Vypovedanie zmluvy môže zabrať veľa času a peňazí

Keď uplynie vaša zmluvná viazanosť na káblovku či mobil, môže sa vám zvýšiť účet. Platiť totiž budete neakciové ceny. Zmluvu môžete vypovedať alebo ju predĺžiť, rátajte však s papierovaním.

(Zdroj: Ilustračné - flickr.com / Andres Rueda)

Kým operátori vynakladajú značné výdavky na presviedčanie zákazníkov o výhodnosti ponuky, tí často nie sú ochotní ani len prečítať si celú zmluvu.

Pri akciovej kúpe mobilného telefónu či objednávaní káblovej televízie by ste sa nemali spoliehať len na to, čo povie personál v predajni. „Informácie od obchodných zástupcov bývajú často neúplné a obvykle upozorňujú len na vybrané výhody služby," vraví hovorca telekomunikačného úradu Roman Vavro.

Vedeli ste napríklad, že Orange má právo aktivovať bez vášho súhlasu akúkoľvek spoplatnenú službu, ak to uzná za potrebné? Keby ste si pri podpise zmluvy prečítali obchodné podmienky, tak vám to neunikne.

Čo sa dá nájsť v obchodných podmienkach

Podpisom zmluvy s operátorom potvrdzujete aj to, že ste si prečítali obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. O niektorých ustanoveniach obchodných podmienok však zákazníci netušia.

 • Spoločnosť Orange Slovensko má právo bez vášho súhlasu aktivovať spoplatnené služby, ak je ich využívanie podmienkou na vykonanie Orangeom špecifikovaných úkonov. Napríklad uskutočnenie volania, odoslania textovej správy. Ak teda Orange povie, že pre poskytnutie nejakej služby vám musí aktivovať ďalšiu - spoplatnenú - môže to urobiť bez vášho vedomia.
 • Väčšina operátorov má v obchodných podmienkach ošetrenú zmenu telefónneho čísla bez vášho súhlasu, ak si to vyžadujú závažné technické alebo prevádzkové dôvody. Telekomunikačný podnik má však povinnosť oznámiť vám to najneskôr dva týždne pred vykonaním takejto zmeny.
 • Všetci operátori majú v podmienkach zanesenú zmenu zúčtovacieho obdobia bez súhlasu zákazníka.
 • T-Com môže zasahovať do prenajatých telekomunikačných zariadení, pokiaľ zásahy považuje za nevyhnutné a prípustné.
 • Väčšina operátorov môže kedykoľvek aktivovať akúkoľvek bezplatnú službu, ktorú nemusí zrušiť skôr, ak oto aktívne nepožiada zákazník.

Zdroj: obchodné podmienky operátorov

Obchodné podmienky či zmluvy telekomunikačných podnikov obsahujú ustanovenia, ktoré vedia prekvapiť. Aby ste neostali zaskočení, mali by ste si ich prečítať. Pri podpise zmluvy máte právo prečítať si ju a obchodné podmienky sú k dispozícii na internete či v predajniach na vyžiadanie. Kým ako spotrebiteľ máte právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy bez udania dôvodu, operátorovi zákon jasne definuje, kedy zmluvu nemusí uzavrieť. Je to najmä v prípadoch, keď technicky nevie zabezpečiť poskytovanie služby a vtedy, keď konkurenčnému telekomunikačnému podniku dlhujete peniaze. Informácie o dlžníkoch si firmy vzájomne poskytujú.

Pokuty v stovkách eur

Akékoľvek nejasnosti si treba ozrejmiť ešte pred podpisom zmluvy. „Vždy treba zvážiť, či sa za nejakú výhodu zmluvne zaviažeme využívať služby po určitý čas, alebo radšej bez výhod budeme mať zmluvu bez časovej viazanosti," vraví Vavro.

Pred podpisom zmluvy totiž máloktorý operátor bude upozorňovať na negatíva či úskalia zmluvy. Keď však po čase zistíte, že služby, ktoré využívate, sú nevýhodné alebo prístup operátora zlý, možno začnete zvažovať vypovedanie zmluvy. Treba si vypočítať, či sa vám oplatí s terajším operátorom ostať až do konca viazanosti, alebo vypovedať zmluvu predčasne.

Pri predčasnom vypovedaní zmluvy sa uplatňuje zmluvná pokuta. Tá musí byť uvedená vo vašej zmluve, inak si ju telekomunikačný podnik nesmie vypýtať. Výšky pokút sa rôznia. Pri mobilných telefónoch sa najčastejšie vypočítava ako rozdiel akciovej ceny zariadenia a štandardnej predajnej ceny. Priemerné zmluvné pokuty oslovení operátori nezverejnili.

V niektorých situáciách sa oplatí vypovedať zmluvu a odísť ku konkurencii. Zvážte si však všetky okolnosti a odpovedzte si na otázky: Aká výhodná je ponuka, ktorú mi dáva nový operátor? Vráti sa mi niekedy v úsporách pokuta, ktorú zaplatím?

Ak vyplynie, že je to pre vás nevýhodné, radšej počkajte na koniec viazanosti.

Pred koncom sa treba zaujímať

Keď sa bude blížiť termín ukončenia zmluvnej viazanosti, môžete očakávať telefonát zo zákazníckeho centra. Operátor sa vám bude snažiť ponúknuť novú akciu, s ktorou súvisí aj predĺženie viazanosti. Tú by ste mali potvrdiť písomne, no v niektorých prípadoch stačí telefonické potvrdenie alebo zaplatenie nasledujúcej faktúry. Keď na vás operátor nalieha, radšej ho umlčte a vypýtajte si čas na rozmyslenie.

Keď prišla ponuka na predĺženie poštou, napríklad ako prednedávnom urobila spoločnosť UPC, môže sa stať, že budete musieť vyjadriť aktívne nesúhlas a ponuku písomne či telefonicky odmietnuť. V takom prípade budete v nasledujúcom období platiť neakciové - vyššie ceny. Väčšina zákazníkov sa však vtedy radšej rozhodne pre vypovedanie zmluvy, a je teda jedno, či pošlú odmietnutie ponuky, alebo priamo vypovedanie zmluvy.

V minulosti mal podobný problém čitateľ Boris aj s poskytovateľom internetu. Automaticky mu predĺžili viazanosť v prípade, keď zákazník nepodal výpoveď zmluvy v stanovenom termíne. V takých prípadoch je potrebné sa najprv informovať o situácii u operátora. Ak s postupom nesúhlasíte, skúste sa poradiť s Telekomunikačným úradom. V prípade sporných obchodných podmienok sa môžete obrátiť na ministerstvo spravodlivosti.

Ponuka operátorov nasvedčuje tomu, že nemajú záujem o neviazaných klientov. Napríklad volací program Doma Uni 120 od T-Comu stojí pre neviazaného klienta takmer 18 eur. Keď si ho zákazník zoberie s viazanosťou v rámci letnej kampane, zaplatí zriaďovací poplatok euro a mesačne bude platiť 12 eur s dvojročnou viazanosťou. Výnimkou je len Telefónica O2 a košický operátor Antik Telecom, ktorí na neviazaných klientoch založili svoj obchodný model.

Niektoré zariadenia budú chcieť späť

Pri predčasnej i normálnej výpovedi zmluvy od vás bude operátor požadovať vrátenie prenajatého zariadenia. Najčastejšie ide o set-top-boxy či satelitné prijímače, za ktoré ste platili nájom. Keď prenajímané zariadenia nevrátite, operátor vám naúčtuje pokutu. Zvyčajne v predajnej hodnote prístroja.

Mobilné telefóny, notebooky, stacionárne telefóny či modemy, ktoré ste si kupovali za akciovú (dotovanú) cenu, nevraciate. Rovnako ani telefóny, ktoré ste si kupovali v O2 k faktúrovaným službám. Všetky tieto zariadenia ostávajú vo vašom vlastníctve, či zmluvu vypoviete predčasne, alebo až po skončení viazanosti. Či ste si prístroj kúpili, alebo je v prenájme, zistíte podľa zmluvy.

Niektorí operátori, napríklad GTS Slovakia, od vás budú požadovať doplatenie rozdielu akciovej ceny zariadenia a jeho skutočnej ceny. Keďže ste zariadenie niekoľko mesiacov používali a k doplateniu tohto rozdielu ste sa zaviazali aj v zmluve, nemôžete protestovať napríklad tým, že používané zariadenie sa pokúsite operátorovi vrátiť.

zmluva-web-small.jpg
Kliknite - obrázok zväčšíte

Ak ste neuspeli s reklamáciou
Pri zamietnutej reklamácii či neopodstatnenej sťažnosti máte stále možnosti na ochranu. Sú nimi súd, mediátor alebo ministerstvo.

Keď si myslíte, že obchodné podmienky alebo zmluva sú nevýhodné, môžete sa obrátiť na Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri ministerstve spravodlivosti. Tá však môže podmienky len preskúmať a odporučiť spotrebiteľským organizáciám podanie žaloby. Vlani komisia rozhodla o tom, že poplatok vyberaný jedným z operátorov je neprimeraný. Dnes sa už v ponuke nenachádza.

Operátora môžete žalovať, ak si myslíte, že ste v práve a žiadate náhradu škody. Musíte sa pripraviť na to, že budete potrebovať peniaze na súdne poplatky či na odmenu advokáta.

Problémy s operátorom sa dajú riešiť aj cez mediátora, ktorým je Telekomunikačný úrad SR. Úrad však nenahrádza úlohu súdu, ale rieši spor s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi jeho účastníkmi.

Adam Valček
Ako vypovedať zmluvu
Pri vypovedaní zmluvy o pripojení máte niekoľko možností. Rátajte s papierovaním, niekedy aj s výdavkami či pokutami.

1. Keď ste nespokojný s poskytovanými službami, pozrite sa, koľko vám ostáva do ukončenia viazanosti a aká je zmluvná pokuta. Keď zistíte, že je pre vás výhodnejšie počkať, máte ešte jednu možnosť - prepísať zmluvu na niekoho iného, kto má o službu záujem. Napríklad v Slovanete za prepis zaplatíte poplatok 9,90 eura.

2. Ak zmluvu nevypoviete a chcete počkať na uplynutie viazanosti, pozrite sa, kedy sa presne končí. Ak sa viazanosť končí 31. augusta, výpoveď podajte poštou alebo v pobočke 2. septembra. U väčšiny operátorov bude vaša výpovedná lehota nasledujúci mesiac, teda za služby budete platiť do konca októbra. Môže sa vám stať, že v tomto období budete platiť neakciové ceny za služby.

3. Výpoveď môžete poslať aj pred skončením viazanosti. Uveďte však, ku ktorému dátumu zmluvu vypovedáte. Ak dátum neuvediete, či uvediete dátum pred ukončením viazanosti, môže sa to považovať za porušenie zmluvy a bude vám naúčtovaná zmluvná pokuta.

4. Predčasné vypovedanie zmluvy musíte tiež poslať poštou alebo podať v pobočke. Výpovedná lehota sa uplatňuje rovnako, ako pri bežnej výpovedi s tým rozdielom, že vám príde domov faktúra na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ak ju nezaplatíte, zmluvný vzťah zaniká, ale operátor od vás pokutu bude vymáhať mimosúdne alebo súdne.

5. Pri predčasnom alebo normálnom vypovedaní zmluvy musíte vrátiť iba tie zariadenia, ktoré si prenajímate. Najčastejšie ide o satelity, routre, set-top-boxy či stacionárne telefóny. Ak ste pri podpise zmluvy za zariadenie zložili zálohu, tá vám bude vrátená. Zariadenie musíte vrátiť vrátane všetkých káblov a príslušenstva. Pri nevrátení si operátori zvyčajne účtujú sankciu v podobe kúpnej ceny zariadenia.

Adam Valček
Neplatiť neznamená zrušiť
Keď sa pokúsite zmluvu po uplynutí viazanosti „vypovedať" formou neplatenia služieb, operátor sa k vám začne správať ako k neplatičovi. Na dvere vám môže zaklopať aj exekútor.

BRATISLAVA. Neplatenie faktúr sa nevypláca. A to ani v prípade, keď ste sa po uplynutí ročnej či dvojročnej viazanosti rozhodli služby nevyužívať. „Ukončenie zmluvnej viazanosti automaticky neznamená ukončenie zmluvy o pripojení," hovorí Andrej Gargulák zo spoločnosti Slovak Telekom. „Tvrdenie, že zákazník nevyužíval služby, ale pritom nepodal výpoveď a službu nemal odpojenú, nie je postačujúce," dopĺňa ho hovorca UPC Jaroslav Kolár. Podobný názor majú všetci oslovení operátori, ktorí majú vo svojej ponuke viazané produkty.

Po uplynutí viazanosti sa vaša zmluva podľa zákona automaticky zmení na zmluvu na neurčitú lehotu, kde stále musíte platiť stanovený mesačný poplatok. Overte si, či sa vám náhodou nezmenil aj ten. Napríklad T-Mobile verným zákazníkom ponúka mobilný internet so zľavou až do 70 percent, ktorá platí len počas viazanosti. Po jej uplynutí zákazník automaticky platí 100-percentný poplatok, ak nevyužije inú akciu.

V prípade dlhodobého neplatenia za služby operátor vypovie zmluvu sám, no bude si od vás vymáhať dlžné peniaze. Celý vzťah dlžníka a operátora má množstvo nevýhod, a to aj vtedy, keď sa stali dlžníkom pokusom vypovedať zmluvu neplatením.

Ako neplatič nezískate služby ani od konkurencie, telekomunikačné podniky si navzájom poskytujú informácie o svojich neplatiacich zákazníkoch. „Poskytovanie údajov o dlžníkoch ja založené na bilaterálnych zmluvách medzi podnikmi," vraví Richard Fides zo spoločnosti Orange. Systém prešiel začiatkom minulého roka kontrolou Úradu na ochranu osobných údajov.

Nepríjemnosťou spojenou s neplatením je aj možné postúpenie pohľadávky „vymáhačom" v podobe takzvaných inkasných firiem. Tie sa snažia o mimosúdne vymáhanie pohľadávky. No ak sa im to nepodarí, vec končí u exekútora. „Celý proces vymáhania pohľadávok je nepríjemná záležitosť," povedal pre portál Sťažnosti.sme.sk riaditeľ inkasnej spoločnosti SAF Investment Erik Zemko.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 515
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 756
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 073
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 070
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 175
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 636
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 630
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 439
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 430
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 051

Téma: Internet


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Armádny generál: S migmi si načas vystačíme, no bude to drahšie

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky.

Neprehliadnite tiež

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

Kroksy sú späť. Ich miliardová stratégia? Byť škaredé

To, že sa kroksy vracajú, nie je žiadna náhoda.

Zákon chrániaci médiá je ľahké obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky, čo sú tretie najväčšie opravovne. Sľubuje si od toho úsporu na opravách lokomotív a tisícky vagónov.