a Nemecku.(Zdroj: Ilustračné - Archív SME - Miroslava Cibulková)

BRATISLAVA. Kríza opäť tlačí nezamestnanosť do stále červenších čísiel. Najnovšia prognóza ministerstva financií hovorí, že nezamestnanosť stúpne na 13,7 percenta.

Ľudí bez práce by malo byť o 3500 viac ako v súčasnosti. Celkovo by malo zostať nezamestnaných približne 400-tisíc Slovákov.

Strašiak v podobe vyššej nezamestnanosti hrozí aj v ostatných častiach Európskej únie. Podľa eurokomisára Olliho Rehna hrozí Európe nová recesia.

Veľa pre všetkých, niečo pre Slovákov

Napriek týmto zlým vyhliadkam je zo strany európskych štátov stále slušná ponuka pracovných miest. „V súčasnosti je v celoeurópskej databáze viac ako 1,2 milióna voľných pracovných miest,“ hovorí Ivana Valkovičová z Euresu. Ako to bude o niekoľko mesiacov, môžu napovedať štatistiky.

Napríklad k októbru 2011 bolo v databáze Euresu špeciálne ponúknutých Slovákom 290 voľných pracovných miest. To je viac ako roky predtým.

„V októbri 2010 ich tam bolo 121, v októbri 2009 ich bolo 24,“ hovorí Valkovičová. Ešte pred prepuknutím krízy v roku 2008 ich však bolo až 601 a v októbri 2007 dokonca až 834.

Radšej hneď

Ak sa budú kopírovať udalosti so zamestnanosťou s rokom 2009, je vhodné hľadať si prácu v zahraničí už teraz.

Firmy hľadajúce zamestnancov na Slovensku sú hlavne zo susedných štátov. Nájdu sa však dobré ponuky aj zo Škandinávie, krajín Beneluxu, ale aj Veľkej Británie a Írska.

Hoci sa z množstva ponúk môže zdať, že firmy hľadajú u nás skôr nízkokvalifikovaných pracovníkov, nie vždy je to pravda.

Najmä v Česku, Rakúsku, Nemecku a Veľkej Británii hľadajú napríklad lekárov či diplomované zdravotné sestry. V októbri napríklad hľadala automobilka Volvo vysokokvalifikovaných expertov.

Najčastejšie však skutočne ide o pozície v hoteloch a reštauráciách, priemyselnej výrobe, stavebníctve, sociálnej starostlivosti, doprave, v skladoch a telekomunikáciách.

Aké sú požiadavky

Na to, aby ste zohnali prácu v zahraničí, treba, aby ste aspoň na základnej úrovni ovládali jazyk danej krajiny alebo aspoň anglický jazyk. Požadovaná úroveň sa líši aj na základe obsadzovanej pozície.

„Predpoklady, ktoré musí uchádzač o pracovné miesto spĺňať, závisia od požiadaviek konkrétneho zamestnávateľa,“ vysvetľuje Valkovičová.

Niekedy si zamestnávatelia uchádzačov overujú osobne. Vtedy im v tom pomáha pobočka Euresu aj úrady práce.

Napríklad zorganizujú osobné pohovory. Na nich môžu zamestnávatelia prezentovať svoju firmu a akú predstavu majú o zamestnancoch.

Testujú i jazykové znalosti

Napríklad pred týždňom bola v Bratislave prezentovať svoju predstavu jedna viedenská pekáreň. Na pohovor prišlo približne desať uchádzačov, s ktorými sa budúci zamestnávatelia mohli osobne porozprávať.

Tak zistili napríklad aj jazykové znalosti, ale aj to, či im celkovo vyhovuje konkrétny záujemca.

V ten istý deň hľadal predavačky jeden potravinový reťazec. Pracovať mali tri dni v týždni po 12 hodín. Zamestnávateľ im sľúbil plne hradený odvoz do miesta pracoviska z Bratislavy. Plat sa pohyboval na úrovni tisíc eur.

Nad túto hranicu môžu zarábať vo všetkých západných krajinách. Jedine v Česku, Poľsku či Maďarsku sa platy pohybujú plus-mínus v našich hraniciach. Samozrejme, závisí to aj od danej profesie.

ico

Ošetria vás aj na Slovensku

Ak sa chcete zamestnať v zahraničí, zistite si od budúceho zamestnávateľa, aké sú možnosti zdravotného poistenia v danej krajine.

BRATISLAVA. Práca v zahraničí prináša so sebou nevyhnutne aj zmeny v rôznych oblastiach života.

Zamestnaním sa mimo Slovenskej republiky automaticky prestávate byť na Slovensku zdravotne poistení. A to aj v prípade, že tu má sídlo váš zamestnávateľ.

„Poistenec, ak sa zamestná v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, tak sa musí prihlásiť na zdravotné poistenie v štáte výkonu zamestnania,“ hovorí Monika Šimunová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Musíte mať aspoň zmluvu

Pri prihlasovaní môže mať každý štát mierne odlišnosti, keďže na to neexistuje jednotný európsky postup. Každý štát má vlastnú legislatívu.

„Poistencovi odporúčame, aby si prostredníctvom zamestnávateľa zistil možnosti a spôsob zdravotného poistenia ešte pred nástupom do zamestnania,“ odporúča Šimunová.

Ak začnete pracovať mimo Slovenska, máte povinnosť do ôsmich pracovných dní to ohlásiť svojej zdravotnej poisťovni na Slovensku cez formulár oznámenia poistenca/platiteľa o zmenách.

Na základe dokladu o vzniku zdravotného poistenia v inom členskom štáte únie vám zanikne povinnosť platiť poistné na Slovensku.

Ak nemáte k dispozícii doklad od zdravotnej poisťovne z krajiny, kde pracujete, musíte predložiť pracovnú zmluvu od zahraničného zamestnávateľa.

Potrebujete formulár

Čo však v prípade, že prídete na návštevu na Slovensko a stane sa vám úraz alebo ochoriete?

„Poistencom odporúčame, aby hneď pri vybavovaní zdravotného poistenia v zahraničí žiadali aj príslušnú zdravotnú poisťovňu o formulár E 106,“ vysvetľuje Šimunová.

S týmto formulárom sa následne zaregistrujete v slovenskej zdravotnej poisťovni. Od nej potom dostanete kartičku s označením EÚ.

Budete mať tak nárok na plnú zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku.

Slovenskí lekári náklady na ošetrenie budú fakturovať slovenskej zdravotnej poisťovni a tá si náklady na ošetrenie zase vyžiada od zahraničnej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistení.

ico

Predpisy o sociálnom poistení sa výrazne líšia od štátu k štátu

So sociálnym poistením je to trochu zložitejšie. Existuje totiž hneď niekoľko pravidiel.

 • Vzťahujú sa na vás predpisy štátu, v ktorom budete pracovať aj napriek tomu, že máte bydlisko na Slovensku. A to aj v prípade, ak má na Slovensku sídlo zamestnávateľ.
 • Pri nemocenských dávkach, dávkach v materstve, dávkach v nezamestnanosti a rodinných dávkach platí, že ak podliehate povinnému poisteniu v štáte, kde chcete pracovať, nemôžete byť poistení na Slovensku, a to ani dobrovoľne. Ak sa však nemusíte povinne poistiť, môžete si vybrať, v ktorom štáte budete dobrovoľne poistení.
 • V súvislosti s dôchodkovým poistením platí, že je možný súbeh povinného dôchodkového poistenia v jednom členskom štáte únie a dobrovoľného dôchodkového poistenia v inom členskom štáte únie. Teda aj na Slovensku. Avšak len za predpokladu, ak ste v niektorej etape svojej kariéry podliehali povinnému dôchodkovému poisteniu u nás buď ako zamestnanec, alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.
 • Ak budete dôchodkovo poistení v danom štáte aspoň jeden rok, získate nárok na dôchodok z dôchodkového poistenia danej krajiny.
 • V prípade, že ste boli poistení a zamestnáte sa mimo Slovenska ako živnostníci, musíte aj Sociálnej poisťovni do ôsmich dní oznámiť zmenu štátu výkonu práce. V takom prípade musíte vyplniť registračný list fyzickej osoby.
 • V prípade, ak budete pracovať ako zamestnanci, spraví to za vás zamestnávateľ.
 • Obdobia poistenia v nezamestnanosti získané v inom členskom štáte únie možno započítať na účely posúdenia nároku na dávku v nezamestnanosti, ak sú potvrdené príslušnou inštitúciou daného členského štátu.
 • Ak vás prepustia zo zamestnania v zahraničí, mali by ste o dávku v nezamestnanosti žiadať tam. Výnimka platí pre cezhraničných zamestnancov, ktorí sa pravidelne denne alebo týždenne počas zamestnania v štáte únie vracali na Slovensko. Tí môžu žiadať o dávku u nás, musia však splniť všetky zákonom dané podmienky, napríklad musia byť v posledných troch rokoch poistení najmenej dva roky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

ico

Ako na to

V čom vám pri výbere nového miesta v zahraničí pomôžu ľudia z Euresu a aké doklady o vzdelaní vám uznajú?

1. Ak sa chcete zamestnať v zahraničí, najbezpečnejším spôsobom je hľadať si prácu cez Eures. Ide o projekt Európskej komisie.

2. Na Slovensku sú poradcovia Euresu na 46 úradoch práce.

3. Každý záujemca o služby siete Eures môže navštíviť najbližší úrad práce, kde mu poradcovia a asistenti poskytnú všetky informácie týkajúce sa voľných pracovných miest v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. To znamená v krajinách únie aj na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku.

4. Poradcovia majú poradiť uchádzačom ohľadom sociálnej, daňovej či pracovnej legislatívy v danej krajine. Taktiež poskytnú informácie o preukazovaní dosiahnutého vzdelania, o uznávaní dokladov.

5. Podľa európskej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií sa uznávajú diplomy z našich vysokých škôl a univerzít lekárom, zubárom, pôrodným asistentkám, zdravotným sestrám, veterinárom, farmaceutom a architektom.

6. Ostatné povolania, ktoré nespadajú pod systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní, sú v kompetencii hosťujúceho štátu. To znamená, že ten istý diplom vám môžu v Rakúsku uznať, ale v Holandsku nemusia.

7. Služby poradcov Euresu sú bezplatné. Kontakty na všetkých 46 úradov práce nájdete na stránke www.eures.sk.

Zdroj: UPSVAR SR

ico

Čo ponúkajú v novembri

Rakúsko

Dosiaľ prišlo do slovenskej databázy Euresu 12 ponúk – zväčša práca v hotelierstve či pohostinstve. Žiadaní sú stavbári, inštalatéri, predavači, zdravotníci. Treba dobrú až veľmi dobrú znalosť nemčiny. Plat sa pohybuje od 1100 brutto mesačne, pri špecialistoch aj okolo 2000 eur .

Nemecko

Z tejto krajiny ponúkli Slovákom osem pracovných miest. Ide o prácu v hotelierstve, pohostinstve, zdravotníctve a pre remeselníkov. Zamestnávatelia požadujú jazyk na základnej až odbornej úrovni. Mzda sa pohybuje od 1100 eur, pri lekároch až do 5000 eur.

Česko

Tento mesiac prišlo zatiaľ osem ponúk. Dopyt je hlavne po zdravotných sestrách, lekároch a robotníkoch.

Jazykové znalosti sa nevyžadujú. Plat sa člení podľa odbornosti. Robotníkom ponúkajú zhruba 15-tisíc Kč. Zdravotníkom do 25-tisíc Kč a lekárovi nad 40-tisíc Kč.

Maďarsko

Od maďarských zamestnávateľov prišlo do databázy Eures šesť ponúk. Medzi nimi hlavne robotnícke zamestnania, vyskytnú sa však aj ponuky pre lekárov či IT technikov.

Znalosť maďarčiny sa vyžaduje na dobrej úrovni. Plat nezverejňujú.

Poľsko

V novembri prišla jedna ponuka na zvárača. Úroveň jazyka sa vyžaduje na základnej úrovni a zamestnávatelia ponúkajú plat 1100 až 2100 poľských zlotých.

Veľká Británia

Zatiaľ prišla jedna ponuka na mäsiara, zamestnávateľ žiada prax.

Jazyk sa vyžaduje na základnej úrovni a plat je zhruba osem libier na hodinu.

V starších ponukách sa však hľadajú aj zdravotné sestry, hodinová mzda sa pohybuje na úrovni 14 libier.

Írsko

Tamojší zamestnávatelia ponúkli dve miesta na mäsiara a na prekladateľa. U mäsiara žiadali jazyk na strednej úrovni s hodinovým platom zhruba deväť eur. Prekladateľ potrebuje výbornú úroveň angličtiny, ponúkajú mu plat 20 eur na hodinu.

Belgicko

Z tejto krajiny neprišla pre Slovákov žiadna ponuka. V októbri ponúkli dve miesta – kuchára a montéra okien. Znalosť angličtiny požadujú na strednej úrovni. Plat ponúkali v priemere 14 eur na hodinu.

Nórsko

Prišla jedna ponuka na plánovača v oblasti telekomunikácií za 3300 až 7500 eur na mesiac. Vyžadujú však výbornú znalosť angličtiny a vysokoškolské vzdelanie. Nórski zamestnávatelia ponúkali v minulosti aj prácu v automobilovom priemysle so mzdou zhruba 20 eur/hod.

Švédsko

V novembri zatiaľ neprišla do slovenskej databázy Euresu ponuka. V októbri ich bolo 12, všetky z automobilového priemyslu, hlavne pre vyššie kvalifikovaných ľudí.

Zamestnávatelia vyžadovali výbornú znalosť angličtiny a ponúkali plat v priemere 4000 eur mesačne.

Švajčiarsko

Neprišla zatiaľ žiadna ponuka. Počas roka zamestnávatelia žiadali zdravotnú sestru, hotelový personál na lodi či stavbárov.

Znalosť nemčiny požadujú na dobrej až veľmi dobrej úrovni. Plat nezverejňujú.

Zdroj: eures.sk

Holandsko

Prišla doteraz z Holandska jedna ponuka. Na prácu sa zvyčajne vyžaduje znalosť angličtiny alebo nem〜činy. Podľa úrovne profesie na základnej až veľmi dobrej úrovni. Pred pár dňami prišla ponuka na autoklampiara za sedem až 10 eur na hodinu v čistom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 2. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 3. Talent - vzdelanie - úspech
 4. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám
 5. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára
 6. Košice vo veľkom finále!
 7. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak?
 8. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 5 – 6,6 % p.a.
 10. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá
 1. Naše finančné družstvo dokončilo rekonštrukciu budovy
 2. Spoločnosť HB Reavis uzavrela partnerstvo s CIC
 3. Bude rok 2018 rokom kryptomien?
 4. Spolupráca SPU v Nitre s Tishreen University v Sýrii
 5. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 6. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 7. Sú lieky na erekciu minulosťou?
 8. Objavujte svet s Našim finančným družstvom - USA
 9. Diskusia o budúcnosti Európy na EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie z Tishreen University v Sýrii
 1. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak? 14 363
 2. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 13 584
 3. Tento ťažký kvíz o zdravom bývaní zvládne iba 1 z 10 ľudí 8 821
 4. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá 8 528
 5. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny 8 116
 6. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 7 628
 7. Košice vo veľkom finále! 7 600
 8. Online test: Aké bude Vaše zdravie o pár rokov? 6 518
 9. Unikátna liečba kĺbov odstráni nielen bolesť, ale aj jej príčinu 6 406
 10. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára 5 143

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

OTO, anketa, ktorá zabrúsila do totálneho suterénu

Čo sme mohli vidieť v televízii. Pardón, ale toto nie je vtipné. Opakujem, aby nedošlo k nedorozumeniu. Nie je to vtipné.

KOMENTÁRE

Ako vyzerá nová trauma Richarda Vašečku

Zvyšuje sa šanca, že budúca vláda do roka neimploduje pre kultúrnu vojnu.

KULTÚRA

Adela Vinczeová odkazuje, že nie je čas na hnev. Koho to naštvalo?

Odovzdávali sa ceny televíznej ankety OTO, Milan Kňažko sa nedal.

Neprehliadnite tiež

Agentúra Fitch potvrdila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Talianska

Talianske verejné financie však podľa agentúry profitujú z nadpriemerného tempa rastu HDP.

Cieľom dohôd je lepšia kontrola nakladania s verejnými zdrojmi, tvrdí šéf ÚVO

V novom zákone o verejnom obstarávaní má byť hlavným kritériom efektívne využitie verejných zdrojov a kvalita.

Diaľničná spoločnosť nakúpi nové vozidlá na údržbu a odvoz odpadu

Dodávateľa vyberali vo verejnej súťaži, vyhlásenej vlani v auguste.

Veľká Británia by mala uvažovať o odložení brexitu, tvrdí parlamentný výbor

Británia a EÚ chcú dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch do jesene.

Vykurovanie v domoch a domácich kotolniach stále znečisťuje ovzdušie

Najhoršiu smogovú situáciu zažilo Slovensko v minulom roku.