Nový fenomén v očkovaní? Rodičia majú strach z vakcín

Kým dieťa dospeje, malo by byť zaočkované proti jedenástim ochoreniam. Ďalších šesť typov vakcín lekári odporúčajú nepovinne. V marci vstúpil do platnosti očkovací kalendár pre deti a dospelých na tento rok.

(Zdroj: Ilustračné - ČTK/AP)

BRATISLAVA. Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov minulého storočia. Podľa lekárov sa vďaka tomu u nás nevyskytujú ochorenia, ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje, je dlhodobo priaznivá.

„Pomocou očkovania obávané infekcie vymizli a vymizol aj strach z nich. Objavil sa však nový fenomén – strach z vakcín,“ hovorí pediatrička Anna Matušková z Chrenovca-Brusna, ktorá má za sebou už dvadsaťpäťročnú prax.

Výsledok preočkovania

Bratislavská pediatrička Katarína Šimovičová dodáva, že dnešní rodičia majú rôzne informácie z internetu, za ktoré nikto neručí a veria im viac ako lekárovi.

„Myslia si, že infekčné ochorenia, ako je TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, osýpky, detská obrna, mumps či rubeola sa už nevyskytujú a neuvedomujú si, že sa nevyskytujú preto, že populácia je dobre preočkovaná.

Lekárka Monika Antošová hovorí: „Povinné očkovanie by sa nemalo chápať ako povinnosť, ale ako nesmierna výhoda.“

Nebezpečné pochybnosti

Rozširovanie pochybností o tom, či je očkovanie účinné, alebo bezpečné, môže byť podľa epidemiológov pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé.

Pediatrička Marta Špániková sa problematikou odmietania očkovania zo strany rodičov zaoberá už dlhší čas.

„Snažím sa pátrať po príčinách, prečo sa mladí, vzdelaní rodičia bránia očkovaniu, tejto dokázanej možnosti chrániť svoje dieťa pred závažnými ochoreniami,“ hovorí.

Rodičov podľa ich prístupu k očkovaniu delí do štyroch skupín. Prvé tri skupiny tvoria rodičia, ktorí očkovanie neodmietajú a berú ho ako súčasť starostlivosti o dieťa.

Niektorí však majú rôzne vystupňované výhrady k doplnkovému očkovaniu a sú presvedčení, že nie je potrebné, ba dokonca veľa očkovaní podľa nich škodí.

Poslednou skupinou sú rodičia, ktorí úplne odmietajú očkovanie. Lekárka hovorí, že má vo svojej starostlivosti aj deti takýchto rodičov. Snaží sa s nimi komunikovať aj o očkovaní, ale ich rozhodnutie je nateraz neprístupné akýmkoľvek rozumným argumentom.

„Nechcem hľadať páky ani donucovacie prostriedky, aby rodičia deti nechali očkovať. Mojím cieľom je presvedčiť ich, že ich informácie o nebezpečenstve sú zavádzajúce,“ vysvetľuje Špániková. No priznáva, že táto jej snaha sa vždy nekončí úspechom.

Presná evidencia

Odporcovia argumentujú aj tým, že na deťoch sa po vakcínach prejavujú nežiaduce účinky. Antošová hovorí, že sa tak stáva často po užití akéhokoľvek lieku, teda aj očkovacej látky. „Treba zvážiť, či prínos očkovania nie je vyšší ako riziko nežiaducich účinkov,“ dopĺňa.

O očkovaní sa vedie presná, mnohonásobná evidencia. Odmietnutie povinného očkovania riešia regionálne úrady verejného zdravotníctva. Rodičom, ktorí s dieťaťom neprídu na povinné očkovanie, hrozí pokuta 331 eur za nesplnenie zákonnej povinnosti.

Koľko zaplatíme za nepovinné očkovanie

Pri očkovaní nad rámec zákona si pacient musí priplatiť. Doplatky v jednotlivých zdravotných poisťovniach sú rôzne. Prinášame niektoré z nich.

Union zdravotná poisťovňa

Očkovanie proti rotavírusom

 • Najmenším poistencom vo veku od 6 do 24 týždňov na očkovanie proti rotavírusom prispieva sumou vo výške 10 percent z ceny zaplatenej v lekárni.

Očkovanie proti meningokokom

 • Poistencom do veku 2 rokov prispieva sumou vo výške 10 percent z ceny vakcíny.

Očkovanie proti hepatitíde typu A

 • Poistencom od 1. roku života dáva príspevok vo výške 30 percent z ceny každej z dvoch dávok očkovacej vakcíny proti hepatitíde typu A.

Očkovanie proti rakovine kŕčka maternice

 • Možnosť čiastočnej úhrady očkovania pre dievčatá narodené v rokoch 1996 až 1998, ktoré v roku 2011 mali 13. narodeniny a ešte nedovŕšili 16. rok, vrátane samotného výkonu očkovania.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

 • Čiastočná úhrada vo výške 50 percent z ceny každej z troch dávok vakcíny proti kliešťovej encefalitíde (spolu približne 25 eur).

Očkovanie proti chrípke

 • Poistenec nič nedopláca.

ZP Dôvera

Proti kliešťovej encefalitíde

 • Poisťovňa uhrádza v plnej sume poslednú z troch dávok očkovacej látky. Podmienkou je, že si poistenec zakúpi na základe lekárskeho predpisu v lekárni všetky tri vakcíny a doklad o kúpe predloží v ktorejkoľvek pobočke.

Infekcia pneumokokmi

 • Všetkým poistencom vo veku od 2 rokov poisťovňa uhrádza v plnej výške vakcínu Pneumo 23, ktorá chráni proti 23 sérotypom pneumokoka.

Proti chrípke

 • Hradí v plnej výške.

Rakovina krčka maternice

 • Podľa dĺžky poistného vzťahu prispieva poistenkám vo veku 11 rokov na očkovaciu vakcínou Cervarix.

Hepatíta

 • Polovicu vakcíny proti hepatitíde A a B.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Hepatíta

 • Poisťovňa uhrádza tretiu dávku očkovacej vakcíny proti hepatitíde B aj kombinovanú vakcínu proti hepatitíde A a B, respektíve tretiu dávku tejto vakcíny a to v sume, ktorá zodpovedá cene 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B.

Proti chrípke

 • V plnej výške.

Nepovinné očkovanie je vždy na požiadanie rodiča. Je proti týmto ochoreniam:

 • rotavírusové ochorenia,
 • žltačka typu A alebo kombinovaná vakcína proti typu A+B,
 • proti meningokokom,
 • proti kliešťovej encefalitíde,
 • proti kiahňam,
 • proti ľudskému papiloma vírusu, ktorý vyvoláva rakovinu kŕčka maternice,
 • proti chrípke.

V ordináciách lekári nemajú čas na dlhé rozhovory s rodičmi. Pediatrička MONIKA ANTOŠOVÁ im pripravila bedeker o očkovaní.

Očkovanie proti rubeole, mumpsu, osýpkam

 • Základné očkovanie: od 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci, preočkovanie v 11. roku života.
 • Spôsob podania: Pod kožu do stehna alebo hornej končatiny.
 • Možné komplikácie: Zriedkavo začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, veľmi zriedkavo teplota, zdurenie lymfatických uzlín.

Očkovanie proti detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B a proti Heamophilus influaense v jednej vakcíne (Infanrix hexa).

 • Základné očkovanie pozostáva z 3 dávok: prvá dávka sa podáva v 3. až 4. mesiaci života, druhá dávka v 5.až 6.mesiaci života, tretia dávka v 11. až 12. mesiaci života a štvrtá dávka v 6. roku života.
 • Účinnosť: Očkovanie vyvolá imunitnú odpoveď u viac ako 90 percent očkovaných už po druhej dávke. Vakcínou vytvorená imunita je považovaná za dlhodobú, u niektorých zložiek za celoživotnú.
 • Nežiaduce účinky: Reakcie mierneho charakteru: bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu.
 • Celkové reakcie: teplota, ospalosť, podráždenie, môže sa vyskytnúť aj nechutenstvo, vracanie, neutíšiteľný plač.
 • Celkové reakcie závažného charakteru: horúčka nad 40,5 °C, neutíšiteľný plač trvajúci dlhšie ako 3 hodiny, syndróm hypotónie-hyporesponzivity a kŕče, alergická reakcia a anafylaktický šok,
 • V prípade týchto závažných reakcií sa dieťa neočkuje proti čiernemu kašľu. Predpokladá sa, že tieto nežiaduce účinky spôsobuje práve zložka proti čiernemu kašľu.
 • Kedy neočkujeme: ak má dieťa akútne ochorenie počas rekonvalescencie, po prekonanej chorobe, ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní, ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu, ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením.

Očkovanie proti tuberkulóze

 • Očkuje sa v pôrodnici, štvrtý deň po narodení. Ak nie je možné zaočkovať novorodenca do konca 6. týždňa života, potom sa očkuje po ukončení základného očkovanie. Po tomto veku sa očkuje každá osoba, u ktorej bola kožným testom dokázaná negatívna odpoveď na tuberkulín.
 • Preočkovanie: Vo veku 11 rokov.
 • Normálna reakcia na očkovanie: Prítomnosť vzniku tvrdého červeného pupenca v mieste vpichu. Pupenec vzniká o 3 - 4 týždne po zaočkovaní.
 • Účinnosť: Protilátky sa vytvoria do 6 týždňov po očkovaní, medzi 10. až 15. rokom po vakcinácii je prítomná len u 59 percent očkovaných detí.
 • Možné komplikácie: Veľké a dlhodobé defekty v mieste vpichu, zápal miestnych lymfatických uzlín. Zriedka sa môže vyskytnúť zápal kostí a svalov, kožná tuberkulóza a postihnutie očí.
 • Kedy neočkujeme: Ak má dieťa akútne ochorenie počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe, ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní, ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu, ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením, ak má dieťa chronický zápal pečene, obličiek, ochorenie srdca,
 • predčasne narodené deti, ktoré nedosiahli hmotnosť 2500 g do konca 6.týždňa života, tieto deti sa očkujú po ukončení základného očkovania.

Očkovanie proti pneumokokom

 • Vakcína Synflorix, Prevenar – do 2 rokov života.
 • Pneumo 23 – vakcína pre deti staršie ako 2 roky.
 • Základné očkovanie: prvá dávka sa podáva v 3. až 4. mesiaci života, druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (o 6 až 10 týždňov po 1. dávke), tretia dávka v 11. až 12. mesiaci života, o 6 až 10 mesiacov po 2. dávke.
 • Účinnosť: U detí mladších ako 17 mesiacov a u mladších dospelých osôb bola dokázaná účinnosť vakcinácie proti pneumokokovým infekciám. Vakcína znižuje počet pneumokokových ochorení u detí s poškodenou slezinou a po operačnom odstránení sleziny v porovnaní s neočkovanými deťmi.
 • Možné komplikácie: Lokálne reakcie v mieste vpichu, začervenanie, bolesť, opuch. Celkové reakcie (horúčka, bolesti svalov, alergická reakcia) sa vyskytujú zriedka.
 • Kedy neočkujeme: Ak má dieťa akútne ochorenie, počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe, ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní, ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením,
 • Dôvod očkovania: Zápal pľúc a iné závažné infekcie dýchacích ciest často vyvoláva baktéria nazývaná aj pneumokok. Je to baktéria, ktorá má ochranný obal a ten zabraňuje obranným mechanizmom človeka zničiť ju.
 • Závažnosť infekcií ešte umocňuje ich narastajúca odolnosť na antibiotiká a s tým spojené zlyhanie liečby.
Prevenar s doplatkom, odpadne tuberkulóza

Pri povinnom očkovaní detí proti pneumokokom majú rodičia na výber dve vakcíny, za jednu už musia doplácať.

POPRAD, BRATISLAVA. Od 1. apríla musia rodičia za vakcínu Prevenar, ktorá sa používa ako jedna z dvoch pri povinnom očkovaní proti pneumokokom, doplácať. Za jednu dávku Prevenaru doplatia asi 12 eur.

Bez doplatku zostala len druhá vakcína Synflorix. Synflorix zvíťazil nad Prevenarom preto, lebo Európska komisia odobrila zníženie dávkovania. Namiesto štyroch dávok už po novom stačia tri.

Ak už deti začali očkovací cyklus Prevenarom, poisťovne im preplatia aj zvyšné dávky.

Za očkovanie jedného dieťaťa sa tak z verejného poistenia zaplatí 114 eur, a nie 153. Malo by to ušetriť ročne 1,7 milióna eur, tvrdí ministerzdravoníctva Ivan Uhliarik (KDH).

Od nového roku by mohlo z povinného očkovania detí vypadnúť očkovania novorodencov proti tuberkulóze (TBC).

„Ale neuvažuje sa o absolútnom zrušení,“ povedala Martina Miškovská zo Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a pľúcnych chorôb. Očkovanie by zostalo u vybraných rizikových skupín obyvateľov. Dôvodom je znižujúci sa výskyt ochorenia.

Rady právnika

Môže rodič očkovanie odmietnuť?

Za splnenie očkovacej povinnosti u detí do 18 rokov zodpovedajú podľa zákona rodičia. V prípade, že nedajú zaočkovať svoje dieťa ani v náhradnom termíne, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a rodičom môže byť uložená pokuta do výšky 331 eur.

Ustanovením povinného očkovania nepochybne dochádza k vážnemu zásahu do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov, ktoré možno obmedziť iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Hoci očkovacia povinnosť je ustanovená zákonom, podrobnosti o jeho druhoch a očkovacích postupoch upravuje vyhláška ministerstva zdravotníctva.

V ktorých prípadoch sa dá očkovaniu vyhnúť?

Povinnému očkovaniu sa dá vyhnúť jedine v prípade zistenia zdravotného stavu, ktorý bráni podaniu očkovacej látky. Kontraindikáciu posudzuje príslušný odborný lekár, ktorý o tom vydá doklad.

Podľa slovenskej Ústavy ľudské práva možno obmedziť len na základe zákona. To je však v rozpore s očkovacou povinnosťou nariadenou zákonom, ktorá zasahuje do práv a povinností rodičov zodpovedajúcich za zdravie ich dieťaťa. V konečnom dôsledku o tejto otázke môže rozhodnúť Ústavný súd.

Má materská škola právo neprijať neočkované dieťa ?

Aby dieťa mohlo navštevovať materskú školu, musí rodič k prihláške priložiť potvrdenie detského lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Súčasťou potvrdenia býva aj údaj o absolvovaní očkovania. Pokiaľ lekár uzná dieťa za zdravé, potom nemôže byť prípadná absencia údajov o očkovaní dôvodom na to, aby dieťaťu bolo odmietnuté navštevovanie škôlky.

Dávid Oršula, advokát a konateľ advokátskej kancelária BNT

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 4. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 6. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 7. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 8. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 9. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 10. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 677
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 11 371
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 547
 4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 957
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 267
 6. Kam do tepla v januári? 2 182
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 907
 8. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 563
 9. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 1 372
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 262

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Stretol som desiatky posadnutých, tvrdí exorcista

Exorcista problémy nevyrieši, vraví psychiater.

KULTÚRA

O smrti speváčky The Cranberries špekulujú

Záhadným spôsobom zrušila aj koncert v Bratislave.

ŠPORT

Mal Sagan bojovať o víťazstvo? Dilemu Bory rozhodla smola kolegu

Na úvod Tour Down Under skončil tretí.

SVET

Žantovský: Zeman nič nedokázal a nič po ňom neostane

Aj keby bol Babiš niečo medzi Ježišom a Havlom, ohrozuje demokraciu, hovorí.

Neprehliadnite tiež

Ezdravie komplikuje prácu, lekári majú údajne menej času na pacientov

Lekári pred ostrým spustením elektronizácie varovali, označovali to za krok do neznáma.

Bitcoin nečakane padol, jeho cena klesla pod 12-tisíc dolárov

Bitcoin bol najsilnejší v polovici decembra, odvtedy však oslabil o takmer 40 percent.

Robotníkom sa darí lepšie ako učiteľom, trh práce ťahá priemysel

Absolventi pedagogiky, filozofie, estetiky či sociálnej práce nezvyknú podľa personálnej agentúry zarobiť ani priemernú mzdu.

Slováci mali na výplatnej páske viac peňazí, zárobky mierne rástli vo všetkých krajoch

Najpomalšie rástli zárobky v Bratislave a okolí, čo je logické, keďže v tomto kraji sú platy v porovnaní so zostatkom Slovenska výrazne vyššie.