Letné živly ohrozujú majetok i život. Čo s poistkou?

Výkyvy počasia ľuďom spôsobujú každý rok miliónové škody. Najhoršia je voda. Náhrada z poisťovne pri poškodení spotrebičov po zasiahnutí blesku záleží na tom, kam udrel.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Škôd spôsobených výkyvmi počasia je čoraz viac. Že by sa to však odrazilo v podobe vyššieho záujmu ľudí o poistenie, sa povedať nedá. Aj tí, čo sú poistení, by mali myslieť na to, čo v skutočnosti majú v zmluve.

S letným obdobím prichádza i typické počasie, ktoré v ostatných rokoch so sebou prináša záplavy v nebývalom rozsahu. „Spôsobuje škody vzniknuté zatopením, či už následkom prívalových dažďov, alebo dlhotrvajúcimi atmosférickými zrážkami, ktorých následok v podobe povodní nenechá na seba dlho čakať," vysvetľuje Milan Černák z ČSOB Poisťovne. Hoci je prírodných katastrof v posledných rokoch viac, poisťovne tvrdia, že ľudia zvýšenú potrebu uzatvárania poistiek nepociťujú. Ak áno, tak len krátkodobo, napríklad tesne po povodniach.

Väčšina oslovených poisťovní sa zhodla na tom, že ak by mali škody, ktorými sa zaoberajú v lete, klasifikovať podľa početnosti a výšky, jednoznačne na prvom mieste by boli škody záplavové a povodňové. Pod povodňou sa rozumie náhle a spravidla krátkodobé stúpnutie hladín v koryte toku a ich následný pokles. Záplava je zasa zvýšenie povrchovej vody tak, že vytvorí súvislú hladinu a zaplaví okolitý terén. Tieto škody sa podieľajú na poskytnutých poistných plneniach v najväčšej miere.

Nie je to pravidlom, ale škoda spôsobená záplavou sa môže pohybovať od rádovo stoviek eur, ak je zaplavená pivnica, po tisíce eur, ak sa voda dostane do obývaného interiéru. V prípade, že živel poškodí hlavné stavebné konštrukčné prvky nehnuteľnosti, škoda sa mnohokrát ráta na desaťtisíce. „V prípade úplnej škody, keď dôjde k zásadnému porušeniu statiky, môže škoda dosiahnuť aj cenu nehnuteľnosti," upozorňuje Černák.

Búrky, víchrice, krupobitie

V uplynulom období boli povodne a záplavy spôsobené najmä vytrvalými zrážkami. Naproti tomu pre letné mesiace sú príznačné náhle lokálne záplavy, ktoré spôsobili prívalové dažde počas letných búrok. „Aj vznik ďalších škôd je spätý s búrkovou činnosťou - škody spôsobené víchricou, krupobitím a bleskami, vniknutie atmosférických zrážok - čo sú práve sprievodné znaky búrok a vzhľadom na ich intenzitu spôsobujú v mieste výskytu početné škody," doplnil Jozef Hrdý z Allianz-Slovenskej poisťovne.

Generali Slovensko sa v lete najviac zaoberá víchricami spojenými s dažďom. Najkomplikovanejšie a zároveň najzávažnejšie sú podľa ich skúseností tie škody, keď nastane škoda nielen na majetku, ale aj na zdraví a na živote.

„Napríklad komplet odletená strecha veľkej bytovky, ktorú vietor odvial až na parkovisko pred domom a zničil autá a zranil chodcov," uviedla príklad Zuzana Hliváková z Generali. Víchricu však musí potvrdiť Slovenský hydrometeorologický ústav a rýchlosť vetra môžu mať poisťovne stanovenú rôzne.

Búrky, typické pre letné mesiace, spôsobujú aj zatečenie. Po silnej búrke zrážky prejdú cez netesnosti strechy, okien alebo cez špáry medzi panelmi v panelových domoch. „Pre krytie týchto škôd je potrebné mať v poistení dohodnuté riziko atmosférických zrážok," upozorňuje Hrdý z Allianzu. Ako však dodáva Jana Hradecká z Komunálnej poisťovne, pri škodách spôsobených nadmernými atmosférickými zrážkami sa sleduje množstvo zrážok, ktoré spadnú v danom čase v sledovanej oblasti na štvorcový meter.

Ale pozor! Škody spôsobené zatopením pivnice, ktoré neboli spôsobené povodňou alebo záplavou, ale vznikli len v dôsledku stúpnutia hladiny podzemnej vody - v kombinácii s nedostatočnou izoláciou, nie sú väčšinou v poistných zmluvách kryté.

Pri škode záleží, kam blesk udrel

Najkomplikovanejšie sa podľa AXA poisťovne klientom vysvetľujú škody spôsobené bleskom. Väčšinou ide o škodu spôsobenú nepriamym úderom blesku - takzvané prepätie. V poistných podmienkach je však uvedené riziko priameho úderu blesku. Klient preto mnohokrát nechápe, prečo dostane zamietavé stanovisko k likvidácii, keď na konci dediny udrel blesk do transformátora a celej dedine to spôsobilo škodu. „Áno, bol to blesk, ale neudrel priamo do domu, dom zasiahlo len prepätie," vysvetľuje Jana Tarčáková Janičová z AXA, ktorá prepätie nepoisťuje.

Nefunkčné elektrické spotrebiče tak poisťovne uhradia iba v prípade priameho úderu blesku do poistenej nehnuteľnosti a k nej prislúchajúcim stavebným súčastiam, napríklad anténe. Na dome však musia byť stopy po priamom údere blesku - väčšinou obhorené zásuvky, vypálené elektrické rozvody, obhorené omietky. Prepätie vzniká po údere blesku hlavne v trafostaniciach a odtiaľ sa šíri elektrickým rozvodom do domu. Nepoisťujú ho všetky poisťovne, tie, ktoré áno, ho väčšinou majú zahrnuté medzi drahšími poistnými balíkmi.

Živly neohrozujú vždy iba majetok, občas si vyžiadajú aj ľudský život. Búrka sa priženie rýchlo a blesky nezabíjajú iba na holých kopcoch, ale aj na kúpaliskách v meste. Nedávny prípad staršej ženy na kúpalisku Rosnička v bratislavskej Dúbravke je toho dôkazom. „Pôsobenie úderu blesku sa považuje za úraz, pričom poistenie trvalých následkov úrazu či smrti úrazom je formou pripoistenia súčasťou všetkých produktov životného poistenia - kapitálových aj investičného," dodal Šimon Kollár z Wüstenrot poisťovne.

Aké riziká ohrozujú váš dom?


Kliknite - obrázok zväčšíte

Požiar pokrýva poistka vždy
Poisťovňa posudzuje mieru zavinenia. Ak ste škodu spôsobili nedbanlivosťou, peniaze vám nemusí vyplatiť.

BRATISLAVA. V suchom a teplom letnom období vzniká aj množstvo požiarov. Či už v dôsledku vypaľovania trávy, nedbanlivosti pri zakladaní ohňov, ale v neposlednom rade aj v dôsledku požiarov od elektrických zariadení v opustených domácnostiach počas dovoleniek. „Požiare spravidla za veľmi krátky čas spôsobujú obrovské škody na budovách a ich zariadení súčasne," upozorňuje Jozef Hrdý z Allianz-Slovenskej poisťovne. Ako dodáva Róbert Koch z Uniqa poisťovne, klient je vždy povinný dohodnúť si požiarne nebezpečenstvo, to znamená nikdy sa nemôže stať, že by riziko požiaru nemal poistením kryté.

Pod príčiny vzniku požiaru sa môžu podpísať skrytá technická chyba domu, vyhotovenie stavebných konštrukcií, ktoré nespĺňajú požiadavky STN - elektroinštalácia, komínové telesá, kozuby, použitie alebo nepoužitie tepelnej izolácie. „Druhou najpočetnejšou príčinou vzniku požiaru je nepozornosť či nezodpovednosť poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov," hovorí Milan Černák z ČSOB Poisťovne.

Ľudia napríklad v lete často vypaľujú trávu, od ktorej sa môže chytiť rodinný dom. Pokrýva to poistka? „Ak by náš klient vypaľoval trávu a od nej by sa chytil jeho dom, považovali by sme to za hrubú nedbanlivosť nášho klienta v zmysle Všeobecných poistných podmienok. V tomto prípade môžeme zamietnuť predmetnú škodovú udalosť," upozorňuje Róbert Koch z Uniqa poisťovne. „Iné je, ak by sused vypaľoval trávu a nášmu klientovi by vznikla škoda na poistenom majetku požiarom. V tomto prípade by sme nášmu klientovi plnili za vzniknuté škody, pretože nemohol ovplyvniť vznik škody," dodal. Následne by si poisťovňa uplatňovala náhradu škody od suseda, ktorý to všetko spôsobil.

Eva Janeková
Poistnú zmluvu skontrolujte každé dva roky

Množstvo bytov a rodinných domov je na Slovensku nepoistených a veľa je tých, ktoré poistku síce majú, ale sú poistené zle. Často však na to majitelia prídu až vtedy, keď sa niečo stane. Z peňazí, ktoré potom poisťovňa vyplatí, sú často sklamaní.

Vedeli ste?
 • poistenie domu a bytu musí byť aktuálne, poistná suma musí zodpovedať súčasnej hodnote majetku,
 • ak si zrekonštruujete byt, prestaviate dom, či dokúpite zariadenie do domácnosti, poistná zmluva už nemusí vyhovovať,
 • poistnú sumu ovplyvňuje aj cena nehnuteľností na trhu, tie sa v čase menia,
 • poisťovne do novších zmlúv dopĺňajú nové poistné riziká.
BRATISLAVA. Najčastejšou chybou pri poistení majetku je nesprávne stanovená poistná suma, teda najvyššia výška plnenia, ktorú poisťovňa vyplatí ako náhradu za škody v prípade poistnej udalosti.

„Klienti majú občas snahu stanoviť radšej nižšiu poistnú sumu, aby platili čo najnižšie poistné. Problémom je, že potom pri poistnej udalosti plnenie nepokryje všetky škody," upozorňuje Šimon Kollár z Wüstenrot poisťovne.

Poistka musí byť aktuálna

Poistná suma by preto mala zodpovedať hodnote, ktorú je potrebné vynaložiť na kúpu novej veci rovnakého druhu a kvality. Pokiaľ chceme, aby malo poistenie skutočne význam, musí zodpovedať aktuálnemu stavu majetku. Zrekonštruovaný, zmodernizovaný majetok potrebuje vyššie a rozšírenejšie krytie. „Staré poistky, na ktorých sa nič nemenilo niekoľko rokov, už určite neodpovedajú stavu majetku," upozorňuje Lenka Trebunová z finančno -sprostredkovateľskej spoločnosti AWD. Nízka poistná suma, ale tiež umelo navýšená poistná suma môže spôsobiť, že po poistnej udalosti zostane klient sklamaný z výšky plnenia. Stále bude mať pocit, že dostal menej ako očakával.

Ceny prudko stúpli

Ak má človek zmluvu staršiu ako päť či desať rokov, a počas celého obdobia ju nemenil, je veľmi pravdepodobné, že je poistený zle. Ceny nehnuteľností sa totiž za posledné roky veľmi zmenili. „Môže sa stať, že rodinný dom poistený pred rokom 1989 má stanovenú poistnú sumu 300 tisíc korún a v skutočnosti náklady na jeho postavenie by v súčasnosti predstavovali desaťnásobok tejto sumy," upozorňuje Jozef Hrdý z Allianz Slovenskej poisťovne. Problémom je, že ak by nastala rozsiahla škoda na takejto stavbe - maximálnym plnením by bola poistná suma, za ktorú by sa nedala urobiť oprava a už vôbec nie znovu postaviť dom. Dôležité je preto uzatvoriť poistenie, ktoré zodpovedá nákladom na postavenie nehnuteľnosti v súčasných cenách. Staršie zmluvy preto treba najmä vo väčších mestách raz za dva - tri roky prehodnotiť, aby zodpovedali realite.

Pribúdajú nové riziká

Ďalším problémom starších poistných zmlúv býva krytie. Poistky uzatvorené pred niekoľkými rokmi, nemusia obsahovať všetky riziká, ktoré klientovi hrozia. „V čase uzatvorenia zmluvy to postačovalo a zodpovedalo vtedajšej situácii, teraz je takéto poistenie už zastarané a je potrebné ho prepracovať na súčasné podmienky," upozorňuje Trebunová. Okrem klasických rizík ako sú požiar, úder blesku, povodeň, víchrica, či krupobitie nájdete v novších poistných zmluvách aj takzvané prepätie - nepriamy úder blesku, zadymenie, ktoré vzniká ako dôsledok požiaru či zatečenie vplyvom atmosférických zrážok. Pozor si však treba dať na to, že niektoré poisťovne ponúkajú riziká v balíčkoch a tieto novšie riziká ako prepätie či zadymenie bývajú zvyčajne súčasťou drahších balíčkov.

Eva Janeková
Čo si skontrolovať v poistnej zmluve

Staršie poistné zmluvy si treba občas skontrolovať. Či pokrývajú tie riziká, ktorých sa obávate.

1. Poistná suma.

Majetok býva často podpoistený - poistná suma, na ktorú je poistná zmluva uzatvorená je nižšia ako reálna hodnota poisteného majetku. V praxi to znamená, že v prípade totálnej škody (požiaru, záplavy a podobne) človek, napriek poistenému majetku nedostane od poisťovne sumu, za ktorú by mohol zničený majetok kompletne nadobudnúť späť.

2. Cena.

V poistnej zmluve si skontrolujte, na akú cenu poisťovňa vypláca poistné plnenie - či na novú alebo na časovú cenu. Nová cena je suma potrebná v čase vzniku škody na kúpu alebo obstaranie rovnakej veci, teda cena, za akú by ste rovnakú vec kúpili dnes (nie koľko stála, keď ste ju kupovali pred rokmi). Časová cena je nová cena znížená o opotrebovanie. Plnenie na novú cenu je výhodnejšie, pri novších poistkách je bežné.

3. Rozsah rizík.

Skontrolujte si, či riziká, ktoré vaša zmluva obsahuje, vám postačujú. Novšie zmluvy môžu obsahovať aj riziká, ktoré v starých poistkách nie sú. Skontrolujte si tiež limity - rôzne súbory vecí zaplatí poisťovňa len do určitej sumy. Zistite si najmä limit na elektroniku, ak máte nadštandardne vybavenú domácnosť, s viacerými počítačmi či kvalitnou hudobnou či televíznou súpravou, možno vám limit nebude stačiť. Vtedy sa pýtajte na pripoistenie.

4. Blesk.

Niektoré poisťovne uhradia škodu iba v prípade, že ste utrpeli škodu na majetku priamym zásahom blesku. Napríklad vyhoria elektrické zásuvky alebo sa poškodia elektrospotrebiče zapojené v elektrickej sieti. Pri úhrade škôd je potom bežné, že škody na elektroinštalácii sa hradia z poistenia nehnuteľnosti, elektrospotrebiče z poistenia domácnosti.

5. Prepätie.

Iba niektoré poisťovne uhradia škody aj v prípade nepriameho úderu blesku - pri tzv. prepätí. Prepätie vzniká po údere blesku hlavne v trafostaniciach a odtiaľ sa šíri elektrickým rozvodom do domu a poškodí televízor, počítač, mikrovlnku, či kotol. Väčšina ľudí si myslí, že toto riziko ich poistka obsahuje, nemusí to však tak byť. Prepätie je súčasťou novších zmlúv, niektoré poisťovne ho však nepoisťujú vôbec.

6. Zatečenie.

Problémom bývajú aj škody menšieho rozsahu, ktoré vzniknú zatečením po búrke. Napríklad po bežnom daždi zatečú steny domu alebo bytu. Aby takéto zatečenie bolo kryté, muselo by ísť o dážď spojený s víchricou. Tú musí potvrdiť Slovenský hydrometeorologický ústav a rýchlosť vetra môže byť v poisťovniach stanovená rôzne. Takisto nemôže ísť o zatečenie cez otvorené okno, prípadne cez odkrytú strechu pri rekonštrukcii domu.

7. Zadymenie.

Pri menších požiaroch vytvorí podstatnú časť škody zadymenie. Nie všetky poisťovne však toto riziko pokrývajú.

Eva Janeková

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 534
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 6 220
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 407
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 700
 5. Kam do tepla v januári? 2 481
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 427
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 376
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 136
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 293
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 045

Téma: Poistenie


Článok je zaradený aj do ďalších tém Zdravotné poisťovne

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Hovoriace hlavy za volebnými lístkami

Babiš je na sieti hotový tatíček Masaryk. Aj čeština mu ide.

Neprehliadnite tiež

Kažimír ponúkol Laosu spoluprácu pri rozpočte a výbere daní

Laos sa zaujímal najmä o oblasti zdravotníctva, potravinárstva, informačných technológií a hydroenergetiky.

Svet najviac ohrozuje päť environmentálnych rizík

Svetové ekonomické fórum varuje aj pred zhoršujúcim sa geopolitickým prostredím.

Richter berie zvyšovanie príplatkov aj ako nástroj proti nelegálnej práci

Ministerstvo práce si vplyvy zvyšovania príplatkov prepočítalo.

Projekt plynovodu Eastring má podporu vlády

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu je plánovaný plynovod Eastring na dobrej ceste.

Podiel USA na globálnom turizme klesol, ide o stratu miliónov turistov

Za oslabenie turizmu v USA sú zodpovedné silný dolár, zložitosť vybavovania víz a údajne aj Trump.