Týždeň v znamení intervencií NBS a správy OECD o Slovensku

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Hlavnými udalosťami uplynulého týždňa v ekonomike Slovenska boli opäť intervencie Národnej banky Slovenska (NBS), ktorými korigovala centrálna banka nepriaznivý kurz koruny voči euru. Veľký záujem vzbudila aj utorková správa O

rganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V utorok sa tiež začalo aj zrejme posledné riadne rokovanie Národnej rady SR, na ktorom majú poslanci prerokovať celý balík tzv. eurozákonov. Lekárnici v stredu hodinovým štrajkom chceli upovedomiť vládne orgány na problémy lekární a hlavne na stále narastajúce dlhy, ktoré v súčasnosti dosahujú približne 6 mld. Sk. Posledný monopol Slovenských telekomunikácií sa skončí 1. januára 2003. Od toho dňa bude slovenský telekomunikačný trh plne liberalizovaný. Rozhodli o tom poslanci vo štvrtok prijatím novely telekomunikačného zákona. V piatok verejnosť zaujalo najmä stiahnutie návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov z rokovania parlamentu ministrom financií Hajnovičom. Samozrejme, že celý týždeň bol tiež v znamení tendra pre Železničnú spoločnosť, ktorý vzbudzuje podozrenie z korupcie. Prezident Rudolf Schuster totiž odmietol okamžite odvolať ministra dopravy, spojov a telekomunikácií Jozefa Macejka na návrh premiéra Mikuláša Dzurindu. Ako prezident dodal, najskôr si chce vypočuť všetky zúčastnené strany a až potom rozhodne o jeho odvolaní.
NBS vstúpila na trh v pondelok, a to prvýkrát pri úrovni 44,900 SKK/EUR a neskôr pri 44,650 SKK/EUR. Intervencie NBS však pokračovali aj v utorok. Prvá utorková intervencia prišla po tom, čo koruna oslabila voči euru o 20 halierov na 44,680 / 720 SKK/EUR. Počas dopoludnia sa kurz na chvíľu dostal až k 44,300 SKK/EUR. Popoludní sa koruna kótovala na 44,430 SKK/EUR. Ako povedal riaditeľ oddelenia treasury centrálnej banky František Szulényi, NBS si praje korunu s menšími odchýlkami okolo úrovne 44,500 SKK/EUR. Podľa centrálnej banky totiž zodpovedá fundamentom ekonomiky. Na vstup do trhu je NBS pripravená v prípade väčšej volatility kurzu, ktorá je neželateľná. Podľa Szulényiho centrálna banka stále pozorne sleduje trh a v prípade výraznejšieho oslabenia je pripravená zasiahnuť.
Správanie sa slovenského devízového trhu komentoval po rokovaní vlády guvernér NBS Marián Jusko slovami, že trh reagoval v posledných dňoch veľmi "expresívne" na malé podnety. "Celý trh bol veľmi nervózny. Je to však do istej miery akceptovateľné vzhľadom na to, že je malý," vyhlásil Jusko. Objem prostriedkov, ktoré NBS použila na intervencie, guvernér odmietol špecifikovať. NBS podľa Juska nemôže v súčasnosti zverejniť tieto informácie, pretože by sa z hľadiska výkonu menovej politiky a intervencií sťažil manévrovací priestor obchodníkov NBS na devízovom trhu.
Dobrá správa je, že Deň daňovej slobody pripadol v tomto roku na 18. júna, čo znamená, že občania do utorka odovzdali celý svoj zárobok štátu a od nasledujúceho dňa začali pracovať sami pre seba. Odhadovaná výška celkového daňového a príspevkového zaťaženia pritom bude na úrovni 46,8 %. Zlá správa však je, že celkové daňové a odvodové zaťaženie merané podielom čistého príjmu na celkových mzdových nákladoch zamestnanca predstavuje podľa Združenia daňových poplatníkov Slovenska v tomto roku 52,5 %, čo je o 0,3 % menej ako vlani. Priemerný zamestnanec tak môže na vlastnú spotrebu a na úspory použiť menej ako polovicu celkových mzdových nákladov, z každej koruny mu totiž štát odkrojí viac ako 52 halierov. V porovnaní s rokom 2000 vzrástlo celkové daňové a odvodové zaťaženie o dva haliere z každej zarobenej koruny.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zverejnila v utorok svoju hodnotiacu správu o Slovensku. V nej očakáva zrýchlenie ekonomického rastu Slovenska v nasledujúcich 18 mesiacoch na 4 % v tomto i budúcom roku pod vplyvom oživujúceho sa vonkajšieho dopytu. Očakáva tiež, že bude pokračovať rast zamestnanosti, pričom tento nárast by mal stačiť na odvrátenie rastúcej nezamestnanosti. Napriek tomu OECD predpokladá, že miera nezamestnanosti ostane vysoká nad 18 %. Podľa OECD by sa mala inflácia spomaliť zo 7,25 % v roku 2001 na 5,5 % v tomto roku, a to vďaka prestávke v deregulácii vládou upravovaných cien, ktoré sa na indexe spotrebiteľských cien podieľajú jednou pätinou. V roku 2003 očakáva OECD zrýchlenie inflácie na 7 %. OECD tiež upozorňuje, že hlavnou prioritou slovenskej vlády má byť v tomto i budúcich rokoch sprísnenie fiškálnej politiky s cieľom znížiť vonkajšiu nerovnováhu na akceptovateľnejšie úrovne. Zníženie deficitu verejných financií a pokračovanie v štrukturálnych reformách, najmä trhu práce, sú totiž podľa OECD nevyhnutné na zvýšenie tempa hospodárskeho rastu a urýchlenie priblíženia sa SR ku krajinám Európskej únie (EÚ).
V utorok tiež začalo zrejme aj posledné riadne rokovanie parlamentu. Na programe rokovania sú viaceré eurozákony, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bola legislatíva Slovenska zladená s legislatívou EÚ. Ide napríklad o Návrh nového zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorý má zvýšiť transparentnosť v oblasti požičiavania a štátnych záruk. Ministerstvo financií SR by malo podľa tohto zákona zriadiť štátnu Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity, ku zriadeniu ktorej sa vláda v minulosti zaviazala. K eurozákonom patrí napríklad novela zákona o kolektívnom investovaní, ktorá sprísňuje podmienky pre udelenie povolenia na vznik správcovských spoločností a tiež ich podnikanie, či vládny zákon o burze cenných papierov, ktorý by mal posilniť samoregulujúcu funkciu burzy a zvýšiť jej kompetencie vo vzťahu k burzovým obchodom a ich účastníkom. Väčšinu z nich už parlament stihol prerokovať a schváliť. Poslanci v priebehu týždňa schválili aj poľnohospodárske eurózákony, ktoré predložil na rokovanie minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.
Monopol Slovenských telekomunikácií v prístupe k miestnemu vedeniu skončí 1. januára 2003. Rozhodol o tom vo štvrtok parlament schválením novely zákona o telekomunikáciách. Niektorí poslanci navrhovali posunúť čas trvania monopolu o ďalší rok. Za posunutie však hlasovalo iba 19 zákonodarcov zo 102 prítomných. V novele sú zapracované viaceré nariadenia Európskeho parlamentu v rámci telekomunikačnej politiky Európskej únie. Najvýznamnejšou zmenou oproti v súčasnosti platnému zákonu je uvoľnenie prístupu k miestnym vedeniam, ktoré umožní subjektom vstupujúcim na trh konkurovať prevádzkovateľom v ponuke vysokorýchlostných služieb dátového prenosu, čiže internetu. Novela obsahuje 35 bodov návrhov zmien. Okrem uvoľnenému prístupu k účastníckym vedeniam k najvýznamnejším patrí úprava kompetencií Telekomunikačného úradu SR či zmena licenčného režimu.
Minister financií František Hajnovič v piatok stiahol z rokovania parlamentu návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov. Poslanci totiž zmenili pomer navrhovaných dvoch zložiek dane. Oproti pôvodnému návrhu sa špecifická časť dane mala znížiť z 35 halierov na 7,5 haliera za kus a percentuálna časť z pôvodne navrhovaných 22 % na 36 % ceny cigariet. Minimálna sadzba pre krátke cigarety sa mala zmeniť z pôvodne navrhovaných 85 halierov na 70 halierov. Touto úpravou sa podľa poslancov malo odstrániť zvýhodnenie dovážaných cigariet a ohrozenie domácich výrobcov. Podľa Hajnoviča však neschválenie novely môže spôsobiť, že sa opäť otvorí kapitola daní. "Verím však, že sa nakoniec nájde riešenie a nebudeme musieť kapitolu znovu otvoriť," povedal Hajnovič.
Česká republika (ČR) v najbližšej dobe zruší obmedzenie dovozu hovädzieho mäsa zo Slovenska a v rovnakom čase urobí recipročne to isté aj Slovenská republika. Dohodli sa na tom na spoločnom rokovaní v utorok 18. júna vo večerných hodinách ministri poľnohospodárstva ČR Jan Fencl a Slovenska Pavel Koncoš.Podľa hovorcu českého ministerstva poľnohospodárstva Pavla Kovářa vyriešili obaja ministri aj ďalšie sporné body vo vzájomnom česko-slovenskom obchode v rámci colnej únie. "V oblasti obmedzenia obchodu pri dovoze z ČR do SR u jatočných ošípaných, bravčového mäsa, jatočnej hydiny a hydinového mäsa a výrobkov z nich v súvislosti s používaním antibiotických stimulátorov rastu došlo k zhode a slovenská strana zmení svoj výnos, ktorým obmedzila časové použitie antibiotických stimulátorov. Do desiatich dní vydá slovenská strana rozhodnutie, ktorým umožní obchod z ČR v súlade s príslušnou legislatívou EÚ, ktorá túto problematiku rieši," informoval Kovář. V platnosti naopak zostáva slovenský zákaz dovozu ošípaných a hydiny, pokiaľ bola pri ich výkrme použitá mäsokostná múčka.
Jeden z najvýznamnejších predajov štátneho majetku súkromným spoločnostiam sa blíži do finále. Uzavretie predaja 49-percentného balíka akcií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) z portfólia Fondu národného majetku SR (FNM) medzinárodnému trojkonzorciu by sa malo uskutočniť v prvom júlovom týždni. "Closing celej transakcie by mal byť okolo 4. až 5. júla," uviedla pre agentúru SITA ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová. Do troch dní po uzavretí celej transakcie by mali investori zaplatiť zvyšných 90 % z kúpnej ceny, pričom 10 % kúpnej ceny už investori doručili na osobitný účet niekoľko dní po podpise privatizačnej zmluvy. Celú sumu za kúpu minority v SPP vo výške 2,7 mld. USD zaplatia len dvaja z nových investorov - nemecký Ruhrgas a francúzsky Gaz de France. Ruský Gazprom podľa podpísaných transakčných dokumentov vlastní opciu na kúpu tretinovej časti z predávaného majetkového podielu v plynárňach.
Tohoročný máj bol štvrtým mesiacom po sebe s klesajúcim počtom nezamestnaných na Slovensku. Stav evidovaných nezamestnaných sa v máji znížil o 10,8 tis. na celkových 510,2 tis. osôb, pričom ešte začiatkom januára bolo bez práce 565 tis. ľudí, čo bol historicky najvyšší počet nezamestnaných v SR. Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. máju klesla na viac ako 17 %. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Národného úradu práce (NÚP) Jaroslav Šumný.
Devízové rezervy SR sa v uplynulom týždni znížili o 87,1 mil. USD a dosiahli 6,6035 mld. USD. Pokles zaznamenali najmä devízové rezervy Národnej banky Slovenska (NBS), keď ich objem klesol o 89,8 mil. USD na 4,8539 mld. USD. Rezervné aktíva komerčných bánk zaznamenali, naopak, mierny nárast o 2,7 mil. USD na 1,7496 mld. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie centrálnej banky.
Začiatkom týždňa zverejnila košická spoločnosť VSŽ hospodárske výsledky za prvé tri mesiace. Podľa neauditovaných a nekonsolidovaných výsledkov spoločnosť dosiahla v prvom kvartáli zisk 52,87 mil. Sk. Firma tak medziročne zvýšila svoj kladný hospodársky výsledok o 88 % z minuloročných 28,1 mil. Sk. Tržby firmy z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali 105,91 mil. Sk, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo len 33,97 mil. Sk. Medziročne však poklesli tržby z predaja tovaru z minuloročných 300 mil. Sk na 80,33 mil. Sk.
Podľa rebríčku Trend Top 200, ktorý každoročne zostavuje týždenník Trend najväčším nefinančným podnikom na Slovensku bol podľa tržieb v minulom roku opäť Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava s tržbami vo výške 88,887 mld. Sk. Hoci sa v porovnaní s rokom 2000 medziročné tempo rastu tržieb spoločnosti výrazne zmiernilo z 26 % na 4 %, firma si opäť udržala prvú pozíciu s náskokom 19 mld. Sk pred Slovnaftom, a.s., Bratislava. Tretiu pozíciu má Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (SPP) s tržbami 62,980 mld. Sk a štvrtý je U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, ktorý ukončil vlaňajšok s tržbami 48,792 mld. Sk.

bt

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 367
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 684
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 391
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 782
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 667
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 435
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 463
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 915
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 176
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 145

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

KULTÚRA

Oscar nemá logiku. 5 dôvodov, prečo vyhral Moonlight

Mal šťastie, že nie je sci-fi.

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. S tvrdou silou nemáme šancu.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

Neprehliadnite tiež

Matečnú vyznamenali Francúzi za zásluhy v agrosektore

Ide o jedno z najvýznamnejších francúzskych štátnych vyznamenaní.

Na letisku v Kráľovej prerušili prevádzku, na plochu vnikol bager

Incident na malom letisku 35 kilometrov od hlavného mesta pravdepodobne súvisí so sporom o pôdu.

Ceny ropy sa vrátili k rastu

Dôvodom boli správy o raste zásob ropy v USA.

Boeing otvorí v Európe prvý závod, vybral si na to Britániu

Vyrábať sa tu majú ovládače vztlakových pristávacích klapiek na krídla.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop