Absolventi zaútočili na úrady práce

V septembri sa zvýšila nezamestnanosť. Spôsobili to absolventi stredných škôl, ktorí nepokračovali v štúdiu.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

BRATISLAVA. Kríza evidentne nadlho prerušila pozitívny vývoj nezamestnanosti v tejto krajine. Jeho zákonitosti v čase sa však nezmenili. V septembri sa na úrady práce hrnuli absolventi stredných škôl.

Kto je absolvent školy
 • pre úrad práce je to každý, kto má menej ako 25 rokov, prestal chodiť na strednú alebo vysokú školu pred menej ako dvomi rokmi a ešte nemal pravidelne platené zamestnanie,
 • je to znevýhodnenýuchádzač o zamestnanie,
 • príspevok na absolventskú prax môže získať aj ten, kto štúdium nedokončil alebo už bol zamestnaný, ak ešte nemal 25 rokov.

Nezamestnanosť dosahuje 12,4 percenta, bez práce je okolo 330-tisíc ľudí. Voľných miest je málo a každý sa neodhodlá podnikať. Úrad práce je poslednou možnosťou.

Čo z toho majú

Nemáte nárok na podporu v nezamestnanosti, musíte si hľadať zamestnanie a preukazovať to najmenej raz za mesiac, ale asi väčšina túto možnosť využije.

Kým chodíte na strednú školu, poistné na zdravotné poistenie vám platí štát. Robí to do 31. augusta. Potom záleží na tom, čo urobíte vy.

Kto nepokračuje v štúdiu alebo nepracuje, musí začať platiť odvody. Má len jednu možnosť, ako sa tomu vyhnúť, a to prihlásiť sa na úrade práce. „Za uchádzačov o zamestnanie uhrádza zdravotné poistenie štát," povedal Peter Zeman z ústredia práce.

Oplatí sa tam ísť už do siedmich dní od konca prázdnin. Vtedy vás považujú za uchádzača o zamestnanie už od 1. septembra a nebudete nič dlžný.

Je to problém

Tento rok maturovalo okolo 62-tisíc študentov. Mnohí z nich si zvolili cestu vysokoškolského štúdia. Vidia v tom väčšiu perspektívu, ako si hľadať zamestnanie.

Čo hovorí štatistika?
 • september v evidencii nezamestnaných menia absolventi stredných škôl - zakaždým prílev zvýšili osoby „bez pracovného zaradenia",
 • v septembri 2008 sa prihlásilo na úradoch práce 34 178 osôb, z toho 24 480 bez pracovného zaradenia,
 • o rok nato bola na trhu práce diametrálna odlišná situácia, pre krízu ubúdalo pracovných príležitostí - zo 48 902 ľudí, ktorí sa v septembri prihlásili na úrade práce, nemalo pracovné zaradenie 34 873,
 • počet absolventov v evidencii nezamestnaných dosiahol vrchol práve v septembri 2009 - 33 369,
 • od októbra 2009 do mája 2010 ich ubúdalo, v júni k nim pribudli čerství inžinieri a magistri,
 • na konci júla úrady práce evidovali 25 407 absolventov,
 • medzi nezamestnanými stredoškolákmi kontinuálne ubúda iba maturantov zo stredných odborných učilíšť,
 • s jednou prestávkou sa znižuje počet absolventov bez maturity, v januári sa mierne zvýšil,
 • aj minuloroční gymnazisti rozšírili štatistiku nezamestnanosti v januári, ale pokračovali v tom do marca - je pravdepodobné, že ide najmä o ľudí, ktorí neuspeli v prvom semestri vysokoškolského štúdia, ďalší si predĺžili pracovný pobyt v zahraničí,
 • absolventi stredných odborných škôl pribudli v evidencii vo februári aj v marci - mohlo sa prejaviť to isté, čo u gymnazistov,
 • najviac nezamestnaných absolventov produkujú stredné odborné školy, v júli ich bolo 6130,
 • najmenej je gymnazistov, a to iba 1583, ostatní väčšinou pokračujú v štúdiu.

Iveta Benciová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti na úrade v Galante, v septembri očakáva asi 300 absolventov. V regióne je iba 314 voľných pracovných miest, ale aj tretia najnižšia miera nezamestnanosti na Slovensku - rovných šesť percent. Väčšina zo 46 úradov také šťastie nemá.

Ministerstvo práce si podľa Andrey Devánovej z mediálneho odboru uvedomuje, že „absolventi sú skupinou, ktorú bude potrebné v súvislosti s ich zamestnávaním riešiť". Zatiaľ vyriešilo iba dĺžku absolventskej praxe.

Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú parlament prijal 9. septembra a ktorá bude účinná od 1. januára, počíta s tým, že nezamestnaný absolvent bude praxovať najmenej tri mesiace.

V platnosti ostane, že prax sa vykonáva najviac šesť mesiacov, 20 hodín týždenne, a ten, kto na ňu chodí, dostáva príspevok vo výške životného minima - od júla tohto roka to je 185,38 eura mesačne.

„Zákon o službách zamestnanosti sa však bude ešte novelizovať a budeme hľadať nástroje, ako zamestnanosť absolventov podstatne zvýšiť," povedala Devánová.

Nezodpovedá dobe

Chyba je v školskom systéme - nezodpovedá požiadavkám trhu práce. Najviac nezamestnaných absolventov má za sebou strednú odbornú školu. Konať musia župy, takéto školy sú v ich kompetencii.

Krajské zastupiteľstvo v Žiline v apríli zrušilo Strednú odbornú školu na ulici A. Hlinku v Čadci. Ako povedal župan Juraj Blanár (Smer), už nezodpovedala dobe.

„Vyradením bývalej dievčenskej odbornej školy zo siete škôl sa nám podarí znížiť percento nezamestnaných absolventov v študijnom odbore obchod a podnikanie," povedala podľa Kysuckých novín Dana Weichselgärtner, riaditeľka odboru školstva na úrade samosprávneho kraja. Žiaci budú od septembra pokračovať na Obchodnej akadémii v Čadci.

Benciová súhlasí, že na trhu práce nekorešponduje ponuka a dopyt na trhu práce. „Existuje tu nesúlad medzi tým, čo ponúkajú stredné školy, a tým, čo potrebuje trh práce."


Kliknite - obrázok zväčšíte

Zdravotné poistenie je povinné
Ak sa prihlásite na úrade práce do 7. septembra, predídete tomu, aby ste museli niečo doplácať.

BRATISLAVA. Skončili ste strednú školu a nemáte prácu. Ani úrad práce vám ju asi nenájde, ale aspoň nemusíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Za človeka v evidencii nezamestnaných platí štát, preto urobíte lepšie, keď sa prihlásite na úrade práce. Oplatí sa to však aj preto, že dobrovoľne nezamestnaný má podstatne vyššie odvody ako evidovaný uchádzač o zamestnanie. Ako takzvaný samoplatiteľ by ste za každý mesiac tohto roka dlhovali 28,92 eura, zatiaľ čo štát za svojho poistenca odvádza 12,30 eura.

Záleží už len na tom, kedy požiadate o zaradenie do evidencie nezamestnaných. Urobiť to môžete kedykoľvek, ale iba prvých sedem (kalendárnych) dní v septembri máte záruku, že nebudete nič doplácať. Človeka, ktorý sa prihlásil na úrade práce do 7. septembra, totiž začnú evidovať už od 1. septembra - so spätnou platnosťou.

Kto to nestihne alebo z iného dôvodu požiada o zaevidovanie neskôr, je poistencom štátu až od dňa podania žiadosti. Za dni, ktoré nebol v evidencii, musí poistné doplatiť.

Jozef Čavojec
Druhý pilier neponáhľa

Na niektoré rozhodnutia majú absolventi ešte čas.

BRATISLAVA. Tohtoročný absolvent strednej školy si môže vybrať, či bude iba v štátnom dôchodkovom systéme, alebo bude mať aj účet v niektorej z dôchodkových správcovských spoločností. Ponáhľať sa nemusí.

Vybrať si môže každý, kto sa narodil po 31. decembri 1986. Má na to šesť mesiacov, odkedy sa zamestnal alebo začal platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Záleží však aj na tom, ako dlho by bol zamestnaný alebo poistený. Ak menej ako 150 dní vcelku, nemusí nič riešiť.

Hovorí o tom zákon o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré sa inak nazýva „druhý pilier".

Ak si absolvent založil živnosť, na vstup do druhého piliera má lehotu, odkedy začal odvádzať peniaze do Sociálnej poisťovne. Zatiaľ platí, že samostatne zárobkovo činná osoba nemusí platiť odvody, kým jej ich nevymerajú z daňového priznania. Viac sa ukáže na jeseň, keď parlament rozhodne o návrhoch ministra práce Jozefa Mihála z SaS.

Jozef Čavojec
Na úrade vás čakajú najmä povinnosti
Status evidovaného nezamestnaného má okrem oslobodenia od odvodov ešte jeden význam. Môžete získať rôzne príspevky, ale musíte sa snažiť.

1. Len čo vás zaradia do evidencie nezamestnaných, máte práva i povinnosti uchádzača o zamestnanie. Na rozdiel od ľudí, ktorí platia odvody do Sociálnej poisťovne, však nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti. Od septembra na to potrebujete dva roky poistenia namiesto troch.

2. Musíte si hľadať zamestnanie a najmenej raz za mesiac to preukazovať úradu. Termín určí úrad. Okrem toho vám musí najmenej raz za mesiac ponúknuť zamestnanie alebo inú aktivitu. Buď to urobí práve vtedy, keď tam budete, alebo vás na to vyzve písomne. K dispozícii mu musíte byť do troch pracovných dní.

3. Môžete požiadať o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Na prax sa chodí najviac šesť mesiacov, 20 hodín týždenne, a úrad vám za to prispieva vo výške životného minima - 185,38 eura mesačne. Od januára by malo platiť, že prax musí trvať najmenej tri mesiace, ale parlament ešte nerozhodol o návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý predložil minister Jozef Mihál z SaS.

4. Ak si chcete otvoriť živnosť, môžete získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Podnikať musíte nepretržite najmenej dva roky.

5. Štát prispieva na zamestnanie rôznych ľudí evidovaných na úrade práce. Ak obec, župa či verejnoprospešná organizácia zamestná absolventa na určitý čas, môže dostávať príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Pracovný pomer musí trvať najmenej deväť mesiacov.

6. V neziskovej organizácii môže absolvent vykonávať aj dobrovoľnícku službu. Ide o prácu najviac na pol roka a 20 hodín týždenne, úrad mu platí životné minimum.

7. Deti do 25 rokov, ktoré nemajú príjem, sa posudzujú s rodičmi, kým žijú v jednej domácnosti. Ak príjem rodiny nedosahuje jej životné minimum, jej členovia sú v hmotnej núdzi a majú nárok na dávku a rôzne príspevky.

8. Uchádzač o zamestnanie si môže príležitostne zarobiť, ale jeho mzda alebo odmena nesmie presiahnuť 65 percent životného minima plus odvody a preddavok na daň z príjmov. Čo chce robiť a čo by mal za to dostať, musí úradu oznámiť najneskôr deň vopred.

9. S každým ďalším mesiacom v evidencii sa vaše vyhliadky zhoršujú. Kto je v evidencii najmenej rok, je dlhodobo nezamestnaný a preňho je najdôležitejšie udržiavať pracovné návyky. Na to slúžia menšie obecné služby (takzvané aktivačné práce). Môžete ich vykonávať najviac rok, 20 hodín týždenne. Úrad vám za to bude poskytovať aktivačný príspevok 63,07 eura mesačne.

Jozef Čavojec

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 940
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 077
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 861
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 485
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 398
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 173
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 546
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 414
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 369
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 110

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.