Drobní akcionári majú ešte na prevod čas

Termín na prevod bezcenných papierov z kupónovej privatizácie majú iba majitelia účtov nad 6634 eur.

(Zdroj: Ilustračné - Archív SME)

Z kupónovej privatizácie zostalo 1,1 milióna účtov. Začiatkom minulého roka dostalo 16 354 z nich faktúru za vedenie účtu. Časom príde aj na ostatných, ale už majú možnosť sa tomu vyhnúť.

BRATISLAVA. Vyše milióna ľudí na Slovensku ešte nezrušilo účet v depozitári cenných papierov. Zatiaľ sa tým nemusia zaťažovať. Dedičstvo kupónovej privatizácie, ktorú asi väčšina z nich považuje za obrovský podvod, ich však bude prenasledovať, kým sa ho nezbavia.

Kto je kto?
 • Fond národného majetku (FNM)

Štátom riadená inštitúcia, jej hlavnou činnosťou bol prevod štátneho majetku do súkromných rúk. Ak sa človek chce zbaviť bezcenných papierov, ponúkne ich fondu a ten je povinný takúto ponuku prijať.

 • Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP)

Úschovňa. Na základe zákona vedie účty majiteľov cenných papierov z kupónovej privatizácie. Je majetkovo prepojená s FNM.

 • RM-S Market

Je to jedna zo súkromných spoločností na Slovensku, ktoré obchodujú s cennými papiermi. S bezcennými akciami z kupónovej privatizácie má spoločné to, že ich prevádza na FNM. Fond si ju vybral na základe verejnej súťaže.

Centrálny depozitár vlani spoplatnil vyše 16-tisíc účtov a je pravdepodobné, že časom to urobí aj ostatným majiteľom. Vláda Roberta Fica s tým rátala, ale nepredišla tomu. Sústredila sa na dôsledky skutočnosti, že za bezcenné akcie treba platiť.

Od minulého roka majú všetci možnosť toto bremeno previesť na Fond národného majetku (FNM). Povinnosť urobiť to majú iba majitelia akcií, ktorých nominálna hodnota presahuje 6634 eur. Ak sa ich chcú zbaviť, čas na to majú do konca tohto roka.

Účet a cenné papiere

Pre väčšinu akcionárov z prvej vlny kupónovej privatizácie sú to imaginárne pojmy. Ich „cenné papiere" nemajú žiadnu cenu a účet je len na príťaž. Keď vyšlo najavo, že zaň bude treba platiť, musela zasiahnuť vláda. Tento jav mal tendenciu prerásť v masovú nespokojnosť.

Milan Hošek, člen Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov, hovorí, že hystéria zasiahla aj ľudí, čo nemusia nič platiť. Niektorí však nerozmýšľajú, a tak sa stalo, že FNM získal tri akcie Tatrabanky, z ktorých každá má reálnu hodnotu 12-tisíc eur. „Preto, aby neplatili poplatky, darovali 12-tisíc eur, teda 360-tisíc korún. No je to normálne?"

Kým majiteľ účtu nedostal faktúru, nemusí nič riešiť. „Tento termín ešte nie je stanovený," potvrdila Tatjana Lesajová z FNM. Záleží na tom, kedy Centrálny depozitár cenných papierov zmení cenník a spoplatní všetky účty bez ohľadu na nominálnu hodnotu.

„V prvom rade je potrebné poskytnúť vlastníkom akcií čas, aby ich mohli previesť."

K 31. júlu požiadalo o prevod cenných papierov 58 495 ľudí. Väčšinou takí, ktorí nemuseli nič platiť. Lesajová povedala, že vlani prišlo 3600 ľudí, ktorým bol spoplatnený účet.

Dedičstvo

Nielen depozitár zaujíma nominálna hodnotu akcií. Aj notári postupujú podľa nej. Niektorí ľudia takmer museli platiť za vedenie účtu len preto, že zdedili tak veľa akcií, že prekročili limit.

Dedičské konanie je jedným z problémov. Hošek hovorí, že je veľa účtov po mŕtvych majiteľoch, kde sú bezcenné alebo také akcie, že ich dedičia radšej zataja pred notárom. „Predstavte si, že nájdete účet po zomretom a tam je 20 akcií VÚB Kupón. Notár vidí 20 krát 1000 korún a vyrubí poplatok."


Kupónová privatizácia
 • ľudia sa mohli zaregistrovať ako záujemcovia o akcie štátnych podnikov od 1. novembra 1991, samotný nákup akcií za investičné kupóny sa rozbehol v máji 1992 - ide o takzvanú prvú vlnu kupónovej privatizácie,
 • do kupónovej knižky investovalo osem miliónov obyvateľov vtedajšieho Československa,
 • na Slovensku zostalo 1,1 milióna účtov, vedie ich Centrálny depozitár cenných papierov,
 • väčšina ľudí investovala peniaze v prvej vlne - nielenže im nepriniesla žiaden zisk, ale ešte na ňu doplácajú, musia si totiž zrušiť účet,
 • v januári 2009 depozitár spoplatnil 16 354 účtov, ktorých nominálna hodnota presiahla 6634 eur,
 • zdalo by sa, že ich majitelia sú boháči, ale nie sú - mnohé akcie sú bezcenné,
 • faktúru za vedenie účtu dostali aj tí, čo nič neplatili a ani nevedeli, že majú nejaké „cenné" papiere,
 • od októbra 2009 môžete akcie previesť na Fond národného majetku,
 • do 31. júla 2010 túto možnosť využilo 58 495 osôb,
 • komu ostali dlhopisy z druhej vlny kupónovej privatizácie, môže si ich dať vyplatiť, ale musí sa obrátiť na fond,
 • k 12. augustu 2010 fond evidoval približne 37-tisíc nevyplatených dlhopisov - jeden má hodnotu 450,24 eura,
 • ak ste už k 19. novembru 1996 mali 70 rokov, je dlhopis hodný 379,26 eura.
Jozef Čavojec
Komfort si vyžaduje zmenu zákona
Keď vám príde faktúra za minulý rok, máte dva roky na to, aby ste toto dedičstvo minulosti previedli na Fond národného majetku.

BRATISLAVA. Kedysi nakúpili akcie za vyše 200-tisíc korún a možno už dávno na to zabudli, ale depozitár odrazu zmenil cenník služieb. Za vedenie účtu v nominálnej hodnote vyššej ako 6634 eur začal vyberať poplatok. Vláda potom zariadila, aby ju nemuseli zaplatiť.

Cenné papiere, o ktoré nemajú záujem, môžu previesť na Fond národného majetku, ale musia to urobiť najneskôr do konca roka.

Netrvalo dlho a parlament rozhodol o predĺžení tejto lehoty. Začiatkom decembra uzákonil, že fond zaplatí za rok 2008 aj tomu, kto naň prevedie cenné papiere v roku 2010. „Touto zmenou sa zabezpečí väčší komfort pre občanov, keďže rozhodnutie budú môcť realizovať až v roku 2010," píše sa v odôvodnení návrhu.

„Mal zrušiť cenník a dôsledne mazať (z evidencie) akcie firiem, ktoré sú bezcenné, a nie robiť zbytočné náklady FNM a teda štátu," hovorí na to Hošek. Čo môže nasledovať?

Kto nedaruje všetky akcie alebo dostatočne veľkú časť z nich, zrejme dostane faktúru z centrálneho depozitára. „Poslali ju za rok 2008 aj za rok 2009. Keďže platí možnosť zbaviť sa ich, depozitár ich nevymáha," pokračuje Hošek. Od 1. januára 2011 sa však táto „amnestia" skončí. Parlament by musel zmeniť zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

Depozitár na naše otázky neodpovedal. Keď napíšete na jeho e-mailovú adresu, príde vám automaticky generovaná správa: „Ospravedlňujeme sa, ale vzhľadom na rozsah požiadaviek o informácie sa môže stať, že Vaša požiadavka o informáciu bude vybavená v čase, keď už bude informácia pre Vás bezpredmetná."

Jozef Čavojec
Na zastupovanie potrebujete splnomocnenie
Čo ak niekto nemôže požiadať o prevod cenných papierov osobne?

Môže to urobiť jeho zástupca. Ak napríklad váš manžel nemôže chodiť alebo má iné zdravotné problémy, musí vás poveriť, aby ste konali v jeho mene, a, čo je nemenej dôležité, dať si overiť podpis. Z tohto hľadiska je lepšie, keď si každý dá zrušiť účet osobne.

Tlačivo splnomocnenia je na stránke Fondu národného majetku alebo na stránke RM-S Marketu, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market.

Pre prípad, že nevybavíte všetko na jeden raz, je potrebné mať fotokópiu splnomocnenia. Takéto prípady sú úplne bežné. Asi väčšina ľudí požiada iba o výpis z účtu a potom si vezme čas na to, aby zistila, či cenné papiere majú nejakú hodnotu. Keď sa rozhodnete, že sa ich zbavíte, musíte absolvovať druhú návštevu.

Ak máte splnomocnenie s úradne overeným podpisom, spolu s ním predložte jeho fotokópiu už pri prvej návšteve vybraného pracoviska. Vyhnete sa tak problémom. Ak to neurobíte, pracovník bude zakaždým od vás vyžadovať originál.

Jozef Čavojec
Kde vybavíte prevod cenných papierov?

Pracoviská RM-S Market

 • Bratislava - Staré Mesto, Námestie SNP 14
 • Nitra, Piaristická 2
 • Košice - Staré Mesto, Alžbetina 41

Určené pracoviská Slovenskej pošty

 • Bratislava - Staré Mesto - Oddelenie poštového platobného styku, Lovinského 35
 • Bratislava - Podunajské Biskupice - Oddelenie SIPO, Uzbecká 4
 • Pezinok - Pošta 1, OC Holubyho
 • Modra - Pošta 1, Dukelská 38
 • Trnava - Oddelenie SIPO, Trojičné námestie 8
 • Dunajská Streda - Oddelenie SIPO, Hlavná 351/1
 • Piešťany, Kukučínova 15
 • Senica - Pošta 1, Námestie oslobodenia 13
 • Skalica, Potočná 24
 • Nitra - Oddelenie SIPO, Sládkovičova 2
 • Komárno - Oddelenie SIPO, Biskupa Királya 3
 • Nové Zámky - Pošta 1, Hlavné námestie 9
 • Levice - Pošta 1, Námestie hrdinov 10/8
 • Topoľčany - Pošta 1, Obchodná 1321/6
 • Trenčín - Oddelenie SIPO, Mierové námestie 21
 • Bánovce nad Bebravou - Pošta 1, Jesenského 70/2
 • Považská Bystrica - Pošta 1, Partizánska 1128/48
 • Prievidza - Oddelenie SIPO, Kláštorná 5
 • Žilina - Oddelenie SIPO, Na priekope 4
 • Čadca - Pošta 1, Námestie slobody 101
 • Dolný Kubín - Pošta 1, Alej slobody 2203
 • Kysucké Nové Mesto - Pošta 1, 1. mája 23
 • Liptovský Mikuláš - Oddelenie SIPO, M. M. Hodžu 7
 • Martin - Pošta 1, Kmeťa 11
 • Banská Bystrica - Oddelenie SIPO, Horná 1
 • Lučenec - Oddelenie SIPO, Novohradská 4
 • Rimavská Sobota - Oddelenie poštového platobného styku, Škultétyho 3
 • Veľký Krtíš, Námestie A. H. Škultétyho 1
 • Zvolen - Pošta 1, Sládkovičova 2
 • Žiar nad Hronom - Pošta 1, Námestie Matice slovenskej 17
 • Prešov - Oddelenie SIPO, Masarykova 2
 • Humenné - Pošta 1, Námestie slobody 19
 • Poprad - Oddelenie SIPO, Mnoheľova 11
 • Stará Ľubovňa, Námestie generála Štefánika 4
 • Svidník, Stropkovská 633
 • Košice-Staré Mesto - Pošta 1, Poštová 20
 • Košice-Staré Mesto - Oddelenie SIPO, Thurzova 1
 • Košice-Nad jazerom - Oddelenie poštového platobného styku, Spišské námestie 3
 • Michalovce - Oddelenie SIPO, Špitálska 1
 • Rožňava - Pošta 1, Šafárikova 62
 • Spišská Nová Ves - Pošta 1, Štefánikovo námestie 7
 • Trebišov - Pošta 1, M. R. Štefánika 1832/33

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 447
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 347
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 459
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 425
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 078
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 510
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 448
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 319
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 530
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 085

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

KOMENTÁRE

Kto robí Slovensku v Amerike reklamu? Aj statočný pes a splašený medveď

Krajinu často zviditeľnia iba virály.

Neprehliadnite tiež

BMW musí stopnúť výrobu, problémy má dodávateľ

Prerušenie výroby by mohlo stáť BMW denne desiatky miliónov eur.

Ikea začína hľadať nové chute. Známe mäsové gule nestačia

Na predaji jedla a nápojov zarába reťazec 1,7 miliardy eur ročne.

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch