Vláda konečne schválila privatizáciu REP

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Pravdepodobne najsledovanejšou ekonomickou udalosťou uplynulého týždňa bolo hlasovanie vlády o privatizácii 49-percentných podielov v troch rozvodných energetických podnikoch (REP). Na tretí pokus vláda nakoniec s privatizácio

u REP súhlasila. Naopak na mimoriadnom utorkovom rokovaní nesúhlasila s podpisom Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia a Protokolu k tomuto zákonníku. Medzi ostro sledované udalosti môžeme zaradiť aj rokovanie Národnej rady (NR) SR o viacerých ekonomických zákonoch, odstúpenie poľského Kulczyk Holding S.A. z tendra na privatizáciu Poštovej banky, a.s., či mierne zníženie miery nezamestnanosti.
Vláda v stredu definitívne schválila predaj 49-percentných podielov v troch rozvodných energetických podnikoch Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE), Stredoslovenskej energetike, a.s. (SSE) a Východoslovenskej energetike, a.s. (VSE). Vládny kabinet tak akceptoval vo všetkých troch prípadoch odporúčania výberových komisií. Podiel v ZSE získa nemecký energetický koncern E.ON Energie so sídlom v Mníchove patriaci pod skupinu E.ON AG. V tendri na predaj 49 % akcií VSE zvíťazila nemecká firma RWE Plus zastrešovaná koncernom RWE AG so sídlom v Essene. Podiel v SSE kúpi francúzsky gigant Electricité de France (EdF). Finančné prostriedky z predaja by mala vláda získať po ukončení celého procesu predaja, a to v horizonte približne troch mesiacov.
Ministri však na stredajšom rokovaní schválili aj zvýšenie tohtoročných rozpočtových kapitol rezortov spravodlivosti, vnútra a Generálnej prokuratúry SR (GP) celkom o 77,373 mil. Sk. Zdroje na finančné zabezpečenie mimoriadne zvýšenej činnosti štátnych orgánov súvisiacej s preverovaním činnosti obchodných spoločností bez licencií majú byť uvoľnené z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. V rámci približovania sa Európskej (EÚ) únii ministri na stredajšom rokovaní schválili aj harmonogram úpravy daňového zaťaženia cigariet spotrebnou daňou počas 5-ročného prechodného obdobia. Podľa tohto harmonogramu už v roku 2008 dosiahne zdaňovanie cigariet úrovne EÚ. Cigarety sa od budúceho roka budú podľa poslednej novely zákona o spotrebnej dani z tabaku zdaňovať novým spôsobom, tzv. dvojzložkovou daňou. Jedna jej časť sa bude odvádzať tak ako doteraz od počtu kusov a druhá, tzv. hodnotová, bude podielom z ceny cigarety. To znamená, že cena škatuľky cigariet by tak od januára 2003 mala vzrásť o 4 až 5 Sk a mala by byť vyznačená na ochrannej známke.
Naopak, na rozhodnutie o privatizácii Slovenských elektrární (SE) si zrejme ešte nejakú dobu počkáme. Ako uviedol po rokovaní Porady ekonomických ministrov podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš, podľa doterajších predpokladov by rozhodnutie mal prijať až ďalší vládny kabinet. Súčasná vláda podľa jeho slov vykoná iba technickú prípravu a maximálne zostaví shortlist záujemcov o podiel v SE. Do konca júna by mal minister hospodárstva Ľubomír Harach vypracovať postup pri privatizácii SE spolu s návrhom riešenia problémových oblastí, medzi ktoré patrí situácia okolo vodného diela Gabčíkovo či jadrové elektrárne.
Vládny kabinet v tomto týždni zasadal až dvakrát. Na svojom mimoriadnom rokovaní v utorok vyjadril nesúhlas s podpisom Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia a Protokolu k tomuto zákonníku. Proti podpisu hlasovali piati členovia vlády z radov SDKÚ, za návrh hlasovali piati členovia vládneho kabinetu a hlasovania sa zdržali štyria. Podpis európskeho sociálneho zákonníka mal odporúčací, nie podmieňovací charakter komisie Rady Európy (RE). Najvýraznejšie sa proti podpisu zákonníka postavil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš, podľa ktorého materiál nebol dostatočne podložený najmä analýzou, či by zákonník mohol obmedziť potrebné reformy v budúcnosti. Podľa Mikloša tiež chýbala analýza o tom, aké priame a nepriame ekonomické náklady by podpisom vznikli. Neschválenie zákonníka a protokolu vyvolalo búrku nevôle v radoch zatiaľ koaličnej Strany demokratickej ľavice, ktorá naznačila aj prípadný odchod z vlády.
Rokovanie parlamentu pokračovalo aj uplynulý týždeň. Poslanci od utorka do piatka prerokovali v balík ekonomických zákonov. Poslanci napríklad opätovne schválili zákon o Štátnej pokladnici, ktorý do parlamentu vrátil prezident Schuster. Hlava štátu vyčítala zákonu, že okrem pokladnice zákon zavádza ďalšiu inštitúciu, Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity, ktorej úlohy doteraz bez problémov plní ministerstvo financií. Štátna pokladnica vznikne od budúceho roka ako rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet cez kapitolu ministerstva financií. Do druhého čítanie NR SR aj posunula návrh výboru pre sociálne veci, ktorý v novele zákona o zrušení niektorých štátnych fondov chce zachovať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Podľa poslancov je fond v súčasnosti hlavným pilierom podpory výstavby nájomných bytov a bytov pre nižšie príjmové skupiny obyvateľstva. ŠFRB doteraz poskytol podporu vo výške 14,3006 mld. Sk, čím sa podporila výstavba zhruba 28 tis. nových bytov. Nie je však vylúčené, že aj keby súčasný parlament tento fond definitívne zrušil, nový parlament ho môže prípadne na jeseň znova obnoviť.
Ďalší legislatívny proces čaká aj novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2002, ktorú na rokovanie predložili Marián Mesiarik a Štefan Rusnák. Ňou by sa mala od júla 2002 zvýšiť štátna prémia v stavebnom sporení zo súčasných 4 000 Sk na minuloročnú úroveň 4 500 Sk. Parlament taktiež schválil použitie prostriedkov z majetku Fondu národného majetku vo výške 146,5 mld. Sk. Navýšil tak pôvodne navrhovanú sumu o 2 mld. Sk, ktoré sa majú použiť na vytvorenie fondu náhradného výživného. Vláda už pred týždňom schválila návrh zákona o valorizácii dôchodkov o 5 %. Národná rada SR tento návrh jednohlasne posunula do druhého čítania. Päťpercentné zvýšenie dôchodkov navrhuje rezort ministra Magvašiho v rámci súčasného systému valorizácie. Do druhého čítania posunuli poslanci aj návrh zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý by mal začať platiť od 1. januára 2003. Jeho cieľom je upraviť podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl a iných bezpečnostných zborov počas krízovej situácie.
Na rokovanie parlamentu sa dostala aj správa o hospodárení Všeobecne zdravotnej poisťovne (VšZP). Tá ukončila minuloročné hospodárenie s deficitom vo výške 5,592 mld. Sk, čo v porovnaní so stavom na konci roka 2000 predstavuje ďalšie prehĺbenie deficitu o 1,687 mld. Sk. Celkové minuloročné príjmy poisťovne, ktorých väčšinu tvoril výber poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, boli na úrovni 33,595 mld. Sk. Podľa účasti poslancov v rokovacej sále sa ale zdalo, že rezort zdravotníctva nie je práve v stredobode ich záujmov. V sále sa totiž nachádzalo len niečo vyše 30 zákonodarcov. Pokračovanie rokovania zákonodarného zboru začne opäť v utorok o 13:00.
Štátny dlh neustále rastie a do konca roka by mal vzrásť až na 448,029 mld. Sk. Domáci dlh by sa na náraste celkovej zadlženosti štátu mal podieľať sumou 47,536 mld. Sk a zahraničný dlh 35,154 mld. Sk. Jedinou položkou znižujúcou štátny dlh v tomto roku budú príjmy zo splácania pohľadávok SR v zahraničí v predpokladanej sume 2,2 mld. Sk. Vyplýva to z materiálu o spôsobe zabezpečenia splatenia štátneho dlhu v nadväznosti na Staff Monitored Program, ktorý vypracovalo ministerstvo financií. Vláda by sa ním mala zaoberať v nasledujúcich týždňoch. Vláda už dávnejšie schválila, že na splatenie štátneho dlhu použije 50 mld. Sk z príjmov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu.
Jednou z posledných bánk, v ktorých má štát podiel je Poštová banka. Jedným zo záujemcov o kúpu majoritného podielu bol aj poľský Kulczyk Holding S.A. Ten sa ale rozhodol odstúpiť z tendra na predaj majority v Poštovej banke, a.s. Ako agentúru SITA informoval tlačový tajomník Slovenskej konsolidačnej, a.s., ktorá podiel v banke predáva, Patrik Golský, dôvodom ukončenia účasti v tendri je rozšírenie počtu záujemcov o tento bankový dom. Kulczyk mal začať výkon due diligence v banke v pondelok. V hre sú ale ešte stále tri subjekty - Tatra banka, ING Bank a Česká pojišťovna. Všetky tri subjekty získali povolenie centrálnej banky na vykonanie hĺbkového auditu v banke. Po jeho ukončení by mali investori vypracovať záväzné ponuky a predložiť ich do 4. júla privatizačnému
Slovensko sa dlhodobo borí s problémom nezamestnanosti. Úrady práce evidovali v apríli 488 818 nezamestnaných, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti 18,07 %. Oproti marcu sa počet nezamestnaných znížil o 25 213 osôb, teda o 4,62 %. V porovnaní s aprílom minulého roku ich počet vzrástol o 2 030 osôb, teda o 0,39 %. Spolu s nezamestnanými, ktorí nie sú schopní okamžite nastúpiť do práce, čo sú choré osoby, na materskej dovolenke a podobne, predstavuje miera nezamestnanosti 19,26 %. Po pripočítaní tejto skupiny nezamestnaných tak bolo v apríli bez práce 521 041 ľudí.
Národná banka Slovenska utrpela z dôvodu posilnenie koruny voči euru v prvom štvrťroku o 2,31 % kurzovú stratu v objeme 2,4 mld. Sk. Zhodnocovanie koruny voči referenčnej európskej mene a náklady na sterilizáciu bankového sektora boli pritom hlavnými faktormi, ktoré prispeli k vykázanej strate centrálnej banky za tri mesiace na úrovni 3,4 mld. Sk. Správou o výsledku hospodárenia NBS v prvom kvartáli sa zaoberala Banková rada NBS v piatok.
Strojári z PPS Detva už niekoľko mesiacov bojujú o svoje mzdy. Pred časom dokonca strávili určitú dobu aj blokáciou ministerstva hospodárstva. Zamestnancom bolo už viackrát prisľúbené vyplatenie januárových výplat. Ako však agentúru SITA po štvrtkovom rokovaní správcu konkurznej podstaty so zástupcami Odborového zväzu Kovo a predstavenstva DMD holding a DMD Fin informovali predstavitelia holdingu, finančné riešenie situácie sa nemohlo uskutočniť, nakoľko správca nemohol prijať navrhované riešenia vzhľadom k ustanoveniam zákona o konkurznom vyrovnaní. Návrhy DMD na výplatu miezd by mohli byť akceptované za predpokladu, že dôjde k ich odsúhlaseniu na schôdzi veriteľov. Okresný úrad práce (OÚP) Detva v súčasnosti eviduje približne 500 žiadostí zamestnancov strojární PPS Detva, a.s,. o výplaty peňažných náhrad z garančného fondu podniku. Keďže je vo fonde na tento účel dostatočné množstvo prostriedkov, OÚP postupne realizuje výplaty peňažných náhrad.
Predbežný správca konkurznej podstaty košickej nebankovej firmy AGW, s.r.o. Jozef Mižák bude svoju prácu koordinovať s políciou. Ako pre agentúru SITA potvrdil správca, s konateľom firmy Matúšom Gregom sa už stretol. Majetok AGW, účty i účtovná dokumentácia však polícia zablokovala. Až po rokovaniach s vyšetrovateľmi bude predbežný konkurzný správca podľa vlastných slov schopný podrobnejšie informovať o ďalších krokoch a predbežnej správe o situácii v AGW. Očakáva, že k posunu v rokovaniach s políciou by mohlo dôjsť budúci týždeň.
Spoločnosť Nafta, a.s., Gbely na svojom piatkovom valnom zhromaždení rozhodla o vyplatení dividend akcionárom v celkovej výške 130 mil. Sk. Hrubá dividenda na jednu akciu teda predstavuje 40 Sk. "Je uspokojivé, že spoločnosť v minulom roku dosiahla zisk, z ktorého je schopná vyplatiť akcionárom po dlhšej dobe dividendy," povedal pre agentúru SITA generálny riaditeľ Nafty Jozef Pagáč.

bt

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. Už aj seniori presadajú do SUV
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 8. Stavebný úrad neoprávnene predĺžil americkej ambasáde lehotu
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností centier Europe Direct
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 27 274
 2. Ako sme jazdili v socializme 3 463
 3. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 911
 4. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 619
 5. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me 1 574
 6. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 432
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 359
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 292
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 240
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 116

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Teroristi zaútočili v Barcelone, zahynulo najmenej 13 ľudí (minúta po minúte)

Dodávka vrazila do davu ľudí v centre mesta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.

SVET

Ľudia utekali v panike. Ako vyzerá situácia v Barcelone (fotogaléria)

Polícia potvrdila, že išlo o teroristický útok.

KOMENTÁRE

Po kríze pokračujeme

Trauma Dankovi ale prospeje, viac bude počítať vlastné limity a „žetóny“, ktorými disponuje.

SVET

Útoky v Madride zmenili španielsky pohľad na terorizmus

Španielsko sa v roku 2004 poučilo.

Neprehliadnite tiež

Podpora mladých pri hypotékach sa daňovým bonusom zjednoduší, tvrdí Kažimír

Podpora hypotekárneho bývania pre mladých by mala byť po novom pre ľudí jednoduchšia a menej administratívne náročná.

Úrad vlády nakúpil nové autá za 95-tisíc eur

Jedno z nich má slúžiť na zásobovanie hotela Bôrik.

Ak si kúpite kuracinu v Tescu, môže vás zastaviť esbéeskár

V niektorých predajniach dáva Tesco bezpečnostné prvky nielen na alkohol, ale aj na mäso.

Zmes z kontaminovaných vajec sa dostala aj do bratislavských hotelov

Viac informácií má poskytnúť ministerstvo pôdohospodárstva.