Revízie v lete: rýchlejšie a lacnejšie

Škody po požiaroch bývajú obrovské, o majetok prídete rýchlo.

(Zdroj: Ilustračné - TASR)

BRATISLAVA. Požiar, desaťtisícové škody, stoeurová pokuta od hasičov aj krátenie poistného plnenia od poisťovne vám hrozí, ak ste sa nesprávne starali o komín, kotol či bojler.

Ak ste mali zabezpečiť vykonanie revízie a neurobili ste to. Namiesto pár eur tak môžete prísť o svoje bývanie.

Leto je na vykonanie kontroly kotla či komína najvhodnejšie. Na servisných technikov netreba dlho čakať, ceny sú nižšie.

S prvými chladnejšími dňami a prvými mrazmi záujem o ich služby prudko vzrastie, čakacie lehoty sa predlžujú, niektorí majú vyššie ceny.

Komíny horia najčastejšie

Škody po požiaroch bývajú podľa poisťovní i hasičov obrovské. „Požiar môže zničiť celý rodinný dom v priebehu niekoľkých minút,“ povedala Silvia Jančovičová, hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Podľa štatistík hasičov vlani horelo takmer tisíc rodinných domov. Škody presiahli vyše tri milióny eur. Vždy, keď sa začne v domoch kúriť, pribudne aj požiarov.

Ako často sa kontroluje

Komín

 • každé štyri mesiace – ak vykurujete tuhým alebo kvapalným palivom,
 • každých šesť mesiacov – ak vykurujete plynom a komín nie je vyvložkovaný,
 • raz za rok – ak vykurujete plynom a komín má vložku.

Kotol a iné plynové zariadenia

 • raz ročne – bez ohľadu na spotrebu, buď pred začiatkom, alebo po skončení vykurovacej sezóny.

„Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch – až 46 percent – je porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov,“ povedala Jančovičová.

Najčastejším miestom, kde vznikne v rodinných domoch požiar, sú práve komínové telesá.

Ľudia často riskujú

„Ľudia sú skutočne nepoučiteľní a podceňujú pravidelné revízne kontroly komínov, kozubov a plynových zariadení, čím zbytočne riskujú nielen svoje životy a majetok, ale svojím nezodpovedným správaním ohrozujú aj okolie,“ varuje Jančovičová.

Pri výstavbe rodinných domov sú pravidlá jasné. Bez potrebných revízií, či už ide o komín, alebo kotol, kolaudačné rozhodnutie nedostanete. Na to si ľudia zvykli a dodržiavajú to.

Horšie je to pri rekonštrukciách. Postavíte si nový kozub a už menej rozmýšľate nad tým, či starý komín bude stíhať ťahať. Najviac takýchto prešľapov sa stáva vtedy, keď chcú stavebníci ušetriť a prerábky robia svojpomocne, bez potrebných skúseností.

Kontroly sú potrebné

Napríklad revízia plynového kotla a ďalších plynových spotrebičov je pri rodinných domoch povinná. Môže ju vykonať len odborník. V praxi sa však revízie nekontrolujú.

Starať sa musíte aj o komín. Kontrola a čistenie sú povinné každé štyri alebo šesť mesiacov, prípadne raz do roka. Podľa druhu paliva a toho, či je komín vyvložkovaný, alebo nie. Čistiť ho môžete aj sami, ale potvrdenie o tom mať nebudete. To vám môže chýbať, ak sa naozaj niečo stane. Poisťovňa totiž môže odmietnuť vyplatiť plnú sumu, na ktorú ste poistenie domu uzatvorili.

Takisto v prípade, ak majiteľ kotla zanedbá povinnosť dať si skontrolovať plynový kotol, a stane sa nešťastie, nesie na svojich pleciach aj trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin všeobecného ohrozenia. Ak pri nešťastí zomrie človek, môže ísť majiteľ domu do väzenia aj na 10 rokov.

Ak ste si nesplnili povinnosti, poisťovňa vyplatí menej

Poisťovňa žiada revízne správy až po požiari, nie pri uzatváraní zmluvy.

BRATISLAVA. Ak bola pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru technická chyba, napríklad na plynovom kotle, bude poisťovňa žiadať revíznu správu. Ak ju nemáte, s vyplatením plnej sumy nepočítajte.

„Poisťovňa môže v takomto prípade znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie, ale závisí to od konkrétnej poistnej zmluvy a podmienok k nej prislúchajúcim,“ hovorí Zuzana Hliváková z poisťovne Generali Slovensko.

Prihliada sa aj na skutočnosť, aký vplyv malo dané opomenutie či zanedbanie povinnosti na vznik a následný rozsah škody.

Dostanete menej

Vo väčšine prípadov poisťovne vyplatenú sumu znížia, ale niečo vyplatené predsa len dostanete, úplne bez peňazí by ste ostať nemali.

„Odmietnuť plnenie môže poisťovňa v prípade, ak požiar vznikol úmyselným konaním poisteného,“ povedal Šimon Kollár z poisťovne Wüstenrot.

Poisťovňa skúma príčinu vzniku požiaru, ale vychádza pritom zo správy hasičov, ich záverov, či nebol zapríčinený vlastnou nedbalosťou.

„Sama si však zdokumentuje rozsah poškodenia,“ hovorí Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa AXA Slovensko. Poisťovne si totiž samy robia vlastné obhliadky.

Poistený doloží faktúry za opravu alebo požiada o likvidáciu rozpočtom a poisťovňa poskytne poistné plnenie.

„Po zhromaždení všetkých potrebných dokladov a informácií je poisťovňa povinná plniť do 15 dní od ukončenia jej šetrenia alebo oznámiť klientovi dôvody, prečo plnenie neposkytuje,“ povedala Lucia Muthová z Allianz Slovenskej poisťovne.

„V prípade totálnej škody poisťovňa odpočíta z poistnej sumy použiteľné zvyšky,“ doplnila Silvia Vonzová z Komunálnej poisťovne.

Kedy treba revíznu správu

Ak išlo o požiar súvisiaci s komínom alebo kotlom, požaduje poisťovňa aj revíznu správu.

„Predloženie správy je vyžadované pri poistnej udalosti, nie pri podpise zmluvy. Predpokladá sa totiž, že ju klient má,“ vysvetlila Judita Smatanová z poisťovne Union. Ak pri požiari zhorela, nie je až taký problém dohľadať kópiu správy u revíznych technikov.

Zo štatistík poisťovní vyplýva, že najčastejšou príčinou požiarov v rodinných domoch sú tepelné spotrebiče a komíny. Bežné sú situácie, keď svojpomocne postavený komín spôsobí požiar, pri ktorom zhorí krov alebo aj celý dom.

Zavolajte kominára, nebudete volať hasičov

Komín treba kontrolovať pravidelne. Keď zavoláte kominára teraz, nebudete čakať.

BRATISLAVA. Kominári sa zhodujú v tom, že ľudia sa o komíny málo starajú. „Väčšinou, keď nás zavolajú, nájdeme komín v zlom až katastrofálnom stave,“ hovorí Ján Oršulák, kominár z Piešťan. Pokiaľ sa niečo nestane im alebo susedom, na kominára si ľudia ani nespomenú.

„V mojom okolí je zhruba 70 percent starých a nevyhovujúcich komínov, zvyšok sú už nové alebo zrekonštruované,“ povedal kominár Martin Kancír z firmy Sekal v Prešove.

V dedine, kde je sto komínov, je zhruba štvrtina čistená pravidelne, osmina aspoň občas, ostatné sa nečistia.

Kominári hasia problémy

„Ľudia volajú revízneho technika najčastejšie až vtedy, keď cítia spaliny v obytnej časti domu a začne vlhnúť stena,“ konštatuje Oršulák. Tomu sa dá vyhnúť pravidelnou kontrolou.

Problematiku starostlivosti o komíny rieši vyhláška ministerstva vnútra. Podľa nej sa v prípade vykurovania tuhým palivom robí revízia každé štyri mesiace.

Kto kúri plynom a komín nemá vyvložkovaný, musí ho kontrolovať polročne a v prípade vykurovania plynom cez komín s vložkou stačí revíziu vykonať raz ročne.

Čistiť môžete aj sami

Vo vyhláške sa tiež uvádza, že kontrolu a čistenie komína môže vykonať ten, kto má vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Ak teda máte doma potrebné nástroje, môžete si komín vyčistiť aj sami.

„Nebudete mať síce o čistení komína potvrdenie, keby sa náhodou niečo stalo, ale budete to mať zadarmo, ak nepočítam vstupnú investíciu, teda cenu náradia a váš čas,“ hovorí Kancír.

Veľa ľudí však stále uznáva, že každý by mal robiť to, čo vie najlepšie a na strechu volajú odborníkov.

Najviac práce majú kominári na jeseň, keď sa zozimí. Komín si ľudia chcú dať skontrolovať ešte predtým, ako začnú kúriť. Na kominára sa vtedy aj najdlhšie čaká.

Tí, ktorí na svoje povinnosti myslia v predstihu, volajú kominára ešte v lete. Čaká sa len výnimočne.

Cena za vyčistenie sa pohybuje od 5 do 50 eur, podľa typu komína, jeho priemeru a výšky, podľa druhu paliva, regiónu, konkurencie a tiež podľa toho, ako pravidelne je komín čistený.

Ak za pravidelné vyčistenie zaplatíte 10 eur, nepravidelné vás môže vyjsť aj na dvojnásobok.

Po revízii kominár vystaví správu. Ak ju stratíte alebo vám zhorí, a poisťovňa ju od vás žiada, môžete od neho požadovať kópiu.

Susedom vyhláška nepomohla

Požiarov malo v Čechách po zavedení povinného čistenia komínov ubudnúť. Stal sa opak.

BRATISLAVA. V susednom Česku od začiatku roka platí takzvaná komínová vyhláška. Tá majiteľom rodinných domov prikazuje pravidelnú starostlivosť o komíny – tri čistenia a minimálne jednu revíziu každý rok. Hoci sa od vyhlášky čakalo zníženie počtu požiarov, nestalo sa tak. Naopak, je ich viac.

Ako prednedávnom napísala Mladá fronta Dnes, za prvé tri mesiace tohto roka pre zanedbané komíny zhorelo 147 domov, čo je druhé najvyššie číslo za posledných päť rokov.

Kominári využili zvýšený záujem o svoje služby a zdvihli ceny. Takisto ich stále viac žiada o živnostenské oprávnenie. Vyhláška sa týka nielen rodinných domov, ale aj rekreačných chát.

Kotol kontrolujte v lete, ušetríte

Ak sa o kotol nestaráte, zvyšujete jeho spotrebu a znižujete životnosť.

BRATISLAVA. Revízia kotlov je pre majiteľov rodinných domov povinná. „Odbornú prehliadku a údržbu plynového zariadenia treba vykonať raz ročne, bez ohľadu na spotrebu,“ hovorí Ľuboslav Pončák, technický konzultant spoločnosti Junkers.

Logicky by sa mala vykonať po skončení alebo pred začatím ďalšej vykurovacej sezóny. Najlepší čas je preto od mája do septembra.

Situácia sa však každý rok opakuje, ľudia si všetko nechávajú na poslednú chvíľu a najčastejšie sa ozývajú, až keď udrú prvé mrazy a treba začať kúriť.

Pozor si treba dať aj na to, že s výraznejším ochladením sa na servisného technika nielen dlhšie čaká, ale aj ceny sú vyššie. Líšia sa podľa regiónov. Za tú istú robotu zaplatíte určite viac v Bratislave ako v Rimavskej Sobote.

Ročná prehliadka kotla sa pohybuje okolo 65 eur, bez dopravy a bez materiálu, ktorý by sa prípadne mohol pri prehliadke vymeniť. „Pri zanedbanom kotle, na ktorom sa dlhšie nerobila žiadna údržba, môžete k cene dostať prirážku aj 30 až 40 percent za silné znečistenie,“ upozorňuje Pončák.

Uvedomiť si treba aj to, že hoci revízie kotlov v rodinných domoch v praxi nikto nekontroluje, ak sa majiteľ o kotol nestará, skracuje tým jeho životnosť a takisto zvyšuje spotrebu.

Na čo si dať pozor

S akými problémami a chybami sa kominári najčastejšie stretávajú?

1. Zanesený komín

Ak sa o komín nestaráte, môže vás ohroziť požiar i otrava. Zanesený komín býva príčinou požiaru pomerne často. Keď ľudia skončia s kúrením, komín nevyčistia a zasa začnú kúriť, sadze sú po dlhom čase zaschnuté a začnú horieť. Ak je komín upchatý, vtedy ním už nič neprechádza a teda skôr hrozí riziko priotrávenia či udusenia spalinami.

2. Nedôsledné rekonštrukcie

Požiare vznikajú aj vtedy, ak sa vymení stará kachľová pec za novú kozubovú vložku bez toho, aby ste si dali aspoň vyvložkovať komín nerezovou vložkou. Starý komín náporom tepla môže prasknúť a tak sa teplo a dym dostanú aj k drevenej konštrukcii strechy. Dlhodobým pôsobením tepla môže drevo začať tlieť.

3. Zavádzanie

Pri montáži i rekonštrukcii sa poraďte. Ak vás kozubár či kachliar presviedčajú, že nepotrebujete komínové dvierka na vyberanie sadzí, neverte mu. Kominár z toho radosť mať nebude. „Takisto nie je dobré, ak plynár či kúrenár namontuje dymovod od kondenzačného či turbo kotla bez kontrolného otvoru,“ hovorí Martin Kancír z firmy Sekal v Prešove. Kúrenárovi neverte ani to, ak vás bude presviedčať, že na turbo kotol nie je potrebná revízia od kominára.

4. Nevhodné palivo

Aby ste predišli požiarom, mali by ste kúriť len kvalitným odstátym tvrdým drevom s nízkou vlhkosťou. Kto kúri uhlím, kvalitnejšie je čierne ako hnedé. Najmenej znečistené komíny bývajú tie, ktoré sú napojené na plynový kotol. Ak sa zanášajú, znamená to, že spotrebič plyn zle spaľuje a treba ho skontrolovať.

Povinné kontroly plynových rozvodov zákon nepredpisuje

Majitelia rodinných domov nemajú stanovené pravidelné revízie od plynárov.

BRATISLAVA. Únik plynu a vyššie účty, ale aj výbuch vám hrozia v prípade, že sa nestaráte o plynové rozvody.

Ak bývate v paneláku, váš bytový dom musí raz za čas prejsť pravidelnou revíziou od plynárov. Vyplýva to zo zákona.

„V prípade majiteľov rodinných domov zatiaľ zákon neprikazuje povinnosť zabezpečovať pravidelne odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení,“ hovorí Patricia Kubicová zo Slovenského plynárenského priemyslu.

Majiteľ domu je však podľa zákona o tepelnej energetike povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave.

Kto pokiaľ zodpovedá

„Za bezpečnosť distribučnej siete zodpovedá prevádzkovateľ distribučnej siete a za bezpečnosť vnútorného rozvodu odberateľ,“ hovorí Kubicová. Plynári teda zodpovedajú za plynové rozvody len po hlavný uzáver plynu, za rozvody v rodinnom dome sú zodpovední vlastníci nehnuteľnosti.

Plynári preto revíziu rozvodov odporúčajú aj im.

Kontrolujte v lete

Kontrolu plynových rozvodov môže vykonať len odborne spôsobilá firma. „Odporúčame zabezpečiť si kontrolu ešte pred zimnou vykurovacou sezónou,“ hovorí Kubicová.

Najvhodnejší termín pre objednanie technika je v období od apríla do augusta kalendárneho roku. Potom ich vyťaženosť neúmerne narastá a termíny na objednanie sa predlžujú.

Cena revízie plynových rozvodov v rodinnom dome je podľa firiem asi sto eur, stačí ju vykonať raz za niekoľko rokov.

„Kontrolou by mali prejsť aj plynové spotrebiče, každý podľa odporúčaní výrobcu,“ hovorí Kubicová. Ide o sporák, kotol, plynovú piecku, bojler a podobne.

Kontrolovať by ste ich mali každý rok – pred začiatkom vykurovacej sezóny alebo po nej. Spotrebič treba vyčistiť a nastaviť spaľovanie plynu. „Všetky opravy, údržbu aj kontrolu treba zveriť iba odborne spôsobilým osobám a firmám,“ dodáva.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kreditná karta – áno alebo nie
 2. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou
 3. Anketa: Čo je pre Slovákov dôležité pri nákupoch?
 4. Úspešní Slováci radia: Presadiť sa dá vždy, snívať nestačí
 5. Váš otec má dnes sviatok. Máme pre vás tip na darček
 6. Mesto ukryté v jordánskych skalách. Spoznajte Petru
 7. Koľko stojí zdravé bývanie? Lacná rekonštrukcia môže vyjsť draho
 8. Tento týždeň je Deň otcov. 5 skvelých nápadov na darčeky
 9. Arca Brokerage House s výrazným nárastom aktív pod správou
 10. Od výplaty k výplate? Ale kdeže, sporíme s 2% úrokom
 1. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou
 2. MiddleCap Equity Partners a Mayfair Assets ukončili fúziu
 3. Súboj olympionikov na Malom Dunaji
 4. 5 tipov ako využiť ľahké priečky pri rekonštrukcii bytu
 5. Dvojitý diplom medzi EU v Bratislave a UNWE v Sofii
 6. Ustanovujúce valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave
 7. Kreditná karta – áno alebo nie
 8. Nemusím sa na nikoho spoliehať
 9. Štátny tajomník envirorezortu: Na sucho musíme byť pripravení.
 10. Užívate konský kolagén a cítite sa ako antický hrdina?
 1. Úspešní Slováci radia: Presadiť sa dá vždy, snívať nestačí 26 052
 2. Váš otec má dnes sviatok. Máme pre vás tip na darček 13 091
 3. Mesto ukryté v jordánskych skalách. Spoznajte Petru 9 685
 4. Koľko stojí zdravé bývanie? Lacná rekonštrukcia môže vyjsť draho 8 501
 5. Anketa: Čo je pre Slovákov dôležité pri nákupoch? 8 260
 6. Tento týždeň je Deň otcov. 5 skvelých nápadov na darčeky 5 891
 7. Užívate konský kolagén a cítite sa ako antický hrdina? 5 646
 8. Kreditná karta – áno alebo nie 5 482
 9. Od výplaty k výplate? Ale kdeže, sporíme s 2% úrokom 3 980
 10. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou 2 940

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéf UNB: Medirex v univerzitnej nemocnici skončí

Chcem, aby zdravotníci boli konfrontovaní s pohľadom iných na ich prácu,vraví šéf Univerzitnej nemocnice Bratislava JURAJ KOVÁCS.

ŠPECIÁLNE DOBRÉ RÁNO

Špeciálne Dobré ráno: Kto na Slovensku kradne európske peniaze

Z diskusie Za slušné eurofondy.

TECH

Našli chýbajúcu tretinu hmoty vesmíru, bola v horúcej pavučine

Hmotu našli vďaka vesmírnemu majáku.

Neprehliadnite tiež

Kurz eura rastie, obchodníkov upokojilo Taliansko

Dolár klesá, čiastočne na úkor vyššieho záujmu o takzvané komoditné meny.

Ropa výrazne zdražuje, OPEC zvýšil produkciu o milión barelov denne

Analytici tvrdia, že zvýšenie produkcie o milión barelov denne nestačí

Na hypotéku pred sprísnením pravidiel je posledná šanca

Od júla začnú pri pôžičkách platiť viaceré prísnejšie pravidlá.

Nesrovnal stiahol parkovaciu politiku z rokovania

O spustení celomestskej parkovacej politiky v Bratislave mestskí poslanci opäť nerozhodli.

Západné firmy sa o reklamu na majstrovstvách nebijú

Obavy majú najmä firmy z USA, lebo FIFA aj Rusko majú zlú povesť. Reklamný priestor po amerických firmách zabrali najmä spoločnosti z Číny.