Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 15. júla (SITA) Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v piatok vydal licenciu spoločnosti Profinet.sk, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátový

BRATISLAVA 15. júla (SITA) -

DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v piatok vydal licenciu spoločnosti Profinet.sk, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom týchto sietí. Držiteľ licencie je povinný začať poskytovať služby GSM najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie a služby UMTS najneskôr do 30 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií. Agentúru SITA o tom informoval hovorca TÚ Roman Vavro.

BRATISLAVA - Spoločnosť Profinet.sk, ktorá v piatok získala licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS, pravdepodobne bude pri svojich aktivitách spolupracovať s firmou Siemens. "Uvažujeme o Siemense ako o dodávateľovi technológie,“ povedal pre agentúru SITA projekt manažér Profinetu.sk Peter Ostromecký.

BRATISLAVA - Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v piatok schválila opatrenie o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi. Opatrenie stanovuje požiadavky na riadenie, organizačnú štruktúru, vnútorné predpisy a postupy v bankách pri vykonávaní týchto obchodov. Informoval o tom hovorca centrálnej banky Ján Onda. Ako dodal, nové opatrenie je vypracované v nadväznosti na nový zákon o bankách.

BRATISLAVA - Mimoriadne valné zhromaždenie (VZ) akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika schválilo v piatok prevod 66 % akcií Paroplynového cyklu, a.s., Bratislava (PPC) na Fond národného majetku SR (FNM). Agentúre SITA to potvrdil hovorca ministra hospodárstva Peter Chalmovský. VZ tak vyhovelo odporúčaniam ministerstva hospodárstva, ktoré je vykonávateľom akcionárskych práv v ZSE. Transakciou sa prevedú akcie PPC v nominálnej hodnote 396 mil. Sk.

BRATISLAVA - Kontrola, ktorá sa vo štvrtok 11. júla uskutočnila v Úrade jadrového dozoru SR (ÚJD) ako súčasť polročného hodnotenia činnosti úradu, nezistila žiadne nedostatky vo vecnom plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ÚJD Mojmír Šeliga.

BRATISLAVA - Devízové rezervy Slovenska sa počas predchádzajúceho týždňa zvýšili o 46,6 mil. USD a k 10. júlu dosiahli 6,9028 mld. USD. Nárast zaznamenali devízové rezervy komerčných bánk o 50,2 mil. USD na 2,108 mld. USD. Rezervné aktíva Národnej banky Slovenska (NBS), naopak, klesli o 3,6 mil. USD na 4,7948 mld. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie centrálnej banky.

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska (NBS) hospodárila v prvom polroku so ziskom 1,585 mld. Sk. Do polovice mája pritom zápasila so stratou, ktorá sa od začiatku roka naakumulovala na 4,114 mld. Sk. Hospodárenie centrálnej banky sa následne otočilo a banka sa dostala do čiernych čísel. Vyplýva to z údajov zverejnených NBS.

BRATISLAVA - Základné imanie Eximbanky SR by malo vzrásť o 330 mil. Sk na 3 mld. Sk. Základný kapitál by sa mal zvýšiť z vlastných zdrojov banky. Najväčšia časť v objeme 324,2 mil. Sk by mala smerovať z nerozdeleného zisku minulých rokov, z ostatných fondov by malo ísť takmer 3,5 mil. Sk a z kapitálových fondov viac ako 2,3 mil. Sk. Vyplýva to z návrhu Eximbanky, ktorým by sa mala v blízkom čase zaoberať vláda SR.

BRATISLAVA - Od roku 1998 do roku 2002 štát poskytol zdravotným poisťovniam návratné finančné výpomoci v celkovej výške 4,8 mld. Sk, z čoho už 235 mil. Sk vrátili a 1,173 mld. Sk im štát odpustil. Pri predkladaní správy o plnení uznesení vlády týkajúcich sa oddlženia zdravotníctva to v parlamente uviedol minister zdravotníctva Roman Kováč. Podľa neho rezort z privatizácie v skutočnosti dostal o 900 mil. Sk menej, ako mu sľubovali vládne uznesenia.

BRATISLAVA - Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení (DDP) zamestnancov, ktorú parlament prijal na poslednej schôdzi, rieši doplnkové poistenie nesystémovo a mieša dobrovoľný princíp s povinným. "Okrem toho zákon nevytvára dobrý priestor pre investovanie," uviedla pre agentúru SITA šéfka legislatívneho odboru kancelárie prezidenta Mária Dreninová na margo zákona, ktorý prezident republiky vetoval. "Legislatívne nedostatky neboli dôvodom vrátenia zákona o DDP," uviedla.

BRATISLAVA - Hlavnými cieľmi európskej poštovej politiky je postupné zavádzanie hospodárskej súťaže v sektore pôšt, ako aj univerzálna poštová služba. Ako na piatkovom rokovaní s predstaviteľmi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR povedal člen sekcie poštovej politiky na nemeckom ministerstve hospodárstva, zastupujúci Európsku komisiu, Hubert Schoettner, v univerzálnej službe je však potrebné dbať na systém cenovej regulácie. "Nie je však len nutné mať legislatívny rámec, treba zavádzať opatrenia aj v praxi," uviedol k aproximácii slovenskej poštovej legislatívy voči normám Európskej únie (EÚ). Zavádzanie súťaže podľa jeho názoru musí byť kontinuálne a Slovensko, ako sa nazdáva, zatiaľ zvolilo primeraný spôsob.

BRATISLAVA - Slovenská lekárnická komora (SLeK) je šokovaná a sklamaná z návrhu spôsobu oddlženia rezortu zdravotníctva. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa SLeK Ernestína Tóthová. Reagovala tak na rozhodnutie ministerstiev zdravotníctva a financií, podľa ktorého sa z celkovej sumy 3,685 mld. Sk použije 2,777 mld. Sk na oddlženie zdravotníckych zariadení prechádzajúcich pod správu obcí a vyšších územných celkov. Zvyšných 908 mil. Sk sa má použiť na oddlženie ostatných sektorov rezortu vrátane lekární.

BRATISLAVA - Ministerstvo financií SR (MF) v Predvstupovom ekonomickom programe revidovalo očakávaný deficit verejných financií v tomto roku na 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) vrátane nákladov na reštrukturalizáciu bánk z pôvodných 4,9 %. V roku 2005 by mal podiel deficitu na HDP klesnúť na 2,6 %.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Spoločnosť Duslo, a.s., Šaľa dosiahla vlani zisk po zdanení v objeme 559,85 mil. Sk, čo predstavuje zhruba úroveň predchádzajúceho roka. Tržby za vlastné výrobky a služby vzrástli medziročne o 15 % na 9,417 mld. Sk. Dôvodom zvýšenia tržieb bol nárast odbytu na Slovensku i v zahraničí. Významne stúpla aj výroba a predaj priemyselných hnojív a gumárenských chemikálií.

BRATISLAVA - Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST), v najbližších dňoch očakáva možné rozhodnutie zainteresovaných orgánov vo veci predbežného opatrenia na zastavenie testovacej prevádzky ADSL. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytla spoločnosť.

BRATISLAVA - Výrobný plán producenta dopravných prostriedkov pre osobnú prepravu, spoločnosti SlovBus, a.s. Nové Mesto nad Váhom, sa v tomto roku z plánovaných 100 autobusov znížil na 50. Podniku tak výrazne klesne plánovaný zisk, napriek tomu však chce zostať v kladných číslach. Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ SlovBusu Mikuláš Tancár, spoločnosť v tomto roku realizuje menšie zákazky a na znížení plánu sa podľa neho podieľa aj privatizácia podnikov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD), nakoľko podniky stále riešia spôsob a objem nákupu autobusov.

BRATISLAVA - Akcionári Slavie Capital, a.s. (SC) rozhodli o použití 2 mil. Sk z minuloročného zisku na výplatu dividend. Čistý zisk spoločnosti vlani predstavoval 3,3 mil. Sk, čo predstavuje medziročné zlepšenie hospodárenia o 7,9 mil. Sk. Hrubý zisk pritom dosiahol takmer 6,7 mil. S. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti.

BRATISLAVA - Z celkového minuloročného zisku spoločnosti Istrokapitál, a.s., Bratislava v objeme 45,24 mil. Sk si spoločnosť ponechá ako nerozdelený zisk takmer 41 mil. Sk. Do rezervného fondu vyčlenení zvyšných 10 % dosiahnutého zisku vo výške 4,5 mil. Sk. O rozdelení dosiahnutého zisku z roku 2001 rozhodli akcionári Istrokapitálu na piatkovom riadnom valnom zhromaždení. "Dosiahnutý minuloročný zisk sa tak nepoužije na vyplácanie dividend," uviedol pre agentúru SITA Miroslav Remeta z predstavenstva Istrokapitálu.

KEŽMAROK - Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok uviedla v piatok do prevádzky novú syrársku linku a baličku v hodnote približne 50 mil. Sk. "Nová linka nám umožní rozšíriť sortiment vyrábaných syrov o rôzne chute, tvary či tučnosť syrov," uviedol pre agentúru SITA riaditeľ mliekarne Ľubomír Valčuha. Zásadným prínosom novej linky je to, že výrobný proces je automatický a obsluha doň zasahuje až pri balení výrobkov. Hodinová kapacita novej linky je 2 tis. až 3 tis. litrov spracovaného mlieka v závislosti od druhu vyrábaného syra.

BRATISLAVA - Minerálne vody, a.s., Prešov hospodárili vlani so ziskom v objeme 5,06 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 18 %. Výroba predstavovala 266,69 mil. Sk a medziročne vzrástla o 4 %, pričom tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb tvorili 265,2 mil. Sk. Vyplýva to z informácii zverejnených spoločnosťou.

ZLATÉ MORAVCE - Nová skládka tuhého komunálneho odpadu (TKO) v Zlatých Moravciach, ktorá by mala byť ukončená do konca jesene, si pravdepodobne vyžiada náklady vo výške takmer 40 mil. Sk. "Pôvodné náklady na jej vybudovanie boli zhruba na úrovni 30 mil. Sk, avšak v súvislosti s novelizáciou zákona o odpadoch budú vyššie," uviedol pre agentúru SITA primátor Zlatých Moraviec Milan Skyva.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

PRAHA - Deflácia výrobných cien sa v júni v ČR medziročne prehĺbila na historické minimum, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu, keď sa znížili predovšetkým ceny rafinérskych produktov. Český štatistický úrad v piatok uviedol, že pokles indexu výrobných cien (PPI) v júni medziročne akceleroval na 0,8 % z májových 0,5 %. Výrobné ceny tak klesajú už piaty mesiac za sebou.

PRAHA - Priemyselná výroba ČR v máji medziročne vzrástla o 5,1 % po aprílovom náraste o 8,2 %. Podľa Českého štatistického úradu výsledok ovplyvnil najmä rast výroby produktov investičnej povahy, ktorý v medziročnom porovnaní dosiahol 15,5 %.

PARÍŽ - Francúzska vláda môže v privatizácii pokračovať najskôr na jeseň tohto roku, pričom je pripravená pomôcť problematickému operátorovi France Telekom. Uviedol to v piatkovom interview pre francúzsky finančný denník Les Echos francúzsky minister financií Francis Mer.

PRAHA - Podľa súčasných výpočtov českého ministerstva financií (MF) by mala ČR po vstupe do Európskej únie (EÚ) odvádzať do jej rozpočtu zhruba 27 mld. CZK. Námestník ministra financií Edvard Janota upozornil, že ide o hrubý odhad. "Túto čiastku by sme platili, keby by sme vstúpili do EÚ teraz, za terajších predpisov a zároveň ako jediná krajina," vysvetlil Janota. Koľko bude ČR z rozpočtu únie dostávať, to záleží na kvalite predložených projektov.

PARÍŽ - Francúzske júnové spotrebiteľské ceny zostali takmer na nezmenených úrovniach, májová celková produkcia klesla o 0,3 %. V piatok o tom informoval francúzsky štatistický úrad INSEE.

PRAHA - Nová česká vláda podrží akcie Českých energetických závodů (ČEZ) v štátnom vlastníctve zrejme ďalšie štyri roky. Vyplýva to z rozhovoru s budúcim českým ministrom financií Bohuslavom Sobotkom v piatkovom vydaní českého denníka Právo. Tender na predaj 68-percentného štátneho podielu v jednej z najvýznamnejších východoeurópskych energetických spoločností začala vláda na začiatku roku, pre nízke ponuky ho však neskôr zrušila.

LONDÝN - Súkromná britská spoločnosť LNM Group sa chce stať hlavnou silou v oceliarskom priemysle v strednej a východnej Európe (SVE) po tom, ako kúpila popredné štátne oceliarne v tejto oblasti a zreformovala ich neefektívne prevádzky.

LONDÝN - Konzultačná spoločnosť KPMG, ktorá patrí medzi štyri najvýznamnejšie poradenské firmy na svete, reagovala s rozhorčením na zámer amerických úradov vytvoriť nový regulačný orgán s právomocou monitorovať činnosť audítorov aj so sídlom mimo USA. V piatok o tom informoval finančný denník Financial Times.

PRAHA - České ministerstvo pre miestny rozvoj vyčlenilo pre tento rok 200 mil. CZK na rozvoj kúpeľníctva v rámci programu podpory cestovného ruchu. Tieto prostriedky sa na základe vyhodnotenia projektov rozdelia medzi obce, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a fyzické a právnické osoby, ktorých činnosť je zameraná na cestovný ruch. "Objem uvoľnených prostriedkov nedosiahne 270 mil. CZK ako minulý rok, ale aj 200 mil. CZK pomôže skvalitniť české kúpeľníctvo," povedal námestník ministra pre miestny rozvoj Čestmír Sajda.

PRAHA - Mladoboleslavská Škoda Auto zaznamenala v prvom polroku tohto roku na českom trhu pokles predaja o 8,61 %. Za toto obdobie sa predalo celkom 39 401 kusov Škodoviek, podiel tejto značky na českom trhu napriek tomu dosiahol 51,74 %. Najpredávanejšou je s podielom 38,7 % suverénne Fabia, za ktorou nasleduje Fabia Combi s 22 %, na treťom mieste skončila Octavia s 17,8 %. Informoval o tom riaditeľ sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu Antonín Šípek.

BRATISLAVA - Nemecká letecká spoločnosť Deutsche Lufthansa AG zaznamenala v prvom polroku 9,3-percentný medziročný pokles počtu pasažierov, keď prepravila 21 mil. cestujúcich. Firma zrealizovala takmer 237 tis. letov, pričom priemerná obsadenosť lietadiel vzrástla o 1,9 percentuálneho bodu na 73,7 %. V preprave tovaru a pošty zaznamenal koncern 3,6-percentný pokles, keď Lufthansa Cargo prepravila 802 tis. ton nákladu. Polročné hospodárske výsledky zverejní koncern 21. augusta 2002. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti Lufthansa.

BOSTON - Americká spoločnosť General Electric Co dosiahla v druhom štvrťroku rast zisku o 14 % na úroveň 4,4 mld. USD z úrovne 3,89 mld. USD, zaznamenanej v rovnakom období pred rokom. Na hospodárske výsledky mal pozitívny vplyv predaj plynových turbín, negatívne však na ne vplývali straty zo zaistenia a odpisy dlhopisov firmy WorldCom. Firma General Electric Co je známa výrobou širokého sortimentu produktov od žiaroviek po plynové turbíny. Tržby podniku sa v druhom štvrťroku zvýšili na 33,21 mld. USD z úrovne 31,97 mld. USD z druhého štvrťroku minulého roku.

NEW YORK - Americká spotrebiteľská dôvera sa v júli znížila podľa predbežných odhadov na najnižšiu hodnotu od novembra minulého roku. Index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan v júli prudko klesol na 86,5 bodu z júnovej úrovne 92,4 bodu. Informovali o tom zdroje, oboznámené s výsledkami tohto prieskumu. Analytici, naopak, očakávali mierny rast indexu na 92,8 bodu.

in

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások.
 4. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 7. Moskva alebo Petrohrad?
 8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 9. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 1. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások.
 2. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 3. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 4. Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky pre registráciu
 5. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 6. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
 7. Modern luxury next to the Blue Church
 8. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 9. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 10. Moskva alebo Petrohrad?
 1. Moskva alebo Petrohrad? 7 755
 2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 096
 3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 3 948
 4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 108
 5. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 1 465
 6. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 380
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 279
 8. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 1 269
 9. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 122
 10. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 107

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Štátna firma ukázala, ako by sa dalo obísť zvyšovanie príplatkov

Najväčší súkromní zamestnávatelia zhodne tvrdia, že také kroky, ako chystá železničné Cargo, neplánujú.

DOMOV

Dobré ráno: My sme les? Kto v spore o slovenské lesy klame

Kultúrny súboj sa najnovšie vedie o lesy.

EKONOMIKA

PSA bude v Trnave vyrábať elektromobily. Model je tajomný

Koncern PSA Groupe na Slovensku vyrába Citroën C3 a Peugeot 208.

Neprehliadnite tiež

Štátna firma ukázala, ako by sa dalo obísť zvyšovanie príplatkov

Najväčší súkromní zamestnávatelia zhodne tvrdia, že také kroky, ako chystá železničné Cargo, neplánujú.

PSA bude v Trnave vyrábať elektromobily. Model je tajomný

Koncern PSA Groupe na Slovensku vyrába Citroën C3 a Peugeot 208.

Štátnym a verejným zamestnancom zvýšia platy takmer o päť percent

Zvyšovanie platov obíde pedagogických pracovníkov.

Finančný výbor schválil niekoľko zmien v novele zákona o dani z príjmov

Jednou zo zmien je, že kritériom pre určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby bude bydlisko.