Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Pasívne saldo zahraničného obchodu v máji dosiahlo 11,3 mld. Sk, medziročne tak vzrástlo o 45,1 %. Objem vývozu tovaru v máji medziročne klesol o 6,1 % na 51,4 mld. Sk. Dovoz tovaru sa zvýšil o 0,3 % na 62,7 mld. Sk. Informoval

BRATISLAVA 1. júla (SITA) -

DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Pasívne saldo zahraničného obchodu v máji dosiahlo 11,3 mld. Sk, medziročne tak vzrástlo o 45,1 %. Objem vývozu tovaru v máji medziročne klesol o 6,1 % na 51,4 mld. Sk. Dovoz tovaru sa zvýšil o 0,3 % na 62,7 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

BRATISLAVA - Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol v júni 96,7 bodu, čo je o 1,2 bodu menej ako predchádzajúci mesiac. Indikátor medziročne poklesol o 0,6 percentuálneho bodu. Májovú hodnotu IES zrevidoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR z 98 na 97,9 bodov, napriek tomu však v máji index vzrástol medzimesačne i medziročne. Napriek júnovému poklesu indikátora jeho vývoj v prvom polroku naznačuje podľa ŠÚ SR potenciál pre ďalší rast hrubého domáceho produktu. "Hodnota IES je síce v druhom štvrťroku nižšia ako v prvom o 2,4 bodu, obe sú nad úrovňou dosahovanou v predchádzajúcich troch rokoch," uviedol úrad.

BRATISLAVA - Deficit bežného úctu platobnej bilancie sa za štyri mesiace roka podľa predbežných údajov medziročne zvýšil o 3,9 mld. Sk a dosiahol 21,4 mld. Sk. V samotnom apríli pritom záporné saldo predstavovalo 6,501 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

BRATISLAVA - Slovenský kapitálový trh je na tom ešte stále najhoršie z krajín Visegrádskej štvorky (V4). Stále totiž dominujú nelikvidné cenné papiere, hlavne z prvej vlny kupónovej privatizácie. Ako píše Úrad pre finančný trh (ÚFT) vo svojej Správe o stave kapitálového trhu v roku 2001, nízka likvidita akciového trhu v SR sa prejavuje aj pri základných ukazovateľoch burzovej likvidity. Ide napríklad o pomer obratu akcií k ich trhovej kapitalizácii, ktorý poskytuje predstavu o tom, aká časť formálneho objemu investícií vstupuje do kurzotvorných procesov. Kým v štátoch Európskej únie sa tieto hodnoty obvykle pohybujú na úrovni 200 až 300 %, v Poľsku a Maďarsku od 40 do 50 %, na Slovensku je to len približne 27 %. .

BRATISLAVA - Podľa Slovenskej správy letísk (SSL) sú Praha, Košice a Zürich momentálne najžiadanejšími leteckými destináciami v pravidelnej leteckej doprave. Za prvých päť mesiacov v tomto roku odletelo z Bratislavy do Prahy 27 756 pasažierov, do Košíc vycestovalo 11 281 cestujúcich a do švajčiarskeho Zürichu 2 430 osôb. "Celkovo sme v tomto období evidovali desať pravidelných leteckých spojení, pričom v júni pribudli ďalšie tri do chorvátskeho Splitu a Zadaru a talianskych Benátok," uviedla pre agentúru SITA vedúca marketingu SSL Ivana Paulínyová.

BRATISLAVA - Telekomunikačný úrad SR v piatok vydal licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete spoločnostiam EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. Licenčné konanie na udelenie kombinovanej licencie na prevádzkovanie služieb v sieťach GSM a UMTS, o ktorú požiadala spoločnosť Profinet.sk, pokračuje. Rozhodnutia úradu zatiaľ nenadobudli právoplatnosť. Agentúru SITA o tom informoval hovorca TÚ Roman Vavro.

BRATISLAVA - V prvom štvrťroku prišli na Slovensko priame zahraničné investície (PZI) v objeme 4,051 mld. Sk. Zhruba 63,8 % prostriedkov pritom smerovalo do peňažníctva a poisťovníctva. Viac ako štvrtinu PZI zaznamenala priemyselná výroba s objemom 1,023 mld. Sk. Celkový objem PZI ku koncu marca dosiahol 229,232 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Informačný materiál s podmienkami výberového konania na predaj 29,99 % akcií spoločnosti Trnavská NAD, a.s. si do stanoveného termínu na Fonde národného majetku SR (FNM) vyzdvihli traja záujemcovia. Materiál obsahuje aj poučenie o postupe pri predkladaní návrhov a termín ich predloženia do výberového konania a informácie o spoločnosti. Jeho prevzatie bolo podmienkou účasti vo výberovom konaní. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

BRATISLAVA - Minuloročný zisk Bane Dolina, a.s. Veľký Krtíš, ktorého objem predstavoval viac ako 3,9 mil. Sk, použije spoločnosť na vytvorenie rezervného fondu. Vzhľadom na vládou schválený útlmový proces bane a s ním spojený pokles produkcie však podnik ku koncu tohto roka očakáva zisk v rozmedzí 1 až 2 mil. Sk. "V súčasnosti však nie je možné jednoznačne tvrdiť, či sa zámer podarí splniť," uviedol pre agentúru SITA po piatkovom valnom zhromaždení generálny riaditeľ podniku Andrej Šterbinský.

BRATISLAVA - Slovakofarma, a.s., Hlohovec na piatkovom mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodla, že bude vyplácať dividendu vo výške 50 Sk na jednu akciu na doručiteľa. Na jednu zamestnaneckú akciu dostanú akcionári 55 Sk pred zdanením. Akcionári ďalej schválili dosiahnuté výsledky spoločnosti za minulý rok a rozhodli o rozdelení zisku a tantiém. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti Pavel Hraška. Slovakofarma vlani prvýkrát prekročila hranicu 5 mld. Sk ročného objemu predaja. Na mimoriadnom valnom zhromaždení o tom informoval jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ondrej Gattnar. Ako ďalej uviedol, v rámci podnikateľského zámeru na tento rok Slovakofarma očakáva dvoj- až trojpercentný nárast predaja v hlavnom predmete svojej činnosti.

BRATISLAVA - Za rok 2001 dosiahla a.s. Kúpele Sliač a Kováčová (KSK) čistý zisk vo výške 786 tis. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to výrazný pokles, o 11,8 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Fondu národného majetku Tatjana Lesajová.

BRATISLAVA - Zisk výrobcu ložísk, spoločnosti Kinex, a.s. Bytča za uplynulý rok predstavuje viac ako 49,4 mil. Sk. Objem výroby bol vlani na úrovni 1,785 mld. Sk. Spoločnosť v oblasti prevádzky dosiahla zisk 148,8 mil. Sk, celkový zisk však výrazne zredukovala strata z finančných operácií. Tá prekročila hranicu 70,2 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených podnikom po valnom zhromaždení.

BRATISLAVA - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) ukončil rok 2001 s konsolidovaným ziskom pred zdanením vo výške 7,7 mld. Sk, čo je medziročný nárast o 71,1 %. Tento výsledok je auditovaný a zodpovedá medzinárodným účtovným štandardom IAS. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SPP Dana Kršáková po štvrtkovom riadnom valnom zhromaždení (VZ) spoločnosti, ktoré prerokovalo hospodárenie podniku za rok 2001.

BRATISLAVA - Akcionári spoločnosti Grafobal, a.s., Skalica rozhodli na piatkovom valnom zhromaždení, že takmer celý minuloročný čistý zisk v objeme 86 mil. Sk preinvestuje spoločnosť do nových technológií a ďalšieho rozvoja Grafobalu. Z dosiahnutého zisku po zdanení sa odvedie len 5 % do rezervného fondu. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ Grafobalu Marián Kožíšek, zámerom firmy v najbližšom období je vybudovať ďalší výrobný závod vo východnej Európe.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

TOKIO - Japonská miera nezamestnanosti vzrástla v máji už piaty mesiac za sebou, a to na 5,4 % z aprílovej hodnoty 5,2 %. Počet nezamestnaných sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenil a bez práce bolo 3,75 mil. ľudí, avšak v medziročnom porovnaní sa zvýšil o 270 tisíc osôb.

PRAHA - S troma alternatívnymi operátormi by ešte do konca tohto týždňa mal mať Český Telecom uzatvorenú zmluvu o využívaní služby voľby operátora prostredníctvom štvormiestnej predvoľby. Ako povedal výkonný viceprezident pre služby veľkopredaja Českého Telecomu Pavel Jiroušek, ešte v piatok dôjde k podpisu dohody so spoločnosťou TELE2 a ten istý krok sa predpokladá aj u firiem Aliatel a Contactel. Rokovania s ostatnými subjektmi naďalej pokračujú.

VILNIUS - Litovská ekonomika vzrástla v prvom štvrťroku medziročne o 4,5 % oproti predbežne zverejnenému odhadu 4,1-percentného rastu. Ekonomiku pobaltskej krajiny podporilo pokračovanie expanzie najmä v stavebníctve a maloobchodnom sektore. Informoval o tom v piatok národný štatistický úrad.

BUDAPEŠŤ - Členské krajiny Európskej únie (EÚ) prezentovali v piatok spoločnú negociačnú pozíciu pre kapitolu poľnohospodárstvo. V piatok o tom informoval nemenovaný predstaviteľ Európskej komisie. Dokument síce ešte nie je kompletný, keďže definuje iba niektoré návrhy kvót, neobsahuje však žiadne ustanovenia o priamych platbách resp. o referenčných obdobiach. Podľa pôvodného časového harmonogramu mal byť dokument o spoločnej poľnohospodárskej politike zverejnený počas španielskeho predsedníctva do 30. júna tohto roku.

WASHINGTON - Medzinárodný menový fond (MMF) v piatok schválil úver Turecku vo výške 1,15 mld. USD. Úver je súčasťou 16 mld. USD pomoci krajine prekonať najhoršiu bankovú krízu od konca druhej svetovej vojny. Vďaka úveru Turecko nebude mať v druhej polovici tohto roka problémy so splácaním domáceho dlhu a pravdepodobne dosiahne plánovaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny stanoveného pre tento rok na 3 %. Politické napätie spôsobené chorobou predsedu vlády Turecka Bulenta Ecevita a návrhom na vyhlásenie predčasných volieb, však túto finančnú výpomoc mierne zdraželo.

pe

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 13 551
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 4 658
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 274
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 101
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 375
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 004
 7. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 958
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 926
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 365
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 178

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Politika, biznis, vplyv. O čo ide oligarchom v médiách

Odborník na komunikáciu a mediálne štúdiá Václav Štetka hovorí, že oligarchovia médiá skupujú výhradne kvôli svojim záujmom.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

ŠPORT

Bora upokojuje fanúšikov: Sagan je v poriadku a má veľkú motiváciu

Môže získať tretí titul majstra sveta.

Neprehliadnite tiež

Nemecké platy sú v priemere o 570 eur vyššie ako tie naše

Najhoršie platení sú pracujúci v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku

Svetová obchodná organizácia zlepšila prognózu rastu globálneho obchodu

Rast globálneho obchodu s tovarmi by sa mal v tomto roku podľa predpovede Svetovej obchodnej organizácie zrýchliť na úroveň 3,6 percenta.

Kyberútok na Komisiu pre cenné papiere mohli využiť na nelegálne obchodovanie

Softvér bol opravený rýchlo po tom, ako sa v roku 2016 odhalilo, že do neho prenikli hackeri. Avšak možnosť, že niekto mohol preniknutie využiť na dosiahnutie nelegálnych ziskov, sa zistila až minulý mesiac.

Európsky letecký trh je veľmi roztrieštený, potrebuje konsolidáciu

Európsky letecký trh predstavuje zhruba štvrtinu globálneho objemu prepravy.