Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Vláda v stredu prerušila rokovanie o predaji 49-percentných podielov v troch rozvodných energetických podnikov (REP). Podľa informácií tlačového odboru Úradu vlády bude vláda v rokovaní o týchto bodoch pokračovať budúci týždeň

DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Vláda v stredu prerušila rokovanie o predaji 49-percentných podielov v troch rozvodných energetických podnikov (REP). Podľa informácií tlačového odboru Úradu vlády bude vláda v rokovaní o týchto bodoch pokračovať budúci týždeň.

BRATISLAVA - Podľa Strany demokratickej ľavice (SDĽ) pred definitívnym rozhodnutím o čiastočnej privatizácii troch rozvodných energetických podnikov (REP) si ešte treba vyjasniť viaceré otvorené otázky. Ako počas rokovania vlády, ktorá v stredu odložila rozhodnutie o tomto bode, povedal predseda SDĽ Pavel Koncoš, stále nie sú jasné napríklad dopady predaja minoritných podielov v troch REP na slovenské hospodárstvo, ani odberateľov elektrickej energie. "Privatizácia REP totiž vytvorí predpoklady pre urýchlenie liberalizácie trhu s elektrickou energiou a tiež cien," dodal na vysvetlenie.

BRATISLAVA - Hrubý domáci produkt v Slovenskej republike (SR) dosiahne v tomto roku podľa britského odborného ekonomického časopisu Euromoney 2,8-percentný nárast. Podľa globálnej hospodárskej projekcie časopisu, v roku 2003 bude nárast ešte výraznejší a dosiahne až úroveň 3,7 %.

BRATISLAVA - Ministri v stredu prerokovali materiál o Analýze vývoja malého a stredného podnikania (MSP) a návrh na zmeny v systéme podpory MSP. Podľa Ministerstva hospodárstva SR (MH) sa napriek viacerým pokusom doteraz nepodarilo sprehľadniť systém podpory MSP. Rezort upozorňuje, že podpora MSP je rozdrobená medzi viaceré rezorty, čo vedie k nekoordinovanosti celého systému a znižuje jeho účinok. "Nedostatkom nekoordinovaného a fragmentovaného prístupu, aký v súčasnosti existuje v SR, je nízka miera efektivity a nízka transparentnosť," varuje MH.

BRATISLAVA - Autobusová dopravná spoločnosť, s.r.o., Vranov nad Topľou (ADS) zaplatí za 66 % akcií Slovenskej autobusovej dopravy Humenné, a.s (SAD) celkovo 60,613 mil. Sk. Predaj tejto spoločnosti je rozdelený, rovnako ako ostatných podnikov SAD, do dvoch etáp. V prvej ADS získa 49 % akcií humenskej SAD, zvyšných 17 % nadobudne až po splnení odkladacích podmienok, najskôr však po polroku. Nový spolumajiteľ za jednu akciu humenského podniku SAD zaplatí 1 004 Sk.

BRATISLAVA - Národná rada SR neschválila v stredu uznesenie, v ktorom žiada Najvyšší kontrolný úrad, aby vykonal kontrolu predaja pohľadávok v Slovenskej konsolidačnej, a.s., a Konsolidačnej banke. Informáciu o hospodárení s pohľadávkami v oboch inštitúciách, ktorú na rokovanie predložil minister financií František Hajnovič, poslanci iba vzali na

BRATISLAVA - Tempo prehlbovania straty Národnej banky Slovenska (NBS) sa v apríli spomalilo. Kým za prvé tri mesiace 2002 vykázala centrálna banka stratu 3,397 mld. Sk, ku koncu apríla sa jej úroveň dostala na 3,81 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených NBS. Centrálna banka v tomto roku počíta so stratou 5 mld. Sk. Negatívny vývoj hospodárenia NBS v tomto roku spôsobujú najmä kurzové straty, vyplývajúce z pohybov koruny na devízovom trhu, a vysoké náklady na sterilizáciu bankového sektora.

BRATISLAVA - V slovenských podnikoch obranného priemyslu sa v roku 2001 realizovala výroba v objeme 1,894 mld. Sk a v medziročnom porovnaní vzrástla o 30 %. Viac ako 69 % tejto produkcie, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 1,31 mld. Sk, pritom smerovalo na export. V sektore obranného priemyslu k ultimu decembra minulého roku pracovalo 1 574 zamestnancov, čo je o 29 osôb menej ako v roku 2000. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR Dagmar Hlavatá.

KOŠICE - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) na Triede SNP v Košiciach, ktorá je najväčšou nemocnicou v tomto meste, má od stredy už uvoľnené účty. Zablokované boli 24. apríla na podnet Daňového úradu Košice II, ktorý inicioval exekučné konanie voči nemocnici pre jej dlh 63 mil. Sk. Daňový úrad napokon vyhovel žiadosti FNsP, ktorá sa proti exekúcii odvolala, a exekučné konanie zastavil. Ako uviedol v stredu na tlačovej besede riaditeľ nemocnice Róbert Roland, s riaditeľom daňového úradu našli dohodu bez ďalších podmienok. Stalo sa tak podľa neho v očakávaní, že daňový úrad dostane peniaze z prostriedkov za privatizáciu Slovenského plynárenského priemyslu, určených na oddlženie zdravotníctva.

BRATISLAVA - Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) v stredu povolil Poštovej banke, a.s. poskytnutie dôverných informácií o banke ďalším dvom subjektom. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda. Hĺbkový audit v banke tak bude môcť okrem Tatra banky a Kulczyk Holdingu vykonať aj Česká pojišťovna aj ING Bank, ktoré podali svoje nezáväzné ponuky na kúpu majority v banke v dodatočnom termíne.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Spoločnosť Volkswagen finančné služby, s.r.o., Bratislava (VWFS) uzatvorila za prvý štvrťrok tohto roku 2 231 lízingových zmlúv v celkovom objeme 788,8 mil. Sk v obstarávacích cenách bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Počet aktívnych zmlúv podniku ku koncu marca tak dosiahol 35 344 v hodnote 12,4 mld. Sk v obstarávacích cenách bez DPH. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti.

BRATISLAVA - Poisťovňa Gerling Slovensko, a.s. dosiahla podľa predbežných výsledkov v prvom štvrťroku zisk 15,3 mil. Sk. Jeho úroveň ovplyvnil najmä nárast poistného a nízka škodovosť. Predpísané poistné sa na medziročnej báze sa zvýšilo o 26,7 % a ku koncu marca dosiahlo 77,5 mil. Sk. Obchodná produkcia poisťovne, ktorá odzrkadľuje nábor nových poistných zmlúv, predstavovala takmer 20,7 mil. Sk. Poisťovňa pritom vyplatila poistné náhrady v celkovom objeme 359,2 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia poisťovne.

BRATISLAVA - Rafinérska skupina Slovnaft, a.s., Bratislava dosiahla za prvý štvrťrok tohto roka čistý zisk 616 mil. Sk, čo predstavuje pokles zo 768 mil. Sk za rovnaké obdobie roku 2001. Zisk pred zarátaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) zaznamenal v januári až marci 2002 medziročný pokles o 55,3 % na 1,195 mld. Sk. Výsledky, ktoré spoločnosť v stredu zverejnila, sú neauditované a konsolidované, vypracované podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS). Hlavnými príčinami slabých výsledkov sú podľa spoločnosti nepriaznivé trhové podmienky.

BRATISLAVA - Spoločnosť Púchovský mäsový priemysel, a.s. (PMP), Púchov ukončila minuloročné hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom na úrovni 11,892 mil. Sk. Zisk pritom medziročne poklesol približne o 6 %. Na celkovom hospodárskom výsledku mal najväčší podiel zisk z prevádzkovej činnosti, ktorý pri prevádzkových výnosoch 548,638 mil. Sk a nákladoch 532,031 mil. Sk dosiahol 16,607 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

BRATISLAVA - Lízingová spoločnosť VB Leasing, s.r.o. Bratislava uzatvorila v prvých troch mesiacoch tohto roku 1 195 zmlúv, čo je v medziročnom porovnaní pokles o 4,69 %. Objem kontraktov za prvý kvartál predstavoval v obstarávacích cenách bez dane z pridanej hodnoty (DPH) 800,81 mil. Sk, čo predstavuje medziročne menej o 11,22 %. Spoločnosť spravovala ku koncu marca 15 200 aktívnych zmlúv v celkovom objeme 10,208 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala Oľga Vyskočániová z marketingového oddelenia VB Leasing.

BRATISLAVA - Poisťovňa Ergo, a.s. ukončila minuloročné hospodárenie s čistým auditovaným ziskom 5 mil. Sk. Jeho výšku podľa riaditeľa marketingu Emila Mitra ovplyvnili najmä náklady na zavedenie povinného zmluvného poistenia. Vlani dosiahla poisťovňa predpísané poistné v objeme 841 mil. Sk, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená nárast o 28 %. Medzi poisťovňami združenými v Slovenskej asociácii poisťovní sa tak umiestnila na ôsmom mieste. V tomto roku Ergo očakáva nárast predpisu poistného na 1 mld. Sk.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

BUDAPEŠŤ - Maďarská ropná a plynárenská skupina MOL Rt dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý zisk vo výške 10,199 mld. HUF. V rovnakom období roku 2001 vykázala spoločnosť stratu 12,222 mld. HUF. Výsledky sú konsolidované, počítané podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS. Zisk pridružených spoločností v prvom štvrťroku predstavoval 1,1 mld. HUF, pričom značnú časť vytvoril slovenský Slovnaft.

BRATISLAVA - Minulý rok bol pre poskytovateľov služieb v českom cestovnom ruchu podľa riaditeľky marketingu České centrály cestovního ruchu (ČCCR) Nory Dolanskej vcelku priaznivý. "Po septembrových udalostiach v USA sme očakávali veľký zlom, ale ukázalo sa, že turistika je štýl života a momentálne politické a hospodárske udalosti ho až natoľko neovplyvňujú," uviedla Dolanská.

PRAHA - Priemyselné výrobné ceny v Českej republike v apríli medziročne mierne poklesli, už tretíkrát za sebou, pričom najviac zlacneli produkty rafinérií, chemických a farmaceutických firiem. Český statistický úřad (ČSÚ) uviedol, že index cien priemyselných výrobcov (PPI) v apríli medziročne klesol o 0,1 % po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Z medzimesačného hľadiska ceny výrobcov klesli o 0,5 % po marcovej stagnácii, a to predovšetkým vďaka letným cenám elektrickej energie pre veľkoodberateľov. V rámci výroby a distribúcie elektrickej energie sa ceny znížili medzimesačne o 7,4 %.

RÍM - Taliansky hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v prvom štvrťroku menej, ako sa očakávalo, keď zaznamenal medziročný rast len o 0,1 %. Ako v stredu uviedol štatistický úrad ISTAT, ide o najslabší štvrťročný rast od roku 1997. Neupevnili sa tak nádeje vkladané do skorého oživenia tretej najväčšej európskej ekonomiky. Medzikvartálne sa HDP zvýšil o 0,2 %. Ekonómovia očakávali rast talianskej ekonomiky na medziročnej báze o 0,3 % a medzikvartálne o 0,4 %.

SAN FRANCISCO - Výrobca počítačov a tlačiarní Hewlett-Packard Co zaznamenal v druhom finančnom štvrťroku, ktorý sa skončil 30. apríla 2002, čistý zisk 252 mil. USD, čo predstavuje viac ako päťnásobok zisku 47 mil. USD, zaznamenaného v rovnakom období predchádzajúceho roka. Rast zisku sa dosiahol aj napriek poklesu tržieb o 9 % na 10,6 mld. USD z úrovne 11,7 mld. USD. Výsledky boli v súlade s očakávaniami samotnej firmy a analytikov. Redukcia nákladov a silnejší predaj tlačiarní vykompenzovali nepriaznivé vplyvy spomalenia výdavkov spotrebiteľov a podnikov na informačné technológie.

ZÜRICH- Švajčiarska banka Credit Suisse Group (CSG) sa v prvom štvrťroku vrátila do čiernych čísel, avšak v stredu zverejnené výsledky boli na dolnej hranici očakávaní, čo by mohlo zvýšiť tlak na šéfa skupiny Lukasa Mühlemanna. CSG dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 368 miliónov švajčiarskych frankov (CHF) v porovnaní s čistou stratou 830 mil. CHF v štvrtom kvartáli minulého roku. Najnižšia predpoveď analytikov bola 380 mil. CHF, pričom priemerný odhad predstavoval 563 mil.

BRATISLAVA - Podľa informácií nemeckého štatistického úradu Destatis poklesol aprílový index veľkoobchodných cien v Nemecku v medziročnom porovnaní o 0,5 %. V marci sa index veľkoobchodných cien v medziročnom porovnaní nezmenil, vo februári medziročne poklesol o 0,5 %. Index veľkoobchodných cien vrátane výrobkov z minerálnych olejov poklesol medziročne o 0,2 %.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 745
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 775
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 054
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 436
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 421
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 384
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 446
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 717
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 342
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 190

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

TECH

BlackBerry vstáva z mŕtvych, chystá novinku s klávesnicou

Klávesnica, touchpad, dobre čitateľný displej a kvalitné fotoaparáty.

KOMENTÁRE

Pozrime sa na pád predsedu Danka z výslnia

Aj keby výložky z pyžamy neodpáral, určite im už bozkami lásku neprejavuje.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop