Supermarkety za odložené veci ručiť nemusia

Fitnescentrá či obchodné domy majú zodpovednosť za veci, ktoré ste uložili do uzamkýnateľnej skrinky. V samoobsluhe to tak byť nemusí.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Hotelové izby, fitnescentrá, nákupné strediská. Tam všade si zvykneme odkladať veci do uzamkýnateľných priestorov. Pri hoteloch sú to izby, v nákupných centrách to môžu byť špeciálne skrinky. „Prevádzkovateľ týchto

Čo smie a nesmie bezpečnostná služba
 • Nesmie obmedzovať osobnú slobodu občana, ak ho pristihne pri priestupku alebo trestnom čine, ak sa občan legitimuje.
 • Pracovník SBS-ky musí skutok následne nahlásiť polícii, ale nesmie vás zadržať.
 • Príslušník bezpečnostnej služby vám môže otvoriť tašku len v prípade, ak mu to sami dovolíte. Právo presvedčiť sa hmatom, zrakom a technickými prostriedkami má vždy.
 • Sťažovať sa na konanie SBS-ky môžete priamo na telefónnom čísle 158. Právo na kontrolu má každý príslušník policajného zboru. V opodstatnených prípadoch je dobré žiadať operatívne riešenie vzniknutej situácie. Privolaná hliadka má oprávnenie uložiť SBS-ke opatrenia alebo pokuty.
 • Pracovník SBS-ky musí mať vždy umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v oblasti pŕs. O každom úkone, pri ktorom obmedzil osobnú slobodu, je povinný bezodkladne informovať políciu. Má povinnosť vždy dodržiavať a rešpektovať prezumpciu neviny, osobnú integritu a osobnosť občana. Nesmie zasahovať neprimeraným spôsobom do dobrého mena osoby a jej súkromia.

Zdroj: Advokátska kancelária
Mgr. Peter Serina

činností je zodpovedný za spôsobenú škodu bez ohľadu na jeho zavinenie," hovorí advokát Juraj Bizoň. To znamená, či to zavinil, alebo nie. Zodpovednosti sa môže zbaviť len v prípade, ak dokáže, že ku škode mohlo prísť aj inak. Napríklad v dôsledku živelnej pohromy.

Problémom je definícia takýchto prevádzkovateľov. „Podľa súdnej praxe sem nepatria samoobslužné predajne," upozorňuje Bizoň. Zodpovednosť za odložené vecí tak majú najmä prevádzkovatelia reštaurácií, kaviarní, hostincov, kaderníctiev, zdravotných zariadení či škôl.

Podľa právničky Simony Stahovcovej z advokátskej kancelárie Rowan Legal však iná situácia nastáva, ak vás pred vstupom do hypermarketu vyzvú, aby ste si veci odložili do vyhradených priestorov. „V takomto prípade, samozrejme, prevádzkovateľ zodpovedá za odložené veci," hovorí Stahovcová.

Kým veci vidíte, je všetko na vás

Oslovení právnici sa zhodujú, že prevádzkovatelia sa nemôžu zbaviť zodpovednosti za odložené veci vyhlásením na nejakej výveske. „Nedá sa vylúčiť ani dohodou so zákazníkom," vraví Bizoň.

Prevádzkovatelia činností spojených s odkladaním vecí musia mať na odkladanie vyhradené miesto. Vtedy si musíte uložiť veci práve tam, inak za ne prevádzkovateľ nezodpovedá. „Ak žiadne takéto miesto nevyhradil, zodpovedá za škodu na veciach odložených na miestach na to obvyklých," vysvetľuje Stahovcová.

Vznik samotnej zodpovednosti reštaurácie za odložený kabát či fitnescentra za mobilný telefón v skrinke predpokladá, že nad vecami musíte stratiť dozor. Musíte teda opustiť šatňu v prípade fitnescentra, či sadnúť si ďaleko od vešiaka v prípade reštaurácie.

Pre cennosti platí limit

Ak sú medzi odloženými vecami cennosti, napríklad klenoty alebo peniaze, prevádzkovateľ zariadenia za ne zodpovedá len do výšky 331 eur a 94 centov. Hovorí to Občiansky zákonník.

Medzi cennosti pritom nepatria bežné predmety osobnej potreby ako rádiá, magnetofóny, kožuchy, fotoaparáty, pokiaľ nie sú „mimoriadne hodnotné". Ak ste teda mali odložený v skrine mobil a okrem toho zlatú retiazku, len cena retiazky podlieha zákonnému limitu. Iné veci ako cennosti preplatia v plnej hodnote.

O odškodné sa treba prihlásiť do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď ste sa o poškodení či krádeži dozvedeli. Ak to neurobíte v termíne, máte smolu. „Právo na náhradu škody zanikne. Na šestnásty deň bez uplatnenia u prevádzkovateľa neexistuje jeho zodpovednosť za škodu," vraví Bizoň.

Od bezpečnostnej služby pomoc nečakajte

Aj keď zákon vo všeobecnosti hovorí, že obchody s nainštalovanými uzamkýnateľnými skrinkami za škodu spôsobenú na odložených veciach nezodpovedajú, niektoré svojim zákazníkom poskytujú ručenie aj bez výzvy. „Ak boli odcudzené veci zákazníka zo zamykateľnej skrinky, ktorá je nainštalovaná v priestore prevádzky, zodpovedáme za škodu," hovorí Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Podľa hovorkyne reťazca Hypernova Diany Chovancovej-Stankovej má totiž počet drobných krádeží majetku zákazníkov v priestoroch hypermarketov stúpajúci trend. Ide hlavne o krádeže kabeliek, peňaženiek či mobilných telefónov.

Keď sa stanete obeťou zlodeja priamo na predajnej ploche, mali by ste okamžite informovať zamestnancov. Podľa Bizoňa aj oslovených reťazcov je nesprávne žiadať pomoc od súkromnej bezpečnostnej služby, ktorú si najíma hypermarket.

Personál predajne však musí oznámiť bezpečnostnej službe, ktorá vykonáva monitoring priestorov, aby archivovala záznam z kamery.

Záznam vám však nevydajú a zo zákona ani nemôžu. Musíte zavolať políciu a podať trestné oznámenie. Len vyšetrovateľ alebo samotná súkromná bezpečnostná služba majú možnosť pozrieť si videozáznam.

Niektoré reťazce a obchodné centrá síce odporúčajú obrátiť sa na bezpečnostnú službu, no zázraky by ste nemali čakať. „Bezpečnostná služba v prvom rade chráni obchod a jeho zamestnancov pred škodou," povedal Bizoň. Preto je potrebné sa radšej obrátiť na políciu.


Kliknite - obrázok zväčšíte

V autobusoch či vlakoch nenechajte nič bez dozoru

Autobusové a vlakové spoločnosti nezodpovedajú za krádež vecí, ktoré máte so sebou. Náhradu škody môžete žiadať len pri strate takzvanej zapísanej batožiny.

Ako postupovať
 • Keď zistíte stratu, poškodenie či krádež batožiny, mali by ste to okamžite nahlásiť vodičovi v autobuse, prípadne vo vlaku sprievodcovi,
 • pri vážnejších krádežiach môže vo vlaku asistovať aj železničná polícia, ktorá má v niektorých spojoch stále miesto,
 • vodič alebo sprievodca zhodnotí situáciu a mal by s vami spísať zápis, je odôvodnené podozrenie na krádež, musíte sa obrátiť na políciu aj s týmto záznamom, v prípade železníc je potrebné obrátiť sa na železničný personál alebo priamo na železničnú políciu,
 • ak si myslíte, že ste veci len stratili, skúste sa obrátiť na dispečing dopravcu alebo priamo na oddelenie strát a nálezov,
 • keď viete, v ktorom konkrétnom autobuse ste veci mohli zabudnúť, dobré je zavolať najskôr dispečing dopravcu. Vie sa rýchlo spojiť s vodičom autobusu, ktorý prehľadá autobus a zistí, či sa tam vaše veci ešte nachádzajú.

Zdroj: Slovak Lines,
Student Agency, ZSSK

BRATISLAVA. Prevádzkovateľ autobusovej, vlakovej, lodnej a leteckej dopravy zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku. „Súdna prax už uznala aj škodu pri prevádzke eskalátora v metre či škodu pri vystupovaní cestujúceho z autobusu," vyratúva zaujímavosti advokát Juraj Bizoň.

Ospravedlnia vás mdloby

Za príručnú batožinu v dopravnom prostriedku a ďalšie osobné veci si zodpovedáte sami. „Prevádzkovateľ zodpovedá za veci len vtedy, ak došlo k nehode autobusu a cestujúci náhle omdlel a nemohol si opatriť svoje veci," vysvetľuje Bizoň. Práva strata možnosti opatrovať svoje veci či batožinu je podstatná na posúdenie zodpovednosti prevádzkovateľa za stratu alebo odcudzenie vecí.

Zodpovednosti sa dá zbaviť najmä v prípadoch, ak ju dopravná spoločnosť nemohla ovplyvniť. Sú prípady vplyvu poveternostných podmienok alebo ak ide o škodu, ktorú ste si sami zavinili. Napríklad keď sa dokáže, že nehoda, pri ktorej sa zničila batožina, bola zavinená poveternostnými podmienkami.

Budú pýtať doklady

V odlišnej situácii sa ocitnete, ak vám ukradli takzvanú zapísanú batožinu. Ide o veci, ktoré necestujú priamo s vami, ale v batožinovom priestore autobusu či lietadla. V zahraničí je bežné, že v diaľkových vlakových linkách sa batožina odovzdáva a cestuje v samostatnom vozni. Za zapísanú batožinu dopravca zodpovedá, no musíte dokladovať, čo všetko ste v nej mali, a to aj bločkami o kúpe. Preto môže byť uplatnenie škody v praxi niekedy aj nemožné.

Práve krádeže či poškodenia zapísanej batožiny sú podľa oslovených dopravcov najbežnejšie.

Zabudnutá erotika

No ešte bežnejšie sa stáva, že veci si sám cestujúci v dopravnom prostriedku zabudne. „Stáva sa nám to denne," vraví Eva Vozárová zo spoločnosti Slovak Lines.

Niekde vodiči nájdu nezvyklé veci. „Zatiaľ najväčšia nájdená suma peňazí bola vyše tisíc eur a vrátila sa majiteľovi," hovorí Ivana Strelcová zo spoločnosti SAD Žilina. Kuriozitou bolo aj zabudnuté darčekové balenie erotických pomôcok, ktoré si prišiel majiteľ prevziať priamo do dopravného podniku.

Adam Valček
Na stráženom parkovisku veci v aute nestrážia
Náhrady za notebook ukradnutý z auta na stráženom parkovisku sa budete domáhať márne. Prevádzkovateľ parkoviska zodpovedá len za krádež celého vozidla alebo jeho príslušenstva.

BRATISLAVA. Pri cestách často platíme poplatok niekoľko eur za strážené parkovisko. Niekedy bez toho, aby sme si boli vedomí, čo vlastne zaň skutočne dostaneme. Istota, že strážna služba postráži peniaze či mobil odložený v zaparkovanom aute, je mylná.

„Zaparkovaním auta do takto označeného priestoru preberá prevádzkovateľ parkoviska na seba zodpovednosť za odcudzenia vozidla a jeho príslušenstva," vysvetľuje právnička Simona Stahovcová z advokátskej kancelária Rowan Legal. Príslušenstvo sú pritom len veci, ktoré bezprostredne súvisia s prevádzkou vozidla, ako napríklad rezervná súprava, lekárnička či autorádio.

Náhrady škody od prevádzkovateľa sa môžete domáhať, len keď vám zo stráženého parkoviska ukradli celé auto alebo autorádio. So žiadosťami o odškodnenie v prípade rozbitia skla a krádeže notebooku, veľkej hotovosti či mobilu sa budete domáhať bez výsledku.

Niekde môžu ísť nad štandard

Podľa advokátskej kancelárie Bizoň & Partners sa tento druh zodpovednosti netýka len priamo prevádzkovateľov parkovísk , ale aj ďalších firiem, ktoré popri hlavnej činnosti prevádzkujú garáž či parkovisko. Rovnaké pravidlá platia napríklad v strážených autokempoch.

Rozsah vecí, ktoré sa považujú za príslušenstvo auta, sa však v prípade autokempingov rozširuje. Obvyklým príslušenstvom napríklad ku karavanu je elektronická výbava, autorádio, plynová bomba, varič či satelit. Prevádzkovateľ autokempingu preto bude zodpovedný za krádež takého príslušenstva.

Podľa Bizoňa sa môže v ojedinelých prípadoch stať, že prevádzkovateľ preberie zodpovednosť za väčší rozsah vecí aj na normálnom parkovisku. „Zákon priamo neupravuje škodu na veciach, ktoré netvoria príslušenstvo vozidla. Preto záleží na konkrétnej úprave vzťahu s parkoviskom," vysvetlil Bizoň.

Povinností sa nezbavia

Stahovcová upozorňuje, že zákonnej zodpovednosti sa nemôže prevádzkovateľ parkoviska zbaviť. „Zodpovednosti sa nedá zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou so zákazníkom," hovorí Stahovcová. Oznamy v štýle „za odcudzenie auta alebo jeho príslušenstva nezodpovedáme" preto môžete pokojne ignorovať.

Právo na náhradu škody si treba uplatniť u prevádzkovateľa, najneskôr 15 dní od dňa, keď ste sa dozvedeli o škode. V prípade parkovísk v obchodných domoch to je väčšinou deň krádeže, no na dlhodobých parkoviskách pri letisku to môže byť aj iný deň.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 825
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 298
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 4 988
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 438
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 068
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 661
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 561
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 266
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 844
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 499

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Kľúčový nemecký index Dax sa dostal na nové maximum

Index dosiahol nové maximum 13.596,89 bodu.

Fico, Kaliňák či Danko to nie sú. Kto sú najmajetnejší politici na Slovensku

Aktivisti skontrolovali majetok verejných funkcionárov na základe verejných dát katastra nehnuteľností.

Banka JPMorgan Chase v najbližších rokoch investuje 20 miliárd dolárov

Banka chce využiť úspory, ktoré jej prinesie daňová reforma v USA.

Tri mesiace sa bude dať vybrať stavebné sporenie bez dokladovania

Sporiteľne odmietajú zmeny v stavebnom sporení, upozorňujú, že ministerstvo si návrhom protirečí.

SaS: Tisíce exekúcií sú dôsledkom hrubého zlyhania štátu a vlád Roberta Fica

Podľa opozičnej strany je súčasná situácia neakceptovateľná.