Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 10. júna (SITA) Liberalizácia trhu s elektrickou energiou by mala pomôcť rozvoju slovenskej ekonomiky. "Podľa názoru odborných respondentov má na zvyšovanie konkurencieschopnosti odberateľov elektrickej energie vplyv okrem iného aj možnosť výbe

BRATISLAVA 10. júna (SITA) -

DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Liberalizácia trhu s elektrickou energiou by mala pomôcť rozvoju slovenskej ekonomiky. "Podľa názoru odborných respondentov má na zvyšovanie konkurencieschopnosti odberateľov elektrickej energie vplyv okrem iného aj možnosť výberu konečného dodávateľa, nakoľko jedným z pozitívnych dôsledkov liberalizácie trhu by malo byť zníženie cien elektrickej energie,“ povedal project manager spoločnosti Taylor Nelson Sofres Štefan Škultéty. Prieskum spoločnosti medzi významnými spotrebiteľmi energie, zástupcami podnikov v odbore energotechniky, ako aj ekonomickými analytikov a odborných redaktorov bol zameraný na liberalizáciu trhu a legislatívu energosektora.

BRATISLAVA - Fond národného majetku SR (FNM) má výhodnú ponuku na odkúpenie 15-percentného balíka akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST). Pre agentúru SITA to povedal prezident FNM Jozef Kojda. "Rokovania o predaji akcií ST sú stále živé a fondu sa podarilo dohodnúť výhodné podmienky transakcie,“ povedal Kojda. Podľa šéfa FNM by fond k predaju akcií pristúpil predovšetkým v tom prípade, že by nastal výpadok v jeho príjmoch.

BRATISLAVA - Devízové rezervy Slovenska dosiahli k 5. júnu celkovo 6,5556 mld. USD a v porovnaní s minulotýždňovým stavom sa tak zvýšili o 76,8 mil. USD. Na tomto náraste sa podieľali tak rezervy komerčných bánk, ako aj Národnej banky Slovenska (NBS). Devízové rezervy komerčných bánk pritom vzrástli o 52,6 mil. USD a dosiahli 1,6219 mld. USD. Centrálna banka zaznamenala zvýšenie svojich devízových rezerv oproti predchádzajúcemu týždňu o 24,2 mil. USD na úroveň 4,9337 mld. USD.

BRATISLAVA - Schodok štátneho rozpočtu dosiahol k 5. júnu 21,428 mld. Sk. Bežné hospodárenie vlády sa skončilo deficitom 12,064 mld. Sk, čo je 31,7 % plánovaného ročného schodku. Zvyšných 9,364 mld. Sk predstavoval schodok kvôli výdavkom na reštrukturalizáciu bankového sektora. Vyplýva to z údajov Ministerstva financií SR. Rozpočtové príjmy predstavovali k 5. júnu 88,167 mld. Sk, čo je takmer rovnaký objem ako za rovnaké obdobie minulého roka. Na druhej strane výdavky boli o 6,7 % vyššie ako vlani a dosiahli 109,596 mld. Sk.

BRATISLAVA - Riziká prekročenia schodku tohtoročného štátneho rozpočtu (ŠR) predstavujú podľa rezortu financií 8 až 10 mld. Sk. Na príjmovej strane ŠR sa pohybujú na úrovni 5 až 7 mld. Sk a na výdavkovej dosahujú približne 3 mld. Sk. Vyplýva to zo správy Ministerstva financií SR (MF) o kvantifikácii príjmov štátneho rozpočtu na tento rok, ktorou by sa mala vláda zaoberať na budúci týždeň. Riziká neplnenia príjmov a výdavkov pritom ministerstvo ešte v apríli vyčíslilo na 26 mld. Sk.

BRATISLAVA - Príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu by mali podľa návrhu Ministerstva financií SR predstavovať 224,1 mld. Sk, čo je medziročne viac o 4,2 mld. Sk. Predpokladá pritom udržanie deficitu štátneho rozpočtu na úrovni 3 %, resp. 3,5 % hrubého domáceho produktu, čo je 35 mld. Sk, resp. 40 mld. Sk. Výdavky štátneho rozpočtu tak budú môcť predstavovať maximálne 260 až 265 mld. Sk. Vyplýva to z východísk budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorými sa bude na budúci týždeň zaoberať vláda.

BRATISLAVA - Novoposkytnuté štátne záruky by v tomto roku, na rozdiel od minulého roka, nemali prekročiť schválený limit. Na tento rok by to malo byť 27,5 mld. Sk. Podľa podpredsedu úverového a záručného výboru a súčasne štátneho tajomníka ministerstva financií Vladimila Podstránskeho, zatiaľ je otázna plánovaná garancia v objeme 8,6 mld. Sk pre Slovenské elektrárne.

BRATISLAVA - Podľa Ministerstva financií SR (MF) by cestnú daň mali platiť všetci vlastníci resp. držitelia motorových vozidiel využívajúci cestnú infraštruktúru. Cestnej dani by tak malo podliehať o 1,07 mil. vozidiel viac a výnosy z nej by sa mali ročne zvýšiť o 2,5 mld. Sk pri priemernej výške dane 2 350 Sk na jedno osobné motorové vozidlo. Vyplýva to zo správy MF o možnosti zaviesť daň z motorových vozidiel do daňovej sústavy, ktorou by sa mala vláda zaoberať v blízkej budúcnosti. Cestnej dani v súčasnosti podlieha 21,8% registrovaných motorových vozidiel, nakoľko ju musia platiť len podnikateľské subjekty

BRATISLAVA - Slovenská ratingová agentúra preferuje z hľadiska udržania kontinuity v makroekonomickej oblasti postupnú liberalizáciu energetického trhu. "Akýkoľvek odklad by totiž mohol znamenať nepriaznivý šok v ďalšom období aj s možnými neželanými následkami," zdôrazňuje agentúra.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Ocenenie Zlatá Incheba 2002 získali Slovnaft Bratislava, Petrochema Dubová, Tatrachema Trnava, Selvert a de Miclén Levice pri príležitosti veľtržných podujatí Incheba, Ekotechnika, Interbeauty a Intermoda. Odovzdávanie sa uskutočnilo za účasti ministerky privatizácie Márie Machovej, štátnej tajomníčky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Zdenky Tóthovej a poslanca NR SR Romana

BRATISLAVA - Skupina podnikov Kappa Štúrovo, a.s., ukončila hospodárenie v roku 2001 so ziskom po zdanení 399 mil. Sk, čo predstavuje 22-percentný pokles oproti čistému zisku v predchádzajúcom roku vo výške 513,37 mil. Sk. Konsolidovaný prevádzkový zisk skupiny medziročne vzrástol o 14,1 % na 595,52 mil. Sk, pričom prevádzkové výnosy predstavovali 4,309 mld. Sk a náklady boli 3,714 mld. Sk. Z finančných operácií však zaznamenala Kappa Štúrovo spolu s tromi dcérskymi firmami a dvoma pridruženými podnikmi stratu 18,37 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - V Spišskej Novej Vsi otvorila v piatok výrobnú prevádzku spoločnosť CFM Slovakia, s.r.o., ktorá bude dodávateľom pre krompašskú firmu Matsushita Audio Video. CFM Slovakia je podnik so 100-percentnou zahraničnou účasťou, materská firma Cheong Fatt Metal Factory Pte Ltd sídli v Singapúre. "CFM Slovakia je prvou mimoázijskou investíciou materskej spoločnosti, šiestou po pobočkách v Singapúre, Malajzii a Indonézii," uviedla počas slávnostného otvorenia firmy generálna manažérka CFM Slovakia Cecilia Limová. Rozhodnutie Cheong Fatt Metal Factory prísť na Slovensko súvisí práve s rozbehom výroby Matsushity v Krompachoch, kam bude smerovať celá produkcia. CFM Slovakia sa zaoberá výrobou súčastí do videí, DVD a miniveží značky Panasonic.

BRATISLAVA - Z celkového čistého zisku za vlaňajšok na úrovni 422 mil. Sk pridelí HVB Bank Slovakia, a.s (HVB Slovakia), 10 % do zákonného rezervného fondu a zvyšnú časť v objeme 379,8 mil. Sk prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. Akcionár, ktorým je rakúska banková skupina Bank Austria Creditanstalt, schválil rozdelenie zisku na štvrtkovom valnom zhromaždení. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti.

HARMANEC - Skupina Slovak Hygienic Products (SHP) Group, ktorej základom sú Harmanecké papierne, a.s. (HP) zvýšila v roku 2001 objem výnosov z 1,83 mld. Sk na 2,05 mld. Sk a čistý zisk z 8,2 mil. Sk na 32,5 mil. Sk. Vyplýva to z konsolidovaných výsledkov, ktoré v piatok na tlačovej besede v Harmanci zverejnil generálny riaditeľ HP Miroslav Vajs.

BRATISLAVA - Svetová koncernová rada Volkswagenu AG (VW), predstavenstvo koncernu VW a Medzinárodná federácia kovákov (IMB) v Bratislave vo štvrtok podpísali Vyhlásenie o sociálnych právach a priemyselných vzťahoch. Týmto vyhlásením VW dokumentuje základné sociálne práva a zásady, ktoré sa riadia konvenciami Medzinárodnej organizácie práce. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval člen predstavenstva VW Peter Hartz.

BRATISLAVA - Nové motorové palivá rafinérskej spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava, ktoré podnik uvádza na trh pod názvom Tempo Plus, by mali zabezpečiť rast objemu predaja o 2 až 5 %. Ako na piatkovej tlačovej besede informoval námestník pre maloobchodnú sieť Slovnaftu Károly Robák, nové palivá by sa mali na čerpacích staniciach Slovnaftu objaviť postupne do polovice júna.

BRATISLAVA - Veriteľský výbor Slovenskej kreditnej banky, a.s., Bratislava (SKB), ktorá je v konkurze, na svojom piatkovom šiestom zasadnutí skonštatoval, že neprišlo k posunu pri zabezpečení vykonania účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu. Bez účtovnej závierky nie je možné riadne pripraviť majetok konkurznej podstaty na speňaženie. Informoval o tom predseda veriteľského výboru SKB Rudolf Šujan.

BRATISLAVA - Alexander Belousov, ruský manžel predsedníčky SNS Anny Malíkovej, bol vymenovaný v uplynulom týždni za zástupcu ruskej firmy Strojtransgaz na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovali nemenované zdroje z odborných kruhov.

ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

BRUSEL - Hlavný vyjednávač Európskej komisie pre Slovensko Dirk Meganck ocenil zlepšujúce sa podnikateľské prostredie na Slovensku. Ako povedal na Európskom podnikateľskom summite v Bruseli, postupne sa zlepšujú podmienky pri získavaní pôžičiek od bánk či pri zakladaní firiem, napriek tomu, že stále nie sú dokonalé. Investorov o ekonomickej výhodnosti prijatia Slovenska a ostatných kandidátskych krajín do Európskej únie (EÚ) pre súčasných členov presviedčal aj komisár EÚ pre rozšírenie Gunter Verheugen.

BERLÍN - Počet nezamestnaných Nemcov sa v máji podľa sezónne očistených údajov zvýšil medzimesačne o 60 tisíc ľudí na 4,042 mil. nezamestnaných. Informoval o tom v piatok spolkový štatistický úrad.

BRATISLAVA - Novým 70-percentným vlastníkom skupiny Union Group, do ktorej patrí aj česká Union banka, sa stala talianska finančná skupina Invesmart. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Union banky Josef Řeřicha. Súčasne vyjadril presvedčenie, že vstupom nového investora prestane byť spor Union banky a Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) o tzv. Duckého zmenky vnímaný ako česko-slovenský problém a stane sa čisto právnickým. Podľa denníka Mladá fronta Dnes sa Invesmart zatiaľ uspokojil s dôkladnou právnou analýzou, ktorá hovorí, že SPP sa platbe nemôže vyhnúť.

TOKIO - Japonská ekonomika rástla v prvom štvrťroku najvyššou mierou za posledné dva roky a dostala sa tak z najhoršej povojnovej recesie. Oživenie však zrejme obmedzia nízke investície firiem. Údaje japonskej vlády poukázali na to, že nárast spotrebiteľských výdavkov a rýchle sa zotavujúci vývoz zvýšili v prvom štvrťroku hrubý domáci produkt krajiny medzikvartálne o 1,4 %, čo mierne prekonalo očakávania.

MADRID - Španielsko sa pripravuje na zrušenie daní pre 90 % malých a stredných podnikov v snahe podporiť ekonomický rast krajiny. Vo štvrtok o tom informoval španielsky minister financií Cristobal Montoro. "Modernizácia daní pre právnické osoby prinesie transparentnejšie a efektívnejšie dane, ktoré podporia ekonomickú aktivitu," povedal Montoro parlamentnej komisii.

PRAHA - Devízové rezervy Českej národnej banky (ČNB) koncom mája vzrástli medzimesačne na 21,7 mld. eur z aprílovej úrovne 17,98 mld. eur po tom, čo vláda uložila v banke výnosy z privatizácie plynárenstva. Príjmy z predaja monopolného dovozcu zemného plynu Transgas spolu so štátnymi podielmi v ôsmich distribútoroch boli prevedené na devízový účet ČNB a zvýšili tak jej devízové rezervy i záväzky.

PARÍŽ - Deficit štátneho rozpočtu Francúzska dosiahol za prvé štyri mesiace 32,320 mld. eur. Deficit tak prekročil minuloročnú hodnotu za rovnaké obdobie 26,090 mld. eur o 23,6 %. Informovalo o tom francúzske ministerstvo financií. Zvýšenie deficitu spôsobila podľa ministerstva rastúca dynamika výdavkov a spomalenie príjmov.

PRAHA - Novým majiteľom siete 36 čerpacích staníc firmy Petra, ktoré sa stali predmetom piatkovej verejnej dražby v Prahe, sa zrejme stane rakúska spoločnosť OMV. Tá ponúkla najvyššiu cenu 354,9 mil. CZK a pokiaľ za vydraženú položku do troch mesiacov zaplatí, zvýši sa počet jej čerpacích staníc v Českej republike na 147. OMV tak bude tretím najväčším prevádzkovateľom čerpacích staníc na českom trhu.

VILNIUS - Litva súhlasila s požiadavkami Európskej únie (EÚ) a do roku 2009 zatvorí svoju jadrovú elektráreň postavenú bývalým Sovietskym zväzom. Pristúpením na túto požiadavku Litva odstráni najväčšiu prekážku svojho vstupu do EÚ. "V rokovaní s predstaviteľmi únie sme dosiahli porozumenie a všetky okolnosti litovskej vláde naznačujú, že zatvorenie elektrárne do roku 2009 je pre Litvu akceptovateľné," uviedla vláda vo svojom piatkovom stanovisku.

WASHINGTON - Miera nezamestnanosti v USA poklesla v máji na 5,8 % z aprílovej úrovne 6 %. Informovalo o tom v piatok americké ministerstvo práce.

BRNO - Rekordných 472 224 cestných vozidiel sa vyrobilo v Českej republike v roku 2001. V medziročnom porovnaní sa počet zhotovených áut zvýšil o 11 558. Pri výrobe osobných vozidiel sa prvýkrát v histórii samostatnej ČR prekročila hranica 450 tis. kusov. Informoval o tom prezident českého profesijného zväzu Sdružení automobilového průmyslu (SAP) Vratislav Kulhánek na veľtrhu Autotec v Brne.

in;gf

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 527
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 7 052
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 620
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 445
 5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 126
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 095
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 700
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 624
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 173
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 773

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Čím sa viac vypije, tým prostorekejšia je reč. Ako sa žije v kraji, kde bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

SVET

Článok 7: Nukleárna zbraň, ktorá prvýkrát hrozí Poľsku

Štáty sa nebudú hrnúť do používania tohto nástroja, hovorí analytička.

SVET

Poliaci masovo protestujú, krajina stráca slobodu

Vládna strana postupne ovládla súdnictvo či médiá.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.

Bývalé vedenie Rapid life odmieta viaceré zistenia nútenej správkyne

Právny zástupca bývalého vedenia je presvedčený, že správkyňa si neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosť.

Siemens nebude štátnym ruským firmám dodávať zariadenia na výrobu elektriny

Siemens zastavuje dodávky energetických zariadení ruským firmám