Supermarkety za odložené veci ručiť nemusia

Fitnescentrá či obchodné domy majú zodpovednosť za veci, ktoré ste uložili do uzamkýnateľnej skrinky. V samoobsluhe to tak byť nemusí.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Hotelové izby, fitnescentrá, nákupné strediská. Tam všade si zvykneme odkladať veci do uzamkýnateľných priestorov. Pri hoteloch sú to izby, v nákupných centrách to môžu byť špeciálne skrinky. „Prevádzkovateľ týchto

Čo smie a nesmie bezpečnostná služba
 • Nesmie obmedzovať osobnú slobodu občana, ak ho pristihne pri priestupku alebo trestnom čine, ak sa občan legitimuje.
 • Pracovník SBS-ky musí skutok následne nahlásiť polícii, ale nesmie vás zadržať.
 • Príslušník bezpečnostnej služby vám môže otvoriť tašku len v prípade, ak mu to sami dovolíte. Právo presvedčiť sa hmatom, zrakom a technickými prostriedkami má vždy.
 • Sťažovať sa na konanie SBS-ky môžete priamo na telefónnom čísle 158. Právo na kontrolu má každý príslušník policajného zboru. V opodstatnených prípadoch je dobré žiadať operatívne riešenie vzniknutej situácie. Privolaná hliadka má oprávnenie uložiť SBS-ke opatrenia alebo pokuty.
 • Pracovník SBS-ky musí mať vždy umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v oblasti pŕs. O každom úkone, pri ktorom obmedzil osobnú slobodu, je povinný bezodkladne informovať políciu. Má povinnosť vždy dodržiavať a rešpektovať prezumpciu neviny, osobnú integritu a osobnosť občana. Nesmie zasahovať neprimeraným spôsobom do dobrého mena osoby a jej súkromia.

Zdroj: Advokátska kancelária
Mgr. Peter Serina

činností je zodpovedný za spôsobenú škodu bez ohľadu na jeho zavinenie," hovorí advokát Juraj Bizoň. To znamená, či to zavinil, alebo nie. Zodpovednosti sa môže zbaviť len v prípade, ak dokáže, že ku škode mohlo prísť aj inak. Napríklad v dôsledku živelnej pohromy.

Problémom je definícia takýchto prevádzkovateľov. „Podľa súdnej praxe sem nepatria samoobslužné predajne," upozorňuje Bizoň. Zodpovednosť za odložené vecí tak majú najmä prevádzkovatelia reštaurácií, kaviarní, hostincov, kaderníctiev, zdravotných zariadení či škôl.

Podľa právničky Simony Stahovcovej z advokátskej kancelárie Rowan Legal však iná situácia nastáva, ak vás pred vstupom do hypermarketu vyzvú, aby ste si veci odložili do vyhradených priestorov. „V takomto prípade, samozrejme, prevádzkovateľ zodpovedá za odložené veci," hovorí Stahovcová.

Kým veci vidíte, je všetko na vás

Oslovení právnici sa zhodujú, že prevádzkovatelia sa nemôžu zbaviť zodpovednosti za odložené veci vyhlásením na nejakej výveske. „Nedá sa vylúčiť ani dohodou so zákazníkom," vraví Bizoň.

Prevádzkovatelia činností spojených s odkladaním vecí musia mať na odkladanie vyhradené miesto. Vtedy si musíte uložiť veci práve tam, inak za ne prevádzkovateľ nezodpovedá. „Ak žiadne takéto miesto nevyhradil, zodpovedá za škodu na veciach odložených na miestach na to obvyklých," vysvetľuje Stahovcová.

Vznik samotnej zodpovednosti reštaurácie za odložený kabát či fitnescentra za mobilný telefón v skrinke predpokladá, že nad vecami musíte stratiť dozor. Musíte teda opustiť šatňu v prípade fitnescentra, či sadnúť si ďaleko od vešiaka v prípade reštaurácie.

Pre cennosti platí limit

Ak sú medzi odloženými vecami cennosti, napríklad klenoty alebo peniaze, prevádzkovateľ zariadenia za ne zodpovedá len do výšky 331 eur a 94 centov. Hovorí to Občiansky zákonník.

Medzi cennosti pritom nepatria bežné predmety osobnej potreby ako rádiá, magnetofóny, kožuchy, fotoaparáty, pokiaľ nie sú „mimoriadne hodnotné". Ak ste teda mali odložený v skrine mobil a okrem toho zlatú retiazku, len cena retiazky podlieha zákonnému limitu. Iné veci ako cennosti preplatia v plnej hodnote.

O odškodné sa treba prihlásiť do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď ste sa o poškodení či krádeži dozvedeli. Ak to neurobíte v termíne, máte smolu. „Právo na náhradu škody zanikne. Na šestnásty deň bez uplatnenia u prevádzkovateľa neexistuje jeho zodpovednosť za škodu," vraví Bizoň.

Od bezpečnostnej služby pomoc nečakajte

Aj keď zákon vo všeobecnosti hovorí, že obchody s nainštalovanými uzamkýnateľnými skrinkami za škodu spôsobenú na odložených veciach nezodpovedajú, niektoré svojim zákazníkom poskytujú ručenie aj bez výzvy. „Ak boli odcudzené veci zákazníka zo zamykateľnej skrinky, ktorá je nainštalovaná v priestore prevádzky, zodpovedáme za škodu," hovorí Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Podľa hovorkyne reťazca Hypernova Diany Chovancovej-Stankovej má totiž počet drobných krádeží majetku zákazníkov v priestoroch hypermarketov stúpajúci trend. Ide hlavne o krádeže kabeliek, peňaženiek či mobilných telefónov.

Keď sa stanete obeťou zlodeja priamo na predajnej ploche, mali by ste okamžite informovať zamestnancov. Podľa Bizoňa aj oslovených reťazcov je nesprávne žiadať pomoc od súkromnej bezpečnostnej služby, ktorú si najíma hypermarket.

Personál predajne však musí oznámiť bezpečnostnej službe, ktorá vykonáva monitoring priestorov, aby archivovala záznam z kamery.

Záznam vám však nevydajú a zo zákona ani nemôžu. Musíte zavolať políciu a podať trestné oznámenie. Len vyšetrovateľ alebo samotná súkromná bezpečnostná služba majú možnosť pozrieť si videozáznam.

Niektoré reťazce a obchodné centrá síce odporúčajú obrátiť sa na bezpečnostnú službu, no zázraky by ste nemali čakať. „Bezpečnostná služba v prvom rade chráni obchod a jeho zamestnancov pred škodou," povedal Bizoň. Preto je potrebné sa radšej obrátiť na políciu.


Kliknite - obrázok zväčšíte

V autobusoch či vlakoch nenechajte nič bez dozoru

Autobusové a vlakové spoločnosti nezodpovedajú za krádež vecí, ktoré máte so sebou. Náhradu škody môžete žiadať len pri strate takzvanej zapísanej batožiny.

Ako postupovať
 • Keď zistíte stratu, poškodenie či krádež batožiny, mali by ste to okamžite nahlásiť vodičovi v autobuse, prípadne vo vlaku sprievodcovi,
 • pri vážnejších krádežiach môže vo vlaku asistovať aj železničná polícia, ktorá má v niektorých spojoch stále miesto,
 • vodič alebo sprievodca zhodnotí situáciu a mal by s vami spísať zápis, je odôvodnené podozrenie na krádež, musíte sa obrátiť na políciu aj s týmto záznamom, v prípade železníc je potrebné obrátiť sa na železničný personál alebo priamo na železničnú políciu,
 • ak si myslíte, že ste veci len stratili, skúste sa obrátiť na dispečing dopravcu alebo priamo na oddelenie strát a nálezov,
 • keď viete, v ktorom konkrétnom autobuse ste veci mohli zabudnúť, dobré je zavolať najskôr dispečing dopravcu. Vie sa rýchlo spojiť s vodičom autobusu, ktorý prehľadá autobus a zistí, či sa tam vaše veci ešte nachádzajú.

Zdroj: Slovak Lines,
Student Agency, ZSSK

BRATISLAVA. Prevádzkovateľ autobusovej, vlakovej, lodnej a leteckej dopravy zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku. „Súdna prax už uznala aj škodu pri prevádzke eskalátora v metre či škodu pri vystupovaní cestujúceho z autobusu," vyratúva zaujímavosti advokát Juraj Bizoň.

Ospravedlnia vás mdloby

Za príručnú batožinu v dopravnom prostriedku a ďalšie osobné veci si zodpovedáte sami. „Prevádzkovateľ zodpovedá za veci len vtedy, ak došlo k nehode autobusu a cestujúci náhle omdlel a nemohol si opatriť svoje veci," vysvetľuje Bizoň. Práva strata možnosti opatrovať svoje veci či batožinu je podstatná na posúdenie zodpovednosti prevádzkovateľa za stratu alebo odcudzenie vecí.

Zodpovednosti sa dá zbaviť najmä v prípadoch, ak ju dopravná spoločnosť nemohla ovplyvniť. Sú prípady vplyvu poveternostných podmienok alebo ak ide o škodu, ktorú ste si sami zavinili. Napríklad keď sa dokáže, že nehoda, pri ktorej sa zničila batožina, bola zavinená poveternostnými podmienkami.

Budú pýtať doklady

V odlišnej situácii sa ocitnete, ak vám ukradli takzvanú zapísanú batožinu. Ide o veci, ktoré necestujú priamo s vami, ale v batožinovom priestore autobusu či lietadla. V zahraničí je bežné, že v diaľkových vlakových linkách sa batožina odovzdáva a cestuje v samostatnom vozni. Za zapísanú batožinu dopravca zodpovedá, no musíte dokladovať, čo všetko ste v nej mali, a to aj bločkami o kúpe. Preto môže byť uplatnenie škody v praxi niekedy aj nemožné.

Práve krádeže či poškodenia zapísanej batožiny sú podľa oslovených dopravcov najbežnejšie.

Zabudnutá erotika

No ešte bežnejšie sa stáva, že veci si sám cestujúci v dopravnom prostriedku zabudne. „Stáva sa nám to denne," vraví Eva Vozárová zo spoločnosti Slovak Lines.

Niekde vodiči nájdu nezvyklé veci. „Zatiaľ najväčšia nájdená suma peňazí bola vyše tisíc eur a vrátila sa majiteľovi," hovorí Ivana Strelcová zo spoločnosti SAD Žilina. Kuriozitou bolo aj zabudnuté darčekové balenie erotických pomôcok, ktoré si prišiel majiteľ prevziať priamo do dopravného podniku.

Adam Valček
Na stráženom parkovisku veci v aute nestrážia
Náhrady za notebook ukradnutý z auta na stráženom parkovisku sa budete domáhať márne. Prevádzkovateľ parkoviska zodpovedá len za krádež celého vozidla alebo jeho príslušenstva.

BRATISLAVA. Pri cestách často platíme poplatok niekoľko eur za strážené parkovisko. Niekedy bez toho, aby sme si boli vedomí, čo vlastne zaň skutočne dostaneme. Istota, že strážna služba postráži peniaze či mobil odložený v zaparkovanom aute, je mylná.

„Zaparkovaním auta do takto označeného priestoru preberá prevádzkovateľ parkoviska na seba zodpovednosť za odcudzenia vozidla a jeho príslušenstva," vysvetľuje právnička Simona Stahovcová z advokátskej kancelária Rowan Legal. Príslušenstvo sú pritom len veci, ktoré bezprostredne súvisia s prevádzkou vozidla, ako napríklad rezervná súprava, lekárnička či autorádio.

Náhrady škody od prevádzkovateľa sa môžete domáhať, len keď vám zo stráženého parkoviska ukradli celé auto alebo autorádio. So žiadosťami o odškodnenie v prípade rozbitia skla a krádeže notebooku, veľkej hotovosti či mobilu sa budete domáhať bez výsledku.

Niekde môžu ísť nad štandard

Podľa advokátskej kancelárie Bizoň & Partners sa tento druh zodpovednosti netýka len priamo prevádzkovateľov parkovísk , ale aj ďalších firiem, ktoré popri hlavnej činnosti prevádzkujú garáž či parkovisko. Rovnaké pravidlá platia napríklad v strážených autokempoch.

Rozsah vecí, ktoré sa považujú za príslušenstvo auta, sa však v prípade autokempingov rozširuje. Obvyklým príslušenstvom napríklad ku karavanu je elektronická výbava, autorádio, plynová bomba, varič či satelit. Prevádzkovateľ autokempingu preto bude zodpovedný za krádež takého príslušenstva.

Podľa Bizoňa sa môže v ojedinelých prípadoch stať, že prevádzkovateľ preberie zodpovednosť za väčší rozsah vecí aj na normálnom parkovisku. „Zákon priamo neupravuje škodu na veciach, ktoré netvoria príslušenstvo vozidla. Preto záleží na konkrétnej úprave vzťahu s parkoviskom," vysvetlil Bizoň.

Povinností sa nezbavia

Stahovcová upozorňuje, že zákonnej zodpovednosti sa nemôže prevádzkovateľ parkoviska zbaviť. „Zodpovednosti sa nedá zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou so zákazníkom," hovorí Stahovcová. Oznamy v štýle „za odcudzenie auta alebo jeho príslušenstva nezodpovedáme" preto môžete pokojne ignorovať.

Právo na náhradu škody si treba uplatniť u prevádzkovateľa, najneskôr 15 dní od dňa, keď ste sa dozvedeli o škode. V prípade parkovísk v obchodných domoch to je väčšinou deň krádeže, no na dlhodobých parkoviskách pri letisku to môže byť aj iný deň.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 749
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 190
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 352
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 163
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 5 572
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 487
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 808
 8. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 4 755
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 886
 10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 015

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Remiášova vražda sa ešte dá vyšetriť. Pomôcť musia mafiáni

Polícia minulý rok obnovila vyšetrovanie Remiášovej vraždy, pretože vyšli najavo nové skutočnosti. Ani po roku zatiaľ nikoho neobvinila.

DOMOV

Anna Remiášová pri pomníku syna: Nikdy to nevzdám

Výročie vraždy si prišli k jeho pamätníku pripomenúť aj študenti.

KOMENTÁRE

Kažimír bude musieť siahnuť pod vankúš, aby naplnil Ficove sľuby

Bez zásahu do rozpočtu to nepôjde.

Neprehliadnite tiež

Trump zrušil Obamov zákaz ťažiť ropu pri pobrežiach

Obama krátko pred svojím odchodom z funkcie zakázal ťažbu pre ochranu životného prostredia.

Érsek napomenul šéfov diaľničiarov, udeľovali privysoké odmeny

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti nariadil prípad preveriť.

Rozvoju regiónov bráni vzdelávací systém či slabá dopravná infraštruktúra

Slovensko patrí medzi štáty OECD s najväčšími regionálnymi rozdielmi vo výške príjmov a v miere nezamestnanosti.

Analytik: Hotovosť by mala zostať medzi nami aj pre zachovanie súkromia

Ak sa v EÚ prestanú vyrábať 500-eurové bankovky, sporitelia podľa analytika pôjdu do banky a svoje úspory v miliónoch si odnesú v taške.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop