SME
Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Beriete si úver na rekonštrukciu? Nie každá banka uzná zrkadlo či kozub

Bločky a faktúry, ktoré banke predkladáte, môžu byť staré zvyčajne pol roka až rok pred a pol roka po poskytnutí úveru.

Ľudia, ktorí sa rozhodli niečo v dome či v byte prestavovať, uprednostňujú v bankách účelové úvery, pretože majú výhodnejšie úrokové sadzby. Účel však treba zdokladovať. Podobne ako pri úvere zo štátom dotovaného stavebného sporenia.Ľudia, ktorí sa rozhodli niečo v dome či v byte prestavovať, uprednostňujú v bankách účelové úvery, pretože majú výhodnejšie úrokové sadzby. Účel však treba zdokladovať. Podobne ako pri úvere zo štátom dotovaného stavebného sporenia. (Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Ak plánujete rekonštrukciu bytu z požičaných peňazí, pri dokladovaní, na čo ste peniaze použili, k vám budú ústretovejší viac v banke ako v stavebnej sporiteľni. Banka uzná aj položky, s ktorými by ste v stavebnej sporiteľni nepochodili. Ale pozor, ak nepredložíte doklady načas alebo v stanovenej výške, banka vám môže zvýšiť úrokovú sadzbu.

Pri úveroch na rekonštrukciu sú podmienky na predkladanie dokladov miernejšie ako v minulosti. Po novom platí, že klient už vo viacerých bankách nemusí predložiť doklady na plnú sumu, ktorú si požičal.

„V prípade rekonštrukcie na základe stavebného povolenia, respektíve súhlasu príslušného stavebného úradu s ohlásenými stavebnými úpravami možno čerpať 30 percent úverového limitu, ale najviac 30-tisíc eur, aj bez dokladovania daňových faktúr," povedala Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank. Táto podmienka sa však vzťahuje iba na úver s maximálnou lehotou splatnosti do desať rokov.

Ako trest dve percentá navyše

Podľa Aleny Walterovej z VÚB banky sú problémy s tým, že by ľudia nevedeli preukázať, na čo peniaze použili, zriedkavé. „Klienti sú si už od začiatku vedomí, že úver bude potrebné vydokladovať a že v prípade, že tak neurobia, sa im úroková sadzba zvýši o dve percentá," hovorí. Navyše nie je podľa nej potrebné vydokladovať celý úver, stačí 80 percent. Zvyšných 20 percent možno použiť bezúčelovo.

Vo všeobecnosti platí, že ľudia, ktorí sa rozhodli niečo v dome či v byte prestavovať, uprednostňujú účelové úvery. Dôvod je zrejmý - majú výhodnejšie úrokové sadzby. Po bezúčelových úveroch siahajú až v prípade, že rekonštrukciu vykonávajú svojpomocne a nedokážu vydokladovať použitie peňazí. Bezúčelové úvery uprednostňujú aj v prípadoch, keď si chcú požičať aj na iné veci, ako je rekonštrukcia, na ktoré by si museli brať ďalší úver.

Pýtajte sa na rozdiely

Rozdiely medzi bankami sú však veľké. Niekde vám voľne stojaci sporák, ktorý nie je zabudovaný v linke preplatia, inde nie. Podobne je to s kúpeľňovými poličkami, zrkadlami, vonkajším kozubom či s pracovným náradím a pracovnými pomôckami. Závisí od banky a druhu úveru, ktorý budete čerpať. Najprv by ste preto mali mať predstavu o samotnej rekonštrukcii a prácach, ktoré chcete vykonať a potom by ste si ich preplatenie mali overiť v banke, v ktorej chcete úver čerpať.

Napríklad UniCredit Bank prefinancuje iba stavebný materiál a zabudované spotrebiče. Dexia banka preplatí aj záclony, závesy, kúpeľňové doplnky, práčku, umývačku riadu, lampy, ale aj bazén, terénne úpravy, chodníky a iné. „Banka má kompletný zoznam akceptovateľných nákladov," hovorí Tatiana Jonáková z OTP Banky. Podľa neho nie je možné prefinancovať napríklad poplatky za vyhotovenie znaleckého posudku, poplatky notárom (overenie podpisov, dodatky k zmluvám), kolky a ceniny (napríklad za vystavenie listu vlastníctva použiteľného na právne úkony, respektíve geometrického plánu), pracovné náradie, pomôcky, spojovací materiál (topánky, fúriky, miešačky, skrutky, klince, lepidlá, peny a tak ďalej).

Na bločku môže byť všetko

Ak vám rekonštrukciu robí firma, nemusí byť len jedna. Banka preplatí doklady od viacerých. Takisto platí, že firmy si môže klient vyberať sám a nemusia mať s bankami uzatvorené nijaké zmluvy. Ak si obkladačky, parkety, umývadlo či pracovný materiál nakupujete sami, nemusíte ich v predajni deliť na veci, ktoré banka uzná a ktoré neuzná. Na jednom pokladničnom bloku či faktúre môže byť všetko, banka však preplatí iba náklady, ktoré uznáva, ostatné odpočíta.

To isté platí pri faktúre. „Ak má klient faktúru za rekonštrukciu kúpeľne a na faktúre má aj kúpeľňový nábytok, jeho cenu nebudeme brať do úvahy," vysvetľuje Walterová z VÚB. Ako však upozorňuje, banka neuznáva faktúry, ktoré obsahujú len výslednú sumu.

V takom prípade je potrebné, aby klient požiadal dodávateľa o novú faktúru s rozpísanými položkami. „Neakceptujeme faktúru, na ktorej bude uvedené len ´fakturujeme vám za rekonštrukciu kúpeľne sumu xxx´. Je potrebné, aby tam boli rozpísané obkladačky, lepidlo, umývadlo, vaňa a podobne," dodáva Walterová.

Rozhodujú dátumy

Vo väčšine bánk platí, že doklady nesmú byť staršie ako dvanásť mesiacov. V niektorých bankách akceptujú len doklady nie staršie ako pol roka. Túto lehotu musia doklady spĺňať ku dňu podania žiadosti o úver.

Peniaze teda banka môže prefinancovať aj spätne na už vykonané rekonštrukčné práce. Napríklad mBank akceptuje bločky z registračnej pokladnice staré až osemnásť mesiacov. Takisto platí, že doklady treba predložiť bankám do pol roka od poskytnutia peňazí.

byvanie-web-small.jpg
Kliknite - obrázok zväčšíte

Bez originálov to nepôjde
Aby banka bločky a faktúry uznala, musia spĺňať určité náležitosti a tiež musia byť správne z účtovného hľadiska.

BRATISLAVA. Banky akceptujú faktúru a doklad o jej zaplatení, príjmový doklad a tiež doklady z registračnej pokladnice, na ktorých je uvedený druh tovaru. „Faktúra musí byť vystavená na meno dlžníka na úvere, musí spĺňať štandardné náležitosti - poradové číslo dokladu, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vyhotovenia dokladu, názov, množstvo tovaru, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, výšku dane celkom," povedal Štefan Frimmer zo Slovenskej sporiteľne. Na faktúrach a bločkoch z obchodu väčšinou požadujú pečiatku. Príjmový doklad musí byť vystavený na meno klienta, pečiatka na ňom však byť nemusí.

Rozdiely sú medzi bankami napríklad v tom, či požadujú originály dokladov, alebo im stačia kópie a originál ostáva klientovi pre prípad reklamácie. „Klient predkladá originály. Po kontrole dokladov zamestnanec banky vyhotoví kópiu dokladu a jeho pravosť overí na základe originálu," povedal Michal Fúrik z Dexia banky. Rubovú stranu originálu banka opečiatkuje a vráti klientovi. V banke tak ostáva len kópia dokladu. Rovnako postupuje aj Slovenská sporiteľňa či VÚB.

V mBank či v OTP Banke tiež požadujú originály dokladov. Pracovníka v pobočke by ste však mali upozorniť, že si originály chcete ponechať pre prípad reklamácie. Až vtedy pracovník spraví kópiu.

Eva Janeková
Niekedy postačí aj fotka
Možnosť predkladať namiesto faktúr a bločkov fotografie neponúkajú všetky banky. K fotke banka potrebuje aj rozpočet.

Pomerne novým spôsobom dokladovania peňazí z úveru v banke je fotodokumentácia. „Namiesto daňových dokladov klient preukáže účelovosť fotografiami," povedal Michal Fúrik z Dexia banky. V tejto banke je to možné len v prípade financovania skolaudovaného bytu, pri určitých typoch financovania údržby a výstavby nehnuteľností. Túto výhodu si však v plnom rozsahu môžu užiť iba privátni klienti.

Predkladanie fotiek namiesto faktúr a bločkov umožňuje aj Slovenská sporiteľňa. „Dokladovanie fotodokumentáciou je možné pri takej rekonštrukcii, ktorá je viditeľná," potvrdil hovorca banky Štefan Frimmer. Ide napríklad o výmenu okien, dverí, strechy, podláh, rekonštrukciu kúpeľne, zateplenie a podobne.

Ak chcete dokladovať napríklad rekonštrukciu kúpeľne, mali by ste mať fotku pred rekonštrukciou a fotku po všetkých prerábkach. Všeobecne platí, že banka môže z fotky definovať jednotlivé prvky, ktoré sa mali rekonštruovať, napríklad obklad, dlažbu, okno, sanitu, strechu a podobne.

Fotodokumentácia však nie je možná napríklad v prípade rozsiahlej rekonštrukcie domu, keď sa mení zastavaná plocha stavby. Vtedy banka odporúča dokladovanie znaleckým posudkom.

„V prípade dokladovania účelu úveru fotografiami musí klient vždy predložiť aj položkový rozpočet," upozornil Fúrik. Fotografie musia byť farebné, banke ich možno poslať v papierovej podobe poštou či v elektronickej e-mailom a podobne.

Kontrola účelovosti sa vykoná v súlade s predloženým rozpočtom. Klient totiž pred poskytnutím úveru vyplní tlačivo „Rozpočet investície", v ktorom sú uvedené jednotlivé stavebné prvky a jednotková cena, ktorú banka akceptuje. „V tlačive označí jednotlivé položky investície a ich množstvo," potvrdil Frimmer. Napríklad pri výmene podlahy klient uvedie rozlohu jednotlivých miestností v štvorcových metroch. Vynásobením plochy a jednotkovej ceny sa vypočíta časť úveru, ktorá je potrebná na takúto rekonštrukciu.

Ak má banka podozrenie, že fotodokumentácia nesúhlasí s realitou, prípadne klient predložil fotky k rekonštrukcii iného bytu, má oprávnenie vykonať obhliadku nehnuteľnosti.

Eva Janeková
Stavebné sporiteľne sú prísnejšie

Nová maľovka, vstavaná skriňa, zasklený balkón, ale nie chladnička či nová sedačka. Pravidlá na preplatenie peňazí zo stavebného sporenia sú prísne.

BRATISLAVA. Od apríla do októbra zaznamenávajú zvýšený záujem ľudí o úvery stavebné sporiteľne. „Tento trend súvisí s plánovanými rekonštrukciami bytov či rodinných domov, do ktorých sa ľudia púšťajú v tomto čase častejšie ako v inom období roka," uviedol Martin Čuba, člen predstavenstva ČSOB Stavebnej sporiteľne.

Podmienky a pravidlá pri predkladaní dokladov stavebným sporiteľniam určuje zákon o stavebnom sporení. Ten hovorí, že ak chce klient použiť peniaze na ľubovoľný účel, môže tak urobiť až po šiestich rokoch sporenia. Ak peniaze potrebuje skôr alebo si od sporiteľne požičiava, musí preukázať, že peniaze použil na zlepšenie bývania.

Posudzujú materiál aj množstvá

Stavebné sporenie možno využiť napríklad na stavebné práce, elektro-, plyno- či vodoinštaláciu, kanalizáciu, ale aj na zasklenie balkónov či maľovanie. Takisto sporiteľňa uzná náklady na vstavanú skriňu, kuchynskú linku so zabudovanými spotrebičmi alebo nové parkety. Ak sú na dokladoch uvedené stavebné materiály a stavebné práce, sporiteľňa ich uzná.

Ako však upozorňuje Robert Juriš z Prvej stavebnej sporiteľne, stavebná sporiteľňa sleduje primeranosť toho, čo klient dokladuje, s reálnou potrebou. To znamená, že ak prerába dvojizbový byt, mal by použiť adekvátnu plochu obkladačiek a dlaždičiek, počet radiátorov, jeden kotol na kúrenie a podobne.

S dokladom od novej práčky, nezabudovanej chladničky, nábytku či sedačky v stavebnej sporiteľni nepochodíte. Takisto sem nepatria svietidlá, žiarovky či koberce, ktoré nie sú pevne spojené so stavbou. A hoci náklady na stavebný materiál sporiteľňa uzná, kúpu náradia vám nikto nepreplatí.

Bločky a faktúry

„Akceptujeme bloky z registračnej pokladnice a originály faktúr," uviedol Juriš. Okrem toho sporiteľne uznávajú aj príjmové pokladničné doklady, ak tieto obsahujú všetky potrebné položky - meno dodávateľa a príjemcu tovaru alebo služby, názov tovaru alebo služby, dátum, merné jednotky a cenu.

Klient pritom musí predložiť originály dokladov. Ak budete vo Wüstenrote alebo v ČSOB niektorý z dokladov potrebovať späť pre prípad reklamácie, môžete požiadať o jeho vrátenie. Prvá stavebná sporiteľňa si originály nenecháva. Klient síce predloží originál, ten však po opatrení čísla zmluvy o stavebnom sporení, pri ktorej bol použitý na preukázanie účelu, vráti klientovi, čo ho môže použiť pri prípadnej reklamácii. „Obchodný zástupca si urobí kópiu, ktorej správnosť overí svojím podpisom, a ďalej sa v banke narába iba s touto overenou kópiou," potvrdil Juriš.

Sú aj prípady, keď stavebná sporiteľňa doklady neuzná. „Stáva sa, že klienti predložia neúplné doklady, napríklad vystavená faktúra je bez dokladu o úhrade alebo sú doklady s dátumom ešte pred uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení a podobne," uviedla Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Do päťsto eur bez dokladov

Zásadné zmeny pri dokladovaní peňazí zo stavebného sporenia v poslednom období nenastali. Oproti minulosti však môžu klienti predkladať aj doklady vystavené v ktoromkoľvek štáte EÚ. Lacnejší stavebný materiál si teda možno kúpiť aj v zahraničí.

Ak doklady spĺňajú všetky podmienky, sporiteľňa ich uzná. Ako dodala Vlčková, už dlhšie je v platnosti pravidlo, že v prípade čerpania úveru po pridelení cieľovej sumy stavebného sporenia, nemusí klient dokladovať účelové použitie celej cieľovej sumy, len jej úverovej časti. Prvá stavebná sporiteľňa aj ČSOB Stavebná sporiteľňa tiež umožňujú klientom, že do výšky 500 eur doklady predkladať nemusia.

Eva Janeková
Medzi bločkami sú aj falošné
Ak sa stavebnej sporiteľni nepozdáva doklad, ktorý jej klient predloží, overuje si ho priamo v predajni, ktorá ho údajne mala vystaviť.

BRATISLAVA. Kupovanie a predávanie bločkov na stavebný materiál a ich predkladanie stavebným sporiteľniam či bankám nie je úplne výnimočné. Stačí sa len pozrieť na internet, ponúk na odkúpenie aj predaj nájdete viac než dosť. Medzi nimi je veľa falošných. „Áno, v ojedinelých prípadoch sa stretávame s tým, že niektorí klienti sa pokúšajú zdokladovať čerpanie úverových prostriedkov na bývanie pokladničnými dokladmi alebo faktúrami, ktoré nie sú pravé," potvrdila Dana Mackuliaková z odboru sporenia a úverov Prvej stavebnej sporiteľne.

Ak banka nadobudne podozrenie, že predložené doklady klienti získali inak, ako kúpou stavebného materiálu, ktorý sa usilujú zdokladovať, stavebná sporiteľňa oslovuje predajne, ktoré mali pokladničné doklady vystaviť. Požiada ich o vyjadrenie a zároveň o zaslanie vzoru pravého dokladu, ktorý slúži na porovnanie aj v ďalších prípadoch. „Niekedy tiež dávame robiť obhliadku miesta vykonávania stavebných prác, respektíve vyžiadame si fotodokumentáciu," dodala Mackuliaková.

V prípade potvrdenia pokusu o podvod stavebná sporiteľňa klientovi peniaze nevyplatí. V budúcnosti sa mu tiež môže stať, že bude znevýhodnený pri schvaľovaní ďalších prípadných žiadostí o úver. V prípade falšovania mu navyše hrozí trestné stíhanie.

Eva Janeková

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 556
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 199
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 524
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 451
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 725
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 619
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 256
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 186
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 095
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 084
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér obhajuje testovanie aj dátami, ktoré neexistujú

Hrozbou pre testovaných môže byť britská mutácia koronavírusu.

Plošné testovanie na Covid: Premiér Matovič oznámil plán Zachráňme spolu životy.
Dobré ráno

Dobré ráno: Štát ani neverí, že otestuje každého

Slovensko si vyskúša skríningové pretestovanie krajiny.

Na Slovensku prebieha plošné skríningové testovanie.
KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Výtery bez pointy

Vláda vyhodí milióny na testy, keď svet už beží preteky v očkovaní.

Peter Schutz

Neprehliadnite tiež

Minister financií Olaf Scholz (vpravo) v debate s kancelárkou Angelou Merkelovou a ministrom zdravotníctva Jensom Spahnom.
Ilustračná fotografia.

USA plánujú uvaliť sankcie na ruskú loď, ktorá sa podieľa na výstavbe Nord Stream 2

Sankcie majú byť uvalené na loď a jej majiteľa od utorka.

Loď Fortuna, ktorá sa podieľa na výstavbe plynovodu Nord Stream 2.

Kanada schválila návrat lietadla Boeing 737 MAX do prevádzky

Kríza modelov MAX sa začala haváriou tohto lietadla v Indonézii v roku 2018.

Boeing 737 MAX.