Neplatíte pôžičku? Sankcie z omeškania nesmú presiahnúť úver

Ak by údaje o úvere či úrokoch a poplatkoch boli menšími písmenami, po novom je celá zmluva neplatná.

Ilustračné foto.(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)
Čo je čo?
 • Dlžník je klient banky alebo nebankovej spoločnosti, ktorý čerpá úver.
 • Veriteľ je banka alebo nebanková spoločnosť, ktorá úver dlžníkovi (klientovi) poskytla. Nebankovou spoločnosťou sú aj splátkové spoločnosti.
 • Kreditná karta je forma úveru, ktorý je čerpaný používaním tejto karty. Majiteľ karty jej používaním čerpá peniaze najviac do výšky úverového rámca, ktorý sa odvíja od jeho bonity. Čím bonitnejší klient, tým vyšší úverový rámec.
 • Povolené prečerpanie na bežnom účte je úverový produkt, ktorý zväčša banky poskytujú verným klientom. Poskytuje sa na základe obratov na bežnom účte. Podstata povoleného prečerpania spočíva v tom, že klient môže ísť na svojom účte do debetu (do mínusu). Môže teda čerpať viac peňazí, ako reálne na účte má, a to až do výške povoleného prečerpania.
 • Splátkový predaj je forma úveru, keď vám splátková spoločnosť poskytne úver v hodnote kupovaného tovaru. Spoločnosť za vás túto cenu uhradí obchodníkovi a vy úver splácate priamo tejto splátkovej spoločnosti. Tovar sa okamihom kúpy stáva vaším vlastníctvom.
 • Finančný lízing je dlhodobý prenájom s prevodom vlastníckych práv na nájomcu po ukončení lízingovej zmluvy. Vlastníkom predmetu lízingu je počas trvania zmluvy lízingová spoločnosť.
 • RPMN je ročná percentuálna miera nákladov. Je to číslo vyjadrené v percentách, ktoré umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov. Najvýhodnejším úverom je ten, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných údajoch: sume úveru a lehote splácania.
 • Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje.

BRATISLAVA. Idete si vybavovať rýchlu pôžičku alebo uvažujete o kúpe televízora na splátky? Podľa nového zákona o spotrebiteľských úveroch by vám nemala uniknúť žiadna informácia o úvere.

Od 11. júna dostávajú záujemcovia všetky informácie o úvere v podobe formulára Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere. Ten okrem základných údajov o veriteľovi a dlžníkovi obsahuje napríklad aj údaje o všetkých nákladoch spojených s vedením úveru. V prípade splátkového predaja sú to napríklad informácie o kupovanom tovare.

Novinkou je aj ustanovenie o veľkosti písma úverovej zmluvy. Cena a predmet zmluvy nesmú byť uvedené menším písmom, ako iná časť zmluvy. Výnimku má iba názov a označenie častí. Ak by informácie o samotnom úvere či úrokoch a poplatkoch boli menšie, než ostávajúci obsah, je celá zmluva neplatná.

V článku nájdete:

Viac práv dostanú noví klienti

Nový zákon sa vzťahuje len na úvery poskytnuté od 11. júna. Ak ste si úver brali pred týmto dňom, veľké zmeny nečakajte. Starí klienti tak môžu prísť o viac výhod, napríklad v podobe nižšieho poplatku za predčasné splatenie úveru.

Nový zákon sa vzťahuje na kreditné karty, účelové aj bezúčelové úvery či splátkový predaj. „Zákon sa týka aj úverov zabezpečených nehnuteľnosťou, ktoré majú splatnosť najviac desať rokov," vysvetľuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Takýmto úverom je napríklad „americká" hypotéka.

Niektoré zmeny sa dotknú aj starých klientov. Povolené prečerpanie na bežnom účte sa novým zákonom mení na spotrebiteľský úver. Každý, kto si zriadi povolené prečerpanie po 11. júne dostane návrh úverovej zmluvy aj s predzmluvným informačným formulárom tak, ako pri ostatných spotrebiteľských úveroch. „S klientom sa teda uzatvorí samostatná úverová zmluva," vraví Walterová.

Doposiaľ bolo povolené prečerpanie väčšinou riešené v zmluve o bežnom účte.

Starí klienti s povoleným prečerpaním či kreditnou kartou budú informovaní napríklad o výške čerpaných financií alebo uplatnenej úrokovej sadzbe. Informácie im budú z banky posielať v bezplatnom informatívnom výpise z účtu.

Predčasné splatenie vyjde lacnejšie

Keď ste úverovú zmluvu podpisovali po 11. júne, od zmluvy môžete bez uvedenia dôvodu odstúpiť do dvoch týždňov od uzatvorenia. Banka alebo nebanková spoločnosť nemá nárok na uplatnenie sankcií či poplatkov. „Požičané peniaze je potrebné následne banke vrátiť do 30 dní spolu s úrokom za obdobie, keď bol úver čerpaný," vysvetľuje hovorkyňa ČSOB banky Zuzana Francúzová.

„Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na finančný lízing," upozorňuje Danuša Krkošová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tá vykonáva kontrolu subjektov, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery.

Noví klienti pocítia zmeny aj pri poplatku za predčasné splatenie úveru. Pri úveroch so splatnosťou do jedného roka nesmie presiahnuť pol percenta. Pri úveroch so splatnosťou dlhšou ako jeden rok nesmie byť poplatok vyšší ako jedno percento z dlžnej sumy. Zvýhodnené sú aj mimoriadne splátky úveru.

Zníženie poplatku za predčasné splatenie môžu pocítiť aj niektorí existujúci klienti s úvermi čerpanými pred 11. júnom. Ak výška poplatku nie je ustanovená v zmluve, riadi sa aktuálnym sadzobníkom toho-ktorého finančného ústavu.

Čo sa zmenilo
1. Dostanete viac informácií
Čo zrejme zostáva po starom
1. Poplatky za vybavenie úveru

Podľa hovorcu Slovenskej sporiteľne Štefana Frimmera zmeny súvisiace s prijatím nového zákona o spotrebiteľských úveroch neovplyvnili poplatky za vybavenie úveru. Rovnaké stanovisko poskytla VÚB banka, Tatra banka, Volksbanka a ČSOB banka.

2. Pravidlá na poskytnutie úveru

Banky aj nebankové spoločnosti hovoria, že v súvislosti s novým zákonom nesprísňovali pravidlá na poskytnutie úveru. „Od jesene 2008 sme podmienky žiadnym spôsobom neupravovali," píše sa v stanovisku spoločnosti Home Credit.

Pred uzatvorením úverovej zmluvy vám musí banka alebo nebanková spoločnosť bezplatne poskytnúť návrh zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Tú si môžete vziať aj domov a preštudovať si ju. Úverové ústavy musia informácie o konkrétnej ponuke poskytovať aj na formulári Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere. Mení sa aj rozsah informácií, ktoré musia finančné domy uvádzať v reklamách na úverové produkty.

Keď už úver čerpáte, máte kedykoľvek právo na bezplatné vystavenie takzvanej amortizačnej tabuľky. Ide o splátkový plán, v ktorom je uvedená zostatková hodnota úveru, počet a výška ostávajúcich splátok a ďalšie informácie o úvere. Banka alebo nebanková spoločnosť vás v prípade kreditných kariet alebo povoleného prečerpanie musia kedykoľvek informovať o zmenách úrokových sadzieb.

2. Predčasné splatenie je výhodnejšie

Predčasné splatenie úveru vyjde po novom lacnejšie. Pri úveroch so splatnosťou do jedného roka nesmie poplatok za predčasné splatenie presiahnuť pol percenta. Napríklad pri úvere päťtisíc eur si od vás veriteľ môže vypýtať 25 eur. Pri úveroch so splatnosťou dlhšou ako jeden rok nesmie byť poplatok vyšší ako percento z dlžnej sumy. Zvýhodnené sú aj mimoriadne splátky úveru.

3. Dva týždne na vypovedanie zmluvy

Do 14 dní od uzavretia úverovej zmluvy ju môžete vypovedať bez uvedenia dôvodu. Úverovému ústavu musíte vrátiť len istinu a úroky za obdobie čerpania úveru. Neplatíte žiadne sankcie a poplatky za predčasné splatenie.

4. Skúmanie bonity klienta

Banky a nebankové subjekty to robia, zákon im to výslovne prikázal. Pred poskytnutím úveru si vás úverová spoločnosť môže preveriť v Sociálnej poisťovni či úverovom registri, čo sa využívalo aj doteraz. Podľa zákona jej tiež musíte poskytnúť všetky potrebné doklady na posúdenie vašej bonity. Tú musí podľa zákona posudzovať s „odbornou starostlivosťou".

5. Máte právo poznať dôvod zamietnutia úveru

Ak je dôvodom zamietnutia žiadosti o úver nahliadnutie úverovej spoločnosti do databáz o spotrebiteľoch, napríklad úverový register alebo databáza Sociálnej poisťovne, máte právo poznať dôvody zamietnutia vašej žiadosti.

6. Povinná registrácia nebankoviek v Národnej banke Slovenska

Všetky spoločnosti, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery, sa musia registrovať vo verejne prístupnom Registri veriteľov, ktorý vedie centrálna banka. Výnimku majú len banky, ktoré už sú registrované povinne. Firmy sa musia registrovať do 11. októbra. Nebankovky, ktoré po tomto termíne v registri nenájdete, nemajú právo poskytovať spotrebiteľské úvery. Kontrolu dodržiavania zákona o spotrebiteľských úveroch však vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, nie Národná banka.

Adam Valček
Od júla majú sankcie hranice

Akékoľvek sankcie za neplatenie úveru nesmú spolu ročne presiahnuť 27 percent z dlžnej sumy.

BRATISLAVA. Zdá sa vám zmluvná pokuta 0,25 percenta denne z dlžnej sumy nízka? Na prvý pohľad možno, ale ročne ide až o 91,25 percenta. Vláda preto novelizovala nariadenie, podľa ktorého by nemala suma nárokovateľných úrokov z omeškania a zmluvných pokút pri úveroch a pôžičkách presiahnuť hodnotu samotného úveru. Opatrenie prichádza hneď po zmene zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorým sa vláda snaží bojovať proti úžerníckym praktikám nebankových spoločností.

Sankcie z omeškania bez ohľadu na to, ako sú v zmluve pomenované, tak nesmú spolu prevýšiť „priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov (takzvané RPMN) o viac ako desať percentuálnych bodov". Priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov zverejňuje ministerstvo financií a za posledný štvrťrok bola pri úvere do 1500 eur so splatnosťou do jedného roka 48,34 percenta.

Zároveň však nesmú prevýšiť 27 percent z dlžnej sumy. Pri dlžnej sume 1000 eur teda nesmú byť ročné sankcie z omeškania vyššie ako 270 eur. V prípade súdneho sporu hrá hlavnú úlohu ročná percentuálna miera nákladov.

Nariadenia pamätá aj na možnosť, že by po dlhšom nesplácaní sankcie dosiahli hodnotu samotného úveru. V takom prípade nesmú prevýšiť následné sankcie jedno percento z dlžnej sumy.

Napriek tomu, že novelizované nariadenie je platné až od prvého júla, viaceré banky a nebankové spoločnosti mu prispôsobili úverové podmienky už začiatkom júna. Napríklad spoločnosť Provident Financial si neúčtuje žiadne sankcie. Home Credit zas tvrdí, že nariadeniu sa prispôsobovať nemusel. „Sankcie nikdy nepresahovali výšku požičanej sumy, ani sa jej nepribližovali," vraví mediálny zástupca spoločnosti Erik Bihary. Podobné stanovisko poskytlo aj päť oslovených bánk.

Adam Valček
V reklame musí byť príklad
Zákon prikazuje finančným inštitúciám, čo všetko musia dať do reklamy.

BRATISLAVA. Nový zákon rozšíri aj obsah reklám na spotrebiteľské úvery. Či už budú banky, alebo nebankové spoločnosti ponúkať pôžičky, spotrebné úvery, alebo kreditné karty cez bilbordy, televíziu alebo internet, budú musieť obsahovať modelový príklad úveru.

„Ten musí obsahovať úrokovú sadzbu, podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa s úverom, celkovú výšku úveru, ročnú percentuálnu mieru nákladov, lehotu splatnosti úveru, výšku a počet splátok a celkovú sumu, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť," vyratúva obsah reklamy hovorca Tatra banky Boris Gandel.

Pri ponuke splátkového predaja musí navyše príklad obsahovať aj predajnú cenu výrobku a výšku akejkoľvek zálohy. Keď úverové domy ponúkajú úver, ku ktorému vyžadujú uzavretie poistky alebo inej doplnkovej služby, musí byť táto podmienka jasne uvedená v reklame.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 483
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 436
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 10 426
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 328
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 137
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 411
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 390
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 335
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 769
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 208

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

PLUS

Zločin po slovensky: Ako zomrela Mária?

Temný zločin zo 60. rokov ožíva vďaka novinárovi Jánovi Čomajovi.

DOMOV

Kotlebovci bohatli, teraz môžu prísť o milióny

Po vstupe do župy sa im začalo dariť, kupovali autá aj domy.

KOŠICE KORZÁR

Hámor na vrchol osemtisícovky nešliapne. Len sa ho dotkne

Stal sa najúspešnejším slovenským výškovým horolezcom.

Neprehliadnite tiež

AKTUALIZOVANÉ

British Airways zrušila kvôli výpadku systému lety z Londýna

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.