Zdravotné poistenie nepočká

Novela zákona o zdravotnom poistení núti ľudí riešiť svoje postavenie v systéme.

(Zdroj: Ilustračné - Pre SME - Gabriel Kuchta)

V pobočkách zdravotných poisťovní je teraz veľmi živo. Kto sem príde s otázkami o ročnom zúčtovaní, môže naraziť na nepochopenie. Dnes a v pondelok sa riešia úplne iné veci.

Pravdepodobne desaťtisíce ľudí dostali jeden mesiac na to, aby zmenili svoje zaradenie v systéme zdravotného poistenia. Prenajímajúci byt, autori a umelci, študenti, ktorí nadsluhujú.

Monika Laciková z poisťovne Dôvera hovorí, že chodia aj iní ľudia. Riešia upomienky alebo chcú vedieť, koľko majú platiť v novom roku. Prekvapilo ju však, ako málo študentov sa prihlásilo. „Zatiaľ sa prihlásilo 30 a my ich evidujeme 4500," povedala včera krátko popoludní.

O ostatných ľuďoch, ktorí musia splniť oznamovaciu povinnosť, poisťovne nemajú údaje. Prenajímateľov je najviac, vyše 94-tisíc, ale ešte nie je jasné, ktorí už sú v systéme pod označením SZČO.

Odvody oddiali dohoda

Prenajímatelia, autori a umelci majú spoločnú budúcnosť. Novela zákona o zdravotnom poistení z 2. decembra, ktorá začala platiť 1. januára, ich núti prihlásiť sa ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Čo sa zmenilo
 • Platí pravidlo: čo sa zdaňuje, to podlieha aj odvodom.
 • Samostatne zárobkovo činnou osobou je každý poistenec od 18 rokov, ktorý má pridelené DIČ, okrem osobných asistentov.
 • Po novom je ňou aj autor, ktorý vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť, ak má DIČ, a tiež osoba, ktorá na území Slovenska prenajíma byt, nebytový priestor, inú nehnuteľnosť alebo jej časť.
 • Už ohlásená novela zákona o zdravotnom poistení prinesie dve zmeny – definíciu študenta a to, že poistenci štátu zaplatia len zo skutočne zarobených príjmov. Ak teda nebudú povinní podať daňové priznanie, nebudú platiť žiadne poistné.

Týka sa to každého, koho poisťovňa nevedie pod týmto označením a má daňové identifikačné číslo. Dôvodom je takzvaná odvodová neutralita. „Čo sa zdaňuje, to sa aj 'zodvodňuje'," povedal riaditeľ odboru poisťovníctva na ministerstve zdravotníctva Peter Salon.

Samostatne zárobkovo činnou osobou je po novom každý, kto dovŕšil 18 rokov a je registrovaný na daňovom úrade v súvislosti s podnikaním alebo prenájmom.

Či musí aj platiť preddavky, záleží na jeho postavení v systéme, prípadne na dohode s úradníkmi. „SZČO sa vždy môže dohodnúť so zdravotnou poisťovňou na výške preddavkov," povedal Salon.

Študenti si vymohli novelu

Vysokoškoláci vo veku 26 rokov a viac majú iný problém. Štát za nich prestal platiť, lebo už ich nepovažuje za nezaopatrené deti, a tak si musia platiť odvody.

Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ) reagovala na prejavy nespokojnosti prísľubom, že to vyrieši novela zákona, ktorá by mala byť účinná od 1. apríla.

Ministerstvo zdravotníctva včera potvrdilo, že sa bude meniť definícia študenta. Zmení sa aj to, že poistenci štátu budú platiť odvody len zo skutočne zarobených príjmov.

Čo pre koho platí

Prenájom nehnuteľností

 • Od 1. januára je zárobkovou činnosťou na účel zdravotného poistenia aj prenájom.
 • Prenajímateľ registrovaný na daňovom úrade sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu.
 • Poistenec štátu ani zamestnanec ešte nemusí platiť preddavky. Živnostník, ktorý vlani podal ročné zúčtovanie, platí toľko ako dosiaľ. Ostatní sa môžu dohodnúť s poisťovňou, alebo musia platiť.

Slobodné povolanie

 • Od 1. januára je zárobkovou činnosťou aj použitie alebo poskytnutie práv z duševného vlastníctva. Rátajú sa aj príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania kníh a iných diel a je úplne jedno, či sú pravidelné, alebo nie.
 • Autor či umelec, ktorý má daňové identifikačné číslo, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu.
 • Poistenec štátu ani zamestnanec ešte nemusí platiť preddavky. Živnostník, ktorý vlani podal ročné zúčtovanie, platí toľko ako dosiaľ. Ostatní sa môžu dohodnúť s poisťovňou, alebo musia platiť.

Vysokoškolské štúdium

 • Od 1. januára sa za nezaopatrené dieťa považuje študent do dovŕšenia 26. roku, ktorý je na prvej vysokej škole. To neplatí, ak ide o externistu, alebo ak presiahol štandardnú dĺžku štúdia.
 • Ostatní sa musia prihlásiť ako samoplatitelia a do 8. februára zaplatiť prvý preddavok vo výške 46,06 eura.
 • Interný doktorand je poistencom štátu, ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia
 • a nemá už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil 30 rokov.
Kto a prečo sa musí teraz ohlásiť

Čo spája ľudí, ktorí navonok nemajú nič spoločné? Povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni. Dnes a v pondelok na to majú poslednú príležitosť.

Prenájom je príjem ako každý iný

Prenajímateľ, ktorý je registrovaný na daňovom úrade, sa od 1. januára považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu. Ak ho zdravotná poisťovňa nevedie pod týmto označením, musí sa v nej prihlásiť, prípadne začať platiť preddavky.

Umelec prichádza o výnimky

Aj autor či umelec, ktorý má daňové identifikačné číslo, sa po novom považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu. Ak ho zdravotná poisťovňa nevedie pod týmto označením, musí sa v nej prihlásiť, prípadne začať platiť preddavky.

Starší študent už nie je nezaopatrené dieťa

Od 1. januára sa za nezaopatrené dieťa považuje študent do dovŕšenia 26. roku, ktorý je na prvej vysokej škole. Ostatní sa musia prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatitelia a začať platiť preddavok vo výške 46,06 eura mesačne.

Autori nestoja bokom

Ani slobodné povolania sa nevyhnú odvodom. Budú na tom rovnako ako živnostníci.

BRATISLAVA. Autori či umelci registrovaní na daňovom úrade majú zvláštne postavenie, ale postupne oň prichádzajú. Teraz sa musia prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba a potom platiť aspoň také odvody ako živnostníci.

Pre niektorých sa zmení iba zaradenie – vlani boli označovaní ako samoplatitelia. Pre iných to však znamená aj zvýšenie odvodov. Minimálny vymeriavací základ živnostníkov je vyšší.

Kto platí menej ako 46,06 eura, musí odviesť túto sumu už do 8. februára.

Prihlásiť sa musí každý, kto ešte nie je v poisťovni pod skratkou SZČO a pracuje na základe autorskej zmluvy, zmluvy o dielo alebo má iný zdaňovaný príjem tohto druhu. Či musí aj platiť preddavky, závisí od jeho postavenia v systéme.

Napríklad novinár, ktorý je zamestnaný, má takzvaný súbeh činností, a tak nemusí platiť nič. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vlani urobila zúčtovanie, bude zasa celý tento rok platiť toľko ako doteraz.

Ďalšia výnimka, o ktorú autori a umelci prídu, je oslobodenie od odvodov do Sociálnej poisťovne.

Rovnako ako živnostníci ich budú mať povinné, ak ich príjem presiahne určený limit. Týkať sa ich to však môže až v júli 2012, na základe daňového priznania za rok 2011.

Tento rok bude záležať na tom, či samostatne zárobkovo činná osoba vlani zarobila viac ako 3948,72 eura.
Čo sa zatiaľ nemení, je povinnosť prispievať do Literárneho fondu dvoma percentami, ale jej budúcnosť je otázna.

Prenájom znamená ďalšie povinnosti

Kto nie je v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba, musí sa prihlásiť pod týmto označením.

BRATISLAVA. Kedysi im stačilo registrovať sa na daňovom úrade, pri určitej výške príjmu ešte zaplatiť daň. No to sa mení. Ľudia, čo prenajímajú byt, dom či chatu, sa musia prihlásiť v zdravotnej poisťovni a to môže znamenať, že z takéhoto príjmu budú platiť aj odvody.

Novela zákona o zdravotnom poistení zahrnula pod zárobkovú činnosť aj prenájom nehnuteľností a človeka, ktorý ho vykonáva, považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Kto nie je v poisťovni ako SZČO, musí sa prihlásiť pod týmto označením. Termín uplynie 31. januára.

Živnosť mať nemusíte

Daňové úrady registrujú vyše 94-tisíc prenajímateľov. Hoci ich zákon po novom považuje za samostatne zárobkovo činné osoby, nemusia si vybavovať živnosť.

„Samostatne zárobkovo činnou osobou na účely zdravotného poistenia sa človek stane, ak má daňové identifikačné číslo," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová.

Takzvané DIČ získa automaticky každý, kto sa zaregistroval na daňovom úrade z dôvodu prenájmu, potvrdila Gabriela Dianová, hovorkyňa daňového riaditeľstva.

Preddavok môže byť nula

Každá samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie. Poistenec štátu, napríklad starobný dôchodca alebo zamestnanec, si však môže určiť ich výšku podľa svojich možností a to aj nula eur.

Ide o prenajímateľa v takzvanom súbehu činností. „Tento rok ešte nemá povinnosť platiť preddavky," tvrdí Monika Laciková z Dôvery.

Živnostník, ktorý už platí na základe ročného zúčtovania, sa nemusí ani prihlásiť. Poisťovňa ho eviduje. „V tomto roku odvádza preddavky zo zúčtovania za rok 2009," dodala hovorkyňa Unionu Judita Smatanová.

Uvidí sa budúci rok

Tohtoročný príjem z prenájmu sa zahrnie do zúčtovania za rok 2011. Odvody z neho bude treba platiť, len ak presiahne 500 eur.

„Príjmy z prenájmu do výšky 500 eur sú oslobodené od dane," vysvetlila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Tlačivá sa líšia, ale postup je rovnaký

Návšteva zdravotnej poisťovne nie je nutná. Tlačivo si môžete stiahnuť z internetu a poslať poštou.

1. Živnosť nie je podmienkou

>Navonok to vyzerá zložito – prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba. Mnohí si myslia, že potrebujú živnosť, ale nie je to tak. Každý, kto sa zaregistroval na daňovom úrade (má daňové identifikačné číslo), už je „SZČO". Teraz ide o to, aby ho aj poisťovňa evidovala pod týmto označením.

2. Niekde oznámenie, inde výkaz

Na Slovensku sú tri poisťovne, každá má iné tlačivo, ale to nie je váš problém.
Všeobecná zdravotná poisťovňa si vyžaduje výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO). Dôvere stačí oznámenie poistenca / platiteľa poistného a Union má na tento účel oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

3. Samoplatitelia, dajte pozor na kolónky

Študenti vo veku 26 rokov a viac sú iný prípad. Štát už za nich neplatí odvody, a tak sa musia prihlásiť ako samoplatitelia. Na tento účel poisťovne používajú rovnaké tlačivo - oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne ho nájdete tak, že z rolety pre poistencov vyberiete tlačivá.

Dôvera a Union majú odkaz na tlačivá na hlavnej stránke, ale cesta k tomu správnemu sa líši. Kým Dôvera ho má medzi tlačivami pre poistencov, Union v kolónke pre platiteľov zdravotného poistenia.

4. Tlačivo môžete poslať poštou

Ísť do pobočky poisťovne nie je nutné. Tlačivo sa dá stiahnuť z internetu a poslať poštou. Dôležité je vyplniť požadované údaje. Ak máte otázky, môžete volať call centrá. Všeobecná zdravotná poisťovňa radí na čísle 0850 003 003, Dôvera na linke 0800 150 150 a Union na 0850 003 333.

5. Pokuta môže byť rádovo aj v tisíckach eur

Kto spĺňa kritériá samostatne zárobkovo činnej osoby alebo samoplatiteľa a neprihlási sa pod príslušným označením do 31. januára, poisťovňa ho nahlási Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý mu môže uložiť pokutu do 3319 eur. Čím skôr človek urobí, čo má, tým lepšie. Úrad berie do úvahy závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti.

6. Prihlásiť sa je jedna povinnosť, platiť druhá

Najhoršie na tom je ten, kto študuje po dovŕšení 26. roku. Na rozdiel od poistenca štátu, zamestnanca, bežného živnostníka si nemôže určiť nulový preddavok. Ak peniaze neodvedie riadne a včas, poisťovňa si okrem nich môže nárokovať aj úroky z omeškania, prípadne rovno vymáhať dlh. Do úvahy prichádza aj exekúcia. Od úradu pre dohľad opäť hrozí pokuta do 3319 eur.

Vysokoškoláci majú nádej na zmenu

Záleží na veku. Študent, ktorý už mal 26 rokov, musí platiť odvody. Premiérka sľúbila, že
v apríli sa to zmení.

BRATISLAVA. Aj mnohí študenti vysokých škôl zrazu musia platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Do konca minulého roka to štát robil za nich, ale zmenou zákona stratili postavenie „nezaopatreného dieťaťa".

Do 31. decembra sa za nezaopatrené dieťa považoval v podstate každý, kto študuje na vysokej škole internou formou a v štandardnej dĺžke. Podľa novely zákona, ktorá je účinná od 1. januára, ide iba o študenta do dovŕšenia 26. roku a na prvej vysokej škole.

Kto dosiahol tento vek v minulom roku, alebo je na inej vysokej škole, ako začal, sa musí prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a to už do 31. januára. Ostatní na to majú čas do ôsmich dní od zmeny stavu.

Teraz má oznamovaciu povinnosť približne 23 560 ľudí. Pri jej zanedbaní hrozí pokuta.

„Ak osoba spĺňa kritériá samoplatiteľa a neoznámi zmenu platiteľa v určenom termíne, poisťovňa ju nahlási Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad môže v takýchto prípadoch uložiť pokutu až do výšky 3319 eur," tvrdí hovorkyňa úradu Radoslava Miklášová.

Študent, o ktorom hovorí, sa nevyhne povinnosti platiť odvody. Minimálny preddavok je 46,06 eura, za január ho treba zaplatiť do 8. februára. Kto si nesplní ani túto povinnosť, zahráva sa aj s hrozbou úrokov z omeškania, prípadne s exekúciou.

Študenti sú v tejto krajine nositeľmi zmeny. Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ) im po prvých prejavoch nespokojnosti prisľúbila nápravu v podobe novely, ktorá by mala platiť od apríla.

(joč, or)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 1. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 2. Malé knedličky, veľké dojmy
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 6. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 10. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 765
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 707
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 707
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 529
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 740
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 721
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 807
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 3 231
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 165
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 952

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov, kriminality.

EKONOMIKA

Chaos okolo cien elektriny pokračuje. Koľko vlastne zaplatíte po novom?

V niektorých prípadoch stúpli ceny za elektrinu neúmerne.

EKONOMIKA

Polícia obvinila úradníka, pýtal si úplatky za dotácie

Zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry si opakovane pýtal úplatky.

Neprehliadnite tiež

Nedostatok vyškolených pracovníkov sa zvyšuje, firmy to núti zvyšovať platy

Nedostatok pracovnej sily sa prejavuje práve v raste personálnych nákladov.

Polícia obvinila úradníka, pýtal si úplatky za dotácie

Zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry si opakovane pýtal úplatky.

Čína sa vlani stala najväčším obchodným partnerom Nemecka

USA však zostali najdôležitejším exportným trhom pre Nemecko.

Spiatočné letenky do Ameriky sa už predávajú za menej ako 150 eur

Nórska nízkonákladová letecká spoločnosť Norwegian už predáva letenky za menej ako sto eur.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop