Štát porušil zákony, hayekovci dobre zarobili

Ministerstvo porušilo zákon o rozpočtových pravidlách, kontrola NKÚ nevie vyčísliť, koľko štát na zmluvách s hayekovcami stratil.

Hoci kontrolóri hovoria o plytvaní, nie je jasné, či štátny tajomník Martin Chren odíde.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Ministerstvo porušilo zákon o rozpočtových pravidlách, kontrola nevie vyčísliť, koľko štát na zmluvách s hayekovcami stratil.

BRATISLAVA. Ministerstvo financií aj štátna agentúra zriadená ministerstvom hospodárstva plytvali peniazmi štátu. Pri zákazkach s firmou Hayek Consulting podľa zistení NKÚ porušili niekoľkonásobne zákony.

Kontrolóri preverovali zákazky počas vlády Roberta Fica, keď boli spolumajiteľmi firmy Martin Chren (SaS) a podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna.

Z výsledkov šetrenia vyplýva, že veľkú časť projektu hayekovcov pre ministerstvo financií za vyše 1,5 milióna eur zabralo kopírovanie dokumentov.

Firma pripravovala pre ministerstvo Jána Počiatka veľký projekt programového rozpočtovania samospráv. Najskôr dodala tri analýzy a následne získala zákazku na ich zavedenie do praxe.

Takmer stopercentne

„Porovnaním náhodne vybratých materiálov bol zistený ich takmer identický obsah, okrem niekoľkých konkrétnych, ale veľmi podobných príkladov. Zhodu bolo možné stanoviť na úrovni 95 percent,“ konštatuje NKÚ.

Základ materiálov pritom podľa neho tvorili všeobecné informácie a definície. Okrem toho sa ich obsah v prevažnej miere zhodoval s dokumentmi, ktoré firma ministerstvu dodala na základe predchádzajúcich troch zmlúv.

Nehospodárnosť kontrola zistila aj pri školeniach pre účastníkov projektu, jedno vyšlo priemerne na 997 eur.

Firma dodala aj jednoduchý internetový portál za vyše 41,6-tisíca eur. „K faktúre nebol priložený žiaden doklad, ktorý by túto sumu špecifikoval,“ píše kontrola.

O koľko peňazí takto štát prišiel NKÚ vyčísliť nevie, neexistujú potrebné doklady. Ďalším dôvodom bolo, že ministerstvo pri uzatváraní zmlúv nestanovilo presné kritériá. Hayekovci podľa kontroly dodali, čo mali.

Počiatek: Nepodstatné

Exminister Ján Počiatek (Smer) považuje výhrady za nepodstatné. „Takých vecí sa dá nájsť v každom projekte milión. Nemajú zásadný charakter.“

Chren ani Švejna včera nedvíhali telefóny. Obaja v minulosti odmietali podozrenia z predražených služieb a zmanipulovaných tendrov so spriaznenými firmami.

Samotnými tendrami sa NKÚ nezaoberal. Odvolal sa na uznesenie Národnej rady, ktorá ho kontrolou poverila.

Predmetom kontroly malo byť podľa neho „zhodnotenie zmluvných vzťahov a dodržanie účelnosti čerpania finančných prostriedkov štátu pri realizácii kontraktov“.

Radičová konať nemôže

Budúcnosť štátneho tajomníka Martina Chrena je v rukách SaS.

BRATISLAVA. Premiérka Iveta Radičová pre kauzu hayekovcov tlačila v septembri na odchod Martina Chrena (SaS) z pozície štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva. Šéf SaS Richard Sulík to odmietal a tak sa dohodli, že počkajú na kontrolu NKÚ.

„Ak NKÚ neskonštatuje transparentnosť, efektívnosť a hospodárnosť týchto kontraktov na základe môjho vyhodnotenia, štátni tajomníci odstúpia,“ povedala vtedy Radičová.

Druhý bývalý spolumajiteľ Hayek Consulting Ivan Švejna (Most­-Híd) neskôr nečakane sám zložil funkciu a vrátil sa do parlamentu. Chren sa rozhodol zotrvať.

Premiérka zo svojej pozície štátneho tajomníka odvolať nemôže. O odvolaní podľa zákona rozhoduje vláda na návrh ministra. Chrenovým nadriadeným je šéf ministerstva hospodárstva Juraj Miškov (SaS). Ten doteraz Chrena v kauze hayekovci obhajoval. Včera telefón nedvíhal.

Premiérka sa ku správe NKÚ vyjadrí, „keď sa oboznámi s výsledkami kontroly a prediskutuje to s koaličnými partnermi," povedal hovorca Ivety Radičovej Rado Baťo.

Druhou možnosťou je, že sa Chren sám rozhodne odstúpiť, ako to urobil Švejna v októbri. Aj vtedy by s konečnou platnosťou hlasoval vládny kabinet.

Ďalší postup by premiérka mala dohodnúť so Sulíkom v najbližších dňoch, možno ešte pred Vianocami.

Matúš Burčík
V agentúre brali polovicu

Firme sa veľmi darilo v štátnej agentúre, kde rozhoduje jej spoločník.

BRATISLAVA. NKÚ skúmal aj zmluvy Hayek Consulting s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá patrí pod ministerstvo hospodárstva.

Kontrolóri zistili, že z celkového množstva prostriedkov agentúry určených na rozvoj štátnej pomoci išlo do 30. septembra tohto roka firme Hayek Consulting takmer 48 percent, spolu vyše 330-tisíc eur.

Vo vedení agentúry je prezident Nadácie F. A. Hayeka Ján Oravec. Ten je aj spoločníkom Hayek Consulting. Oravec včera nedvíhal telefón a neodpovedal na smsky.

Aj v práci pre agentúru NKÚ zistil nezrovnalosti. Hayekovci podľa úradu dodali napríklad jeden 55­stranový materiál v nezmenenej podobe ako súčasť dvoch samostatných projektov.

Matúš Burčík
Chyby v zákazkách
 • na Ministerstve financií firma Martina Chrena a Ivana Švejnu pripravovala pilotný projekt programového rozpočtovania samospráv spolu za vyš 1,5 milióna eur (2007-2010)
 • pri obstarávaní prvej zakázky rezort vybral firmu priamym zadaním, pri ďalších dvoch vychádzal z prieskumu trhu, pričom predpokladaná hodnota bola totožná s cenou, ktorú ponúkli hayekovci
 • najväčšiu časť projektu, ktorá vyšla na viac ako 1,4 milióna eur, tvorili školiace dokumenty, školenia a konzultácie pre 30 vybraných samospráv a internetový portál
 • NKÚ opäť upozorňuje, že zmluvná cena bola takmer totožná s predpokladanými nákladmi ministerstva
 • Pri skúmaní materiálov, ktoré mali byť rozpracované na konkrétne podmienky 30 pilotných projektov, NKÚ zistil, že ich základ tvorili všeobecné informácie a definície
 • Zhodu obsahu, okrem niekoľkých konkrétnych, ale veľmi podobných príkladov, NKÚ stanovil na úrovni 95 percent
 • K podobným záverom NKÚ dospel aj pri porovnaní ostatných školiacich dokumentov
 • Okrem toho kontrolóri zistili, že obsah týchto materiálov je v prevažnej miere doslovným obsahom dokumentov vypracovaných na základe predchádzajúcich troch zmlúv
 • Nehospodárnosť konania pri uvedených pochybeniach NKÚ nedokázal vyčísliť vzhľadom na to, že cena bola v zmluve dohodnutá jednou sumou
 • Nedôvodné bolo podľa NKÚ v niektorých prípadoch dodanie školiacich materiálov v tlačenej podobe v počte 30 kusov aj pre malé obce, kde sa problematikou nezaoberá viac ako 5 ľudí
 • Jeden deň školenia pre účastníkov projektu vyšiel v priemere na 997 eur. Pritom v 19 prípadoch sa na školení zúčastnila len jedna osoba a v 27 prípadoch dve osoby
 • Ani v tomto prípade NKÚ nedokázal vyčísliť, nakoľko došlo k nehospodárnemu nakladaniu s prostriedkami štátu vzhľadom na zle stanovené podmienky ministerstvom
 • Za vytvorenie internetového portálu ministerstvo zaplatilo firme Hayek Consulting vyše 41,6-tisíc eur. K faktúre však nebol priložený žiaden doklad, ktorý by sumu špecifikoval
 • Firma mala portál dodať do dvoch mesiacov, lehotu však nedodržala. Ministerstvo napriek tomu práce fakturovalo už v čase, keď portál nebol dokončený
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá má vo vedení prezidenta Hayekovej nadácie Jána Oravca, uzavrela s Hayek Consulting v rokoch 2007 - 2010 päť zmlúv
 • NKÚ zistil, že z celkového množstva prostriedkov agentúry určených na program štátnej pomoci išlo do 30. septembra tohto roka firme Hayek Consulting takmer 48 percent. Spolu to bolo 330 140 eur
 • Firma Hayek Consulting dodávala agentúre štúdie a analýzy o podnikateľskom prostredí. Ako neštandardný postup NKÚ vyhodnotil, keď termín na splnenie predmetu zmluvy bol len jeden deň od jej podpísania
 • Neobvyklé bolo aj určenie dvojmesačnej lehoty na nárokovanie zmluvnej pokuty za nedodanie diela.
 • Dodaná analýza podnikania vo vybraných štátoch EÚ nebola vypracovaná v zmysle zmluvy. Dielo podľa NKÚ neobsahovalo dve čiastkové plnenia jednotlivo ocenené na takmer 21-tisíc eur
 • V ďalšom prípade hayekovci dodali 55 stranový materiál v nezmenenom rozsahu ako súčasť dvoch samostatných jednotlivo účtovaných projektov
 • Podozreniami zo zmanipulovaných tendrov sa NKÚ sa vôbec nezaoberal. Odvolal sa na uznesenie Národnej rady, ktorá ho kontrolou poverila. Podľa uznesenia malo byť predmetom kontroly zhodnotenie zmluvných vzťahov a dodržanie účelnosti čerpania finančných prostriedkov štátu pri realizácii kontraktov

Zdroj: správa NKÚ

Šéf firmy je pokojný

Závery NKÚ komentoval MATÚŠ POŠVANC, konateľ Hayek Consulting. Na otázky bol ochotný odpovedať len e­mailom.

Podľa NKÚ došlo k viacerým prípadom nehospodárneho nakladania.

„Berieme na vedomie výsledky kontroly, ktorá konštatuje, že naša spoločnosť si naplnila všetky záväzky vyplývajúce zo zmlúv.“

Je v poriadku, že si firma účtovala za spracovanie školiacich materiálov pre 30 samospráv vyše 16 miliónov korún, keď išlo o takmer zhodné dokumenty?

„Štruktúra a obsah boli dané osnovou. Ministerstvo vyžadovalo, aby každý materiál obsahoval spoločnú časť a základné definície. V každom boli zároveň individualizované časti – príklady zo samospráv, ktoré boli identifikované prostredníctvom priameho zisťovania na danej samospráve.“

NKÚ konštatuje, že školenia boli nehospodárne, keďže v niektorých prípadoch sa na nich zúčastnili len jedna až dve osoby.

„Pilotný projekt zahŕňal všetky typy samospráv, vrátane tých najmenších obcí s malým počtom zamestnancov, z čoho logicky vyplýva aj nízka účasť na školeniach.“

Prečo Hayek Consulting pre agentúru NADSME dodala zhodný materiál opakovane v dvoch projektoch?

„Ten dokument bol jasne označený ako príloha Stratégie rozvoja malého a stredného podnikania. Materiál nebol zaplatený dvakrát, ale bol opakovane zaradený ako príloha vzhľadom na naše zistenie, že sa z jeho úloh neplní skoro nič, čím sme na túto skutočnosť chceli upozorniť.“

Je náhoda, že z čerpaných peňazí NADSME išlo až 47 percent firme Hayek Consulting?

„Zúčastnili sme sa riadnych verejných súťaží, ktorých sa mohla zúčastniť aj akákoľvek iná firma.“

Matúš Burčík

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 21 659
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 12 417
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 830
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 6 034
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 115
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 561
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 899
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 790
 9. Budú Slováci čoskoro ovládať svoje domácnosti cez smartfón? 1 724
 10. Inteligencia vo všetkom 1 635

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Kedy spoznáme víťaza francúzskych prezidentských volieb?

Návod k sledovaniu francúzskych volieb.

KOMENTÁRE

Francúzi vo voľbách nerozhodujú len o sebe

Tí, ktorí si už Európu vybrali, si teraz hryzú nechty.

Neprehliadnite tiež

Trump nariadil preskúmať firemné dane a finančné regulácie

Nariadenie sa týka aj presunu daňového sídla do inej krajiny v rámci spojení so zahraničnou firmou.

Analytik: Turisti zabúdajú, po útokoch sa do krajiny vrátia

Francúzsko každoročne navštevujú desiatky miliónov turistov. Podiel cestovného ruchu tvorí až desatinu hrubého domáceho produktu

Čo môže teroristický útok a Le Penová urobiť s francúzskou ekonomikou?

Z doterajších vyjadrení je zrejmé, že Le Penová nie je naklonená Európskej únii. V minulosti už povedala, že chce vystúpiť z eurozóny a znovu zaviesť francúzsky frank.

Fico: Nebolo by férové nechať ovocinárov na kolenách

Predseda vlády Robert Fico navštívil v piatok ovocné sady v Miloslavove.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop