Od prijatia po výpoveď (čo sa mení v Zákonníku)

Zmeny v Zákonníku práce prinášajú uvoľnenie pravidiel zamestnávania. Firmy môžu rýchlejšie reagovať na požiadavky trhu.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Zrušenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného, možnosť rýchlejšieho reťazenia zmlúv na určitý čas, skrátenia výpovednej lehoty i rozšírenia práce nadčas, ale aj ochrana matiek v skúšobnej lehote či zákaz nariadiť nadčasy starším lekárom a sestrám – aj to prináša novela Zákonníka práce, ktorú parlament prijal v stredu. Každý si v nej nájde niečo, čo mu uľahčí zaujať stanovisko.

Odborári hovoria o pošliapaní práv zamestnancov a merajú cestu k prezidentovi, ktorý môže ako jediný novele zabrániť v účinnosti.

Smer kritizuje aj spôsob jej prijatia: neprešla by, keby sa štyria Obyčajní ľudia prezentovali. Neprešla by však ani vtedy, keby na hlasovaní chýbala opozícia.

Ministrovi práce Jozefovi Mihálovi (SaS) sa uľavilo, keď sa na tabuli s výsledkami hlasovania objavilo: schválené. Tvrdí, že „vo výslednom efekte to bude znamenať niekoľko desaťtisíc nových pracovných miest, či už v tomto alebo v budúcom roku“.

Firmy chceli viac

Zamestnávatelia pochybujú, že novela môže spasiť armádu 342-tisíc nezamestnaných. Argumentujú najmä výškou finančných nákladov na zamestnanca.

„Za najväčšiu chybu považujem, že parlament vrátil do zákonníka šesť úrovní minimálnej mzdy. Minimálna mzda by mala byť len jedna,“ povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.

Mihál navrhol vypustenie minimálnych mzdových nárokov, ale pre odmietavý postoj časti koalície pristal na ich zachovanie. Parlament to zamestnávateľom kompenzoval obmedzením práv odborárov.

Mnohé závodné organizácie môžu prísť o legitimitu, teda aj zmysel svojej existencie. Na návrh Zoltána Horvátha (SDKÚ) musia dokázať, že združujú najmenej 30 percent ľudí vo firme.

„Určenie kvóra pre reprezentatívnosť odborov je v rozpore s ústavou,“ povedal prezident Konfederácie odborových zväzov Miroslav Gazdík. Chce sa obrátiť na medzinárodné organizácie i Ústavný súd.

Odbory dohadujú formu reakcie

Predseda Odborového zväzu Kovo Emil Machyna reagoval na výsledok hlasovania, že navrhne odchod z tripartity a nátlakové akcie. Gazdík však povedal, že situácia si to ešte nevyžaduje. Spolieha sa na prezidenta.

Ak Ivan Gašparovič zákon vráti parlamentu, koalícia bude potrebovať najmenej 76 hlasov. „Verím, že jeho rozhodnutie bude spravodlivé,“ povedal minister práce.

Zamestnanci ocenia niekoľko vecí

Z pozitív pre zamestnancov sa najčastejšie vyzdvihujú zmeny v dovolenke a prorodinné výhody. Minister práce hovorí aj o flexikonte.

BRATISLAVA. Ochrana zamestnancov verzus pružnosť pracovných vzťahov – minister práce Jozef Mihál tvrdí, že tieto dogmy nemusia byť v protiklade. Ako príklad používa flexikonto.

Ak práci bránia vážne prevádzkové dôvody, zamestnanci môžu dostať pracovné voľno, za ktoré patrí najmenej základná mzda. Po pominutí prekážok ho musia odpracovať.

„Nebudú sa musieť báť, že stratia prácu, keď sa zníži výroba pre nedostatočný odbyt. Doteraz boli firmy v prípade, že nemohli vyrábať, nútené prepúšťať, pretože zamestnanec bol pre nich drahý,“ píše ministerstvo.

Pre rodiny

Odborári kvitujú iba prorodičovské opatrenia. Prvé z nich je v tom, že tehotná či žena do deviateho mesiaca po pôrode bude v skúšobnej lehote pod ochranou.

Novela hovorí, že firma ju môže prepustiť iba „z opodstatnených dôvodov, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo s materstvom a musí ho náležite písomne odôvodniť.“

Druhá zmena umožní rodičovi dohodnúť sa so zamestnávateľom na tom, že rodičovskú dovolenku nevyčerpá naraz, keď mu vyhovuje rozložiť ju do piatich rokov dieťaťa.

Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, bude to možné až do jeho ôsmich rokov.

O dovolenke

Zmeny v dovolenke sú skôr formalitami.

Nárok na päť týždňov bude podmienený iba dožitím 33 rokov. „Nebude viazaný na nosenie rôznych potvrdení o odpracovaných obdobiach,“ povedal nedávno Mihál.

Ďalej môže ubudnúť otázok, ako dovolenku krátiť.

Kto odpracoval aspoň 60 dní v jednej firme, má najmenej štyri týždne dovolenky. Môže sa však stať, že nastúpi na rodičovskú dovolenku či péenku a tá presiahne 100 dní za rok. Kým dnes v princípe nasleduje krátenie dovolenky, po novom to bude iba možnosťou.

Čo môžu využiť zamestnávatelia

Novela zákona je plná nových možností. Zamestnávateľom to vyhovuje.

BRATISLAVA. Pružný pracovný čas môže zamestnávateľ zaviesť po dohode so zástupcami zamestnancov. Od septembra bude na to stačiť prerokovanie.

Kto získa
 • pracujúci vo výrobe háklivej na náhly úbytok zákaziek,
 • rodičia najmenších detí,
 • ľudia vo veku 33 rokov.

Firmy budú mať možnosť diktovať pružný pracovný čas bez ohľadu na odbory alebo zamestnaneckú radu.

Ďalšou zmenou je možnosť dohody na úprave nepretržitého odpočinku.

Zamestnanec by mal mať za týždeň dva voľné dni a to sobotu a nedeľu alebo nedeľu a pondelok.

Ak to nemôžu byť ani iné dva dni, zamestnávateľ to môže po dohode zmeniť tak, aby zamestnanec oddychoval aspoň v nedeľu. Od septembra však z každej nedele môže byť jedna za dva týždne.

Dnes je iba jedno riešenie: najmenej 35 hodín vrátane časti soboty alebo pondelka. Keďže ostane v platnosti, firmy budú mať na výber.

Iste ocenia aj možnosť obnoviť miesto zrušené z organizačných dôvodov po dvoch mesiacoch. Dnes sa to dá až po troch.

Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce

Nástup

Skúšobná doba sa môže predĺžiť

 • Dnes môže byť v pracovnej zmluve skúšobná lehota najviac tri mesiace. Kto nastúpi na miesto vedúceho po 1. septembri, môže sa dočkať až šiestich mesiacov.
 • Pribudne možnosť predĺženia skúšobnej lehoty kolektívnou zmluvou podpísanou aj odborármi. Pre bežného zamestnanca sa môže vyšplhať na šesť mesiacov, pre vedúceho dokonca na deväť mesiacov.
 • Vedúci zamestnanci sú oprávnení určovať a ukladať pracovné úlohy, organizovať pdriadených, riadiť a kontrolovať ich prácu.

Matky v skúšobnej lehote budú pod ochranou

 • V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez neho. Tehotné, ženy do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace matky budú mať výnimku. V týchto prípadoch zamestnávateľ musí prepustenie odôvodniť.

Brigáda cez prázdniny sa zaobíde bez potvrdenia o štúdiu

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci je potvrdenie štatútu študenta. Pre prípad, že chce pracovať po ukončení štúdia na strednej škole alebo pred zápisom do ďalšieho ročníka vysokej školy, bude mať možnosť pracovať aj bez potvrdenia o štúdiu a to najneskôr do konca októbra.

Dočasné kontrakty sa môžu opakovať rýchlejšie

 • Zmluvu na určitý čas bude možné dohodnúť najdlhšie na tri roky. Dnes je to na dva roky. Zvýši sa aj možnosť opakovania kontraktu - na tri razy za tri roky. V súčasnosti je obmedzená na dva razy za dva roky.
 • Z určitých dôvodov to ide aj častejšie. Výnimky pre opatrovateľskú službu a práce, pre ktoré sa vyžaduje umelecké vzdelanie, však zaniknú.
 • Na agentúry dočasného zamestnávania sa obmedzenia zmlúv na určitý čas nevzťahujú a tak to ostane naďalej.

Práca

Minimálne mzdové nároky ostávajú

 • Keď odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve, musia dostávať mzdu najmenej v sume minimálneho nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce. Na tomto sa nič nezmení.

Manažéri môžu odpracovať viac

 • Priemerný týždenný pracovný čas za štyri mesiace nemôže prekročiť 48 hodín. Výnimku majú len zdravotnícki zamestnanci. Už nebudú sami.
 • Dlhší pracovný čas môžu mať aj manažéri a ostatní vedúci zamestnanci. S ich súhlasom sa priemer môže vyšplhať až na 56 hodín.

Po týždni nočnej môže nasledovať ďalší

 • Ak zamestnanec súhlasí, po novom môže mať nočnú aj dva týždne po sebe. Dnes je to možné, len ak si to vyžaduje povaha práce alebo podmienky prevádzky.

Práca nadčas si nebude vyžadovať vážne dôvody

 • Zamestnávateľ môže nariadiť najviac 150 hodín nadčasov ročne, ale z vážnych dôvodov môže dohodnúť so zamestnancom ďalších 250 hodín. Zmení sa to, že vážne dôvody nebudú potrebné.
 • Zamestnanec môže odpracovať nadčas najviac 400 hodín. Rozdiel bude aj v tom, že podľa kolektívnej zmluvy mu možno nariadiť až 250 hodín.
 • Ďalšia zmena sa týka iba vedúcich zamestnancov. Na rozdiel od ostatných môžu mať 550 hodín nadčasov za rok.

Starší zdravotníci nedostanú nadčasy príkazom

 • Lekárovi, zdravotnej sestre ani inému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý dovŕšil 50 rokov, nebude možné nariadiť prácu nadčas. Nik mu však nebude brániť vykonávať ju z vlastnej vôle.
 • Sestra alebo pôrodná asistentka, ktorá mala 50 rokov, bude pod väčšou ochranou aj v prípade práce v noci. Bude nevyhnutný jej súhlas.

Na náhradné voľno bude viac času

 • Forma náhrady za prácu nadčas je otázkou dohody. Ak zamestnanec pristane na to, že si vezme náhradné voľno, nemôže dostať „mzdové zvýhodnenie“. Môže sa však stať, že sa so zamestnávateľom nedohodne, kedy má náhradné voľno vyčerpať.
 • Mení sa to, že zamestnávateľ mu ho musí poskytnúť do dvanástich mesiacov.

Flexikonto sa vracia

 • Počas krízy sa osvedčilo, ale 31. decembra 2010 zaniklo, aj keď dôsledky krízy cítiť. Po novom bude takzvané flexikonto trvalým nástrojom.
 • Ak práci bránia vážne prevádzkové dôvody, zamestnanci môžu dostať pracovné voľno, za ktoré patrí najmenej základná mzda. Po pominutí prekážok ho musia dodatočne odpracovať.

Dovolenka

Na dlhšiu dovolenku bude stačiť vek

 • Zamestnancovi, ktorý už mal alebo tento rok bude mať 33 rokov, patrí najmenej päť týždňov dovolenky, ale musí dokázať, že „odpracoval“ 15 rokov. Od budúceho januára nebude treba hľadať doklady o štúdiu, či o evidencii na úrade práce.
 • Nárok na dlhšiu dovolenku bude mať každý, kto už mal alebo v danom roku bude mať 33 rokov veku.
 • Platiť to bude aj pre štátnych zamestnancov.

Celozávodné voľno môže byť o týždeň dlhšie

 • Firma môže určiť hromadné čerpanie dovolenky iba vtedy, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov, a len po dohode so zástupcami zamestnancov. Na tom sa nič nezmení, ale celozávodné voľno môže trvať až tri týždne.
 • Dnes nesmie ísť o viac ako dva týždne. Poistkou pre zamestnancov bude podmienka, že vážne prevádzkové dôvody sa „oznámia najmenej šesť mesiacov vopred“.

Dovolenka neprepadne pre práceneschopnosť

 • Ak zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku pre prekážky v práci na svojej strane alebo preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, môže ju minúť iba v nasledujúcom roku. Novinkou bude, že dovolenka mu neprepadne, ak mu v nej bráni práceneschopnosť.
 • Vyberie si ju potom. Dnes má túto možnosť len zamestnankyňa (zamestnanec) na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Výpoveď

Výpovedná doba sa môže skrátiť

 • Minimálna výpovedná lehota sa skráti o polovicu - z dvoch mesiacov na jeden. V určitých prípadoch však bude dlhšia.
 • V prípade výpovede z organizačných dôvodov či z dôvodu zrušenia firmy bude záležať na dĺžke pracovného pomeru. Ak trval najmenej jeden a menej ako päť rokov, výpovedná lehota bude dva mesiace, a ak bol dlhší, pôjde o tri mesiace.
 • Kto dostal výpoveď z iného dôvodu, bude mať dvojmesačnú výpovednú lehotu, iba ak odpracoval najmenej rok.

Odstupné nepobeží s výpovednou lehotou

 • K výpovedi z organizačných dôvodov či z dôvodu zrušenia pracoviska dnes patrí aj odstupné. Súbeh zanikne.
 • Zamestnanec dostane odstupné, len ak sa pracovný pomer skončí dohodou. Ak už dostal výpoveď, pred začatím výpovednej doby a môže požiadať zamestnávateľa o odchod dohodou. Zamestnávateľ mu vtedy musí vyhovieť.
 • Výška odstupného bude zodpovedať priemernému zárobku zamestnanca a počtu mesiacov nevyužitej výpovednej lehoty.

Hromadné prepúšťanie bude jednoduchšie

 • O hromadné prepúšťanie ide, ak firma za 90 dní rozdá výpovede najmenej 20 zamestnancom. V menších firmách bude stačiť menej výpovedí.
 • Kde je viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov, pôjde o hromadné prepúšťanie už vtedy, ak za 30 dní dostane výpoveď najmenej desať z nich.
 • Vo väčších firmách musí ísť aspoň o 10 percent zamestnancov, v najväčších podnikoch o najmenej 30 zamestnancov.

Prerokovanie výpovede nebude povinnosťou

 • Keď zamestnávateľ chce dať niekomu výpoveď alebo s ním okamžite skončiť pracovný pomer, nebude povinný vopred to prerokovať so zástupcami zamestnancov.

Odbory musia urobiť sčítanie

 • Niektoré závodné odborové organizácie prídu o právo zastupovať všetkých zamestnancov. Tá, čo bude mať takúto ambíciu, totiž bude nútená preukázať, že má najmenej 30 percent ľudí vo firme.
 • S tačí, že zamestnávateľ využije možnosť požiadať o to v zákonom stanovenej lehote.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Prečo odchádzajú malí dodávatelia energií z trhu?
 2. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu
 3. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory
 4. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť
 5. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov
 6. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 7. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 8. Talent - vzdelanie - úspech
 9. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám
 10. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára
 1. Naše finančné družstvo - príbeh Mateja Kračinovského
 2. Prečo odchádzajú malí dodávatelia energií z trhu?
 3. BILLA Slovensko zavádza nové ekologickejšie tašky
 4. Študenti architektúry SvF STU predstavili návrh obnovy paláca
 5. Naše finančné družstvo - vlastnené bežnými ľuďmi
 6. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu
 7. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory
 8. Veľkonočné sviatky bez tráviacich problémov
 9. Poslanec Borguľa žiada konečné odstránenie plota
 10. Events in Hotel Devin - Exclusive premises and modern equipment
 1. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 15 980
 2. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 9 323
 3. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy 7 920
 4. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť 7 900
 5. Online test: Aké bude Vaše zdravie o pár rokov? 6 570
 6. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára 5 786
 7. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak? 5 360
 8. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny 4 615
 9. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá 4 422
 10. Košice vo veľkom finále! 3 907

Téma: Zákonník práce


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Vadalova dedina v Kalábrii nemá vedenie. Pre mafiu rozpustili zastupiteľstvo už druhýkrát

Ako sa reportéri denníka SME išli pozrieť do kalábrijskej dedinky Bova Marina.

Neprehliadnite tiež

USA plánujú uvaliť ďalšie clá na niektoré európske krajiny, tentokrát na dróty

Vývozcovia údajne vyvážajú drôty z uhlíkovej a legovanej ocele do Spojených štátov za dumpingové ceny.

Maďarská diaľnica M1 bude do augusta plná obmedzení

Diaľnica M1 je jednou z najstarších diaľnic v Maďarsku.

Ženy si nevedia vyjednať vyšší plat. Prečo muži zarábajú viac peňazí?

Celkový rozdiel medzi platmi žien a mužov je 24 percent.

Colníci odhalil podvody v oblasti reklamy, škodu vyčíslili na viac ako 4 milióny eur

Podozrivé spoločnosti vykazovali fakturácie v oblasti poskytovania a sprostredkovania reklamných služieb v rokoch 2016 a 2017.