Mihál: Dôchodkový vek by mohol stúpať na základe štatistík

Priznáva, že všetky spôsoby, ako sa vyhýbať plateniu odvodov, sa mu nepodarilo zrušiť. Nemyslí si, že táto vláda zmení vek odchodu do dôchodku. Minister práce JOZEF MIHÁL (SaS).

Jozef Mihál (45) sa po absolvovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave venoval podnikovému a personálnemu poradenstvu. V rokoch 2005 - 2006 bol externým poradcom ministra zdravotníctva pre reformu zákona o zdravotnom poistení a systém ročn(Zdroj: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Priznáva, že všetky spôsoby, ako sa vyhýbať plateniu odvodov, sa mu nepodarilo zrušiť. Nemyslí si, že táto vláda zmení vek odchodu do dôchodku. Verí, že sadzby odvodov ešte stihne znížiť. Minister práce JOZEF MIHÁL (SaS).

Miesto ministra práce ste zobrali s ambíciou urobiť poriadok v odvodových výnimkách a znížiť daňové a odvodové zaťaženie. Prvý krok sa vám v podstate podarilo urobiť, od januára sa väčšina odvodových výnimiek zrušila. Čo ten druhý krok?

„S prvým krokom nie som na sto percent spokojný. Nepodarilo sa nám zrušiť všetky odvodové výnimky. Zostali nám dohody, z ktorých sa stále platia iba symbolické odvody. Obávam sa, že zlikvidovaním iných výnimiek sa veľká časť ľudí, napríklad predčasní dôchodcovia, presunú práve medzi dohodárov. Pokiaľ ide o dohody na nízke sumy, napríklad na úrovni 100 alebo 150 eur mesačne, ktorými si privyrobia študenti alebo dôchodcovia, to je v poriadku.“

Hovoríte o predčasných dôchodcoch a o kom ešte?

„Nejde len o predčasných dôchodcov. Ľudia, ktorí si hľadali cestičky, ako odvody neplatiť, dnes samozrejme budú využívať prácu na dohodu. Našťastie, cez register poistencov v Sociálnej poisťovni vieme veľmi presne zmapovať, kto sa ako správa. Presne môžeme vidieť, koľko pracovných zmlúv sa naozaj zruší a koľko z poberateľov predčasných dôchodkov sa zrazu zjaví v registri v podobe zamestnancov na dohodu. Ak sa v praxi ukáže, že stúpol počet dohodárov a zvýšili sa sumy, ktoré sa otáčajú cez dohody, budem tvrdo trvať na tom, aby sme v čo najrýchlejšom čase zasiahli.“

Do diskusií o dohodách sa zapájala aj pani premiérka. Názory na to, čo s dohodami, sa menili takpovediac zo dňa na deň. Vy sa teda budete snažiť vytypovať skupiny, ktoré to obchádzajú, a viac im odvodmi zaťažíte dohody?

„Budem sa snažiť na presných faktoch ukázať, ako sa ľudia správajú a že je to naozaj účelové. Ale nechcem predbiehať. Mal som možno aj iné predstavy o zmenách v zákone o sociálnom poistení, napríklad pri maximálnom vymeriavacom základe na platenie odvodov. Bol by som rád, keby sa podarilo prejsť tento rok na český model, teda z mesačného na ročný maximálny vymeriavací základ. Podľa českého modelu by bol ročný strop napríklad 36-tisíc eur. Ak by ste v januári zarobili 5-tisíc eur, podľa českého modelu by ste zaplatili odvody z celej sumy, ale pri terajšom mesačnom strope je to najviac zo sumy 2978 eur. Podľa českého modelu ak by ste od januára do septembra zarobili toľko, že prekročíte 36-tisícový ročný strop, z ďalších príjmov by ste prestali platiť dôchodkové poistenie. Model znemožňuje špekulácie s platmi. Technicky ho však bolo ťažké zaviesť v tomto hektickom období.“

Budete sa snažiť zmeniť vymeriavacie základy?

„Celú energiu dávame teraz do toho, aby sme čo najrýchlejšie zaviedli jednotný výber daní, cla a odvodov. Verím, že sa nám to podarí spustiť v roku 2013 a v ideálnom prípade sa bude za rok 2012 podávať jednotné daňové a odvodové priznanie. Potom sa nemusíme baviť o tom, či mesačný, alebo ročný maximálny základ. Inštitút ročného zúčtovania tieto veci elegantne vyrieši.“

Ako?

„Keď niekto platí odvody z dvoch rôznych zamestnaní alebo zo zamestnania a podnikania, zamestnávatelia môžu zaňho zaplatiť odvody až dvakrát z maximálnych základov. Keď bude existovať ročné zúčtovanie, zamestnávatelia budú platiť odvody v úhrne iba raz. Zdôrazňujem, že zúčtovanie nebude taký strašiak, ako je zúčtovanie zdravotných odvodov v súčasnej podobe.“

Vráťme sa k zníženiu odvodov.

„Bolo by príliš odvážne, keby sme od januára tohto roka znížili odvodové sadzby. Verím, že pri konsolidácii štátneho rozpočtu a pri novom manažovaní Sociálnej poisťovne bude priestor na znižovanie sadzieb otvorený.“

O koľko percentuálnych bodov by sa mohli znížiť odvodové sadzby?

„Z ceny práce tvoria odvody necelých 36 percent. Z tých 36 percent by sme pri veľmi optimistickom nastavení mohli ísť až na 30 percent.“

Čím by sa to krylo?

„Jednak rozšírením vymeriavacích základov, teda zrušením odvodových výnimiek, jednak tým, že by sa odvody platili aj z dohôd. Otázka je, do akej miery sa spustí diskusia o zmenách v dávkach z nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Ak by sa v rámci koalície urobila istá dohoda, že poďme ľudí motivovať viac pracovať a menej ich motivovať nepracovať, bol by priestor pri znížení týchto dávok na zníženie sadzieb. Potom sú tu pohľadávky Sociálnej poisťovne. Mne sa veľmi páči, čo robí jej nový generálny riaditeľ. Za jednu z hlavných priorít si postavil výber pohľadávok a celkovú platobnú disciplínu.“

Výber poistného je dnes 96 percent, šéf poisťovne hovorí, že výber poistného sa dá zvýšiť na 99 percent.

„A keď si to premietnete na 36-percentné odvody z ceny práce, odvody by sa mohli znížiť približne o jedno percento.“

Keď sme sa na začiatku pýtali, kedy sa občan môže dočkať zníženia daňového a odvodového zaťaženia, urobili sme to aj preto, že navrhovaný model síce počíta so znížením sociálnych a zdravotných odvodov, no zároveň zaplatené odvody už nemajú znižovať základ dane. Celkový dosah na peňaženky ľudí bude viac-menej neutrálny. Je to tak?

„Nie. Model, ktorý sa teraz pripravuje, hovorí o tom, že odvody sa budú počítať z ceny práce, teda zo superhrubej mzdy a bude ich platiť len zamestnanec. Odvody nebudú znižovať základ dane pri výpočte samotnej dane. Tretia zmena sa bude týkať odpočítateľnej položky na výpočet dane, kde by malo nastať jej určité prestavenie. Modely, ktoré som mal na stole, ukazujú, že by sa mal zvýšiť čistý príjem ľudí, ktorí majú veľmi nízke zárobky, mal by sa mierne zvýšiť u tých, ktorí majú mierny podpriemer alebo priemer a mal by sa mierne znížiť u ľudí, ktorí zarábajú nadpriemerne. O tom všetkom sa dá diskutovať.“

Pred mesiacom koaliční partneri urobili rozhodnutie, že zdravotné odvody sa nezrušia. Poradca ministra financií Ľudo Ódor navrhoval znížiť zaťaženie práce, teda zrušiť zdravotné odvody a zvýšiť zaťaženie kapitálu. Tiež išlo o neutrálny dosah na verejné financie. Zrejme pán Sulík aj vy ste pretlačili svoju verziu. V čom je podľa vás lepšia ako Ódorov model?

„Zaťaženie kapitálu by mohlo spôsobiť rôzne výkyvy v správaní sa zamestnávateľov, viac by sa zaťažila pridaná hodnota. Druhá vec sú dosahy na ľudí. Mohlo by to mať neželané dôsledky pri nákupných zvyklostiach Slovákov, ktorí by začali viac nakupovať v zahraničí, a tiež na vybranú DPH. Otázne je, čo by to urobilo z hľadiska ľudí, ktorí nemajú aktívne príjmy, ale zasiahla by ich vyššia DPH. To sú mladé rodiny, deti alebo matky na materskej, dôchodcovia. Tieto skupiny ľudí by zrejme na takúto reformu doplatili.“

Výhodou by bolo, že by sa viac oplatilo zamestnávať.

„Má to pozitíva aj negatíva. SaS si to vyhodnotila tak, že negatíva prevažujú, preto sme boli proti takémuto modelu.“

Nový model je polcesta k odvodovému bonusu SaS. Do akej miery prevážila politická ambícia nepodporiť Ódorov model?

„Samozrejme, že to zavážilo, veď v programe SaS bolo zavedenie odvodového bonusu. Ódorov model by tento zámer dosť značne narušil. Aj preto sme boli proti, veď je to úplne prirodzené.“

Pre ľudí bude výsledok zrejme taký, že od roku 2012 sa výraznejšieho zníženia daňového a odvodového zaťaženia nedočkajú. Príde neskôr?

„Ešte raz. Tým, že rozširujeme vymeriavacie základy, sa vytvára jednoznačný priestor na plošné zníženie sadzieb. Dnes je ešte ťažké hovoriť, o koľko konkrétne. SaS zastáva názor, že by sa mali znížiť dávky tak, aby to ľudí, ktorí sú na ne odkázaní, nepoškodilo. Napríklad na materskú alebo dlhodobú péenku siahať nebudeme. Chceme zmeny pri kratších péenkách alebo pri dávkach v nezamestnanosti. My budeme presadzovať zníženie sadzieb aj vďaka takýmto opatreniam.“

Tento a budúci rok sú zrejme posledné roky, keď sa dajú urobiť veľké zmeny. Potom je už volebný rok.

„Iste, to je také všeobecne platné pravidlo. Druhá vec je, že ide o zmeny, na ktorých je zhoda. Niečo iné sú body v programoch jednotlivých strán, ktoré sú často antagonistické. Tam sa postupom času zrejme budeme vedieť stále ťažšie a ťažšie dohodnúť. Ale pokiaľ ide o zjednodušovanie odvodov, znižovanie sadzieb či jednotný výber daní, cla a odvodov, vnímam to ako náš spoločný záujem. Malo by sa za tie štyri roky urobiť toho čo najviac, aj v rokoch 2013 a 2014.“

Vašou veľkou ambíciou je aj dôchodková reforma. Z analýzy ministerstva vyplýva, že bude zrejme nutné znížiť mieru náhrady a zvýšiť dôchodkový vek.

„Vyváženosť dôchodkového systému sa v súčasnosti veľmi mierne zlepšuje, a to preto, že ženám sa postupne do roku 2024 predlžuje dôchodkový vek z 53 až 57 rokov na 62 rokov. Mierne tomu pomáhajú aj opatrenia pri predčasných dôchodkoch a tento rok aj valorizácia dôchodkov len o 1,8 percenta. Nízke číslo ovplyvnil rast miezd a inflácie z najťažších krízových rokov. Tak to bude aj v najbližších niekoľkých rokoch. Druhá vec je tá, že zdravotníctvo sa zlepšuje, vek dožitia postupne stúpa. Z dlhodobého pohľadu sa musí niečo urobiť. Jedna vec je nastavenie výpočtu samotného dôchodku a jeho zvyšovania. Druhá vec je dôchodkový vek, ktorý by mal byť nastavený tak, aby kopíroval demografický vývoj alebo priemerný vek dožitia.“

Zámer je teda použiť švédsky model, ktorý by ovplyvňoval výšku dôchodku v prvom pilieri a vek odchodu do dôchodku?

„Áno, napríklad dôchodkový vek by mohol narastať automaticky na základe štatistických údajov o priemernej výške dožitia.“

Keď sa bude meniť systém, mal by zachovať dnešnú úroveň miery náhrady, alebo by mali byť dôchodky viac štedré či naopak nižšie?

„To je otázka na celospoločenskú diskusiu. Ide o to, aby sme sa naozaj v širokej diskusii dohodli, koľko je naša ekonomika schopná dávať na financovanie dôchodkov, momentálne sme niekde na úrovni priemeru Európskej únie.“

Hovoríme o veciach, ktoré by mohli skončiť zákonom v roku 2011 alebo 2012?

„Je to relatívne politicky citlivá téma, na ktorej nikto nechce strácať politické body. Objektívne treba niečo s nastavením dôchodkov urobiť, ale obávam sa, že to bude až pre ďalšiu vládu.“

Hovoríte, že do roku 2024 sa zvyšuje vek odchodu žien do dôchodku a zároveň čísla ekonomiky sú také, že prudký rast dôchodkov terajšou valorizáciou nebude. Dá sa teda reforma ešte relatívne odložiť?

„Áno. Pripomenul by som ešte jednu vec, ktorá sa objavila v dôchodkovej analýze. Jej autori odporúčajú, aby sa viac pracovalo s motiváciou ísť do predčasného dôchodku, resp. neísť do riadneho dôchodku. Dnes je zavedená istá penalizácia za odchod do predčasného dôchodku, možno by mala byť prísnejšia. Na druhej strane bonus pri dobrovoľnom neskoršom odchode do dôchodku by mohol byť vyšší. Možno sa dá teoretizovať o zvyšovaní dôchodkového veku, ale v situácii, keď máte nedostatok pracovných miest, je to problém.“

Vy ste sa vlani pokúsili presadiť zmenu valorizácie dôchodkov, politicky to neprešlo. Pokúsite sa o to znova?

„Pôvodný návrh novely zákona o sociálnom poistení neobsahoval zmenu valorizácie. Ažpo komunikácii s ministerstvom financií sme sa dohodli, že vložíme do novely zákona zmenu valorizácie o pevnú sumu, ktorá by bola určená na základe rastu inflácie z priemerného dôchodku. Preto som bol dosť nemilo prekvapený, keď koalícia návrh odmietla. Minimálne by sme mali za sebou to, že by sme valorizáciu nastavili o infláciu.“

Ale ten zámer zostal.

„Nemyslím si, že valorizácia je podstatný problém. Aj tento súboj ukázal, že ak aj valorizáciu zmeníme, bude to tak, že príliš nepomôže udržateľnosti dôchodkového systému. Možno zbytočne niekoľko ľudí naštveme, než získame reálnu úsporu.“

Poďme k Zákonníku práce. Prečo váš a premiérkin návrh nerieši základnú výhradu zamestnávateľov, a to súbeh odstupného a výpovednej lehoty?

„Treba si uvedomiť, že toto sú len tézy. Programové vyhlásenie hovorí o vylúčení súbehu výpovednej lehoty a odstupného. My pozorne vnímame a chápeme výhrady zamestnávateľov, ktorí hovoria, že náklady na prepustenie zamestnancov sú príliš vysoké, čo má negatívny dosah na prijímanie nového zamestnanca. Základným parametrom pri prepúšťaní by mala byť výpovedná lehota, ktorá by mala byť závislá od veľkosti firmy, pracovnej pozície zamestnanca, ako dlho vo firme pôsobil. Potom hovoríme, aby výpovedná lehota, ktorá bude napríklad tri mesiace, sa dala nakonfigurovať podľa dohody oboch strán. Buď zamestnanec zostane tri mesiace vo firme a odchádza bez nároku na odstupné, alebo odíde po mesiaci a tie ďalšie dva mesiace má vo forme odstupného.“

Vyzerá to, že premiérka chcela mäkšími návrhmi na začiatku dostať odborárov k reálnemu rokovaniu. Podarilo sa jej to?

„Uvidíme, pretože tento týždeň budú dve zaujímavé udalosti. Tou prvou je rokovanie pracovnej skupiny na tomto ministerstve (pozn. redakcie v utorok), keď by sa mali odborári vrátiť k rokovaciemu stolu a dostanú paragrafový návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Vo štvrtok sa koná predsedníctvo Konfederácie odborových zväzov, kde sme boli pozvaní s pani premiérkou.“

Poďme ešte k druhému pilieru. Zhodnotenie dôchodkových úspor nie je bohvieaké. Do akej miery je to podľa vás v dôsledku obmedzení, ktoré do zákona presadila bývalá vláda a do akej miery je to o tom, ako správcovia tieto fondy manažujú?

„To je veľmi ťažká otázka. Je úplne jasné, že zavedenie systému garancií do všetkých troch fondov pri hodnotení ich výkonnosti na šesťmesačnej báze jednoznačne prinútilo dôchodkové spoločnosti (DSS), aby sa zbavili zvyšku akcií, ktoré ešte mali. Je jasné, že v ich portfóliu chýba fond, kde by tieto garancie neboli a reálne by im umožňoval investovať do akcií. Takýto fond treba buď vytvoriť na zelenej lúke, alebo uvoľniť pravidlá garancií v súčasnom rastovom fonde. Na druhej strane DSS dnes majú možno takú ľahšiu situáciu, pretože môžu povedať, čo my máme teraz s tým robiť? Som zvedavý, ako sa budú správať, keď pravidlá uvoľníme.“

Základný problém fondu na zelenej lúke by bol v tom, že aktivita ľudí, ktorí by sa museli rozhodnúť, pochopiť to a dať najavo, by musela byť znova podporená marketingovou akciou, aká bola na začiatku.

„Rôzne prieskumy ukazujú, že väčšina ľudí nerozumie investovaniu a akciovým trhom. Rozumejú tomu, čo sú to garancie, a ak si už musia ukladať peniaze, uprednostnia to, aby o ne neprišli. Zrejme väčšina ľudí zostane vo fondoch, ktoré budú zákonom garantované. Na druhej strane tu máme menšiu skupinu ľudí, ktorí sa o tieto veci zaujímajú a tým treba dať príležitosť na to, aby túto investíciu cez povinnú schému mohli použiť.“

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 337
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 7 231
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 999
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 106
 5. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 706
 6. Kam do tepla v januári? 2 380
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 338
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 059
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 228
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 150

Téma: Zákonník práce


Článok je zaradený aj do ďalších tém Rozhovory z denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Exekučná amnestia sa blíži, štát by odpúšťal dlhy

V poisťovni Dôvera chce dlhy odpustiť štyritisíc ľudí. Či sa s Unionom pripoja k amnestii, ktorú pripravuje štát, zatiaľ nepovedali.

ŠPORT

Sagan začal šprintovať príliš skoro, skončil štvrtý

Slovenský cyklista je v celkovom poradí na Tour Down Under na treťom mieste.

Neprehliadnite tiež

Nestlé predáva divíziu cukroviniek v USA za skoro tri miliardy dolárov

Švajčiarsky gigant Nestlé predáva americkú divíziu cukroviniek talianskej firme Ferrero.

Harmonizovaná miera inflácie dosiahla v decembri dve percentá

Priemerná ročná miera inflácie mala hodnotu 1,4 percenta.

Uber zavedie v Británii povinné prestávky pre vodičov

Uber bojuje o udržanie svojich aktív v Londýne.

Sedadlá pre Boeing? Trenčín by ich mohol vyvíjať (rozhovor)

Spoločnosť Adient vyrába sedadlá pre automobilový priemysel. Chce však vstúpiť do leteckého biznisu.