SME
Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Zbavte sa bezcenných cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov vedie státisíce účtov z kupónovej privatizácie. Od tohto roka je väčšina z nich spoplatnená.

V lete nechodí veľa ľudí. Práve teraz je ideálny čas na zrušenie účtu z kupónovej privatizácie.V lete nechodí veľa ľudí. Práve teraz je ideálny čas na zrušenie účtu z kupónovej privatizácie. (Zdroj: Ilustračné - SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Bude to už dvadsať rokov, čo sa začala kuť kupónová privatizácia. Mnohí si na to ešte spomenú.

Musia sa zbaviť účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov, inak sa nevyhnú poplatkom za jeho vedenie. Možno na to budú mať iba tento a budúci rok.

Ministerstvo financií navrhuje, aby sa táto možnosť obmedzila do 31. decembra 2012.

Asi sa to nestihne

Kto nechce platiť za bezcenné papiere, má len jednu možnosť – previesť ich na Fond národného majetku.

Keď absolvuje túto procedúru, vrátia mu poplatky za rok prevodu a v prípade potreby aj za dva predchádzajúce roky. Takže to stačí urobiť do konca roka 2013.

Ministerstvo však nevidí dôvod čakať.

„Tento návrh je relevantný a súvisí s plánovaným zánikom FNM,“ povedal hovorca rezortu Martin Jaroš.

Pripomienkovanie návrhu novely zákona o cenných papieroch sa už skončilo. Spoločnosti zodpovedné za bezplatný prevod cenných papierov sa ozvali. „Za našu spoločnosť môžem povedať, že tento termín nám nepríde dostatočný,“ povedala generálna riaditeľka RM-S Market Elena Osuská.

Tvrdí, že už koncom minulého roka ľudia obliehali pracoviská. „Neviem si dosť dobre predstaviť, ako by sme zvládali vybaviť niekoľko stotisíc žiadostí.“

Faktúra príde v januári

Z privatizácie založenej na nákupe menších investičných jednotiek zostalo vyše milióna účtov. Centrálny depozitár už spoplatnil 98 percent z nich.

Od tohto roka si účtuje poplatok za vedenie cenných papierov v pôvodnej hodnote od 35 eur.

„Systém – darovanie akcií a vrátenie poplatkov – je zbytočne komplikovaný. Ale keď už bol spustený, mal by sa dokončiť. A ľudia by ho mali využiť,“ hovorí Milan Hošek z Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov. Aj on sa však prihovára za dlhšiu lehotu.

Bezcenné účty sú svedectvom nedokonalej legislatívy a čiastočne nefunkčného právneho systému. Mnohí ani nevedia, že niečo také majú alebo že to zdedili. Spamätajú sa až v januári, keď dostanú faktúru za rok 2011.

Dajte si pozor

Do 31. júla podpísalo zmluvy o prevode iba 130-tisíc ľudí. Kompetentné miesta sa spolčili, aby vytvorili tlak.

„Odporúčala by som letné mesiace. Koncom roka býva väčší nápor a na niektorých poštách musíme zriaďovať objednávkové systémy,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Bela Lisáková.

Letáky pre majiteľov účtov môžu byť na každej pošte. Zdôrazňujú možnosť vyhnúť sa poplatkom, nevystríhajú pred tým, že unáhlené rozhodnutie sa môže vypomstiť.

Niektoré akcie môžu mať cenu, takže by bolo hlúpe zbaviť sa ich.

„Mnohí ľudia poprevádzali na Fond národného majetku cenné papiere, o ktorých si mysleli, že nemajú hodnotu, potom zistili, že predsa len nejakú hodnotu mali. Bohužiaľ, spätný prevod nie je možný,“ hovorí Osuská.

Ide napríklad o akcie VÚB, Slovnaftu či Tatry mountain resorts.

S dedičstvom sú len problémy

Pozostalosť v podobe kupónovej knižky si vyžaduje konať.

BRATISLAVA. Keby sa dalo zriecť časti dedičstva, mnohé účty z kupónovej privatizácie by ostali nepovšimnuté naveky. Za všetko sa platí a poplatky za notára sa nevracajú.

Cenné papiere musia byť zahrnuté v osvedčení o dedičstve, inak sa s nimi nedá nič robiť. Dedič musí mať vlastný účet v centrálnom depozitári. Ak ho nemá, musí si ho otvoriť.

„Priamy prevod z účtu zomretého na účet Fondu národného majetku nie je možný,“ hovorí generálna riaditeľka RM-S Market Elena Osuská.

Mnohí ešte o svojom dedičstve nevedia. Ak spoločnosť, v ktorej majú akcie, zanikla bez nástupcu, ani sa to nemusia dozvedieť. Ale ak ide o cenné papiere funkčných spoločností, budú mať poplatky za vedenie účtu.

Je iba na vedení depozitára, čo urobí. Legislatíva mu umožňuje vymáhať peniaze od dediča.

„Budeme konať v rámci platnej legislatívy,“ povedal generálny riaditeľ depozitára Rastislav Pavlík.

Ak cenné papiere nie sú zahrnuté v osvedčení o dedičstve, je nutná obnova dedičského konania. Fond národného majetku neuhrádza poplatky za notárske služby.

Účty vedú aj iní

Bezcenné papiere môžu ležať aj v bankách a iných finančných ústavoch.

BRATISLAVA. Centrálny depozitár nevedie všetky účty z kupónovej privatizácie. Niektoré cenné papiere evidujú jeho „členovia“.

Môže ísť aj o družstevné podielnické listy a akcie 1. garantovanej upísané po roku 2004.

Právomoci člena má 12 bánk a osem finančných ústavov. Prevod bezcenných papierov z takejto spoločnosti podlieha iným pravidlám.

Majiteľ účtu najprv navštívi jej pracovisko. Požiada o výpis, podá príkaz na registráciu prevodu, zaplatí a vezme si potvrdenie. Potom musí ísť na určené pracovisko Fondu národného majetku.

Predloží výpis, určí, čoho sa chce zbaviť, a uzatvorí zmluvu o prevode. Nakoniec môže požiadať o vrátenie poplatkov.

Pomôže internet

Oficiálny zoznam bezcenných akcií neexistuje. Informácia o konkurze alebo likvidácii firmy môže pomôcť, ale ešte nemusí znamenať znehodnotenie jej akcií.

BRATISLAVA. Tesla Piešťany, Považské strojárne, Investičný fond Psips, Východoslovenské strojárne – názov spoločnosti, ktorá vydala cenné papiere, často evokuje, čo sa s nimi stalo. Centrálny depozitár ich v určitom slede maže, ale konkurz ani likvidácia ho ešte k tomu neoprávňujú.

Depozitár môže prikročiť k výmazu iba na základe zmluvy o zrušení registrácie emisie, teda na žiadosť emitenta, alebo ak zistí, že bol skutočne vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupcu.

„Pravidelne monitorujeme zoznamy o právnických osobách, ktorých cenné papiere evidujeme,“ povedal hovorca spoločnosti Michal Ambrovič.

Ako človek zistí, či sa s jeho akciami dá obchodovať, alebo nie, závisí najmä od jeho ochoty pátrať po informáciách. Opäť môže pomôcť internet, najmä obchodný register a Burza cenných papierov.

Zoznam bez záruky

Fond národného majetku, depozitár ani RM-S Market nezverejňujú zoznam bezcenných emisií. Zákon im to neprikazuje a navyše si na to netrúfajú.

„Bolo by to veľmi zložité, na hodnotu cenného papiera má každý vlastník iný názor. Niekto si neváži ani to, že vlastní desať akcií Slovnaftu, a niekto vlastní akcie spoločností v likvidácii a nechce ich previesť,“ povedala šéfka RM-S Market Elena Osuská.

Istý zoznam existuje. Je bez záruky a zaznamenáva stav k 1. novembru 2010, ale asi sa veľa nezmenilo.

Jeho autor, Milan Hošek z Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov dúfa, že časom sa nefunkčné firmy budú vymazávať z obchodného registra flexibilnejšie. „Potom problém bezcenných papierov úplne zanikne.“

Obmedzené možnosti

Kvalifikované poradenstvo poskytujú iba obchodníci s cennými papiermi. Aj ich zoznam je na internete. Ostatné možnosti sú obmedzené.

Slovenská pošta má 42 pracovísk na prevod, ale informácie o akciách neposkytuje. Iba klient z regiónu Bratislavy, Nitry alebo Košíc alebo návštevník týchto miest môže využiť služby RM-S Market. „Pokiaľ navštívi našu pobočku, vieme mu poskytnúť informácie aj o tom, či sa s akciami obchoduje, čo za akcie vlastní,“ dodala Osuská.

Môžete sa obrátiť aj na spoločnosť, ktorá cenné papiere vydala. Väčšine emitentov sa však už nedovoláte. Nič po nich nezostalo.

Každý sa môže nechať zastúpiť, no chyby sa neakceptujú

Splnomocnenie má pevný vzor. Napriek tomu má často neprijateľnú podobu. Prevod cenných papierov vtedy nie je možný.

BRATISLAVA. Čo ak nemôžem požiadať o prevod cenných papierov osobne? Vzhľadom na vek majiteľov kupónových knižiek je to častý jav. Ale na dôvodoch nezáleží.

Každý sa môže nechať zastúpiť. Len tým musí niekoho poveriť, teda podpísať splnomocnenie a dať podpis overiť na matrike, prípadne u notára.

Ľudová tvorivosť

„V praxi sa stáva, že občania uplatňujú ľudovú tvorivosť pri tvorbe plnej moci,“ tvrdí generálna riaditeľka RM-S Market Elena Osuská. „Pokiaľ má plnomocenstvo čo len jednu chybu, nemôžeme ho akceptovať.“

Tlačivo splnomocnenia by malo byť k dispozícii na všetkých zodpovedných miestach. „Niektorým právnikom sa zdá príliš obšírne, ale obsahuje všetky úkony, ktoré možno urobiť na kapitálovom trhu.“

Neúplná doložka a ešte bez pečiatky

Osuská povedala, že plánujú osloviť obecné úrady, aby ľudí usmernili. Aj tieto inštitúcie sa však dopúšťajú chýb.

Pri prevode sa vyžaduje úplná zhoda osobných údajov vo výpise z účtu a v overovacej doložke splnomocnenia. „Overovacia doložka má obsahovať údaje splnomocniteľa, nie splnomocnenca.“ Obecné úrady sem-tam nedoplnia všetky položky.

„Overená viacstránková listina musí byť zviazaná šnúrou a vybavená pečiatkou obecného úradu,“ dodala Osuská.

Ako sa zbaviť bezcenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov vedie státisíce účtov z kupónovej privatizácie. Od tohto roka je väčšina z nich spoplatnená.

Otázky na začiatok

Máte účet z kupónovej privatizácie?

Sú rôzne spôsoby, ako si to overiť, ale najjednoduchšie to ide cez internet. Na stránke Centrálneho depozitára cenných papierov je overenie existencie účtu. Stačí tam zadať rodné číslo.

Dedili ste niečo?

Zdedené cenné papiere musíte najprv previesť na seba a to je možné iba vtedy, ak máte účet. Potrebujte originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o dedičstve.

Aké akcie máte?

Mnohé spoločnosti zanikli bez právneho nástupcu, takže ich akcie už nemajú cenu. Depozitár ich postupne maže z účtov ľudí, ale ešte je veľa nevyriešených prípadov - v konkurze alebo v likvidácii. Môžete sa obrátiť na obchodníka s cennými papiermi.

Ako sa vyhnúť poplatkom?

Bezcenné papiere treba previesť na Fond národného majetku. Majiteľ účtu môže navštíviť pracovisko RM-S Market alebo jednu zo 42 pôšt.

Postup pri prevode

1. Identifikácia a registrácia

Vyžaduje sa platný občiansky preukaz alebo pas.

2. Overenie osobných údajov v evidencii

V prípade potreby nasleduje aktualizácia osobných údajov. Podmienkou je originál alebo úradne overená kópia dokladu, z ktorého vyplýva ich zmena.

3. Výpis z účtu

Požiadate o výpis z účtu a počkáte naň.

4. Príkaz na prevod

Podpíšete zmluvu o prevode a podáte príkaz na jeho uskutočnenie.

5. Zrušenie účtu

Ak je účet už prázdny, môžete podať žiadosť o jeho zrušenie.

Poplatky

Vedenie účtu čosi stojí

Centrálny depozitár spoplatnil vedenie účtu, na ktorom je v nominálnej hodnote najmenej 35 eur. Najnižší ročný poplatok dosahuje 9,60 eura.

Jeden výpis bezplatne

Majiteľ účtu má právo iba na jeden bezplatný výpis z neho.

Dedič platí navyše

Od dediča, ktorý nemá účet, si depozitár účtuje aj poplatok za zriadenie účtu a za prevod cenných papierov z účtu zosnulého.

Čo štát vráti

Majiteľ účtu, ktorý už zaplatil za jeho vedenie, môže dostať peniaze späť. Fond národného majetku mu automaticky vráti poplatok za rok prevodu, prípadne aj za dva predchádzajúce kalendárne roky. Kto previedol zdedené cenné papiere, si môže refundovať aj výdavky, ktoré mu z toho vyplynuli. Fond mu vráti peniaze na základe žiadosti a dokladov o úhrade.

Nevracia sa

Poplatky za obnovu dedičského konania či overenie listín a podpisov sa nevracajú.

Kedy peniaze dostanete

Dôležitý je rok prevodu cenných papierov. Fond sa zaväzuje vrátiť poplatky do 30. júna nasledujúceho roka, ak má potvrdenie o nich do 31. marca.

Kam treba ísť

Vybrané pošty

mesto, mestská časť

adresa

Bratislava - Staré Mesto

Oddelenie PPS, Lovinského 35

Bratislava - Podunajské Biskupice

Oddelenie SIPO, Uzbecká 4

Malacky

Zámocká 8

Pezinok

OC Holubyho

Dunajská Streda

Oddelenie SIPO, Hlavná 351/1

Piešťany

Kukučínova 15

Senica

Námestie oslobodenia 13

Skalica

Potočná 24

Trnava

Oddelenie SIPO, Trojičné námestie 8

Bánovce nad Bebravou

Jesenského 70/2

Považská Bystrica

Partizánska 1128/48

Prievidza

Oddelenie SIPO, Kláštorná 5

Trenčín

Oddelenie SIPO, Mierové námestie 21

Komárno

Oddelenie SIPO, Biskupa Királya 3

Levice

Námestie hrdinov 10/8

Nitra

Oddelenie SIPO, Sládkovičova 2

Nové Zámky

Hlavné námestie 9

Topoľčany

Obchodná 1321/6

Čadca

Námestie slobody 101

Dolný Kubín

Alej slobody 2203

Kysucké Nové Mesto

Belanského 2940/79a

Liptovský Mikuláš

Oddelenie SIPO, M. M. Hodžu 7

Martin

Kmeťa 11

Žilina

Oddelenie SIPO, Na priekope 4

Banská Bystrica

Oddelenie SIPO, Horná 1

Lučenec

Oddelenie SIPO, Novohradská 4

Rimavská Sobota

Oddelenie PPS, Škultétyho 3

Veľký Krtíš

Námestie A. H. Škultétyho 1

Zvolen

Sládkovičova 2

Žiar nad Hronom

Námestie Matice slovenskej 17

Humenné

Námestie slobody 19

Kežmarok

Mučeníkov 2

Poprad

Oddelenie SIPO, Mnoheľova 11

Prešov

Oddelenie SIPO, Masarykova 2

Stará Ľubovňa

Námestie generála Štefánika 4

Svidník

Stropkovská 633

Košice - Staré Mesto

Poštová 20

Košice - Staré Mesto

Oddelenie SIPO, Thurzova 1

Michalovce

Oddelenie SIPO, Špitálska 1

Rožňava

Šafárikova 62

Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 7

Trebišov

M. R. Štefánika 1832/33

Pracoviská RM-S Market

mesto, mestská časť

adresa

Bratislava - Staré Mesto

Námestie SNP 14

Nitra

Piaristická 2

Košice - Staré Mesto

Štúrova 7

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Aj matematika sa dá skrotiť
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 679
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 793
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 618
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 258
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 400
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 230
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 071
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 990
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 720
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 615
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Norbert Bödör chodil do centrály Smeru, priznal Fico

Fico zastáva Jankovskú aj po priznaní sa k machináciám na súdoch.

Predseda Smeru Robert Fico.
Petra Vlhová po triumfe v Lechu.
Komentár Zuzany Kepplovej

Fico už znie ako Harabin

Medzi hoaxy pridaj právničinu, zatrep a hoď do okna najbližšieho paláca.

Zuzana Kepplová.
Juraj Loj a ukrajinská herečka Polina Nosykhina v seriáli Slovania

Neprehliadnite tiež

Belgická banka KBC sa stala vlastníkom OTP Banky Slovensko

Budúci rok sa tak budú môcť ČSOB a OTP Banka Slovensko spojiť.

Na due diligence OTP Banky sa podieľali viaceré veľké právnické kancelárie. Banku kúpila skupina KBC, matka ČSOB.

Švajčiarsko neuvažuje o zatvorení lyžiarskych stredísk počas tejto zimy

Obmedzia sa však zábavné akcie v tamojších baroch.

Ilustračné foto.

Dotácie na obedy v školách sa od augusta budúceho roka skončia

Štát bude prispievať už len na obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Obedy zadarmo nahradí od januára vyšší daňový bonus.

Bitcoin prudko klesol, jeho cena padla takmer o 3000 dolárov

Ešte v stredu sa hodnota kryptomeny dostala až na 3-ročné maximum.

Ilustračná fotografia.