Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 29. mája (SITA) Ceny priemyselných výrobcov sa v apríli oproti marcu zvýšili o 0,8 %. Vo vývoji sa premietli vyššie ceny produktov banskej a povrchovej ťažby o 3,1 %, produktov priemyselnej výroby o 1,3 % a elektrickej energie, plynu, pary ...

BRATISLAVA 29. mája (SITA) -


DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Ceny priemyselných výrobcov sa v apríli oproti marcu zvýšili o 0,8 %. Vo vývoji sa premietli vyššie ceny produktov banskej a povrchovej ťažby o 3,1 %, produktov priemyselnej výroby o 1,3 % a elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

BRATISLAVA - Vedúci predstavitelia rezortov poľnohospodárstva z európskych krajín sa stretnú na konferencii v cyperskej Nikózii, kde budú diskutovať o trvalo udržateľnom riadení krajiny a vodných zdrojov, či o boji s diverzifikáciou a prevenciou degradácie pôdy. Slovenskú delegáciu bude na 23. regionálnej konferencii Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pre Európu, ktorá sa koná od 29. do 31. mája, viesť štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR Ivan Rosival. Informovala o tom hovorkyňa MP SR Anna Majkútová.

BRATISLAVA - Celkový objem štátnej pomoci schválenej Úradom pre štátnu pomoc (ÚŠP) dosiahol v minulom roku 28,345 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 4,68 mld. Sk. Úrad vlani vydal súhlas v 120 prípadoch, ktoré obsahovali osem základných foriem pomoci. Agentúru SITA o tom informoval Gejza Hajdani z ÚŠP.

BRATISLAVA - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko v utorok prezentoval vo Výbore Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu dodatok k správe z oblasti bankového dohľadu o opatreniach prijatých v súvislosti s krachom Devín banky (DB). Informácia sa týkala najmä vyvodenia personálnych dôsledkov v rámci bankového dohľadu a DB. "Vyšetrovanie zatiaľ nie je uzatvorené a nie je dokázaná trestnoprávna zodpovednosť ani na úrovni bankového dohľadu NBS ani u zamestnancov a akcionárov DB," uviedol guvernér.

BRATISLAVA - Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) dostala v utorok jednu záväznú ponuku na vytvorenie spoločného podniku pre správu portfólia klasifikovaných pohľadávok. Ponuku predložilo konzorcium Deutsche Bank AG a Gutmann Praha, a.s. Agentúru SITA o tom informoval tlačový tajomník SKo Patrik Golský.

KOŠICE - Krajský súd v Košiciach v utorok uznesením vyhlásil konkurz proti úpadcovi Horizont Slovakia, a.s. Košice a ustanovil za správcu konkurznej podstaty košického advokáta JUDr. Vladimíra Bajtoša. Podľa účtovnej evidencie má úpadca viac ako 47 tisíc veriteľov. Krajský súd v Košiciach zabezpečuje organizačné opatrenia na prijímanie prihlášok pohľadávok podávaných veriteľmi. V záujme sprehľadnenia evidencie prihlášok je vhodné, aby veritelia na listovej zásielke resp. poštovej obálke zreteľne vyznačili „konkurz Horizont Slovakia a.s.“

BRATISLAVA - Parlamentný výbor pre sociálne veci a bývanie odporučil schváliť vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2002 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003. Podľa návrhu zákona by sa v tomto roku mali zvýšiť starobné dôchodky o 5 %, pričom výbor prerokoval aj návrhy na zvýšenie o 7 a
11,5 %. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Magvašiho je však pred implementáciou zákona o zvyšovaní dôchodkov potrebné schváliť novely zákonov o sociálnom poistení a o sociálnom zabezpečení vojakov.

BRATISLAVA - Ministerstvo privatizácie dostalo štyri záväzné ponuku na kúpu 49-percentného podielu akcií spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Liptovský Mikuláš. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerstva privatizácie Róbert Merva.

BRATISLAVA - Nemecká spoločnosť RWE Plus, ktorá sa stáva novým menšinovým akcionárom jedného z troch rozvodných energetických podnikov (REP), Východoslovenskej energetiky, a.s., Košice, očakáva ukončenie celej transakcie koncom leta prípadne na jeseň. "Keďže zmluva obsahuje viaceré odkladné podmienky, presný termín vstupu RWE Plus do VSE sa nedá odhadnúť," povedal pre agentúru SITA Wolfgang Schley z oddelenia pre vonkajšiu komunikáciu

BRATISLAVA - Celkové dotácie do poľnohospodárstva za prvý štvrťrok 2002 dosiahli 2,049 mld. Sk, keď poľnohospodári požadovali vyše 4,6 mld. Sk. Takmer 95 % požadovaných dotácií, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 1,552 mld. Sk, vyplatil štát podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP), ktorý upravuje poskytovanie dotácií podnikateľom hospodáriacim v znevýhodnených oblastiach. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom pôdohospodárstva SR.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Výrobca murovacích materiálov Wienerberger Slovenské tehelne, s.r.o. Zlaté Moravce dosiahol za prvý kvartál tohto roka tržby v objeme 133 mil. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 19 %. "Spoločnosť za sledované obdobie predala 37 mil. tehlových jednotiek, čo predstavuje medziročný nárast o 16 %," uviedli pre agentúru SITA predstavitelia spoločnosti.

BRATISLAVA - Nízkonákladová letecká spoločnosť SkyEurope Airlines, a.s., prepravila počas sto dní svojej prevádzky celkovo 11 547 cestujúcich, z čoho 8 491 pasažierov bolo prepravených vo vnútroštátnej doprave. Firma vykonala 660 letov pri priemernom využití sedačkovej kapacity 60 %. Agentúru SITA o tom informoval obchodný riaditeľ spoločnosti Pavol Mladý.

BRATISLAVA - Spoločnosť Chemosvit, a.s. Svit dosiahla za prvý štvrťrok tohto roka zisk vo výške 66,89 mil. Sk. Celkové výnosy podniku predstavovali ku koncu marca 1,092 mld. Sk. "Hospodárenie spoločnosti hodnotíme ako kladný nábeh do nového roka," uviedol pre v rozhovore pre agentúru SITA finančný riaditeľ spoločnosti Vladimír Balog. Výroba predstavovala za sledované obdobie 913,8 mil. Sk, z toho vývoz dosiahol 74 %.

BRATISLAVA - Dozorná rada Slovenskej poisťovne, a.s. (SP), v utorok schválila s účinnosťou od júna za členov predstavenstva poisťovne Mareka Jankoviča a Evu Štefánikovú. Informoval o tom predseda dozornej rady SP František Palko. Obaja noví členovia predstavenstva poisťovne sú členmi predstavenstva poisťovne Allianz, a.s.

BRATISLAVA - Bratislavský podnik Slovenskej autobusovej dopravy (SAD), a.s. v prvých štyroch mesiacoch dosiahol zisk viac ako 15 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o približne 13 %. Podľa ekonomického riaditeľa podniku Ľudovíta Štiglica sa na raste zisku najviac podieľalo zníženie ceny nafty, ako aj úsporné opatrenia v podniku. Do konca apríla boli celkové tržby bratislavského dopravcu na úrovni 197,2 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli o percento. Najväčší podiel na tržbách mala vnútroštátna doprava, ktorá tvorila 110,7 mil. Sk.

KOŠICE - Spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka hrubý zisk 112 mil. Sk. Celkové výnosy predstavovali 3,137 mld. Sk a náklady dosiahli 3,025 mld. Sk. Z celkových výnosov tvorili tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3,060 mld. Sk. Za prvé tri mesiace dosiahli VSE prevádzkový zisk takmer 163 mil. Sk a stratu z finančných operácií 50,7 mil. Sk. Na tlačovej besede o tom v utorok informoval ekonomický riaditeľ VSE Slavomír Brudňák.

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť, a.s. (ŽS), za prvé štyri mesiace tohto roku vykázala stratu 1,2 mld. Sk, čo je v porovnaní s podnikovým plánom o 600 mil. Sk lepší výsledok. Celkové výnosy železničného dopravcu dosiahli 6,173 mld. Sk a oproti plánu sú vyššie o jedno percento. Najväčšiu, viac ako 81-percentnú časť výnosov tvorili v prvých štyroch mesiacoch tržby z osobnej a nákladnej prepravy. Príspevok zo štátneho rozpočtu na straty v osobnej doprave predstavoval 12,6 % celkových výnosov. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ŽS Miloš Čikovský.

BRATISLAVA - V súvislosti s vyplatením januárových miezd v celkovej výške 15 mil. Sk zamestnancom spoločnosti PPS Detva, ktorá je v konkurze, odborové organizácie v najbližšom čase neplánujú protestné akcie. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda Odborového zväzu (OZ) Kovo Emil Machyna, na utorkovom rokovaní s vlastníkom firmy, podnikom DMD Fin, sa obe strany dohodli na spôsobe vyplatenia januárových miezd. Dvojmiliónovú časť miezd, ktoré však zamestnanci PPS v plnom objeme mali dostať už zhruba pred dvoma týždňami, im DMD Fin vyplatí vo forme daru. "Je to najrýchlejší spôsob," vysvetlil Machyna. Zmluva o prevode 2 mil. Sk na účty približne 1 400 zamestnancov PPS bude podpísaná v stredu, peniaze podľa Machynu prídu na účty najneskôr v piatok.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

TOKIO - Celosvetový dopyt po polovodičoch by mal podľa očakávaní vzrásť v tomto roku o 2,3 %, čím sa mierne spamätá z vlaňajšieho rekordného 32-percentného pádu. Informovala o tom spoločnosť World Semiconductor Trade Statistics Inc (WSTS).

MOSKVA - Ruská ekonomika rastie pomalšie ako pred rokom, do polovice tohto roku sa však rast mierne zvýši. Informovalo o tom vo svojej správe ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu. Správa ministerstva naznačila, že výrazný rast ekonomiky nenastane tak skoro. Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska by mal podľa správy vzrásť za prvý polrok medziročne o 3,8 %, pričom v rovnakom období vlaňajška sa zaznamenala miera ekonomického rastu 5 %. V období od januára do apríla vzrástol HDP o 3,7 %, kým v rovnakom období pred rokom sa zvýšil o 4,9 %.

LONDÝN - Spoločnosť Vodafone, najväčší mobilný operátor v Európe, zaznamenal 44-percentný nárast ročného zisku z kľúčovej činnosti, čo je nad hornou hranicou odhadov analytikov. Zisk spoločnosti pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) vo fiškálnom roku, ktorý skončil 31. marca 2002, predstavoval 10,093 mld. libier (GBP).

AMSTERDAM - Index spotrebiteľskej dôvery v Holandsku klesol v máji na osemročné minimum mínus 17 bodov z aprílovej úrovne mínus 12 bodov a ochota spotrebiteľov nakupovať tovary dlhodobej spotreby sa výrazne znížila. Vyplýva to z údajov Centrálneho štatistického úradu, upravených o sezónne vplyvy.

ESSEN - Nemecká spoločnosť E.ON AG predá zvyšných 49 % akcií v spoločnosti Veba Oel britskému ropnému gigantovi BP v júli za 3,3 mld. eur, keďže sa zameriava na kľúčové činnosti v sektore verejných služieb. Výkonný riaditeľ spoločnosti Ulrich Hartmann na výročnom valnom zhromaždení akcionárov uviedol, že E.ON uplatní opciu na predaj zvyšného podielu s platnosťou od 1. júla.

HELSINKI - Fínske ministerstvo financií nezmenilo výhľad ekonomického rastu krajiny pre tento rok z pôvodnej prognózy rastu hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,6 %. V roku 2003 však Fínsko očakáva oživenie ekonomiky vďaka lepším výsledkom exportných spoločností, ktoré by mali dopomôcť tejto škandinávskej krajine dosiahnuť 3,3-percentný rast HDP. Ministerstvo však zvýšilo prognózy rastu indexu spotrebiteľských cien (CPI) a to na 1,8 % z pôvodných 1,5 %, najmä kvôli rastu cien ropy na svetových trhoch. V minulom roku CPI vzrástol o 2,6 %.

PARÍŽ - Francúzska vydavateľská skupina Le Monde, ktorá vydáva rovnomenný denník, dosiahla v minulom obchodnom roku stratu 13,1 mil. eur. Podľa informácií predstaviteľov spoločnosti to zapríčinil pokles príjmov v oblasti reklamy. Počas vlaňajška dosiahla skupina Le Monde obrat 403,9 mil. eur. V roku 2000 mala spoločnosť obrat 334,2 mil. eur a čistý zisk 7,4 mil. eur. Príjmy podniku z reklamy sa v medziročnom porovnaní znížili o 22 %.

BRUSEL - Maloobchodné tržby v eurozóne vzrástli v marci výraznejšie ako sa očakávalo, pričom rast zaznamenala väčšina členských krajín. Vyplýva to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat. Maloobchodné tržby sa v marci zvýšili v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,3 % a v porovnaní s marcom minulého roku vzrástli o 2,0 %. Vo februári tržby pritom vzrástli medzimesačne o 0,5 % a medziročne o 1,3 %. V celej Európskej únii vzrástli maloobchodné tržby v marci medzimesačne o 0,2 % a medziročne o 2,6 %.

in

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 704
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 13 532
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 600
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 11 333
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 309
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 551
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 399
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 476
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 232
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 991

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Zlá skúsenosť s Cígerom a Švehlom mohla odradiť hráčov z NHL od štartu na majstrovstvách sveta, hovorí skúsený obranca.

ŽENA

Sex s robotom: Môžu napodobeniny nahradiť vzťah so živým partnerom?

Vývoj sexuálnych pomôcok prekračuje hranice.

TECH

Vedci sú na stope tajomstvu DNA

Vďaka úžasnému technologickému vývoju vznikajú nové vedné odbory.

EKONOMIKA

British Airways vypadli systémy, na letiskách panuje chaos

Zrušila sobotňajšie lety z Londýna.

Neprehliadnite tiež

AKTUALIZOVANÉ

British Airways vypadli systémy, tisíce cestujúcich uviazli na letiskách

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.