Vypovedanie zmluvy môže zabrať veľa času a peňazí

Keď uplynie vaša zmluvná viazanosť na káblovku či mobil, môže sa vám zvýšiť účet. Platiť totiž budete neakciové ceny. Zmluvu môžete vypovedať alebo ju predĺžiť, rátajte však s papierovaním.

(Zdroj: Ilustračné - flickr.com / Andres Rueda)

Kým operátori vynakladajú značné výdavky na presviedčanie zákazníkov o výhodnosti ponuky, tí často nie sú ochotní ani len prečítať si celú zmluvu.

Pri akciovej kúpe mobilného telefónu či objednávaní káblovej televízie by ste sa nemali spoliehať len na to, čo povie personál v predajni. „Informácie od obchodných zástupcov bývajú často neúplné a obvykle upozorňujú len na vybrané výhody služby," vraví hovorca telekomunikačného úradu Roman Vavro.

Vedeli ste napríklad, že Orange má právo aktivovať bez vášho súhlasu akúkoľvek spoplatnenú službu, ak to uzná za potrebné? Keby ste si pri podpise zmluvy prečítali obchodné podmienky, tak vám to neunikne.

Čo sa dá nájsť v obchodných podmienkach

Podpisom zmluvy s operátorom potvrdzujete aj to, že ste si prečítali obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. O niektorých ustanoveniach obchodných podmienok však zákazníci netušia.

 • Spoločnosť Orange Slovensko má právo bez vášho súhlasu aktivovať spoplatnené služby, ak je ich využívanie podmienkou na vykonanie Orangeom špecifikovaných úkonov. Napríklad uskutočnenie volania, odoslania textovej správy. Ak teda Orange povie, že pre poskytnutie nejakej služby vám musí aktivovať ďalšiu - spoplatnenú - môže to urobiť bez vášho vedomia.
 • Väčšina operátorov má v obchodných podmienkach ošetrenú zmenu telefónneho čísla bez vášho súhlasu, ak si to vyžadujú závažné technické alebo prevádzkové dôvody. Telekomunikačný podnik má však povinnosť oznámiť vám to najneskôr dva týždne pred vykonaním takejto zmeny.
 • Všetci operátori majú v podmienkach zanesenú zmenu zúčtovacieho obdobia bez súhlasu zákazníka.
 • T-Com môže zasahovať do prenajatých telekomunikačných zariadení, pokiaľ zásahy považuje za nevyhnutné a prípustné.
 • Väčšina operátorov môže kedykoľvek aktivovať akúkoľvek bezplatnú službu, ktorú nemusí zrušiť skôr, ak oto aktívne nepožiada zákazník.

Zdroj: obchodné podmienky operátorov

Obchodné podmienky či zmluvy telekomunikačných podnikov obsahujú ustanovenia, ktoré vedia prekvapiť. Aby ste neostali zaskočení, mali by ste si ich prečítať. Pri podpise zmluvy máte právo prečítať si ju a obchodné podmienky sú k dispozícii na internete či v predajniach na vyžiadanie. Kým ako spotrebiteľ máte právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy bez udania dôvodu, operátorovi zákon jasne definuje, kedy zmluvu nemusí uzavrieť. Je to najmä v prípadoch, keď technicky nevie zabezpečiť poskytovanie služby a vtedy, keď konkurenčnému telekomunikačnému podniku dlhujete peniaze. Informácie o dlžníkoch si firmy vzájomne poskytujú.

Pokuty v stovkách eur

Akékoľvek nejasnosti si treba ozrejmiť ešte pred podpisom zmluvy. „Vždy treba zvážiť, či sa za nejakú výhodu zmluvne zaviažeme využívať služby po určitý čas, alebo radšej bez výhod budeme mať zmluvu bez časovej viazanosti," vraví Vavro.

Pred podpisom zmluvy totiž máloktorý operátor bude upozorňovať na negatíva či úskalia zmluvy. Keď však po čase zistíte, že služby, ktoré využívate, sú nevýhodné alebo prístup operátora zlý, možno začnete zvažovať vypovedanie zmluvy. Treba si vypočítať, či sa vám oplatí s terajším operátorom ostať až do konca viazanosti, alebo vypovedať zmluvu predčasne.

Pri predčasnom vypovedaní zmluvy sa uplatňuje zmluvná pokuta. Tá musí byť uvedená vo vašej zmluve, inak si ju telekomunikačný podnik nesmie vypýtať. Výšky pokút sa rôznia. Pri mobilných telefónoch sa najčastejšie vypočítava ako rozdiel akciovej ceny zariadenia a štandardnej predajnej ceny. Priemerné zmluvné pokuty oslovení operátori nezverejnili.

V niektorých situáciách sa oplatí vypovedať zmluvu a odísť ku konkurencii. Zvážte si však všetky okolnosti a odpovedzte si na otázky: Aká výhodná je ponuka, ktorú mi dáva nový operátor? Vráti sa mi niekedy v úsporách pokuta, ktorú zaplatím?

Ak vyplynie, že je to pre vás nevýhodné, radšej počkajte na koniec viazanosti.

Pred koncom sa treba zaujímať

Keď sa bude blížiť termín ukončenia zmluvnej viazanosti, môžete očakávať telefonát zo zákazníckeho centra. Operátor sa vám bude snažiť ponúknuť novú akciu, s ktorou súvisí aj predĺženie viazanosti. Tú by ste mali potvrdiť písomne, no v niektorých prípadoch stačí telefonické potvrdenie alebo zaplatenie nasledujúcej faktúry. Keď na vás operátor nalieha, radšej ho umlčte a vypýtajte si čas na rozmyslenie.

Keď prišla ponuka na predĺženie poštou, napríklad ako prednedávnom urobila spoločnosť UPC, môže sa stať, že budete musieť vyjadriť aktívne nesúhlas a ponuku písomne či telefonicky odmietnuť. V takom prípade budete v nasledujúcom období platiť neakciové - vyššie ceny. Väčšina zákazníkov sa však vtedy radšej rozhodne pre vypovedanie zmluvy, a je teda jedno, či pošlú odmietnutie ponuky, alebo priamo vypovedanie zmluvy.

V minulosti mal podobný problém čitateľ Boris aj s poskytovateľom internetu. Automaticky mu predĺžili viazanosť v prípade, keď zákazník nepodal výpoveď zmluvy v stanovenom termíne. V takých prípadoch je potrebné sa najprv informovať o situácii u operátora. Ak s postupom nesúhlasíte, skúste sa poradiť s Telekomunikačným úradom. V prípade sporných obchodných podmienok sa môžete obrátiť na ministerstvo spravodlivosti.

Ponuka operátorov nasvedčuje tomu, že nemajú záujem o neviazaných klientov. Napríklad volací program Doma Uni 120 od T-Comu stojí pre neviazaného klienta takmer 18 eur. Keď si ho zákazník zoberie s viazanosťou v rámci letnej kampane, zaplatí zriaďovací poplatok euro a mesačne bude platiť 12 eur s dvojročnou viazanosťou. Výnimkou je len Telefónica O2 a košický operátor Antik Telecom, ktorí na neviazaných klientoch založili svoj obchodný model.

Niektoré zariadenia budú chcieť späť

Pri predčasnej i normálnej výpovedi zmluvy od vás bude operátor požadovať vrátenie prenajatého zariadenia. Najčastejšie ide o set-top-boxy či satelitné prijímače, za ktoré ste platili nájom. Keď prenajímané zariadenia nevrátite, operátor vám naúčtuje pokutu. Zvyčajne v predajnej hodnote prístroja.

Mobilné telefóny, notebooky, stacionárne telefóny či modemy, ktoré ste si kupovali za akciovú (dotovanú) cenu, nevraciate. Rovnako ani telefóny, ktoré ste si kupovali v O2 k faktúrovaným službám. Všetky tieto zariadenia ostávajú vo vašom vlastníctve, či zmluvu vypoviete predčasne, alebo až po skončení viazanosti. Či ste si prístroj kúpili, alebo je v prenájme, zistíte podľa zmluvy.

Niektorí operátori, napríklad GTS Slovakia, od vás budú požadovať doplatenie rozdielu akciovej ceny zariadenia a jeho skutočnej ceny. Keďže ste zariadenie niekoľko mesiacov používali a k doplateniu tohto rozdielu ste sa zaviazali aj v zmluve, nemôžete protestovať napríklad tým, že používané zariadenie sa pokúsite operátorovi vrátiť.

zmluva-web-small.jpg
Kliknite - obrázok zväčšíte

Ak ste neuspeli s reklamáciou
Pri zamietnutej reklamácii či neopodstatnenej sťažnosti máte stále možnosti na ochranu. Sú nimi súd, mediátor alebo ministerstvo.

Keď si myslíte, že obchodné podmienky alebo zmluva sú nevýhodné, môžete sa obrátiť na Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri ministerstve spravodlivosti. Tá však môže podmienky len preskúmať a odporučiť spotrebiteľským organizáciám podanie žaloby. Vlani komisia rozhodla o tom, že poplatok vyberaný jedným z operátorov je neprimeraný. Dnes sa už v ponuke nenachádza.

Operátora môžete žalovať, ak si myslíte, že ste v práve a žiadate náhradu škody. Musíte sa pripraviť na to, že budete potrebovať peniaze na súdne poplatky či na odmenu advokáta.

Problémy s operátorom sa dajú riešiť aj cez mediátora, ktorým je Telekomunikačný úrad SR. Úrad však nenahrádza úlohu súdu, ale rieši spor s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi jeho účastníkmi.

Adam Valček
Ako vypovedať zmluvu
Pri vypovedaní zmluvy o pripojení máte niekoľko možností. Rátajte s papierovaním, niekedy aj s výdavkami či pokutami.

1. Keď ste nespokojný s poskytovanými službami, pozrite sa, koľko vám ostáva do ukončenia viazanosti a aká je zmluvná pokuta. Keď zistíte, že je pre vás výhodnejšie počkať, máte ešte jednu možnosť - prepísať zmluvu na niekoho iného, kto má o službu záujem. Napríklad v Slovanete za prepis zaplatíte poplatok 9,90 eura.

2. Ak zmluvu nevypoviete a chcete počkať na uplynutie viazanosti, pozrite sa, kedy sa presne končí. Ak sa viazanosť končí 31. augusta, výpoveď podajte poštou alebo v pobočke 2. septembra. U väčšiny operátorov bude vaša výpovedná lehota nasledujúci mesiac, teda za služby budete platiť do konca októbra. Môže sa vám stať, že v tomto období budete platiť neakciové ceny za služby.

3. Výpoveď môžete poslať aj pred skončením viazanosti. Uveďte však, ku ktorému dátumu zmluvu vypovedáte. Ak dátum neuvediete, či uvediete dátum pred ukončením viazanosti, môže sa to považovať za porušenie zmluvy a bude vám naúčtovaná zmluvná pokuta.

4. Predčasné vypovedanie zmluvy musíte tiež poslať poštou alebo podať v pobočke. Výpovedná lehota sa uplatňuje rovnako, ako pri bežnej výpovedi s tým rozdielom, že vám príde domov faktúra na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ak ju nezaplatíte, zmluvný vzťah zaniká, ale operátor od vás pokutu bude vymáhať mimosúdne alebo súdne.

5. Pri predčasnom alebo normálnom vypovedaní zmluvy musíte vrátiť iba tie zariadenia, ktoré si prenajímate. Najčastejšie ide o satelity, routre, set-top-boxy či stacionárne telefóny. Ak ste pri podpise zmluvy za zariadenie zložili zálohu, tá vám bude vrátená. Zariadenie musíte vrátiť vrátane všetkých káblov a príslušenstva. Pri nevrátení si operátori zvyčajne účtujú sankciu v podobe kúpnej ceny zariadenia.

Adam Valček
Neplatiť neznamená zrušiť
Keď sa pokúsite zmluvu po uplynutí viazanosti „vypovedať" formou neplatenia služieb, operátor sa k vám začne správať ako k neplatičovi. Na dvere vám môže zaklopať aj exekútor.

BRATISLAVA. Neplatenie faktúr sa nevypláca. A to ani v prípade, keď ste sa po uplynutí ročnej či dvojročnej viazanosti rozhodli služby nevyužívať. „Ukončenie zmluvnej viazanosti automaticky neznamená ukončenie zmluvy o pripojení," hovorí Andrej Gargulák zo spoločnosti Slovak Telekom. „Tvrdenie, že zákazník nevyužíval služby, ale pritom nepodal výpoveď a službu nemal odpojenú, nie je postačujúce," dopĺňa ho hovorca UPC Jaroslav Kolár. Podobný názor majú všetci oslovení operátori, ktorí majú vo svojej ponuke viazané produkty.

Po uplynutí viazanosti sa vaša zmluva podľa zákona automaticky zmení na zmluvu na neurčitú lehotu, kde stále musíte platiť stanovený mesačný poplatok. Overte si, či sa vám náhodou nezmenil aj ten. Napríklad T-Mobile verným zákazníkom ponúka mobilný internet so zľavou až do 70 percent, ktorá platí len počas viazanosti. Po jej uplynutí zákazník automaticky platí 100-percentný poplatok, ak nevyužije inú akciu.

V prípade dlhodobého neplatenia za služby operátor vypovie zmluvu sám, no bude si od vás vymáhať dlžné peniaze. Celý vzťah dlžníka a operátora má množstvo nevýhod, a to aj vtedy, keď sa stali dlžníkom pokusom vypovedať zmluvu neplatením.

Ako neplatič nezískate služby ani od konkurencie, telekomunikačné podniky si navzájom poskytujú informácie o svojich neplatiacich zákazníkoch. „Poskytovanie údajov o dlžníkoch ja založené na bilaterálnych zmluvách medzi podnikmi," vraví Richard Fides zo spoločnosti Orange. Systém prešiel začiatkom minulého roka kontrolou Úradu na ochranu osobných údajov.

Nepríjemnosťou spojenou s neplatením je aj možné postúpenie pohľadávky „vymáhačom" v podobe takzvaných inkasných firiem. Tie sa snažia o mimosúdne vymáhanie pohľadávky. No ak sa im to nepodarí, vec končí u exekútora. „Celý proces vymáhania pohľadávok je nepríjemná záležitosť," povedal pre portál Sťažnosti.sme.sk riaditeľ inkasnej spoločnosti SAF Investment Erik Zemko.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
 2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
 3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
 4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 774
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 314
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 837
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 138
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 786
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 498
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 730
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 984
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 891
 10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 073

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident. Jeho nástupca platí v hlavnom meste nájomné 30 eur mesačne.

ŠPORT

Dlhé roky patril k najlepším. Viac vraj dokáže len Messi

Francesco Totti uzavrel svoj rímsky futbalový príbeh.

DOMOV

Viedol spor aj s Babišom. Koalícia chce šéfa ÚPN odvolať

Ondrejovi Krajňákovi vyčítajú autoritatívne správanie.

Neprehliadnite tiež

Nemecko zakázalo prespávanie v kamiónoch, vodičom za to hrozia pokuty

Európska komisia chce v najbližších dňoch ukázať nové pravidlá, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov pre vyslaných pracovníkov v oblasti cestnej dopravy.

British Airways môže pre výpadky stratiť sto miliónov eur

Zrušenie a meškanie letov vyvolalo chaos a frustráciu.

Samsung Electronics uvažuje o zvýšení kapacity v Číne

Dôvodom je veľký dopyt po pamäťových čipoch a rekordné tržby z ich predaja.

Diaľnica D1 v úseku Turany - Hubová povedie cez tunel

Štát vydal záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.