Životná kríza neznamená byť na nule

Filantropia už nie je neznámym pojmom pre ľudí ani pre firmy na Slovensku. Vzniklo viacero nadácií či neziskových organizácií, ktoré pomáhajú núdznym prekonať ich nepriaznivú životnú situáciu. Nemusí ísť len o ochorenie.

(Zdroj: Ilustračné - SITA)

BRATISLAVA. Máte ťažko choré dieťa, musíte sa oň postarať a nemôžete preto pracovať. Záplavy vám zničili dom a nemáte žiadne peniaze na kúpu nového bytu alebo ste sa vinou krízy ocitli na ulici a neviete sebe a rodine zabezpečiť dôstojný život.

Mnoho ľudí, ktorí sa ocitnú v krízovej životnej situácii, nevie, kam sa obrátiť. Dostanete niečo od štátu? Nemohli by vám pomôcť aj neštátne organizácie? Odpoveď znie áno.

Za istých okolností majú ľudia s nedostatočnými príjmami nárok na dávky v hmotnej núdzi. Ak ich život skomplikovalo napríklad ochorenie, majú nárok na rôzne peňažné príspevky, ktoré im majú tento stav pomôcť prekonať.

„Znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia a nie je schopná ho prekonať sama, je prípadom, keď môže dostávať peňažné príspevky na kompenzáciu,“ hovorí Andrea Hajdúchová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Peniaze od štátu dostanete len za prísne stanovených podmienok, ktorých splnenie posudzujú úrady práce a posudkový lekár.

Prvý neúspech prekonajte

Treba však veriť aj vo filantropiu ľudí a firiem. Dnes už existuje viacero nadácií, dá sa na ne obrátiť so žiadosťou o pomoc. Financie mnohých sú však obmedzené.

Daniela Danihelová z Komunitnej nadácie Bratislava odporúča nezanevrieť na takúto pomoc, keď vás dve, tri nadácie odmietnu podporiť. „Netreba sa nechať odradiť a hľadať ďalej. Napríklad aj cez rôzne firmy,“ odporúča Danihelová.

Mnohé firmy majú totiž tiež založené nadácie, viaceré sú ochotné podporiť správnu vec sponzorským darom. Veľa nadácií má v programe hlavne podporu rôznych organizácií či inštitúcií pomáhajúcich hendikepovaným ľuďom. Poväčšine však neodmietajú ani jednotlivcov.

„Ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, možno podporiť na základe peňazí, ktoré má nadácia od darcov práve s takýmto želaním,“ vysvetľuje Danihelová.

Netreba sa preto nechať odradiť, keď si v registri nadácií a neziskových organizácií na ministerstve vnútra prečítate, že niektorá nadácia podporuje iba organizácie. Ak má vôľu a peniaze, pomôže aj jednotlivcom.

Napríklad Slovenská katolícka charita pomohla tento rok trom rodinám postihnutým požiarom a jednej s ťažko zdravotne postihnutou dcérou. Spolu dostali tritisíc eur.

Pravidelne každý mesiac

Sú však aj nadácie, ktoré poskytujú peniaze rodinám s deťmi v pravidelných mesačných platbách.

Najznámejšou je Dobrý anjel. V súčasnosti poskytuje pomoc trom tisíckam rodín. Mesačne dostávajú príspevok vo výške približne 90 eur.

„Poskytujeme peniaze len rodinám s deťmi, kde je niekto onkologicky chorý alebo má dieťa iné závažné ochorenie, ako sú cystická fibróza, svalová dystrofia alebo aj detská mozgová obrna,“ vysvetľuje Ľudmila Kolesárová z neziskovej organizácie Dobrý anjel.

Podmienkou je, že sa pre chorobu dostane rodina do finančnej tiesne.

ico

Duplicitná pomoc nemusí byť amorálna

V zúfalej situácii ľudia vyskúšajú všetko. Sú však aj takí, ktorí prosbu o pomoc považujú za neprimeranú, hovorí BORIS STREČANSKÝ z Centra pre filantropiu.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí sa z dôvodu zlej finančnej situácie či ťažkej choroby ocitnú v tiesni?

„Ľudia, ktorí sa ocitnú v takejto situácii, majú možnosť obrátiť sa aj na nadácie. Nie každý však takúto pomoc chce a vie ju využiť. Závisí to aj od pocitu ľudí, či vedia prosiť o nejakú pomoc, respektíve či ju považujú za primeranú svojej situácii. Druhá vec je, či vedia o takejto pomoci. Teda, či sú im známe miesta a kontakty, kam by sa mohli obrátiť.“

Ako nájsť nadáciu vhodnú pre daného človeka?

„Na toto sa nedá jednoducho odpovedať. Chýba celkový informačný register možností zo súkromných aj z verejných zdrojov. Nemáme dostatočnú infraštruktúru. Je to však aj o aktivite ľudí, ktorých sa to týka. Máme skúsenosti, že sa ľudia aj v ťažkých situáciách usilujú zmeniť svoj status. Hľadajú rôzne možnosti a informujú sa o možnostiach. Problém je aj v tom, že ťažké životné sociálne situácie majú tendenciu sa opakovať, ale peniaze v nadáciách sú limitované. Nadácie môžu pomôcť jednorazovo alebo zmierniť dočasne nejakú situáciu. Dlhodobejšia podpora nie je reálna. Až na výnimky, ako je napríklad Dobrý anjel.“

Ak sa niekto obráti na viac organizácií či nadácií, nie je problémom duplicitná podpora?

„Je. Neexistuje totiž jednotný informačný systém, ktorý by hovoril, že dotyčná osoba už získala podporu na daný účel alebo že dostala podporu z inej nadácie. Na druhej strane, ak už získala peniaze od jedných, nemusí to znamenať, že je nespravodlivé ju podporiť aj z inej strany. To sa veľmi ťažko zvažuje. Osvedčuje sa spolupráca aj s obecnými úradmi. Cieľom je spoznanie konkrétnej situácie.“

Majú obce prehľad o nadáciách v ich regióne?

„Domnievam sa, že vo väčších mestách majú prehľad o aktívnych nadáciách, ktoré v okolí pôsobia.“

Má zmysel osobná iniciatíva cez nevyžiadané e-maily?

„Ak by ste sa ocitli v situácii, že ste živiteľkou rodiny a máte dieťa, ktoré je ťažko choré, možno by ste aj vy skúsili všetko možné vrátane rozoslania takejto výzvy. Ide však o relatívne limitovaný dosah týchto e-mailov. Ale možno na to niekto zareaguje. Existuje však možnosť zriadiť si webovú stránku s kontaktmi. Takto to spravila aj jedna rodina, ktorá posiela link na web s výzvou, aby ju podporili. Prípadní darcovia si môžu overiť, či ide o hodnoverný príbeh. Okrem toho existujú aj darcovské portály, kde možno zverejniť svoju výzvu na podporu.“

ico

Peniaze v núdzi môžete pýtať od charitatívnych organizácií

Dobrý anjel

 • Poskytuje peniaze rodinám s deťmi, kde je niektorý člen onkologicky chorý alebo má dieťa iné závažné ochorenie, napríklad cystickú fibrózu, svalovú dystrofiu, detskú mozgovú obrnu a podobne.
 • Rodina sa musí ocitnúť vo finančnej tiesni.
 • Posielajú pravidelný mesačný príspevok približne 90 až 100 eur.
 • O príspevku rozhoduje potvrdenie lekára o diagnóze.
 • Nie je potrebné dokazovať, na čo ste peniaze využili.
 • Vyplácanie príspevku končí, ak je onkologicky choré dieťa dva roky od ukončenia liečby, ak v rodine už nie je nezaopatrené dieťa, ak rodina sama požiada o vyradenie či pri úmrtí.
 • Kontakt: dobryanjel@dobryanjel.sk, www.dobryanjel.sk, 0907/152 459 alebo 052 4313 757 (len v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.)

Nadácia SPP

 • Sústreďujú sa na podporu ľudí so znevýhodnením alebo ľudí v sociálnej núdzi.
 • Poskytuje napríklad finančnú pomoc jednotlivcom na rehabilitáciu v rehabilitačnom centre Adeli v Piešťanoch či hipoterapeutickom centre Lesan. Obracať sa so žiadosťou na nadáciu treba do 20. 10. 2011, po odsúhlasení liečebného pobytu peniaze posiela priamo centru.
 • Výška príspevkov je rôzna. Napríklad rehabilitačný pobyt môže byť preplatený do výšky 2000 eur, jednorazová finančná výpomoc v ťažkej sociálnej situácii býva vo výške okolo 200 eur, opakovanú podporu neposkytujú.
 • Kontakt: 02/ 54 64 46 83, monika@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk

Nadácia Pro Vida

 • Poskytuje peňažnú pomoc organizáciám aj jednotlivcom.
 • Pri podpore rodín s deťmi s viacnásobným postihom poskytujú pravidelné mesačné dávky v stovkách eur. Podpora zvyčajne trvá maximálne dva roky. Pri štipendiách alebo podpore aktivít hendikepovaných ide o jednorazovú podporu.
 • Rodiny nemusia dokladovať využitie peňazí, keďže ide o pomoc pri zabezpečovaní vecí každodennej potreby.
 • Pomoc začnú opäť poskytovať zhruba o pol roka, v súčasnosti majú vyčerpané zdroje.
 • Kontakt: info@pro-vida.sk, www.pro-vida.sk

Nadácia Orange

 • Poskytuje peniaze v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja.
 • Ak potrebujete peniaze na podporu seba alebo svojho dieťaťa napríklad z dôvodu ťažkej choroby, treba podať individuálnu žiadosť.
 • Finančný limit nie je stanovený, obdarovaný musí preukázať, na čo peniaze využil.
 • Kontakt: info@nadaciaorange.sk, Nadácia Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, www.nadaciaorange.sk

Nadácia Socia

 • Financie poskytujú hlavne organizáciám, no podporili už aj jednotlivcov.
 • Majú napríklad zbierku Lienka, cez ktorú podporujú sociálne služby pre odkázaných, chorých a osamelých starých ľudí.
 • Ide o jednorazové dávky.
 • Kontakt: Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, Bratislava, 02 55 6452 14, socia@socia.sk, www.socia.sk

Nadácia J&T

 • Poskytujú príspevky chorým a hendikepovaným jednotlivcom predovšetkým na základné kompenzačné pomôcky, ako sú invalidné vozíky, motomedy, zdravotné kočíky, schodolezy či osobné automobily.
 • V oblasti ľudí a deti v núdzi alebo sociálne slabých jednotlivcov pomáhajú s nákupom pomôcok pre deti do školy, s nákupom štandardného vybavenia do domácnosti aj s príspevkom na ubytovanie.
 • Opakovaná pomoc nie je vylúčená, ale pri veľkom množstve žiadostí sú uprednostňovaní tí, ktorých ešte nepodporili.
 • Treba vyplniť oficiálnu žiadosť cez online formulár na webovej stránke alebo sa dá vytlačiť, vyplniť a poslať na adresu alebo do e­mailu. Žiadatelia bez prístupu na internet si môžu žiadosť vyžiadať telefonicky.
 • Nadácia vyžaduje základné doklady preukazujúce skutočnosti zdravotného stavu, sociálnej situácie. Do rodín chodievajú aj na návštevy, čo dáva lepší prehľad o situácii v rodine.
 • Peniaze zvyčajne posielajú dodávateľom, ktorí konkrétnu vec zabezpečili.
 • Opakujúce sa dávky poskytujú len ľuďom v núdzi, a to najviac na obdobie jedného roka. Závisí to od výšky príspevku.
 • Výška príspevku sa rôzni. Napríklad pri príspevkoch na mechanické vozíky ide o sumu najviac 650 eur, pri pestúnskych rodinách na štandardné vybavenie ide o sumu do 500 eur.
 • Kontakt: nadaciajt@nadaciajt.sk, 02 59418416, 411, 141, 532

Slovenská katolícka charita

 • Podporujú aj jednotlivcov, tento rok to boli napríklad tri rodiny postihnuté požiarom a jedna rodina s ťažko zdravotne postihnutou dcérou.
 • Ide o jednorazovú pomoc.
 • Treba predložiť písomnú žiadosť s vyjadrením miestneho kňaza a starostu obce, nežiadajú iné špeciálne potvrdenia.
 • Treba dokladovať, na čo sa peniaze využili, v prípade problémových rodín nákup uskutoční dobrovoľník.
 • Zvyčajne dávajú peniaze do výšky tisíc eur.
 • Kontakt: www.caritas.sk

Poznámka: Finančné ani vecné dary pre fyzické osoby sa nezdaňujú. Zoznam všetkých nadácií a neziskových organizácií nájdete na www.minv.sk

ico

O chudobných sa musí postarať hlavne štát

Štát má v rozpočte každý rok vyčlenené financie na kompenzovanie ťažkého zdravotného postihu. Taktiež má balík peňazí na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi.

BRATISLAVA. O ľudí v núdzi, nech sa v nej ocitli z akéhokoľvek dôvodu, sa v prvom rade musí postarať štát.

1. Hmotná núdza

Žiadosť o dávky v hmotnej núdzi musíte podať na úrad práce v mieste trvalého bydliska. Jednou z podmienok nároku je, že príjem rodiny nedosahuje životné minimum a príjem si nedokážete zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Životné minimum pre dospelú osobu je 183,83 eura, na ďalšiu plnoletú fyzickú osobu je to 132,42 eura, na dieťa 86,65 eura.

Výška dávky je u jednotlivca 60,50 eura mesačne. U jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi je 115,10 eur mesačne, u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20 eura mesačne, u dvojice bez detí 105,20 eura mesačne, u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 eura mesačne. Dvojica s viac ako štyrmi deťmi môže mať 212,30 mesačne.

2. Úraz a ťažká choroba

V prípade, že niekto v rodine utrpí ťažký úraz alebo trpí ťažkou či nevyliečiteľnou chorobou, má podľa hovorkyne Ústredia práce Andrey Hajdúchovej právo na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.

3. Nutnosť opatery

Pri chorobe či následkoch úrazu môže vzniknúť nárok aj na príspevok na opatrovanie, ak takúto osobu opatruje niekto blízky. Prípadne môže obec poskytnúť opatrovateľskú službu.

Choďte sa poradiť

Základnou podmienkou, ktorá musí byť splnená na niektorý z príspevkov je, že fyzická osoba má ťažké zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 percent.

Ďalšou je posudok úradu práce, že ste odkázaný na niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu. Tu sa posudzuje aj príjem a majetok žiadateľa. Komplexné poradenstvo ku kompenzačným príspevkom by vám mali dať na úrade práce.

ico

Kompenzácie od štátu

 • Na osobnú asistenciu – sadzba na jednu hodinu je 2,64 eura
 • Na opatrovanie – od 49,80 do 281,75 eura, opakovaná dávka
 • Na kúpu pomôcky, výcvik v jej používaní, na úpravu* – najviac 8630,42 eura, na opravu pomôcky*
 • Na kúpu zdvíhacieho zariadenia* – najviac 11 617,88 eura.
 • Na kúpu auta* – najviac v sume 13 277,57 eura, na úpravu auta* –v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6638,79 eura.
 • Na prepravu – 96,86 eura, opakovaná dávka
 • Na úpravu bývania* – v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6638,79 eura, na úpravu garáže* – v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 1659,70 eura.
 • Na kompenzáciu zvýšených nákladov pri postihnutí – od 10,58 do 42,28 eura, opakovaná dávka.

Pozn: * suma sa určí percentuálnou sadz〜bou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ŤZP

ico

Oslovte darcov cez web

Darcovské portály sú jednou z najnovších možností, ako osloviť prípadných darcov.

BRATISLAVA. O problémoch so žiadosťou o poskytnutie finančnej pomoci môžete napísať aj na darcovské portály. Jedným z nich je aj ďakujeme.sme.sk. „Poskytujeme jednotlivcom priestor, aby vyrozprávali svoj príbeh,“ hovorí Kamila Hornačková z tohto portálu.

Príbeh zverejnia len v prípade, že sa pisateľ preukáže relevantnými dokladmi, ako je napríklad lekárska správa.

Najčastejšie sa na nich obracajú matky s chorými deťmi, rodiny v núdzi, mladí ľudia s hendikepom. Peniaze žiadajú na liečebné pobyty, zdravotné pomôcky aj na zaplatenie nedoplatkov na energiách. Výška daru nie je ohraničená.

„Po ukončení akcie posielame darovaciu zmluvu so žiadosťou, aby príjemcovia zdokladovali využitie darovaných peňazí.“ Tento rok vyzbierali takmer 14­tisíc eur, ktoré si rozdelililo 34 jednotlivcov a 23 organizácií.

Podobný portál – Ľudia ľuďom – má aj nezisková organizácia 4people. Aj sem ľudia píšu príbehy, peniaze žiadajú aj na dostavanie domu. Pravidlá fungovania sú zverejnené na webe.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 2. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 3. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 4. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 5. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 6. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 7. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 8. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení
 9. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia
 10. Volkswagen Golf GTI TCR naživo na Slovakia Ringu!
 1. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 2. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 3. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 4. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 5. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 6. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 7. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 8. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 9. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 10. Salón architektov A0 – Coneco 2018
 1. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne 22 049
 2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 16 605
 3. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo? 15 480
 4. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 11 551
 5. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 8 734
 6. Ulovte si last minute dovolenku so zľavou do 70% 4 797
 7. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 4 200
 8. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia 3 327
 9. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť 2 207
 10. Iná tvár Mexika: Nocovanie s Indiánmi, dobrodružstvo v džungli 2 130

Hlavné správy zo Sme.sk

Autorská strana Ondreja Podstupku

Ako vyhrať hádku s ľuďmi, ktorí neveria vo vedu

Ako vyhrať hádku s ľuďmi, ktorí neveria vo vedu.

ŠPORT

Keď Sagan musel stiahnuť nohavice, zastal pri karavane

Keď si cyklisti potrebujú uľaviť, majú to komplikované.

Neprehliadnite tiež

Šesť slovenských miest plánuje zaviesť riešenia smart city

Mestá sa zaujímali predovšetkým o dopravné riešenia, ktoré zlepšujú dopravnú infraštruktúru a zefektívňujú premávku v meste.

Na nivách bude najskôr jama, až potom kruhový objazd

Nový bulvár má byť hotový na jeseň 2019.

Dohoda o voľnom obchode zvýši zahraničný obchod, profitovať môže aj Slovensko

Analytici poukázali na prínosy dohody o voľnom obchode.

Rast inflácie v eurozóne sa v júni mierne zrýchlil na dve percentá

Na Slovensku dosiahla harmonizovaná miera inflácie v júni 2,9 percenta.

Google zneužíval svoje postavenie, Komisii má zaplatiť rekordnú pokutu

Google mal zneužívať dominantné postavenie operačného systému Android pre mobilné zariadenia.