Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 12. júna (SITA) Národná banka Slovenska v utorok v doobedňajších hodinách intervenovala na trhu v prospech slovenskej koruny pri úrovni 44,800 SKK/EUR. Svojimi podpornými nákupmi korún sa jej podarilo stiahnuť kurz koruny voči euru na 44,430 ..

BRATISLAVA 12. júna (SITA) -


DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska v utorok v doobedňajších hodinách intervenovala na trhu v prospech slovenskej koruny pri úrovni 44,800 SKK/EUR. Svojimi podpornými nákupmi korún sa jej podarilo stiahnuť kurz koruny voči euru na 44,430 SKK/EUR. Ako odhadol díler VÚB Ladislav Benedek, objem intervencie mohol dosiahnuť zhruba 10 mil. eur. Díler predpokladá, že centrálnej banke sa takto podarí skorigovať cenu až k 44,100 SKK/EUR.

BRATISLAVA - V apríli pokračoval v priemysle medziročný rast tržieb za vlastné výkony a tovar. Tržby v stálych cenách tak stúpli o 3,2 % na 93,3 mld. Sk. Ich prírastok súvisel s vyššími tržbami v priemyselnej výrobe o 4 %. Minuloročná úroveň sa nedosiahla vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 0,7 % a v ťažbe nerastných surovín o 5,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

BRATISLAVA - Reálna mzda sa v apríli medziročne zvýšila v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 9,8 %, vo veľkoobchode a v hoteloch a reštauráciách zhodne o 4,1 %, v priemysle o 4 %, v doprave o 2,5 % a v stavebníctve o 1,9 %. Na druhej strane sa znížila v pošte a telekomunikáciách o 6,2 %, pričom v telekomunikáciách poklesla o 9 % a v poštových a doručovateľských činnostiach vzrástla o 2,1 %. Medziročný pokles reálnych miezd nastal aj v predaji a údržbe motorových vozidiel, a to o 2,8 % a v maloobchode o 0,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

BRATISLAVA - Deficit zahraničného obchodu by mal v tomto roku dosiahnuť 98 mld. Sk a na hrubom domácom produkte by sa mal podieľať 9,5 %. Vyplýva to z Aktualizovaného menového programu Národnej banky Slovenska. Pôvodný menový program počítal so záporným saldom 92 mld. Sk.

BRATISLAVA - Predpokladaný objem prostriedkov na rozvoj regiónov z kohézneho fondu a komunitárnych iniciatív Európskej únie (EÚ) v rokoch 2004 až 2006 predstavuje 70 mld. Sk. V prvom roku čerpania by tak SR mala získať 21 mld. Sk, v roku 2005 čiastku 23 mld. Sk a v poslednom roku 26 mld. Sk. Na efektívne využitie týchto prostriedkov musia však stavebné subjekty pripraviť v tomto období približne 5 000 projektov. Na utorkovej tlačovej besede Strany demokratickej ľavice (SDĽ) to uviedol štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Peter Ťapák. Ako dodal, vzhľadom na pomery v slovenskom stavebníctve je tento počet projektov relatívne vysoký.

BRATISLAVA - Index ESO, ktorý odzrkadľuje ekonomickú silu občana, dosiahol v apríli hodnotu 101 bodov, čo je medzimesačný nárast o 0,3 bodu. Marcovú hodnotu indexu zrevidovala Slovenská ratingová agentúra (SRA) mierne nahor na 100,7 boda. V medziročnom porovnaní index ESO vzrástol o 2,9 %, čo je najvyššia dynamika od zavedenia indexu v januári 1999.

BRATISLAVA - Zvýšenie fiškálneho deficitu na 46,8 mld. Sk oproti očakávaným 36,8 mld. Sk bude podľa Národnej banky Slovenska (NBS) dôsledkom vplyvu niektorých privatizačných príjmov na domáci dopyt v objeme 10 mld. Sk. Vyplýva to z aktualizovaného menového programu NBS na rok 2002. Fiškálny deficit bez nákladov na reštrukturalizáciu bánk by tak mal v tomto roku dosiahnuť 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a nie predpokladaných 3,5 % HDP. Podľa metodiky Medzinárodného menového fondu, ktorá vyčleňuje z príjmov časť nedaňových príjmov pochádzajúcu z predaja majetku, by deficit verejných financií mal dosiahnuť 5,5 % HDP.

BRATISLAVA - Deficit bežného účtu platobnej bilancie by mal v budúcom roku mierne klesnúť oproti tohtoročným očakávaným 8,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 6,7 % a do roku 2005 by mal ďalej klesať k 4,2 % HDP. Vyplýva to z Aktualizovaného menového programu Národnej banky Slovenska. V pôvodnom menovom programe centrálna banka počítala s budúcoročným deficitom bežného účtu 5,6 % a jeho poklesom na 3,4 % HDP v roku 2005.

BRATISLAVA - Vo firme Istrochem, a.s., Bratislava začali v utorok prvé dva subjekty vykonávať hĺbkový audit. Agentúre SITA to povedala hovorkyňa Fondu národného majetku SR (FNM) Tatjana Lesajová. O 91,63-percentný podiel v Istrocheme sa podľa informácií denníka Trend uchádzajú gumárenský koncern Uniroyal, česká skupina Agrofert a slovenské firmy Duslo Šaľa a Novácke chemické závody.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - V tendri na dodávku 35 ľahkých motorových jednotiek pre Železničnú spoločnosť (ZSSK) deväťčlenná výberová komisia rozhodla jednohlasne v prospech ponuky konzorcia DMU-GTW, ktoré tvorí slovenská firma ŽOS Vrútky, a.s. a švajčiarska spoločnosť Stadler Busnang AG. Agentúra SITA získala tieto informácie z nemenovaného zdroja. Komisia pozostávala z odborníkov na železničnú dopravu. Patril medzi nich aj riaditeľ divízie železničných koľajových vozidiel ZSSK Miroslav Dzurinda či dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Peter Zvolenský.

KOŠICE - Obavy o osud zamestnancov dcérskych spoločností VSŽ, a.s., Košice, keby sa vlastníkom 16 % akcií podniku z portfólia Fondu národného majetku SR (FNM) stali finančné skupiny, vyjadril na utorňajšej tlačovej besede v Košiciach predseda odborového zväzu Metalurg Róbert Kulik. Podľa odborárov by FNM mal akcie predať vopred určenému záujemcovi, ktorý bude mať zámer vo VSŽ podnikať a rozvíjať fabriku.

BRATISLAVA - Odštepný závod Slovenských elektrární, a.s., Jadrové elektrárne V1 a V2 Jaslovské Bohunice (EBO) vyprodukoval v máji elektrickú energiu v objeme 960,6 gigawatthodiny. EBO okrem toho dodali do tepelných napájačov pre Trnavu, Hlohovec a Leopoldov 37,8 terajoulov (TJ) tepla. Agentúru SITA o tom informovala Mária Mončeková z odboru zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou EBO.

BRATISLAVA - Definitívna cena za predaj 94,47-percentného podielu vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB), talianskej IntesaBci by mala byť známa do týždňa. V súčasnosti je pritom známe, že konečná cena bude od pôvodnej nižšia o 308 mil. Sk. Táto úprava vychádza z výpočtu čistej hodnoty aktív banky ku koncu júna minulého roka. Zostáva ešte stanoviť úpravu kúpnej ceny na základe salda predajov majetkových aktív banky súvisiacich s nebankovou činnosťou. Tieto predaje sú zakotvené v privatizačnej zmluve. Agentúre SITA to potvrdil zdroj blízky Ministerstvu financií SR. Predbežná cena za podiel vo VÚB stanovená v privatizačnej zmluve predstavuje 550 mil. eur, čo je v súčasnosti 24,6 mld. Sk.

BRATISLAVA - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP), vyťažili za prvých päť mesiacov tohto roku 1,17 mil. ton uhlia a vyprodukovali 146 tis. ton triedených druhov uhlia pre malospotrebiteľov. Vo výrobe prekročili podnikateľský plán o 7 % najmä vďaka odštepnému závodu Baňa Cígeľ. Najväčším odberateľom uhlia sú Elektrárne Nováky, o.z., v Zemianskych Kostoľanoch, ktorým bane za päť mesiacov dodali 703 tis. ton energetického uhlia, čím prekročili svoj plán o 55,2 tis. ton. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ HBP Peter Čičmanec.

BRATISLAVA - Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., dosiahol za prvé štyri mesiace tohto roku zisk 9,5 mil. Sk. Kladný hospodársky výsledok podnik vykázal pri celkových výnosoch 75,2 mil. Sk a nákladoch 65,7 mil. Sk. "Pozitívne hospodárenie je typické pre prvé mesiace roku a vyplýva z metodiky sledovania. V podmienkach dopravných podnikov zisk postupne ku koncu roku klesá, a to až do mínusu," uviedol pre agentúru SITA obchodno-ekonomický námestník spoločnosti Albín Stanek.

KOŠICE - Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Želba, a.s., Spišská Nová Ves Vojtecha Krála sú navrhovatelia konkurzu na Želbu nastrčení, pričom v pozadí špekulácie, ako sa nazdáva, stojí istá záujmová skupina so zámerom ťažiť z jej majetku. Uviedol to na utorňajšej tlačovej besede s tým, že ide o skupinu z východného Slovenska, ktorú odmietol bližšie špecifikovať, a dodal, že táto skupina má záujem o určitú majetkovú podstatu Želby. Podľa Krála spoločnosť disponuje "obrovským majetkom, ktorý sa dá veľmi rýchlo speňažiť"


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

VIEDEŇ - Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma vyjadril pochybnosti na adresu mechanizmu devízových kurzov European Exchange Rate Mechanism II (ERM II), avšak akceptuje ho ako politickú realitu. Mechanizmus ERM II, ktorý musia prijať všetci kandidáti na vstup do eurozóny, vyžaduje, aby krajina, ktorá sa chce pričleniť do Európskej menovej únie, najskôr zabezpečila stabilitu svojej meny prostredníctvom jej fixácie na euro v rámci pásma 15 % nad a pod hodnotou európskej meny.

FRANKFURT - Nemecký obchodný prebytok sa v apríli znížil na 9,3 mld. eur z marcovej revidovanej úrovne 11,7 mld. eur. Vyplýva to z predbežných údajov spolkového štatistického úradu. Vývoz v apríli stúpol na 55,8 mld. eur z marcových 54,3 mld. eur, pričom medziročne sa zvýšil o 5,7 %. Dovoz vzrástol na 46,4 mld. eur z marcových 42,6 mld. eur, no medziročne klesol o 0,5 %.

BUDAPEŠŤ - Maďarská miera inflácie v máji klesla medziročne na 5,6 %, čím kopírovala očakávania trhu a vrátila sa na dráhu dlhodobého klesajúceho trendu po prekvapujúcom aprílovom náraste. Podľa utorkovej správy Centrálneho štatistického úradu Maďarska index spotrebiteľských cien v máji však medzimesačne vzrástol o 0,5 %. Spotrebiteľské ceny v apríli poskočili o 0,9 %. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny nespracovaných potravín, energie pre domácnosť a palív, klesla v máji z aprílových 6,2 na 6 %.

BRUSEL - Európsku úniu (EÚ) čakajú problémy, ak kandidátske krajiny nebudú riešiť nedostatky v spôsobe kontroly finančného sektora. Uviedol to v pondelok prezident Európskej investičnej banky Philippe Maystadt. Ako povedal, právne predpisy, ktoré kandidátske krajiny v tejto oblasti prijímajú, sú síce často v súlade s EÚ, avšak musia byť lepšie implementované. "Ide o urgentnú záležitosť, pretože tieto krajiny sa čoskoro stanú členmi EÚ. Nedostatky v regulácii a finančnej kontrole v nových členských krajinách by mohli spôsobiť problémy v celej únii," povedal.

TALLIN - Európska centrálna banka (ECB) má obavy z ohrozovania nezávislosti centrálnych bánk v niektorých kandidátskych krajinách na vstup do Európskej únie (EÚ). V utorok to opäť uviedol člen vedenia ECB Eugenio Domingo Solans. Na konferencii v hlavnom meste Estónska o procese rozšírenia EÚ Solans ďalej povedal, že desať kandidátskych krajín by malo naďalej redukovať miery inflácie a pokračovať v rozvoji finančného sektora. "ECB pozorne monitoruje otázku nezávislosti centrálnych bánk v kandidátskych krajinách. Situácia v niektorých krajinách nás znepokojuje," dodal, avšak nemenoval žiadnu z desiatich kandidátskych krajín.

WASHINGTON - Americkí ekonómovia sú optimisti v tom, že ekonomika Spojených štátov bude v druhej polovici roku výrazne expandovať. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Blue Chip. Druhý štvrťrok však bude podľa ekonómov zrejme slabší. Spotrebiteľské výdavky a investície do obytných nehnuteľností sa pravdepodobne spomalia v porovnaní s prvým kvartálom. Podľa prieskumu by mal americký HDP v druhom kvartáli vzrásť len o 2,8 % oproti 5,6 % v prvých troch mesiacoch.

ZÁHREB - Svetová obchodná organizácia (WTO, World Trade Organisation) apelovala na krajiny strednej a juhovýchodnej Európy, aby urýchlili a zintenzívnili svoje úsilie na zmiernenie obchodných bariér s cieľom pomôcť povzbudiť domáci ekonomický rast a zredukovať chudobu vo svete. "Liberalizácia obchodu vytvára pracovné miesta a povzbudzuje ekonomický rast. Ľudia, ktorí profitujú zo vzájomného obchodovania, prispievajú k rozvoju a budovaniu stability a porozumenia," povedal generálny riaditeľ WTO Mike Moore na regionálnej konferencii, ktorej sa zúčastnili ministri hospodárstva a obchodu z 19 krajín. Konferencia sa našťastie zatiaľ obišla bez protestov antiglobalistov.

BERLÍN - Nemecká priemyselná výroba stúpla v apríli medzimesačne iba o 0,2 %, teda menej, ako sa očakávalo. Ekonomiku krajiny stále zaťažuje pokračujúci útlm v stavebníctve. Vyplýva to z údajov nemeckého ministerstva financií. Produkcia v spracovateľskom odvetví, ktoré tvorí až 80 % priemyselného sektora, sa zvýšila o 0,3 %. Tento nárast však neutralizoval trojpercentný pokles aktivity v stavebníctve.

LUXEMBURG - Litva a Európska únia (EÚ) podpísali dohodu o uzatvorení litovskej jadrovej elektrárne Ignalina, čím sa odstránila najväčšia prekážka pričleneniu Litvy do EÚ. Na základe predbežných podmienok dohody pomôže EÚ Litve zatvoriť elektráreň Ignalina sovietskeho typu do roku 2009. Obe strany však odložili, pravdepodobne do decembra, otázku o výške finančnej podpory zo strany EÚ na zatvorenie elektrárne. Podľa litovskej vlády si zatvorenie elektrárne vyžiada náklady približne 2,4 mld. eur.

PRAHA - Česká vláda, ktorá je hlavným akcionárom českej energetickej spoločnosti ČEZ, dala manažmentu firmy podmienečný súhlas pre dlhoočakávanú akvizíciu ôsmich lukratívnych regionálnych distribútorov elektrickej energie. Kabinet však na valnom zhromaždení uviedol, že manažment musí uskutočniť nové ocenenie podielu ČEZ vo vysokonapäťovej prenosnej sústave ČEPS, ktorý bude čiastočne odpredaný štátu výmenou za distribútorov.

BRUSEL - Európska komisia v utorok oznámila, že udelila pokuty ôsmim hlavným rakúskym bankám v celkovej výške 124,26 mil. eur za porušenie protimonopolných predpisov prostredníctvom fixovania úrokových sadzieb a poplatkov. Erste Bank dostala pokutu 37,69 mil. eur, Bank Austria a Raiffeisen Zentralbank (RZB) každá po 30,38 mil. eur. Bank Austria je dcérou nemeckej HVB Group. BAWAG a poštová banka PSK, ktoré boli medzitým zlúčené, dostali každá pokutu 7,59 mil. eur, podobne ako OVAG. Inštitúciám NO Hypo a RLB bola udelená pokuta po 1,52 mil. eur. Komisia sa rozhodla uvaliť pokuty po vyšetrovaní, ktoré sa datuje až do roku 1997. Odhalila totiž, že banky fixovali ceny na pravidelných stretnutiach, nazývaných ako Lombardský klub (Lombard Club).

HELSINKI - Najväčší svetový výrobca mobilných telefónov Nokia v utorok opäť výrazne znížil prognózu svojich tržieb v druhom štvrťroku, a to kvôli nízkemu dopytu po mobilných telefónoch a sieťach. Napriek tomu spoločnosť očakáva, že v druhom štvrťroku dosiahne cieľový zisk vo výške 0,18 až 0,20 eura na akciu.

in

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 289
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 174
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 265
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 822
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 935
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 306
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 305
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 073
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 025
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 609

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

TECH

Vedci objavili nový typ zemetrasení

Veľké tektonické zemetrasenie môže vyvolať ďalšie zemetrasenie vo svojej blízkosti.

Neprehliadnite tiež

Nečakané zrušenie nájmu hlavnej stanice v Bratislave je správne

Nájomné sa počíta v stovkách tisíc eur, developer bol preto povinný odkryť vlastnícku štruktúru. Neurobil to.

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.