Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Stavebná produkcia sa v máji medziročne zvýšila o 7 % na 7,2 mld. Sk a bola tak druhý mesiac po sebe vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia v máji oproti aprílu vzrástla

BRATISLAVA 11. júla (SITA) -

DOMÁCE UDALOSTI
BRATISLAVA - Stavebná produkcia sa v máji medziročne zvýšila o 7 % na 7,2 mld. Sk a bola tak druhý mesiac po sebe vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia v máji oproti aprílu vzrástla o 2,7 %. Vývoj v rozhodujúcej miere ovplyvnila vyššia produkcia na novej výstavbe, modernizáciách a rekonštrukciách o 11,8 %. Vyplýva to z predbežných výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR.

BRATISLAVA - Dodávateľ systému štátnej pokladnice by podľa ministra financií Františka Hajnoviča mohol byť známy do jedného mesiaca. Systém štátnej pokladnice sa pritom obstará priamym zadaním, ktorého postup podľa ministra v zásade odobril aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v metodickom hodnotení, o ktoré požiadalo Ministerstvo financií SR (MF). "Neočakávam preto, že by proces obstarania mohol byť zo strany úradu blokovaný," dodal. Dodávateľ pokladnice sa podľa Hajnoviča vyberie komisionálne z potenciálnych uchádzačov na základe určených kritérií po prieskume trhu.

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska (NBS) očakáva v tomto roku nárast celkového hrubého zahraničného dlhu o 988 mil. USD na 12,030 mld. USD. Dlhodobý a strednodobý zahraničný dlh by mal dosiahnuť 8,287 mld. USD. Krátkodobý dlh by mal predstavovať 3,743 mld. USD. Informovala o tom NBS. Z nárastu celkového zahraničného dlhu by malo tvoriť 338,0 mil. USD zvýšenie strednodobých, dlhodobých i krátkodobých zahraničných záväzkov NBS z dôvodu zmeny metodiky vykazovania devízových rezerv a zahraničných záväzkov NBS. Výraznú časť nárastu zahraničného dlhu tvorí aj predpokladané celkové zvýšenie záväzkov nebankových podnikateľských subjektov.

BRATISLAVA - Slovensko má pre predvstupový fond Phare v rámci finančných memoránd na obdobie rokov 1998 až 2001 vyčlenenú čiastku 275,406 mil. eur. Národný fond pritom k ultimu mája dostal z Európskej komisie (EK) na základe predošlých žiadostí o finančné prostriedky 139,489 mil. eur, čo predstavuje 50,65 % z celkovej alokovanej sumy. Implementačné agentúry z toho vyčerpali takmer 124 mil. eur. Vyplýva to z informatívneho materiálu o čerpaní prostriedkov z európskych fondov, ktorý v stredu vzal na vedomie vládny kabinet.

BRATISLAVA - Limit odpisov pri obstarávaní automobilov na podnikateľské účely by sa mal zvýšiť z pôvodných 450 tis. Sk na 800 tis. Sk. Pri finančnom lízingu sa tento limit zvyšuje z pôvodných 550 tis. Sk na 950 tis. Sk. Vyplýva to z novely zákona o daniach z príjmov, ktorú navrhol poslanec Jirko Malchárek. Schválený pozmeňujúci návrh poslanca Pavla Prokopoviča umožní platiť paušálnu daň osobám v slobodnom povolaní. Doteraz táto úprava v zákone o daniach z príjmov chýbala, aj keď to ďalšie legislatívne normy umožňovali.

BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) s platnosťou od 8. júla tohto roku pozastavila dovoz ošípaných a bravčového mäsa z Holandska, Belgicka a Írska. Dôvodom je podozrenie z používania zakázaného rastového hormónu Medroxyprogesteron-acetátu vo výžive ošípaných. Informovala o tom ŠVPS.


PODNIKOVÉ UDALOSTI
BRATISLAVA - Farmaceutická spoločnosť Biotika, a.s., Slovenská Ľupča hospodárila v prvom polroku so ziskom na úrovni 77,1 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní znamená zlepšenie hospodárenia o vyše 50 mil. Sk. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb celkovo dosiahli 829 mil. Sk. Podnik v sledovanom období vytvoril pridanú hodnotu vo výške 354,4 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

BRATISLAVA - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a Fond národného majetku SR (FNM) podpísali 4. júla zmluvu o prevode cenných papierov, predmetom ktorej je predaj 3,35-percentných podielov v akciových spoločnostiach Slovenské elektrárne (SE), Tepláreň Košice (TEKO) a Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) z portfólia SPP na fond. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SPP Dana Kršáková. "V zmysle uvedenej zmluvy v najbližších dňoch prebehne prevod predmetných akcií a zaplatenie kúpnej ceny," skonštatovala.

BRATISLAVA - Po vytvorení spoločného podniku by sa v Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) mal čo najskôr zredukovať počet pracovníkov zo súčasných približne 140 zamestnancov na 30 až 40 ľudí. "SKo je v porovnaní s trhovou hodnotou jej aktív neprimerane veľká a drahá inštitúcia," uviedol v stredu minister financií František Hajnovič. Podstatnú časť nákladov spoločnosti pritom podľa neho tvoria aj neprimerane vysoké výdavky na právne služby spojené so správou a vymáhaním pohľadávok, ktoré sa mesačne pohybujú okolo 30 mil. Sk. "Tento model nie je udržateľný pri klesajúcej výnosovosti pohľadávok," uviedol minister.

BRATISLAVA - Český distribútor elektriny Severomoravská energetika, a.s. (SME) kúpil od finančnej skupiny Penta 50-percentný podiel v bratislavskej spoločnosti Elektrovod Holding, ktorá sa zaoberá montážou energetických zariadení. Transakciu už odobril Protimonopolný úrad a nový akcionár tak bude môcť vo štvrtok na mimoriadnom valnom zhromaždení dosadiť do predstavenstva a dozornej rady Elektrovodu svojich ľudí.

BRATISLAVA - Prevzatie dvojtretinového podielu akcií spoločnosti Kovohuty, a.s., Krompachy rakúskou spoločnosťou Montanwerke Brixlegg má priniesť zvýšenie produktivity a produkcie podniku. Ako v stredu na tlačovej besede po podpísaní zmluvy o prevode vyhlásil Peter Müller, zastupujúci rakúskeho spoločníka, prevzatie akcií od luxemburského finančného investora Capitalea sa prejaví aj na stave zamestnanosti výrobcu medeného drôtu. V akej miere, to bude podľa neho závisieť od množstva surovín a obchodných cien.

BRATISLAVA - Do štvrtka môžu záujemcovia o Poštovú banku, a.s. (PB) predložiť záväzné ponuky na kúpu väčšinového podielu na základom imaní. Potenciálnymi investormi, ktorí chcú vstúpiť do akcionárskej štruktúry banky, sú Tatra banka, ING Bank a Česká pojišťovna. Due diligence v banke, ktorý je dôležitý pre vypracovanie ponuky, uskutočnili v PB počas júna.

BRATISLAVA - V súčasnosti sa o kúpu strojární PPS Detva na neoficiálnej úrovni zaujímali traja investori. Podľa informácií Základnej organizácie Odborového zväzu (OZ) Kovo v PPS Detva okrem talianskej a britskej firmy seriózny záujem o kúpu strojární prejavila spoločnosť HTC Holding. Žiadna z týchto spoločností však ešte nepredložila ponuky na Krajský súd v Banskej Bystrici. Pre agentúru SITA to povedal predseda OZ Kovo Emil Machyna. Schôdza veriteľov strojární PPS Detva, ktoré sú v konkurze, sa uskutoční 23. júla. Účastníci by na nej mali rozhodnúť o ďalšom postupe konkurzu a správe prevádzky.

BRATISLAVA - Novácke chemické závody (NCHZ) podali námietky voči postupu Fondu národného majetku SR (FNM) vo výberovom konaní na predaj 91,63-percentného podielu v spoločnosti Istrochem a budú žiadať jeho opakovanie. V súvislosti s neprijatím ponuky NCHZ fondom to agentúre SITA povedal podpredseda predstavenstva NCHZ Michal Benák.

BRATISLAVA - Slovenské telekomunikácie zavádzajú od 1. augusta tohto roku sekundovú tarifikáciu po prvej prevolanej minúte pre bytových zákazníkov s klasickým telefonickým pripojením, ktorí si budú môcť vybrať z troch volacích programov. Po technickej stránke to znamená migráciu vyše milióna zákazníkov z impulznej tarifikácie. "Termín umožnenia sekundovej tarifikácie pre bytových zákazníkov bude závisieť aj od kvality telefónnej ústredne, na ktorú sú napojení," konštatoval na stredajšej tlačovej konferencii viceprezident ST pre komunikáciu Ján Kondáš. Bezproblémový prechod budú mať klienti s digitálnymi ústredňami. Pri ostatných druhoch ústrední plánuje telekomunikačný operátor umožniť využívať služby sekundovej tarifikácie do konca roka 2002.

BRATISLAVA - Continental Matador, s.r.o., Púchov vzhľadom na dopyt po nákladných autoplášťoch preruší v tomto roku svoju výrobu iba na päť dní. Ukončenie výroby pred letnou odstávkou sa uskutoční 17. júla a nábeh sa zrealizuje 22. júla. Od začiatku odstávky po dobu dvoch týždňov bude spoločnosť realizovať opravy a rekonštrukcie strojov v predpokladanom objeme prác približne 9,5 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti. Spoločný podnik Continental Matador sa tak prispôsobil požiadavkám akcionárov, ktorými sú Matador Púchov a nemecký Continental.

ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

NEW YORK - Telekomunikačná spoločnosť VoiceStream Wireless, ktorú kontroluje nemecká spoločnosť Deutsche Telekom AG, rokuje o fúzii so spoločnosťou AT&T Wireless Services Inc. Vznikla by tak druhá najväčšia spoločnosť v USA v oblasti mobilných telekomunikácií. Informoval o tom denník Wall Street Journal. Podľa zdrojov, blízkych rokovaniam, by mohla byť hodnota fúzie 10 mld. USD. Upozornili však, že rokovania sú zatiaľ "vo veľmi predbežnej fáze", pričom nemusia vyústiť do fúzie. Obe firmy - AT&T Wireless a VoiceStream - rokovali v uplynulých mesiacoch s rôznymi spoločnosťami, avšak nedosiahla sa žiadna dohoda. Spoločnosť Deutsche Telekom správu nekomentovala.

LONDÝN - Ratingová agentúra Moody`s znížila rating francúzskej spoločnosti Alcatel, ktorá je výrobcom telekomunikačnej techniky, na špekulatívny stupeň. Svoj krok zdôvodnila oslabovaním dopytu po produktoch spoločnosti zo strany telekomunikačných firiem, pričom varovala, že rating môže ešte znížiť. Agentúra Moody`s Investors Service znížila Alcatelu úverový rating na úroveň Ba1, ktorá je najvyšším špekulatívnym stupňom, z úrovne Baa2. Rating krátkodobých úverov znížila na Not-Prime z úrovne Prime-2.

PRAHA - Finančná skupina PPF v stredu zverejnila informáciu, že sa stala väčšinovým vlastníkom spoločnosti CET 21, ktorá je držiteľom vysielacej licencie TV NOVA. Podľa tlačového hovorcu PPF
Ivana Lackoviča to vyplýva z rozhodnutia mestského súdu v Prahe, ktorý odmietol zapísať navýšenie základného imania CET 21. Väčšinovým vlastníkom sa tak stala spoločnosť Vilja, do ktorej PPF vstúpila koncom júna tohto roku. MEF Holding tento nákup spochybňuje vzhľadom na existenciu opčných zmlúv na nákup spoločnosti Vilja.

PRAHA - Talianska banka UniCredito by mohla už v auguste pristúpiť k prevzatiu českej banky Živnostenská banka, ak sa počas auditu nevyskytnú v účtovných knihách žiadne nezrovnalosti. V stredu o tom informoval generálny riaditeľ slovenskej UniBanky, ktorá je súčasťou talianskej skupiny Unicredito, Jiří Kunert. UniCredito, ktorá by kúpou Živnostenskej skompletizovala sieť pobočiek na stredoeurópskom trhu, získala od súčasného vlastníka banky, Bankgesellschaft Berlin, v tendri exkluzívne postavenie. "Ak počas auditu nenarazíme na vážny problém, prevezmeme banku už na začiatku augusta tohto roku, " citoval slová riaditeľa bývalej Poľnobanky a potenciálneho šéfa českej Živnostenskej Jiřího Kunerta hospodársky denník Hospodářske noviny. Ku kúpnej cene sa riaditeľ slovenskej UniBanky nevyjadril. Trhovú hodnotu banky s aktívami v celkovej výške 2,08 mld. CZK odhadujú odborníci na 120 mil. USD až 180 mil. USD.

FRANKFURT - Zámer regulačných úradov znížiť regulované ceny poštovného by mohol zapríčiniť pokles zisku nemeckého poštového operátora Deutsche Post (DP) v období rokov 2003 až 2007 až o 1,5 mld. EUR. V stredu o tom informovali predstavitelia DP. Spoločnosť sa bude snažiť znížiť prevádzkové náklady a tým vykompenzovať straty z nižších výnosov. V stanovisku poštový operátor ďalej uvádza, že v rámci týchto opatrení pravdepodobne pristúpi k zníženiu stavu zamestnancov o 10 000, zatvoreniu niektorých pobočiek a zvýšeniu cien iných produktov.

BERLÍN - Medzinárodný menový fond (MMF) znížil odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) nemeckej ekonomiky v roku 2002 z aprílových 0,9 % na 0,8 %, čím sa stotožnil s predikciou nemeckého ministerstva financií. V utorok o tom informovali predstavitelia ministerstva. Budúcoročný rast HDP odhaduje MMF na 2,3 %, v porovnaní s predchádzajúcou prognózou na úrovni 2,7 %. "Odhad fondu potvrdzuje jarné predpovede federálnej vlády," uvádza v stanovisku spolkové ministerstvo financií.

VARŠAVA - Poľská centrálna banka verejne prisľúbila, že nepovolí vládnemu tlaku a neopustí plávajúci kurzový režim zlotého. Trhy však po vymenovaní nového ministra financií do úradu váhajú. Člen poľského menového výboru Boguslaw Grabowski potvrdil, že cieľom emisnej banky je udržať plávajúci kurz zlotého až do okamihu zaradenia zlotého do mechanizmu devízových kurzov Európskej únie 2 (ERM 2). Akékoľvek diskusie o zmene kurzového režimu v blízkej budúcnosti sú neopodstatnené. "Neviem si predstaviť aké nové faktory by mohli prispieť k zmene dlhodobej pozície centrálnej banky v tejto veci," uviedol Grabowski.

PRAHA - Česká konsolidační agentura (ČKA) odštartovala v stredu predaj balíka nekvalitných pohľadávok v nominálnej hodnote 37,8 mld. CZK a očakáva, že v septembri určí ich kupcu podľa najvyššej ponúknutej ceny. "Súťaž je jednokriteriálna, rozhoduje ponúknutá cena," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČKA Pavel Řežábek. Dodal, že agentúru predbežne oslovilo približne 10 potenciálnych investorov. ČKA si za poradcu zvolila audítorskú firmu KPMG.

LONDÝN - Dolár v stredu na európskom trhu oslabil na úroveň pol centu od parity voči euru a na desaťmesačné minimum voči japonskému jenu. Obavy z účtovných praktík amerických firiem totiž naďalej negatívne vplývajú na americké aktíva. Návrhy amerického prezidenta Georgea W. Busha o reformách účtovníctva narazili na trhu na skepsu a pochybnosti, takže ceny akcií v USA pokračovali v utorok v poklese a ich vyhliadky v najbližších dňoch nevyzerajú najlepšie. Navyše sa na trhu očakávajú nové účtovné škandály v USA. Medzi dílermi vládla nervozita pred vystúpením amerického ministra financií Paula O`Neilla, vzhľadom na nedávne špekulácie, že americká administratíva nie je taká zainteresovaná na politike udržiavania silného dolára ako jej predchodca. Japonskí predstavitelia vyjadrili nespokojnosť s posilňovaním jenu, ktorý negatívne zasahuje japonských exportérov, avšak nezabránili pokračovaniu oslabovania dolára voči jenu na 117,65 JPY/USD. Dolár tak voči jenu oslabil na najnižšiu úroveň od konca septembra. Euro posilnilo voči doláru až na maximum 0,9969 USD/EUR, avšak neskôr vymazalo prírastky. Od začiatku tohto roku posilnilo euro voči doláru takmer o 12

NEW YORK - Americká telekomunikačná firma WorldCom Inc. zapletená do účtovného škandálu v objeme 3,85 mld. USD rozhodne v priebehu nasledujúcich troch týždňov o tom, či vyhlási bankrot alebo podstúpi inú formu finančnej reštrukturalizácie.

BRATISLAVA - Česká koruna nemá podľa analytikov fundamentálne dôvody na ďalšie posilňovanie. Stredajšie historické posilnenie českej meny voči euru pod 29 CZK/EUR, ako aj voči slovenskej korune na 1,5440 SKK/CZK podľa nich však spôsobilo nadhodnotenie českej meny. Protichodný vývoj českej koruny a slovenskej koruny voči jednotnej európskej mene spôsobuje podľa analytikov aj nestabilita slovenskej politickej scény.

ki

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 926
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 804
 3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 621
 4. Ako sme jazdili v socializme 2 604
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 930
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 714
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 307
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 286
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 174
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 838

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.

PLUS

Prečo je dobré nájsť si architekta

Len rozumný architekt vymyslí dom, v ktorom budete naozaj šťastní.

Neprehliadnite tiež

Slovensko zaostáva za Európou v miere zamestnanosti žien

Ženám návrat do práce navyše podľa analytikov sťažuje aj slabá ponuka čiastočných úväzkov, či nedostatočné kapacity predškolských zariadení.

Na škole vytvoril nový dizajn pre TANAP, park oň prejavil záujem

Baví ma, keď sa môžem podieľať na niečom, čo spropaguje Slovensko, hovorí dizajnér Milan Pleva.

Chaos v Bielom dome mal silný vplyv na newyorskú burzu

Nečakané mierne pozitívne impulzy priniesla správa o spotrebiteľských náladách.

Práce na bratislavskom obchvate sa začnú ešte tento mesiac

Projekt obchvatu Bratislavy má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.