Na lízing pracujú tisícky ľudí, firmám to vyhovuje

Či pracujete cez agentúru alebo priamo, zamestnávateľ má voči vám rovnaké povinnosti.

(Zdroj: Ilustračné - flickr.com/thinkpublic)

Cez personálne agentúry ľudia častejšie vyhľadávajú robotnícke profesie než napríklad prácu v kancelárii.

Predstava, že firmy si prenajímajú ľudí na prácu od iných firiem, je trochu nezvyčajná. No na pracovnom trhu úplne bežná. Podľa odhadov personálnej agentúry ProAct People môže byť prostredníctvom personálneho lízingu prenajímaných až 10-tisíc ľudí na Slovensku.

Vedeli ste?
 • Personálny lízing šetrí peniaze a čas firmám, ak nemajú peniaze navyše na nábor nových pracovníkov, ktorých možno o mesiac nebudú potrebovať.
 • Odmena pre personálnu agentúru je päť až dvanásť percent. Spoločnosť, ktorá si ľudí prostredníctvom personálneho lízingu prenajíma, platí agentúre faktúry. Fakturovaná suma zahŕňa mzdové náklady na zamestnanca a odmenu pre agentúru.
 • Agentúrny zamestnanec má rovnaké práva a povinnosti ako priamy zamestnanec firmy. Ak poruší pracovnú disciplínu, môže mu takisto byť znížená mzda o zodpovedajúcu časť. Naopak, ak má nadpriemerné výkony, môže dostať odmenu, pokiaľ si ju v zmluve s agentúrou dohodol.
 • Nadriadenými pracovníkmi agentúrneho zamestnanca na pracovisku sú vedúci pracovníci firmy, v ktorej pracuje. Ich pokyny musí agentúrny zamestnanec rešpektovať.

Tento systém má viacero výhod. Firma by musela investovať do vlastných personalistov na výber ľudí, ale agentúra sa na výber ľudí špecializuje a môže tiež k potencionálnym zamestnancom zvoliť individuálny prístup. Personálny lízing sa často využíva pri sezónnych prácach. Následkom krízy začal naberať na popularite.

Podľa novely Zákonníka práce je agentúrny pracovník v právach a povinnostiach rovný kmeňovému, teda priamemu zamestnancovi spoločnosti.

Rozdiel sa takmer nezistí

Agentúrny zamestnanec Ervin Miško hovorí pre SME, že nevidí rozdiel medi agentúrnym a kmeňovým zamestnancom.

Priemerná mzda agentúrneho zamestnanca v roku 2009 sa pohybovala okolo 530 eur v hrubom pri robotníckych profesiách. Tie sú vyhľadávanejšie ako napríklad administratívne profesie. „Bežné platy sa však pohybovali medzi 650 a 1050 eurami," tvrdí Paška. Najvyššia mzda bola podľa neho 3500 eur.

Celý personálny lízing sa zakladá na tom, že pracovno-právny vzťah má agentúrny zamestnanec s personálnou agentúrou. Tá ho prenajíma firme, kde pracuje, ktorá potom agentúre platí za pracovníka zmluvne stanovenú cenu. Firma, kde pracuje, sa nezaujíma o odvody či dane, platí len faktúry, ktoré jej chodia z personálnej agentúry.

Právne vzťahy so zamestnancom rieši agentúra. „V tomto smere fungujeme ako každá iná spoločnosť," vraví Paška.

Z práce do práce len so súhlasom

Miško vraví, že preraďovanie ľudí v rámci jednej firmy na rôzne pracovné pozície je bežné. Človek sa tým naučí viacero zručností a môže si aj zvýšiť príjem. Nikdy by sa to však nemalo diať bez súhlasu zamestnanca. „Stalo sa mi, že ma preradili, ale len s mojím súhlasom," povedal Miško. Hovorí, že to nie je ani tak vec súhlasu ako skôr kolektívu ľudí, ktorí sa na pracovisku stretnú. Keď je nepríjemný šéf, veľmi ťažko sa vám bude zvykať na nezvyčajnú formu práce.

Pri výpovediach platí, že pracovné zmluvy sú zvyčajne na dobu určitú. „Obsahujú možnosť cyklenia či predĺženia pracovného vzťahu," hovorí Paška. Tvrdí, že existujú aj zmluvy na dobu neurčitú. Rozviazanie pracovného pomeru potom funguje ako u priamych - kmeňových zamestnancov: dohodou alebo výpoveďou.

Podľa Zákonníka práce vtedy platí štandardná dvojmesačná výpovedná lehota. „Existuje aj možnosť okamžitej výpovede, pri hrubom, prípadne opakovanom porušení pracovnej disciplíny," hovorí Paška.

Miško vraví, že hlavným nedostatkom personálneho lízingu je určitý pocit neuznania, s ktorým sa stretli jeho kolegovia. „Niektoré firmy pristupujú k agentúrnym pracovníkom ako k menejcenným," hovorí Miško.

Súhlasí s ním aj Paška, no zároveň dodáva: „V dnešnej dobe je agentúrne zamestnávanie celosvetovým trendom. Týmto spôsobom sa obsadzujú pozície od výrobných operátorov až po stredný, vyšší, ale aj najvyšší manažment."


Kliknite - obrázok zväčšíte

Čo si dať do životopisu

Ak ste pracovali pre firmu, hoci zmluvu ste mali s personálnou agentúrou, do profesionálneho životopisu uveďte oboje.

BRATISLAVA. Profesionálny životopis, ktorý predkladáte pri žiadosti o nové zamestnanie, slúži na prvotné zoznámenie firmy so zamestnancom. Má teda obsahovať čo najviac informácií o zamestnancovi a jeho praxi. Zároveň by sa v ňom váš potencionálny zamestnávateľ nemal stratiť.

Personálny lízing priniesol do zaužívaných pravidiel písania životopisov zmenu. Podľa Petra Pašku z personálnej agentúry ProAct People sa však prax veľmi nezmenila. „Informácia, že človek niekde pôsobil prostredníctvom personálnej agentúry, je menej podstatná," hovorí Paška.

Ak ste pracovali ako agentúrny zamestnanec, v životopise by ste mali uviesť, kde ste pracovali. Teda firmu, ktorá si vás cez agentúru prenajímala. „Treba uviesť, na akej pozícií pracoval, čo bolo náplňou jeho práce a ako dlho tam pôsobil," vyratúva Paška.

Zápis v životopise agentúrneho zamestnanca bude potom vyzerať napríklad takto: Od marca 2009 do júna 2010 som pracoval ako vodič v spoločnosti XY ako zamestnanec personálnej agentúry ABC.

V životopise nevynechajte svoje osobné údaje, informácie o vzdelaní, skúsenostiach, dosiahnutých úspechoch, kurzoch či iných zručnostiach.

Adam Valček
Remeselníci robia aj pre viacerých naraz
Aj keď sa prenajímajú najmä manuálne zruční pracovníci, bežný je aj prenájom manažérov či obchodných zástupcov.

BRATISLAVA. Ľudí, ktorí našli prácu cez personálny lízing, možno rozdeliť na dve skupiny. V prvom rade ide o pracovníkov vo fabrikách. „Tu prevažne platí, že ide o pozície, ktoré nevyžadujú extra špecializáciu. Firmy si prenajímajú flexibilných ľudí, ktorých vedia rýchlo zaškoliť," vysvetľuje personalista Ján Hoffmann. Ide napríklad o prácu vo výrobnom procese, kde sa vyžaduje manuálna zručnosť a fyzická kondícia.

„Bežné sú aj pozície manipulantov, pracovníkov kontrolingu, vykladačov tovaru či pracovníkov v logisite," vyratúva Peter Paška z agentúry ProAct. Hovorí, že evidujú aj dopyt po údržbároch, elektrikároch či programátorov špecializovaných zariadení.

Hoffmann vraví, že aj keď to môže prekvapiť, ojedinelý nie je ani prenájom ľudí na manažérske pozície. „Obchodní zástupcovia, účtovníci, administratívni pracovníci, produkční manažéri či koordinátori," vyratúva ponuku Paška.

Od konca minulého roka je pritom na trhu práce akútny nedostatok remeselníkov. „Súvisí to so smerovaním spoločnosti a školstva," myslí si Paška. Práve tento nedostatok kvalifikovaných remeselníkov spôsobuje, že niektorí agentúrni zamestnanci - remeselníci pracujú pre viaceré firmy naraz. Tým si zároveň zvyšujú aj zárobok.

Obaja odborníci sa zhodujú, že problém s uplatnením môžu mať absolventi niektorých vysokých škôl. Problémy môžu mať napríklad právnici a ekonómovia. Aktuálnym trendom je napríklad požiadavka zamestnávateľov na dochádzku pracovníkov. „ V minulosti boli spoločnosti ochotné preplácať ubytovanie či dopravu, avšak vplyvom krízy tieto benefity vo veľkej miere obmedzili," uzatvára Paška.

Podľa Hoffmanna sa profil agentúrneho zamestnanca nedá úplne jednoznačne charakterizovať. „V praxi sa stretávam u potenciálnych zamestnancov s naozaj rôznorodou úrovňou vzdelania, od základného cez učňovku až po doktorandské štúdium," hovorí súhlasne Paška. Podľa neho sa nedá ani jednoznačne povedať, či do agentúr chodia viac ženy, alebo muži.

Adam Valček
Licencia ako argument nestačí
Na Slovensku pôsobia stovky personálnych agentúr. Od vášho výberu závisí napríklad aj to, ako sa agentúra zachová v prípade ťažkostí. Pri výbere sa zamerajte na niekoľko oblastí.

1. Tradícia a referencie

Personálna agentúra, ktorá pôsobí na trhu niekoľko rokov, má určite lepšie skúsenosti so sprostredkovaním práce ako agentúra s niekoľkomesačnou históriou.

Všetky väčšie agentúry na svojich internetových stránkach zverejňujú aj referencie, s ktorými firmami spolupracujú. Na stránke ministerstva práce (www.employment.gov.sk) si zistite, či firma má licenciu na sprostredkovanie zamestnania. Keď si zvolíte agentúru na to, aby vás prenajala inej firme, pýtajte sa, aké s tým má skúsenosti a koľko zamestnancov takto už prenajímala.

2. Skúsenosti známych

Chcete ísť pracovať do najväčšej fabriky v okrese? Poraďte sa so známymi, či majú skúsenosti s agentúrou. Jednoduché a rýchle vyhľadanie názvu agentúry cez Google vám prezradí, či sú s prácou agentúry ľudia spokojní, alebo nespokojní. Môže sa stať, že vybraný zamestnávateľ má záujem len o ľudí, ktorí idú cez ním vybranú personálnu agentúru.

3. Zodpovedzte si otázku: Kde chcem pracovať a čo očakávam?

Pri výbere agentúry zistite, v akých priemyselných odvetviach pôsobí a aké pracovné pozície ponúka. Orientovať sa môžete aj podľa množstva pracovných ponúk, rozsahu pobočkovej siete či druhu pracovného pomeru. Zjednodušene povedané - čím viac možností ponúka, tým má lepšie podchytený konkrétny trh.

4. Kontakt

Ponuku agentúry je vhodné si osobne či telefonicky preveriť. Zistite, či ponúka sprostredkovanie práce v zahraničí, alebo len prácu vo vašom regióne.

Dôraz treba klásť aj na to, ako sa pri osobnom kontakte budú pracovníci správať, reagovať a aká bude ich ochota vyjsť vám v ústrety.

5. Korektnosť

Preverte si agentúru aj cez zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorý je voľne prístupný na internetovej stránke poisťovne www.socpoist.sk.

Skúste sa pozrieť aj na stránku Sťažnosti.sme.sk, kde môžete zistiť, ako sa niektoré agentúry postavili k riešeniu problémov svojich klientov, ak vznikli.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 1. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 2. Detské zúbky sú veda
 3. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Rastie nám pokrivená generácia?
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 8. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 676
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 838
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 315
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 994
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 005
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 364
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 304
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 109
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 054
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 635

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.

KOMENTÁRE

Až teraz si Merkelová začína budovať svoj odkaz

Bude to ona, kto bude ovládať nemeckú aj európsku politiku.

Neprehliadnite tiež

Nečakané zrušenie nájmu hlavnej stanice v Bratislave je správne

Nájomné sa počíta v stovkách tisíc eur, developer bol preto povinný odkryť vlastnícku štruktúru. Neurobil to.

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.