Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 6. júna (SITA) Vláda na svojej stredajšej schôdzi stanovila počiatočné úrovne dovozov pre citlivé agrokomodity, čím určila podmienky pre zavedenie dodatočného cla na dovoz týchto komodít do konca kalendárneho roka 2002. Dodatočné clo vo výške t

BRATISLAVA 6. júna (SITA) -

DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Vláda na svojej stredajšej schôdzi stanovila počiatočné úrovne dovozov pre citlivé agrokomodity, čím určila podmienky pre zavedenie dodatočného cla na dovoz týchto komodít do konca kalendárneho roka 2002. Dodatočné clo vo výške tretinového navýšenia k zmluvnému clu bude zavedené po prekročení ročnej colnej kvóty stanovenej Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) a po prekročení uvedenej počiatočnej úrovne. Podľa počiatočných úrovní schváleného návrhu a ročných colných kvót sa bude dodatočné clo v tomto roku uplatňovať napríklad pri dovoze vyše 3 730 ton hovädzieho dobytka, 19 193 ton ošípaných a bravčového mäsa, 5 851 ton hydinového mäsa, 28 281 ton nealkoholických nápojov či 17 880 ton vína. Materiál na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

BRATISLAVA - Medziročný rast produkcie v priemysle sa v apríli zrýchlil, keď priemyselná produkcia sa zvýšila o 7 %. Vývoj ovplyvnilo zvýšenie produkcie v ťažbe nerastných surovín o 34,3 % a v priemyselnej výrobe o 7,9 %. Vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody produkcia klesla o 1,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

BRATISLAVA - Kabinet na stredajšom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na doplnenie a zmenu programovej štruktúry štátneho rozpočtu kapitoly zdravotníctva na rok 2002 a rozhodol, že SR neprevezme úver od Rozvojovej banky Rady Európy (RBRE) na účely financovania kapitálových výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva SR (MZ).

BRATISLAVA - Vládny kabinet v stredu schválil návrh stratégie prístupového procesu v kapitole Finančné a rozpočtové ustanovenia so zameraním na vlastné zdroje Európskych spoločenstiev (ES). Cieľom materiálu je stanoviť úlohy, ktoré je potrebné splniť na úspešné zvládnutie prístupového procesu v oblasti finančných a rozpočtových ustanovení, spresniť postavenie jednotlivých inštitúcií v procese vytvárania systému vlastných zdrojov ES, identifikovať ich zodpovednosť vo sfére výpočtu, výberu, platby, kontroly vlastných zdrojov a podávania správ.

BRATISLAVA - Vláda v stredu prerokovala a schválila Návrh na zmenu systému platobných orgánov pre štrukturálne fondy Európskej únie (EÚ). Kabinet rozhodol o zriadení jediného platobného orgánu pre štrukturálne fondy Európskej únie na Ministerstve financií SR. Prijatím tohto rozhodnutia vláda splnila časť pripomienok Európskej komisie (EK) k negociačnej kapitole Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov.

BRATISLAVA - Záujemcovia o kúpu časti podniku Hydroconsult, š.p., Bratislava by mali ponuky doručiť na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM) do 14. júla. "Ministerstvo už oslovilo všetkých známych záujemcov o tento podnik," povedal pre agentúru SITA hovorca MSPNM Róbert Merva.

BRATISLAVA - Aprílový rast priemyselnej produkcie na úrovni 7 % predbehol očakávania trhu a dosiahol najvyššiu úroveň za posledných šesť mesiacov. Dohnal tak síce marcový prepad, rast výkonu priemyslu za prvé štyri mesiace na úrovni 3,1 % však stále nedosahuje ani rast posledných štyroch mesiacov minulého roka, ktorý predstavoval 5 %. "Štatistický úrad navyše napriek očakávaniam znížil predbežné údaje o priemyselnej produkcii za všetky tri predchádzajúce mesiace tohto roku," podotkol analytik UniBanky Viliam Pätoprstý.

BRATISLAVA - Pohľadávky Sociálnej poisťovne (SP) na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie dosiahli ku konca apríla tohto roka 19,7 mld. Sk. Na pokutách, penále a poplatkoch za nesplnenie oznamovacej povinnosti neplatiči ku koncu rovnakého obdobia poisťovni dĺžili 27,3 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SP Andrea Kadnárová.

BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) ako investor pri výstavbe diaľničného úseku D1 Ladce - Sverepec už nie je v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Hydrostav, a.s., Bratislava, ktorá túto stavbu dosiaľ realizovala. SSC totiž doručila 30. mája Hydrostavu odstúpenie od zmluvy spôsobmi definovanými v zmluvných podmienkach. Ako informoval agentúru SITA generálny riaditeľ SSC Dušan Matonok, odstúpenie od zmluvy doručila firma zhotoviteľovi aj prostredníctvom stavebného denníka.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Najväčšia hotelová spoločnosť na Slovensku, Sorea, s.r.o. Bratislava, dosiahla v prvom štvrťroku zisk vo výške 19,7 mil. Sk pri celkových výnosoch 133,8 mil. Sk a nákladoch 114,1 mil. Sk. V uvedenom období spoločnosť mala takmer 40 tisíc klientov a evidovala takmer 165 tisíc prenocovaní. Priemerné využitie kapacity hotelov dosiahlo 54,5 %. Hospodársky výsledok sa medziročne zvýšil o 16 %, keď za prvé tri mesiace v roku 2001 vykázala spoločnosť zisk 17 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval Viliam Kráľ z oddelenia marketingu.

BRATISLAVA - Spoločnosť Incheba, a.s., Bratislava vykázala vlani stratu 2,5 mil. Sk, kým v roku 2000 dosiahla zisk 100 mil. Sk. V prevádzkovej oblasti vytvoril podnik zisk 13,6 mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles takmer o 140 mil. Sk. Strata z finančných operácií sa prehĺbila o 6,5 mil. Sk na 13 mil. Sk. Tržby firmy za predaj vlastných výrobkov a služieb zaznamenali medziročný nárast o 6 % na 307 mil. Sk. Ako vyplýva z údajov zverejnených spoločnosťou, Incheba je platobne schopná.

KOŠICE - Krajský súd v Košiciach ustanovil v pondelok 3. júna predbežného správcu konkurznej podstaty štátneho podniku Imuna Šarišské Michaľany. Ako na tlačovej konferencii informoval podpredseda súdu Juraj Sopoliga, z predložených dokladov ako aj z vyjadrení dlžníka vyplýva, že Imuna je v úpadku. J. Sopoliga však odmietol zverejniť meno predbežného správcu ako aj navrhovateľov konkurzu, keďže rozhodnutie súdu ešte nenadobudlo právoplatnosť. Potvrdil iba, že návrh na konkurz Imuny podalo viacero právnických osôb.

BRATISLAVA - Univerzálna banková poisťovňa, a.s. (UBP) hospodárila za prvé tri mesiace tohto roka so ziskom 4,8 mil. Sk. Predpísané poistné poisťovne dosiahlo 75,6 mil. Sk. Obchodná produkcia, ktorá odzrkadľuje nábor nových poistných zmlúv, predstavovala 46,4 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka marketingu poisťovne Dana Matysová.

KOŠICE - Krajský súd v Košiciach vyhlásil 3. júna konkurz na spoločnosť Želba, a.s., Spišská Nová Ves. Dôvodom uvalenia konkurzu je to, že firma sa dostala do úpadku aj do predĺženia, keď neuhrádzala stratu z minulých rokov vo výške 649 mil. Sk a jej záväzky z obchodného styku, sociálneho zabezpečenia a daňové dlhy po lehote splatnosti dosiahli 737 mil. Sk. Za správcu konkurznej podstaty vymenoval súd Zuzanu Kollárovú, ktorá bola aj predbežnou správkyňou tejto firmy. Na tlačovej besede o tom v stredu informoval podpredseda a hovorca Krajského súdu v Košiciach Juraj Sopoliga.

BRATISLAVA - Ozeta, odevné závody, a.s., Trenčín ukončila prvý štvrťrok so ziskom 28,7 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 4 mil. Sk. Tržby za vlastné výrobky a služby sa medziročne zvýšili o 2 % na 624 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA uviedol prokurista Kamil Brieštenský, skutočná úroveň odbytu a zisku prekročila plán spoločnosti za prvý kvartál a situáciu hodnotí pozitívne aj do budúcnosti.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

ARMONK (USA) - Najväčší svetový výrobca počítačov International Business Machines Corp (IBM) oznámil, že plánuje vynaložiť 2 mld. USD až 2,5 mld. USD na pokrytie nákladov na redukciu počtu pracovných miest a na reštrukturalizáciu. Väčšina výdavku IBM vynaloží v druhom finančnom štvrťroku. Prepúšťanie a reštrukturalizácia súvisia s oslabením dopytu po technológiách vo svete. Reštrukturalizácia zahŕňa aj predaj stratových aktivít v oblasti výroby pevných diskov japonskej firme Hitachi.

MONTREAL - Predstavitelia centrálnych bánk siedmich najvyspelejších krajín sveta, tzv. skupiny G7, sa vyjadrili na adresu vyhliadok zotavovania svetovej ekonomiky opatrne, pričom poukázali na riziká, ktorým čelia ich krajiny. Skupina G7 zahŕňa USA, Kanadu, Francúzsko, Veľkú Britániu, Nemecko, Taliansko a Japonsko.

ŠTOKHOLM - Výkonný riaditeľ stratovej švédskej firmy Ericsson Kurt Hellström varoval, že dopyt po telekomunikačnom vybavení sa pravdepodobne nezvýši ani v budúcom roku. "Nedomnievame sa, že by sa mali podmienky na trhu zhoršiť, ale útlm sa nanešťastie predĺžil. Musíme sa zmieriť s možnosťou, že oživenie nenastane ani v roku 2003," povedal Hellström pre britský denník Financial

LUXEMBURG - Európski ministri financií na svojom pravidelnom stretnutí vyjadrili potešenie z posilnenia meny eurozóny, ktorá vzrástla oproti americkému doláru na 16-mesačné maximum. Ministri uviedli, že silné euro dovolí Európskej centrálnej banke (ECB) ponechať súčasnú úrokovú mieru, čím prispeje k zotaveniu európskej ekonomiky. Na stretnutí ministri takisto schválili návrh, podľa ktorého môžu penzijné fondy pracovať aj za hranicami jednotlivých štátov, čím ukončili v tejto otázke 18 mesiacov trvajúci bezvýchodiskový stav.

TOKIO - Japonské firmy znížili v prvom štvrťroku kapitálové výdavky, nakoľko sa zamerali na redukciu zásob. Piatkové údaje o hrubom domácom produkte (HDP) však zrejme potvrdia, že ekonomika sa zotavuje. Japonské ministerstvo financií v stredu uviedlo, že výdavky firiem na výrobné haly, stroje, zariadenia a podobne sa v prvom štvrťroku medziročne znížili o 16,8 %, čo je najväčší pokles od posledného kvartálu roka 1998.

BRUSEL - Európska banková federácia (EBF) v stredu uviedla, že pokles miery inflácie pod cieľovú hodnotu Európskej centrálnej banky (ECB) neočakáva skôr ako v budúcom roku, pričom predpovedá, že na jeseň sa zvýšia európske úrokové sadzby.

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu schválila zoznam tovarov, na ktoré uvalí sankcie v rámci odvety za rozhodnutie USA uvaliť clá na oceľ, ak Washington neurobí viac ústupkov. Informovali o tom oficiálni predstavitelia Európskej únie (EÚ). EK sa rozhodla zdržať okamžitých odvetných opatrení pre prípad, že by USA boli ochotné pristúpiť na kompromis. O nasledujúcom kroku EK rozhodnú ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ na pondelkovom zasadnutí, prípadne na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 17. júna. EK minulý týždeň oznámila, že má jednohlasnú podporu zo strany pätnástich členských krajín EÚ, aby uskutočnila odvetu za tarify vo výške 30 %, uvalené v marci amerických prezidentom George W. Bushom. EK sa však rozhodla na krátky čas oddialiť odvetné opatrenia, aby sa vytvoril časový priestor pre ďalšie rokovania.

in

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 994
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 698
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 667
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 279
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 754
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 662
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 423
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 896
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 886
 10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 836

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.

Guvernér Wisconsinu odobril finančnú injekciu pre taiwanský Foxconn

Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group získa v hotovosti takmer tri miliardy dolárov.