Na lízing pracujú tisícky ľudí, firmám to vyhovuje

Či pracujete cez agentúru alebo priamo, zamestnávateľ má voči vám rovnaké povinnosti.

(Zdroj: Ilustračné - flickr.com/thinkpublic)

Cez personálne agentúry ľudia častejšie vyhľadávajú robotnícke profesie než napríklad prácu v kancelárii.

Predstava, že firmy si prenajímajú ľudí na prácu od iných firiem, je trochu nezvyčajná. No na pracovnom trhu úplne bežná. Podľa odhadov personálnej agentúry ProAct People môže byť prostredníctvom personálneho lízingu prenajímaných až 10-tisíc ľudí na Slovensku.

Vedeli ste?
 • Personálny lízing šetrí peniaze a čas firmám, ak nemajú peniaze navyše na nábor nových pracovníkov, ktorých možno o mesiac nebudú potrebovať.
 • Odmena pre personálnu agentúru je päť až dvanásť percent. Spoločnosť, ktorá si ľudí prostredníctvom personálneho lízingu prenajíma, platí agentúre faktúry. Fakturovaná suma zahŕňa mzdové náklady na zamestnanca a odmenu pre agentúru.
 • Agentúrny zamestnanec má rovnaké práva a povinnosti ako priamy zamestnanec firmy. Ak poruší pracovnú disciplínu, môže mu takisto byť znížená mzda o zodpovedajúcu časť. Naopak, ak má nadpriemerné výkony, môže dostať odmenu, pokiaľ si ju v zmluve s agentúrou dohodol.
 • Nadriadenými pracovníkmi agentúrneho zamestnanca na pracovisku sú vedúci pracovníci firmy, v ktorej pracuje. Ich pokyny musí agentúrny zamestnanec rešpektovať.

Tento systém má viacero výhod. Firma by musela investovať do vlastných personalistov na výber ľudí, ale agentúra sa na výber ľudí špecializuje a môže tiež k potencionálnym zamestnancom zvoliť individuálny prístup. Personálny lízing sa často využíva pri sezónnych prácach. Následkom krízy začal naberať na popularite.

Podľa novely Zákonníka práce je agentúrny pracovník v právach a povinnostiach rovný kmeňovému, teda priamemu zamestnancovi spoločnosti.

Rozdiel sa takmer nezistí

Agentúrny zamestnanec Ervin Miško hovorí pre SME, že nevidí rozdiel medi agentúrnym a kmeňovým zamestnancom.

Priemerná mzda agentúrneho zamestnanca v roku 2009 sa pohybovala okolo 530 eur v hrubom pri robotníckych profesiách. Tie sú vyhľadávanejšie ako napríklad administratívne profesie. „Bežné platy sa však pohybovali medzi 650 a 1050 eurami," tvrdí Paška. Najvyššia mzda bola podľa neho 3500 eur.

Celý personálny lízing sa zakladá na tom, že pracovno-právny vzťah má agentúrny zamestnanec s personálnou agentúrou. Tá ho prenajíma firme, kde pracuje, ktorá potom agentúre platí za pracovníka zmluvne stanovenú cenu. Firma, kde pracuje, sa nezaujíma o odvody či dane, platí len faktúry, ktoré jej chodia z personálnej agentúry.

Právne vzťahy so zamestnancom rieši agentúra. „V tomto smere fungujeme ako každá iná spoločnosť," vraví Paška.

Z práce do práce len so súhlasom

Miško vraví, že preraďovanie ľudí v rámci jednej firmy na rôzne pracovné pozície je bežné. Človek sa tým naučí viacero zručností a môže si aj zvýšiť príjem. Nikdy by sa to však nemalo diať bez súhlasu zamestnanca. „Stalo sa mi, že ma preradili, ale len s mojím súhlasom," povedal Miško. Hovorí, že to nie je ani tak vec súhlasu ako skôr kolektívu ľudí, ktorí sa na pracovisku stretnú. Keď je nepríjemný šéf, veľmi ťažko sa vám bude zvykať na nezvyčajnú formu práce.

Pri výpovediach platí, že pracovné zmluvy sú zvyčajne na dobu určitú. „Obsahujú možnosť cyklenia či predĺženia pracovného vzťahu," hovorí Paška. Tvrdí, že existujú aj zmluvy na dobu neurčitú. Rozviazanie pracovného pomeru potom funguje ako u priamych - kmeňových zamestnancov: dohodou alebo výpoveďou.

Podľa Zákonníka práce vtedy platí štandardná dvojmesačná výpovedná lehota. „Existuje aj možnosť okamžitej výpovede, pri hrubom, prípadne opakovanom porušení pracovnej disciplíny," hovorí Paška.

Miško vraví, že hlavným nedostatkom personálneho lízingu je určitý pocit neuznania, s ktorým sa stretli jeho kolegovia. „Niektoré firmy pristupujú k agentúrnym pracovníkom ako k menejcenným," hovorí Miško.

Súhlasí s ním aj Paška, no zároveň dodáva: „V dnešnej dobe je agentúrne zamestnávanie celosvetovým trendom. Týmto spôsobom sa obsadzujú pozície od výrobných operátorov až po stredný, vyšší, ale aj najvyšší manažment."


Kliknite - obrázok zväčšíte

Čo si dať do životopisu

Ak ste pracovali pre firmu, hoci zmluvu ste mali s personálnou agentúrou, do profesionálneho životopisu uveďte oboje.

BRATISLAVA. Profesionálny životopis, ktorý predkladáte pri žiadosti o nové zamestnanie, slúži na prvotné zoznámenie firmy so zamestnancom. Má teda obsahovať čo najviac informácií o zamestnancovi a jeho praxi. Zároveň by sa v ňom váš potencionálny zamestnávateľ nemal stratiť.

Personálny lízing priniesol do zaužívaných pravidiel písania životopisov zmenu. Podľa Petra Pašku z personálnej agentúry ProAct People sa však prax veľmi nezmenila. „Informácia, že človek niekde pôsobil prostredníctvom personálnej agentúry, je menej podstatná," hovorí Paška.

Ak ste pracovali ako agentúrny zamestnanec, v životopise by ste mali uviesť, kde ste pracovali. Teda firmu, ktorá si vás cez agentúru prenajímala. „Treba uviesť, na akej pozícií pracoval, čo bolo náplňou jeho práce a ako dlho tam pôsobil," vyratúva Paška.

Zápis v životopise agentúrneho zamestnanca bude potom vyzerať napríklad takto: Od marca 2009 do júna 2010 som pracoval ako vodič v spoločnosti XY ako zamestnanec personálnej agentúry ABC.

V životopise nevynechajte svoje osobné údaje, informácie o vzdelaní, skúsenostiach, dosiahnutých úspechoch, kurzoch či iných zručnostiach.

Adam Valček
Remeselníci robia aj pre viacerých naraz
Aj keď sa prenajímajú najmä manuálne zruční pracovníci, bežný je aj prenájom manažérov či obchodných zástupcov.

BRATISLAVA. Ľudí, ktorí našli prácu cez personálny lízing, možno rozdeliť na dve skupiny. V prvom rade ide o pracovníkov vo fabrikách. „Tu prevažne platí, že ide o pozície, ktoré nevyžadujú extra špecializáciu. Firmy si prenajímajú flexibilných ľudí, ktorých vedia rýchlo zaškoliť," vysvetľuje personalista Ján Hoffmann. Ide napríklad o prácu vo výrobnom procese, kde sa vyžaduje manuálna zručnosť a fyzická kondícia.

„Bežné sú aj pozície manipulantov, pracovníkov kontrolingu, vykladačov tovaru či pracovníkov v logisite," vyratúva Peter Paška z agentúry ProAct. Hovorí, že evidujú aj dopyt po údržbároch, elektrikároch či programátorov špecializovaných zariadení.

Hoffmann vraví, že aj keď to môže prekvapiť, ojedinelý nie je ani prenájom ľudí na manažérske pozície. „Obchodní zástupcovia, účtovníci, administratívni pracovníci, produkční manažéri či koordinátori," vyratúva ponuku Paška.

Od konca minulého roka je pritom na trhu práce akútny nedostatok remeselníkov. „Súvisí to so smerovaním spoločnosti a školstva," myslí si Paška. Práve tento nedostatok kvalifikovaných remeselníkov spôsobuje, že niektorí agentúrni zamestnanci - remeselníci pracujú pre viaceré firmy naraz. Tým si zároveň zvyšujú aj zárobok.

Obaja odborníci sa zhodujú, že problém s uplatnením môžu mať absolventi niektorých vysokých škôl. Problémy môžu mať napríklad právnici a ekonómovia. Aktuálnym trendom je napríklad požiadavka zamestnávateľov na dochádzku pracovníkov. „ V minulosti boli spoločnosti ochotné preplácať ubytovanie či dopravu, avšak vplyvom krízy tieto benefity vo veľkej miere obmedzili," uzatvára Paška.

Podľa Hoffmanna sa profil agentúrneho zamestnanca nedá úplne jednoznačne charakterizovať. „V praxi sa stretávam u potenciálnych zamestnancov s naozaj rôznorodou úrovňou vzdelania, od základného cez učňovku až po doktorandské štúdium," hovorí súhlasne Paška. Podľa neho sa nedá ani jednoznačne povedať, či do agentúr chodia viac ženy, alebo muži.

Adam Valček
Licencia ako argument nestačí
Na Slovensku pôsobia stovky personálnych agentúr. Od vášho výberu závisí napríklad aj to, ako sa agentúra zachová v prípade ťažkostí. Pri výbere sa zamerajte na niekoľko oblastí.

1. Tradícia a referencie

Personálna agentúra, ktorá pôsobí na trhu niekoľko rokov, má určite lepšie skúsenosti so sprostredkovaním práce ako agentúra s niekoľkomesačnou históriou.

Všetky väčšie agentúry na svojich internetových stránkach zverejňujú aj referencie, s ktorými firmami spolupracujú. Na stránke ministerstva práce (www.employment.gov.sk) si zistite, či firma má licenciu na sprostredkovanie zamestnania. Keď si zvolíte agentúru na to, aby vás prenajala inej firme, pýtajte sa, aké s tým má skúsenosti a koľko zamestnancov takto už prenajímala.

2. Skúsenosti známych

Chcete ísť pracovať do najväčšej fabriky v okrese? Poraďte sa so známymi, či majú skúsenosti s agentúrou. Jednoduché a rýchle vyhľadanie názvu agentúry cez Google vám prezradí, či sú s prácou agentúry ľudia spokojní, alebo nespokojní. Môže sa stať, že vybraný zamestnávateľ má záujem len o ľudí, ktorí idú cez ním vybranú personálnu agentúru.

3. Zodpovedzte si otázku: Kde chcem pracovať a čo očakávam?

Pri výbere agentúry zistite, v akých priemyselných odvetviach pôsobí a aké pracovné pozície ponúka. Orientovať sa môžete aj podľa množstva pracovných ponúk, rozsahu pobočkovej siete či druhu pracovného pomeru. Zjednodušene povedané - čím viac možností ponúka, tým má lepšie podchytený konkrétny trh.

4. Kontakt

Ponuku agentúry je vhodné si osobne či telefonicky preveriť. Zistite, či ponúka sprostredkovanie práce v zahraničí, alebo len prácu vo vašom regióne.

Dôraz treba klásť aj na to, ako sa pri osobnom kontakte budú pracovníci správať, reagovať a aká bude ich ochota vyjsť vám v ústrety.

5. Korektnosť

Preverte si agentúru aj cez zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorý je voľne prístupný na internetovej stránke poisťovne www.socpoist.sk.

Skúste sa pozrieť aj na stránku Sťažnosti.sme.sk, kde môžete zistiť, ako sa niektoré agentúry postavili k riešeniu problémov svojich klientov, ak vznikli.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 472
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 694
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 311
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 221
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 148
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 337
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 149
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 059
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 279
 10. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 249

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Generálny prokurátor navrhol zrušiť Kotlebovu stranu

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

KOMENTÁRE

Podnet proti Kotlebovi? Krok, ktorý musel prísť

Návrh na zrušenie je normálnou obrannou reakciou spoločnosti.

Neprehliadnite tiež

Spustili hlasovanie za najsexistickejšiu reklamu

Víťazkou vlaňajšieho ročníka sa stala poslankyňa Jana Cigániková (SaS).

Kiska vrátil zákon, ktorým ho chce vláda oslabiť

Poukazuje na oblasti schválených zmien, ktoré oslabujú nezávislosť regulačného úradu.

Harley-Davidson postaví závod v Thajsku, odborom sa to nepáči

Závod by sa mal nachádzať v provincii Rayong juhovýchodne od Bangkoku.

Ropný kartel schválil predĺženie dohody o znížení ťažby

OPEC chce dosiahnuť rast cien ropy aj pokles jej nadmerných zásob v svetových skladoch.