Absolventi zaútočili na úrady práce

V septembri sa zvýšila nezamestnanosť. Spôsobili to absolventi stredných škôl, ktorí nepokračovali v štúdiu.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

BRATISLAVA. Kríza evidentne nadlho prerušila pozitívny vývoj nezamestnanosti v tejto krajine. Jeho zákonitosti v čase sa však nezmenili. V septembri sa na úrady práce hrnuli absolventi stredných škôl.

Kto je absolvent školy
 • pre úrad práce je to každý, kto má menej ako 25 rokov, prestal chodiť na strednú alebo vysokú školu pred menej ako dvomi rokmi a ešte nemal pravidelne platené zamestnanie,
 • je to znevýhodnenýuchádzač o zamestnanie,
 • príspevok na absolventskú prax môže získať aj ten, kto štúdium nedokončil alebo už bol zamestnaný, ak ešte nemal 25 rokov.

Nezamestnanosť dosahuje 12,4 percenta, bez práce je okolo 330-tisíc ľudí. Voľných miest je málo a každý sa neodhodlá podnikať. Úrad práce je poslednou možnosťou.

Čo z toho majú

Nemáte nárok na podporu v nezamestnanosti, musíte si hľadať zamestnanie a preukazovať to najmenej raz za mesiac, ale asi väčšina túto možnosť využije.

Kým chodíte na strednú školu, poistné na zdravotné poistenie vám platí štát. Robí to do 31. augusta. Potom záleží na tom, čo urobíte vy.

Kto nepokračuje v štúdiu alebo nepracuje, musí začať platiť odvody. Má len jednu možnosť, ako sa tomu vyhnúť, a to prihlásiť sa na úrade práce. „Za uchádzačov o zamestnanie uhrádza zdravotné poistenie štát," povedal Peter Zeman z ústredia práce.

Oplatí sa tam ísť už do siedmich dní od konca prázdnin. Vtedy vás považujú za uchádzača o zamestnanie už od 1. septembra a nebudete nič dlžný.

Je to problém

Tento rok maturovalo okolo 62-tisíc študentov. Mnohí z nich si zvolili cestu vysokoškolského štúdia. Vidia v tom väčšiu perspektívu, ako si hľadať zamestnanie.

Čo hovorí štatistika?
 • september v evidencii nezamestnaných menia absolventi stredných škôl - zakaždým prílev zvýšili osoby „bez pracovného zaradenia",
 • v septembri 2008 sa prihlásilo na úradoch práce 34 178 osôb, z toho 24 480 bez pracovného zaradenia,
 • o rok nato bola na trhu práce diametrálna odlišná situácia, pre krízu ubúdalo pracovných príležitostí - zo 48 902 ľudí, ktorí sa v septembri prihlásili na úrade práce, nemalo pracovné zaradenie 34 873,
 • počet absolventov v evidencii nezamestnaných dosiahol vrchol práve v septembri 2009 - 33 369,
 • od októbra 2009 do mája 2010 ich ubúdalo, v júni k nim pribudli čerství inžinieri a magistri,
 • na konci júla úrady práce evidovali 25 407 absolventov,
 • medzi nezamestnanými stredoškolákmi kontinuálne ubúda iba maturantov zo stredných odborných učilíšť,
 • s jednou prestávkou sa znižuje počet absolventov bez maturity, v januári sa mierne zvýšil,
 • aj minuloroční gymnazisti rozšírili štatistiku nezamestnanosti v januári, ale pokračovali v tom do marca - je pravdepodobné, že ide najmä o ľudí, ktorí neuspeli v prvom semestri vysokoškolského štúdia, ďalší si predĺžili pracovný pobyt v zahraničí,
 • absolventi stredných odborných škôl pribudli v evidencii vo februári aj v marci - mohlo sa prejaviť to isté, čo u gymnazistov,
 • najviac nezamestnaných absolventov produkujú stredné odborné školy, v júli ich bolo 6130,
 • najmenej je gymnazistov, a to iba 1583, ostatní väčšinou pokračujú v štúdiu.

Iveta Benciová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti na úrade v Galante, v septembri očakáva asi 300 absolventov. V regióne je iba 314 voľných pracovných miest, ale aj tretia najnižšia miera nezamestnanosti na Slovensku - rovných šesť percent. Väčšina zo 46 úradov také šťastie nemá.

Ministerstvo práce si podľa Andrey Devánovej z mediálneho odboru uvedomuje, že „absolventi sú skupinou, ktorú bude potrebné v súvislosti s ich zamestnávaním riešiť". Zatiaľ vyriešilo iba dĺžku absolventskej praxe.

Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú parlament prijal 9. septembra a ktorá bude účinná od 1. januára, počíta s tým, že nezamestnaný absolvent bude praxovať najmenej tri mesiace.

V platnosti ostane, že prax sa vykonáva najviac šesť mesiacov, 20 hodín týždenne, a ten, kto na ňu chodí, dostáva príspevok vo výške životného minima - od júla tohto roka to je 185,38 eura mesačne.

„Zákon o službách zamestnanosti sa však bude ešte novelizovať a budeme hľadať nástroje, ako zamestnanosť absolventov podstatne zvýšiť," povedala Devánová.

Nezodpovedá dobe

Chyba je v školskom systéme - nezodpovedá požiadavkám trhu práce. Najviac nezamestnaných absolventov má za sebou strednú odbornú školu. Konať musia župy, takéto školy sú v ich kompetencii.

Krajské zastupiteľstvo v Žiline v apríli zrušilo Strednú odbornú školu na ulici A. Hlinku v Čadci. Ako povedal župan Juraj Blanár (Smer), už nezodpovedala dobe.

„Vyradením bývalej dievčenskej odbornej školy zo siete škôl sa nám podarí znížiť percento nezamestnaných absolventov v študijnom odbore obchod a podnikanie," povedala podľa Kysuckých novín Dana Weichselgärtner, riaditeľka odboru školstva na úrade samosprávneho kraja. Žiaci budú od septembra pokračovať na Obchodnej akadémii v Čadci.

Benciová súhlasí, že na trhu práce nekorešponduje ponuka a dopyt na trhu práce. „Existuje tu nesúlad medzi tým, čo ponúkajú stredné školy, a tým, čo potrebuje trh práce."


Kliknite - obrázok zväčšíte

Zdravotné poistenie je povinné
Ak sa prihlásite na úrade práce do 7. septembra, predídete tomu, aby ste museli niečo doplácať.

BRATISLAVA. Skončili ste strednú školu a nemáte prácu. Ani úrad práce vám ju asi nenájde, ale aspoň nemusíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Za človeka v evidencii nezamestnaných platí štát, preto urobíte lepšie, keď sa prihlásite na úrade práce. Oplatí sa to však aj preto, že dobrovoľne nezamestnaný má podstatne vyššie odvody ako evidovaný uchádzač o zamestnanie. Ako takzvaný samoplatiteľ by ste za každý mesiac tohto roka dlhovali 28,92 eura, zatiaľ čo štát za svojho poistenca odvádza 12,30 eura.

Záleží už len na tom, kedy požiadate o zaradenie do evidencie nezamestnaných. Urobiť to môžete kedykoľvek, ale iba prvých sedem (kalendárnych) dní v septembri máte záruku, že nebudete nič doplácať. Človeka, ktorý sa prihlásil na úrade práce do 7. septembra, totiž začnú evidovať už od 1. septembra - so spätnou platnosťou.

Kto to nestihne alebo z iného dôvodu požiada o zaevidovanie neskôr, je poistencom štátu až od dňa podania žiadosti. Za dni, ktoré nebol v evidencii, musí poistné doplatiť.

Jozef Čavojec
Druhý pilier neponáhľa

Na niektoré rozhodnutia majú absolventi ešte čas.

BRATISLAVA. Tohtoročný absolvent strednej školy si môže vybrať, či bude iba v štátnom dôchodkovom systéme, alebo bude mať aj účet v niektorej z dôchodkových správcovských spoločností. Ponáhľať sa nemusí.

Vybrať si môže každý, kto sa narodil po 31. decembri 1986. Má na to šesť mesiacov, odkedy sa zamestnal alebo začal platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Záleží však aj na tom, ako dlho by bol zamestnaný alebo poistený. Ak menej ako 150 dní vcelku, nemusí nič riešiť.

Hovorí o tom zákon o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré sa inak nazýva „druhý pilier".

Ak si absolvent založil živnosť, na vstup do druhého piliera má lehotu, odkedy začal odvádzať peniaze do Sociálnej poisťovne. Zatiaľ platí, že samostatne zárobkovo činná osoba nemusí platiť odvody, kým jej ich nevymerajú z daňového priznania. Viac sa ukáže na jeseň, keď parlament rozhodne o návrhoch ministra práce Jozefa Mihála z SaS.

Jozef Čavojec
Na úrade vás čakajú najmä povinnosti
Status evidovaného nezamestnaného má okrem oslobodenia od odvodov ešte jeden význam. Môžete získať rôzne príspevky, ale musíte sa snažiť.

1. Len čo vás zaradia do evidencie nezamestnaných, máte práva i povinnosti uchádzača o zamestnanie. Na rozdiel od ľudí, ktorí platia odvody do Sociálnej poisťovne, však nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti. Od septembra na to potrebujete dva roky poistenia namiesto troch.

2. Musíte si hľadať zamestnanie a najmenej raz za mesiac to preukazovať úradu. Termín určí úrad. Okrem toho vám musí najmenej raz za mesiac ponúknuť zamestnanie alebo inú aktivitu. Buď to urobí práve vtedy, keď tam budete, alebo vás na to vyzve písomne. K dispozícii mu musíte byť do troch pracovných dní.

3. Môžete požiadať o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Na prax sa chodí najviac šesť mesiacov, 20 hodín týždenne, a úrad vám za to prispieva vo výške životného minima - 185,38 eura mesačne. Od januára by malo platiť, že prax musí trvať najmenej tri mesiace, ale parlament ešte nerozhodol o návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý predložil minister Jozef Mihál z SaS.

4. Ak si chcete otvoriť živnosť, môžete získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Podnikať musíte nepretržite najmenej dva roky.

5. Štát prispieva na zamestnanie rôznych ľudí evidovaných na úrade práce. Ak obec, župa či verejnoprospešná organizácia zamestná absolventa na určitý čas, môže dostávať príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Pracovný pomer musí trvať najmenej deväť mesiacov.

6. V neziskovej organizácii môže absolvent vykonávať aj dobrovoľnícku službu. Ide o prácu najviac na pol roka a 20 hodín týždenne, úrad mu platí životné minimum.

7. Deti do 25 rokov, ktoré nemajú príjem, sa posudzujú s rodičmi, kým žijú v jednej domácnosti. Ak príjem rodiny nedosahuje jej životné minimum, jej členovia sú v hmotnej núdzi a majú nárok na dávku a rôzne príspevky.

8. Uchádzač o zamestnanie si môže príležitostne zarobiť, ale jeho mzda alebo odmena nesmie presiahnuť 65 percent životného minima plus odvody a preddavok na daň z príjmov. Čo chce robiť a čo by mal za to dostať, musí úradu oznámiť najneskôr deň vopred.

9. S každým ďalším mesiacom v evidencii sa vaše vyhliadky zhoršujú. Kto je v evidencii najmenej rok, je dlhodobo nezamestnaný a preňho je najdôležitejšie udržiavať pracovné návyky. Na to slúžia menšie obecné služby (takzvané aktivačné práce). Môžete ich vykonávať najviac rok, 20 hodín týždenne. Úrad vám za to bude poskytovať aktivačný príspevok 63,07 eura mesačne.

Jozef Čavojec

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 2. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 3. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 4. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 5. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 6. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 7. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 8. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 9. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 10. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 452
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 166
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 453
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 501
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 402
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 844
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 553
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 428
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 391
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 845

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

KULTÚRA

Vo filme odpratával mŕtve telá. V práci ich umýva

Oscarového Saulovho syna na Berlinale nechceli.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

CESTOVANIE

Desať pláží s najčistejšou vodou na svete

Pozrite si tipy na miesta s najčistejším morom.

Neprehliadnite tiež

Visa sa chystá na novú dobu. Platiť sa bude dať autom či chladničkou

Do inovácií tlačia firmu okolnosti na európskom trhu. Biznis spoločností môžu ohroziť noví konkurenti ako Apple či Google

Vláda bude rokovať o investičných stimuloch aj dobrovoľnej vojenčine

Vláda sa bude zaoberať aj vznikom novej verejnoprávnej inštitúcie - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Prima bankou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop