Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Pasívne saldo zahraničného obchodu v máji dosiahlo 11,3 mld. Sk, medziročne tak vzrástlo o 45,1 %. Objem vývozu tovaru v máji medziročne klesol o 6,1 % na 51,4 mld. Sk. Dovoz tovaru sa zvýšil o 0,3 % na 62,7 mld. Sk. Informoval

BRATISLAVA 1. júla (SITA) -

DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Pasívne saldo zahraničného obchodu v máji dosiahlo 11,3 mld. Sk, medziročne tak vzrástlo o 45,1 %. Objem vývozu tovaru v máji medziročne klesol o 6,1 % na 51,4 mld. Sk. Dovoz tovaru sa zvýšil o 0,3 % na 62,7 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

BRATISLAVA - Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol v júni 96,7 bodu, čo je o 1,2 bodu menej ako predchádzajúci mesiac. Indikátor medziročne poklesol o 0,6 percentuálneho bodu. Májovú hodnotu IES zrevidoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR z 98 na 97,9 bodov, napriek tomu však v máji index vzrástol medzimesačne i medziročne. Napriek júnovému poklesu indikátora jeho vývoj v prvom polroku naznačuje podľa ŠÚ SR potenciál pre ďalší rast hrubého domáceho produktu. "Hodnota IES je síce v druhom štvrťroku nižšia ako v prvom o 2,4 bodu, obe sú nad úrovňou dosahovanou v predchádzajúcich troch rokoch," uviedol úrad.

BRATISLAVA - Deficit bežného úctu platobnej bilancie sa za štyri mesiace roka podľa predbežných údajov medziročne zvýšil o 3,9 mld. Sk a dosiahol 21,4 mld. Sk. V samotnom apríli pritom záporné saldo predstavovalo 6,501 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

BRATISLAVA - Slovenský kapitálový trh je na tom ešte stále najhoršie z krajín Visegrádskej štvorky (V4). Stále totiž dominujú nelikvidné cenné papiere, hlavne z prvej vlny kupónovej privatizácie. Ako píše Úrad pre finančný trh (ÚFT) vo svojej Správe o stave kapitálového trhu v roku 2001, nízka likvidita akciového trhu v SR sa prejavuje aj pri základných ukazovateľoch burzovej likvidity. Ide napríklad o pomer obratu akcií k ich trhovej kapitalizácii, ktorý poskytuje predstavu o tom, aká časť formálneho objemu investícií vstupuje do kurzotvorných procesov. Kým v štátoch Európskej únie sa tieto hodnoty obvykle pohybujú na úrovni 200 až 300 %, v Poľsku a Maďarsku od 40 do 50 %, na Slovensku je to len približne 27 %. .

BRATISLAVA - Podľa Slovenskej správy letísk (SSL) sú Praha, Košice a Zürich momentálne najžiadanejšími leteckými destináciami v pravidelnej leteckej doprave. Za prvých päť mesiacov v tomto roku odletelo z Bratislavy do Prahy 27 756 pasažierov, do Košíc vycestovalo 11 281 cestujúcich a do švajčiarskeho Zürichu 2 430 osôb. "Celkovo sme v tomto období evidovali desať pravidelných leteckých spojení, pričom v júni pribudli ďalšie tri do chorvátskeho Splitu a Zadaru a talianskych Benátok," uviedla pre agentúru SITA vedúca marketingu SSL Ivana Paulínyová.

BRATISLAVA - Telekomunikačný úrad SR v piatok vydal licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete spoločnostiam EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. Licenčné konanie na udelenie kombinovanej licencie na prevádzkovanie služieb v sieťach GSM a UMTS, o ktorú požiadala spoločnosť Profinet.sk, pokračuje. Rozhodnutia úradu zatiaľ nenadobudli právoplatnosť. Agentúru SITA o tom informoval hovorca TÚ Roman Vavro.

BRATISLAVA - V prvom štvrťroku prišli na Slovensko priame zahraničné investície (PZI) v objeme 4,051 mld. Sk. Zhruba 63,8 % prostriedkov pritom smerovalo do peňažníctva a poisťovníctva. Viac ako štvrtinu PZI zaznamenala priemyselná výroba s objemom 1,023 mld. Sk. Celkový objem PZI ku koncu marca dosiahol 229,232 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Informačný materiál s podmienkami výberového konania na predaj 29,99 % akcií spoločnosti Trnavská NAD, a.s. si do stanoveného termínu na Fonde národného majetku SR (FNM) vyzdvihli traja záujemcovia. Materiál obsahuje aj poučenie o postupe pri predkladaní návrhov a termín ich predloženia do výberového konania a informácie o spoločnosti. Jeho prevzatie bolo podmienkou účasti vo výberovom konaní. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

BRATISLAVA - Minuloročný zisk Bane Dolina, a.s. Veľký Krtíš, ktorého objem predstavoval viac ako 3,9 mil. Sk, použije spoločnosť na vytvorenie rezervného fondu. Vzhľadom na vládou schválený útlmový proces bane a s ním spojený pokles produkcie však podnik ku koncu tohto roka očakáva zisk v rozmedzí 1 až 2 mil. Sk. "V súčasnosti však nie je možné jednoznačne tvrdiť, či sa zámer podarí splniť," uviedol pre agentúru SITA po piatkovom valnom zhromaždení generálny riaditeľ podniku Andrej Šterbinský.

BRATISLAVA - Slovakofarma, a.s., Hlohovec na piatkovom mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodla, že bude vyplácať dividendu vo výške 50 Sk na jednu akciu na doručiteľa. Na jednu zamestnaneckú akciu dostanú akcionári 55 Sk pred zdanením. Akcionári ďalej schválili dosiahnuté výsledky spoločnosti za minulý rok a rozhodli o rozdelení zisku a tantiém. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti Pavel Hraška. Slovakofarma vlani prvýkrát prekročila hranicu 5 mld. Sk ročného objemu predaja. Na mimoriadnom valnom zhromaždení o tom informoval jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ondrej Gattnar. Ako ďalej uviedol, v rámci podnikateľského zámeru na tento rok Slovakofarma očakáva dvoj- až trojpercentný nárast predaja v hlavnom predmete svojej činnosti.

BRATISLAVA - Za rok 2001 dosiahla a.s. Kúpele Sliač a Kováčová (KSK) čistý zisk vo výške 786 tis. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to výrazný pokles, o 11,8 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Fondu národného majetku Tatjana Lesajová.

BRATISLAVA - Zisk výrobcu ložísk, spoločnosti Kinex, a.s. Bytča za uplynulý rok predstavuje viac ako 49,4 mil. Sk. Objem výroby bol vlani na úrovni 1,785 mld. Sk. Spoločnosť v oblasti prevádzky dosiahla zisk 148,8 mil. Sk, celkový zisk však výrazne zredukovala strata z finančných operácií. Tá prekročila hranicu 70,2 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených podnikom po valnom zhromaždení.

BRATISLAVA - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) ukončil rok 2001 s konsolidovaným ziskom pred zdanením vo výške 7,7 mld. Sk, čo je medziročný nárast o 71,1 %. Tento výsledok je auditovaný a zodpovedá medzinárodným účtovným štandardom IAS. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SPP Dana Kršáková po štvrtkovom riadnom valnom zhromaždení (VZ) spoločnosti, ktoré prerokovalo hospodárenie podniku za rok 2001.

BRATISLAVA - Akcionári spoločnosti Grafobal, a.s., Skalica rozhodli na piatkovom valnom zhromaždení, že takmer celý minuloročný čistý zisk v objeme 86 mil. Sk preinvestuje spoločnosť do nových technológií a ďalšieho rozvoja Grafobalu. Z dosiahnutého zisku po zdanení sa odvedie len 5 % do rezervného fondu. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ Grafobalu Marián Kožíšek, zámerom firmy v najbližšom období je vybudovať ďalší výrobný závod vo východnej Európe.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

TOKIO - Japonská miera nezamestnanosti vzrástla v máji už piaty mesiac za sebou, a to na 5,4 % z aprílovej hodnoty 5,2 %. Počet nezamestnaných sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenil a bez práce bolo 3,75 mil. ľudí, avšak v medziročnom porovnaní sa zvýšil o 270 tisíc osôb.

PRAHA - S troma alternatívnymi operátormi by ešte do konca tohto týždňa mal mať Český Telecom uzatvorenú zmluvu o využívaní služby voľby operátora prostredníctvom štvormiestnej predvoľby. Ako povedal výkonný viceprezident pre služby veľkopredaja Českého Telecomu Pavel Jiroušek, ešte v piatok dôjde k podpisu dohody so spoločnosťou TELE2 a ten istý krok sa predpokladá aj u firiem Aliatel a Contactel. Rokovania s ostatnými subjektmi naďalej pokračujú.

VILNIUS - Litovská ekonomika vzrástla v prvom štvrťroku medziročne o 4,5 % oproti predbežne zverejnenému odhadu 4,1-percentného rastu. Ekonomiku pobaltskej krajiny podporilo pokračovanie expanzie najmä v stavebníctve a maloobchodnom sektore. Informoval o tom v piatok národný štatistický úrad.

BUDAPEŠŤ - Členské krajiny Európskej únie (EÚ) prezentovali v piatok spoločnú negociačnú pozíciu pre kapitolu poľnohospodárstvo. V piatok o tom informoval nemenovaný predstaviteľ Európskej komisie. Dokument síce ešte nie je kompletný, keďže definuje iba niektoré návrhy kvót, neobsahuje však žiadne ustanovenia o priamych platbách resp. o referenčných obdobiach. Podľa pôvodného časového harmonogramu mal byť dokument o spoločnej poľnohospodárskej politike zverejnený počas španielskeho predsedníctva do 30. júna tohto roku.

WASHINGTON - Medzinárodný menový fond (MMF) v piatok schválil úver Turecku vo výške 1,15 mld. USD. Úver je súčasťou 16 mld. USD pomoci krajine prekonať najhoršiu bankovú krízu od konca druhej svetovej vojny. Vďaka úveru Turecko nebude mať v druhej polovici tohto roka problémy so splácaním domáceho dlhu a pravdepodobne dosiahne plánovaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny stanoveného pre tento rok na 3 %. Politické napätie spôsobené chorobou predsedu vlády Turecka Bulenta Ecevita a návrhom na vyhlásenie predčasných volieb, však túto finančnú výpomoc mierne zdraželo.

pe

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 2. Hitparáda štiav
 3. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 6. Malé knedličky, veľké dojmy
 7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 703
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 843
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 338
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 479
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 413
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 286
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 501
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 649
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 444
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 189

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

DOMOV

Prieskum Polis: Voľby by vyhral Smer, SNS preferencie klesli

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop